سرمقاله

نگذاريد تاريخ به شما لقب بی‌غيرت بدهد!

اوضاع کشور با گذشت هر روز بدتر ميشود و طالبان با حمايت شبکههاي استخباراتي خونهاي بيشتر را ميريزانند و ويراني ميکنند. مليشههاي طالبان به هر منطقهيي که دست مييابند، زندهگي و حيات را از آن ها ميگيرند. زنان زنداني ميشوند، مردان بايد اسير آنها باشند و هر کي از حکم و دستور طالبان سرپيچي کند با خشونت و وحشيگري آنها مقابل ميشود و مجازات ميگردد. هنوز هم چگونهگي اشغال برخي از مناطق و ولسواليها از سوي طالبان در شمال کشور روشن نيست و تحليل ها و برداشت هاي گوناگون از آن ميشود. امريکا و طالبان در همين بيست سال ظاهراً در برابر هم قرار گرفته بودند، امريکا اشغالگر و طالبان مجاهدان راه آزادي! اما متأسفانه در پشت پرده ميان اشغالگران و مجاهدان يعني طالبان، رابطه تنگاتنگ وجود داشت و امريکا هيچ تصميم نداشت که طالبان سرکوب و نابود شوند و به نهادهاي امنيتي افغانستان هم اجازه جنگ سرنوشت ساز را نميداد. آقاي حامد کرزي نيز در اين زد و بندها دست داشت و دست دارد. در زمان آقاي کرزي خبر هاي به گوش مردم رسيد که شمال افغانستان به وزيرستان شمالي مبدل ميشود و تروريستان سرانجام به مناطق شمال کشور انتقال يافتند و در مذاکرات چندين ماهه ميان امريکاييها و طالبان  توافق گرديده بود، بايد طالبان در شمال حاکم شوند که امروز اين پروژه شبکههاي استخباراتي در حال عملي شدن است. طراحان اين پروژه دنبال منافع خودشان اند و اين که به صدها جنايت از سوي طالبان در اين مناطق انجام شود و خونهاي هزاران باشنده شمال بريزد، خانههاي شان ويران گردد و دار و ندارشان را طالبان آتش بزنند و به ناموس و عفت و غيرت شان حمله گردد براي آنها مهم نيست و ارزش ندارد و بايد برنامههاي شيطاني شان در شمال عملي شود. در عملي شدن اين پروژه شيطاني برخي از حلقات داخلي نيز شامل اند که آهسته و به تدريج چهرههاي آنها نمايان ميشود. هدف شبکههاي استخباراتي که به وسيلهي طالبان در شمال عملي ميشود بيشتر سرکوب تاجيکها و فارسي زبانها است، طالبان اين قوم را بايد به اسارت بگيرد تا پروژه بدون درد سر عملي گردد. با اين وضعيت جز سلاح برداشتن در برابر لشکر جهل و خشونت ديگر هيچ چارهيي نيست. مقاومت ملي بايد شکل بگيرد و سران مقاومت بايد اختلاف شان را کنار بگذارند و در يک صف واحد در برابر اشغالگران قرار بگيرند و ديگر فريب وعدههاي حلقههاي فاشيستي و استکبار را نخورند. دفاع از خاک، عزت و ناموس مردم، مسووليت همه به ويژه سران مقاومت است و هر کي در اداي اين مسووليت سهل انگاري کند و تعلل ورزد و به دنبال منافع شخصي خود باشد، دير يا زود شرمسار خواهد شد و تاريخ به وي لقب بيغيرت را خواهد داد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار