c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

ضرورت بسیج مردم و فرماندهان، برضد هراس افگنان

سید مکارم

چنان به نظر می رسد که حکومت توان و یا اراده تأمین امنیت و شکست هراس افگنان را ندارد. مسؤولان نهاد های امنیتی که دیروز از سوی مجلس نماینده گان فرا خوانده شده بودند، چندان قناعت اعضای مجلس را فراهم نکردند و آنها به نماینده گان وانمود ساختند که عامل اساسی نا امنی ها در کشور، پاکستان است و نماینده گان این کشور تعهدات و وعده هایی را که به رئیس جمهور و دیگر مقامات حکومت افغانستان داده بودند، عمل نکردند و نظامیان پاکستان هنوز هم با مکر وحیله از هراس افگنان همچنان حمایت می کنند تا امنیت را در افغانستان مختل سازند. به همین گونه هویت آن عده از حلقاتی که به قول برخی از نماینده گان در درون نظام کشور نفوذ کرد ه اند و با هراس افگنان همکار هستند، مشخص نشده است و شناسایی آنها در کوتاه مدت کار دشوار خواهد بود زیرا در این آشفته بازار، دزد، صاحب خانه و دزد بگیر همه می گویند: "نگذارید دزد را". فرا خواندن دو مقام ارشد امنیتی از میدان جنگ برضد هراس افگنان که چند روز پیش اتفاق افتاد، شک و شبه را بیشتر ساخته و پرسش های زیادی را خلق کرده است. با وجود لاف زدن های برخی از مقامات حکومت، دو روز پیش هراس افگنان در وردوج بدخشان، شماری از نیروهای امنیتی کشور را شهید و اسیر کرده اند و در ولایت فراه آنها قصد اشغال شهر را دارند و حملات گسترده را بر پاسگاه های امنیتی آغاز کرده اند. در قندز هم تهدید هراس افگنان همچنان ادامه دارد و وضع امنیتی برخی از ولایت ها


نگذارید رسانه ها خاموش شوند

جناب رئيس جمهور! آرمان خفه کردن آزادی بیان را به گور ببرید

هراس افگنان چه شدند و به کجا فرار کردند

ضرورت تغییر سرنوشت ساز در مناسبات و سیاست خارجی کشور3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

ضرورت بسیج مردم و فرماندهان، برضد هراس افگنان

چنان به نظر می رسد که حکومت توان و یا اراده تأمین امنیت و شکست هراس افگنان را ندارد.

مسؤولان نهاد های امنیتی که دیروز از سوی مجلس نماینده گان فرا خوانده شده بودند، چندان قناعت اعضای مجلس را فراهم نکردند و آنها به نماینده گان وانمود ساختند که عامل اساسی نا امنی ها در کشور، پاکستان است و نماینده گان این کشور تعهدات و وعده هایی را که به رئیس جمهور و دیگر مقامات حکومت افغانستان داده بودند، عمل نکردند و نظامیان پاکستان هنوز هم با مکر وحیله از هراس افگنان همچنان حمایت می کنند تا امنیت را در افغانستان مختل سازند.

به همین گونه هویت آن عده از حلقاتی که به قول برخی از نماینده گان در درون نظام کشور نفوذ کرد ه اند و با هراس افگنان همکار هستند، مشخص نشده است و شناسایی آنها در کوتاه مدت کار دشوار خواهد بود زیرا در این آشفته بازار، دزد، صاحب خانه و دزد بگیر همه می گویند: "نگذارید دزد را".

فرا خواندن دو مقام ارشد امنیتی از میدان جنگ برضد هراس افگنان که چند روز پیش اتفاق افتاد، شک و شبه را بیشتر ساخته و پرسش های زیادی را خلق کرده است.

با وجود لاف زدن های برخی از مقامات حکومت، دو روز پیش هراس افگنان در وردوج بدخشان، شماری از نیروهای امنیتی کشور را شهید و اسیر کرده اند و در ولایت فراه آنها قصد اشغال شهر را دارند و حملات گسترده را بر پاسگاه های امنیتی آغاز کرده اند.

