c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!بدبختي بيكاري ،جوانان را رنج مي دهد

یکی از مشکلات دولت ها در هر جامعه یی، فراهم آوری زمینه های شغلی وفرصت های کاری برای شهروندان کشور ها می باشد. در انتخابات های کشور های صاحب دموکراسی نیز اولین توجه کاندیدا ها در کنار پرداختن به مصالح امنیتی و اقتصادی، یکی هم مسأله اشتغال زایی در آن کشور ها می باشد، ولی در کشور ما این مسأله در میان هیچ کاندیدایی تا هنوز علاقه‌مند نداشته است و آن ها به این مسأله توجه نکرده اند. افغانستان سرزمینی است که در آن میلیون ها تن بیکار اند و این مشکل می تواند برای امنیت و رشد اقتصادی زنگ خطر جدی باشد. شماری از این بیکاران به همین دلیل و به دلیل بد امنی در چند سال اخیر کوله بار بردوش انداخته راهی کشور های اروپایی شدند و شماری در این راه جان های عزیز شان را از دست دادند. ولی می‌دانیم که هنوز نیز ما میلیون‌ها بیکار دیگر در کشور خویش داریم که باید به آن ها عطف توجه گردد. بخشی از جامعه را افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند که همه ساله از نهاد های آموزشی وتحصیلی کشور فارغ می شوند و بعد به جامعه تقدیم می گردند. همه می‌دانند که امسال نیز بیشتر از سال های گذشته ما فارغ التحصیلانی داریم که تا چند هفته دیگر فراغت می یابند و به جمع بیکاران کشور افزوده می گردند. این خیل بیکاران جدید کسانی اند که آمو زش یافته اند وباید حکومت از نیرو های فکری و کاری آن ها در ساختن این سرزمین بهره کافی ببرد، اما با دریغ و درد که این جمع نیز همانند صد ها هزار هموطن دیگر مان چنین ف


!مجاهد تروریست مجازات شود

!مردم از سربازان بي قانون حمايت نمي كنند

!این اقدام رئیس جمهور غنی را می ستاییم

!بينوايان را دستگيري و كمك كنيد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

تا ختم دوره باقی مانده حکومت تحمیلی انتصابی وحدت ملی هیچگونه انتخاباتی در کشور برگزار نمی گردد!!

در این شکی نیست که مؤلفه های اساسی یک نظام سیاسی دموکراسی را همانا: انتخابات معیاری با اراده آزاد ملی، احزاب مترقی و بالنده سیاسی، رسانه های آزاد گروهی و نهادهای فعال مدنی در هر مملکت دموکراتیک تشکیل می دهد لاغیر.

فرهیخته گان، دانشمندان و روشن ضمیران افغان همه گی به این واقعیت عینی مهر تأیید می گذارند که: هیچ گزینه خردمندانه تر، هیچ تضمینی هوشمندانه تر، هیچ اقدامی معقولتر و هیچ تدبیری مؤثرتر و شایسته تر از برگزاری انتخابات برای تمثیل اراده واقعی ملی، تجلی حاکمیت مردمی و انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی و دولتی در افغانستان سیاست زده و ملت گرسنه و به گروگان گرفته شده آن وجود ندارد.

اما واقعیت این است: تا زمانی که نیروهای نظامی اشغالگر کشورهای امپریالیستی غرب در رأس امریکا در خاک پاک افغانستان حضور فعال فزیکی داشته باشند و تا هنگامی که به امر و نهی، به سوق و اداره و به دیکتات سردمداران قصر سفید و اربابان کاخ پنتاگون امریکا جهانخوار که به مثابه هسته اصلی و به منزله کانون اساسی قدرت سیاسی، حاکمیت ملی را در افغانستان بخت برگشته تمثیل کند و جهات سیاست های خارجی افغانستان را به زعم و سلیقه خود تعیین و استقامت بدهند، بدیهیست که هیچ یک از رهبران ائتلاف تنظیم های سابقه جهادی، هیچ یکی از لیدران احزاب مؤتلقه سیاسی و بالاخره هیچ نیرو و قدرت مردمی به تنهایی نمی توانند که به سلطه قدرت غیر قانونی حکومت تحمیلی، انتصابی، الیگارشی، تیرانی و مونوکراسی وحدت ملی در افغانستان نقطه پایان بگذارند؛ زیرا این یک اندیشه بیمار گونه و یک مفکوره ساده لوحانه بوده که در شرایط فعلی ناممکن و یک مستحیل عقلی پنداشته می شود.

اما تجارب سال های گذشته به اثبات رسانده است که: کلیه رهبران تنظیم های جهادی و تمامی لیدران احزاب سیاسی افغانستان از طریق همایش ها، میتنگ ها در سالون های هوتل ها با سخنرانی های تیپ (تئولوژیکی، گزافه گویی های افراطی، با قلقله کردن شعارهای کلیشه یی و احساساتی با فورمالیزم سیاسی) شیوه مبارزات سیاسی پاسیف شان را جهت تخدیر افکار عمومی از طریق صفحات تلویزیون های سکتور خصوصی به تصویر می کشند و اعلام موجودیت می کنند.در حالی که واقعیت این است که: شماری از رهبران ائتلاف های تنظیمی و رؤسای احزاب سیاسی چه از نگاه منافع سیاسی و اقتصادی، چه از دیدگاه مسایل عقیده تی و مذهبی و چه از زاویه روابط قومی، لسانی، سمتی با سردمداران و اربابان حکومت دو سره وحدت ملی به سختی پیوندهای ارگانیکی و ناگسستنی دارند. چنانچه به همین علت است که هیچکدام از رهبران در درخشنده گی نورایمان، در بیداری و آگاهی وجدان، با خلوص نیت، با صفای طینت، با بارقه جسارت با طلیعة وجیبه خدمت به مملکت... برای رهایی ملت گرسنه و به خون خفته افغانستان از ستم ملی بیکاری، بیرحمی سیاسی، استبداد سنتی، فقر و گرسنگی و بیگانه مداری نمی اندیشند و مسؤولیت ایمانی و وجدانی شان را ادا نمی کنند. در حالی که این حقیقت تلخ و دردناک را به درستی فهم و درک کرده اند که: دستگاه های دولت فاسد موجوده خاصتاً قوه مجریه و قوه مقننه در مطابقت به نصوص مسجله قانون اساسی مملکت و به اراده آزاد ملت تشکیل نشده اند. هر دو قوه متذکره غیر قانونمندانه تلقی می شوند.

واقعگرایان، خدامحوران و وجدان داران افغان و کشورهای جهان به این واقعیت شرمناک و دردناک به درستی پی برده اند که: چه غنی و چه عبدالله به اثر دیپلوماسی فشار استعماری بارک اوباما و با وساطت و مدیریت جان کری وزیرخاجه سابقه امریکا با انگیزه ارتجاعی بر اریکه قدرت سیاسی کشور فلاکت زده افغانستان تکیه زده اند لاغیر. با صراحت و با وضاحت باید اذعان کرد که: در سال گذشته 2016 میلادی علی رغم کمک های سخاوتمندانه مالی میلیارددالری و مساعی جمیله تخنیکی جامعه بین المللی نه حکومت فاسد و نه ولسی جرگه غیر اکتیف هیچکدام به اندازه یک دانه بادام به ملت پریشان حال و درمانده افغانستان هیچ گونه اقدام خیرخواهانه، هیچ نوع کمک بهیخواهانه و هیچ خدمت میهن دوستانه انجام نداده اند. اما این دو قوه ناکام، بدنام پاسیف و منفور! افغانستان را به یکی از فاسدترین، قانون شکن ترین، ترافیک کننده ترین ماده زهری هیروئین، بیسواد ترین، خطرناک ترین، فقیرترین و بدنام ترین کشورهای جهان در مقیاس بین‎المللی مبدل ساختند. موازی به آن پاسپورت افغانستان بی ارزش ترین پاسپورت در سطح جهان معرفی شد این بدان معنی است که دولت فاقد کفایت افغانستان مثل پاسپورت اش بی ارزش و بی اوتوریته می باشد. امروز افتضاحات، فساد مالی و اداری، قانون شکنی، نیپوتیزم سیاسی، بیکاری و فقر اقتصادی در افغانستان از مرز بدنامی و سرحد رسوایی گذشته و به مثابه لکه سیاه ننگین ثبت اوراق تاریخ جامعه جهانی شده است.

اگر از حاشیه روی و دردهای اجتماعی به متن اصلی یعنی چگونگی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگردیم، حقایق را رنگ آمیزی ارتجاعی نکنیم و همچنان واقعیات را ماست مالی سیاسی نکنیم و با "دی‎انفارماسیون"مبادرت نکنیم در این صورت قضایای پیچیده و مشکلات مختلفه انتخابات آینده بی پرده آشکار می گردد.

