c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

بلی، مردم کار و تحرک می خواهند

رئیس جمهور اشرف غنی در تازه ترین اظهاراتش گفته است که مردم از حکومت کار و تحرک می خواهند. این گفته همان سخن اولی و مهمی است که هر زمامداری در سراسر دنیا به هنگام حکومتداری به آن اندیشه می کند و برای آن که به آن عمل کند، کابینه یی کارا و متعهد بر می گزیند وبرای کشور خویش مطابق به برنامه های مشخص کار می کند.  به یقین کامل که رئیس جمهوری کشور می داند که افغانستان در سه چهار سال اخیر گرفتار بحران فقدان کار و نبود فرصت های شغلی شده است. رئیس جمهوری همچنان می داند که سال گذشته ده ها هزار تن از شهروندان کشورش به دلایل گوناگون از جمله نبود امنیت و کار، سرزمین مادری شان را ترک کردند و  روانه اروپا شدند و در راه رسیدن به اروپا ده ها تن از آنان ز نده گی خویش را از دست دادند.  حالا باید با الهام گیری از تازه ترین گفته های رئیس جمهوری تأکید کنیم که: بلی، مردم افغانستان گرفتار بیکاری مهیبی شده اند و  این بیکاری سبب شده است تا دامنه فقر و تنگدستی در میان مردم گسترده تر شود و توانایی مردم به خرید تقلیل یابد و معلوم است که فشار این نابسامانی ها را بیشتر زنان و کودکان کشور ما متحمل می شوند. بلی، مردم ما از حکومت خویش می خواهند تا دست به تحرک بزند. این از وظایف حکومت ها می  باشد تا با برنامه ریزی های سنجیده شده که در گذشته در پلان های پنج ساله تعمیم یافته بودند، اقداماتی را رویدست بگیرد که بر مبنای آن زمینه های کاری ایجاد گردد، چرخه های تولید


(( دسترسی به اطلاعات وآزادی های بنیادین، حق شما است!))

!اشرار باید نابود و سرکوب شوند

!امریکا می داند که پاکستان حامی تروریستان است

رهبران حکومت می توانند از سقوط سیاسی نظام جلوگیری کنند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

بلی، مردم کار و تحرک می خواهند

رئیس جمهور اشرف غنی در تازه ترین اظهاراتش گفته است که مردم از حکومت کار و تحرک می خواهند. این گفته همان سخن اولی و مهمی است که هر زمامداری در سراسر دنیا به هنگام حکومتداری به آن اندیشه می کند و برای آن که به آن عمل کند، کابینه یی کارا و متعهد بر می گزیند وبرای کشور خویش مطابق به برنامه های مشخص کار می کند.

 به یقین کامل که رئیس جمهوری کشور می داند که افغانستان در سه چهار سال اخیر گرفتار بحران فقدان کار و نبود فرصت های شغلی شده است. رئیس جمهوری همچنان می داند که سال گذشته ده ها هزار تن از شهروندان کشورش به دلایل گوناگون از جمله نبود امنیت و کار، سرزمین مادری شان را ترک کردند و  روانه اروپا شدند و در راه رسیدن به اروپا ده ها تن از آنان ز نده گی خویش را از دست دادند.

 حالا باید با الهام گیری از تازه ترین گفته های رئیس جمهوری تأکید کنیم که: بلی، مردم افغانستان گرفتار بیکاری مهیبی شده اند و  این بیکاری سبب شده است تا دامنه فقر و تنگدستی در میان مردم گسترده تر شود و توانایی مردم به خرید تقلیل یابد و معلوم است که فشار این نابسامانی ها را بیشتر زنان و کودکان کشور ما متحمل می شوند.

بلی، مردم ما از حکومت خویش می خواهند تا دست به تحرک بزند. این از وظایف حکومت ها می  باشد تا با برنامه ریزی های سنجیده شده که در گذشته در پلان های پنج ساله تعمیم یافته بودند، اقداماتی را رویدست بگیرد که بر مبنای آن زمینه های کاری ایجاد گردد، چرخه های تولید به حرکت افتد و بالاثر آن رشد اقتصادی در کشور بوجود آید.

حمایت از متشبثین خصوصی در همه زمینه ها می تواند یک گام اساسی در این راستاباشد. دولت می تواند با طرح برنامه های سازنده،   ایجاد فابریکه های تولیدی و پروژه های عمرانی و توسعوی در کشور برای مردم زمینه های کار را فراهم کند و از جانبی هم راه را به سوی خودکفایی کشور و افزایش صادرات هموار بسازد.

جلب سرمایه گذاری های خارجی و کمک کشور های دوست در راستای عمران و توسعه افغانستان، همه و همه مواردی اند که می توانند مردم را از چنگال فقر و بدبختی نجات بدهد.

رئیس جمهوری باید در این زمینه ها دست به کار شود. وقتی او می داند که مردم از وی و حکومتش تحرک و کار می خواهند باید در راه برآورده شدن آن نیز تلاش کند.

اما در موازات ایجاد این زمینه ها باید کار در جهت تأمین امنیت و ثبات در کشور نیز ادامه یابد و برای آن باید نیرو های امنیتی ما تقویت شوند و از حمایت مردمی برخوردار گردند.

امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی و فقر زدایی همه مؤلفه های به هم پیوسته یی هستند که یکی دیگری را تکمیل می کنند.

...


صفحه‌ی سرمقاله

بلی، مردم کار و تحرک می خواهند

2016-May-04 || 

رئیس جمهور اشرف غنی در تازه ترین اظهاراتش گفته است که مردم از حکومت کار و تحرک می خواهند. این گفته همان سخن اولی و مهمی است که هر زمامداری در سراسر دنیا به هنگام حکومتداری به آن اندیشه می کند و برای آن که به آن عمل کند، کابینه یی کارا و متعهد بر می گزیند وبرای کشور خویش مطابق به برنامه های مشخص کار می کند.  به یقین کامل که رئیس جمهوری کشور می داند که افغانستان در سه چهار سال اخیر گرفتار بحران فقدان کار و نبود فرصت های شغلی شده است. رئیس جمهوری همچنان می داند که سال گذشته ده ها هزار تن از شهروندان کشورش به دلایل گوناگون از جمله نبود امنیت و کار، سرزمین مادری شان را ترک کردند و  روانه اروپا شدند و در راه رسیدن به اروپا ده ها تن از آنان ز نده گی خویش را از دست دادند.  حالا باید با الهام گیری از تازه ترین گفته های رئیس جمهوری تأکید کنیم که: بلی، مردم افغانستان گرفتار ...

(( دسترسی به اطلاعات وآزادی های بنیادین، حق شما است!))

2016-May-03 || 

این شعار سوم می سال  روان میلادی، روز جهانی آزادی مطبوعات است که در همه کشورهای عضو  سازمان ملل متحد ازاین روز تجلیل می شود. دو مورد این شعار ( دسترسی به اطلاعات و آزادی های بنیادین) دو اصل اساسی حقوق بشری است که در حال حاضر  در افغانستان آماج گروه های تروریستی قرار دارد. طالبان تروریست با ایجاد جو رعب وترس؛ جلو دسترسی به معلومات را در مناطق تحت کنترول شان گرفته اند وخبرنگاران را پیوسته تهدید می کنند. از جانب دیگر، آزادی های بنیادین که شامل آزادی فکر وبیان، آزادی رسانه ها وآزادی سیر سفر و آزادی اسکان، شامل آزادی های اساسی وبنیادین است که همۀ این آزادی ها اکنون در کشور ما؛ در معرض خطر قرار دارند. دولت افغانستان؛ در حال حاضر در وضعیتی است که نمی تواند این آزادی های بنیادین را تأمین کند. کشمکش های درون سازمانی، عدم اجرای تعهدات دولت در قبال تأمین حاکمیت قا...

!اشرار باید نابود و سرکوب شوند

2016-May-01 || 

در این نکته شک و تردیدی نیست که مهمترین پدیده برای هر نظام و جامعه یی در روی زمین، داشتن امنیت و ثبات می باشد.  ثابت شده است که پیشرفت، ترقی، رشد اقتصادی و تعالی فرهنگ جوامع انسانی زمانی میسر بوده است که در آن جوامع امنیت و ثباتی وجود داشته است. افغانستان کشوری است که در  آن چهل سال است جنگ جریان دارد و در این مدت میلیون‎ها باشنده این سرزمین در آرزوی صلح جان داده اند و برای آن زنده گی خویش راقربان کرده اند. مردم ما بیش از باشنده‎گان هر سر زمینی در جهان ارزش  صلح و ثبات را می‏‎دانند ولی دیده می شود که اکنون در کشور ما شماری از تروریست پیشه‎گان وطن فروش به استشاره بیگانه‎گان جنگ را بر ما تحمیل کرده اند و می خواهند به جای روز، شب های تاریک را بر سرنوشت مان حاکم سازند. از این است که مردم ما و به نیابت از آنان نیروهای امنیتی کشور ما که فرزندان اصیل این کش...

!امریکا می داند که پاکستان حامی تروریستان است

2016-Apr-30 || 

کشته شدن یک جنرال پاکستانی هنگام فرارش از ولایت فاریاب به بادغیس از سوی نظامیان کشور، عمق دخالت حکومت پاکستان را در امورداخلی ما بازگو می کند. دیروز رسانه ها گزارش دادند که این جنرال پاکستانی ندیم نام داشت و مسؤول نظامی طالبان وتمویل کننده آنها در صفحات شمال کشور بود. از چنین رخداد ها در گذشته و حال چنین برداشت می شودکه اساساً جنگ مردم و دولت افغانستان در برابر پاکستان است وطالبان به عنوان ابزار درخدمت نظامیان آن کشور قرار دارند و به دستور آنها عمل می کنند. این مسأله برای جامعه جهانی وقدرت های غربی به ویژه امریکا بسیار روشن است و آنها می دانند که لانه های تروریستان بین المللی در خاک پاکستان قرار دارند و از حمایت شبکه استخبارات پاکستان بر خورردار می باشند. اما این قدرت های جهانی آن گونه که لازم است در برابر این سیاست پاکستان مبنی بر حمایت آن کشور از تروریستا...

