c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

دفاع از زنان مظلوم مسؤولیت جدی عالمان دین است

امروز، روز جهانی محو خشونت علیه زنان است و از این روز در سراسر گیتی به گونه های مختلف گرامی داشت به عمل می آید. این روز به دنبال قتل وحشیانه سه خواهر  از فعالان  سیاسی  در کشور  جمهوری دومینیکن  برگزیده شده است و از 25 نوامبر سال ۱۹۸۱ به این سو هر سال به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنانتجلیل می شود. سازمان ملل متحد نیز این روز را به تاریخ 17 اکتوبر 1999 به نام روز جهانی تصویب کرده است. افغانستان نیز از شمار کشور هایی است که زنان در آن به دلایل گوناگون همه روزه مورد خشونت قرار می گیرند. میزان این خشونت ها خیلی از آنچه در رسانه های کشور به آن ها اشاره می شود بیشتر است ولی به دلیل مرد سالاری و سنت های ناپسند مرسوم در جامعه، مکتوم گذاشته می شوند و به بیرون درز نمی کنند و زنان و دختران را در آتش این ستم مشهود در موارد زیادی به تباهی و بربادی می کشانند. ما طی یک ماه اخیر شاهد چندین رویداد غم انگیزی بوده ایم که در تعدادی از ولایت های کشور اتفاق افتاد و نشان داد که در آن زنان و دختران کشور مان  چگونه  قربانی جهل، عصبیت و افراطیت می شوند و کسی هم نمی تواند جلو آن را بگیرد. قتل فجیعانه فرخنده در اوایل امسال ، مرگ دو دختر با سنگسار و شلاق زدن در ولایت غور، کشتار و گلو بریدن  دو زن ویک دختر نوبالغ توسط تروریست های طالب در ولایت زابل که انقلاب تبسم را در شهر کابل رقم زد و رخداد های دیگری که در گوشه و کنار کشور هر روز رخ  می ده


!حزب التحریر خطر بالقوه برای کشور

از گروگان گیری ها بوی تباهی و بربادی می آید

!اوراق گزارش، خوراک موش های ارگ نشود

!اشغال ولسوالی درقد به وسیله طالبان شرم کلان برای حکومت است3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

اسلام و خشونت

نسبت میان اسلام و خشونت از مسائل مهم و بحث انگیز معاصر است. چندین دهه است که خشونت آمیز و ناروا بودنِ دست کم برخی از احکام فقهی توسط عده‌ای ازاهالی نظر محل تاکید قرار گرفته است. تحولات خاورمیانه در دو دهۀ اخیر و ظهور گروه‌های بنیادگرای مسلمانی چون «القاعده»، «بوکوحرام»، «داعش» نیز به این بحث دامن زده، هر چند مقولۀ «بنیادگرایی دینی» در میان ادیان دیگر نیز سربرآورده است.

در این نوشتار بر آنم تا رای خویش دربارۀ نسبت میان اسلام و خشونت را صورتبندی کنم؛ بحث من سویۀ روش شناختی و معناشناختی دارد، در عین حال برای ایضاح مدعیاتم به برخی وقایع تاریخی نیز استشهاد می‌کنم. مدلول این سخن این است که اگر استدلال هایم موجه باشد، می‌توان در پرتو آنها، بحث تاریخی در این باب را پی گرفت و در تحولات صدر اسلام از منظر دیگری نظر کرد و به فهم و ارزیابی آنها همت گمارد.

چنانکه در می‌یابم، مفهوم «خشونت» در عداد «مفاهیم برساخته اجتماعی» است، مفاهیمی که مؤلفه‌ها و مقومات آنها به نحو پیشینی بدست نمی‌آید، بلکه تجربی-پسینی احصاء می‌شود و می‌تواند از عصری به عصری تغییر کند؛ بر خلاف مفاهیمی نظیر «درخت»، «رودخانه»، «کوه»، «جنگل» و «دریا» که شکل گیری آنها بستگی به مناسبات و روابطِ میان آدمیان در یک جامعۀ انسانی ندارد، از اینرو مؤلفه‌های آنها در طول تاریخ تغییرات محسوس و چشمگیری نکرده است. در مقابل، مؤلفه‌ها و مقوماتِ مفاهیم برساختۀ اجتماعی در طول زمان تغییر کرده است. لازمۀ این سخن این است که برای فهم مصادیقِ مفاهیمی نظیر «مدرنیته»، «بازی»، «جنگ»، «خشونت»، «عدالت»، «عفت» که در عداد مفاهیم برساخته‌های اجتماعی‌اند و میان مصادیق آنها، به تعبیر لودویگ ویتگنشتاین، شباهتی از سنخ شباهتِ میان اعضای یک خانواده برقرار است، در نظر گرفتن فلان و بهمان پدیده به مثابۀ مصداقی از «بازی»، «جنگ» و یا رفتار عادلانه و رفتار خشونت آمیز، نباید دچار خطای « زمان پریشی» شد و با ملاک و محک‌های امروزین، به فهم و داوری دربارۀ پدیده‌ها و حوادث قرون پیشین همت گمارد، که در این صورت، تحلیل و ارزیابی ارائه شده از خطای روش شناختی جدی ای رنج خواهد برد. فی المثل، عفت و رفتار عفیفانه به نزد ابوحامد غزالی، فقیه، متکلم و عارف قرن پنجم هجری متضمن مؤلفه‌هایی است که امروزه با شهودهای اخلاقیِ عرفی منافات دارد. به نزد وی، زن عفیف کسی است که خلوت نشینی پیشه کند و در پستوی خانه بماند و نخ ریسی کند و در جلوت چندان حضور نیابد و دوستان همسر خود را نشناسد. وی در کیمیای سعادت می‌گوید:

«و حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند، و بی دستوری وی بیرون نشود، و فرا در و بام نشود، و با همسایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند، و بی ضرورتی به نزدیک ایشان نشود، و از شوهر خویش جز نیکویی نگوید… و چون دوست شوهر وی در بکوبد، چنان پاسخ دهد که وی را نشناسد، و از جمله آشنایان شوهر، خویشتن را پوشیده دارد تا وی را بازندانند

کثیری از انسانهایی که در این روزگار بر روی کرۀ خاکی زندگی می‌کنند، چنین تلقی ای از مفهوم عفت ندارند و آن را ناموجه می‌انگارند؛ اما این امر مانع از آن نمی‌شود که «عفت» و رفتار عفیفانه را در عداد وظایف و یا فضایل اخلاقی در نظر گیرند و سلوک اخلاقی خود را حول آن تنظیم کنند. به تعبیر دیگر، «عفت» نظیر «عدالت» در عداد ارزش‌های جهانشمول اخلاقی است؛ هر چند مؤلفه‌ها و مقومات آن می‌تواند از عصری به عصری تغییر کند. از اینرو می‌توان از «وابسته به سیاق» بودن این مفاهیم نیز سخن به میان آورد. بر همین سیاق می‌توان دربارۀ مفهوم «خشونت» و رفتار خشونت آمیز سخن گفت و مؤلفه‌های آنرا در ادوار گوناگون سراغ گرفت و از یکدیگر بازشناخت.

برای بدست دادن فهم صحیح و سازوار از مقولات و مفاهیمی چون عدالت و خشونت و مناسبات و روابط عادلانه و یا خشونت آمیز در صدر اسلام، باید مختصات اقلیمی- اجتماعی- فرهنگی- معیشتی، همچنین قواعد زندگیِ قبیلگی و… را که عمیقا در شکل گرفتنِ زندگی ِآن روزگار اعراب ریزش کرده، اعرابی که مخاطبان سخنان پیامبر بودند، در نظر آورد و در آنها به دیدۀ عنایت نگریست. در غیاب مقولات و مفاهیمی چون «ملت- دولت»، «شهروندی»، تفکیک قوا، مرز…. مناسبات و روابط آن روزگار را باید بالمره به نحو دیگری فهمید و ارزیابی کرد.

