c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

امید مردم را به نا امیدی تبدیل نکنید

آرمان ملي

نزدیک به دو ماه می شود که حکومت تحت زعامت رئیس جمهور داکتر اشرف غنی کار خودش را آغاز کرده است. در این مدت کارنامه حکومت در نزد مردم افغانستان خوب بوده  است و این سبب شده است تا امیدواری های مردم کشور نیز نسبت به گذشته بیشتر گردد و این برای وضعیت حال و آینده کشور بسیار مفید و تأثیر گذار می باشد. با این هم حکومت جدید نتوانسته است کابینه خود را معرفی کند و وزیرانسرپرست هنوز در پست های شان کار می کنند و این کار موجب گردیده تا مردم هنوز نگرانی داشته باشند. در واقعیت امر مردم افغانستان منتظر اند تا کابینه جدیدی معرفی گردد که از چهره های متفاوت تری تشکیل شده باشد و این چهره ها دارای نام نیک و افزون بر آن دارای تخصص، اهلیت و شایسته گی باشند تا بتوانند برای مردم و کشور خویش کار کنند و کشور را از وضعیت کنونی به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدهند. مردم از معرفی نشدن کابینه جدید اظهار نارضایتی دارند و آنگونه که معلوم است کار های دولت در ادارات به گونه لازم آن پیش نمی رود که باعث کندی روند رشد اقتصادی گردیده و افت اقتصادی هنوز برطرف نگردیده است و این برای کشور مفید نمی باشد. از این رو توقع ما این است تا زعامت کشور و رئیس اجرائیه باید همه مساعی خویش را به خرجبدهند تا هر چه زود تر روی ایجاد کابینه جدید به توافق رسیده و کابینه جدید رابه مردم افغانستان معرفی بدارند. مردم باور دارند که کابینه گذشته دارای کاستی هایی است که کم کاری و تعلل در اجرای وظای


خبر بد برای طالبان و حامیان آنها

رئیس جمهور در برابر تروریستان موضع روشن بگیرد

دیگران نیز از جنرال دوستم بیاموزند

به آن اولویت ها بپردازید3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

امید مردم را به نا امیدی تبدیل نکنید

نزدیک به دو ماه می شود که حکومت تحت زعامت رئیس جمهور داکتر اشرف غنی کار خودش را آغاز کرده است. در این مدت کارنامه حکومت در نزد مردم افغانستان خوب بوده  است و این سبب شده است تا امیدواری های مردم کشور نیز نسبت به گذشته بیشتر گردد و این برای وضعیت حال و آینده کشور بسیار مفید و تأثیر گذار می باشد.

با این هم حکومت جدید نتوانسته است کابینه خود را معرفی کند و وزیرانسرپرست هنوز در پست های شان کار می کنند و این کار موجب گردیده تا مردم هنوز نگرانی داشته باشند.

در واقعیت امر مردم افغانستان منتظر اند تا کابینه جدیدی معرفی گردد که از چهره های متفاوت تری تشکیل شده باشد و این چهره ها دارای نام نیک و افزون بر آن دارای تخصص، اهلیت و شایسته گی باشند تا بتوانند برای مردم و کشور خویش کار کنند و کشور را از وضعیت کنونی به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدهند.

مردم از معرفی نشدن کابینه جدید اظهار نارضایتی دارند و آنگونه که معلوم است کار های دولت در ادارات به گونه لازم آن پیش نمی رود که باعث کندی روند رشد اقتصادی گردیده و افت اقتصادی هنوز برطرف نگردیده است و این برای کشور مفید نمی باشد.

از این رو توقع ما این است تا زعامت کشور و رئیس اجرائیه باید همه مساعی خویش را به خرجبدهند تا هر چه زود تر روی ایجاد کابینه جدید به توافق رسیده و کابینه جدید رابه مردم افغانستان معرفی بدارند.

مردم باور دارند که کابینه گذشته دارای کاستی هایی است که کم کاری و تعلل در اجرای وظایف دارد و این امر مانع بزرگی  در راه اعتلای اقتصادی کشور می باشد.

موجودیت فساد در موجودیت وزیرانسرپرست در نزد مردم کشور مشهود است و مردم باور دارند که تیم گذشته نمی تواند از عهده وظایفش به خوبی برآید و از این رو باید در راه ایجاد کابینه جدید سرعت عمل به خرجداده شود.

مردم باور دارند که همزمان با ایجاد کابینه جدید به روند مبارزه با فساد نیز سرعت داده شود زیرا اگر فساد ادامه یابد، کشور نمی تواند در مسیر پیشرفت به درستی و سرعت لازم حرکت کند.

مردم ما باور دارند که تنها کابینه دلسوز؛ متخصص و خوشنام می تواند وضعیت کنونی کشور را که چیزی از بحران کم ندارد به خوبی مدیریت کند و ماشین اقتصاد  ما را به تحرک بیشتر و لازمی وادارد.

