c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!رئیس جمهور غنی از مسخره‌گی اش نسبت به رسانه‌ها معذرت بخواهد

 رئیس جمهور غنی در دیدارش با منسوبان قول اردوی (209) شاهین که اخیراً در شهر مزار شریف صورت گرفت، رسانه های کشور را مسخره کرد ودقیقاً این جمله را به زبان آورد: « تلویزیون ها را یک طرف بگذارید، بگذارید از آنها باد برآید، از شما بمب می برآید». این مسخره‌گی رئیس جمهور با واکنش تند شماری از رسانه ها و نهادهای دفاع از حقوق روزنامه نگاران مقابل شد و هم خبر داغ در شبکه های اجتماعی. نی، در خبرنامه‌یی نوشت: « از یک رئیس جمهور تکنوکرات و تحصیل یافته توقع نمی رفت تا با اظهارات این چنینی به رسانه ها و در کل آزادی بیان در این کشور اهانت کند». گرچه سخنگویان رئیس جمهور باتماس های غیر رسمی این گفته و نظر رئیس جمهور را نسبت به رسانه توجیه کردند و گفتند، هدف رئیس جمهور رسانه های پاکستانی بود و یا این که در تلویزیون ها تحلیلگران؛ گپ‌های هوایی می زنند، اما مشکل است سخنان رئیس جمهور توجیه گردد ووی برائت داده شود. جمله‌یی را که محمد اشرف غنی به زبان آورد ضمن توهین و اهانت به تلویزیون ها، جمله‌ی بی معنی و بی مفهوم می‌نماید و هم شخصی که خودش را مغز متفکر دوم جهان معرفی کرده است، چگونه جمله‌یی را که دور از اخلاق است، به زبان خودش جاری می سازد. نه تلویزیون ها باد می زنند و نه از نیروهای امنیتی بمب بیرون می شود !! هرچه به آن جمله دقت شود و پهلوهای آن بررسی گردد جز بی منطقی، مفهوم دیگری نخواهد داشت. این مسخره گی رئیس جمهور ن


!طالبان از برنامه توسعه‌یی در کشور حمایت می‌کنند

!اعتبار رئیس جمهور زیر سوال رفته است

!گشایش خط لاجورد مبارک باد

!طالبان می خواهند، پاکستان از زیر فشار نجات پیدا کند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

!رئیس جمهور غنی از مسخره‌گی اش نسبت به رسانه‌ها معذرت بخواهد

 رئیس جمهور غنی در دیدارش با منسوبان قول اردوی (209) شاهین که اخیراً در شهر مزار شریف صورت گرفت، رسانه های کشور را مسخره کرد ودقیقاً این جمله را به زبان آورد:

« تلویزیون ها را یک طرف بگذارید، بگذارید از آنها باد برآید، از شما بمب می برآید».

این مسخره‌گی رئیس جمهور با واکنش تند شماری از رسانه ها و نهادهای دفاع از حقوق روزنامه نگاران مقابل شد و هم خبر داغ در شبکه های اجتماعی.

نی، در خبرنامه‌یی نوشت: « از یک رئیس جمهور تکنوکرات و تحصیل یافته توقع نمی رفت تا با اظهارات این چنینی به رسانه ها و در کل آزادی بیان در این کشور اهانت کند».

گرچه سخنگویان رئیس جمهور باتماس های غیر رسمی این گفته و نظر رئیس جمهور را نسبت به رسانه توجیه کردند و گفتند، هدف رئیس جمهور رسانه های پاکستانی بود و یا این که در تلویزیون ها تحلیلگران؛ گپ‌های هوایی می زنند، اما مشکل است سخنان رئیس جمهور توجیه گردد ووی برائت داده شود.

جمله‌یی را که محمد اشرف غنی به زبان آورد ضمن توهین و اهانت به تلویزیون ها، جمله‌ی بی معنی و بی مفهوم می‌نماید و هم شخصی که خودش را مغز متفکر دوم جهان معرفی کرده است، چگونه جمله‌یی را که دور از اخلاق است، به زبان خودش جاری می سازد.

نه تلویزیون ها باد می زنند و نه از نیروهای امنیتی بمب بیرون می شود !!

هرچه به آن جمله دقت شود و پهلوهای آن بررسی گردد جز بی منطقی، مفهوم دیگری نخواهد داشت.

این مسخره گی رئیس جمهور نسبت به رسانه‌های کشور در حالی صورت می گیرد که بیشتر خبرنگاران در برابر سرنوشت مردم و کشور شان جداً احساس مسؤولیت می کنند و همراه با نیروهای امنیتی در برابر توطئه‌های دشمنان مردم ایستاده‌گی دارند و در این راستا هر گونه خطر وتهدید را پذیرفته اند.

اگر رئیس جمهور قصد نقد رسانه‌های کشور را دارد و می خواهد بی مسؤولیتی برخی از رسانه ها را باز گو کند، پس چرا در چارجوب ادب و دور از مسخره گی به نقد چگونگی نشرات رسانه ها نمی پردازد و متوسل به یاوه‌گویی و هرزه گویی می شود؟

 مسؤولیت یاوه‌گویی تنها متوجه رئیس جمهور کشور نمی شود، بل مشاوران وی نیز در چنین مسایل مقصر شناخته می شوند.

مسؤولیت عدم مراعات پروتوکول‌ها از سوی رئیس جمهور و بی نظمی های لباس او از پاچه های بلند گرفته تا نکتایی اش و دگمه های کرتی او که هنگام نشستن بسته می باشند و ... که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی همواره خبر ساز شده است، بیشتر متوجه مشاوران رئیس جمهور است که باید این نکات مهم و پروتوکول های دیپلوماتیک را به رئیس جمهور آموزش دهند و نگذارند نشست و برخاست او و چگونگی پوشیدن لباس رئیس جمهور زبان زد عام و خاص گردد ومورد تبصره های منفی قرار بگیرد.

گرچه رئیس جمهور به این باور است که همه چیز را می‌داند و کسی جرأت مشوره دادن به وی را ندارد و در صورت مشوره دادن هم با برخورد احساساتی رئیس جمهور مواجه می‌شود.

اما در هر صورت رئیس جمهوری کشور از مردم افغانستان نماینده‌گی می‌کند واشتباه او در محافل ملی و بین‌المللی برای همه‌ی ملت زیان بار است و آبروریزی تلقی می‌شود.

باتوجه به این گفته‌ها، رئیس جمهور باید با اهانتی که به رسانه کرده است، معذرت بخواهد و پس از این بدون آماده گی ذهنی سخن نزد و کوشش کند که در هر مورد نظر مشاوران بیکار خودش را داشته باشد تا از اشتباهات و یاوه‌گویی‌ها در امان باشد.

 

...


صفحه سرمقاله

!رئیس جمهور غنی از مسخره‌گی اش نسبت به رسانه‌ها معذرت بخواهد

2016-Dec-02 || 

 رئیس جمهور غنی در دیدارش با منسوبان قول اردوی (209) شاهین که اخیراً در شهر مزار شریف صورت گرفت، رسانه های کشور را مسخره کرد ودقیقاً این جمله را به زبان آورد: « تلویزیون ها را یک طرف بگذارید، بگذارید از آنها باد برآید، از شما بمب می برآید». این مسخره‌گی رئیس جمهور با واکنش تند شماری از رسانه ها و نهادهای دفاع از حقوق روزنامه نگاران مقابل شد و هم خبر داغ در شبکه های اجتماعی. نی، در خبرنامه‌یی نوشت: « از یک رئیس جمهور تکنوکرات و تحصیل یافته توقع نمی رفت تا با اظهارات این چنینی به رسانه ها و در کل آزادی بیان در این کشور اهانت کند». گرچه سخنگویان رئیس جمهور باتماس های غیر رسمی این گفته و نظر رئیس جمهور را نسبت به رسانه توجیه کردند و گفتند، هدف رئیس جمهور رسانه های پاکستانی بود و یا این که در تلویزیون ها تحلیلگران؛ گپ‌های هوایی می زنند، اما مشکل است ...

!طالبان از برنامه توسعه‌یی در کشور حمایت می‌کنند

2016-Nov-29 || 

گروه طالبان اعلام کرده اند که از طرح های ملی که به نفع مردم افغانستان و باعث توسعه شود، حمایت و از تأسیسات عام المنفعه حفاظت می‌کنند. این گروه در خبرنامه‌یی که دیروز سه شنبه نهم قوس منتشر شده است، گفته اند که از طرح های شامل خط انتقال گاز ترکمنستان از مسیر خاک افغانستان به پاکستان و هند (تاپی)، انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان (کاسا یک هزار) و استخراج مس عینک در ولایت لوگر که توسط یک شرکت چینی قرار داده شده، حمایت می کنند و همچنین به تأسیسات راه آهن وتولید انرژی و بند های برق، آسیبی نخواهند رسانید. این در حالیست که حکومت افغانستان اخیراً اعلام کرده که طالبان در مدت دو ماه به ارزش دو میلیارد افغانی زیر ساخت ها و تأسیسات عام المنفعه را در افغانستان ویران و بیشتر جاده های عمومی را تخریب کرده اند. با آن هم اگر این اعلامیه طالبان درست ...

!اعتبار رئیس جمهور زیر سوال رفته است

2016-Nov-29 ||  قشلاقی

سرانجام دولت و در رأس آن محمداشرف غنی، به یکی ازتعهداتی که در توافقنامه حکومت وحدت ملی با مردم کرده بود عمل کرد. گزینشاعضای کمیسیون های انتخاباتی د رواقع نخستین گام عملی در این راستا می باشد وما آن را می ستائیم و آرزو می کنیم که این کمیسیون ها بتوانند روند انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها را در کشور راه اندازی کنند تا راهبه سوی برداشتن گام های بعدی هموار گردد. معلوم نیست در آینده چه خواهد شدولی مردم ما امیدوار هستند که به زودی با عملی شدن انتخابات، زمینه سازی گرددتا لویه جرگه برگزار شود که در آن تعدیل قانون اساسی مورد بحث قرار گیرد ودر نتیجه افغانستان صاحب یک نظام سیاسی جدید گردد. با این مقدمه به اصلنکته عطف توجه می کنیم و آن این که رئیس جمهوری کشور طی فرمانی اعضایسابقه کمیسیون های انتخاباتی را به عنوان مشاورین خویش با حفظ حقوق وامتیازات شان در کمیسیون ها بر...

!گشایش خط لاجورد مبارک باد

2016-Nov-28 || 

سرانجام آقینه فرصت دیگری نصیب افغانستان کرد تا این کشور فقیر راهی برای تردد و داد و ستد با کشور های همسایه و دیگر کشور های جهان داشته باشد – فرصتی که زمامداران این کشور سال‌ها پیش باید آن را می ساختند و امروز این بندر به یکی از بنادر مهم در شمال می بود. طرح "خط لاجورد" مدت‌ها پیش از امروز در مذاکرات و توافقات میان رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و آذر بایجان بدست آمده بود و از این رو  دو ماه پیش کار ساخت و ساز تأسیسات زیربنایی آن آغاز شد و به همکاری کشور دوست ترکمنستان، خط آهن از آن کشور سه کیلومتر به داخل بندر آقینه تمدید شد. در آینده این بندر با همین خط آهنش به شهر های دیگری در شمال و از این طریق به کشور های ازبیکستان، تاجیکستان و چین پیوند می خورد و خطی می شود در راستای تجارت میان افغانستان، شرق و غرب. توجه به خط لاجورد یکی از برنامه های خوب دوره ...

!طالبان می خواهند، پاکستان از زیر فشار نجات پیدا کند

2016-Nov-26 || 

پاکستان که ازهراس افگنان استفاده ابزاری می کند و به عنوان کشور حامی تروریستان در سطح جهان شناخته شده است و زیر فشار شدید قرار دارد، می خواهد با ترفند های جدید خودش را از زیر بار این فشار ها نجات دهد. یکی از این ترفندها این است که به مزدوران خودش یعنی طالبان دستور داده که باید به رسانه های بین المللی بگویندکه هسته رهبری طالبان از پاکستان به خاک افغانستان انتقال یافته است. به همین منظور سخنگویان گروه تروریستی طالبان با برخی از رسانه های غربی تماس می گیرند و اظهار می دارند که شورای رهبری طالبان ماه ها قبل به ولایت جنوبی هلمند انتقال یافته است. حال مقامات پاکستانی ممکن است که در برخی از محافل سیاسی استدلال کنندکه دیگر رهبران هراس افگنان در خاک شان وجود ندارند در حالی که در سیاست نظامیان پاکستان مبنی بر حمایت شان از هراس افگنان تا حال هیچ تغییری به وجود نیامده است. ...

