c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

از جلسات علنی کمیسیون انتخابات استقبال می کنیم

آرمان ملي

اختلاف نظر میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نباید آرای مردم را متضرر بسازد. پس از اعلام نتایج قسمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اختلاف های جدی بر سر شمارش آرای صندوق هایی که برگه نتایج توسط ناظر و مسؤول محل رأی دهی مهر و امضا نشده بود، بروز کرد. در پایان کشمکش ها بالاخره رأی گیری صورت گرفت، نظری که مبنی بر باطل گردانیدن آرای صندوق های بدون مهر و امضا بود، برنده شد و شش رأی گرفت، اما استدلال رئیس کمیسیون مستقل که دال بر بررسی صندوق ها به صورت مجدد بود در اقلیت ماند. بحث اساسی این است که در چنین موارد باید کمیسیون تلاش ورزد تا آرای درست از آرای نادرست جدا ساخته شود که هم اصل بیطرفی کمیسیون حفظ شود و هم از حق مردم که آرای شان است حراست صورت گیرد. اصل شفافیت در کار کمیسیون می تواند اعتماد مردم و نامزدان را فراهم کند و اگر نتایج نهایی اعلام شود وهمه روند زیر نظر ناظران و رسانه ها انجام گردد، پس لرزه ها بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات به حد قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت و حکومت بعدی می تواند با قدرت بیشتر عمل نموده و مشروعیت آن مورد قبول همه گان باشد. از این که این اختلاف نظر و رأی گیری در حضور رسانه ها صورت گرفت یک امر بهینه بوده و از این اقدام کمیسیون باید استقبال صورت گیرد. این مسأله را روزنامه آرمان ملی پیشنهاد کرده بود که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عملی شد، ما امیدواریم که تا آخرین مرحله روند انتخابات، شفافیت و بیطرفی ک


جلسات کیمسیون های انتخاباتی علنی باشد

کمیسیون ها به کار شان سرعت بخشند

برخورد های سلیقوی روند انتخابات را زیان می رساند

آگاه باشید ! جاسوسان دروغ می گویند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

از جلسات علنی کمیسیون انتخابات استقبال می کنیم

اختلاف نظر میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نباید آرای مردم را متضرر بسازد.

پس از اعلام نتایج قسمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اختلاف های جدی بر سر شمارش آرای صندوق هایی که برگه نتایج توسط ناظر و مسؤول محل رأی دهی مهر و امضا نشده بود، بروز کرد.

در پایان کشمکش ها بالاخره رأی گیری صورت گرفت، نظری که مبنی بر باطل گردانیدن آرای صندوق های بدون مهر و امضا بود، برنده شد و شش رأی گرفت، اما استدلال رئیس کمیسیون مستقل که دال بر بررسی صندوق ها به صورت مجدد بود در اقلیت ماند.

بحث اساسی این است که در چنین موارد باید کمیسیون تلاش ورزد تا آرای درست از آرای نادرست جدا ساخته شود که هم اصل بیطرفی کمیسیون حفظ شود و هم از حق مردم که آرای شان است حراست صورت گیرد.

اصل شفافیت در کار کمیسیون می تواند اعتماد مردم و نامزدان را فراهم کند و اگر نتایج نهایی اعلام شود وهمه روند زیر نظر ناظران و رسانه ها انجام گردد، پس لرزه ها بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات به حد قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت و حکومت بعدی می تواند با قدرت بیشتر عمل نموده و مشروعیت آن مورد قبول همه گان باشد.

از این که این اختلاف نظر و رأی گیری در حضور رسانه ها صورت گرفت یک امر بهینه بوده و از این اقدام کمیسیون باید استقبال صورت گیرد. این مسأله را روزنامه آرمان ملی پیشنهاد کرده بود که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عملی شد، ما امیدواریم که تا آخرین مرحله روند انتخابات، شفافیت و بیطرفی کمیسیون ثابت بماند.

در کل انتخابات یک روند ملی است باید کمیسیون های انتخاباتی متوجه مسؤولیت خطیر ملی شان باشند واگر اعلام نتایج نهایی مقبولیت عام کسب کند در آنصورت مردم کشور به نهاد های انتخاباتی افتخار خواهندکرد و یکبار دیگر دشمنان کشور به شکست مفتضحانه دیگر مواجه خواهند شد.

لذا کمیسیون های انتخاباتی باید این درک را داشته باشند که اگر در پایان روند، مردم از نتایج راضی نباشند ویاهم دلایل روشن در زمینه وجود نداشته باشد، بحران کشور را تهدید نموده و این امر برای تروریزم کمک شایانی برای تخریب کشور خواهد کرد. آنها باید در هر موردی پاسخگو باشند و احتمالات آینده را نیز مد نظر داشته باشند و مسؤولیت ملی شان را در برابر کشور و مردم شان فراموش نکنند.

 

...


