فرهنگ و هنر

سير کرونولوژيک؛ در تاريخ سياسی جهان اسلام (از ميلاد النبی صل الله عليه وسلم الي مارچ 2021 ميلادی)

تتبع ونگارش: پوهاند نصرالله«ستانکزی» --- بخش هفتم

 

1602 ميلادي-شاه عباس اعظم ؛ پادشاه فارس به کمک اروپايي ها به تجديد قواي مضمحل شده اش در برابر تر کيه  عثماني پرداخت0ومناطق تبريز،اروميه ، آريوان وشروان را متصرف شدند0

هم چنان در اين سال پرتگالي ها از بحرين خارج و شاه عباس فارس آن را تصرف کرد0

1605 ميلادي- در اين سال اکبر پادشاه مغولي هند وفات نمود وفرزنداش جهانگير به قدرت رسيد0

1606 ميلادي- در اين سال معاهده ستواتورک
(Zsitva-Torok) بين ترکيه عثماني واتريش به امضا رسيد؛ که به موجب آن ترک ها اتريشي ها  را مساوي وبرابر خود دانسته وخراجي راکه ترک ها از هنگري به دست مي آوردند ؛ قطع گرديد0

1616 ميلادي- در اين سال تجارت بين ايران وکمپني هند شرقي آغاز شد0

1623 ميلادي- در اين سال؛ مراد چارم خليفه عثماني شد0

1625 ميلادي-در اين سال قواي عثماني همدان را در فارس تسخير  کردند0

1627 ميلادي- در اين سال پنجمين پادشاه مغلي هند؛ شاه جهان به قدرت رسيد0

1630 ميلادي- قواي عثماني ايروان وتبريز را از قواي فارس تسخير  کردند0

1635 ميلادي – ترکان بغدادرا تصرف کردند0

1638 ميلادي- در اين سال ميان ترکان عثماني ودولت فارس معاهده صلح منعقد شد ؛که به موجب آن اريوان به فارس وبغداد به عثماني تعلق گرفت0

1640 ميلادي – در اين سال سلطان ابراهيم به خلافت عثماني تکيه زد0

1642 ميلادي- شاه عباس ثاني صفوي ؛ پادشاه شد0

1645 ميلادي -جنگ ميان ترک ها ووينس به منظور تصرف جزيره کريت آغاز گرديد0 اين جنگ مدت بيست سال ادامه داشت0

1648 ميلادي- در اين سال محمد چارم به خلافت عثماني رسيد0

1649 ميلادي- در اين سال شاه جهان بر کندهار در جنوب افغانستان حمله کرد که به ناکامي مواجه شد0

1650 ميلادي- علي بي در تونيس بنياد حکمراني موروثي را گذاشت0

1656 ميلادي- در اين سال قواي وينس در مقابل قواي عثماني در نزديکي هاي درياي دانيال موفقيت هاي را نصيب شد0

1659 ميلادي-شاه جهان از قدرت کنار رفت وفرزند اش اورنگ زيب به عنوان ششمين امپراتور مغولي هند به قدرت رسيد0

1664 ميلادي-تجارت بين فرانسه وايران آغاز شد0

1666 ميلادي – در اين سال ؛ شاه جهان بعداز زنداني شدن در قلعه اگره وفات نموده واورنگزيب جانشين اش شد0

1667 ميلادي-شاه سليمان صفوي  در ايران به قدرت رسيد0

1669 ميلادي -جزيره کريت بعداز محاصره سقوط نمود وصرف چند نقطه محدود آن به دست وينس باقي ماند0

1672 ميلادي- در اين سال ترک هاي عثماني بر پوليند  حمله نموده وبا تصرف اوکراين تا سرحد روس پيش رفتند0

1677 ميلادي- ترک ها براي نخستين بار بر قلمرو روسيه حمله کردند 0اين جنگ ها ومنازعات تا سال 1681 ميلادي دوام نمود0

1681 ميلادي- معاهده صلح روزين(Radzin) بين ترکيه عثماني وروسيه منعقد گرديد که به موجب آن ترک ها مجبور به ترک حصص زيادي از قلمرو اوکراين شدند0

1683 ميلادي- در اين سال ويانا مرکز اتريش توسط ترک هاي عثماني به رهبري قره مصطفي محاصره گرديد0

1684 ميلادي -به اساس درخواست زمامداران پوليند واتريش پاپ اتحاد مقدس‌ي را بر ضد ترکيه عثماني تشکيل داد که رهبري آن را. لويي چاردهم مي نمود0

هم چنان در اين سال؛  قواي اتريش به طرف بوداپست که تحت نفوذ عثماني ها بودند پيشروي کردند0

هم چنان ؛ در اين سال فرانسوي ها عليه الجزاير به لشکر کشي دست زدند0

1686 ميلادي- در اين سال قواي دولت وينز نقاط استراتيژيک را از تصرف قواي عثماني در جنوب يونان متصرف شدند0

1687 ميلادي- روس ها منطقه ايزوو(Azov) را محاصره کردند0

در 12 اگست همين سال قواي ترک درمقابل اتريش ي ها شکست خورده وپارلمان هنگري قيادت آن کشور را به حکمرانان اتريشي تفويض نمود0

هکذا؛ دراين سال محمدچارم ازسلطنت معزول وسليمان ثالث جانشين اوشد0

1694 ميلادي- در اين سال؛ شاه حسين صفوي به قدرت رسيد0

11سپتامبر 1697 ميلادي-ترک ها در جنگ زينتا  دريوجين فتوحات چشمگير به دست آوردند0

1705 ميلادي-در اين سال؛ در تونس حسين بن علي سلسله خاندان حسيني را دان کشور گذاشت و از ترک هااعلان استقلال نمود0

ادامه دارد ..

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار