c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!مقامات حکومت آبروی خویش را حفظ کنند

در حالی که نیرو های امنیتی کشور در جبهات متعدد علیه دشمنان کشور در جنگ اند و دلیرانه و سر سختانه مبارزه می کنند، سران حکومت وحدت ملی با بی تفاوتی و سهل انگاری تمام، گرفتار نفاق و اختلافات درونی شده اند. این تنش ها وارد سومین هفته شده است و آنگونه که دیده می شود از افق های ارگ و قصر سپیدار تلالوی صبح سپیدی دیده نمی شود و این تاریکی ها بر زنده گی مردم و نیرو های امنیتی کشور سایه شومش را همچنان گسترده است. مردم توقع دارند که این رهبران به جای تعلل و سهل انگاری به حال کشور شان یک بار به حال سربازان و افسرانی توجه داشته باشند که گاه گاه با شکم های گرسنه در برابر دشمنان کشور مقاومت می کنند. مردم توقع دارند که این سران بی غم، زود تر روند و گفتگو را از سر گیرند و اختلافات شان را حل کنند و به زودی متوجه وضعیت ناگوار نیرو های امنیتی کشورشان گردند. نیروهای امنیتی دلیر کشور در بد ترین شرایط در سنگر های خویش مردانه ایستاده اند و از کشور شان حراست و پاسداری می کنند. این دلیر مردان در این راه زنده گی و جان های عزیز شان را فدا می کنند تا مردم و در کنار آنان زمامداران تشنة قدرت در کشور، آرام باشند و برای امور کشور خویش اندیشه کنند و راه هایی را جستجو کنند تا کشور به شاهراه سعادت و خوشبختی هدایت گردد. در چنین وضعیتی، بی توجهی به زنده گی آنان و به ویژه بی توجهی در ماموریت شان برای کشور تاوان های سختی را می‎دهد و افزون بر ا ین، جان های عزیز این سرباز


با سقوط شمال فاتحه نظام را باید خواند

نمی‌دانیم وظیفه پولیس چه است؟

!کشـور در گـرداب بحـران

!توزیع قدرت حلال مشکلات کشور خواهد بود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

!مقامات حکومت آبروی خویش را حفظ کنند

در حالی که نیرو های امنیتی کشور در جبهات متعدد علیه دشمنان کشور در جنگ اند و دلیرانه و سر سختانه مبارزه می کنند، سران حکومت وحدت ملی با بی تفاوتی و سهل انگاری تمام، گرفتار نفاق و اختلافات درونی شده اند.

این تنش ها وارد سومین هفته شده است و آنگونه که دیده می شود از افق های ارگ و قصر سپیدار تلالوی صبح سپیدی دیده نمی شود و این تاریکی ها بر زنده گی مردم و نیرو های امنیتی کشور سایه شومش را همچنان گسترده است.

مردم توقع دارند که این رهبران به جای تعلل و سهل انگاری به حال کشور شان یک بار به حال سربازان و افسرانی توجه داشته باشند که گاه گاه با شکم های گرسنه در برابر دشمنان کشور مقاومت می کنند.

مردم توقع دارند که این سران بی غم، زود تر روند و گفتگو را از سر گیرند و اختلافات شان را حل کنند و به زودی متوجه وضعیت ناگوار نیرو های امنیتی کشورشان گردند.

نیروهای امنیتی دلیر کشور در بد ترین شرایط در سنگر های خویش مردانه ایستاده اند و از کشور شان حراست و پاسداری می کنند. این دلیر مردان در این راه زنده گی و جان های عزیز شان را فدا می کنند تا مردم و در کنار آنان زمامداران تشنة قدرت در کشور، آرام باشند و برای امور کشور خویش اندیشه کنند و راه هایی را جستجو کنند تا کشور به شاهراه سعادت و خوشبختی هدایت گردد.

در چنین وضعیتی، بی توجهی به زنده گی آنان و به ویژه بی توجهی در ماموریت شان برای کشور تاوان های سختی را میدهد و افزون بر ا ین، جان های عزیز این سربازان و نیرو های دفاعی و امنیتی به خطر مواجه می شود، خسارات هنگفت و از دست دادن مناطق نیز پیش می آید که پرستیژ و اعتبار دولت و نظام را لطمه می زند.