1-    به اندازه ذره اتوم اندکترین انگیزه سیاسی برای برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و تدویر لویه جرگه قانون اساسی جهت ایجاد پست صدراعظم اجرائیوی وجود ندارد.

2-    هرگز نظام ریاستی متمرکز سیاسی تیپ امریکایی کشور افغانستان، به نظام سیاسی پارلمانی و یا به نظام صدارتی تغییر شکل نمی یابد و ابداً مبدل نمی گردد و تعویض نمی شود.

3-      انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های کشور افغانستان تا ختم دوره حکومت غیر قانونمندانه دو سره وحدت ملی برگزار نمی گردد.

4-    اشرف غنی با کاربرد خفوستیزم و با دنباله روی از انتخابات امریکا، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ملی را می خواهد همزمان و در یک وقت در سال 2019 میلادی برگزار نماید.

5-    علی رغم ماده (1) موافقت نامه منعقده میان دو تیم انتخاباتی (غنی- عبدالله) لویه جرگه قانون اساسی برای ایجاد کرسی صدارت اجرائیوی تدویر نخواهد شد؛ زیرا اشرف غنی با ایجاد پست صدراعظم اجرائیوی به هیچ صورت و به هیچ قیمت قدرت اجرائیوی خود را تقسیم نمی کند و کاهش نمی دهد.

6-    کمیشنران کم تجربه جدید‎التقرر کمیسیون های انتخاباتی در شرایط دشوار اجتماعی، در اوضاع پیچیده و آشفته سیاسی، بحران عمیق اقتصادی و در حالات پرتلاطم سونامی امنیتی آیا این (قابلیت، درایت، اهلیت، توانایی و ظرفیت) آن را دارند: که در عین وقت و همزمان دو انتخابات جنجالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در (34 ولایت، در 339 ولسوالی و در حدود 48 هزار قریه، قصبه و دهکده) افغانستان در سال 2019 میلادی دایر نمایند؟

7-    آیا کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در موجودیت پارتوکراسی می توانند این دو انتخابات بزرگ، فراگیر و جنجالی را در سراسر کشور و در سطح ملی با درایت، هوشمندی، جسارت و جهش بزرگ فکری به درستی مدیریت نمایند؟

8-    با کاربرد پالیسی سیگریگاسیون و انگیزه سیاسی ارتجاعی پروسه توزیع شناسنامه های الکترونیکی به مثابه یک موضوع جنجالی به بن بست مواجه گردیده است. آیا کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات کدام بدیل و یا کدام میکانیزم مؤثر و مثمر را جهت تعویض (21) میلیون قطعه کارت رأیدهی که قبلاً توزیع شده و استعمال شده است در نظر گرفته اند؟ که طرف قبول واجدین شرایط رأیدهی باشد؟

9-    آیا کمیشنران تازه کار کمیسیون مستقل انتخابات در جریان قرار دارند که: پروژه (ELECT-2) که تمام ضروریات مالی و اقتصادی و کلیه نیازمندی های تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات را سالیان متمادی تأمین و تمویل می کرد در نتیجه حیف و میل های پولی و دخالت های غیر قانونی اورنگ زیب معاون مالی و اداری سابق کمیسیون مستقل انتخابات در امور اجرائیوی و پولی پروژه الکت (2) آن پروژه بزرگ کمک رسان در سال 2014 میلادی به کلی بسته شد که در نتیجه آن (980) نفر مشاور ، متخصص، کارشناس امور انتخاباتی و کارکنان قراردادی به مثابه ستون فقرات اصلی کمیسیون مستقل انتخابات کارهای شان را از دست دادند؟

10-  اگر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات با سعی و تلاش مجدانه و مساعی مستمر و فعالانه از مجاری دیپلوماتیک این پروژه مهم و حیاتی (الکت-2) را دوباره احیا و فعال ساخته نتوانند، از محالات عقلی است که بدون حمایت تخنیکی و پشتیبانی مالی و اقتصادی ده ها میلیون دالر جامعه جهانی دو انتخابات بزرگ، پیچیده و فراگیر ملی را (ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها) به صورت شفاف و معیاری برگزار کرده بتوانند؟

11-   کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات این واقعیت و حقیقت را پذیرا شوند که حکومت فاقد کفایت دو سره وحدت ملی در حالت و وضعیتی قرار ندارد که تمام مواد مورد ضرورت مادی و معنوی مالی و تخنیکی را که ضامن برگزاری یک انتخابات شفاف و معیاری با استندرد بین‏‎المللی باشد برای کمیسیون مستقل انتخابات تهیه و فراهم ساخته بتواند.

