c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

با گروه ارازل واوباش برخورد جدی شود

آرمان ملي

در آستانه عید سعید فطر تروریست های طالبی که دشمنی با مردم و باور های دینی مردم از وظایف آن ها می باشد در ولایت غور دست به جنایت وحشتناک زدند. آن ها این بار شماری از انسان های بیگناه هموطن ما را بیرحمانه تیر باران کردند که به قومی خاص در افغانستان تعلق داشتند. طالبان و عمال جنایتکار بیگانه که در رکاب ایشان در برخی از مناطق کشور ما فعالیت دارند با این ترفند که به دستور بیگانه گان صورت می گیرد می خواهند کاری را که در پاکستان تروریست های آن جا مرتکب می شوند در افغانستان راه اندازی کنند شاید باور می کنند که مردم افغانستان نیز به جان هم خواهند افتاد و قوم کشی در این سرزمین نیز ترویج خواهد شد. کشتار هزاره ها توسط تروریست های طالب که باید نکوهش شود و به شدیدترین الفاظ نیز نکوهش شود، کشتار انسان های مظلومی است که در قاموس انسانیت نمی گنجد. طالبان سیه دل و سیه کار می خواهند به این ترتیب اقوام ساکن این سرزمین را به جان هم اندازند و از افغانستان یک عراق و کویته دیگر بسازند. اما آیا جز تروریست های  جنایتکار طالبی کسان دیگری هم به این گونه اعمال وحشیانه می اندیشند؟ پاسخ به این سوال روشن است. مردم ما دیگر به ماهیت طالبان و دار و دستۀ سیه کارش پی برده اند و می دانند که این سیه کاران برای چه انسان های بیگناه را در برابر چشمان دیگران تیر باران می کنند. مردم افغانستان پی برده اند که اگر قرار باشد سرزمینی به نام افغانستان را در سایه نظام دموک


چرا تروریستان آزاد می شوند؟ کرزی باید پاسخ بدهد

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

به کمیسیون های انتخاباتی قطعاً اعتبار نمی شود

طالبان از کودکان به عنوان پیش مرگ استفاده می کنند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

با گروه ارازل واوباش برخورد جدی شود

در آستانه عید سعید فطر تروریست های طالبی که دشمنی با مردم و باور های دینی مردم از وظایف آن ها می باشد در ولایت غور دست به جنایت وحشتناک زدند. آن ها این بار شماری از انسان های بیگناه هموطن ما را بیرحمانه تیر باران کردند که به قومی خاص در افغانستان تعلق داشتند.

طالبان و عمال جنایتکار بیگانه که در رکاب ایشان در برخی از مناطق کشور ما فعالیت دارند با این ترفند که به دستور بیگانه گان صورت می گیرد می خواهند کاری را که در پاکستان تروریست های آن جا مرتکب می شوند در افغانستان راه اندازی کنند شاید باور می کنند که مردم افغانستان نیز به جان هم خواهند افتاد و قوم کشی در این سرزمین نیز ترویج خواهد شد.

کشتار هزاره ها توسط تروریست های طالب که باید نکوهش شود و به شدیدترین الفاظ نیز نکوهش شود، کشتار انسان های مظلومی است که در قاموس انسانیت نمی گنجد.

طالبان سیه دل و سیه کار می خواهند به این ترتیب اقوام ساکن این سرزمین را به جان هم اندازند و از افغانستان یک عراق و کویته دیگر بسازند.

اما آیا جز تروریست های  جنایتکار طالبی کسان دیگری هم به این گونه اعمال وحشیانه می اندیشند؟

پاسخ به این سوال روشن است. مردم ما دیگر به ماهیت طالبان و دار و دستۀ سیه کارش پی برده اند و می دانند که این سیه کاران برای چه انسان های بیگناه را در برابر چشمان دیگران تیر باران می کنند.

مردم افغانستان پی برده اند که اگر قرار باشد سرزمینی به نام افغانستان را در سایه نظام دموکراسی اعمار نمایند و برای فرزندان خود به میراث بگذارند، باید این سرزمین را در کنار همدیگر و در دوستی و وحدت با همدیگر اعمار کنند.

راه اندازی کشتار بیرحمانه مردمان هزاره که یک جنایت هولناک و غیر انسانی است گویای این واقعیت تلخ نیز است که دولت نباید در برابر چنین جنایت های غیر انسانی خاموش بماند.

بازداشت عاملان اینگونه جنایت ها یکی از وظایف عمده دولت می باشد تا دیگران بدانند دورانی که در آن انسان ها جوقه جوقه بنام قوم و تعلقات آن چنانی تیر باران شود و کسی نه پرسد چرا، به پایان رسیده است و مردم ما با فراست  دریافته اند که باید در کنار همدیگر با دوستی و مؤدت تمام زنده گی کنند .

کشتار انسان های بیگناه در هر قاموسی ددمنشی و وحشیگری تلقی می شود. ما افغان ها بیش از سی سال است که با این گونه جنایات و ددمنشی ها مواجه می شویم ولی این بار اول هم نیست که طالبان دست به قوم کشی می زنند. طالبان در زمان حاکمیت شان نیز صد ها انسان را به گونۀ گروهی و دسته جمعی به قتل رسانیده بودند و این بار نیز کارنامه های سیاه شان را  طویل تر کرده اند.

آن چه بسیار درد انگیز است این است که مردم تا چه روزی نظاره گر جنایات این گروه خون آشام می مانند و دست به کاری نمی زنند؟

مردم می توانند با قیام ها و خیزش های گستردۀ شان بساط ارازل و اوباش طالبی را از کشور شان برچینند.

...


صفحه سرمقاله

با گروه ارازل واوباش برخورد جدی شود

2014-Jul-26 ||  آرمان ملي

در آستانه عید سعید فطر تروریست های طالبی که دشمنی با مردم و باور های دینی مردم از وظایف آن ها می باشد در ولایت غور دست به جنایت وحشتناک زدند. آن ها این بار شماری از انسان های بیگناه هموطن ما را بیرحمانه تیر باران کردند که به قومی خاص در افغانستان تعلق داشتند. طالبان و عمال جنایتکار بیگانه که در رکاب ایشان در برخی از مناطق کشور ما فعالیت دارند با این ترفند که به دستور بیگانه گان صورت می گیرد می خواهند کاری را که در پاکستان تروریست های آن جا مرتکب می شوند در افغانستان راه اندازی کنند شاید باور می کنند که مردم افغانستان نیز به جان هم خواهند افتاد و قوم کشی در این سرزمین نیز ترویج خواهد شد. کشتار هزاره ها توسط تروریست های طالب که باید نکوهش شود و به شدیدترین الفاظ نیز نکوهش شود، کشتار انسان های مظلومی است که در قاموس انسانیت نمی گنجد. طالبان سیه دل و سیه کار می خواهند ...

چرا تروریستان آزاد می شوند؟ کرزی باید پاسخ بدهد

2014-Jul-25 ||  آرمان ملي

دامنۀ جنایات طالبان در ماه مبارک رمضان افزایش یافته است. در تازه ترین رخداد، طالبان در شب قدر، چهارده غیر نظامی را در ولایت غور قتل عام کردند و با بیرحمی تمام همه سرنشینان دو موتر مسافر بری تیرباران شدند. به همین گونه قتل نمازگزاران در ننگرهار و حملۀ انتحاری در خواجه غار ولایت تخار نمونۀ از بالا رفتن جنایات طالبان است که در ماه مبارک رمضان و به نام تطبیق شریعت و دفاع از دین اعمال شده است. برخی آگاهان علت بالا رفتن جنایات طالبان را رهایی برخی از زندانیان از سوی حکومت افغانستان می دانند. در حالی که آقای کرزی سرپرست ریاست جمهوری در دیدارش با یک مقام چینی، از آن کشور خواست تا بالای پاکستان فشار بیاورد تا در برابر سرکوب تروریستان از صداقت کار بگیرد، اما حکومت وی به بهانه های گوناگون تروریستان بسیار خطرناک را از زندان ها رها می سازد و این تروریستان پس از آزادی به ج...

