سرمقاله

اشرف غنی نظام را سقوط خواهد داد

2015-Jul-05  || آرمان ملي

اوضاع کشور با گذشت هر روز بد تر می شود و اعتبار حکومت به اصطلاح وحدت ملی نیز کاهش می یابد. معاون دوم ریاست اجرائیه در مراسم تشییع جنازه شهدای جلریز به صراحت گفت که وحدتی وجود ندارد و ما از این بابت سخت نگران هستیم. وی گفت، زمانی از چگونگی اوضاع در جلریز اطلاع حاصل کردم به رئیس جمهور تماس گرفتم، اما رئیس جمهور به من گفت که با وزیر دفاع تماس بگیر. من نمی دانم رئیس جمهور که خودش را همواره سر قوماندان اعلی خطاب می دارد و به آن افتخار می کند، چرا در حادثه جلریز دست به کار نشد و تصمیم نگرفت که موضوع را به سرپرست وزارت دفاع راجع ساخت؟ به همین گونه چنان به نظر می رسد که همه صلاحیت ها و قدرت در دست محمد اشرف غنی تراکم کرده و وی حاضر نیست تا به دیگر نهاد های حکومتی صلاحیت بدهد. آیا ممکن کسی که بخواهد همه کاره یک کشور باشد و همه چیز از نظر وی باید بگذرد و تصمیم نهایی را در هر مورد خودش بگیرد، به امور مملکت رسیده گی کرده می تواند؟ همان گونه که گفته اند تراکم قدرت فساد را به بار می آورد و فکر می شود این همه نا بسامانی ها در حکومت وحدت ملی همین خود خواهی ها و تشبث در کار هر نهاد است که امروز نظام را بی اعتبار ساخته و در سرا شیبی سقوط قرار دادهاست. رئیس جمهور گذشته از وظایفی که در قانون اساسی برایش پیشبینی شده است، باید به تصامیم کمیسیون تدارکات که به ابتکار خودش ایجاد شده است، رسیده گی کند، از وزیران، معینان، والیان، فرماندهان پولیس، آمران


وزارت دفاع به یک مدیر مدبر نیاز دارد

مجلس در برابر قضایای مهم در کشور بی تفاوت نباشد

پروژه حقوق زن

کشور سعودی چه پاسخ دارد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSSعبدالله اعتراف کرد، غني چه زماني اعتراف خواهد کرد

2015-Jul-05 ||  احمد سعیدی

بر آن کد خدا زار باید گریست که دخلش بود نوزده و خرج اش بیست رهبران حکومت وحدت ملی از وضعیت ناهنجار اقتصادی شکایت دارند گرچه مصارف قوت های مسلح را دیگران می پردازند، اما معاش مامورین، اضافه کاری ها و صد ها مصارف دیگر در سر جای خود ایستاده اند.  اما زماني که در فیس بوک ها دسترخوان های پهن شده بالای میز های طویل نان برای رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه یا دایر شدن اجلاس کابینه و شورای وزیران را مشاهده مي کنم حیرت زده مي شوم، موتر های زرهی ، محافظان وافر ، نفر خدمت ،پسران خاله و عمه کاکا و ماما و ده ها مفت خواران بدون زحمت ،بخود مي گويم اینقدر پول ها و اینقدر مصارف چی معنی دارد این رهبران با مصارف هنگفت با موتر لوکس مي خواهند شخصیت شوند یا در عملکرد. آنچه که من مي دانم  یکی از وظایف رهبری جامعه  آماده و متحد نگهداشتن مردم خود در اجرای برنامه های عام المنفعه است. تا مردم بطور مستمر تحت کنترول دستگاه رهبری خود  قرار بگیرند  و مجال منحرف شدن به سمت های دیگر را پیدا نکنند،  به عبارت دیگر یک نیروی غیر خودی توان جذب آنها را در پیشبرد برنامه های خود نداشته باشد.  به این امر بسیار مهم  توجه لازم نشده است و می بینیم که  اکثریتی از مردم ما ندانسته  با دشمن خود همصدا و همنوا هستند و بر ضد منافع ملی خود  با دشمن همکاری دارند  و همین بی توجهی و سهل انگاری سبب تضعیف خود رهبران و تشتت در جامعه شده چنانچه در حال حاضر رهبران حکومت وحدت ملی به نزد مردم افغانستان کوچکترین محبوبیت ندارند.  در شرایطی که یک ملت هنوز دست گدایی آن با کشور های دیگر دراز است  و تا هنوز نتوانسته معاش و حاتم بخشی های رهبران خود را از بودجۀ خود بدست آورد  و تحت سلطه اقتصادی و سیاسی ابر قدرت دیگری که هنوز دوستی و دشمنی اش در پرده ای ابهام است  قرار دارد در چنین حالتی لازم است که رهبران حکومت وحدت ملی هم خود و هم مردم خویش را به ساده زیستی تشویق نمایند تا در زیر بار یک زنده گي تجملاتی فلج و زمین گیر نشوند  و هر لحظه که نیاز به مقابله  با یک برنامه دشمن باشد بدون هیچ عذری بلا درنگ  وارد مبارزه شوند و از این بابت خود رهبران باید الگو باشند. متأسفانه رهبران ما الگو نیستند که مردم ما از زنده گي ساده  و آماده به مبارزه  آنها تقلید کنند ولی می بینیم که به این امر خیلی مهم اصلاً توجه نمی شود  چون زنده گي خود رهبران بیش از حد تشریفاتی  و تجملاتی شده  است و این  در شرایطی است که مردم ما هیچ پشتوانه اقتصادی درست  برای حفظ زنده گی شبا روزی خود ندارند و با اندک بهانه اگر پاکستانی ها بندر تورخم یا سپین بولدک را برای چند روز محدودی ببندند زنده گی در کشور ما چگونه خواهد شد با در نظرداشت چنین فاصله ها و تجمل پرستی ها بین ملت و دولت دشمن مي تواند  افراد مختلف  ملت مان را خیلی به آسانی فریب دهد و آنان را گمراه سازد  در چنین شرایطی که سرباز ما در سنگر لقمه ای نانی ندارد رهبران باید  زنده گي تشریفاتی  و تجملاتی را برای خود حرام بدانند.   قبل از رسیدن به خود کفایی اقتصادی و امنیت سر تا سری رهبران  مردم ما چرا باید  گرفتار و معتاد یک زنده گي تجملاتی شده باشند که متعلق به ملت هايی است که خود کفایی اقتصادی دارند و دست گدایی شان به دامن دیگران...


