c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!بانواختن دهل ونغاره صلح طالبان همچنان به جنگ ادامه می‌دهند

در حالی که ز مستان آرام آرام نزدیک می شود، طالبان حملات شان را بر مواضع نیروهای امنیتی در شهر ها و ولسوالی ها بیشتر کرده اند. پس از سقوط کندز در چند هفته پیش بدست طالبان که خوشبختانه دوباره به کنترول دولت در آمده است، شهر های ترینکوت و لشکر گاه در معرض خطر جدی قرار دارند. طالبان بخشی از حومه های شهر ترینکوت را به کنترول دارند و وضعیت در شهر لشکرگاه نیز چنین می باشد. بی مورد نیست که معاون بخش ارتباطات فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان که یک جنرال امریکایی است ابراز داشته است که طالبان به زودی به شهر های ترینکوت و لشکر گاه حمله می کنند. این در حالیست که دولت مخفیانه و دور از انظار شورای عالی صلح، گفتگو هایی را با مخالفان مسلح در بیرون از کشور آغاز کرده است که یک قدم سودمند است و بهتر است که این کار با شورای نامنهاد عالی صلح در میان گذاشته نشود؛ زیرا دیده شده است که این نهاد کارایی، توانایی و ظرفیت های لازم را برای این کار نداشته است. در چنین اوضاع و احوالی که طالبان سعی دارند تا بخش‌های جدیدی از اراضی را به تصرف خویش در آورند، هشدار این جنرال امریکایی می تواند قابل درنگ و تأمل باشد و باید دولت و نهاد های امنیتی از همین حالا برای جلوگیری از سقوط شهر های مذکور دست به کار شوند تا در موقع حملات تهاجمی دشمن براین دوشهر آماده گی های لازم را داشته باشند و بتوانند به‌گونۀ قاطع در برابر دشمن مقابله کنند. هشدار جنرال امریکایی


!حکومت به معضل آواره‌گان رسیده‌گی کند

سعودی چراغ سبز نشان داد

!دولت به امنیت شغلی خبرنگاران توجه کند

!اگر جنگ را پایان ندهیم، جنگ به ما پایان می‌دهد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

!بانواختن دهل ونغاره صلح طالبان همچنان به جنگ ادامه می‌دهند

در حالی که ز مستان آرام آرام نزدیک می شود، طالبان حملات شان را بر مواضع نیروهای امنیتی در شهر ها و ولسوالی ها بیشتر کرده اند.

پس از سقوط کندز در چند هفته پیش بدست طالبان که خوشبختانه دوباره به کنترول دولت در آمده است، شهر های ترینکوت و لشکر گاه در معرض خطر جدی قرار دارند.

طالبان بخشی از حومه های شهر ترینکوت را به کنترول دارند و وضعیت در شهر لشکرگاه نیز چنین می باشد. بی مورد نیست که معاون بخش ارتباطات فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان که یک جنرال امریکایی است ابراز داشته است که طالبان به زودی به شهر های ترینکوت و لشکر گاه حمله می کنند.

این در حالیست که دولت مخفیانه و دور از انظار شورای عالی صلح، گفتگو هایی را با مخالفان مسلح در بیرون از کشور آغاز کرده است که یک قدم سودمند است و بهتر است که این کار با شورای نامنهاد عالی صلح در میان گذاشته نشود؛ زیرا دیده شده است که این نهاد کارایی، توانایی و ظرفیت های لازم را برای این کار نداشته است.

در چنین اوضاع و احوالی که طالبان سعی دارند تا بخش‌های جدیدی از اراضی را به تصرف خویش در آورند، هشدار این جنرال امریکایی می تواند قابل درنگ و تأمل باشد و باید دولت و نهاد های امنیتی از همین حالا برای جلوگیری از سقوط شهر های مذکور دست به کار شوند تا در موقع حملات تهاجمی دشمن براین دوشهر آماده گی های لازم را داشته باشند و بتوانند به‌گونۀ قاطع در برابر دشمن مقابله کنند.

هشدار جنرال امریکایی جدی است و وی به وضاحت گفته است که این حمله به‌زودی صورت خواهد گرفت. معلوم است که آنان اطلاعات دست اول و دقیق از این مسأله دارند و نباید در برابر این هشدار سهل انگاری کرد و بعد درد ندامت کشید.

از یاد نبریم که در این دو ولایت چند ولسوالی در دست طالبان است و بخش‌های دیگری از آن در معرض تهدید شدید و روز افزون طالبان قرار دارند.

بی توجهی به این هشدار ها می تواند برای دولت گران تمام شود چنان‌که دولت و نهاد های امنیتی به نظریات نماینده گان مردم کندز در پارلمان توجهی نکردند و در نتیجه آنگونه که پیش بینی شده بود، کندز بدست طالبان سقوط کرد.

دولت و نهاد های امنیتی باید بدانند که طالبان هر چند در دهل و نغاره صلح بدمند، بی باکانه از تهاجم و جنگ دست بردار نیستند؛ زیرا آنان مایل اند تا در هر گونه مذاکره یی دست بالایی داشته باشند و از این منظر با دولت مذاکره کنند و امتیاز بدست آورند.

...


صفحه سرمقاله

!بانواختن دهل ونغاره صلح طالبان همچنان به جنگ ادامه می‌دهند

2016-Oct-24 || 

در حالی که ز مستان آرام آرام نزدیک می شود، طالبان حملات شان را بر مواضع نیروهای امنیتی در شهر ها و ولسوالی ها بیشتر کرده اند. پس از سقوط کندز در چند هفته پیش بدست طالبان که خوشبختانه دوباره به کنترول دولت در آمده است، شهر های ترینکوت و لشکر گاه در معرض خطر جدی قرار دارند. طالبان بخشی از حومه های شهر ترینکوت را به کنترول دارند و وضعیت در شهر لشکرگاه نیز چنین می باشد. بی مورد نیست که معاون بخش ارتباطات فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان که یک جنرال امریکایی است ابراز داشته است که طالبان به زودی به شهر های ترینکوت و لشکر گاه حمله می کنند. این در حالیست که دولت مخفیانه و دور از انظار شورای عالی صلح، گفتگو هایی را با مخالفان مسلح در بیرون از کشور آغاز کرده است که یک قدم سودمند است و بهتر است که این کار با شورای نامنهاد عالی صلح در میان گذاشته نشود؛ زیرا دیده شده ا...

!حکومت به معضل آواره‌گان رسیده‌گی کند

2016-Oct-23 || 

جنگ با ابعاد متعددش از مردم ما انتقام می گیرد. ما د ر آتش بیدادی که بیگانه گان برای ما افروخته اند می سوزیم و مانند نظاره گران بی دردی شاهد ویرانی و تباهی های خویشتن مانده ایم. همه روزه  فرزندانی از این وطن، با گلوله هایی که از میله تفنگ خودی ها آتش می شود و از زراد خانه های دشمنان دیگر تدارک می شود کشته می شوند. یکی از پهلو های دیگر آسیب های جنگ کنونی در افغانستان بیجا شدن باشنده گان روستا ها و شهر های کشور است که ناگزیر می شوند خانه و کاشانه شان را رها کنند و برای در امان ماندن از جنگ به شهر های امن تر پناه ببرند. این هموطنان در شرایطی تن به غربت درون وطن خویش می‌دهند که هستی و دارایی های خویش را رها می کنند و بدون هیچ گونه دستمایه اقتصادی، به شهر ها و جا های دیگری مسکن گزین می شوند. نکته روشن این است که در چند سال پسین آمار ها نشان می‌دهد که شمار بیجا شده گان ...

سعودی چراغ سبز نشان داد

2016-Oct-22 || 

سفر داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی به عربستان سعودی و دیدارش با شاه و دیگر مقامات آن کشور، در لحظات  و شرایط حساسی صورت گرفت. افغانستان در واقع در فصل جنگ قرار دارد و طالبان تروریست می کوشند پیش از فرا رسیدن زمستان، جغرافیای بیشتری از این کشور را در دست داشته باشندتا در هنگام هر گونه مذاکراتی پیرامون صلح از موضع برتری با دولت افعانستان وارد هر گونه گفتگویی شوند. کرزی و اشرف غنی رؤسای جمهوری کشور چند باراز سعودی دیدار کرده اند و با مقامات سعودی دیدار هایی داشته اند. در این دیدار ها موضوع صلح افغانستان با طالبان بار بار مطرح شده است و سعودی ها در هر بار وعده داده اند که در این راه همکاری خواهند کرد. داکتر عبدالله عبدالله این بار به عنوان رئیس شورای اجرائیه افعانستان با هیأت همراهش از سعودی دیدار  کرد. این سفر از لحاظ دیگری نیز حایز اهم...

!دولت به امنیت شغلی خبرنگاران توجه کند

2016-Oct-19 || 

روزنامه ها، هفته نامه ها و دیگر نشراتی که روزانه در شکل و شمایل دیداری، نوشتاری و شنیداری نشرا ت دارند، روزنه های روشنی هستند که از آن به جهان بیرون از خویش نظر اندازی می كنيم تا واقعیت های موجود و جاری در زنده گی شهر، ده و کشور خویش را مشاهده کنیم، ببینیم و یا بشنویم. این روزنه های روشن  سبب می شوند که ما دریافت روشنی از جامعه و زنده گی خود و هموطنان خویش بدست آوریم و در روشنی این دریافت ها اکثراً برخوردها و تعاملات مان را در جامعه سر و سامان بدهیم. پر واضح است که این رسانه ها که از آن ها در بالا نام بردیم بخودی خود  بروز نمی شود و به امواج فضا سپرده نمی شوند، بل این رسانه ها گرداننده گانی دارند که شب و روز مشغول اند تا اطلاعات و اخبار دور و نزدیک مان را جمع آوری کنند و بعد در روزنامه ها، رادیو ها و تلویزیون ها به ما مخاطبان آسان گیر بدهند. مایۀ این همه رنج و دردی ...

