c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

آرمان ملي

با سقوط رژیم طالبان به ویژه بعد از کنفرانس بن، نقش سازمان ملل متحد در زمینه ی  تطبیق توافقات بن درافغانستان  بسیار برازنده گردید. دفتر یوناما به همین دلیل در کابل ایجاد شد و دپلومات های مشهوری چون لخضر براهیمی به سمت نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. درانتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی  نقش یوناما در دفتر تنظیم مشترک انتخابات  هم مهم وچشم گیر بوده و در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی نیز بسیاری از امور را سازمان ملل متحد و مؤسسات ماتحت آن اداره می کرد. صرف نظر از این که یوناما چقدر توانسته است کارهای شایسته یی را برای افغانستان انجام دهد و یاهم چقدر ممکن است این دفتر اشتباهاتی را مرتکب شده باشد می خواهم درنگی داشته باشم بر ماموریت کای آیده مسؤول یوناما در سال 2009 میلادی ودرجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی که انتخابات به دور دوم کشید.  در انتخابات ریاست جمهوری دوم  کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه کمیسیون  رسانه های آن که مسؤولیت آن را من به دوش داشتم  مشکلات زیادی از عدم عدالت ورعایت اصول رفتار  در رسانه های دولتی مشاهده می شد و من هم هر هفته گزارش تخلفات رسانه یی انتخاباتی را به رسانه ها گزارش می دادم که آقای خرم  وزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان و آقای وحید عمر سخنگوی تیم آقای کرزی از من ناراضی بودند.  در بعضی موارد  انتقادات شدیدی در مورد بیطرفی کمیس


به کمیسیون های انتخاباتی قطعاً اعتبار نمی شود

طالبان از کودکان به عنوان پیش مرگ استفاده می کنند

مردم می خواهند تفتیش آرا به سرعت انجام شود

کمیسیون های انتخاباتی حق قضاوت را ندارند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

با سقوط رژیم طالبان به ویژه بعد از کنفرانس بن، نقش سازمان ملل متحد در زمینه ی  تطبیق توافقات بن درافغانستان  بسیار برازنده گردید.

دفتر یوناما به همین دلیل در کابل ایجاد شد و دپلومات های مشهوری چون لخضر براهیمی به سمت نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد.

درانتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی  نقش یوناما در دفتر تنظیم مشترک انتخابات  هم مهم وچشم گیر بوده و در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی نیز بسیاری از امور را سازمان ملل متحد و مؤسسات ماتحت آن اداره می کرد.

صرف نظر از این که یوناما چقدر توانسته است کارهای شایسته یی را برای افغانستان انجام دهد و یاهم چقدر ممکن است این دفتر اشتباهاتی را مرتکب شده باشد می خواهم درنگی داشته باشم بر ماموریت کای آیده مسؤول یوناما در سال 2009 میلادی ودرجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی که انتخابات به دور دوم کشید.

 در انتخابات ریاست جمهوری دوم  کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه کمیسیون  رسانه های آن که مسؤولیت آن را من به دوش داشتم  مشکلات زیادی از عدم عدالت ورعایت اصول رفتار  در رسانه های دولتی مشاهده می شد و من هم هر هفته گزارش تخلفات رسانه یی انتخاباتی را به رسانه ها گزارش می دادم که آقای خرم  وزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان و آقای وحید عمر سخنگوی تیم آقای کرزی از من ناراضی بودند.

 در بعضی موارد  انتقادات شدیدی در مورد بیطرفی کمیسیون داشتم  شام یکی  از روزها  بعد از روز  انتخابات آقای کای آیده از من دعوت کرد که به دیدارش در وزیر اکبر خان مینه بروم .

وقتی آنجا رسیدم فقط یکی از همکاران ایشان که شهروند افغانستان بودند با او حضور داشت وبس. بعد از احوال پرسی گفتند، چطور است کارتان و من شروع کردم به شکایت از عدم رعایت قانون توسط حکومت به ویژه در بخش رسانه ها و رسانه های دولتی را متهم به کمپاین به نفع یک نامزد خاص کردم، همچنان از تقلب یاد آوری کردم.

 من انتظار داشتم که کای آیده دراین زمینه اقدامات یوناما را بازگو خواهد کرد و یاهم  برنامه هایش دراین زمینه را تصریح خواهد داشت، اما وی بعد از صحبت های من گفت: می دانند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است و اما اگر این مسأله کلان شود مردم به جاده ها خواهند ریخت. اصل گفتۀ شان این بود ( می ترسم مردم به جاده بریزند) و آن وقت دولت  از کنترول آن عاجز خواهد بود.

 اما معاون کای آیده آقای پیتر گال براید  که همراه هالبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان سعی می کردند تقلبات شناخته شود و کار آنها سبب شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی آن زمان حدود یک میلیون رأی آقای کرزی را باطل گرداند وانتخابات به دور دوم رفت، اما به اثر سعی وکوشش  آقای جان کیری که آن زمان سناتوربود مشکل پیش آمده در انتخابات حل و نامزد رقیب را بدون برگزاری دور دوم انتخابات انصراف داد.

 اما پس ازآن صحبت های زیادی وجود داشت که آقای کای آیده از رئیس جمهور کرزی پول دریافت می کرد واین شایعه وقتی اوج گرفت که کای آیده در کتابش از رئیس جمهور کرزی  دفاع کرد و وی را بر حق دانست. این دپلومات نارویژی باوجودی که از سمت اش برکنار شده وبسیار همکارانش وی را آدم عاقل نمی دانند، اما رفت و آمدش به افغانستان هنوز هم ادامه دارد و قرار شایعات، همین که به فرودگاه کابل می رسید موترهای سیاه منتظرمی بودند وبه جا های نامعلوم انتقال و میزبانی می گردید.

 

 

آقای کای آیده کسی بود که پرده به روی تقلبات رئیس جمهور می کشاند ودر حمایت رئیس جمهور به طور یک جانبه که بیطرفی وظیفوی اش را فراموش کرده بود می پرداخت.  همین حالا  وی بیکار است اما مناسبات خوب به  خاطر خدمات سال 2009 میلادی که برای رئیس جمهوری افغانستان انجام داده است میان این دو برقرار است واخیراً بازهم چیزهای در مدح حامد کرزی نوشته است.

 دفتر یوناما در کابل به ویژه آقای کوبیش  که با کای آیده قابل مقایسه نیست باید بداند که وظیفه خطیری را به دوش دارند که باید با بیطرفی کامل آنرا بسر برسانند، هر دو ستاد انتخاباتی به این دفتر اعتماد دارند، آرزوی مردم افغانستان این است که در دفتر یوناما نباید کاری صورت بگیرد که  یکبار دیگر خاطر تلخ ماموریت کای آیده زنده شود.

 آقای یان کوبیش باید متوجه  برخی ازهمکاران افغان خویش نیز باشد که آنها مثل سایرمردم این کشور عاری از بیماری های موجود اجتماعی افغانستان مانند ( قومی فکرکردن ) نیستند که ممکن است ذهنیت هارا در داخل یوناما تغییر دهند.

 من امید می برم که آقای یان کوبیش موفق شود مشکل تفتیش صددرصد آرا را با ستادهای انتخاباتی موفقانه پایان دهد  و افغانستان را طوری کمک کند که  بحران  انتخابات با شناسایی تقلب وابطال آرای تقلبی رفع گردد.

 مردم افغانستان عملکرد سفارت های کشورهای کمک کننده به افغانستان ودفتر یوناما را نظارت
می کنند،  حفظ بیطرفی ودفاع از حق توسط این سازمان  مردم را مطمئن می سازد که این سازمان می تواند گره های ناگشوده ای را در کشور ما بکشایند واگر  بیطرفی این سازمان در افغانستان بار دیگر زیرسوال رفت معنی اش این است که  سازمان ملل متحد نمی تواند در وظایفش حد اقل در افغانستان  مؤثر باشد.  

 

 

 

 

 

...


صفحه سرمقاله

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

با سقوط رژیم طالبان به ویژه بعد از کنفرانس بن، نقش سازمان ملل متحد در زمینه ی  تطبیق توافقات بن درافغانستان  بسیار برازنده گردید. دفتر یوناما به همین دلیل در کابل ایجاد شد و دپلومات های مشهوری چون لخضر براهیمی به سمت نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. درانتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی  نقش یوناما در دفتر تنظیم مشترک انتخابات  هم مهم وچشم گیر بوده و در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی نیز بسیاری از امور را سازمان ملل متحد و مؤسسات ماتحت آن اداره می کرد. صرف نظر از این که یوناما چقدر توانسته است کارهای شایسته یی را برای افغانستان انجام دهد و یاهم چقدر ممکن است این دفتر اشتباهاتی را مرتکب شده باشد می خواهم درنگی داشته باشم بر ماموریت کای آیده مسؤول یوناما در سال 2009 میلادی ودرجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی...

به کمیسیون های انتخاباتی قطعاً اعتبار نمی شود

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

بی اعتباری کمیسیون های انتخاباتی در افغانستان دیگر اظهر من الشمس شده است و کسی نمی تواند بر آن تردید داشته باشد. از این روست که مردم افغانستان نمی خواهد در این روند که کار شمارش آرای دور دوم انتخابات در افغانستان زیر نظر ناظرین جهانی آغاز گردیده است، بار دیگر به اعضای این کمیسیون اعتماد و باور شود که در آن صورت خاک در کاسۀ امید خواهد شد و امید های مردم ما به باد خواهد رفت. طوری که شنیده می شود در این میانه اعضای کمیسیون در محل تفتیش آرا این سو و آن سو می روند و باید ناظرین تفتیش آرا که از خارج برای اجرای این منظور به کابل آمده اند آن ها را زیر نظر کامل داشته باشند. این ها دزدهایی اند که در روز روشن آرای مردم افغانستان را با جعل و تقلب خراب کردند و بحران کنونی را در کشور بوجود آوردند که کشور را تا مرز های آشوب وبی ثباتی کشانید. برخی اعضای کمیسیون انتخابات تا جایی که د...

طالبان از کودکان به عنوان پیش مرگ استفاده می کنند

2014-Jul-20 ||  آرمان ملي

طالبان با وقاحت و بیشرمی تمام اکنون به کودک کشی روی آورده اند. این جنایتکاران بی آزرم در حملات شان در این روز ها به کشتار کودکان بیگناه و معصوم مبادرت می ورزند که نهایت بیرحمی و ددمنشی های این گروه خون آشام و ضد بشری را نشان میدهد. در تازه ترین اقدام، طالبان جنایتکار مواد انفجاری را در میان یک کراچی دستی که آن را یک کودک در شهر مزار شریف حمل می کرد، جابجا و وقتی کودک معصوم آن مواد را در نزدیکی یک موتر نظامی رسانیده بود، جنایتکار طالب آن رابا ریموت کنترول انفجار داده است. کودک بخاطر بدست آوردن یک لقمه نان برای خانواده اش به گمان این که باری را برای آن جنایتکار حمل می کرده است قربانی امیال طالبان شد و نان آور خانواده اش دیگر در جهان نیست. زخمی هایی را که از ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به شفاخانه ایمرجنسی کابل انتقال داده اند همه مردمان ملکی و بیدفاعی بوده اند که برای...

مردم می خواهند تفتیش آرا به سرعت انجام شود

2014-Jul-19 ||  آرمان ملي

کار روی صندوق های آرای مردم افغانستان در کمیسیون مستقل انتخابات همین اکنون ادامه دارد- کاری که می تواند امیدی برای شفافیت یابی و تأمین مشروعیت سیاسی نظام آینده در افغانستان باشد و حکومتی که در نتیجه این روند بوجود می آید. روند تازه بر بنیاد کار ناظرین بین المللی آغاز شده است و از همین جهت است همه طرف ها آن را قابل قبول می دانند زیرا د رنتیجه جعل و تقلب هایی که از سوی کمیسیون های انتخابات در روند انتخابات صورت گرفت، دیگر مردم به این ها اعتمادی ندارند. اکنون که ناظرین جهانی در این روند دخیل شده اند امیدواری های مردم افغانستان نیز بیشتر شده است که سرانجام آرای پاک از ناپاک جدا گردد تا مردم بتوانند به زودی نتایج انتخابات کشور خویش را ببینند . برای همین است که ما و هم مردم افغانستان از نهاد های بین المللی و سازمان ملل توقع داریم تا شمار ناظرین خویش را در امر باز شماری...

کمیسیون های انتخاباتی حق قضاوت را ندارند

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

پس از یقینی شدن تقلبات گسترده و سازمان یافته در انتخابات دور دوم کشور، فیصله گردید که تمام آرا شمارش، تفتیش و باز رسی گردد. بنابر گزارش ها، شمارش آرا که روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده بود دیروزهم ادامه یافت. گرچه برخی از نهاد ها و افراد سر شناس داخلی و خارجی، رضایت شان را از شمارش آرا ابراز داشتند و گفتند که تا حال پروسه شمارش به خوبی پیش می رود، اما برخی دیگر، جریان شمارش آرا و به دنبال آن ارزیابی صندوقها را همراه با مشکلات تلقی کردند. یکی از موارد اختلافی میان نماینده گان ستادها، معیار و لایحه یی است که به وسیله­ی آنها آرای پاک از ناپاک و تقلبی تفکیک می شود و تا حال توافق کامل در مورد این لایحه که چگونه با آرای تقلبی در صندوق ها برخورد صورت بگیرد، به دست نیامده است. اگر تفتیش کامل و ارزیابی و شناسایی آرای پاک از ناپاک صورت نگیرد، فقط شمارش آرا مشکلات پیش آم...

جنایات اسرائیل و طالبان چه تفاوت دارد

2014-Jul-15 ||  آرمان ملي

بمباران وحشیانه و کور اسرائیل بر مناطق مسکونی و به شهادت رسانیدن زنان و کودکان فلسطینی ها از سوی نیروهای سفاک و ددمنش آن کشور، همه مسلمانان  را وا داشته است تا در غم مردم مظلوم فلسطین شریک شوند و از داعیۀ  برحق آنها به دفاع برخیزند. تصاویر ناشی از جنایات اسرائیلی ها بر مردم غزه نفرت همۀ مردم چه مسلمان و غیر مسلمان را برانگیخته و سبب انزجار آنها گردیده است. اما در این حوادث غیر انسانی جنایاتی که بر مردم فلسطین از سوی جنایتکاران اسرائیلی اعمال می شود، سکوت شیخ های عرب و گروه هایی که ظاهراً خود شان را مدافعان دین اسلام معرفی می دارند، جداً پرسش برانگیز است. سکوت این گروه ها نشان می دهد که آنها با اسرائیلی ها شریک اند و یا از سوی رژیم صهیونیستی حمایت می شوند. همین شیخ هایی که از ثروت های طبیعی و نفت سرشار و خداداد، میلیاردر شده اند در برابر جنایات اسرائیلی ها ...

کاش به حامد کرزی آفرین می گفتیم

2014-Jul-13 ||  آرمان ملي

سرانجام کشیده گی های انتخاباتی در افغانستان که به دنبال اعلان نتایج ابتدایی انتخابات دوردوم به بالاترین سطح رسیده بود و بیم آن میرفت که کشور را به وضعیت بسیار خطرناک و آشفته ای بکشاند و به یک غایله خونین مبدل گردد، پایان یافت. اما نحوۀ پایان یابی آن در کشور ما مورد انتقاد های فراوانی می تواند قرار بگیرد زیرا ما افغان  ها گرهی را که می شد با دست های خود مان باز کنیم، با دندان یک خارجی باز کردیم. آری این بار نیز جان کری وزیر امور خارجۀ امریکا به کابل سفر کرد و درست زمانی که گمان می رفت وضعیت افغانستان به سوی یک مرحله بسیار خطرناک به پیش برود، در میانۀ بازیگران عرصۀ انتخابات افغانستان قرار گرفت. پادر میانی جان کری دو روز را در بر گرفت و در این دو روز او چند بار با کاندیدا های ریاست جمهوری و سرپرست ریاستجمهوری آقایحامد کرزی دیدار کرد که موضوع انتخابات افغانستان در...

امیدواریم کمیسیون های انتخاباتی بهانه جویی نکنند

2014-Jul-12 ||  آرمان ملي

سر انجام پس از کشمکش ها و رقابت های شدید میان دو ستاد انتخاباتی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی، توافقاتی به میان آمد. این توافقات شب گذشته در یک نشست خبری با حضور داکتر عبدالله عبدالله، داکتر اشرف غنی احمدزی و جان کری وزیر خارجه امریکا و یان کوبیش نماینده سازمان ملل اعلام گردید. با اعلام این خبر خوش، دلهره و نگرانی های مردم از آیندۀ شان و این که سرنوشت آنها چه خواهد شد، برطرف گردید و یک بار دگر خوشی و سرور دل های نا آرام مردم را در نیمه های شب فرا گرفت و مردم به این باور رسیدند که انشاء الله کشور شان را بحران فرا نمی گیرد و هر دو نامزد با در نظر داشت منافع علیای کشور دست به توافقاتی زدند که سلامت افغانستان در آن مضمر است. ما باور داریم در این لحظات حساس کشور که دشمنان مردم افغانستان در کمین نشسته اند و منتظر فرصت بودند، با توافقات انجام یافت...

Previous   ||   Next