کوبیش نباید به راه کای آیده برود

2014-Jul-22 ||  آرمان ملي

با سقوط رژیم طالبان به ویژه بعد از کنفرانس بن، نقش سازمان ملل متحد در زمینه ی  تطبیق توافقات بن درافغانستان  بسیار برازنده گردید. دفتر یوناما به همین دلیل در کابل ایجاد شد و دپلومات های مشهوری چون لخضر براهیمی به سمت نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. درانتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی  نقش یوناما در دفتر تنظیم مشترک انتخابات  هم مهم وچشم گیر بوده و در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی نیز بسیاری از امور را سازمان ملل متحد و مؤسسات ماتحت آن اداره می کرد. صرف نظر از این که یوناما چقدر توانسته است کارهای شایسته یی را برای افغانستان انجام دهد و یاهم چقدر ممکن است این دفتر اشتباهاتی را مرتکب شده باشد می خواهم درنگی داشته باشم بر ماموریت کای آیده مسؤول یوناما در سال 2009 میلادی ودرجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی...

به کمیسیون های انتخاباتی قطعاً اعتبار نمی شود

2014-Jul-21 ||  آرمان ملي

بی اعتباری کمیسیون های انتخاباتی در افغانستان دیگر اظهر من الشمس شده است و کسی نمی تواند بر آن تردید داشته باشد. از این روست که مردم افغانستان نمی خواهد در این روند که کار شمارش آرای دور دوم انتخابات در افغانستان زیر نظر ناظرین جهانی آغاز گردیده است، بار دیگر به اعضای این کمیسیون اعتماد و باور شود که در آن صورت خاک در کاسۀ امید خواهد شد و امید های مردم ما به باد خواهد رفت. طوری که شنیده می شود در این میانه اعضای کمیسیون در محل تفتیش آرا این سو و آن سو می روند و باید ناظرین تفتیش آرا که از خارج برای اجرای این منظور به کابل آمده اند آن ها را زیر نظر کامل داشته باشند. این ها دزدهایی اند که در روز روشن آرای مردم افغانستان را با جعل و تقلب خراب کردند و بحران کنونی را در کشور بوجود آوردند که کشور را تا مرز های آشوب وبی ثباتی کشانید. برخی اعضای کمیسیون انتخابات تا جایی که د...

طالبان از کودکان به عنوان پیش مرگ استفاده می کنند

2014-Jul-20 ||  آرمان ملي

طالبان با وقاحت و بیشرمی تمام اکنون به کودک کشی روی آورده اند. این جنایتکاران بی آزرم در حملات شان در این روز ها به کشتار کودکان بیگناه و معصوم مبادرت می ورزند که نهایت بیرحمی و ددمنشی های این گروه خون آشام و ضد بشری را نشان میدهد. در تازه ترین اقدام، طالبان جنایتکار مواد انفجاری را در میان یک کراچی دستی که آن را یک کودک در شهر مزار شریف حمل می کرد، جابجا و وقتی کودک معصوم آن مواد را در نزدیکی یک موتر نظامی رسانیده بود، جنایتکار طالب آن رابا ریموت کنترول انفجار داده است. کودک بخاطر بدست آوردن یک لقمه نان برای خانواده اش به گمان این که باری را برای آن جنایتکار حمل می کرده است قربانی امیال طالبان شد و نان آور خانواده اش دیگر در جهان نیست. زخمی هایی را که از ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به شفاخانه ایمرجنسی کابل انتقال داده اند همه مردمان ملکی و بیدفاعی بوده اند که برای...

