c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

امریکا پس از این خاموش نه نشیند

آرمان ملی

ماه هاست که نظامیان پاکستانی ولایت های مرزی کشور ما را با حملات موشکی و توپخانه ای مورد تهاجم قرار می دهند. نتیجۀ این حملات دشمنانه که فضای روابط تیره میان هردو کشور را تیره تر ساخته است،  بیجا شدن خانواده ها و کشته و زخمی شدن شماری از هموطنان ما می باشد که برای همه گان روشن است. افغانستان در منطقه، کشور مظلومی است که به دلیل های گوناگون مورد بی مهری های همسایه گانش قرار می گیرد و در این میان جامعه جهانی نیز چشم پوشیده است و هیچ گونه اقدامی در زمنیه انجام نمی دهد. معلوم است که زمامداران کشور نیز در این مدت علیه پاکستان اقدامی نکرده اند و این کار سبب شده است که نظامیان پاکستان تشجیع شوند و به حملات شان ادامه بدهند. اما روشن است که کشور ما در دو سال اخیر پیمان های استراتیژیک با شماری از کشور های جهان بسته است و از جمله با ایالات متحده امریکا افزون بر آن پیمان امنیتی نیز عقد کرده است که باید مورد توجه باشد. بر بنیاد این پیمان، امریکا ارتش افغانستان را تسلیح و تجهیز می سازد و این یکی از مواردی است که در کنارش این را نیز دارد که هرگاه افغانستان از سوی کشور خارجی مورد حمله قرار بگیرد امریکا و ناتو این  حمله را حمله به همه کشور های عضو ناتو تلقی کردهو از افغانستان حمایت می کنند. اما در مورد اینحملاتپاکستان گویی امریکا بر گوش هایش پنبه نهاده است که نمی شنود و نمی بیند که همه روزه پاکستانی ها کنر را با توپ و موشک هدف قرار می دهند و


آوردن اصلاحات با تأمل و دقت انجام شود

خرابی اقتصاد کشور، جدی گرفته شود

طالبان؛ تروریستان یا مخالفان سیاسی

کابینه جدید باید متخصص باشد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

امریکا پس از این خاموش نه نشیند

ماه هاست که نظامیان پاکستانی ولایت های مرزی کشور ما را با حملات موشکی و توپخانه ای مورد تهاجم قرار می دهند. نتیجۀ این حملات دشمنانه که فضای روابط تیره میان هردو کشور را تیره تر ساخته است،  بیجا شدن خانواده ها و کشته و زخمی شدن شماری از هموطنان ما می باشد که برای همه گان روشن است.

افغانستان در منطقه، کشور مظلومی است که به دلیل های گوناگون مورد بی مهری های همسایه گانش قرار می گیرد و در این میان جامعه جهانی نیز چشم پوشیده است و هیچ گونه اقدامی در زمنیه انجام نمی دهد.

معلوم است که زمامداران کشور نیز در این مدت علیه پاکستان اقدامی نکرده اند و این کار سبب شده است که نظامیان پاکستان تشجیع شوند و به حملات شان ادامه بدهند.

اما روشن است که کشور ما در دو سال اخیر پیمان های استراتیژیک با شماری از کشور های جهان بسته است و از جمله با ایالات متحده امریکا افزون بر آن پیمان امنیتی نیز عقد کرده است که باید مورد توجه باشد.

بر بنیاد این پیمان، امریکا ارتش افغانستان را تسلیح و تجهیز می سازد و این یکی از مواردی است که در کنارش این را نیز دارد که هرگاه افغانستان از سوی کشور خارجی مورد حمله قرار بگیرد امریکا و ناتو این  حمله را حمله به همه کشور های عضو ناتو تلقی کردهو از افغانستان حمایت می کنند.

اما در مورد اینحملاتپاکستان گویی امریکا بر گوش هایش پنبه نهاده است که نمی شنود و نمی بیند که همه روزه پاکستانی ها کنر را با توپ و موشک هدف قرار می دهند و مردم مناطق مرزی را گرفتار مصایب بیشمار کرده اند.

مردم افغانستان آرزوی حمله به پاکستان را ندارند ولی می خواهند همسایه شان این مطلب را درک کند و دست از حملات دد منشانه بردارد و امریکا نیز در این مورد خاموش نه نشیند و جلو پاکستانی ها را بگیرد.

بسیاری از پیمان های امنیتی با کشور های جهان بر مبنای همین نکته تدوین و برقرار می گردد تا یکی از همپیمانان از سوی کشوری دیگر مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار نگیرد.

ولی معلوم نیست پاکستان چرا از این امر مستثنی قرار گرفته است و کسی حق ندارد که بگوید بالای چشم تو ابروست.

اگر افغانستان از این قاعده عام بیرون کشیده شده است پس مفاد پیمان امنیتی با امریکا در چیست؟

ما توقع داریم که امریکا بر پاکستان که در همه سال ها دوست استراتیژیکش بوده است فشار لازم را وارد کند و نگذارد دیگر جان بیدفاع مردمان مرزی با آتش سلاح های مرگبار پاکستانی ها هدف قرار بگیرد و آسایش آن ها برهم بخورد و ناگزیر شوند تا خانه و کاشانه شان را رها کنند و آواره شوند.