صفحه اخبار

در اعتراض به عدم توجه حکومت به کار مجلس سنا مجلس سنا کارش را متوقف کرد

2015-Jul-05 ||  آرمان ملي

مجلس سنادیروز کارش را به خاطر این‌که حکومت و اعضای کابینه به گفته‌های این مجلس توجه نمی‌کنند، به رسم اعتراض متوقف کرد. برخی از نماینده‌گان مجلس دیروز با انتقاد شدید از رهبران حکومت وحدت ملی آنان را در کارکردشان ناکام خوانده گفتند که حکومت اعضای کابینه را اجازه نمی‌دهد که به خاطر پاسخگویی به سنا بیایند. فضل هادی مسلم‌یار، رئیس مجلس سنا دیروز در مورد افزایش ناامنی‌ها، به ویژه رویداد حملۀ طالبان به پاسگاه‌های نیروها...

برخی آگاهان: روشن شدن اکثریت قومی و کاهش یافتن تقلبات انتخاباتی مانع اصلی در برابر توزیع شناسنامه های برقی است

2015-Jul-05 ||  آرمان ملي

مسؤول توزیع شناسنامه های برقی: هر زمانی که مشکل سیاسی در بالا حل شود و به ما هدایت بدهند، ما توزیع شناسنامه ها را آغاز می کنیم اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی مشکلی ندارد، مانع در توزیع شناسنامه ها، مشکلات سیاسی است، هرگاه به ما هدایت بدهند، ما آماده توزیع هستیم. این موضوع را زمری باهر مسؤول توزیع شناسنامه های برقی کابل در گفتگو با برنامه بامداد خوش تلویزیون طلوع ابراز داشته افزود، در توزیع شناسنامه های برقی مشکل تخنیکی و اداری ...

ارگ، حادثه جلریز را بررسی می کند

2015-Jul-05 ||  آرمان ملي

رئیس جمهور غنی برای بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی جلریز، یک هیأت تعیین کرد. در خبرنامۀارگ ریاست جمهوری آمده که این هیأت به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردکسفر می کند و چگونگی درگیری ها را به بررسی می گیرد. در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور، به هیأت اعزامی دستور داده تا وضعیت را به همکاری مقام های ولایت بررسی کنند و سپس گزارش خود را به ریاست جمهوری بسپارند. درگیری ها در ولسوالی جلریز میدان وردک روز ۵شنبه هفته گذشته آغاز شد که در نتیجه آن چ...