12-  نویسنده مقاله که مدت 7 سال به حیث مشاور حقوقی، بنیاد بین المللی انتخابات امریکا (IFES) و همزمان مشاور حقوقی کمیسیون مستقل انتخابات بود برای هیأت رهبری و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات لازم به یادآوری می داند که: انتخابات در افغانستان جنگ زده ده ها عملیه مختلفه، ده ها پروسه پیچیده، ده ها معضله عدیده و ده ها ابعاد بغرنج گسترده دارد.

13-   البته بدون تردید که اجراآت موفقیت آمیز و انجام دادن به وقت و زمان هر کدام از پروسه ها و عملیه های انتخاباتی به ده ها مغز متفکر، به ده ها دانشمند مسلکی مبتکر، به ده ها کارشناس مدیر و خردمند و به ده ها مشاور حقوقی واقعاً مدبر ضرورت مبرم دارد.

14-  کمیشنران و اربابان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این نکته حساس، مهم و حیاتی را به درستی فهم و درک نمایند! که هر کدام از پروسه ها، عملیه ها، فرایند ها و روندهای انتخاباتی در کشور عقب مانده و سیاست زده افغانستان به هفته ها و به ماه های عدیده طول می کشد؛ زیرا هر کدام آن ها زمانگیر و هم بسیار پرهزینه است.

15-  هیأت رهبری و سایر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات این واقعیت را در محراق توجه شان قرار بدهند که: از تعهد تا عمل در بین گفتار تا کردار از زمین تا آسمان هفتم فرق وجود دارد.

16-  منظور اصلی نویسنده این مقاله در زمینه تدویر انتخابات در کشور این است که: اتخاذ تصامیم مهم کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید در محور بصیرت سلیم عقلانی استوار و در بستر جهش بزرگ و عالی فکری عیار باشد. لاغیر.

17-  عملکردی که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را مانند اشرف غنی و عبدالله ناکام و بدنام می سازد: همانا استخدام افراد (فاقد دانش علمی، فاقد تجارب عالی مسلکی و فاقد کفایت و اهلیت کاری) زیر نام امتحان رقابت آزاد و تحت پوشش اشخاص فرهیخته، شایسته و توانا در ریاست های سکتوری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ولایت های کشور می باشد در گذشته چنان بوده در آینده نیز چنین خواهد بود.

18-  ناگفته نباید گذاشت که هنوز (2) ماه از آغاز کار کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات سپری نمی شود، اما از ظواهر اوضاع بر می آید که از درجه اعتماد ملت و از اندازه اعتبار نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نسبت به کارکرد های کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات با سرعت و نهایت شدت کاسته می شود.

 

 

...


مقاله های سیاسی

قانون اساسی مقصر است یا تخطی کننده گان آن؟

2017-Jan-15 ||  عبدالحمید مبارز

در این روزها از هر طرف صدا برای تعدیل قانون اساسی بلند است، مخصوصاً از همان کسانی که خود و دارو دسته‌شان در تسوید، ترتیب و تصویب قانون اساسی در لویه جرگه اشتراک و شریک بودند. بعضی ها که به وزارت نرسیده اند از هر طرفی که شده حکومت را انتقاد کرده به تعدیل قانون اساسی تأکید می دارند و حکومت را نسبت تعلل آن ملامت می سازند، مختصر این که، هر یک تعدیل قانون را که اولتر از همه جان‌کری وزیر خارجه امریکا در توافقنامه سیاسی ذکر کرده می خواهند. بسیاری فکر می کنند که اگر قانون اساسی تعدیل شود و پست صدارت تأسیس گردد دیگر تمام مشکلات حل می گردد و داکتر عبدالله به حیث صدراعظم قدرت را به دست می گیرد و می تواند که آزادتر عمل نماید. تعدیل قانون اساسی در بسیاری کشورها صورت گرفته  و در کشورما هم مانعی ندارد، راه تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی روشن گردیده است، لویه جرگه می ت...