مردم می خواهند تفتیش آرا به سرعت انجام شود

2014-Jul-19 ||  آرمان ملي

کار روی صندوق های آرای مردم افغانستان در کمیسیون مستقل انتخابات همین اکنون ادامه دارد- کاری که می تواند امیدی برای شفافیت یابی و تأمین مشروعیت سیاسی نظام آینده در افغانستان باشد و حکومتی که در نتیجه این روند بوجود می آید. روند تازه بر بنیاد کار ناظرین بین المللی آغاز شده است و از همین جهت است همه طرف ها آن را قابل قبول می دانند زیرا د رنتیجه جعل و تقلب هایی که از سوی کمیسیون های انتخابات در روند انتخابات صورت گرفت، دیگر مردم به این ها اعتمادی ندارند. اکنون که ناظرین جهانی در این روند دخیل شده اند امیدواری های مردم افغانستان نیز بیشتر شده است که سرانجام آرای پاک از ناپاک جدا گردد تا مردم بتوانند به زودی نتایج انتخابات کشور خویش را ببینند . برای همین است که ما و هم مردم افغانستان از نهاد های بین المللی و سازمان ملل توقع داریم تا شمار ناظرین خویش را در امر باز شماری...

کمیسیون های انتخاباتی حق قضاوت را ندارند

2014-Jul-18 ||  آرمان ملي

پس از یقینی شدن تقلبات گسترده و سازمان یافته در انتخابات دور دوم کشور، فیصله گردید که تمام آرا شمارش، تفتیش و باز رسی گردد. بنابر گزارش ها، شمارش آرا که روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده بود دیروزهم ادامه یافت. گرچه برخی از نهاد ها و افراد سر شناس داخلی و خارجی، رضایت شان را از شمارش آرا ابراز داشتند و گفتند که تا حال پروسه شمارش به خوبی پیش می رود، اما برخی دیگر، جریان شمارش آرا و به دنبال آن ارزیابی صندوقها را همراه با مشکلات تلقی کردند. یکی از موارد اختلافی میان نماینده گان ستادها، معیار و لایحه یی است که به وسیله­ی آنها آرای پاک از ناپاک و تقلبی تفکیک می شود و تا حال توافق کامل در مورد این لایحه که چگونه با آرای تقلبی در صندوق ها برخورد صورت بگیرد، به دست نیامده است. اگر تفتیش کامل و ارزیابی و شناسایی آرای پاک از ناپاک صورت نگیرد، فقط شمارش آرا مشکلات پیش آم...

جنایات اسرائیل و طالبان چه تفاوت دارد

2014-Jul-15 ||  آرمان ملي

بمباران وحشیانه و کور اسرائیل بر مناطق مسکونی و به شهادت رسانیدن زنان و کودکان فلسطینی ها از سوی نیروهای سفاک و ددمنش آن کشور، همه مسلمانان  را وا داشته است تا در غم مردم مظلوم فلسطین شریک شوند و از داعیۀ  برحق آنها به دفاع برخیزند. تصاویر ناشی از جنایات اسرائیلی ها بر مردم غزه نفرت همۀ مردم چه مسلمان و غیر مسلمان را برانگیخته و سبب انزجار آنها گردیده است. اما در این حوادث غیر انسانی جنایاتی که بر مردم فلسطین از سوی جنایتکاران اسرائیلی اعمال می شود، سکوت شیخ های عرب و گروه هایی که ظاهراً خود شان را مدافعان دین اسلام معرفی می دارند، جداً پرسش برانگیز است. سکوت این گروه ها نشان می دهد که آنها با اسرائیلی ها شریک اند و یا از سوی رژیم صهیونیستی حمایت می شوند. همین شیخ هایی که از ثروت های طبیعی و نفت سرشار و خداداد، میلیاردر شده اند در برابر جنایات اسرائیلی ها ...

Previous   ||   Next