در قندز هم تهدید هراس افگنان همچنان ادامه دارد و وضع امنیتی برخی از ولایت های دیگر شمال با قندز چندان تفاوت ندارند.

با توجه به این ملاحظات، بازی بسیار پیچیده و مغلق شده است و برخی از نماینده گان امریکا را مقصر اصلی نا امنی ها در شمال می دانند.

در حالی که امریکا متحد اصلی افغانستان است و مطابق پیمان امنیتی، این کشور مکلف است تا افغانستان را در امر مبارزه با هراس افگنان حمایت کند.

حال چه باید کرد؟

به منظور شکست هراس افگنان و رفع تهدید آنها بهتر است که از تجربه و نفوذ آن عده از فرماندهانی که در دوران جهاد و مقاومت فعال بودند، استفاده شود.

برخی از این فرماندهان در حالی که ظرفیت و تجربه خوب جنگی دارند و می توانند به هراس افگنان پاسخ بدهند، به کار های عادی مصروف اند و به آنها توجه نمی شود.

مردم باید حساسیت اوضاع را درک کنند و به صورت خود جوش باید دور کسانی جمع شوند که توان دفاع از کشور را دارند.

هرگاه خود مردم تصمیم بگیرند و قصد شکست هراس افگنان را داشته باشند می توانند با قیام و بسیج شان و با به کار انداختن همین فرماندهان، تهدیدات هراس افگنان را بر طرف سازند و به آنها پاسخ دندان شکن بدهند.

باید مردم خاطرات آن روزگار را در خود شان زنده کنند، تروریستانی را که همه قدرت های بزرگ حمایت می کردند، شکست دادند و دشت و دمن، قبرستان مرده های آنها شده بود.

حال هم همان طالبان اند که به مراتب از سال های پیش ضعیف تر اند و توان ایستاده گی لازم را ندارند.

مردم به کمک فرماندهان باید با یک سازماندهی مجدد و با به دست آوردن امکانات جنگی از هر راه ممکن، به سنگر های هراس افگنان حمله ور شوند و نشان بدهند که افغانستان گورستان تروریستان است و تهدیدات آنهارا برای همیش از کشور بر طرف سازند.

 

...


صفحه سرمقاله

ضرورت بسیج مردم و فرماندهان، برضد هراس افگنان

2015-May-04 ||  سید مکارم

چنان به نظر می رسد که حکومت توان و یا اراده تأمین امنیت و شکست هراس افگنان را ندارد. مسؤولان نهاد های امنیتی که دیروز از سوی مجلس نماینده گان فرا خوانده شده بودند، چندان قناعت اعضای مجلس را فراهم نکردند و آنها به نماینده گان وانمود ساختند که عامل اساسی نا امنی ها در کشور، پاکستان است و نماینده گان این کشور تعهدات و وعده هایی را که به رئیس جمهور و دیگر مقامات حکومت افغانستان داده بودند، عمل نکردند و نظامیان پاکستان هنوز هم با مکر وحیله از هراس افگنان همچنان حمایت می کنند تا امنیت را در افغانستان مختل سازند. به همین گونه هویت آن عده از حلقاتی که به قول برخی از نماینده گان در درون نظام کشور نفوذ کرد ه اند و با هراس افگنان همکار هستند، مشخص نشده است و شناسایی آنها در کوتاه مدت کار دشوار خواهد بود زیرا در این آشفته بازار، دزد، صاحب خانه و دزد بگیر همه می گویند: "نگذار...

نگذارید رسانه ها خاموش شوند

2015-May-03 ||  آرمان ملي

دیروز سوم می روز جهانی مطبوعات بود. هر چند از این روز در کشور ما به گونه درستش گرامیداشت به عمل نمی آید ولی این باعث آن نمی شود که پیرامون اهمیت این روز و رسانه ها در کشور سخن نزنیم. پس از دهه دموکراسی در کشور که دهه چهل را در افغانستان در بر می گیرد سیزده سال گذشته،در افغانستان سال های درخشش و چهره نمایی رسانه ها می باشد. با این تفاوت  که در این سالها رسانه های دیداری نیز به جمع خانوادۀمطبوعات و رسانه های نوشتاری و شنیداری پیوستند و افغانستان از این منظر در منطقه جایگاه رفیع و بلندی دارد. قانون اساسی افغانستان نیز حامی و پشتیبان آزادی مطبوعات در کشور می باشد و از همین موهبت است که در سیزده سال گذشته رسانه ها در این سرزمین به گونۀحیرت آوری ایجاد، رشد و نمو کردند و شماری از آن ها پله های ترقی را چنان پیمودند که اکنون در شمار بهترین ها می باشند. هر چند در افغان...

جناب رئيس جمهور! آرمان خفه کردن آزادی بیان را به گور ببرید

2015-May-02 ||  فهیم دشتی

آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، رشد کمی و کیفی رسانه های آزاد و خصوصی، بهبود قوانین مرتبط با این ارزش و نقش برجستۀ دست اندرکاران رسانه ها در تحولات یک و نیم دهۀ اخیر، از دست آورد های بزرگ نظام پس از سرنگونی استبداد طالبانی است. واضح است که این دست آورد به ساده گی میسر نشده؛ کمک های جامعۀ جهانی، تعهد و پشت کار دست اندرکاران رسانه ها، سرمایه گذاری  بخش خصوصی، داد خواهی های نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران، تحمل و بردباری رهبری دولت قبلی، حمایت نهاد های جامعۀ مدنی وشورای ملی و بالاخره قربانی هایی که خبرنگاران افغان داده اند، از عوامل تأمین این ارزش در جامعۀ بسته و عقب نگهداشته شده ای مانند افغانستان بوده است. در دنیای امروز(به استثنای رژیم های استبدادی) این ارزش پذیرفته شده، به آن احترام گذاشته می شود و از آن برای شکوفایی جوامع، استفاده صورت می گیرد. با این حال پس ...

هراس افگنان چه شدند و به کجا فرار کردند

2015-May-01 ||  آرمان ملي

جنگ در شمال کشور که هفته پیش شدت گرفته بود، اکنون فروکش کرده و مسؤولان امنیتی گفتند که هراس افگنان شکست خوردند و دست به فرار زدند. به همین گونه تلفات هراس افگنان در ولایت قندز، بیشتر از یکصدو پنجاه تن خوانده شده است. در یک رخداد دیگر، امنیت ملی کشور اعلام داشت که مقدار سلاح و مهمات نظامی را که از پاکستان به قندز انتقال داده می شد، در مسیر راه شناسایی و به دست آوردند. به همین گونه وزیر امور داخله کشور جنگ در شمال را قسماً عامل داخلی تلقی کرد و گفت، کسانی که در داخل نظام اند به منظور تأمین منافع شخصی شان زمینه را برای درگیری ها فراهم می سازند و به هراس افگنان اجازه می دهند که شمال را نا آرام بسازند و از آن سود ببرند. با توجه به این ملاحظات، تمام این عوامل در جنگ های شمال ذیدخل اند که باید پس از بررسی به آنها رسیده گی صورت بگیرد. گفته می شود که حدود دو هزار هراس افگن...

ضرورت تغییر سرنوشت ساز در مناسبات و سیاست خارجی کشور

2015-Apr-28 ||  آرمان ملي

جنگ در شمال و این که هراس افگنان چگونه اکمال می شوند و مورد حمایت کدام کشور ها قرار دارند و هدف شان چه است پرسش های زیادی را به وجود آورده است. برخی از نماینده گان در شورای ملی به این باور اند که نا امن سازی مناطق شمال کشور، یک پروژه فرا منطقوی و ناشی از تقابل امریکا و روسیه در سطح جهان است و شبکه های استخباراتی برخی از کشور ها با اهداف مشترکی که دارند در نا امن سازی شمال کشور و به منظور تهدید منافع روسیه و نفوذ دادن هراس افگنان در کشور های آسیای میانه، با هم همکار اند. شماری از آنها به رسانه ها گفتند که برخی از حلقات و یا افرادی که در نظام کشور نفوذ داده شده اند و برای شبکه های استخباراتی جاسوسی می کنند، در نا امن سازی شمال نیز نقش دارند. ما باور داریم که نیروهای امنیتی ما به تروریستان پاسخ دندان شکن می دهند و ضربات کوبنده به آنها وارد می کنند، اما با توجه به باور های...

وزیران حکومت ! دست به کار شوید که وضع مردم خراب است

2015-Apr-26 ||  قشلاقی

مردم به حد کافی انتظار کشیدند تا حکومت وحدت ملی کابینه اش را بسازد و آن ها حلف وفاداری به جا آورند و بعدش بروند به وزارت خانه های خویش و کار های معوق مانده را زیر و رو کنند و اولویت گذاری نموده به اوضاع نابسامان وزارت ها سر و سامان بدهند و انتظارات مردم از ناحیه خدمتگزاری و بیروکراسی کشنده بجا مانده از دوره های گذشته، پایان یابد. اکنون خوشبختانه به گونه یی که بود تمام وزارت ها دارای وزیری شده است که بایدبرای یکایک از آنان از انتظارات مردم از ایشان سخن گفت. هر چند این گفتار تکرار مکررات خواهد بود ولی ضروری است و خالی از مفاد نیز نخواهد بود. طی یک سال اخیر بسیاری از برنامه های انکشافی دولت یا به حال تعطیل اند و یا هم  روند کار آن ها چنان آهسته است که به حرکت مورچه ها شباهت دارد و مردم هم از بیکاری و بی روزگاری خود را به هر در و دروازه می زنند تا مگر جایی کار یابند و  ...

گسترش نا امنی ها همه را نگران ساخته است

2015-Apr-25 ||  آرمان ملی

تأمین امنیت در هر کشوری یکی از مؤلفه های مهم وظایف دولت ها می باشد و دولت ها در این راه هزینه های هنگفتی را متقبل می شوند و این کار برای زنده گی، توسعه و رشد در همه زمینه ها مهم تلقی می شود. در افغانستان نیز امنیت، سازنده ترین راهیست که می توان کشور را در سایۀ آن به ترقی و پیشرفت کشاند و برای مردم و شهروندانش زمینه های بهتر کار و اشتغال را فراهم کرد. اما این حلقۀ گم شده در کجای افغانستان است. ما امنیت سراسری در کشور خویش نداریم و در نتیجه فرصت های شغلی از مردم گرفتهشده است و از این سبب است که بیکاران ما هم سیل مهاجران به کشور های دیگر را می سازند و هم صفوف جنگجویان دشمن را تقویت می کنند و در اکثر موارد خیل جانیان و جنایتکاران و  مجرمین را در شهر ها و روستا ها تشکیل می دهند که درد سر بزرگی برای مردم و دولت می باشند. هرچند در شهر کابل امنیت نسبتاً خوبی برقرار است ولی ای...

در راستای تجزیه کشور قدم بر ندارید

2015-Apr-25 ||  سید مکارم

قرار بود روز چهارشنبه هفته پیش، بودجه ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان از سوی مجلس نماینده گان به تصویب برسد. چون نصاب مجلس تکمیل نبود، نماینده گان مردم نتوانستند به نتیجه برسند و در مورد چگونگی بودجه تصمیم بگیرند. اما در مجلس زمانی که این مسأله مطرح شد بحث های داغ در رابطه به نفسریاست اجرائیه صورت گرفت. یکی از نماینده گان به صراحت گفت که ریاست اجرائیه در قانون اساسی و قوانین دیگر جایگاه حقوقی ندارد. این موضع و نظر نماینده، با واکنش های تند اکثر نماینده گان مقابل شد. در حالی که حدود هفت ماه از حکومت وحدت ملی می گذرد و وزیران این حکومت از مجلس رأی اعتماد گرفتند، اما جالب است که برخی از نماینده گان انگشت شمار، هنوز هم نفس ریاست اجرائیه را زیر پرسش می برند. حکومت وحدت ملی پس از جنجال های فراوان و زمانی که انتخابات به اثر تقلبات سازمان یافته و مهندسی شده...

Previous   ||   Next