c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

چـرا خامـوشی؟

تروریست های داعشی سه روز پیش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دست به جنایت هولناکی زدند؛آنها با حمله به منازل مسکونی باشنده گان محل، بیش از ده تن کودک و عده ییاز مردان و زنان را به شهادت رسانیده، خانه های شان را به آتش کشیدند. گزارش ها همچنان می رساند که داعشیانتعدادی از زنان این روستا را با خود برده اند. چنین جنایت هولناک آن هم از سوی کسانی که مدعیان تأمین خلافت اسلامی در جهان می باشند بسیار حیران کننده است ولی مردم افغانستان چهره های این جانیان را شناخته اند و میدانند که این گروه ، دسته های تروریست و دهشت افگن هستند که ترور و آدم کشی و وحشی گری، همچنان در کارنامه های شان درج می باشد. نکته بسیار روشن این است که چنین جنایت هولناکی که در آن نوامیس مردم نیز مصون نمی مانند، فوق العاده فاجعه بار است و می تواند معنویت جامعه یی را که در آن زنده گی داریم  زیر سوال ببرد. طی این سه روز مردم از شنیدن این تراژیدی هولناک وحشت زده شده اند و مردم کشور خواهان رسیده گی به این امر و پایان دادن به کارزار داعشیان در شرق کشور می باشند. در چنین وضعیتی سکوت و خموشی برخی از نهاد ها در کشور بسیار مهم و پرسش برانگیز می باشد. طی این سه روز که از وقوع این جنایت هولناک سپری شده است شورای سراسری علمای افغانستان، جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر مهر خموشی بر لب ها نهاده و هیچ واکنشی در این باره نشان نداده اند. گویی این یک واقعه کوچکی بوده است که در یک گوشۀ کشور


!دستگاه دولت پاکسازی شود

حکومت به یک بام و دو هوا باور دارد؟

!اگر توجه نشود بحران خطرناک نظام را فرا می گیرد

!مسؤولان دفاع و امنیت ملی مسؤولیت سنگینی دارند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

چـرا خامـوشی؟

تروریست های داعشی سه روز پیش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دست به جنایت هولناکی زدند؛آنها با حمله به منازل مسکونی باشنده گان محل، بیش از ده تن کودک و عده ییاز مردان و زنان را به شهادت رسانیده، خانه های شان را به آتش کشیدند.

گزارش ها همچنان می رساند که داعشیانتعدادی از زنان این روستا را با خود برده اند.

چنین جنایت هولناک آن هم از سوی کسانی که مدعیان تأمین خلافت اسلامی در جهان می باشند بسیار حیران کننده است ولی مردم افغانستان چهره های این جانیان را شناخته اند و میدانند که این گروه ، دسته های تروریست و دهشت افگن هستند که ترور و آدم کشی و وحشی گری، همچنان در کارنامه های شان درج می باشد.

نکته بسیار روشن این است که چنین جنایت هولناکی که در آن نوامیس مردم نیز مصون نمی مانند، فوق العاده فاجعه بار است و می تواند معنویت جامعه یی را که در آن زنده گی داریم  زیر سوال ببرد.

طی این سه روز مردم از شنیدن این تراژیدی هولناک وحشت زده شده اند و مردم کشور خواهان رسیده گی به این امر و پایان دادن به کارزار داعشیان در شرق کشور می باشند.

در چنین وضعیتی سکوت و خموشی برخی از نهاد ها در کشور بسیار مهم و پرسش برانگیز می باشد.

طی این سه روز که از وقوع این جنایت هولناک سپری شده است شورای سراسری علمای افغانستان، جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر مهر خموشی بر لب ها نهاده و هیچ واکنشی در این باره نشان نداده اند. گویی این یک واقعه کوچکی بوده است که در یک گوشۀ کشور رخداده است و چرا باید پرونده یی برای آن تشکیل بدهند.

در چنین وضعیتی یکی از مسؤولیت ها و وظایف دینی و انسانی شورای سراسری علمای افغانستان این بود تا در برابر چنین جنایت هولناک کسانی که حتی خلاف هر چه باور هاست برای زنان و کودکان نیز حرمت قابل نیستند و آنان را می کشند و با خود می برند، واکنش مناسبی نشان میدادند و به مردم افغانستان ابعاد مدهش این مصیبت بزرگ را نشان میدادند.

به همین گونه، نهاد های جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نه تنها این کشتار هولناک را نکوهش می کرد، بلکه تیم ویژه یی را برای بررسی  آن می گماشت که هیچکدام از این نهاد ها تا کنون هیچ کاری را در این راستا انجام نداده اند.

جای تعجب است که مردم ننگرهار و شخصیت های سیاسی و متنفذین و بزرگان قومی آن ولایت نیز تا حال نظاره گران اوضاع هستند و فکر می کنند اگر اوضاع همینگونه بماند، این برف سپید بالای بام آن ها نخواهد بارید.

...


صفحه‌ی سرمقاله

چـرا خامـوشی؟

2016-Jun-26 || 

تروریست های داعشی سه روز پیش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دست به جنایت هولناکی زدند؛آنها با حمله به منازل مسکونی باشنده گان محل، بیش از ده تن کودک و عده ییاز مردان و زنان را به شهادت رسانیده، خانه های شان را به آتش کشیدند. گزارش ها همچنان می رساند که داعشیانتعدادی از زنان این روستا را با خود برده اند. چنین جنایت هولناک آن هم از سوی کسانی که مدعیان تأمین خلافت اسلامی در جهان می باشند بسیار حیران کننده است ولی مردم افغانستان چهره های این جانیان را شناخته اند و میدانند که این گروه ، دسته های تروریست و دهشت افگن هستند که ترور و آدم کشی و وحشی گری، همچنان در کارنامه های شان درج می باشد. نکته بسیار روشن این است که چنین جنایت هولناکی که در آن نوامیس مردم نیز مصون نمی مانند، فوق العاده فاجعه بار است و می تواند معنویت جامعه یی را که در آن زنده گی داریم  زیر سوال ببرد. ط...

!دستگاه دولت پاکسازی شود

2016-Jun-25 || 

گز ارش شده است که دولت در نظر دارد تا شورای عالی حکومت داری، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ایجاد کند. کار برای ایجاد این نهاد در نشست های زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری آغاز شده است و در رأس این نهاد خود رئیس جمهوری کشور حضور خواهد داشت. آنگونه که گفته شده است گسترش اصلاحات همه جانبه در بخش اداره، اصلاحات در بخش قوانین و مقررات، تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر قانون و مبارزه همه جانبه با فساد اداری در دستور کار این نهاد خواهد بود. مشهود است که در چارچوب دولت نهاد هایی برای پیشبرد این امور وجود دارد ولی اگر دولت می خواهد  نهاد مستقلی به این منظور ایجاد کند باید از آن حمایت کرد و خوشبین بود که کار در امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات درکشور سرو سامان می یابد. آنچه گفته شود این است که دولت باید در این راه مصممانه گام بردارد و برای ریشه کردن فساد وانواع آن و آوردن ...

حکومت به یک بام و دو هوا باور دارد؟

2016-Jun-24 ||  سید‌مکارم

در شبکه های اجتماعی از تقرر فاروق وردک وزیر پیشین وزارت معارف به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور غنی خبر داده شده است. گرچه این خبر تا حال رسماً از سوی کدام منبع حکومتی تأیید نشده است ولی تقرر آقای وردک در این پُست جدید و آن هم مشاور ارشد رئیس جمهور با واکنش های بیشتر کاربران رسانه های اجتماعی مقابل شده است. وزارت معارف کشور در همین ماه های اخیر از وجود هزار ها مکتب خیالی پرده برداشت که در زمان فاروق وردک زیرنام همین مکاتب پول های زیادی به عنوان حقوق آموزگاران وهزینه های دیگر در جیب اختلاسگران می رفت و این مسأله شرم آور در رسانه های معتبر جهان نیز بازتاب گسترده داشت. ولی با این همه، نهادهای عدلی و قضایی سکوت اختیار کردند و ظاهراً پرونده مکاتب خیالی باوجود این سروصداها در دوران نبوده و یا رسانه ها و خبرنگاران از آن اطلاع لازم ندارند. پس چگونه رئیس جمهور فردی را که تا ...

!اگر توجه نشود بحران خطرناک نظام را فرا می گیرد

2016-Jun-21 || 

نزدیک به دوسال از تشکیل حکومت وحدت ملی در کشور می گذرد- حکومتی که در منگنه مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی گیر مانده است و به شدت مقاومت می کند. حکومت وحدت ملی ساخته شده از یک توافقی است که در سال 1393 میان سران تیم های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی بدست آمده و هردو طرف در منشور امضا شده، تضمین اجرای مفاد آن را کرده بودند.  مهمترین رکن‎هایی که در این توافق نامه گنجانیده شده است، همه دست نخورده باقیمانده اند و کسی تا به حال به عملی شدن آن ها یا کافی نیندیشده است و یا هم آنان را فراموش کرده اند.  مهمترین مواد توافق شده در میان سران دو تیم یکجا شده همانا اصلاح نظام انتخاباتی بود که ما شاهد آن هستیم که کمیسیون برگزیده شده از سوی ریاست جمهوری مدت‎های دیری روی یک مسوده کار کرد  و آن را در فرجام به ریاست جمهوری کشور ارائه نمود تا سرانجام قانون انتخابات را که ش...

!مسؤولان دفاع و امنیت ملی مسؤولیت سنگینی دارند

2016-Jun-20 || 

پارلمان افغانستان سرانجام دیروز در نشست عمومی خود به نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی کشور رأی اعتماد داد. پس از این آقای ستانکزی در پست ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان جنرال عبدالله در مقام وزارت دفاع ملی کشور به گونه رسمی کار خواهند کرد تا به توقعات نظام و مردم کشور و شرایط و اوضاع پاسخ بدهند. در چنین اوضاع و احوال، کابل دیروز شاهد یک حمله انتحاری و انفجار ماین جاسازی شده بود که در اثر آنها چهارده تن از شهروندان نیپالی کشته شده و یک افغان شهید شده است و ده ها تن دیگر به شمول شش نیپالی زخم برداشته اند. همچنان طالبان در ولایت بدخشان نیز باانفجار یک ماین جاسازی شده  در چوک مرکزی شهر کشم، شماری از مردم بیگناه ملکی را به شهادت رسانیدند. در واقع دشمنان مردم افغانستان که با استشاره پاکستانی ها کار می کنند و هر روز در گوشه و کنار مملکت دست به جنایت و ک...

!نگرانی عمیق از خرابی اوضاع امنیتی در شهر کابل

2016-Jun-19 || 

مایه اندوه است که این روز ها اوضاع امنیتی در کابل و حومه آن بدتر گزارش شده است – کابلی که پایتخت کشور است و باید دارای بهترین امنیت می بود تا باشنده گان آن و صد ها خارجی یی که در آن زنده گی دارند، بدون هراس و ترس در آن نفس آرام بکشند. این در حالی است که به تازه گی مسؤولان امنیتی اعلام داشته اند که باید اتباع خارجی همراه با محافظ در شهر گشت و گذار کنند و این یکی از شر م آورترین دساتیر نهاد های امنیتی در کابل است که نشان می دهد نیرو های امنیتی در کابل قادر نیستند امنیت مطمئن ساکنان را در پایتخت تأمین کنند. این در حالی است که وزیر امور داخله در آغاز دوره کاری اش گفته بود که مسؤولان حوزه ها وقتی نتوانند در کار تأمین امنیت موفق باشند باید از وظایف شان سبکدوش شوند و حتی او به دنبال وقوع یک انفجار در حوزه یازدهم امنیتی یکی از مسؤولان آن حوزه را از کار برکنار کرد. این اولین ...

!نفس خط دیورند به بحث گرفته شود

2016-Jun-18 || 

امروز یک هیأت افغانستانی به منظور حل تنش های اخیر در رابطه به ساختمان تأسیسات جدید در نوار مرزی تورخم از سوی نظامیان پاکستانی، وارد آن کشور می شود. احداث دروازه در نقطه صفری مرز تورخم از سوی پاکستانی ها سبب شد که تنش میان دو کشور افزایش یابد و با درگیریی که چند روز پیش صورت گرفت تعدادی از نیروهای مرزی از هر دو کشور کشته و زخمی شدند و به هر دو جانب خساراتی وارد شد. در پیوند به این درگیری، نگرانی های به وجود آمد که ممکن گراف این درگیری ها افزایش یابد و آتش یک جنگ تمام عیار میان دو کشور شعله ور شود. به همین منظور سازمان های بین المللی ودولت امریکا از هر دو کشور خواستند که مشکل پیش آمده را از راه سیاسی، گفتگو و مذاکره حل کنند واز جنگ و درگیری دست بکشند. گرچه دیروز دروازه تورخم با گفتگو وتفاهمی که میان نماینده گان دو کشور به وجود آمد، باز شد ولی تا زمانی که مسأله جنجالی ا...

!نباید به عقب برگردیم

2016-Jun-17 || 

تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مطابق قانون اساسی افغانستان حق شهروندان کشور است. شهروندان کشور می توانند مطابق قانون خواست ها و واکنش های شان را در تظاهرات بیان کنند و احساسات شان را ابراز بدارند. پولیس و نهادهای امنیتی کشور مکلف اند که امنیت معترضان و تظاهر کننده گان را تأمین کنند و زمینه اعتراض و تظاهر را برای شهروندان فراهم بدارند.  در تمام کشورهایی که نظام مردم سالاری حاکم است تظاهرات یک اصل است و هیچ فرد و نهادی نمی تواند برخلاف این مهم عمل کند و جلو اعتراضات مردم را بگیرد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان که متعهد به دموکراسی و نظام مردم سالار است باید مطابق قانون اساسی کشور زمینه ساز تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان کشور باشد. اما دیده می شود که حکومت و نهادهای امنیتی کشور در چند رخداد اخیر و اعتراضات مردمی متوسل به خشونت می شوند و مانند نظام های مستبد،...

Previous   ||   Next