رهبران حکومت می توانند از سقوط سیاسی نظام جلوگیری کنند

2016-Apr-30 || 

به گزارش رسانه ها واظهارات معاون سخنگوی ریاست جمهوری، فهرست نام های آن عده کسانی که از سوی دادگاه های کشور محکوم به مجازات مرگ شده اند در روی میز رئیس جمهور قرار گرفته است و رئیس جمهور پس از تدقیق، حکم مرگ تروریستان را امضا خواهد کرد.  سخنگویان رئیس جمهور گفته اند که مردم در این تصمیم شک نکنندو حکومت بر تعهدات اخیر خود وفادار است. با توجه به این گزارش، عملی ساختن تعهداتی که رئیس جمهور در حضور نماینده گان مردم در شورای ملی از خود  داشته است، اعتبار حکومت وحدت ملی را اعاده خواهد کرد ومردم هم منتظر اند که این تعهدات چه وقت در منصه اجرا در می آید. اما به باور برخی از رهبران وآگاهان سیاسی، حامیان طالبان در درون نظام رخنه کرده اند و زمینه را برای عملیات نظامی وانتحاری تروریستان  فراهم می کنند که مبارزه بر ضد توطئه های این جاسوسان، کمتر از سرکوب طالبان مسلح نیس...

!برای نخستین بار رئیس جمهور از دل مردم سخن زد

2016-Apr-26 || 

رئیس جمهوری کشور آنگونه که پیشبینی می شد دیروز در شورای ملی حضور یافت واز سیاست جدید حکومت وحدت ملی در برابر گروه های تروریستی وحامیان شان سخن زد. رئیس جمهور برای نخستین بار گروه های تروریستی چون القاعده، طالبان، داعش و شبکه حقانی را دشمنان مردم افغانستان، تروریست وآدمکش خواند وگفت که با این گروه ها هرگز مذاکره صورت نمی گیرد و تنها با آن عده از طالبانی که رابطه شان را با گروه های تروریستی قطع کنند و باور به صلح داشته باشند، امکان مذاکره است. وی همچنان به صراحت گفت، با تروریستانی که خون مردم ما را می ریزانند، پس از این ترحم نمی شود و حکم اعدام بالای شان عملی خواهد شد. رئیس جمهوری کشور در بخشی از سخنان خود اشاره کرد که به زودی نامزدان وزارت دفاع وامنیت ملی را به مجلس معرفی خواهد کرد و به سرپرستی نقطه پایان می دهد. به همین گونه رئیس جمهور از پاکستان خواست که به حم...

غنی راه کرزی را دنبال خواهد کرد؟

2016-Apr-25 || 

رئیس جمهوری کشور بر بنیاد وعده ای که کرده بود امروز در اجلاس عمومی پارلمان کشور شاید یکی از تاریخی ترین سخنرانی های خویش را انجام بدهد. این سخنرانی از آن رو حایز اهمیت فراوان می باشد که در آن پیرامون مسایل امنیتی کشور که مسأله مرگ و زنده گی مردم و مملکت می‎باشد، صحبت می کند و شاید در این سخنرانی آنچه را بگوید که مردم افغانستان در این چهارده سال منتظر شنیدن آن بوده اند. افغانستان به ادامه گذشته در چهارده سال اخیر نیز درگیر جنگ خانمانسوز بوده است- جنگی که می شد سرنوشت کشور را در حضور جامعه جهانی دگر گون کند و برای همیشه مردم ما را از وحشت وخون ریزی نجات بدهد و به هیولای وحشتناک طالب نقطه پایان بگذارد. با اندوه فراوان که کرزی با اشتباهات تاریخی اش برای ابد نام سیاهی در حمایت از طالبان از خود به یادگار گذاشت و به این ترتیب سیاست های ناسنجدیدة غرب و کرزی سبب شد که طال...

!به هویت همه اقوام احترام شود

2016-Apr-24 || 

شب گذشته اوباش های متعصب و فاشیست مشرب، بخش فارسی لوحه دانشگاه هرات را پاره کرده و آتش زدند. این عمل فردایش با واکنش دانشجویان دیگر واقع شد و نتیجة آن تنشی در میان دانشجویان بود که مایه عبرت و پندی برای همه کسانی است که در این سرزمین زیست می کنند و به ارزش های انسانی و هویتی همدیگر باور ندارند. دموکراسی در هر کجای دنیا موازین مدون و قبول شده ای دارد که باید آن را رعایت کرد. این موازین قبول شده و مدون شده، اساس یک زنده گی با همی را در کنار همدیگر فراهم کرده سبب می شود که روحیه احترام به حقوق و وجایب همدیگر در میان شهروندن شکل بگیرد و نشانه های هویتی از جمله زبان و قومیت  شهروندان رعایت و احترام شود و همه باید به آن تمکین کنند. حرکتی که دو شب پیش در دانشگاه هرات اتفاق افتاد چیز تازه یی نیست.  ولی پاره کردن این لوح در هنگام شب و به آتش کشیدن آن نمایانگر آن است که ...

Previous   ||   Next