c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

بلی، مردم کار و تحرک می خواهند

رئیس جمهور اشرف غنی در تازه ترین اظهاراتش گفته است که مردم از حکومت کار و تحرک می خواهند. این گفته همان سخن اولی و مهمی است که هر زمامداری در سراسر دنیا به هنگام حکومتداری به آن اندیشه می کند و برای آن که به آن عمل کند، کابینه یی کارا و متعهد بر می گزیند وبرای کشور خویش مطابق به برنامه های مشخص کار می کند.  به یقین کامل که رئیس جمهوری کشور می داند که افغانستان در سه چهار سال اخیر گرفتار بحران فقدان کار و نبود فرصت های شغلی شده است. رئیس جمهوری همچنان می داند که سال گذشته ده ها هزار تن از شهروندان کشورش به دلایل گوناگون از جمله نبود امنیت و کار، سرزمین مادری شان را ترک کردند و  روانه اروپا شدند و در راه رسیدن به اروپا ده ها تن از آنان ز نده گی خویش را از دست دادند.  حالا باید با الهام گیری از تازه ترین گفته های رئیس جمهوری تأکید کنیم که: بلی، مردم افغانستان گرفتار بیکاری مهیبی شده اند و  این بیکاری سبب شده است تا دامنه فقر و تنگدستی در میان مردم گسترده تر شود و توانایی مردم به خرید تقلیل یابد و معلوم است که فشار این نابسامانی ها را بیشتر زنان و کودکان کشور ما متحمل می شوند. بلی، مردم ما از حکومت خویش می خواهند تا دست به تحرک بزند. این از وظایف حکومت ها می  باشد تا با برنامه ریزی های سنجیده شده که در گذشته در پلان های پنج ساله تعمیم یافته بودند، اقداماتی را رویدست بگیرد که بر مبنای آن زمینه های کاری ایجاد گردد، چرخه های تولید


(( دسترسی به اطلاعات وآزادی های بنیادین، حق شما است!))

!اشرار باید نابود و سرکوب شوند

!امریکا می داند که پاکستان حامی تروریستان است

رهبران حکومت می توانند از سقوط سیاسی نظام جلوگیری کنند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

بفرمود تا پارسی دری نبشتند و کوتاه شد داوری چرا پارسی دری؟

5

پارسی

پارسی، منسوب به اوپائیری سئن، اپارسن و پارس است. دین زرتشت و زبان این دین، به پارسی شهرت یافته است. چون کوه اوپائیری سئن، خاستگاه دین زرتشت است، این دین به «دین پارس» و «پارسی» مشهور شد. انسان متدین به دین پارسی را «پارسا» می‌گفتند. بیشتر هم در ادبیات عربها به دین رزتشتی و سرزمین رزتشتیان، فارس و فرس گفته شده است. همراه با متن مقدس اوستا، زبان مکتوب آن نیز به سایر مناطق جهان، به ویژه غرب کویر نمک و جزیره نمای هند، گسترش یافته است. همان گونه که امروزه همراه ترجمه و تفسیر قرآن مجید، بخشی از واژهها و تعبیرهای عربی به زبان پارسی دری راه یافته، همراه متن و تفسیرهای اوستا نیز زبان و واژگان اوستایی گسترش یافته است. البته باید یادآوری شود که واژههای اوستایی در این تحولات، دچار تغییراتی هم شده است، اما ریشهی اصلی آن در زبان و لهجهی هزارهها یافت میشود. این تغییر در واژهها و همسان نمایی آن با زبان مردم عراق عجم، برخی را بر آن داشته است که گمان کنند این واژهها اصالت پهلوی دارند. دین زردشتی به دلیل آن که از دامنهی کوه اپارسن برخاسته به نام دین پارسی مشهور شد، که قلمرو این دین را نیز پارسی و پارس نامیدهاند.

دکتر محمد معین، از این تغییرات یاد میکند:

«چون در زمان ساسانیان زبان اوستا متروک شده بود، اگر آنرا به خط پهلوی مینوشتند، تلفظ درست کلمات مقدس میّسر نبود، از این رو، چارهیی اندیشیده، در الفبای معمول تصرفاتی کردند و مانند الفبای یونانی حروف مصِّوت را داخل حروف غیر مصِّوت نمودند و شاید هم در این عمل الفبای یونانی سرمشق شده باشد. الفبای اخیر، یعنی دین دبیری به اقرب احتمالات در قرن ششم میلادی یعنی چندی پیش از استیلای عرب تدوین گردید».

(دهخدا، مقدمه، م. معین: 29)

زبان پارسی دری کنونی بازمانده زبان اوستایی است. دکتر محمد معین نیز زبان دری را زایده و بازمانده پهلوی نمیداند و از وجود زبان پارسی در کنار پهلوی، رایج میداند و دلایل فراوانی ذکر میکند که مهمترین آن پختگی متون اولیه زبان دری است.

دهخدا، زبان اوستايي را مخصوص شرق میداند: «زبان اوستايي زبان نواحي شرق ايران است.» (دهخدا، ذیل واژهی اوستايي)

دکتر محمد معین در باره زبان اوستا مینویسد:

«اوستا: این زبان، در زمان شاهنشاهان اشکانی و ساسانی، دیگر استعمال نداشت. باید دانست که این زبان، با زبان سانسکریت از یک ریشه است... از این که زرتشت در گاتها به گشتاسب مانند پادشاهی زنده خطاب میکند، لابد باید به زبانی سخن راند که شاه مشرق ایران بدان مانوس باشد. پس باید تصور کنیم که زبان اوستا در مشرق ایران هم مفهوم می-شده است. برخی خاورشناسان این زبان را زبان باختری (بلخی) باستان[vieux bactrien] نامیدهاند».

(م. معین، مقدمه دهخدا: 27)

همان گونه که معین به درستی اشاره میکند، اشکانیان و ساسانیان زبان اوستایی را نمیدانستند و بر اساس گزارشهای تاریخی ساسانیان در محفل خصوصیو خانوادگیشان به زبان ویژه جنوب و به تعبیر داکتر خانلری به زبان پهلوی سخن می-گفتند. حضور شرح ترجمههای اوستا، بخشی از واژگان اوستایی را به غرب کویر منتقل کرد. به دلیل آن که زبان اوستایی زبان فرهنگ، دین و تمدن حوزهائیرینم وئیجه و تدوین شده بود، زبان دیوان و دفتر حکومتها نیز بود. به دلیل گسترش تفسیر و ترجمههای اوستا، کمکم زمینه پذیرش آن در چارچوب زبان پارسی دری فراهم شد.

همان گونه که مشاهده شد، اوپائیری سئن سرچشمه بلخرود، هیرمند، مرو رود، هریرود و کابلرود است که از کوه‏های بابا و هندوکش جاری است. بنابراین، پارس اصلی و نخستین، همان کوههای مرکز افغانستان امروز، یعنی «بابا» و «هندوکش» است و دین و زبان پارسی منسوب به این سرزمین است.

برخی، با واژه پارسی واکنش منفی نشان میدهند که از بیخبری از این ریشهها ناشی میشود. زبان پارسی منسوب به خاستگاه اصلی این زبان، یعنی اوپائیری سئن و بامیان است. به دلیل گسترش دین پارسی به حوزه غرب کویر، در زبان عربها، «فرس» و «فارس» خوانده شده است.              پایان

...


صفحه فرهنگ وهنر

بفرمود تا پارسی دری نبشتند و کوتاه شد داوری چرا پارسی دری؟

2016-Apr-19 ||  عزیز آریانفر

5 پارسی پارسی، منسوب به اوپائیری سئن، اپارسن و پارس است. دین زرتشت و زبان این دین، به پارسی شهرت یافته است. چون کوه اوپائیری سئن، خاستگاه دین زرتشت است، این دین به «دین پارس» و «پارسی» مشهور شد. انسان متدین به دین پارسی را «پارسا» می‌گفتند. بیشتر هم در ادبیات عرب‎ها به دین رزتشتی و سرزمین رزتشتیان، فارس و فرس گفته شده است. همراه با متن مقدس اوستا، زبان مکتوب آن نیز به سایر مناطق جهان، به ویژه غرب کویر نمک و جزیره نمای...

بفرمود تا پارسی دری نبشتند و کوتاه شد داوری چرا پارسی دری؟

2016-Apr-19 ||  عزیز آریانفر

4 یک بخش این حساسیت در افغانستان، به غیر پارسی زبانان برمی‎گردد که بدون تأمّل تاریخی، دو تعبیر از یک زبان را به دو زبان تعبیر می‎کنند و لهجه‎ایران را یک زبان جداگانه و بیگانه می‎پندارند و برای تضعیف زبان دری یا پارسی، لهجه‎ی ایرانی را زبان بیگانه می‎شمارند. اگر تأمّلی در خاستگاه تاریخی دو اصطلاح دری و پارسی انجام شود؛ یگانگی ماهیت آن روشن خواهد شد. این قلم در صدد است ریشه تاریخی تعبیر پارسی و دری را بکاود و نشان دهد که هر دو ت...

بفرمود تا پارسی دری نبشتند و کوتاه شد داوری چرا پارسی دری؟

2016-Apr-19 ||  عزیز آریانفر

3 پارس فرهنگی و تمدنی منظور از پارس در این تعبیر، هر جایی است که جوهره فرهنگ و تمدن پارسی در آن حضور داشته باشد. پس از آن که دین زرتشت به فرامرز «ائیرینم وئیجو» گسترش یافت، مجموعه سرزمین‌هایی که دین زرتشت را پذیرفته بودند، «پارس» خوانده شده است. شبیه آن که امروزه به مجموعه کشورهای اسلامی «جهان اسلام» یاد می‌شود، آن زمان، به گستره دیانت زرتشتی، پارس گفته می‌شده است. به تبع دیانت زرتشت پارسی، زبان اوستایی نیز در ای...

بفرمود تا پارسی دری نبشتند و کوتاه شد داوری چرا پارسی دری؟

2016-Apr-19 ||  عزیز آریانفر

  2 تعبیر پارسی یک تعبیر فرهنگی‌شده است و از خاستگاه جغرافیایی نخستین خود توسعه یافته و به گستره‌ زبانی که از پارس تاریخی جاری شده و به گستره وسیعی انتشار یافته اطلاق می‌شود. در آغاز انتشار پارسی، دیانت زرتشت نقش برجسته و انحصاری داشته است. همراه با دیانت زرتشت که در قالب داده زبانی رخ نموده بود، زبان اوستایی- که مادر زبان پارسی است- به سمت هند و عراق عجم و مازندران گسترش یافته است. یکی از بحثهای چالش برانگیز، گفت و گو در مورد...

بفرمود تا پارسی دری نبشتند و کوتاه شد داوری چرا پارسی دری؟

2016-Apr-19 || 

 1 غرجستانی: به پارسی و به تازی است نظم و نثر مرا به شرق و غرب مسیرو به بر و بحر مجال قطران تبریزی در شمال غرب ری(درگذشته ٤۶۵هجری) : گر مرا بر شعر گویان جهان رشک آمدی من درِ شعر دری بر شاعران نکشادمی علامه اقبال لاهوری : گرچه اردو در عذوبت شکر است طرز گفتار دری شیرین‌تر است حکیم مَیسَری در دیباچه کتاب دانشنامه پزشکی که در سال٣۷۰هجری در دانش پزشکی سروده است (به کوشش برات زنجانی، تهران ١٣۶۶، بیت ۸۵ –۸۰) چنین سروده است: ...

سروش دباغ در گفتگو با زیتون: حجاب اجباری و حجاب اختیاری در ترازوی اخلاق

2016-Apr-02 || 

حجاب، امروز در جامعه‌ اِیران از جمله مباحثی است که روشنفکران دینی و فقها از چشم‌انداز و افق‌های گوناگونی به آن پرداخته اند، بسیاری از فقهای اهل سنت و شیعه معتقد به پوشش سر و گردن زن هستند اما برخی از فقها و روشنفکران دینی معاصر نظیر مرحوم احمد قابل و سروش دباغ، در برابر حجاب، مواضع متفاوت گرفته‌اند و معتقدند نپوشاندن موی سر و گردن زنان در روزگار کنونی به لحاظ شرعی و اخلاقی، امری ناروا نیست. در همین ارتباط با سروش دباغ، روشنفکر دی...

روشنفکری دینی

2016-Mar-27 || 

دکترعبدالکریم سروش به خاطر نظریاتی که خود او آن را «کلام» جدید خوانده استبه عنوان یکی از مناقشه برانگیزترین و تأثیرگذارترین روشنفکران دینی شیعیدر سه دهه اخیر ایران شناخته می شود. دیدگاه او در مورد روشنفکری دینی مورد نقد عده ای قرار گرفته است؛ آنها معتقدند، روشنفکری و دینداری قابل جمع با یکدیگر نیستند؛ درواقع دیندار بودن فرد روشنفکر مانع نقد او نسبت به دین می شود. اما سروش به عنوان یک روشنفکر دینی پس از انقلاب همواره سعی در ت...

تلویزیون پیشگام؛ ابتکار جدید در تاریخ رسانه های افغانستان

2015-Dec-28 ||  حسیب صمیم

دردو دهة پسین در کنار گسترش کمی و کیفی رسانه­ ها، نوآوری در این عرصه بیشتر از هر زمانی به مشاهده می رسد. این نوآوری­ها درهمه انواع رسانه­ یی (مطبوعات، رادیو و تلویزیون و روزنامه نگاری آنلاین) به ویژه در رسانه­ های تصویری که بیشترین مخاطب را در افغانستان با خود دارند؛ قابل رویت است. فضای نسبتاً بازی که پس از تجربه طالبانیزم فراهم گردید، بانی این نوزایی­ها شد. تغییرات اجتماعی وسیع و گذار از حالت سنتی به سوی مفاهیم نوین زنده گی و ظهور نشانه­ هایی از نوسازی در کشور هم ناشی از همین فرصت است. پدید آمدن شبکه­ های اختصاصی تلویزیونی و اثرهای بالقوه و بالفعل آنها در این نوشته محور قرار داده شده تا از رهگذر آن گوشه ­هایی از فرایند نوسازی رسانه ­ی روشن شود. فرایندی که هنوز به اوج خود نزدیک نشده و خلاهای بسیاری برای پر کردن دارد. فضای باز برای انتشتار و دریافت اطلا...

Previous   ||   Next