c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

پاكستان بايد تعهد كند كه دیگر هراس افگنان راحمايت نمی كند

 قرار است امروز نشست چند جانبه پیرامون معضل افغانستان در شهر مسکو، پایتخت کشور روسیه دایر گردد. در این نشست کشور های روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و افغانستان حضور خواهند داشت و در باره آوردن صلح در کشور ما صحبت خواهند کرد. معضل افغانستان یکی از مشکلاتی است که اکنون گریبانگیر کشور های منطقه می باشد و حل آن به همة این کشور های منطقوی ارتباط می گیرد. در این کنفرانس نماینده یی از کشور امریکا حضور ندارد که در حال حاضر نیرو هایش در افغانستان هم سرگرم آموزش نیرو های دفاعی وامنیتی افغانستان است و هم به نحوی در کنار این نیروها قرار دارد و با طالبان و داعشیان در گیر است. این اولین بار است که کشورهای منطقه در باره حل مشکل افغانستان با هم گفتگو می کنند و ما توقع داریم که این آغاز یک روندی باشد تا برقراری صلح در افغانستان و پایان دادن به جنگ چهل ساله در کشور ما، ادامه یابد. ما باور داریم که این گفتگو ها چون پیرامون معضل افغانستان تدویر می یابد باید، در برگیرنده مصالح علیای کشور ما باشد و در آن هیچگونه نفوذی از سوی این کشور ها بالای افغانستان اعمال نگردد. نماینده افغانستان باید در این کنفرانس به گونة فعال از کشور ما نماینده گی کند و در آن مشکلات جاری را با طرف های شامل در این کنفرانس در میان بگذارد. روشن است که صلح زمانی در افغانستان تأمین می گردد که مراکز تروریست ها و اماکن آموزشی آنان در آن سوی سرحد بسته شود و سران طالبان که د


!عزت جهاد را لكه دار كردند

!در برگشت مهاجرين شتاب نكنيد

!افغانستان ميدان بازي خونين

پس حالت اضطرارچه است؟3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

کابل برای تو می نویسم

کابل عزیز!

  من که بسیارکم وقت می شود که به نویسنده گی آغازنمودم ودراین بخش هنوزبه پخته گی نرسیده ام ، همواره خواستم درعرصه سیاست ، اجتماع وفرهنگ بنگارم. حالا خواستم قلم را برداشته چند سطری دروصف زیبایی وفراز ونشیب های که از اثر تحولات سیاسی و اجتماعی شاهد بودی، بنگارم .

کابل! تو آنقدر زیبایی که بابر عاشقت شد واین عشق وی بدون شک بیجا  نبوده است و برای فرزندانش توصیه کرد تا بعد از مرگ اش وی را  درشهر زیبا ات دفن نمایند که بازمانده گانش چنین کردند

بنابر آب وهوای گوارا که داشتی ، تیمورشاه مرکز سیاسی خود را از قندهار به این جا انتقال داد واین امر باعث گردید تا کابل این شهرزیبا شاهد منازعات وکشمکش های شهریاران بعد از انقراض امپراطوری احمد شاه ابدالی باشد وفراز ونشیب هایی را  شاهد باشد که می شود آن را خاطرات تلخ و شیرین کشور درشهرات دانست .

بالاحصارات اگر از یک سو شاهد درگیری ها میان حاکمان و پادشاهان قبل از استقلال کشور بوده از سوی دیگر نمادی ازمحلی بوده است که مبارزین راه آزادی و استقلال کشور برای سربلندی کشور مبارزه کرده اند.