صفحه سرمقاله

از جلسات علنی کمیسیون انتخابات استقبال می کنیم

2014-Apr-16 ||  آرمان ملي

اختلاف نظر میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نباید آرای مردم را متضرر بسازد. پس از اعلام نتایج قسمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اختلاف های جدی بر سر شمارش آرای صندوق هایی که برگه نتایج توسط ناظر و مسؤول محل رأی دهی مهر و امضا نشده بود، بروز کرد. در پایان کشمکش ها بالاخره رأی گیری صورت گرفت، نظری که مبنی بر باطل گردانیدن آرای صندوق های بدون مهر و امضا بود، برنده شد و شش رأی گرفت، اما استدلال رئیس کمیسیون مستقل که دال بر بررسی صندوق ها به صورت مجدد بود در اقلیت ماند. بحث اساسی این است که در چنین موارد باید کمیسیون تلاش ورزد تا آرای درست از آرای نادرست جدا ساخته شود که هم اصل بیطرفی کمیسیون حفظ شود و هم از حق مردم که آرای شان است حراست صورت گیرد. اصل شفافیت در کار کمیسیون می تواند اعتماد مردم و نامزدان را فراهم کند و اگر نتایج نهایی اعلام شود وهمه روند زیر نظر ن...

جلسات کیمسیون های انتخاباتی علنی باشد

2014-Apr-14 ||  آرمان ملي

تا جایی که دیده و شنیده می شود کمیسیون انتخابات جلسات شان را در پشت در های بسته و دور از انظار مردم برگزار می کنند. برگزاری جلسات کمیسیون محترم انتخابات در عقب دروازه های بسته پرسش های زیادی را به وجود می آورد که باید به آن پرداخته شود. مردم افغانستان که علاقه مند بسیار جدی شفافیت در اجراات کمیسیون های انتخاباتی اند، نمی دانند که اعضای کمیسیون در عقب دروازه های بسته بالای چه بحث می کنند و چرا نمی خواهند از چگونگی جلسات شان مردم آگاهی واطلاع حاصل کنند. اگر جلسات کمیسیون های انتخاباتی علنی و با حضور داشت ناظران و رسانه ها برگزار شود، بسیاری از شک و شبه ها نسبت به کمیسیون انتخابات بر طرف خواهد شد و گراف شفافیت اجراات کمیسیون بالا خواهد رفت. در جلسات علنی بر ملا خواهد شد که اعضای کمیسیون چگونهاستدلال می کنند و نقاط اختلاف شان در چه مورد است و کدام شان از معیار های ...

کمیسیون ها به کار شان سرعت بخشند

2014-Apr-13 ||  آرمان ملي

 سرانجام کمیسیون  مستقل انتخابات پس از یک روز تأخیر، ده فیصد از آرای شمار شده از بیست وشش ولایت کشور را اعلان کرد. معلوم نیست چرا تا هنوز ده فیصد آرا شمار شده است ولی نکته بارز این است که هردو کمیسیون در راه انجام وظیفه چندان به سرعت عمل نمی کنند. این در حالیست که مردم منتظر اند تا هر چه زودتر کمیسیون ها به کار های شان سرعت بخشند. آن چه تا حال اعلان شده است چیز نوی نیست و مردم همه می دانستند که در شمارش آرا چه کسی پیشتاز می باشد ولی کندی درکار اعلان نتایج مردم را نگران آینده کرده است. نتیجه اعلان شده نشان می دهد که داكتر عبدالله عبدالله در مقام اول، اشرف غنی احمدزی در مقام دوم و زلمی رسول در مقام سوم قراد دارند. (داکتر عبدالله عبدالله ۴۱.۹ در صد،اشرف غنی احمدزی 36.7 در صد، زلمی رسول ۹.۸ در صد،  عبد رب الرسول سیاف ۵.۱ در صد، گل آغا شیرزوی۲.۲ در صد،  قطب...

برخورد های سلیقوی روند انتخابات را زیان می رساند

2014-Apr-12 ||  آرمان ملي

مردم غیور و شجاع افغانستان با آن که تهدیدات بزرگی متوجه آنها بود در انتخاباتی که گذشت، به عنصر قومیت، سمتی و زبانی توجهی نکردند. آنها با نشان دادن فرهنگ عالی از خود از یک آزمون بزرگی گذشته و رأی شان را برای آوردن تغییری که برای کشور ضرورت بزرگ بود به صندوق ها ریختند. روند برگزاری انتخابات اکنون وارد مرحله تازه یی شده است و اکنون مردم انتظار دارند تا به آرای شان در این مرحله دستبرد زده نشود و به اراده جمعی شان احترام گذاشته شود. این بدان معناست که شمارش آرای مردم باید با شفافیت کامل انجام یابد تا مردم اعتماد شان را همچنان به پروسۀ انتخابات حفظ کنند. این کار، مشروعیت نظام آینده در کشور را تثبیت می کند، زیرا مردم که به نظام و قدرت آن مشروعیت می دهند، نقش و اراده جمعی خویش را در آن مسجل می بینند. گفته می شود به تعویق افتادن اعلام قسمی نتایج انتخابات ناشی از اختلاف ه...

آگاه باشید ! جاسوسان دروغ می گویند

2014-Apr-11 ||  آرمان ملي

پس از این که مردم با یک حماسه تاریخی و ملی در روز انتخابات حضور یافتند و به نامزدان مورد نظر شان رأی دادند، حال منتظر اند که سرنوشت رأی شان چه می شود و کدام نامزد از سوی کمیسیون های انتخاباتی پیروز و برنده اعلام می گردد. در این روز ها بیشتر مردم متوجه این استند که کمیسیون های انتخابات و شکایت های انتخاباتی چه خواهند کرد؟ آیا با عدالت و صداقت عمل می کنند و یا این که نتایج انتخابات را فدای سلیقه و مسایل قومی،  سمتی و زبانی خواهند کرد. از سوی دیگر گرچه در تکت های انتخاباتی نامزدان ترکیب قومی مد نظر بود و در مورد قومیت و زبان کدام ملاحظۀ جدی وجود نداشت، اما برخی از جاسوسان نماینده گی های سیاسی کشور های خارجی که مردم با چهره های شان آشنا استند و این مزدوران فکر می کنند که جاسوسی و خیانت ملی شان از نظر مردم پنهان است، در ملاقات هایی که با دپلوماتان خارجی دارند، آنها را م...

کابینه کرزی باید بازنشستگی را بپذیرد

2014-Apr-08 ||  آرمان ملي

با نزدیک شدن اعلام  نتایج ابتدایی، گزارش هایی وجود دارد که اعضای کابینه کشور که در سه  گرو ه انتخاباتی   تقسیم شده اند سعی می کنند تا دو نامزد پیشتاز را وادار به یک معامله سیاسی سازند. ظاهراً آنها می خواهند که از ایجاد منازعه پس از اعلام نتایج نهایی جلوگیری نمایند اما اصل هدف این وزیران شرکت در حکومت بعدی است تا خود را در هرم قدرت سیاسی حفظ کنند. جلسات متعددی دراین یکی دو روز گذشته میان تیم های زلمی رسول، اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله برگزارشد اما تاکنون  ازآنچه دراین جلسات صحبت گردیده مشخص نیست مگر به طور قطع دراین نشست ها بحث پیرامون ساختار کابینه آینده است. حالا  مسأله اساسی این است که هرکس به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود مسؤول ایجاد کابینه خویش خواهد بود اما وزیران رئیس جمهورکرزی  که  دردو دوره  رئیس جمهوری در قدرت سی...

طالبان جنایت های شان را توجیه اسلامی می کنند

2014-Apr-07 ||  آرمان ملي

 طالبان به انتخابات افغانستان تمکین نکردند و آن را رد نموده اند. سخنگوی آنان ضمن مردود شمردن این انتخابات گفته است که آن ها برای برپایی یک حکومت اسلامی در افغانستان می جنگند. این اشارت طالبان قابل درنگ است زیرا این نشان میدهد که آن ها به رأی هفت میلیون شهروند این سرزمین وقعی نمی گذارند و جنایت های بی شمار شان را که هر روز بر حق مردم مظلوم، ولی بیدار و حق طلب کشور ما روا میدارند راهکاربرای برپایی نظام اسلامی میدانند. طالبان به این ترتیب در برابر رأی میلیونی مردم افغانستان ایستاده شده اند در حالی که خود میدانند روند انتخابات در کشور تا چه اندازه افغانی و سچه بوده است و در آن هیچ خارجی ای مشغول نبوده است. طالبان دست بریدن ها و سر بریدن ها و قتل و کشتار مردمان بیگناه را در کشور که هر روز توسط جنگجویان شان صورت می گیرد کار روا و اسلامی میدانند و معلوم است که حقیقت مط...

مردم پیروز شدند طالبان شکست خوردند

2014-Apr-05 ||  آرمان ملي

دیروز مردم کشور به هراس افگنان و حامیان شان یک درس عبرت آمیز دادند و با شرکت میلیونی شان در انتخابات نشان دادند که مردم از طالبان نفرت دارند و پس از این از آنها ترسی ندارند. با وجودی که تروریستان مردم را تهدید کردند و از مرگ ترساندند و برخی از ملا ها که با طالبان رابطه فکری دارند، انتخابات را در تضاد با شریعت اسلامی تلقی کردند و مردم را از شرکت در انتخابات بر حذر داشتند، اما مردم نه از طالبان ترسیدند و نه زیر تأثیر تبلیغات ملا های جاهل و وفادار به مدارس پاکستانی قرار گرفتند، در زیر باران و هوای سرد از خانه های شان بر آمدند و با شجاعت و افتخار به مراکز رأی دهی رفتند و به تروریستان و جهال پاسخ دندان شکن دادند. از نیروهای امنیتی کشور نمی دانیم با کدام زبان و قلم اظهار قدردانی و ستایش کنیم، آنها ثابت کردند که از ظرفیت کاری بالایی برخوردار هستند و توان آن را دارند که در ب...

Previous   ||   Next