c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

اینبار داکتر عبدالله عبدالله حکومت خـــود را اعلام می کند

آذرخش قشلاقی

معلوم است نهاد هایی که در کار اند تا آرای دور دوم انتخابات افغانستان را تفتیش کنند، کسانی نیستند که برای مردم افغانستان دلسوزی داشته باشند. آنها در کار اند تا به هر وسیله ممکن یکی از کاندیدا های مورد نظر را به کرسی ریاست جمهوری بنشانند و بعد مزد خود را بگیرند. آنچه در کمیسیون های انتخابات در جریان است این ماجرا را صحه می گذارد و  دیگر امیدی برای نجات انتخابات افغانستان از چنگال دزدان و غارتگران رأی های مردم دیده نمی شود. کمیسیون ها به شدت جانبدارانه عمل می کنند و در چنبره اندیشه های قوم گرایانه گیر مانده اند و نمی توانند خود را از این محدوده شوم که کوری وجدان و خود برتر بینی های وحشتناکی را هم به بار می آورد، بیرون کنند. گویی افغانستان از منظر عملکرد عقل اندیشانه و تمکین کردن به شالوده های دموکراتیک بسیار به دور مانده است و در بسیاری از امور ملحوظاتی قوم پرستانه و فرقه یی می تواند فکر و دماغ انسان ها را با کوری وجدان بیالاید. حالا که اصلاحات و همگرایی این بار تهدید مقاطعه کامل با جریان انتخابات کرده است و برای این منظور فقط یک شب و چند ساعت وقت را ضرب الاجل گذاشته است، باور می کنیم که دیگر کار ازکار گذشته است و دورنمای  جدی تر و مخوف بحران که در پشت بازی های کمیسیون ها و کاندیدا ها و رئیس جمهور کرزی شکل و شمایلش را پنهانیده بود و چون ماری خطرناک در درازنای روند انتخابات چنبر زده بود، چهره می نماید. به این گونه است ک


آقایان کرزی، عبدالله، احمدزی! همۀ تان تباه می شوید

از ایثار و فداکاری نیروهای امنیتی کشور قدردانی صورت بگیرد

باید هر دو نامزد در اجلاس ناتو اشتراک کنند

وای بر حال مردم ما3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

اینبار داکتر عبدالله عبدالله حکومت خـــود را اعلام می کند

معلوم است نهاد هایی که در کار اند تا آرای دور دوم انتخابات افغانستان را تفتیش کنند، کسانی نیستند که برای مردم افغانستان دلسوزی داشته باشند. آنها در کار اند تا به هر وسیله ممکن یکی از کاندیدا های مورد نظر را به کرسی ریاست جمهوری بنشانند و بعد مزد خود را بگیرند.

آنچه در کمیسیون های انتخابات در جریان است این ماجرا را صحه می گذارد و  دیگر امیدی برای نجات انتخابات افغانستان از چنگال دزدان و غارتگران رأی های مردم دیده نمی شود.

کمیسیون ها به شدت جانبدارانه عمل می کنند و در چنبره اندیشه های قوم گرایانه گیر مانده اند و نمی توانند خود را از این محدوده شوم که کوری وجدان و خود برتر بینی های وحشتناکی را هم به بار می آورد، بیرون کنند.

گویی افغانستان از منظر عملکرد عقل اندیشانه و تمکین کردن به شالوده های دموکراتیک بسیار به دور مانده است و در بسیاری از امور ملحوظاتی قوم پرستانه و فرقه یی می تواند فکر و دماغ انسان ها را با کوری وجدان بیالاید.

حالا که اصلاحات و همگرایی این بار تهدید مقاطعه کامل با جریان انتخابات کرده است و برای این منظور فقط یک شب و چند ساعت وقت را ضرب الاجل گذاشته است، باور می کنیم که دیگر کار ازکار گذشته است و دورنمای  جدی تر و مخوف بحران که در پشت بازی های کمیسیون ها و کاندیدا ها و رئیس جمهور کرزی شکل و شمایلش را پنهانیده بود و چون ماری خطرناک در درازنای روند انتخابات چنبر زده بود، چهره می نماید.

به این گونه است که دوباره به آغاز همان روزی می رسیم که آقای عبدالله عبدالله در خیمه لویه جرگه در میان هوادارانش قرار داشت.

به این ترتیب می خواهیم یک نکته را هشدار بدهیم که اعلام حکومت هایی جدا می تواند پیامدی ناگوار داشته باشد و بسیار ممکن است اقوام ساکن این کشور را به جان هم اندازد.

افغانستان از لحاظ بافت اتنیکی و قرار گرفتن این قو میت ها در جغرافیای پیچیده و تو در تو، نمی تواند برای این منظور بکار افتد. دولتمردان کشور باید این را بدانند و دست به حرکاتی نزنند که پیامد آن خون های بیشمار و آغاز بر بادی کشوری باشد که در بسا موارد باشنده گان آن در یک سنگر در برابر اشغالگران رزمیده اند و با قربانی های فراوان آزادی و استقلال خویش را بدست آورده اند.

بهترین راه آن خواهد بود که به زودی به این کارزار زمان کش و درمان ناپذیر پایان داده شود.

از یاد نبرید که کمیسیون های انتخابات با ناتوانی و ضعفی که در کارزار انتخابات از خود بروز داده اند، دیگر مشروعیت خویش را از دست داده اند. آنان نه تنها جریان انتخابات را توانستند به درستی مدیریت کنند و از آن نظارت درستی کرده اند، افزون بر این ها مشارکت کمیسیون ها در کار تقلب و جعل خود جنایتی است که باید نهاد های عدلی و قضایی آن را بررسی کند و عاملین آن را مجازات کند.

نخبه گان سیاسی و مردم افغانستان باید به این معضل راه حل فوری بیابند تا کار به جا های باریکی کشانیده نشود.

 

 

...


صفحه سرمقاله

اینبار داکتر عبدالله عبدالله حکومت خـــود را اعلام می کند

2014-Sep-01 ||  آذرخش قشلاقی

معلوم است نهاد هایی که در کار اند تا آرای دور دوم انتخابات افغانستان را تفتیش کنند، کسانی نیستند که برای مردم افغانستان دلسوزی داشته باشند. آنها در کار اند تا به هر وسیله ممکن یکی از کاندیدا های مورد نظر را به کرسی ریاست جمهوری بنشانند و بعد مزد خود را بگیرند. آنچه در کمیسیون های انتخابات در جریان است این ماجرا را صحه می گذارد و  دیگر امیدی برای نجات انتخابات افغانستان از چنگال دزدان و غارتگران رأی های مردم دیده نمی شود. کمیسیون ها به شدت جانبدارانه عمل می کنند و در چنبره اندیشه های قوم گرایانه گیر مانده اند و نمی توانند خود را از این محدوده شوم که کوری وجدان و خود برتر بینی های وحشتناکی را هم به بار می آورد، بیرون کنند. گویی افغانستان از منظر عملکرد عقل اندیشانه و تمکین کردن به شالوده های دموکراتیک بسیار به دور مانده است و در بسیاری از امور ملحوظاتی قوم پر...

آقایان کرزی، عبدالله، احمدزی! همۀ تان تباه می شوید

2014-Aug-31 ||  آرمان ملي

اوضاع در کشور آشفته تر از آن است که بتوان آن را در یک سرمقاله خلاصه کرد و به خورد بزرگان داد. اما با این همه نمی توان بی تفاوت ماند و به آن ها هشدار نداد که مردم در بد ترین حالت های زنده گی قرار دارند و باید به آن عطف توجه کرد. به باور همه تحلیلگران، اوضاع بدهنجار کشور ما، خرابی وضعیت ناشی از ادامه کارزار انتخابات در افغانستان است و بی توجهی رئیس جمهوری کشور حامد کرزی. این روز ها شایع شده است که رئیس جمهوری کشور فردا سه شنبه ارگ را ترک می کند و این خطر جدیی را برای کشور در پیش دارد. هرچند این نکته هنوز یک شایعه است ولی گفته های رئیس جمهوری در مورد زودتر برگزار شدن مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید این شایعات را قوت می بخشد. اگر چنین شود وضعیت کشور چه می شود. خود رئیس قوه قضائیه کشور خلاف قانون اساسی کشور به وظیفه اش ادامه می دهد و در صورتی که وظیفۀ رئیس جمهوری هم به او  ...

از ایثار و فداکاری نیروهای امنیتی کشور قدردانی صورت بگیرد

2014-Aug-30 ||  آرمان ملي

طی هفته های اخیر دشمنان مردم افغانستان در برخی از ولایت های کشور دست به حملات تهاجمی زدند و وضعیت شماری از این ولایت ها را به چالش هایی مواجه کردند. نیرو های امنیتی کشور اعم از اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی کشور  به همه مناطقی که در معرض تهاجم دشمن قرار گرفته بود شتافته و در سرکوب دشمنان آرامش و آسایش مردم ما دلیرانه عمل کردند. آنگونه که مردم با دیانت کشور ما آگاهی دارند دشمنان مردم ما در ولایت هلمند شکست های سنگینی را متحمل شده و به نیرو های شان تلفات سنگینی وارد گردید. حاصل این دلاوری های نیرو های امنیتی ما این شد که تهاجم دشمن در ولایت هلمند به شکست انجامید و نتوانستند که به هیچ یک از برنامه های شان موفق گردند. همین اکنون نیرو های  امنیتی ما ولسوالی دو آب را دوباره از دست دشمن بیرون کرده و در آن جا مستقر شده اند. به همین گونه نیرو های ما در ول...

باید هر دو نامزد در اجلاس ناتو اشتراک کنند

2014-Aug-29 ||  آرمان ملي

گرچه تلاش هایی صورت گرفت که نتیجه انتخابات پیش از جلسه سران کشور های ناتو اعلان شود، ولی با مواضع جدید تیم های انتخاباتی و رخداد ها در پروسه ابطال آرا و به نتیجه رسیدن توافقات سیاسی و کشمکش های دو نامزد بر سر صلاحیت ها و توزیع قدرت در حکومت آینده، رئیس جمهور مشخص نگردید و به همین منظور تاریخ مراسم تحلیف و انتقال قدرت به تأخیر افتاد و والله علم که با این توطئه ها انتقال قدرت انجام خواهد یافت و یا خیر؟ اما مسأله مهم و حیاتی برای مردم کشور این است که در اجلاس ناتو که در چهارم سپتمبر مطابق به 13 سنبله برگزار می گردد، به نماینده گی از حکومت افغانستان کی اشتراک خواهد کرد؟ حامد کرزی سرپرست ریاست جمهوری در این اجلاس اشتراک نمی کند. وی در گذشته وانمود کرده است که با امضای پیمان امنیتی با امریکا موافق نمی باشد و به قول سخنگویان حکومت، شرایط حامد کرزی برای امضای پیمان امنیت...

وای بر حال مردم ما

2014-Aug-26 ||  آرمان ملي

پس از موضع رئیس تخنیکی تیم اصلاحات و همگرایی که دیروز در یک نشست خبری اعلام گردید، چنین به نظر می رسد که پروسه بررسی، تفتیش و ابطال آرا پاسخ نمی دهد و به بن بست رسیده ا ست. ممکن است کمیسیون انتخابات که هیچگونه اعتباری ندارد همراه با ناظران تیم تحول و تداوم و ناظران بین المللی چند روزی به کار شان ادامه بدهند و اصرار به تکمیل شدن پروسه داشته باشند، اما بیرون شدن ستاد داکتر عبدالله از پروسه ابطال آرا مشروعیت اعلان نتایج را زیر پرسش جدی خواهد برد و سر انجام با این تصامیم نمایشنامه انتخابات که به قول برخی از آگاهان از سوی آقای حامد کرزی کار گردانی می شود، بدون نتیجه پایان خواهد یافت و از آسمان کشور ابر های سیاه و طوفانی بر طرف نشده و آسمان صاف نمایان نخواهد شد. بیشتر آگاهان باور دارند که انتخابات ریاست جمهوری همراه با تقلب سازمان یافته بود و برخی از اعضای کمیسیون و به د...

