c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!ماشین نظامی تروریستان از کار خواهد افتاد

دستور رئیس جمهوری امریکا برای استفاده از طیاره های بدون سر نشین در زمینه مبارزه با گروه های تروریستی در افغانستان و پاکستان نخستین اقدام دونالد ترامپ برای سرکوب این گروه ها است. از سال های 2008 میلادی به این سو مبارزه با گروه های تروریستی طور جدی توسط ارتش امریکا پیش گرفته شد، اما قبل بر آن امریکا از طیارات بی 52 برای سرکوب القاعده و طالبان استفاده نمود که به باور آگاهان نظامی، حملات هوایی طیارات بی 52 روحیه طالبان و القاعده را در هم شکست و سبب شد که آن ها از افغانستان متواری شوند، اما پس از فرار آنها از افغانستان ارتش پاکستان به صورت خزنده توانست گروه طالبان را از سال 2001 الی 2007 میلادی دوباره تجهیز و آنها را وارد میدان نبرد در افغانستان سازد که آهسته آهسته در همین سالها شبکه حقانی به عنوان مخوف ترین شبکه تروریستی عرض اندام نمود و همچنان شورا های کویته و پشاور به عنوان رهبری گروه طالبان به کار آغاز کرد. از سال 2008 میلادی به این سو جنگ دوباره شدت یافت؛ نخست آتش جنگ در مناطق جنوب و شرق افغانستان مشتعل گشت و پس از سال 2010 میلادی آهسته آهسته دامنه جنگ به شمال افغانستان نیز کشانیده شد که در چهار سال گذشته نسبت به هر سلاح و لشکری، طیارات بدون سر نشین توانستند اهداف مهم نظامی در داخل خاک افغانستان و در آن سوی مرز را در هم بکوبند. به باور آگاهان نظامی، استفاده از طیارات بدون سر نشین برای سرکوب طالبان و تروریزم بسیار مؤثر واقع شده است که به عن


ماشین نظامی تروریستان از کار خواهد افتاد!

!جنایات طالبان در چهارصد بستر بسیار گسترده است

!اداره اصلاحات اداری فسـاد خـانه‌یی بیـش نبـود

!تجربه چهارصدبستر: هراس افگنان از داخل حمایت می شوند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

!آرمان ملی 15 ساله شد

پانزده سال پیش یعنی در سال 1381 خورشیدی که روزهای نخست ادارة موقت بود، روزنامه آرمان ملی به نشرات خودش آغاز کرد.

آرمان ملی نخستین روزنامه یی بود که پس از شکست طالبان، اساس گذاشته شد و همه روزه نشرات داشت.

در چند ماه نخست کار روزنامه داری با توجه به نبود امکانات به ویژه امکانات تخنیکی، کار دشوار بود.

بیشتر کارمندان روزنامه از شام تا صبح مصروف کار بودند تا روزنامه از چاپ بیرون می شد.

قابل یادآوری می دانیم که روزنامه آرمان ملی در آغاز کارش در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت داشت و پس از یک سال و چند ماه وزیر آن وقت وزارت اطلاعات و فرهنگ در برابر انتقادهای سازنده و قانونمند این روزنامه نتوانست تاب بیاورد و در یک اقدام فوری فعالیت روزنامه را متوقف و کارمندان اش را به ادارات مختلف تبدیل کرد و پس از مدت کوتاه روزنامه توانست به گونة خصوصی به کار نشراتی اش آغاز کند و به یاری خداوند«ج» تا امروز بدون سکتگی، فعالیت نشراتی روزنامه ادامه دارد.

پس از بیرون شدن روزنامه از چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ، اداره روزنامه تلاش کرد که به مفهوم واقعی کلمه، بیطرفی اش را ثابت سازد و به آرمان های ملی مردم عزیز کشور متعهد باشد و منافع علیای کشور در دستور پالیسی نشراتی اش قرار داشته باشد.

سخن گزاف نخواهد بود که روزنامه آرمان ملی نخستین و یگانه روزنامه‌یی است که به خود کفایی رسید و از آغاز نشرات تا اکنون از هیچ سفارت ، حزب سیاسی و نهادی دگر یک پول هم دریافت نکرده است که ما به آن مباهات می کنیم.