افغانستان کنفرانس بزرگ بین المللی را نیز در پیش دارد که باید در آن جا با چهره جدید حضور به هم برساند تا بتواند توجه پر رنگ جامعه جهانی را در حمایت از خود جلب کند  و نیز بتواند در راه اعاده امنیت و تأمین صلح در کشور گام های ارزشمندی را بردارد.

 

...


صفحه سرمقاله

امید مردم را به نا امیدی تبدیل نکنید

2014-Nov-23 ||  آرمان ملي

نزدیک به دو ماه می شود که حکومت تحت زعامت رئیس جمهور داکتر اشرف غنی کار خودش را آغاز کرده است. در این مدت کارنامه حکومت در نزد مردم افغانستان خوب بوده  است و این سبب شده است تا امیدواری های مردم کشور نیز نسبت به گذشته بیشتر گردد و این برای وضعیت حال و آینده کشور بسیار مفید و تأثیر گذار می باشد. با این هم حکومت جدید نتوانسته است کابینه خود را معرفی کند و وزیرانسرپرست هنوز در پست های شان کار می کنند و این کار موجب گردیده تا مردم هنوز نگرانی داشته باشند. در واقعیت امر مردم افغانستان منتظر اند تا کابینه جدیدی معرفی گردد که از چهره های متفاوت تری تشکیل شده باشد و این چهره ها دارای نام نیک و افزون بر آن دارای تخصص، اهلیت و شایسته گی باشند تا بتوانند برای مردم و کشور خویش کار کنند و کشور را از وضعیت کنونی به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدهند. مردم از معرفی نشدن کابینه جدید اظه...

خبر بد برای طالبان و حامیان آنها

2014-Nov-22 ||  آرمان ملي

مطابق گزارش رسانه های بین المللی، رئیس جمهوری امریکا بر خلاف تصمیم قبلی اش به نیروهای آن کشور اجازه داد که علیه طالبان و آن عده از مخالفان مسلح که تهدید برای امریکا و حکومت افغانستان اند، عملیات کنند و به نقش رزمی شان در سال 2015 میلادی نیز ادامه دهند. در فرمانی که از سوی بارک اوباما به امضا رسیده، آمده است که نیروهای امریکایی نه تنها که نیروهای افغان را باید کمک کنند، بل نیروهای زمینی شان عملاً بر ضد تروریستان همراه با نیروهای افغان بجنگند. این تصمیم برای طالبان و حامیان افغانی و پاکستانی شان خبر بد است، زیرا سازمان استخبارات پاکستان (ISI) در این اواخر عملیات انتحاری و نظامی را در کشور ما گسترش داده و قصد دارد تا حکومت نو تشکیل وحدت ملی را با راه اندازی حملات انتحاری زیر تأثیر بگیرد و گروه طالبان را به عنوان یک گروه مؤثر در معادلات سیاسی و نظامی زنده نگهدارد. پاکس...

رئیس جمهور در برابر تروریستان موضع روشن بگیرد

2014-Nov-21 ||  سیدمکارم

پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی، دامنۀ حملات انتحاری و عملیات های نظامی تروریستان بالای قرارگاه های امنیتی افزایش یافته است. از یکطرف مسأله کابینه جدید که تا حال مشکل آن حل نشده، مردم را نگران ساخته و از سوی دیگر خرابی اوضاع امنیتی و راه اندازی حملات انتحاری پی در پی به این نگرانی ها افزوده است و همین عوامل سبب شده است که پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا و شکل گیری حکومت جدید نیز بازار اقتصاد رونق نگیرد و دلهره و نگرانی های مردم پایان نیابد. موضوع قابل تأمل دیگر، عدم موضع گیری روشن شخص رئیس جمهوری کشور در برابر طالبان نا امیدی مردم را بیشتر ساخته است، زیرا پس از انجام حملات انتحاری که تعدادی از هموطنان ما زخمی و شهید شده اند به استثنای یکی دو مورد وی واکنش لازم نشان نداده است و سکوت را ترجیح داده است. به باور ما موضع روشن و تند رئیس جمهور که تا هنوز هم سکان اصلی ر...

دیگران نیز از جنرال دوستم بیاموزند

2014-Nov-18 ||  آرمان ملي

برای اولین بار در سیزده سال اخیردیروز  معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در حالی که لباس ورزشی به تن داشت، فقط چند دقیقه پس از حملات انتحاری به محل رویداد شتافت تا چگونگی رخداد را از نزدیک ببیند. در گذشته ده ها رخدادی از این گونه اتفاق افتیده است  ولی از بزرگان کشور کسی جرأت آن را نکرده بود تا پس از وقوع اتفاقات این چنینی خود به محل رفته و از آن جا دیدن کند. سخنان معاون اول ریاست جمهوری نیز در خور تأمل و دقت بود زیرا او به مردم کشور اطمینان داد که به زودی با شکل گیری کابینه حکومت وحدت ملی و تقرر والیان در ولایت ها، به وضعیت امنیتی سر و سامان داده می شود و جلو این گونه رخداد ها گرفته خواهد شد. معاون اول ریاست جمهوری همچنان این عمل را کار استخبارات منطقه دانسته افزود که ما عاملین این گونه رخداد ها را کشف و شناسایی می کنیم و به سزای اعمال شان می رسانیم. این کار آق...

به آن اولویت ها بپردازید

2014-Nov-17 ||  سیدمکارم

در دوران مبارزات انتخاباتی هر دو دسته انتخاباتی رقیب وعده های زیادی به مردم دادند و مدعی بودند که حتا در کوتاه مدت برخی از مشکلات کشور را حل و فصل می کنند. جالب این بود که واژه (اولویت) در همه کمپاین ها و ولایت های کشور به کار برده می شد!! و گاهی چنان فکر می شد که شاید مفهوم واژه اولویت را دقیق و درست نه فهمیده باشند. حال زمان شعار دادن و وعده سپردن ها سپری شده است و باید کسانی که سکان حکومت وحدت ملی را در دست دارند به عملی شدن آن وعده ها فکر کنند. مردم افغانستان در سال های گذشته بی عدالتی ها و قانون شکنی های زیادی را از سوی مقامات بلند پایه دولت تجربه کرده اند و انتظار دارند که حکومت وحدت ملی عملاً بساط بی عدالتی، فساد و قانون شکنی ها را از سرزمین شان برچیند. در آغاز کار، انسان های کم ظرف و بی شخصیت تلاش می کنند که با اجراات صوری و ریاکاری دل این و آن را به دست آرند تا ...

طالبان وارخطا شده اند

2014-Nov-16 ||  آرمان ملي

رخداد های چند روز گذشته نشانگر آن است که امنیت در شهر کابل چندان کیفیت ندارد. هر چند جلوگیری از حملات انتحاری در هر کشوری مشکل است ولی نمی توان این جمله را دلیلی گرفت که نیرو های امنیتی افغانستان بیداری تمام عیاری نداشته باشند. شاید هم یکی از دلایلی که این پیش آمد تازه رخ داده را توجیه می تواند بکند این است که طالبان می خواهند در برابر سفر رئیس جمهوری داکتر محمداشرف غنی واکنش نشان بدهند و ثابت کنند که هر جای افغانستان می تواند برای شان در دسترس باشد و هر جایی خواسته باشند می توانند انتحاریان خویش را بفرستند تا مردم اعم از زنان و کودکان را آماج قرار بدهند. طالبان بار بار کوشیده اند که نماینده گان مردم افغانستان در پارلمان کشور را مورد حمله قرار بدهند و این حمله نه حمله اولی است و نه هم آخری خواهد بود. طالبان که خود را مسلمان می نامند و باور دارند که برای برپایی اما...

سفر آقای غنی به پاکستان، نوید دهنده نیست

2014-Nov-15 ||  آرمان ملي

رئیس جمهور محمد اشرف غنی نخستین سفرش را پس از سفر به عربستان سعودی و چین به جمهوری اسلامی پاکستان انجام داد.  انتظار می رفت که سفر رئیس جمهوربه پاکستان سفری پر از دست آورد باشد تا بتواند روابط میان افغانستان و پاکستان را وارد مرحله جدیدی بکند. در گذشته نیز حامد  کرزی بار هابه کشور پاکستان سفر داشته است و  همه سفر های او بی حاصل بوده اند که نه تنها سبب بهبود یابی روابط نیک میان هرد و کشور نشد بل سبب شد تا جنگ ها در افغانستان شدت یابد و بد امنی های بیشتری دامنگیر مردم افغانستان شود. در حال حاضر یکی از مشکلات مهمی که گریبانگیر مردم و کشور عزیز ما می باشد، ادامه جنگی است که از سوی پاکستانی ها در کشور ما دامن زده می شود و آن کشور به عنوان حمایت کننده های تروریستان حاضر نشده بود تا در این زمینه با رئیس جمهوری کشور ما با توافقات سیاسی دست یابند. هنوز افغانستان...

امتیاز دادن به طالبان، امتیاز دادن به پاکستان است

2014-Nov-14 ||  آرمان ملي

با کسب تجربه از گذشته ها، همواره زمانی که یک مقام بلند پایه دولت افغانستان به ویژه رئیس جمهوری به پاکستان سفری داشته باشد، دامنۀ گراف نا امنی ها و حملات انتحاری در کشور ما بالا می رود. در آستانه سفر محمد اشرف غنی رئیس  جمهوری کشور یعنی یک هفته پیش از سفر وی چندین حمله انتحاری در نقاط مختلف کشور انجام شد و تعدادی از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. افزایش حملات انتحاری و نا امنی ها به این مفهوم است که پاکستان می خواهد درمذاکراتی که صورت می گیرد، امتیاز بیشتر به دست آورد و یا نشان می دهد که امنیت ، تأمین صلح و ثبات در افغانستتان به پاکستان وابسته است. طالبان تروریست گروهی است که حکومت پاکستان ازآن به عنوان آلۀ فشار استفاده می کند. از زمان حاکمیت جنرال مشرف در پاکستان همه افراد و نهاد های سیاسی و اجتماعی در پاکستان از طالبان حمایت می کردند وآن را در مطابقت با منافع ...

Previous   ||   Next