دکترین نظامی سردمداران قصر سفید امریکا در قبال کشورهای مستضعف دنیا

2017-Jan-15 ||  میر نجیب الله شمس

اوراق تاریخ معاصر جهان گویای این واقعیت و گواه این حقیقت انکار ناپذیر است در هر مملکت دنیا که پاهای منحوس نظامیان لجام گسیخته امریکای جهانخوار برسد، بدون شک و تردید مردم آن مملکت جز اسارت، حقارت، ذلت، دهشت و اهانت هرگز روی سعادت، حریت، مسرت، موفقیت و مدنیت را نخواهد دید. نمونه های زنده و انموذج برجسته آن، کشورهای بخت برگشته افغانستان، عراق، لیبیا و... می باشد. از یک و نیم دهه به این طرف مملکت عقب مانده، ملت گرسنه و دولت بی کفایت درمانده افغانستان به مثابة یک کشور کاملاً پروتکتورات، وابسته و به منزله یک اقمار به دور مدار و محور کشور امریکای جهانخوار در چرخش می باشد. از 15 سال به این طرف سردمداران قصر سفید، سیاستمداران کهنه کار وزارت خارجه، نظامیان عنان گسیخته و از کوره برآمده کاخ پنتاگون و تئوری‌سنان و پژوهشگران آب دیده کانگرس امریکا همه‌گی آن‌ها افغانستا...

تأمین منافع ملی برای ما خطوط سرخ است

2017-Jan-15 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

آقای استاد عطا محمد نور هفتة گذشتهدریکی ازرسانه های بین المللی صحبت های داشت پیرامون مذاکرات شان با آقای رئیس جمهوری کشوروهمچنان ازچانه زنی درمورد توزیع قدرت سیاسی بحث هایی داشت تا قدرت سیاسی به شکل عادلانه ومنصفانه درنظرگرفته شده وبرای اعضای حزب شان حکومت نقش بیشتردرتصمیم گیری های سیاسی وبزرگ کشوری داده شود. آنچه من به عنوان یک شخص درشهری که شما والی آن بودید و یعنی درشهر ام البلاد (بلخ) مدت چهارسال دردنیای سیاست آن هم درفاکولته حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه بلخ گذراندم برداشت های ازصحبت های تان داشتم که می خواهم پیرامون آن تبصره اجمالی داشته باشم. دردنیای سیاست دغدغه تقسیم قدرت یک امرطبیعی میان سیاستمداران وکسانی که می خواهند درقدرت سیاسی کشورنقش اساسی داشته باشند می باشد ، اما آنچه مهم است  این است که احزاب سیاسی وکسانی که ازآدرس احزاب سیاسی با نفوذ می خوا...

داستان تشکیل دولت شام وعراق بنام «داعش»!؟

2017-Jan-15 ||  محمد علی مهرزاد

باید پذیرفت که داعش وامثال آن پدیدة اسرائیلوحامیان آن درخاورمیانه وانتقال به سرحدات جنوبی افغانستان یعنی کشورپاکستان است تا فعالیت های بعدی خودرا به حمایه آن کشور به حیث پشت جبهه تقویت کنند؛ داعش تقریباً دوازده سال قبل درحالی تشکل وهسته گذاری شد- بازهم انتظارکشیدتا گروه های دیگری غرض تضعیف اسلام از نام اسلام استفاده کنند!این را نباید نادیده گرفت که پیش از اشغال عراق توسط امریکا، القاعده درعراق، صدام حسین حضورنداشت ؛ اما این جورج بوش بود که دولت سکولارصدام را به بهانه داشتن اسلحه اتومی  توسط  گزارش غیر واقعی سازمان سیا به مشوره سازمان جهنمی اسرائیلبنام موساد از بین برداشت  وبه تعقیب آن دست یاران بوش چون «پاول وبرمر» با سوء مدیریتی  این دو مهره ؛ یکی اردوی سنی هارا بوجود آورد که اکنون بنام خلافت اسلامی نا میده می شوند ودیگری همزمان شیعیان را برقدر...

بند کمال خان چه وقت به بهره برداری سپرده می شود؟

2017-Jan-14 ||  عبدالحمید مبارز

بندکمال خان که می تواند اراضی وسیع ولایت نیمروز را که امروز بایر است به یک سرزمین حاصل خیز تبدیل نماید و کمبود غله افغانستان را رفع کرده و سبب شود تا بعضی اقلام رایج را  تولید و به خلیج صادر نماییم. سردارمحمدداوود شهید که به اهمیت بندکمال خان ملتفت بود در جریان سال های جمهوریت اول مقدمات کار ساختمانی بندکمال خان را آغاز کرده بود که کودتای هفت ثور صورت گرفت و بندکمال خان ناتمام ماند. بعداً برای مدت های طولانی بندکمال خان به فراموشی سپرده شد و در پانزده سال اخیر با آن که 106 میلیارد دالر را امریکا به عنوان افغانستان به کشور آورد ولی کدام تهداب زیربنایی را نگذاشت و در این پانزده سال صرف کشور دوست هند بند سلما را که پلان آن در زمان حکومت دوره شاهی سردار محمدداوود روی دست گرفته شده بود تکمیل و به بهره برداری سپردو دوستی افغان-هند را مستحکم تر ساخت، مگر در جریان همین سال ...