جادارد که ادارة روزنامه آرمان ملی از همه همکاران و نویسنده گانی که دراین مدت پانزده سال در جهت اطلاع رسانی و آگاهی و روشنگری رسالت شان را انجام داده اند اظهار سپاس کند.

اما باید اعتراف کنیم که روزنامه هنوز هم مشکلات خودش را دارد که همیشه سعی شده است تا نقایص مسلکی کمتری داشته باشد.

البته این دغدغه و نگرانی سبب شد که اعضای هیأت تحریر در یک نشست فوق العاده، طرح هایی را به منظور بهبود کیفیت نشرات روزنامه، ارائه داشتند که در نتیجه ، پس از این روزنامه آرمان ملی با قطع کوچک‌تر و صفحه آرایی جدید و رنگین در دسترس خواننده گان عزیز قرار خواهد گرفت.

به همین گونه در ترکیب هیأت تحریر هم تغییراتی به وجود آمده است که ادارة روزنامه چهره های آنها را معرفی کرده است.

ما امیدوار هستیم که با این تغییرات بتوانیم مسؤولیت خویش را در برابر مردم و کشور خود و با توجه به معیارهای روزنامه نگاری و ارحجیت منافع ملی، انجام دهیم و رضایت خاطر خواننده گان عزیز را بدست آوریم.

همچنان روزنامه آرمان ملی از شرکت افغان بیسیم تحت رهبری آقای امین رامین که از روزهای نخست تا اکنون با ادارة روزنامه همکاری داشته است، قدردانی کند و ما باور داریم که اگر این نهاد خصوصی با ادارة روزنامه در جهت نشر و اعلانات همکاری نمی داشت، روزنامه با مشکلات فراوان مقابل می شد.

یک بار دیگر 15 ساله‎گی روزنامه آرمان ملی را به همه خواننده گان عزیز و خانواده مطبوعات کشور تبریک و تهنیت عرض می کنیم و آرزو داریم که مردم کشور هرچه زودتر صلح و آرامش را تجربه کنند.

...


صفحه سرمقاله

!اداره اصلاحات اداری فسـاد خـانه‌یی بیـش نبـود

2017-Mar-13 || 

سال‌های پیهمی گذشت و اداره اصلاحات اداری سیطرۀ نا سالمش را در گزینش افراد در ادارات دولتی گسترده و آرام آرام این نهاد مهم را به فساد شدیدی کشاند تا آن جا که تقرر هیچ کارمند دولتی بدون پرداخت رشوت صورت نمی گرفت. خویش پسندی و واسطه نیز دو عامل دیگری بودند که این اداره را به گند کشید تا آنجا که مردم اعتماد شان را به این نهاد از دست دادند و مطمئن شدند که این اداره فقط برای جابجایی های افراد زورمند، پولدار و واسطه دار ساخته شده است. تا آنجا که معلوم است حتی امتحاناتی که از سوی کارگذاران این نهاد از کاندیدا های یک پست گرفته می شد فقط شکل نمادین و سمبولیک داشت و همه باور داشتند که چه کسانی سرانجام برنده رقابت ها برای گزینش در یک سمت دولتی می شوند. از این رو، این اداره به یک نهاد فاسد و بیروکراتیک مبدل شده بود و همه آرزو داشتند تا روزی دولت متوجه موضوع شود و رهبری این نها...