کابل! تو شهر پیروزی ها  هستی درشهر تو بوده است که وزیرمحمد اکبرخان، مکناتن مکار را درساحه چمن حضوری از پا درآورد وامان الله خان درحضوردیگرمبارزین سلحشورات استقلال کشوررا اعلان کرد که تاق ظفرپغمان ات یادگاری ازآن زمان است در چنداول ات بود که‌ شهروندانت برعلیه شوروی ها با نعره های الله اکبر به جاده ها ریختند ونظام طاغوتی وقت را درحیرت انداختند. ودرشهر تو بود  که‌ مردم با شجاعت تمام  بالای منزل کیوناری حمله کردند ونشان دادند که مردم این شهربیگانه ستیزاند. ‌ اگر از پیروزی های حماسی ات بگذریم تو شهر پیروزی ها برای فرهنگیان و کسانی بودی که خواستند بر سکوی بلندی پیروزی ها دست یابند. حبیبیه ات درآغوش خویش رهبران و دانشمندانی  را پرورانیده است که قابل ستودن است واین مکتب شاهد رشد و پرورش کسانی بوده که توانسته است به اوج قلعه های پیروزی دست یابند. دانشگاه ات  در روزگارهای گذشته یکی از دانشگاه های مطرح آسیا بوده است.

کابل! تو شهر مهربانان هستی درقلبت برای مهربانان  تمام کشور اعم از مرد و زن را درآغوش مهربانت جا دادی ،ازمردم نیمروز گرفته تا مردم میدان وردک ،ازمردم پنجشیر گرفته تا مردم کندهار،از مردم هرات گرفته تا مردم کنرها و بالاخره ازمردم واخان پامیر گرفته تا مردم گوشته ننگرهار در اینجا با، همدلی وباهمی زنده گی می نمایند.

 به این ترتیب زمانی که به سوی مکروریان ها کسی می رود افراد مهربان و صمیمی را می نگرد وزمانی که به طرف رکا خانه وکوچه خرابات می رود افرادی را می بیند که عیارودلیرهستند.

کابل تو شهر عاشقان هستی  درجاده‌هایت جوانانی را پرورش دادی که  داستان های پر شوری از عشق و عاشقی وبرای نایل آمدن برای زنده گی باهمی و برای رسیدن به افق های  فردای زنده گی و سازنده گی عشق ورزیده اند.

  و بالاخره کابل! تو شهری هستی که درشهرتو فرزندان صدیق این سرزمین می خواهند با اهداف والا وانسانی عاشقانه زنده گی کنند .

 درشهرات چنان قهرمانان فرهنگ وسیاست را پرورش دادی که تاریخ کشوربالای همت شان می بالد ونام های آنها جاویدانه خواهد بود. غلام محمد غبارنویسنده  ومبارزخسته گی ناپذیربهترین نمونه ومثال آن است که درشهرزیبا ات پرورش یافت وتا دم مرگ دست ازمبارزه برنداشت وبا قلم رسا چنان عاشقانه برای میهن نوشت که همه برآن می بالند وزمانی که محمد نادرشاه وی را به دشت های سوزان بکوای ولایت فراه تبعید کرد به وصف زیبایی شهرات شعرنوشت.

نسیم صبح گاهانت آنقدر زیبا است که‌ بسیاری ها را به خود شیفته ساختی وبسیاری ازعاشقان شهرات همواره اعتراف کرده اند که این نسیم صبح گاهان نه دراسلام آباد است نه درتهران. نه دردوشنبه است ونه هم درعشق آباد. دشمنانت همیشه از تو رشک برده اند وزمانی که  ساختمان های شهرات  به اثر جنگ های خانمانسوز داخلی به ویرانه ها  مبدل گردید ومردمان اصیل ات ناگزیر به مهاجرت وپناهنده گی به کشورهای همسایه شدند، درآن زمان دشمنانت به شکل طعنه آمیز آنها را تحقیر کردند وزمانی که سرویس های ملی بس ات را شهروندانت درپشاور ولاهور می‌دیدند به یاد دوران های  درخشانت اشک می ریختند، اما تو درمیان آتش ها می سوختی ومبدل به شهردردمندی شده بودی.

کابل عزیز!

سیمایت حالا هم زیبا است . مشتاقانت درسطح ملی وجهانی درهرجا وصف تو را می کنند،  چون تو شهرمهربانی ، تو شهری هستی که با آغوش گرم ات برای تمام اتباع این سرزمین جادادی گرچه بسیاری ها نزد ات مقصراند آن هم به این سبب که به شکل فزاینده محیط زیست ات را آلوده ساخته اند،  اما از عشقت کاسته نشده است با همین آلوده گی هوایت هنوزهم ازاسلام آباد وتهران بهتری وهرافغان برشهرات می بالد کوه های آسمایی وشیردروازه ات نمادی ازکوهستانی بودن شهرات است که بدون شک آب وهوای تو را گواراساخته است ودردامن خویش به مردمان این سرزمین جاداده است که همین نگارنده نیز دردامنه کوه شیردروازه ات سطوربالا را برای تو نگاشته است.کابل من تو سزاواروصف زیاتی ، اما نگارنده درتوان  قلمی خویش همین را داشته است وبس.

 

 

 

 

   

...


مقاله های سیاسی

تلاش نافرجام حکومت ترکیه برای غصب مکاتب افغان-ترک

2017-Feb-18 ||  کاوه ستیز

حکومت ترکیه در برخی کشورها هیأتی را به منظور مسدود کردن مدارس آموزشیِ متعلق به حرکت خدمت ویا به دست گرفتن مدیریت این مدارس فرستاده است. اِعمال فشار و وعده‌های چرب و دروغین، ابزاری اند که این هیأت برای بدست گرفتن مدیریت این مکاتب بکار می‌گیرند. چندی پیش هیأتی از وزارت معارف ترکیه به منظور تسلیم‌گیری مدیریتِ مؤسسۀ تعلیمی مکاتب افغان-ترک عازم کابل شدند. اقدامِ غیرمنطقیِ که هیچگونه توجیه حقوقی ندارد. مؤسسۀ افغان- ترک یک نهادِ غیردولتیِ افغانی است که اکثریت هیأت اداری و کارمندان آن را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. قانون اساسی افغانستان به صراحت بیان داشته است که ملکیت‌های مؤسسات غیردولتی از هر گونه تعرض مصون است. بنابرآن هیچ دولت خارجیِ ویا نهادهای سیاسی حق مداخله در امور همچو نهادها را ندارد. آیا حکومت ترکیه ظرفیت پیشبرد این مکاتب را دارد؟ بنابر آمار منت...

افغانستان و سوالات بی پاسخ

2017-Feb-18 ||  احمد سعیدی

با گذشت اضافه تر از سه دهه مردم افغانستان با آتش و دود و خون خیزان و غلتان دست و پنجه نرم می کنند، اما تا کنون با طرح ها، برداشت ها و باورهایی که ارائه شده روزنه امیدی پیدا نشده که با این بحران فراگیر و این فاجعه جبران ناپذیر مرهمی شود و راه حل بدست آید، هر کس نظر و دیدگاه خود را با در نظرداشت منافع و برداشت های که  خود دارد ارائه می نماید، اما  عوامل فاجعه وبحران را که از سال های زیادی بر این سرزمین ویرانه ما سایه افگنده است شناسایی همه جانبه نتوانسته اند؛ اما با دریغ فراوان که هنوزهم نتوانسته‌ایم ریشه های اصلی این بحران تراژدیک را که در تاریخ و سنت های مردم ما عجین شده و در رگ‎های فرهنگ تاریخی مردم ما جاری است طوری که لازم است دریابیم و شناسایی کنیم. در تصویر چنین تحلیل ها ی وارونه و نگاه های نا عادلانه و نا سنجیده برخی از متفکران و تاریخ نویسان جامعه وکشورما...

