درباره آرمان ملی

روزنامه آرمان ملی درسال 1381 خورشیدی یعنی پس ازشکست طالبان و تشکیل اداره موقت به عنوان نخستین رسانه آزاد آغاز به فعالیت کرد.

روزنامه آرمان ملی ابتدا نشریه اداره موقت به رهبری حامد کرزی بود و در چهارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ نشرات داشت. اما پس از گذشت یک سال بنا به اختلافات میان میر حیدر مطهر مدیر مسوول روزنامه با دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت برسر چگونگی آزادی بیان که یک اصل مهم بود و آقای رهین با وجود که شعار دموکراسی و آزادی بیان را سر می داد. تحمل انتقاد بر علیه خودش و برخی هم فکرانش را نداشت و روزنامه را به دلیل نبود بودیجه تعطیل کرد. اما آقای مطهر پس از دعوای فرروان حقوقی توانست امتیاز آن را بدست آورد و آرمان ملی پس از توقف چند ماهه دوباره نشرات خودش را به عنوان روزنامه آزاد و خصوصی از سر گرفت و از آن زمان یعنی از سال 1382 الی اکنون نشرات آن همه روزه و بیدون وقفه دوام یافت .

منبع مالی روزنامه را از همان نخستین روز ها ، نشر اعلانات و فروش و حق الا اشتراک ، تشکیل میداد و شرکت افغان بیسیم اولین شرکت های مخابراتی بود که با نشر اعلانات خود در روزنامه آرمان ملی ، اداره روزنامه را کمک کرد و مدت 19 سال میشود که این همکاری در مابین شرکت مخابرات افغان بیسیم و روزنامه ادامه دارد .

به همین گونه روز نامه آرمان ملی با اعتبار که در میان خوانندگان خود و نهاد های خصوصی و دولتی دارد ، حدود 90 فیصد اعلانات این نهاد ها را پس از دواطلبی ها بدست آورده است و به همین منظور هیچگاه در نشرات روزنامه سکتگی رونما نشده است . روز نامه آرمان ملی یگانه رسانه در سطح کشور است که کاملا خود کفا بوده و هیچ منبع چه سفارت و نماینده گی های خارجی و چه نهاد های ملی و بین الملی تحویل نشده و در این مدت توانسته است به پای خویش بلند گردد.

اداره روز نامه آرمان باز هم تصمیم دارد که نشرات خویش را بدون اتکا به منابع خارجی و به عنوان یک رسانه آزاد و غیر وابسته و منتقد به منافع ملی کشور ادامه دهد و از تمام خوانندگان و علاقه مندان روزنامه خواهش دارد که در این رستای مقدس ، روز نامه آرمان ملی را تنها نگذارند .

سال تاسیس: 1381 خورشیدی