حاجی محمد محقق: مسؤولان امنیتی باید مجازات شوند

2015-Jul-05 ||  آرمان ملي

در کشتار غیر انسانی سربازان،در ولسوالی جلریز، حاجیمحمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی با انتقاد از کم کاری مقام های امنیتی گفت: نخست، غفلت‌ورزی و بی‌ پروایی مسؤولان سبب این رویداد شده و باید آنان مجازات شوند و دیگر اینکه نظام کنونی فاقد وحدت ملی است. وی عدم کمک به سربازان در جلریز را سوال برانگیز دانست و گفت: حمله‌های اخیر بر پاسگاه‌هایی صورت گرفته است که از سوی سربازان هزاره اداره می‌ شدند. آقای محقق از تبعیض ...


صفحه مقالات سياسي

بيکاري عامل اساسي ناامني هـا در کشور است

2015-Jul-05 ||  سهيلا وزيري

اگر مشکلاتي که امروز دامنگير ما است، ريشه يابي کنيم به عصر سلطنت محمد ظاهر شاه باز مي گردد، در اواخر سلطنت بيکاري سرسام آوري جامعه را فرا گرفت، در همان وقت و زمان تحصيل کرده هاي  مکاتب و دانشگاه ها بعد از فراغت کار نمي يافتند و درهمين  برهه زماني  در دهه دموکراسي که به اساس  قانون مطبوعات رسانه هاي  چاپي غيردولتي اقبال  چاپ يافته بودند، از طريق تعدادي از آنها تيوري هاي انقلابي  نشر وپخش مي شد. بيکاري به عنوان اساسي ترين ا...

جنگ افغـانستان؛ طولانی ترین جنگ تاریخ معاصر انسانی

2015-Jul-05 ||  محمد اکرام اندیشمند

37 سال جنگ در افغانستان که هنوز ادامه دارد، یکی از طولانی ترین جنگ ها در تاریخ معاصر جامعۀ انسانی است. در سحرگاه روز جمعه هفتم ثور 1357 که در دامنۀ کوه علی آباد کابل بمباران فرقۀ ریشخور و نواحی آنرا توسط بمب  افگن های کودتاچیان حزب دموکراتیک خلق نظاره می کردم و تا آخرین روزهای سال روان 1394 که بر سر سقوط و تسخیر ولسوالی چهار دره و دشت ارچی قندز  و بر سر فتح و تسخیر این تپه و آن تپه، این ولسوالی و آن ولسوالی، این منطقه و آن منطقه، این جنگ ادا...

سفری به پـاکستان و خاطــرۀ تلخ از آن

2015-Jul-05 ||  نویسنده: مهری

کشور ما افغانستان که از جمله کشور های رو به انکشاف است هنوز هم در بخش های بسیار مهم مشکلات، کمی ها و کاستی های خودرا دارد که مردم از آن به پیمانۀ وسیعی رنج می برند. ما در حالی که بعد از سال 2001 شاهد کمک های زیادی از جانب امریکا و جامعۀ بین المللی در افغانستان بودیم ولی بنابر عدم مدیریت سالم و حکومت داری خوب نتوانستیم استفادۀ مطلوبی ازین کمک ها کرده باشیم. در طول سیزده سال حکومتداری آقای کرزی به هیچ دست آورد مؤثر و ملموسی دست نیافتیم و بخاطر ...

معلمان حق دارند از حقوق خود دفاع نمایند

2015-Jul-05 ||  دوکتور محمد ظاهر عزیز

خواست هاي معلمان کشور در جهت افزودی معاش ماهوار و داشتن  سر پناه،  برحق و قابل درک استند. معلمان افغانستان از لحاظ معنوی شایسته ترین، نجیب ترین و با فضل ترین ماموران کشور هستند اما، از لحاظ مادی و رفاه حیاتی نادار ترین و غریب ترین طبقۀ ماموران دولتی می باشند چون که اکثر شان فاسد، دروغگو و خیانتکار نیستند. وظایف شانرا تا حد توان به وجه احسن اجرا می نمایند زیرا می دانند که مقدس ترین وظیفه را به عهده دارند.  تربیت معنوی و اخلاقی فرز...


مقالات اقتصادي

قیمت نفت شاید برای سه سال در سطح فعلی بماند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

رئیس بی‌پی گفته قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند همین قدر پایین بماند رئیس غول نفتی بی‌پی گفته است که قیمت نفت نهایتا تا سه سال می‌تواند در حد فعلی یعنی بشکه ای حدود ۵۰دالر باقی بماند. باب دادلی رئیس شرکت بی‌پی‌ گفته که برنامه ریزی این شرکت برای سال آینده بر اساس همین قیمت ارزان خواهد بود. او گفت "قیمت پایین نفت، باعث از دست رفتن شغل‌های بیشتر و کاهش سرمایه‌گذاری‌ در صنعت نفت دریای شمال و نقاط دیگر می‌شود و ...