!اگر جنگ را پایان ندهیم، جنگ به ما پایان می‌دهد

2016-Oct-17 || 

 جنگ در کشور شدت گرفته است. مردم بیشترین آسیب ها را از این جنگ ها می بینند و شمار بیجا شده گان داخلی از اثر این جنگ ها به بیش از یک میلیون تن رسیده است. عامل اصلی این بحران ویرانگری و خون‌ریزی طالبان، تروریست های خارجی و حامی اصلی تروریست پرورشان پاکستان است که در لانه های شیطانی اش به این جنگ دامن می زند و از همان جا این  نبردهای نیابتی را سازمان دهی می کند. در این میانه نیرو های دفاعی و امنیتی کشور عزیز مان با همه توان و قوت درسنگر های حراست از دشمنان مردم خویش ایستاده اند و دلیرانه از عزت و سربلندی مردم و کشور شان دفاع می نمایند. اما شمال افغانستان این روز ها بیشتر از پیش در معرض خطر قرار گرفته است؛ زیرا طی چند سال اخیر جنگ به گونه یی که از درون نظام حمایت می شد عمداً به این مناطق کشانیده شده  است. جنگ در شمال حال و هوای دیگری دارد. حلقاتی در کشور  برا...

!سعودی را آگاه سازید

2016-Oct-17 ||  عبدالحی خراسانی

سفر رسمى داكتر عبدالله به رياض را بايد به عنوان يك فرصت استراتيژيك براى بيان ديدگاه مستقل سياسى و لابی ديپلماتيك تلقى نمود. واقعيت تلخ اين است كه رياض هيچگاه به جغرافياى جمعيت اسلامى افغانستان و اقليم مقاومت به عنوان محور تأثير گذار قدرت و حاكميت در افغانستان توجه نداشته و پيوسته منافع خود را در افغانستان در موازات منافع اسلام آباد جستجو و تعريف نموده است. حمايت سعودى از حزب اسلامى، طالبان و حلقات مشخص سياسى كابل بيان گر ديدگاه غير واقعى و معيوب چشم انداز سياست خارجى رياض مى باشد. در ديدگاه سياسى رياض، داكتر عبدالله از سياستمداران حوزه نفوذ تهران تلقى مى شود و كلاً سياستمداران سعودى بنا به شناخت غلط و غير واقعى تصور مى نمايند كه بطور طبيعى زبان فارسى را پيوند ناگسستنى با نظام ولايت مطلقه فقيه می‌دهند . مسلم است كه ريشۀ اين ارزيابى غلط محصول لابی اسلام آ...

«تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیز ها»

2016-Oct-15 || 

به نقل از نظیفه ذکی نماینده مردم بدخشاندر پارلمان کشور گزارش شده است که چرخبال هایی از دو روز به اینسو در یمگان،وردوج و خستک تجهیزات و مهمات طالبان را اکمال می کنند. این در حالیستکه به وسایط نیرو های امنیتی و دفاعی کشور به گونه مرموزی حوالی شام روز گذشته به سویکندز امر حرکت داده شد که در نتیجه، این وسایط پس از انتقال مهمات آن از سویطالبان به آتش کشیده شدند. در همین مورد وسایط امریکایی ها از این مسیربدون کدام برخوردی عبور کردند در حالی که طالبان خود را کسانی می دانند کهعلیه اشغال افغانستان توسط امریکائیان، مبارزه می کنند. در مورد اولیگزار ش هایی در مورد نقل و انتقال مهمات و اسلحه به طالبان در ولایت بغلاننیز گزارش شده بود و این مورد تازه موجب نگرانی های بیشتر مردم گردیده است. درچنین وضعیتی سقوط کندز به دست طالبان در نزدیک به سه هفته پیش  نیز مرموزخوانده شده ...

!دست پاکستان در عقب حوادث خونین روزعاشورا

2016-Oct-15 || 

حمله هراس افگنان جنایتکار در مراسم عاشورا در زیارت سخی کابل وولسوالی بلخ و به قتل رسانیدن افراد غیر نظامی از جمله زنان وکودکان، نشان می‌دهد که تروریستان به هیچ ارزشی باورمند نیستند و پست تر از حیوانات می باشند. ظاهراً مسؤولیت این دو حادثه خونین را گروه منسوب به داعش بر عهده گرفتند ولی بسیاری آگاهان باور دارند که در عقب این ماجرا، طالبان یا ملیشه های پاکستانی ودستگاه استخبارات آن کشور قرار دارند که گاهی زیرنام داعش نیز دست به جنایت می زنند، نه تنها پاکستان، بل کشور های عربستان سعودی، قطر وامارات متحده از حامیان هراس افگنان در منطقه نیز اند و در خرابی اوضاع وتشدید جنگ در کشور ما افغانستان، نقش اساسی دارند.  به همین گونه برخی از دستگاه های استخباراتی در تلاش اند تا درگیری‌های مذهبی را با راه اندازی چنین حملات مرگبار در افغانستان نیز به وجود آورند واز آن به ن...

Previous   ||   Next