اخبار

اعتراض آموزگاران هرات؛ معاش آمر يک مکتب برابر با معاش صفاکار گمرک است

 

شماری از آموزگاران هرات خواهان یکسانسازی معاشات آموزگاران و کارمندان دولتی هستند. این آموزگاران روز سهشنبه، (۱۶جدی) در یک گردهمایی از آنچه بیتوجهی، بیمهری و تبعیض حکومت نسبت به آموزگاران میخوانند، انتقاد میکنند و میگویند که یک مستخدم ریاست مستوفیت، ۱۳ تا ۱۴ هزار افغانی معاش دارد، اما حقوق ماهوار یک آموزگار نخبه ۸ هزار افغانی است.

علیاحمد، یک تن از آموزگاران در هرات حکومت را در زمینهی معاششان به بیعدالتی متهم میکند و میگوید، در حال حاضر یک آموزگار ۷ هزار معاش دارد، اما یک کارمند عادی وزارت مالیه، بیش از یک هزار دالر معاش میگیرد.

ساغرکاکر، یکی دیگر از این آموزگاران که از ده سال به اینسو، در یکی از مکتبهای این ولایت سرگرم آموزش است نیز حکومت را به تبعیض میان آموزگاران و کارمندان دولتی متهم میکند و از حکومت میخواهد که حقوق آموزگاران و کارمندان دولتی را یکسان سازد.

محمدصابر مشعل، رییس شورای معلمان ولایت هرات میگوید، ۷ یا ۸ هزار افغانی که ماهانه به آموزگاران پرداخت میشود، معاش نه، بلکه مساعدت دولت به آموزگاران است. آقای مشعل با تاکید بر یکسانسازی معاش آموزگاران و کارمندان دولت میگوید، حقوقی را که اکنون دولت به آنان میدهد، مصرف یکهفتهیشان را پوره نمیکند.

این آموزگاران از حکومت به ویژه مجلس نمایندهگان میخواهند که طرح یکسانسازی معاشات آموزگاران و کارمندان دولتی را در بودجه سال آینده جای دهند.

عبدالرحمان عزیزی، آمر تعلمات عمومی ریاست معارف هرات نیز از یکسان نبودن معاش آموزگاران و کارمندان دولتی انتقاد میکند و میگوید، معاش ماهوار یک آمر مکتب برابر با معاش یک صفاکار گمرک است. آقای عزیزی میگوید، ریاست معارف هرات نیز با آموزگاران همصداست و خواستههای آنان را به حکومت مرکزی و به ویژه وزارت معارف در میان میگذارند.

اما وزارت معارف میگوید، آموزگاران هم  شامل کارمندان خدمات ملکیاند و در صورتیکه معاش این کارمندان افزایش یابد معاش آموزگاران نیز افزایش مییابد.

این وزارت در بارهی افزایش معاش کارمندان مستوفیت و گمرک میگوید، اینها نهادها مستقل هستند و معاش کارمندان آن براساس طرح افزایش معاشات که از وزارت مالیه آغاز شده، افزایش یافته است و تاکنون معاش کارمندان وزارتها و ادارههای دیگر افزایش نیافته است.

آموزگاران هشدار میدهند که اگرحکومت معاششان را  افزایش ندهد، آنان در سال آیندهی آموزشی با آموزگاران ولایتهای دیگر اعتراضاتی را راهاندازی و اعتصاب کاری خواهند کرد.

آموزگاران در هرات در حالی به خاطر یکسانسازی معاش کارمندان دولتی در دادخواهی میکنند که سال پار نیز آموزگاران این ولایت و چند ولایت دیگر چندین بار به دلیل اندهک بودن حقوقشان اعتراض کردند و یک ماه اعتصاب کاری کردند، اما نتیجهیی در پی نداشت.

دو روز پیش شماری از آموزگاران ولایتهای بامیان و بدخشان نیز در یک گردهمایهای اعتراضی خواستار یکسانسازی معاشات کارکنان خدمات ملکی شدند. این آموزگاران میگویند، معاششان در شرایط کنونی که بهای مواد اولیه مانند موادغذایی و مواد سوختی به گونهی سرسامآوری در حال افزایش است، بسنده نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار