c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!دزدان کلان هم مورد پیگرد قرار بگیرند

مقام های وزارت دفاع کشور دیروز در یک نشست خبری اعلام کردند که به تعداد 1394 تن از کارمندان آن وزارت به دلیل دست داشتن در فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی بازداشت و برکنار شدند. معاون وزارت دفاع در  امور استخباراتی و استراتیژیک توضیح داد که به تعداد 946 تن از این افراد افسر، 230 تن معتمد و محاسب و به تعداد 209 تن آمرین بستن قراردادها هستند و تعدادی هم در بخش های لوژستیکی و شعبات تخنیکی مصروف کار بودند. این اقدام وزارت دفاع در حالی صورت می گیرد که اخیراً برخی از نهادها و مقامات امریکایی به وزارت دفاع کشور اتهام وارد کردند که فسادهای بسیار کلان اداری در این وزارت وجود دارد و اشاره آنها نسبت به برخی از جنرالان و مقام های بلند پایه وزارت دفاع بوده است. با توضیحاتی که دیروز مقامات وزارت دفاع در خصوص فساد در آن وزارت داشتند، بیشتر  کارمندان پایین رتبه به اتهام فساد برکنار و یا بازداشت شده اند و از دست داشتن جنرالان و بلند پایه گان وزارت دفاع در فساد چیزی نگفتند. در حالی که تا مقامات بلند پایه در فسادهای کلان به ویژه قراردادها دست نداشته باشند، کارمندان پایین رتبه و زیر دست، کاری را انجام داده نمی توانند. تجربه نشان داده است، در آن نهاد هایی که مقام های رهبری و بلند پایه گان در فساد های اداری ذیدخل نباشند بعید است که کارمندان عادی بتوانند مرتکب فسادهای کلان شوند. ممکن است در نهادهایی که مقامات رهبری پاک داشته باشند، کارمند


استیضاح وزیران یا استهزای نماینده گان؟

!انتقام رییس جمهور به کشور آسیب می رساند

!معارف کشور کاستی های فراوان دارد

!آرمان ملی 15 ساله شد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

چند نکته که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به آن توجه کند

زمامداران حکومت وحدت ملی! آیاشما می دانید که در حال حاضر کشور عزیز ما افغانستان به مصیبت های گوناگون و خطرناك مواجه است و بحران در تمام ابعاد حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، فرهنگی جامعه و کشور ما سایه گسترده است که با اشارۀ مختصر روی عوامل بحران به راه های نجات نیز اشاره صورت می گیرد.
الف: بحران امنیتی
نابسامانی ها در کشور چه در داخل اداره بي كفايت و چه بیرون در عرصه های اقتصاد و بازسازی همه از آن متأثر است. این بحران عوامل گوناگون دارد که گوشۀ از آن را یادآور می شوم:
 عوامل رشد نا امنی
سیاست های مشکوک و مرموز قوای خارجی درجهت مبارزه با داعش القاعده وطالبان؛ عدم اخلاص و وطن دوستي مسؤولان امور داخلي.
عدم فشار لازم روشن وکافی از طرف کشور های جهان به خصوص ایالات متحده امریکا وانگلیس علیه کشور پاکستان که مادر ومهماندار تروریسم است.
حمايت وسیع لوژستيكي و مالي مخالفين دولت به شیوه های مختلف هم از طریق ارگان های معلوم الحال در داخل نظام و هم همکاری جهت تقویه نیرو های مخالفین از طرف کشور های قدرتمند.
عدم کفایت و تدبیر لازم در ارگان های امنیتی کشور که از هیچ تجربۀ درس نگرفته و پروسۀ بازسازی نیروهای امنیتی نهایت کند و بطی است و بیشترین قربانی را به دشمن می دهند.
تصادم اهداف و استراتیژی کشورهای به اصطلاح حافظ صلح در افغانستان که باعث تسلیمی برخی ولسوالی ها به مخالفین دولت گردید و
 نبود پالیسی واحد در عملیات قوای ناتو.
موجویت اشخاص و افراد زور گو و غیر مسؤول که بعضی ها از طرف خارجی ها حمایت می شوند و برخی از طرف مسؤولان در تصادم با استقامت کاری نیروهای امنیتی دولت واقع می شود پدیده ایست که برای افغانستان خیلی زیان آور.
راه حل بحران امنیتی
به منظور جلوگيري ازگسترش ناامني و تأمين ثبات و استقرار و ايجاد يك بستر مساعد براي تنفيذ قانون، تأمين حاكميت دولت، بازسازي، تحكيم وحدت ملي و ايجاد يك فضاي امن ایجاب می نماید تمام افراد ملت اعم از نظامی و غیرنظامی مساعی مشترک مبذول نمایند. واقعيت آن است كه پيروزي در مبارزات مسلحانه و تأمين رفاه و امنيت همه گاني، مستلزم توجيه و تمرکز تمام نيروهاي مادي ومعنوي يك كشور اعم از اجتماعي، سياسي، اداری و غیره در استقامت و راستای مشخص است که طور همآهنگ حرکت کنند.
کشوری كه اضافه تر سه دهه جنگ و ويراني را سپري نموده، همه ساختارهاي اساسي و بنيادي آن منهدم گرديده، با معضلات گوناگون مواجه است که قابليت و ظرفيت قواي امنيتي آن نيز محدود بوده و در اين مقطع زماني علاوه از همکاری قاطبه ملت به كمك جامعه جهاني نیز نیاز شدید.
ايجاد و تجهيز عاجل قرارگاه واحد سوق و اداره مشترك در مركز و ولایت های كشور كه ابتكار عمل به دوش جانب افغاني باشد.
ب: بحران مدیریت
دور و تسلسل در مقرری کادر های تجربه شده رشوت خور و بی کفایت که نه قدرت اجرایی دارد ونه توان پیشبینی حوادث را شیوع سرسام آور فساد اداری، اختلاس، رشوت و عدم بر خورد قاطع با مجرمین اداری، اصلاحات و رفورم جعلی در بخش های ملکی ونظامی و توظیف و تقرر افراد بی کفایت بی تجربه بر زمینه مصلحت و بنام مشاركت دروغين. بیکاری و فقر و عدم فعال نمودن زیر بناهای اقتصادی کشور از قبیل فابریکات و صنایع تولیدی توانمندی دولت را در بخش اداره نیز ضعیف نموده است. جابجایی مهره های پرقدرت دولت از طرف کشورهای مداخله گر در امور افغانستان که هم اداره را مختل کرده و هم سیاست را مغشوش ساخته  است.
و اما راه حل
بازنگري درسيستم اصلاحات اداري  ونصب مجدد افراد مستحق وبا تجربه که به بهانه های رفورم کنار زده شده اند.
- اجتناب از مصلحت هاو معامله گری هايی كه به معامله گري شهرت دارند مغاير با اصل شايستگي ومنافع علياي كشور.
- تأمين زمينه مشاركت مردم درتصاميم وتعيين كادرها و انتخابي شدن والي ها از طرف مردم و تغیير سيسم در نظام موجود.
- مبارزه شديد با انواع فساد اداري (رشوت، اختلاص وسوء استفاده) زرع وقاچاق مواد مخدر.
تعيين مسؤولان واحدهاي اداري بادقت تمام واطمینان كامل ازاهليت، كفايت، صداقت ووفاداري شان به نظام.
ج: بحران عدالت اجتماعی:
نبود عدالت اجتماعی در کشور یکی از بحران های دیگریست که اعتماد مردم را نسبت به دولت منتخب شان ضعیف ساخته واز حمایت مردم کاسته است. دولت متکی با حمایت مردم می تواند با قوت عمل نماید، اما متأسفانه حکومت وحدت ملی با گذشت هر روز ضعیف تر شده می رود.. و نفرت مردم هر روز نسبت به روز دیگر زياد شده مي رود که موارد ذیل از عوامل آن به حساب می رود.
عدم مشارکت حقيقي در اداره و نظام سیاسی کشور طوری که از اکثر ولایت ها در حکومت کنونی هیچ نمایندۀ وجود ندارد ومردم خودرا ازنظام بیگانه فکر می کنند، اما از يك ولايت چندين وزير بي كفايت و فرمايش شده.
عدم موجوديت پلان دقيق بازسازي وانكشاف متوازن ولایت ها دركشور طوری که دریک ولایت صد ها باب مکتب وشفاخانه اعمار می گردد ودرولایت دیگر در طول سال سه مکتب هم اعمار نمی شود.
عدم توازن وتناسب در تشکیلات اداری کشور طوری که اکثر ولایت ها نسبت نبود تشکیلات به بحران امنیت واداره گرفتار اند.
نا متوازن بودن معاشات کارمندان دولت.صرف کسانی از معاش عالی بر خوردار اند که از اقارب شما یا وزیران بوده بنام مشاور ومتخصص استخدام شده اند وتفاوت بین معاش معلم ومشاور بیکار از زمین تا آسمان است واین امر باعث شده تا مردم به وعده های عدالت اجتماعی دولت باور نکنند و دولت موجود را دشمن ملت بدانند.
راه حل: دولت بخاطر جلب اعتماد ملی باید به تعمیم عدالت بکوشد طوری که در نظام همه مردم نماینده گان خودرا ببیند وبدون واسطه به مراجع دولتی راه یافته بتوانند.امروز اگر مردم ارزگان، غور، بادغیس وفاریاب به مشکل مواجه شوند توفیق راهیابی به دربار وزیران را ندارند چون از ایشان در دولت کسی وجود ندارد که رهنمایی شان کند.
د - بحران اقتصادی
منابع اقتصاد ودر آمد در کشور قطعاً روشن نیست.متخصصین اقتصادی طور تخمین ودروغ از در آمد سالانه افراد صحبت می کنند ومی گویند فیصدی عاید در سال جاری چند در صد بوده و کس نیست پرسان کند شما تعداد نفوس کشور وعاید شان را می دانید؟ ویا کاپی گزارش کشور های دیگر را به مردم می خوانید.تا وقتی که دولت بر سر مایه کنترول نداشته باشد ومالیه مشخص از سر مایه داران اخذ نکند واز ملکیت های عامه به نفع ملت استفاده نه نماید.اقتصاد ناشی از اختلاس، فروش مواد مخدر وقاچاق اموال نا مشروع اقتصاد دولت وملت نبوده، بل مربوط به افراد محدود خواهد بود که خون ملت مظلوم مارا همیشه می مکند.
عوامل بحران اقتصادی را درکشور می توان به شرح ذیل بر رسی نمود.
- عدم موجودیت زیر بناهای اقتصادی از قبیل فابریکات وتولیدات داخلی.
- عدم پیش بینی در آمد ومصارف در کشور.
احیای سیستم بازار آزاد مهار گسیخته  وفشردن گلوی قشر تهی دست توسط يك عده به قدرت رسيده.
- عدم کنترول بر کمک های جامعه جهانی وسوق ادارۀ آن از طرف دولت.
- عدم توجه به انكشاف وتوسعه زراعت ومالداری وصنعت دستی.  
- شیوه های غلط مبارزه با
 مواد مخدر که نتیجۀ معکوس داده است.
عدم ارزش پول افغانی نزد اولیای امور طوری که فعلاً هم وزیر صاحبان از معاش مامورین خود به دالر صحبت می کنند ودر خارج اداره در بازار ها هم کلدار پاکستانی جای افغانی را گرفته است و رشوت هم به دالر گرفته مي شود.
هـ : ضعف سیاسی:
آشفتگی سیاسی در کشور یک امر نهایت روشن است که مداخلۀ کشور های ذی نفع در امور ادارۀ نظام از عامل اساسی آن به حساب می رود.سیاست جنگ وآشتی با پاکستان از اعتبار دولت کاسته است.مهره های نابکار کشور های بیرونی در داخل نظام ستون فقرات این حکومت رافلج ساخته وهمه مسایل به حالت بن بست رسیده است.
مداخلۀ کشور ها ونهاد های بین المللی در امور سیاسی واداری افغانستان مانند نمایندۀ ملل متحد ودفتر کمیسیون حقوق بشر وسائر نهاد های خودسر با استفاده از دموکراسی وآزادی بیان باعث شده تا دولت راه خودرا گم کند
 نبود استراتیژی ثابت در برابرکشور های خارجی به خصوص همسایه هاکه باز هم زادۀ فشار کشور های کمک کننده به افغانستان است.
عدم استفاده از امکانات داخلی منحیث اهرم فشار در جهت اثر گذاری بالای ممالک جهان وهمسایه وانتظار از بیرون.
عدم تدوين وتطبيق ديپلماسي فعال با هدف قطع مداخلات خارجي.
عدم صداقت کارمندان دولت در داخل نظام بسیاری از مهره های داخل نظام سعی دارند طور مستقلانه با دولت های مورد نظر شان تماس داشته باشند ودر بدل جاسوسی کمک جمع آوری نمایند.
 و:‌ عرصه فرهنگي و کلتوری
فرهنگ پدیده یی است که باعث جان گرفتن کالبد مرده جوامع بشری می گردد، اما متأسفانه در افغانستان نسبت ضعف ظرفیت های انحرافات فرهنگی بیشتر صورت می گیرد.دلیل آن این است که بخشی از افراد جامعه با استفاده از دموکراسی وآزادی بیان اصالت فرهنگی خودرا از دست می دهند که این امر منجر به نا بودی هویت ملی شان می شود که صدمه  بزرگ است بر پیکر یک جامعه با فرهنگ وکلتور تاریخی، لذا در بخش فرهنگی ایجاب می نماید تا کار های ذیل صورت گیرد.
معرفی اساسات ثابت ولایت غییر فرهنگ ملی افغانستان که بیشتر از دین وعقیده ریشه می گیرد كه اين وزير توان همچو كاري را هرگز ندارد و از آن توقع نيز برده نمي شود.
تطبيق قانون رسانه هاي همه گاني ونظارت دقيق برفعاليت رسانه ها که در راستایی منافع ملی باشد نه خارجی ها:
 تدوين استراتيژي تبليغاتي براي آگاهي عامه وخنثي سازي پروپاگنــد نهاد ها وافرادی که می خواهند در داخل کشور به نفع دیگران سمپاشی فرهنگی کنند وايجاد زمينه هاي همآهنگي بامطبوعات جهان با حفظ اصالت فرهنگی کشور.
 تنظیم نصاب درسی سالم برای آموزگاران دین وتوسعه، اكمال، اصلاح وانكشاف مدارس ديني در داخل كشور غرض جلوگيري از رجوع نسل جوان كشور به مدارس کشور های خارجی.  
 همآهنگ سازی رسانه هاي جمعي، مساجد، تكايا وسازمان هاي مدني غرض آگاهي وتنوير اذهان عامه درحفظ ارزش هاي ديني ومنافع ملي، افشاي اعمال شوم دشمنان نامشروع بودن اعمال دهشت افگني، قتل وانتحار ودخالت همسايه ها با استناد از اصول دین.
ايجادميكانيزم موثر براي جلب همكاري علماي ديني، دانشمندان وشخصيت هاي متنفذ ملي ومحلي.


 

...


مقاله های سیاسی

چند نکته که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به آن توجه کند

2017-Mar-28 ||  احمد سعیدی

زمامداران حکومت وحدت ملی! آیاشما می دانید که در حال حاضر کشور عزیز ما افغانستان به مصیبت های گوناگون و خطرناك مواجه است و بحران در تمام ابعاد حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، فرهنگی جامعه و کشور ما سایه گسترده است که با اشارۀ مختصر روی عوامل بحران به راه های نجات نیز اشاره صورت می گیرد. الف: بحران امنیتی نابسامانی ها در کشور چه در داخل اداره بي كفايت و چه بیرون در عرصه های اقتصاد و بازسازی همه از آن متأثر است. این بحران عوامل گوناگون دارد که گوشۀ از آن را یادآور می شوم:  عوامل رشد نا امنی سیاست های مشکوک و مرموز قوای خارجی درجهت مبارزه با داعش القاعده وطالبان؛ عدم اخلاص و وطن دوستي مسؤولان امور داخلي. عدم فشار لازم روشن وکافی از طرف کشور های جهان به خصوص ایالات متحده امریکا وانگلیس علیه کشور پاکستان که مادر ومهماندار تروریسم است. حمايت وسیع لوژستيكي و م...

اسپینوزا، وحی و متن مقدس

2017-Mar-28 ||  سروش دباغ

باروخ اسپینوزا، فیلسوف مشهورهلندیِ قرن هفدهمیِ عقل گرایی بود که با ثنویت دکارتی بر سر مهر نبود. به نزد وی، قوانین حاکم بر بدن و ذهن و ضمیر انسان، از سنخ قوانین حاکم بر طبیعت است و از این حیث تفاوت مهم و سرنوشت سازی میانِ انسان و طبیعت نمی توان و نباید سراغ گرفت. به همین سبب، اسپینوزا، دو گانه انگاریِ دکارتی را فرو نهاد و یگانه انگاری و طبیعت گرایی را برگرفت و نگرش فلسفیِ خود را حول آن سامان بخشید. در عین حال، وی برای برساختن نظام فلسفیِ خود در اثر ماندگار اخلاق، از «اصل جهت کافی» نیز مدد گرفت. افزون بر این، باروخ جوان که پس از تکفیر و طرد شدن  از جامعۀ یهودیِ آمستردام در سن بیست و چهار سالگی، نام بندیکت را برای خویش اختیار کرده بود، قائل به ساحت قدسیِ هستی بود؛ هر چند با ثنویت وجودشناختی افلاطونی بر سر مهر نبود و قائل به تفکیک و تمییز میانِ جهان پیرامون و ساحتی ...

من تفاوت فاحشی میان طالبان القاعده و داعش نمی‌بینم

2017-Mar-28 ||  هوشمند فرارودی

 گروه های طالب، القاعده و داعش ماهیت، رویکرد، قرائت و کارکرد یکسانی دارند. شاید ابزار و روش های شان یکسان نباشد؛ اما چی فرق می‌کند، وقتی نتیجه کار همة شان به کشتار انسان ها ختم می‌شود. سرانجام هر کدام، جان انسان های بیگناه و مخالف اندیشه خویش را می گیرد؛ حالا یکی با شمشیر و دیگری با انتحار و بمب گذاری ...! وقتی جان و آبروی انسانی به ناحق گرفته می‌شود، به شمشیر و بمب ندارد، بد و بدتر ندارد، خوب و بد ندارد؛ گویا یکی شدیدتر و دیگری نرمتر! این همسویی محض با این گروه‌ها زشت و تهوع آور است. دستان طالبان مزدور و سفاک به هیچ صورتی، پاک‎تر و کم لکه تر از دستان داعشیان و همدستان شان در افغانستان و گوشه های مختلف دنیا نیست. مگر طالبان انسان ها را یکجا آتش نزدند؟ مگر نسل کشی نکردند؟ دختران بیگناه را به کنیزی نگرفتند و فرار ندادند؟ آثار تاریخی و تمدنی را از بین نبردند....

چرا دینی که نامش اسلام و پیامش صلح است، وسیله‌ی وحشت و خشونت شده است؟

2017-Mar-28 ||  احمد سعیدی

افغانستان به خانه‌یی شباهت دارد که اعضای آن پیوسته با هم در جنگ وستیز اند.خانه مشترک است، اما زنده‌گی مشترک نیست. در چنین وضعیت ایجاب می‌کند تا همه اعضای خانه به آشتی، صلح و زنده‌گی مسالمت آمیز بیندیشند ، اما متأسفانه عده‌یی از هموطنان ما تمام نیرو وتوان خودرا صرف آبیاری ریشه های درخت تعصبات قومی، زباني و قبیلوی  مي‎كنند. علاوه از خشونت پرستان طالب و داعش، نویسندگان وقلم به دستان و دايركتران بعضي از رسانه ها مانند این و آن متأسفانه مرتکب همین گناه می گردند حتا قشری بنام روشنفکرنیز آگاهانه تمام استعداد و توانایی خود را به پاس ادای مسؤولیت درراه تنومند ساختن ریشه های درخت نفاق وبحران صرف می‌کنند که گاهی انسان با دریغ و تأثر حیف می‌خورد و ندای ضمیرش چنین است. ای کاش این کتله هم بیسواد می‌بودند، تا نفاق وبد بختی را به گستره و پهنایی جهان دامن نمی&z...

افغان سوله د روسیي او امریکي دتقابل په محراق کې

2017-Mar-28 ||  محمد انور ولید

په تېروڅلورولسیزوکې افغانستان دوه ځلې د شرقي اوغربي زبرځواکونو، اویوځل د نوزاد پاکستان ترپوځي یرغل لاندې راغۍ چې پخوانی شوروي اتحاد په کې د خپل وجود اعضاء له لاسه ورکړل اوپه پنځلسو ټوټوسره ووېشل شو. د چرنوبل اتومي بټۍ یې د چلېنجرپه ټس کې له لاسه ورکړه ، د مارکسېزم (۸۰) کلنه پوچه مفکوروي سفسطه په ټوله نړۍ کې هسې خوشې په نړۍ کې افسانه اودهوا پوقاڼه شوه. له لېنېنېستي خیالي کارګري جنت څخه د تل له پاره د پخواني شوروي اتحاد وروستي واکمن ( ګورباچوف ) داسې پرده پورته کړه چې دغم په میراث یې دفدرالي روسیې اوسنی واکمن پوتین ورناست دئ. خو روس اوس هم غواړي چې یوځل بیا په افغانستان کې د ناټو په وړاندې د طالب په کارولو سره ودرېږي اوناټو ته په افغانستان کې د خپل سیمه ئیزنوي ائتلاف پرمټ نا ممکنه ماتې ورکړي او خپل غچ واخلي.    خواوس امریکې په ډېره بې پروائۍ سره دې هیواد پښه اوږده کړ...

تحولات جدید در منطقه درحال شکل گیری است

2017-Mar-28 ||  مهرالدین مشید

در این روزها تحولات جدیدی در منطقه در حال شکل گیری است. از به راه افتادن یک سلسله تلاش های جدید سیاسی و رفت و برگشت ها از مسکو و لندن پس از نشست های چهارگانه  در مسکو پس از  نشست طالبان با مقام های چینایی پیدا است که در منطقه تحرکات تازه و در ضمن خیلی سریع در حال وقوع است و در یک نگاه گفته می توان که دیپلوماسی جدید که در سطح کشور های منطقه ایجاد شده است، نشان دهندۀ یک تحول تازه بوده و به تعبیری تز ها و انتی تز های رخداد های کنونی طوری آبستن شده اند که در حال تولد یک سنتز تازه اند. هرگاه بد بینی ها را کنار گذاشت و با نظر خوش بینانه به تلاش های تازۀ سیاسی نگاه کرد، در این صورت یک تحول تازه را می توان پیشبین شد که از آن می توان به عنوان چراغ سبز به پیشواز حوادث یاد آور شد و آن را فال نیک گرفت. هرچند این گونه تلاش ها در گذشته هم انجام شده و اما بنا بر بدعهدی پاکستان و بازی  ه...

مسیر رفتن به سوی خودکفایی کشور را باید مصرانه دنبال نماییم!

2017-Mar-26 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

پاکستان تقریباً یک ماه پیش  گذرگاه تورخم را بسته بود پس از دیدن ضربات شدید اقتصادی که برپیکر اش از نظر صادرات به افَغانستان وارد گردید، دروازه تورخم را با افغانستان باز کرد واین مصادف به اولین روز بهار سال ۱۳۹۶خورشیدی درکشور بود که می شود آغاز سال خورشیدی را سال خوش بختی برای کشور نسبت به دشمنان کشور تلقی کرد.به هر صورت در اینجا نگارنده این سطور می‌خواهد تمرکز بحث خود را بر دوموضوع تمرکز دهد. نخست این که پاکستان درمدت بیشتر از سه دهه چگونه برناخن‌های افگار ما فشرده اند وهم چنان رفتن به سوی خود کفایی کشور راتاجایی مورد مداقه وبررسی قرار دهیم. کشور همسایه جنوبی و شرقی ما پاکستان دربیشتر ازسه  دهه مبادرت به کارهای زده است که همواره برخلاف حسن همجواری میان ما وپاکستانَ بوده است. دراین میان کشور پاکستان به نحوی از انحا همواره خواسته حکومت کابل را وادار به پذی...

چگونه در افغانستان پیروز شویم؟

2017-Mar-26 ||  دانا روراباکر، رییس کمیت

ایالات متحده باید رویکردش را در افغانستان تغییر دهد ایالات متحده، با گذشت پانزده سال، از دست دادن جان هزاران نفر و مصرف ده ها میلیارد دالر در به دست آوردن بسیاری از اهداف کلیدی ماموریت خود در افغانستان شکست خورده است. پس حالا باید چه کار کرد؟ چون در صورت رویکرد فعلی ایالات متحده، اگر اجازه به ادامه یافتن بیابد، آینده پر هرج و مرج برای افغانستان و دروازه باز برای اسلامگرایان تندرو در آسیای مرکزی تضمین خواهد شد. ادامه چنین حالاتی در منطقه یک شکست استراتیژیک عمده را برای ایالات متحده و منطقه خبر می‌دهد. اسلامگرایان در نهایت به دنبال به دست گرفتن کنترول در افغانستان و پاکستان و سپس گسترش حضورشان به آسیای مرکزی هستند. شکست در افغانستان بدان معناست که ما ممکن با یک جنگ دیگری در سطح جهان روبرو شویم. به ویژه وقتی ترکیه در حالی تبدیل شدن به یک لجنزار دولت اسلامی داعش ...

Previous   ||   Next