شرط اول قدم در این میان، فهم مناسبات و روابط انسانیِ پیچیده و تودرتو، همچنین مبانی و مبادیِ انسان شناختی، معرفت شناختی و اخلاقیِ جاری و ساری در آن روزگار است. پس از آن، در پرتو فهم درست و جامع الاطراف می‌توان به ارزیابی اخلاقی و معرفتی آنها همت گمارد. لازمۀ این سخن دفاع از «نسبی گرایی اخلاقی» نیست (در وادی اخلاق، «واقع گرا» و «شهودگرا»هستم. به تعبیر دیگر، هم قائل به تعین و تقرر مفاهیم و اصول اخلاقیِ جهانشمول چندی در جهان پیرامونم؛ هم گزاره‌های اخلاقی را معرفت بخش می‌دانم)؛ بلکه دعوت به شستن چشمها و جور دیگر دیدن و در نظر آوردن سیاق و زمینه و زمانه‌ای است که فلان واقعه و بهمان حادثه در آن محقق شده است. پس از فهم سیاقی که فلان و یا بهمان رفتار و کنش در آن محقق شده، می‌توان به داوری اخلاقی همت گمارد. مثلا، مطابق با قواعد عرفیِ آن روزگار شبه جزیرۀعربستان، اگر قبیله‌ای نقض پیمان می‌کرد و به قبایل رقیب در حین جنگ مدد می‌رساند، مجازات سختی درانتظارش بود. بنابر عرف آن زمان، مجازات کردن سخت در چنین سیاقی، معقول بود و امری عرفی و کارآمد، هر چند امروزه خشن و ناموجه می‌نماید. برای ایضاح بیشتر این امر، در نظر بگیرید که امروزه کسی بدون ویزا وارد خاک کشور دیگری شود، اگر این فرد محاکمه شود و به زندان افکنده شود، رفتار مطابق با عرفی با او صورت گرفته، هر چند ممکن است به نزد کسانی فی المثل صد سال دیگر، رفتاری خشن به حساب آید. در عین حال این امر مانع از داوری اخلاقی در این روزگار نمی‌شود، کما اینکه اگر فرد خاطی به سبب عبور غیر قانونی از مرز به زندان بیفتد، کار غیر اخلاقی ای صورت نگرفته است. پس با عنایت به عرف زمانه، می‌توان داوری اخلاقی کرد و بر برخی رفتارها صحه نهاد و برخی دیگر را فرو نهاد. به تعبیر دیگر جدی گرفتن و لحاظ کردن عرف به معنای صحه نهادن برهمۀ امور و از میان رخت بربستن و بی وجه شدن داوری‌های اخلاقی نیست. از اینرو، برخی ازمورخان غربی و اسلام شناسان بر این باورند که رفتار پیامبر با بت پرستان پس از فتح مکه، مطابق با عرف آن زمان، امری ستودنی محسوب می‌شد. به تعبیر دیگر، اگر پیامبر به نحوی خشن با ایشان برخورد می‌کرد، خلاف عرف رفتار نکرده بود، چرا که روا داشتن رفتار سخت در حق ساکنان مکه با توجه به مناسبات خصمانه و مملوّ از تنش میان مدینه و مکه در سالهای پس از استقرار پیامبر در مدینه، معقول می‌نمود.

بر همین سیاق، مجتهد شبستری در نقدی بر قرائت رسمی از دین بر آن است تا به زمینه و زمانۀ پیداییِ برخی از احکام فقهی نظیر «قصاص» بپردازد و منطق آنها را دریابد. به روایت ایشان، حکم قصاص اولا و بالذات معطوف به جلوگیری از خونریزی بیشتر در نظام قبیلگیِ آن زمانه بوده، با توجه به آداب و رسومی که میان قبایل اعراب آن روزگار جاری بود؛ نه اینکه فی نفسه محل عنایت شارع بوده است. از اینرو در روزگار کنونی، «مخاطب» راستینِ متن مقدس واقع شدن و تاسیِ روشمند به سنت نبوی و پیشه کردن عدالت ورزی اقتضاء می‌کند که حکمی مثل قصاص در معنای تحت اللفظیِ آن در نظر گرفته نشود و به ترجمۀ فرهنگیِ آن پرداخته شود. به نزد ایشان، مخاطب راستین واقع شدن، متضمنِ بکار بستن روش « پدیدارشناسی تاریخی» و فرو نهادن مواجهه و خوانشِ تحت اللفظی و غیر تاریخی با متن مقدس (قرآن) و سنت دینی است. شبستری معتقد است باب «سیاساتِ» فقه موجود، بسترعقلایی خود را از دست داده و احتیاج به تجدید نظر جدی و اساسی دارد، چرا که جمهور فقها، مواجهۀ مکانیکی و تحت اللفظی با سنت نبوی و احکام فقهی می‌کنند و در فهم سنت ستبرِ پسِ پشت، مؤلفۀ تاریخیت را لحاظ نمی‌کنند و متن مقدس و احکام فقهی را زمانمند و مکانمند نمی‌انگارند، مواجهه‌ای که به نزد شبستری البته غیر موجه و غیر روشمند و ناکارآمد است. در واقع، شبستری می‌کوشد بدون اینکه دچار خطای زمان پریشی شود، منطق حاکم بر احکام فقهی ای نظیر «قصاص»، «دیات» و توسعا احکام باب «سیاسات» را بفهمد و به نحو روشمند به بازخوانی و ترجمۀ فرهنگی آنها همت گمارد. به نزد شبستری، «اجتهاد در اصول» و برکشیدن و گشوده بودنِ نسبت به آموزه‌های حقوق بشری و عرضی انگاشتن تمام احکام فقهیِ باب سیاسات در روزگار کنونی، معنا و مدلولی جز این ندارد.