...


صفحه سرمقاله

امریکا پس از این خاموش نه نشیند

2014-Oct-20 ||  آرمان ملی

ماه هاست که نظامیان پاکستانی ولایت های مرزی کشور ما را با حملات موشکی و توپخانه ای مورد تهاجم قرار می دهند. نتیجۀ این حملات دشمنانه که فضای روابط تیره میان هردو کشور را تیره تر ساخته است،  بیجا شدن خانواده ها و کشته و زخمی شدن شماری از هموطنان ما می باشد که برای همه گان روشن است. افغانستان در منطقه، کشور مظلومی است که به دلیل های گوناگون مورد بی مهری های همسایه گانش قرار می گیرد و در این میان جامعه جهانی نیز چشم پوشیده است و هیچ گونه اقدامی در زمنیه انجام نمی دهد. معلوم است که زمامداران کشور نیز در این مدت علیه پاکستان اقدامی نکرده اند و این کار سبب شده است که نظامیان پاکستان تشجیع شوند و به حملات شان ادامه بدهند. اما روشن است که کشور ما در دو سال اخیر پیمان های استراتیژیک با شماری از کشور های جهان بسته است و از جمله با ایالات متحده امریکا افزون بر آن پیمان امنیت...

آوردن اصلاحات با تأمل و دقت انجام شود

2014-Oct-19 ||  آذرخش قشلاقی

رئیس جمهوری افغانستان این روز ها با شتاب هر چه تمام تر دست به کار شده است تا در بخش های مختلف دست به اصلاحات بزند. این کار رئیس جمهوری برای افغانستان ضروری می  باشد ولی باید این کار با دقت و تأمل زیاد عملی شود تا ذهنیت جامعه را مغشوش نه سازد و برای مردم دردسر ایجاد نکند. تازه ترین اقدامات رئیس جمهوری کشور برطرفی شماری از رؤسای اداره امور و برنامه برطرفی شماری از کارمندان لوی سارنوالی کشور ما می باشد. درست است که سیاست کادری این نهاد ها از جمله لوی سارنوالی پرسش بر انگیز است ولی این بدان معنا نیست که رئیس جمهوری کشور به یک باره گی صد هاتن از کارمندان این اداره را ازکار برکنار کند و به جای آن افراد مسلکی تری را بگمارد. از یک سو این افراد در پست های شان مقداری تجربه بدست آورده اند و از جانبی هم افغانستان در عین زمان صد ها تن کادر مسلکی جوان و تحصیل کرده ندارد تا به جای ...

خرابی اقتصاد کشور، جدی گرفته شود

2014-Oct-18 ||  روزنامه آرمان ملی

گروه بین‌المللی بحران در گزارشی که تازه به نشر سپرده است به زمامداران افغانستان هشدار داده است که مراقب اوضاع اقتصادی کشور شان باشند زیرا آنگونه که مشهود است وضعیت اقتصادی ما بهتر نیست و می تواند برای ما بحران آفر ینی کند. ناقوس خطر اقتصادی یکی دوماه پیش نواخته شده است و آن زمانی بود که افشا گردید که در خزانه دولت چیزی نمانده است و دولت به مشکل تأدیه معاشات کارمندان خویش مواجه شده است. ما ضمن این که توصیه می کنیم همه گی به دور از اختلافات درونی در کار مشترک ساختن کشور، کار کنند تأکید می دار یم که اقتصاد سازنده ترین عنصر در دم و دستگاه های قدرت است و چنانچه حکومتی بنیه اقتصادیش به تحلیل برود، پیشامد سقوط آن هرج و مرجی است که جامعه را  فرا می گیرد و بعد دولت ها را سقوط می دهد. این در حالی است که ما در کنار خود همسایه گانی داریم که دشمنان ما را نیرومند می سازند تا...

طالبان؛ تروریستان یا مخالفان سیاسی

2014-Oct-17 ||  روزنامه آرمان ملی

در هفته پیش داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری کشور از گروه طالبان که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آنها را برادر خطاب می کرد، به عنوان مخالفان سیاسی یاد کرد. یعنی آقای غنی به این باوراست که گروه طالبان نه گروه تروریستی است و نه مخالفان مسلح، بل یک حزب سیاسی است که به منظور رسیدن به قدرت مبارزه می کنند. این موضع و نظر رئیس جمهوری با کف زدن استقبال شد، اما هستند برخی از چاپلوسانی که آگاهانه و یا نا آگاهانه برای هر ابراز نظری کف می زنند، در حالی که منظور گوینده را نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند. مخالف سیاسی تلقی کردن گروه طالبان به این مفهوم و معنی است که طالبان نظام و قانون اساسی کشور را می پذیرند و برای تحقق بخشیدن به آرمان های شان در چارچوب قانون فعالیت دارند تا سر انجام به قدرت برسند و سکان رهبری دولت را به دست بگیرند. اگر این تعریف از طالبان در برابر خود شان صور...

کابینه جدید باید متخصص باشد

2014-Oct-14 ||  روزنامه آرمان ملی

اکنون که زعامت جدید کشور آغاز به کار کرده و افغانستان وارد مرحله جدیدی هم شده است، یکی از وظایف عمده دولت تشکیل حکومت جدید می باشد. هردو تیم که اکنون مؤظف به تشکیل حکومت وحدت ملی شده اند بایدبکوشند تا حکومت کارا و توانمندی را تشکیل کنند تا بتواند به وعده هایی که هردو تیم در آغاز دورۀ مبارزات انتخاباتی به مردم افغانستان داده بودند عمل کنند. هرچند عملی کردن همه آن چه در این دوران به مردم کشور از سوی ستاد های انتخاباتی هردو تیم وعده داده شده بود در کوتاه مدت میسر نیست، ولی می توان به برخی از آن همه وعده و وعید ها در کوتاه مدت جامه عمل پوشاند. از جمله توجه به انتخاب افراد و اشخاص متخصص و وطندوست در پست های عمده و مهم دولتی می باشد. یکی از کاستی های حکومت حامد کرزی در ا ین زمینه این بوده است و طوری که مردم ما شاهد اند کمتر به تخصص و تحصیل کاندیدا های  پست های مهم دولت...

کابینه باید رستمانه در برابر مشکلات کار کند

2014-Oct-13 ||  روزنامه آرمان ملی

اولین اجلاس کابینه در دوره حکومت وحدت ملی با وزیرانسرپرست برگزار شد و دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه آن را ریاست کرد. این یک روزنۀامیدمیتواند بود که شاید سرآغازی باشد به پایان مشکلات جاری و شروع فصل جدیدی در راستای بیرون رفت از وضعیت جاریدر کشور. روشن است که مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی توقعات بیشماری دارند. این توقعات زمانی برآورده شده می تواند که کابینه راهکارسازنده یی در پیش گیرد و تغییرات بنیادی در شیوه های برخورد با مشکلات عدیدۀکشور نیز ایجاد کند و از بیروکراسی زیانبار و طولانی اجتناب ورزد. مردم باور دارند و دیده اند که برخی از وزیران کابینۀکرزی روز های پنجشنبه عازم کشور های خارجی می شدند تا در آن جاخوش گذرانی کنند در حالی که حکومت قادر نبوده است که برای پرداخت معاشات کارکنانش پول پس انداز کند تا از احتیاج بیگانه گان به دور ماند. دولت جدید ب...

آقای رئیس جمهور! دویدن، افتیدن دارد

2014-Oct-12 ||  روزنامه آرمان ملی

رئیس جمهوری کشور طی روز های اخیر فرمان های پی در پی صادر می کند و شاید باور داشته باشد که این فرمان ها می تواند کار نابسامان مملکت را سامان بخشد و ماشین پر تقلایش را به تحرک وادار کند. درست است که رئیس جمهوری کشور می خواهد  دست به اصلاحات جدیدی بزند و این فرمان ها در همان راستا صادر شده اند و شاید هم این فرمان های متعدد برخی از اموری است که آقای کرزی در گذشته آن را انجام نداده بود و یا هم از اجرای آن شانه خالی کرده بود. اما افغانستان کشوری است که در بستر سنت هایش که گاه بسیار کهنه و زمان زده هم هستند و به درد ما نمی خورند و ارزش پنداشته نمی شوند، نفس می کشد و نمی شود آن را در یک ماه با صدور فرمان ها از این سنت ها برید و به جادۀ نوگرایی و تجدد قرن بیست و یک کشانید. ما در کار رئیس جمهوری کشور خویش باور داریم که باید اصلاحات را آغاز کرد ولی از یاد نبریم که باید در این زمینه...

چه گل هایی را که به آب دادند

2014-Oct-11 ||  روزنامه آرمان ملی

بی بی سی گزارش داده است که:"بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان(SIGAR) می‌گوید که نیروهای هوایی امریکا ۱۶فروند هواپیمای کمکی به ارتش افغانستان را تبدیل به پارچه‌های آهن کرده و فروخته اند." گزارش،ارزش مجموعی بیست هواپیمای خریداری شده از سوی امریکا را مبلغی بیش از ۴۸۶میلیون دالر امریکایی  تخمین زده است که از آن جمله تنها چهار فروند آن هنوز در استفاده نیرو های هوایی افغانستان قرار دارد. گزارش سیگار که توسط خود امریکایی ها تهیه شده است پرده از حقیقت تلخ بر میدارد که بیشترین کمک های جامعه جهانی توسط خود کشور های کمک کننده در این سیزده سال به گونۀ غیر شفاف به مصرف رسیده است چنانچه خود امریکایی ها شانزده فروند طیاره خریداری شده به نیرو های افغان را خود تخریب کرده و آن را به گونۀ آهن پاره ها به قیمت بسیار نازل به فروش رسانیده اند. طوری که در گزارش آمد...

Previous   ||   Next