جابه‎جایی صدها تروریست با خانواده های شان در سرپل

2017-Feb-18 ||  ناجیه امید

رئیس شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط این ولایت در بهار آینده هشدار می‌دهد! حضور تروریستان خارجی با خانواده‌های شان در شمال افغانستان برای مردم ما مایه نگرانی بوده و نهادهای امنیتی باید هر چه زودتر به این گونه نگرانی ها نقطة پایان گذارند. جنرال بابه جان فرمانده زون 707 پولیس در شمال کشور می گوید که اضافه از ششصد خانواده از افراد مسلح خارجی در شمال افغانستان جابه جا شده اند. وی از برخی ولسوالی های ولایت های فاریاب و سرپل چون کوهستانات، بلچراغ، گرزیوان، غورماچ، دولت آباد و صیاد نام برد که افراد مسلح خارجی در آن ها با خانواده های شان نه تنها زنده گی می کنند بل با نیروهای امنیتی در جنگ مستقیم قرار دارند. در حالی که جنرال بابه جان از حضور اضافه از 600 خانواده افراد مسلح خارجی در ولایت های شمال سخن می گوید، برخی از منابع گفته اند که پسر جمعه نمنگانی رهبر حزب تحر...

جابه‎جایی صدها تروریست با خانواده های شان در سرپل

2017-Feb-18 ||  ناجیه امید

رئیس شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط این ولایت در بهار آینده هشدار می‌دهد! حضور تروریستان خارجی با خانواده‌های شان در شمال افغانستان برای مردم ما مایه نگرانی بوده و نهادهای امنیتی باید هر چه زودتر به این گونه نگرانی ها نقطة پایان گذارند. جنرال بابه جان فرمانده زون 707 پولیس در شمال کشور می گوید که اضافه از ششصد خانواده از افراد مسلح خارجی در شمال افغانستان جابه جا شده اند. وی از برخی ولسوالی های ولایت های فاریاب و سرپل چون کوهستانات، بلچراغ، گرزیوان، غورماچ، دولت آباد و صیاد نام برد که افراد مسلح خارجی در آن ها با خانواده های شان نه تنها زنده گی می کنند بل با نیروهای امنیتی در جنگ مستقیم قرار دارند. در حالی که جنرال بابه جان از حضور اضافه از 600 خانواده افراد مسلح خارجی در ولایت های شمال سخن می گوید، برخی از منابع گفته اند که پسر جمعه نمنگانی رهبر حزب تحر...

توده جګړه سنګرونه، خو استراتیژیک ارتباطات د خلکو زړونه فتح کوي

2017-Feb-18 ||  تورن جنرال دولت وزیري

جنګ جګړه آسانه کار بللي شو،کله چې وسلې په لاس کې ولرو.د وسلو د کارولو فن مو هم زده کړي وي او دښمن راته معلوم وي، نو بيا د ډير کمال خبره نده چې له دښمن سره د کومو تاکتيکونو پر اساس وجنګيږو. لوي کمال دا دي چې ولس په دې پوه شي چې د افغانستان ملي دفاعي او امنيتي ځواکونه ولي غواړي چې د تروريستانو پر وړاندې له دوي څخه دفاع وکوي او په هيواد کې سوله، پرمختګ او د خلکو سوکالۍ لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت څه پروګرامونه لري. بل لوري ته وکولي شو چې د افغانستان د بقا دښمنان خلکو ته ښه وپيژنو او ورته ووايو کوم کسان چې د دولت پر وړاندې جنګيږي، د کوم لورې لخوا او د څه لپاره يې ملاتړ کيږي. د افغانستان په اساسي قانون کې ويل شوي چې ملي واکمني په خلکو پورې اړه لري. وايي هر لورې ته چې د خلکو زړه شو، پر همهغه لوري ټول اغزي به ګلان شي. يوه بله مقوله ده چې وايي «د خلکو زور د خداي زور ...