پیشگیری از جنگ داخلی افغانستان یا پرده افگندن برروی شکست های امریکا در این کشور

2017-Jan-14 ||  مهرالدین مشید

جان کری وزیر خارجة امریکا بزرگترین دستاورد اش را پیشگیری از جنگ داخلی در افغانستان خوانده است. هدف از این اشارة آقای کری امضای تفاهمنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله است که با پا درمیانی او به امضا رسید و بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی بوجود آمد. آشکار است که او با این اظهارات خود می خواهد بگوید که پس از به تقلب رفتن انتخابات، با امضا نشدن این تفاهمنامه درگیری نظامی میان دو طرف حتمی بود. من در اینجا نمی خواهم سر سناریوی تقلب انتخاباتی بحث کنم که کی برحق بود و کی برحق نبود و اما پیشامد های پس از انتخابات تا کنون به گونۀ واضح مشت ها را باز و چهره ها را عریان کرده است و از حقانیت دو طرف بر مصداق این شعر مولانای روم «آفتاب آمد دلیل آفتاب» به اندازة کافی پرده برداشته است. در این میان آنچه مسلم است، این که تقلب های گستردۀ انتخاباتی از سوی دو طرف انجام شده بود و تنها تف...

مسؤولیت مرگ و میر خاموش شهریان کابل به دوش کیست؟

2017-Jan-11 ||  میرنجیب الله شمس

در این شکی نیست که در نتیجه درگیری‎ها و جنگ‌های استمراری در یک تعداد زیاد ولسوالی ها و ولایت های کشور، افزایش بی سابقه بیکاری، خشک سالی های متوالی، عودت میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای پاکستان و ایران به کشورشان افغانستان، میلیون ها هموطن مان مستمند، بیکار و بی بضاعت، قرأ، قصبات و محلات مسکونی شان را بالاجبار ترک کرده و به مراکز شهرهای بزرگ مملکت خاصتاً به ولایت کابل رو آورده و سکنا پذیر شدند. چنانچه امروز نفوس ولایت کابل در حدود شش میلیون نفر تخمین زده می‌شود. در حالی که کابل به مثابة پایتخت مملکت افغانستان یگانه شهری در بین شهرهای 206 کشور دنیا است که با تأسف فراوان فاقد سیستم کانالیزاسیون، شبکه های آبرسانی و برق رسانی، پارک های تفریحی و تپه های مشجر با بته های سرسبز تزئینی می باشد. اگر سردمداران حکومت فاقد کفایت دوسره وحدت ملی که اکثر اوقات شان را در گ...

!میهن برعشق ات می بالم ، چون عشتق تو زندگی مرا معنی بخشیده است

2017-Jan-10 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

میهن عزیزم! ضمن این که برعشق ات می بالم، می خواهم پرچم ات درفرازکوه ها ، کناردریاها ، درصخره ها ودشت ها به اهتزازباشد که دشمنانت هرگزنمی خواهند. من این عشق را باید ازکسانی بیاموزم که درمسیرتاریخ ات برای تو قربانی داده اند وحتی حاضربه فداکردن جان های شیرین خویش گردیده اند ، ولی عشق ات را سرلوحه زنده گی خود قرارداده اند.من تاهنوزشایستگی این را نیافتم که ازجمله رهروان ضعیف وناتوان آنها دراین مسیرباشم ، اما باقاطعیت می گویم که دراین راه خواهم کوشید. آری میهن عزیزم! دردرازای تاریخ ات عاشقانی را درآغوش ات پرورانیده ای که عشق توجزافتخارات جاویدانه زنده گی شان را تشکیل داده است. من فداکاری وایثاردرراه تورا ازقهرمانان پرحماسه تاریخ زرین ات باید بیاموزم. ازکاوه آهنگرات که دربرابر بی عدالتی ضحاک ایستاده گی کرد وازچرم کفش خود پرچم برای آزادی ساخت وآنرا برافراشت وشجاع...

Previous   ||   Next