بنا برآنچه آمد، معتقدم با مدّ نظر قرار دادنِ آموزه‌های معناشناختی و روش شناختی فوق، باید به فهم و ارزیابی متن مقدس و تاریخ صدر اسلام پرداخت. با عرضی انگاشتن احکام فقهیِ باب سیاسات (از جمله احکامی که «امروزه» خشن انگاشته می‌شود)، تفکیک امور موقتی و موضعی از امور جهانشمول، بکار بستن نگرش تاریخی و هم افق شدن با زمانه و زمینۀ پیدایی متن مقدس و سنت دینی، خود را «مخاطب» آموزه‌های سنت نبوی در «این زمانه» قلمداد کردن و نلغزیدن و نغلتیدنِ در خطای زمان پریشی به توضیحی که آمد، می‌توان منطق آنچه را در آن روزگار محقق شده و امروزه «خشن» انگاشته می‌شود، فهمید و تبیین نمود. پس از آن، باید با مدّ نظر قرار دادن شهودهای اخلاقیِ عرفی، به بازخوانی و بازبینی آنچه امروزه خشن قلمداد می‌شود، همت گمارد و آنها را در ترازوی اخلاق توزین نمود.

...


صفحه فرهنگ وهنر

اسلام و خشونت

2015-Nov-03 ||  سروش دباغ

نسبت میان اسلام و خشونت از مسائل مهم و بحث انگیز معاصر است. چندین دهه است که خشونت آمیز و ناروا بودنِ دست کم برخی از احکام فقهی توسط عده‌ای ازاهالی نظر محل تاکید قرار گرفته است. تحولات خاورمیانه در دو دهۀ اخیر و ظهور گروه‌های بنیادگرای مسلمانی چون «القاعده»، «بوکوحرام»، «داعش» نیز به این بحث دامن زده، هر چند مقولۀ «بنیادگرایی دینی» در میان ادیان دیگر نیز سربرآورده است. در این نوشتار بر آنم تا رای خویش دربار...

بامیان از فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو کشیده خواهد شد

2015-Oct-04 ||  دوکتور محمد ظاهر عزیز

چون که جمع مستمع را خواب برد سنگ های آسیاب را آب برد با پیشنهاد نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو و اسیسکو درسال ۲۰۰۲میلادی و بعد از طی مراحل مطالعات ابتدائی ساحة فرهنگی بامیان  و گزارش تثبیت معیار های لازم وضروری  وابسته بر ساحه فرهنگی بامیان از طرف متخصصین یونسکو، ساحة فرهنگی با میان  از طرف کمیته میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۰۳ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. تصمیم و تصویب  کمیته میراث جهانی یونسکو مبنی بر ث...

فلم سینمایی "محمد رسول الله" در ایران به روی پرده رفت

2015-Aug-28 || 

فلم سینمایی «محمد» که داستان زنده گی پیامبر اسلام از کودکی تا نوجوانی را روایت می‌کند، روز پنجشنبه در ۱۴۰ سالون سینما درشهر‌های ایران به روی پرده برآمد. این فلم که به گفته کارگردانش «۱۰۰ میلیارد تومان» برای ساختش هزینه شده است، از حضور برخی عوامل مطرح بین‌المللی مانند ویتوریو استورارو فلمبردارِ برنده سه جایزه اسکار، روبرتو پرپینیانی به عنوان تدوین‌گر، اسکات ای. اندرسون مسؤول جلوه‌های ویژه برنده اسکار، جیانتو ...