این روز ها گزارشهایی از رسانه های دیداری پخش می شود که شماری از نیرو های امنیتی در اختیار رسانه ها قرار داده اند و حاکیست که در برخی از مناطق جنگی، سربازان و افسران بدون توجه به آنان برای دفاع از کشور خویش در سنگر ها می مانند و گاهی آنان به کمبود غذا و مهمات جنگی و دیگر تجهیزات نظامی مواجه می شوند.

چنین گزارشاتی از هلمند و به تازه گی ها از ولایت کندز انتشار یافته است که در آن سربازان از نرسیدن نان و مهمات شکایت کرده اند و گفته اند که برخی از آنان دو تا سه روز بدون غذا در سنگر های شان مانده اند.

این گزارشات را باید دست کم نگرفت و به آن توجه بیشتری مبذول داشت. در نزد مردم یک ضرب المثل وجود دارد که می گوید: علاج واقعه را پیش از وقوع آن باید کرد. بدین اساس است که همه باور دارند که دولت و مسؤولان نهاد های امنیتی باید به آن توجه بیشتری را مبذول دارند و به این امور نیرو های دفاعی و امنیتی کشور رسیدهگی کنند.

دفاع از کشور و حفظ سنگر ها توسط نیرو های امنیتی و دفاعی ما وظیفة مقدس است و از این رو در حالی که باید به همه حقوق این نیرو ها پرداخت، به امور لوژستیکی آنان نیز باید عطف توجه کرد.نیرو هایی که بخوبی اکمال و تجهیز می شوند بخوبی هم از مناطق شان دفاع می کنند و زنده گی خود و هموطنان شان را حراست و پاسداری می نمایند.

پس مقامات حکومت وحدت ملی و فرماندهان رده‌های اول نهادهای امنیتی و نظامی کشور نباید از توجه به این امر مهم غافل بمانند و به این ترتیب آبروی خویش و پرسونل نظامی خویش را در سنگرهای شان حفظ کنند.

...


صفحه سرمقاله

!مقامات حکومت آبروی خویش را حفظ کنند

2016-Aug-24 || 

در حالی که نیرو های امنیتی کشور در جبهات متعدد علیه دشمنان کشور در جنگ اند و دلیرانه و سر سختانه مبارزه می کنند، سران حکومت وحدت ملی با بی تفاوتی و سهل انگاری تمام، گرفتار نفاق و اختلافات درونی شده اند. این تنش ها وارد سومین هفته شده است و آنگونه که دیده می شود از افق های ارگ و قصر سپیدار تلالوی صبح سپیدی دیده نمی شود و این تاریکی ها بر زنده گی مردم و نیرو های امنیتی کشور سایه شومش را همچنان گسترده است. مردم توقع دارند که این رهبران به جای تعلل و سهل انگاری به حال کشور شان یک بار به حال سربازان و افسرانی توجه داشته باشند که گاه گاه با شکم های گرسنه در برابر دشمنان کشور مقاومت می کنند. مردم توقع دارند که این سران بی غم، زود تر روند و گفتگو را از سر گیرند و اختلافات شان را حل کنند و به زودی متوجه وضعیت ناگوار نیرو های امنیتی کشورشان گردند. نیروهای امنیتی دلیر کشور در ...

با سقوط شمال فاتحه نظام را باید خواند

2016-Aug-24 || 

طی هفته جاری ما شاهد جنگ های خونینی در شمال و جا های دیگری از کشور بودیم، این جنگ دامن بیش از پانزده ولایت را خونین کرده است و عامل آن نیز طالبان هستند که در برخی از مناطق کشور بیرق های شان را سیاه کرده اند.  چنان‌که دیده می شود ولایت های بغلان، کندز و تخار این روز ها جنگ های زیادی را تجربه می کنند. در این جنگ ها افزون بر این که دشمن تلفات زیادی را متحمل شده است، خساراتی به مردم ملکی نیز و ارد گردیده است و انهدام پل آلچین در کندز یکی از این جنایات نابخشودنیی بود که به دستور بیگانه گان انجام شد. در همین چند روز ولسوالی های خان آباد، دهنه غوری و خواجه غار میان نیرو های امنیتی افغانستان و طالبان دست به دست شد و طالبان توانستند آن ها را به کنترول خود در آورند. این در حالیست که رئیس جمهوری کشور در سفر سال گذشته اش به ولایت کندز پس از تصرف دوباره شهر کندز توسط نیرو های ا...

نمی‌دانیم وظیفه پولیس چه است؟

2016-Aug-22 || 

امنیت برای توسعه هر کشوری از نیاز های درجه اول می باشد، برای هرگونه پیشرفتی باید اول  در جهت رسیدن به امنیت و ثبات کوشید، زیرا در بدامنی و جنگ جامعه در حالی که پیشرفتی نمی کند، ویران می شود و زیر بناهای اقتصادی و فرهنگی اش نابود می گردد. شهر کابل پایتخت کشور می باشد ولی این روز ها امنیت و ثبات این شهر نیز برهم خورده است و گویی نهاد های امنیتی کشور به آن توجهی ندارند. ترور و کشتار یکی از بد ترین رویداد هایی است که این روز ها گریبان شهروندان کابل را گرفته است. در دو روز گذشته  سه حادثه حمله مسلحانه در شهر کابل صورت گرفته است که نشان می‌دهد مردم باید نگران زنده گی خویش باشند و از دولت بخواهند که با تشدید تدابیر امنیتی، جلو بروز بد امنی و افزایش قتل و کشتار و حملات مسلحانه را در شهر بگیرد. در یکی از این مواردی که یاد شد یک نفر در حصه اول خیرخانه کشته شده و دو تن د...

!کشـور در گـرداب بحـران

2016-Aug-20 || 

در حالی که مشکلات تنش زا در میان رهبران حکومت وحدت ملی ادامه دارد و بوی بهبود اوضاع نمی آید، کشور در گرداب بحران تباه کننده فرو رفته است. جنگ در بسیاری از نقاط کشور ادامه دارد و آنگونه که گزارش می شود ولایت کندز و بغلان آماج حملات شدت یافتۀ طالبان می باشد که بر اساس آن ولسوالی خان آباد ولایت کندز برای یک روز به دست طالبان سقوط کرد و نیرو های دولتی از آن بیرون شدند. این در حالیست که شهر کندز از چند سو در محاصره دشمن گرفتار آمده است و جریان آب و برق برای باشنده‌گان این شهر از سوی دشمن قطع شده است. به همینگونه در ولایت‌های دیگری از جمله هلمند نیز جنگ جریان دارد و این نشانۀ خوبی برای کشور نمی باشد. گفته می شود که رهبران حکومت در پی تنش‌های لفظی در هفته های اخیر، هنوز مشکلات شان را با همدیگر حل نکرده اند و شکر رنجی های آنان اوضاع مملکت را آشفته تر کرده است وبه طال...

!توزیع قدرت حلال مشکلات کشور خواهد بود

2016-Aug-19 || 

در حالی که جنگ در نقاط مختلف کشور گسترش یافته است و تروریستان به دستور مستقیم جنرالان پاکستانی به حملات شان شدت بخشیده و در این راستا تبلیغات گسترده را راه اندازی کرده اند، اما رهبران حکومت وحدت ملی تا حال به اختلافات شان نقطه پایان نه بخشیده اند و تنش ها هنوز هم ادامه دارد و روشن نیست که چه زمانی این کشمکش ها راه حل می یابد. برخی از آگاهان باور دارند که اختلاف و تنش میان رهبران حکومت، بالای روحیه رزمی سربازان و نیروهای امنیتی کشور که در برابر تروریستان می جنگند، تأثیر مستقیم دارد و نه تنها که انگیزه جنگیدن لازم را از آنها می گیرد، بل به تروریستان جرأت می بخشد به حملات شان ادامه بدهند و به این باور شوند که امروز و یا فردا عمر حکومت وحدت ملی پایان می یابد و آنها از این فرصت استفاده کرده و از وضع پیش آمده به نفع شان بهره برداری نظامی و سیاسی خواهند نمود. گرچه رئیس جمه...

!سالروز استقلال گرامی باد

2016-Aug-17 || 

نود و هفت سال از آن روز سپری شده است که افغانستان در جنگ با استعمار گران انگلیس، توانست به پیروز ی برسد و اعلان استقلال کند. هر چند در باره این که روز بیست و هشتم اسد روز استرداد استقلال کشور می باشد یا نه کدام مدرکی وجود ندارد و در زمان زمامداران مختلف کشور در روز های متفاوتی از جشن استقلال تجلیل می شد ولی به هر صورت اگر این روز نمایشی هم باشد آن را گرامی می‌داریم و باید از آن گرامیداشت به عمل آید. استقلال هر کشوری به این هم بستگی دارد که آیا کشور دارای توانایی های اقتصادی هم است یا خیر؟ زیرا اگر کشوری دارای اقتصاد سرکوب شده و متکی به کشور های دیگر باشد، در آنصورت این استقلال خودبه خود دچار تزلزل می گردد و به مخاطره می افتد. افغانستان از بدو امر چنین حالتی داشته است ولی در شرایط کنونی که جنگ در کشور ادامه دارد و شیرازه اقتصادی کشور بسیار ضعیف و ناتوان می باشد و اگر ...

!از‌ خر‌ شیطان‌ پائین‌ شوید

2016-Aug-16 || 

تنش واختلاف میان رهبران حکومت ملی تا هنوز هم حل نشده و رئیس اجرائیه با رئیس جمهور پس از رد و بدل اتهامات، تاحال دیداری نداشته اند. داکتر عبدالله روز یکشنبه هفته جاری یک بار دگر خواستار عملی شدن توافقنامه سیاسی شد و گفت که پس ازاین از گذشت کار نمی گیرد وعمر مصلحت گرایی شان پایان یافته است. برخی از گروه ها دیروز اعلام کردند تا به منظور رفع اختلاف میان رئیس اجرائیه و رئیس جمهور میانجیگری کنند و اگر گفتگو و دیدار رهبران حکومت برای رفع اختلاف ها هم آغاز شود آنها مجبور اند که توافقنامه سیاسی را محور بحث شان قرار دهند وآن را بندبه بند عملی کنند. حال پرسشی به وجود می آید که متن توافقنامه را کدام جناح عملی نمی سازد ودلیل آنها چه است که در برابر  عملی شدن مواد توافقنامه سنگ اندازی می کنند و مانع عملی شدن آن می شوند. در حالی که حکومت وحدت ملی با همین توافقنامه شکل گرفته ...

!آقای غنی! خود را گول نزنید، شما رئیس جمهور منتخب نیستید

2016-Aug-14 || 

محمداشرف‌غنی رئیس جمهوری کشور دیروز در گشایش پارلمان آموزشی جوانان به چند نکته اشاره کرد که هر نکته‌ی آن قابل تبصره ودرنگ است. دراین محفل آقای اشرف غنی یک باردگر اشاره داشت که وی رئیس جمهور منتخب است و با رأی مردم به ریاست جمهوری رسیده است. این نخستین باری نیست که آقای غنی خودش را رئیس جمهور منتخب تلقی می کند، بل در گذشته نیز آقای غنی این سخن و نظر خود را باربار تکرار کرده است. همان گونه که گفته اند «با حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود» اشرف غنی که هزار بار و درهرگردهمایی که بگوید رئیس جمهور منتخب است، بیشتر مردم این تلقی را نمی پذیرند، بل می دانند که انتخابات گذشته ریاست جمهوری همراه با تقلبات سازمان یافته و مهندسی شده از سوی «سازمان تقلب» به گند کشیده شد که سرانجام نهادهای انتخاباتی بی اعتبار شدند وبا توافق سیاسی دوتیم مطرح، حکومت وحدت ملی شکل گرفت...

Previous   ||   Next