به بحران انتخابات پایان دهید

2014-Aug-25 ||  آرمان ملي

وزیر مالیه افغانستان امروز دیوار های سکوت را شکست و برای نخستین بار پس از دور دوم انتخابات آسیب های فراوانی را که از  به درازا کشیده شدن انتخابات افغانستان به کشور و مردمش وارد گردیده است افشا کرد. آقای زاخیلوال به بی بی سی گفته است که:"طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از افغانستان خارج شده است." به قول وزیر مالیه:"این ضرر اقتصادی تأثیرات دراز مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تأثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت." این گزارش تکان دهنده است و اگر چنین وضعیتی در کشور دیگری که در آن حاکمیت قانون وجود دارد اتفاق می افتید، مسببین آن همه مجازات می شدند زیرا این رقم  چیزی نیست که بتوان آن را بخشود. ما  اکنون از رئیس جمهو...

نا امن سازی کشور را جدی بگیرید

2014-Aug-24 ||  آرمان ملي

یکی از پیامد های بسیارناگوار و نومید کنندۀ به درازا کشانیدن روند انتخابات در افغانستان، گسترش بد امنی ها در ولایت هایی می باشد که تا چند ماه گذشته آرامش داشتند. از مدتی به اینسو این روند چنان توسعه یافته است که مایۀ نگرانی همه مردم عزیز ما شده است. ولایت هایی چون پروان، بغلان، لوگر و حتی همین کابل مان بد امن تر شده اند و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤول در آن ها افزایش داشته است. در شهر کابل نیز در چند روز اخیر چندین حادثه دلخراش به وقوع پیوست که شهروندان کابل را مشوش کرده و خواب را از چشمان شان برده است. گزارش هایی در دست است که شب ها در برخی از مناطق شهر کابل افراد مسلح با لباس های شخصی گشت و گذار می کنند و در برخی از موارد به آزار و اذیت افراد و خانواده ها می پردازند. هموطنان ما در این اواخر سخنان والی پروان را شنیده باشند که در یک جلسه یی که در آن همه مسؤولان ام...

حکومت کرزی باید پاسخ بدهد

2014-Aug-23 ||  سید مکارم

حکومت حامد کرزی در دوسال اخیر تصامیمی گرفت و فرمان هایی صادر کرد که قابل تأمل است. - عملیات شبانه نیروهای ملی و بین المللی را ممنوع کرد. - استفاده از نیروهای هوایی قوت های بین المللی را متوقف ساخت و گفت که هیچ فرد و ارگانی در عملیات نظامی نمی تواند از نیروهای هوایی خارجی کمک بخواهد. - رهایی زندانیان طالبان و تروریستان. حکومت کرزی در سال های اخیر به بهانه های گوناگون خطرناکترین زندانیان طالب را آزاد کرد و به قول مقامات بلند پایه و نظامیان عالی رتبه حکومت، هراس افگنان آزاد شده مستقیماً به صفوف تروریستان پیوستند و رهبری جنگ با نیروهای امنیتی را برعهده گرفتند. - قرار داد امنیتی با امریکا به امضا نه رسید. - غیر مسؤولانه پروسه انتقال امنیتی صورت گرفت. - در تازه ترین تصمیم حکومت آقای کرزی، استفاده از سلاح سنگین در عملیات های نظامی برضد تروریستان که ظاهراً در حمل...

Previous   ||   Next