نقاشی با شکلک‌؛ اسمایلی‌ها پرتره می‌ شوند

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

چه کسی می‌توانست فکرش را بکند که شکلک‌ها یا اسمایلی‌هایی که در اس‌ام‌اس‌ها و چت‌های کامپیوتری دیده می‌شوند، بتوانند برای آفرینش آثار هنری به کار گرفته شوند؟ یونگ جیک، خواننده رپ و شاید اولین هنرمند اسمایلی قابل اعتنا، پرتره تعدادی از ستارگان دنیای هنر را در توییتر خود به اشتراک گذاشته است. بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای با یونگ جیک کرده تا بیشتر درباره کارهای او با اسمایلی‌ها بداند، مصاحبه‌ای با استفاده از همان ش...

آیا تک تیرانداز امريکایی قهرمان بود

2015-Jan-27 ||  آرمان ملي

بردلی کوپر در فلم تک تیرانداز امريکایی نقش کریس کایل را بازی می کند تک تیرانداز امريکایی، تازه ترین فلم کلینت ایستوود که از نامزدان بهترین فلم جوایز اسکار است و در هفته های اول اکران در امريکا موفقیت تجاری فراوانی داشته، به خاطر شخصیت اصلی داستان بحث برانگیز شده است. سئوالی که این بحث ها در آن خلاصه می شود این است : آیا کریس کایل شخصیت اصلی فلم یک قهرمان است؟ و یا فرد قلدر مآب و متکبری است که عاشق تیراندازی است و معیارهای اخلاقی بحث برا...

جنگ بزرگ و سینما

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

هنگامی که جنگ جهانی اول در گرفت، سینما هنری نوپا بود و هنوز امکانات بیانی خود را به خوبی نمی‌شناخت، با وجود این دولت‌ها از سینمای مستند و داستانی برای اهداف تبلیغاتی بهره گرفتند. در این جنگ بود که سینما برای اولین بار این امکان را یافت که توانایی‌های تبلیغی و بسیجندگی خود را نشان دهد. زمینه‌ای بر سینمای جنگ در سالهای میان ۱۹۱۴تا ۱۹۱۸که رسانه‌های جمعی موثری وجود نداشت و بیشتر مردم بی‌سواد بودند، فلم، که برای همگان قابل&zwn...

ران هوارد مستند بیتل‌ها را می‌ سازد

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

بیتل‌ها از اواخر ۱۹۶۳تور اروپایی خود را آغاز کردند ران هوارد٬کارگردان آمریکایی قرار است مستندی درباره سال‌های نخستین فعالیت گروه موسیقی این فلم با همکاری پل مک کارتنی٬رینگو استار٬از موسسان این گروه و الیویا هریسون و یوکو اونو٬همسران دو عضو دیگر (جورج هریسون و جان لنون) که درگذشته اند٬ساخته می شود و بر روی فعالیت این گروه بین سال‌ها ۱۹۶۱تا ۱۹۶۶تمرکز دارد؛ از کلوپ کاورن در لیورپول تا آخرین کنسرت عمومی‌شان در سن‌فرانسیسکو. ...

لولیتا از نوشتن تا ترجمه و انتشار به فارسی در افغانستان

2014-Jul-11 ||  آرمان ملي

از مجموع نوزده رمانی که ولادیمیر ناباکوف (۱۹۷۷ - ۱۸۹۹) نویسندۀ روسی –آمریکایی نوشته و انتشار داده است، "لولیتا" سیزدهمین و مشهورترین آن‌هاست. اغلب منتقدان ادبی این کتاب را که ناباکوف آن را مثل برخی از کتاب‌های دیگر خود به انگلیسی نوشته، به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی قرن بیستم می‌ستایند. اکرم پدرام‌نیا، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن کانادا، به تازگی این کتاب را ترجمه کرده و نشر زریاب در افغانستان آن را منتشر کرده است. او ...

Previous   ||   Next