!تجربه چهارصدبستر: هراس افگنان از داخل حمایت می شوند

2017-Mar-12 || 

حادثه غم انگیز و پیچیدۀ حمله به چهار صد بستر که در آن ده ها تن جان های عزیز شان را از دست دادند، از منظر دیگری نیز حایز اهمیت است. دولت همیشه در این گونه موارد پس از وقوع این گونه رخداد های دردناک و مصیبت بار اظهار تأسف می کند و بعد آن را با شدید ترین الفاظ تقبیح و نکوهش می نماید. امروز افشا شد که عامل و سازمانده حادثۀ دهمزنگ در شرق کشور به دست نیرو های امنیتی کشور به قتل رسیده است و به این ترتیب راز مکتوم این رویداد غم انگیز همچنان پوشیده ماند و به یقین که نهاد های امنیتی دیگر در روغن مو نخواهند جست تا سرنخی از این ماجرا روشن شود و کسان دیگر که در این رخداد نقش داشتند، افشا شوند و به چنگال عدالت سپرده شوند. گفته می شود که در حادثه چهار صد بستر کمره های امنیتی  پیش از این که این رخداد غم انگیز پیش آید، با قطع جریان برق غیر فعال شده اند. تروریست ها و همدستان شان در درون...

آقای غنی! بیشـتر مـردم از تـو ناراض اند

2017-Mar-11 ||  سیدمکارم

حادثه خونبار وجنایت روزچهارشنبه 18حوت هراس افگنان در بیمارستان چهارصد بستر (داوودخان) که نهایت قساوت و وحشی‌گری را نسبت به بیماران، داکتران، پرستاران ونیروهای امنیتی ما به نمایش گذاشت، همه شهروندان کشور را شوکه کرد و در سوگ و مصیبت بزرگ نشاند. این قتل عام هراس افگنان که در روز چهارشنبه و روز های دگر از سوی هراس افگنان وحشی صورت گرفته است، در دل تاریخ می ماند و مردم آن را هرگز فراموش نخواهند کرد، اما موضوع قابل تأمل این است که اوضاع امنیتی با گذشت هر روز وخیم‌تر می شود و  خرابی اقتصاد مردم هم خرابتر. گسترش تعداد نیروهای امنیتی ما که در جبهات جنگ شهید می شوند هم جداً نگران کننده است و سوالی پیدا می شودکه چرا این حوادث ناگوار در کشور افزایش یافته وعلل آن چه است؟ برخی آگاهان به این باور اند که حکومت وحدت ملی تا حال ضعیف عمل کرده و با کشمکش هایی که در داخل آن از...

!بزرگداشت از روز زن در کشور نمادین است

2017-Mar-07 || 

 امروز هشتم مارچ است؛ این روز به عنوان روز جهانی زن قبول شده است و همه ساله از آن در سراسر گیتی با تدویر محافل و همایش های فرهنگی گرامیداشت به عمل می آید. ما نیز این روز را گرامی می داریم و از لای برگ های آرمان ملی به همه خواهران عزیز خویش در سراسر کشور و هر گوشه ای از جهان آن را مبارک باد و خجسته می گوئیم. این روز به یاد و خاطره آن زنان مبارز و قهرمانی نامگذاری شده است که در برابر ظلم و استبداد علیه زنان قامت بلند کردند و در مظاهرات گسترده یی شرکت نمودند تا حقوق برابر و اوقات عادلانه کار را بدست آورند. چند سال است که از این روز در کشور ما تجلیل می شود ولی این تبجیل از زنانبهگونه نمادین می باشد و در آنمقامات و مسؤولان نهاد های دولتی و غیر دولتی با مبارک باد و اهدای تحایف دل زنان و بانوان محدودی را شادمان می سازند در حالی کهقساوت، بیرحمی و ستم علیه زنان در کشور در جر...

در انتخابات دخالت نخواهد شد؟

2017-Mar-07 || 

دور تازه کار پارلمان کشور با سخنرانی محمداشرف غنی رئیس جمهوری کشور دیروز رسماً آغاز گردید. به این ترتیب این دوره کار پارلمان کشور تا پایان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده ادامه می یابد و نماینده گان کماکان به کار شان در هردو مجلس ادامه می‌دهند. رئیس جمهور غنی با صراحت اعلام کرده است که هردو انتخابات (ریاست جمهوری و پارلمانی – شورا های ولسوالی ها)، در زمان مشخص آن برگزار می گردد و او در این روند نه تنها مداخله ای نخواهد کرد، بل اجازه نمی دهد هیچ کس و یا نهاد دیگری در کار آن مداخلهکند. وی تصریح کرده است که این کار، سلامت و اعتبار از دست رفته انتخابات را در میان مردم دوباره احیا می کند. رئیس جمهور به گونۀ روشن و شفاف گفت: "اعلام می‌کنم که نه خودم اراده دخالت در این پروسه ملی را دارم و نه به کسی اجازه می‌دهم که در این پروسه دخالت کند." ...