پول نفت عربستان سعودی در دوره ملک عبدالله چه شد

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

صنعت نفت عربستان سعودی در دوران زمامداری ملک عبدالله، ششمین پادشاه سعودی، هم شاهد بالاترین قیمت‌های نفت بود و هم پایین‌ترین سطوح قیمتی را تجربه کرد. عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌رود و تصمیمش برای حفظ سطح تولید نفت در ماه‌های گذشته برای بخش عمده‌ای از اعضای اوپک از جمله ایران، بحث‌برانگیز بوده است. سارا بازوبندی، استاد اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه ريجنتز لندن در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی گ...


صفحه فرهنگ وهنر

نقاشی با شکلک‌؛ اسمایلی‌ها پرتره می‌ شوند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

چه کسی می‌توانست فکرش را بکند که شکلک‌ها یا اسمایلی‌هایی که در اس‌ام‌اس‌ها و چت‌های کامپیوتری دیده می‌شوند، بتوانند برای آفرینش آثار هنری به کار گرفته شوند؟ یونگ جیک، خواننده رپ و شاید اولین هنرمند اسمایلی قابل اعتنا، پرتره تعدادی از ستارگان دنیای هنر را در توییتر خود به اشتراک گذاشته است. بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای با یونگ جیک کرده تا بیشتر درباره کارهای او با اسمایلی‌ها بداند، مصاحبه‌ای با استفاده از همان ش...

آیا تک تیرانداز امريکایی قهرمان بود

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

بردلی کوپر در فلم تک تیرانداز امريکایی نقش کریس کایل را بازی می کند تک تیرانداز امريکایی، تازه ترین فلم کلینت ایستوود که از نامزدان بهترین فلم جوایز اسکار است و در هفته های اول اکران در امريکا موفقیت تجاری فراوانی داشته، به خاطر شخصیت اصلی داستان بحث برانگیز شده است. سئوالی که این بحث ها در آن خلاصه می شود این است : آیا کریس کایل شخصیت اصلی فلم یک قهرمان است؟ و یا فرد قلدر مآب و متکبری است که عاشق تیراندازی است و معیارهای اخلاقی بحث برا...

صفحه علمي
درد دلها
صفحه ورزش

مــــــــــــــــا به دوستان مان شبــــــــــاهت ژنتیکی داریم

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

مردم اغلب از این موضوع حرف می زنند که چطور دوستانشان گاه از خانواده به آنها نزدیک ترند. و حالا مطالعه تازه ای نشان می دهد که این برداشت شاید چیزی بیش از یک احساس باشد....

جلالتمآب رئیس صاحب جمهور! لوی سارنوال چه می خواهد

2014-Apr-06 ||  آرمان ملي

جناب محترم لوی سارنوال (الکو صاحب) از تأمین حکم محکمه ابا می ورزد، ما به کجا شکایت کنیم، محکمه استیناف عامه ولایت کابل که مؤظف به رسیده گی پرونده شده بودند در ظرف چها...

فیلیپ لام رهبری خاموش پشت قهرمان جام جهانی دوهزار و چهارده

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

فیلیپ لام یازده ساله بود که به بایرن مونیخ پیوست. او از تیم «سابنر استارز» با دنیایی پر از انگیزه به تیم اول آلمان رفت. قهرمان او در بایرن کسی نبود جز «مهمت ش...

نگرانی از افزایش چشمگیر استفاده از آنتی بیوتیک در جهان

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

نزدیک به یک قرن است که بشر برای مقابله با عفونت به این داروی اعجاب آور تکیه کرده. تا پیش از پیدایش آنتی بیوتیک ها در دهه های نخست قرن بیستم، برای درمان عفونت راه حل...

جناب رئيس جمهورى کشور! چرا حکومت کرکت را بر فوتبال ترجيح مى دهد

2013-Aug-23 ||  آرمان ملي

مسابقه ميان تيم هاى ملى افغانستان و پاکستان که در هفته پيش راه اندازى گرديد و سر انجام تيم ملى کشور توانست تيم پاکستان را شکست بدهد و اين پيروزى حس مشترک و ملى گرايى ...

قرارداد هفتصد وپنجاه میلیون پوندی آدیداس و منچستر یونایتد

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

قراردادی فعلی منچستریونایتد با نایک فصل آینده به پایان خواهد رسید آدیداس، کمپانی بزرگ تولید لوازم ورزشی با امضای قراردادی ۱۰ساله به ارزش ۷۵۰میلیون پوند، حق انح...

بازدید کنندگان صفحه اصلی   |  سرمقاله    |    اخبار    |    مقالات سیاسی    |    مقالات اقتصادی    |    فرهنگ وهنر    |    ورزش    |     درد دلها   |    صفحه علمی    |     تماس باما   
Free Web Counter