!حکومت خود را رسوا نکند

2016-Nov-26 || 

گزارش هایی وجود دارد که رئیس جمهوری کشور می خواهد کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی را در سمت های جدید بگمارد. پس از معرفی کمیشنران تازه که از سوی رئیس جمهور گزینش شد، کمیشنران پیشین با وی دیداری داشتند و احتمالاً در همین نشست رئیس جمهور این وعده را به آنها داده باشد، اما تا حال در مورد، رسماً کاخ ریاست جمهوری کدام موضع و نظر روشن ابراز نکرده است. در انتخابات ریاست جمهوری سازمان تقلب به رهبری حامد کرزی رئیس  جمهور پیشین با ملاحظات قومی که داشت، نخواست رأی واقعی مردم تعیین کننده باشد و به همین منظور وی، برخی از مهره ها و افراد مزدور به خود را در نهاد های انتخاباتی نصب کرد و به وسیله آنها انتخابات ریاست جمهوری پیشین را مدیریت کرد و نخواست نظام مردم سالاری که عنصر بسیار مهم آن انتخابات آزاد است، در کشور نهادینه شود. در میان همین کمیشنران افراد بسیار متعصب و ...

!آبروی از دست رفتة کمیسیون های انتخاباتی اعاده شود

2016-Nov-23 || 

سرانجام اعضای کمیسیون های انتخاباتی از سوی حکومت برگزیده شدند و این رخداد نخستین گامی در جهت اصلاح نظام انتخاباتی کشور، عملی شدن تعهدات حکومت و متن توافقنامه سیاسی تلقی می شود. اساساً معرفی اعضای نهادهای انتخاباتی باید در همان آغاز کار حکومت وحدت ملی صورت می گرفت ولی دو سال و اندی که از شکل گیری حکومت وحدت ملی گذشت، همه با بگومگو، کشمکش، اختلاف و اعتراض رهبران این اداره همراه بود و حکومت در راستای اصلاح نظام انتخاباتی دستآوردی نداشت؛  توقع برده می شود که حکومت بتواند به تعهدات دیگر خود نیز عمل کند. آن گونه که رهبران حکومت دیروز در مراسم تحلیف اشاره کردند، باید اعضای کمیسیون های انتخاباتی با بیطرفی کامل در برخورد با قضایای انتخابات عمل کنند و در اجراآت شان خداوند«ج» را ناظر اعمال شان بدانند و منافع ملی کشور شان افغانستان را بدون ملاحظات قومی، زبانی و...

!حلقه‌ اتحاد شیعه و سنی در افغانستان نمی‌شکند

2016-Nov-22 || 

هراس افگنان پس از چاشت دیروز بار دیگر دست به جنایت هولناک دیگری زدند؛ ده ها انسان مظلوم و بیگناه که در میان آنان کودکان عزیز خانواده های هموطن ما حضور داشتند قربانی شدند و به‌خاک و خون افتیدند. روشن است که این گونه جنایات و کشتار انسان های بیگناه جز این که کارنامه سیاه طالبان و داعشیان فرو مایه را سیاه تر کند، نتیجه دیگری ندارد ولی قربانی شدن انسان های مظلوم، اسباب مصایب و آلام بیشماری به خانواده های هموطنان گردیده و بار دیگر خانواده ها، نان آوران و عزیزان شان را از دست دادند و این جنایت برای همیشه دامان ناپاک طالبان و داعشیان را خواهد گرفت. به‌وضوح می توان گفت که در چنین موارد، انگشت انتقاد همیشه متوجه نهاد های امنیتی کشور نیز خواهد ماند؛ زیرا آنان از تجربه های مشابهی که در این اواخر در شهر کابل رخداده است عبرت نگرفته و در کار تأمین امنیت مردم هنگام برگزاری...

Previous   ||   Next