آغاز کار پارلمان غیر قانونی یا درد سر مردم

2017-Mar-06 || 

پارلمان غیرقانونی افغانستان امروز دوره جدید کار خویش را آغاز می کند و ترتیبات لازم برای افتتاح کار مجلس نماینده‌گان اتخاذ شده است، اما مردم می‌دانند درد سرهایی که به دلیل تعطیل پارلمان کاهش یافته بود، دوباره شروع می‌شود. پارلمان که دورۀ کارش دوسال پیش تمام شده است  از آن تاریخ تا اکنون به صورت غیر قانونی به فعالیت ادامه داده و متأسفانه این فعالیت هم سبب گرفتاري هاي زیادی برای دولت ومردم شده است.  ایجاد راه بندان ، صحبت های قوم گرایانه ، تصامیم سلیقه یی و کمیشن‌کاری برای بدست آوردن پول از خصوصیات اکثریت نماینده‌گان بوده است. در میان بیش از دوصد چهل  و هشت نماینده فقط تعداد انگشت شماری بودند که ادامه کار مجلس نماینده‌گان را غیر قانونی خوانده، از گرفتن معاش وامتیازات صرف نظر کردند  همچنان غیر حاضری وکلایک امر معمول در مجلس نماینده گان ب...

!تحصيلات عالي در كشوربازنگری شود

2017-Mar-05 || 

امروز سال جدید تحصیلی در شهرکابل آغاز می گردد. دانشگاهیان سر از امروز به نهاد های تحصیلات عالی در پایتخت می روند و دروس ا ین نهاد ها نیز از سر گرفته می شود. دانشگاه های کشور مانند دیگر نهاد های تحصیلی و آموزشی منبع امید برای امروز وفردای کشور عزیز ما می باشد. کادر های آینده در همه بخش ها از این نهاد ها فارغ خواهند شد و در فردا های نه چندان دور سکان رهبری این کشور را در بخش های مخلتف بدست می گیرند و آبادانی و شکوفایی افغانستان را مدیریت خواهند کرد. در سیستم آموزش و تحصیل معلم، شاگرد و کتاب سه گوشه های یک مثلث سالم آموزشی را می  سازند. از این رو این اجزای سه گانه به گونه بسیار منطقی و روشن با همدیگر پیوند های تنگاتنگی دارند و بی یکدیگر این مثلث از کار می افتد و معلوم است که غایه تحصیل و آموزش نیز به درستی صورت گرفته نمی تواند. سالهای درازی شده است که نصاب های درسی در ب...

!نگذارید افغانستان به سوریه دیگر مبدل شود

2017-Mar-04 || 

با توجه به رخدادهای منطقه، چنین برداشت می شود که قدرت داعش در عراق و سوریه رو به زوال است، دیر یا زود تسلط این گروه تروریستی در این دو کشور پایان می یابد. حال آن کشور ها و یا سازمان های استخباراتی که از داعش به عنوان ابزار استفاده می کردند، می خواهند برای این گروه سرزمینی را دریابند که هم داعش زنده بماند و هم کمافی السابق اهداف شان را به وسیلة همین گروه های تروریستی عملی سازند و حریفان جهانی شان را زیر فشار بگیرند. دیده می شود که صدای داعش در برخی از ولایت های کشور بلند شده است و قدرت نمایی را آغاز کرده اند. دو کشور منطقه روسیه و ایران به این باور اند که امریکا در عقب گروه تروریستی داعش قرار دارد و می خواهد افراد این گروه را در مرز تاجیکستان که روسیه در آن جا پایگاه نظامی دارد و از متحدان اش است و هم در مرز ایران جابه جا کند. به همین منظور است که نگرانی روسیه با گذش...

Previous   ||   Next