بازی های تازه را باید آغاز کرد

2017-Feb-15 ||  مهرالدین مشهید

 برای آنکه داستان زنده گی را تازه تجربه کرد، بهتر است تا با کنار گذاشتن بازی های کهنه،بازی های تازه را باید آغاز کرد تا باشد که از معاملۀ باسی و شب ماندۀ دست دوم و سوم رهایی یافت و غذا های جدید سیاسی را نوش جان کرد؛ زیرا هرآنچه ما تا کنون از دست داده ایم و این گونه دستمان شده ایم، گیرماندن در بازی های کهنه است که سبب از دست دادن قاعده های بازی جدید شده است. حال لازم است که برای آموزش قاعده های جدید بازی ها، بازی های کهنه، خسته کن، شب مانده و یک نواخت را کنار نهاد و بازی تازه و رو در روی را آغاز کرد تا باشد که برای همیش از زیر چنگ و دندان کهنه بازیگران بدمعامله گر رهایی پیدا کرد و با این رویکرد،دست کم بر مصداق این شعر "زنده گی بر گردنم بار گرانیبیش نیست"اندکی بتوان این بارگران سنگ زنده گی را از دوش های زخمی مان کنار نهاد و با استفاده از فرصت های جدید برای رفع چالش های ق...

نامه ای به جناب رئیس جمهور آقای اشرف غنی: سخنان جنرال جان نیکلسون تشویش آور است

2017-Feb-15 ||  احمد سعیدی

جناب رئیس جمهور!مردم افغانستان طی اضافه تر از شانزده سال حضور قوت های خارجی را در کشور خود تجربه کرده اند اگر از این جنرال جان نیکلسون پرسیده شود زمانیکه اضافه تر از 120 هزار قوت های خارجی  با همه ساز و برگ و  در حدود 40 کشور در افغانستان حضور فعال داشتند آیا تروریزم سرکوب شد،مشکل افغانستان حل گردید؟ که حالا با آوردن پنج یا ده هزار قوت های خارجی شما بتوانید افغانستان را از این بحران فراگیر نجات دهید. به باور من ازدیاد حضور قوت های خارجی باعث تشدید جنگ گردیده و جنگ افغانستان را طولانی و طولانی‎تر و ویرانی ها را ویرانه تر خواهد ساخت و حضور قوت های خارجی زمینه سرباز گیری را برای مخالفین دولت افغانستان نسبت به گذشته ده چند زیادتر می سازد، به خصوص سیاست های ضد اسلامی دونالد ترامپ و حضور عساکر امریکایی در افغانستان بحران های فراگیری را خلق خواهد کرد. نمی دانم چرا ا...

بارق شفیعی لب از سخن فرو بست!

2017-Feb-13 ||  پرتو نادری

بارق شفیعی با نشر گزینۀ « ستاک» در دهۀ چهل خورشیدی در حلقات فرهنگی کشور نه تنها به حیث یک شاعر نوجوان و مدرن شناخته شد؛ بل‌که او با همین گزینه در ردیف شاعران سیاسی سرای افغانستان نیز جای‌گاهی قابل توجهی یافت. نشر این کتاب در آن روزگار، خود حادثه‌‌یی بود،نه تنها از نظر محتوا؛ بل‌از نظرساختار و تلاش‌های او برای رسیدن به سرزمین‌های گستردۀ شعر آزاد عروصی یا نیمایی نیز. این که در آن روزگار بارق شفیعی و شمار دیگر از شاعران نوجوان در افغانستان در نیمایی سرایی‌هایی خود به چه پیمانه موفق بوده اند، امر دیگری است، اما این نکته روشن است که پس از نشر کتاب « نوی شعرونه» یا « اشعارنو» در 1341، « ستاک» بارق شفیعی در 1342 نخستین گزینۀ شعری مستقلی بود که به نشر رسید. بیشترینه شعرهای آمده در ستاک در عوالم شعر نیمایی سروده شده اند. بدینگونه بارق شفیعی ...

Previous   ||   Next