c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

ترافیک باید چاره جویی کند

آرمان ملي

گراف حوادث ترافیکی در شاهراه ها و جاده های عمومی کشور با گذشت هر روز بالا می رود. روزی نیست که رسانه های کشور از حوادث ترافیکی در جاده های بزرگ خبر تکان دهنده نداشته باشند. بسیاری از مسافرینی که بیشتر از بس های کلان چون 303 یا 404 و امثال آن به منظور مسافرت شان از یک ولایت به ولایت دیگر استفاده می کنند، دچار حوادث خونین و غم انگیز می شوند. بی احتیاطی راننده ها و سرعت بیش از حد و غیر معیاری بودن جاده ها بیشتر سبب قتل و کشتار مسافرین می شود. با وجودی که همه روزه چنین حوادث اتفاق می افتاد، اما نهاد های ذیصلاح آن گونه که لازم است مسؤولیت شان را انجام نمی دهند و برای رفع مشکل، داخل اقدام نمی شوند. مالکان وسایط نقلیه بزرگ به راننده گان شان می گویند که هر چه زودتر خود شان را به مقصد برسانند و تا توان دارند سرعت موتر را افزایش دهند. آنها از این تشویق راننده گان دو هدف را دنبال می کنند، هم به فکر این اند که با سرعت زیاد موتر و زودتر رسیدن به مقصد، کمایی و مفاد آنها از بابت نقل و انتقال مسافرین بیشتر می شود و هم مالکان بس های بزرگ به منظور جلب توجه مسافرین و نام کشیدن نماینده گی های شان، سفارش سرعت زیاد را به راننده گان شان می دهند. حال که چه تعداد از مسافرین با این سفارشات غیر انسانی به قتل می رسند و زخمی می شوند، مالکان بیشتر بس های بزرگ به فکر این نیستند و می دانند که اگر حادثه یی صورت بگیرد، آنها مسؤول شناخته نمی شوند. یکی از عوامل دیگر


از دیگ چه بیرون خواهد شد

چین در تأمین صلح افغانستان نقش اساسی بازی می تواند

جنگ هنوز پایان نه یافته است

صلح از کدام دریچه چهره می نماید3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

ترافیک باید چاره جویی کند

گراف حوادث ترافیکی در شاهراه ها و جاده های عمومی کشور با گذشت هر روز بالا می رود.

روزی نیست که رسانه های کشور از حوادث ترافیکی در جاده های بزرگ خبر تکان دهنده نداشته باشند.

بسیاری از مسافرینی که بیشتر از بس های کلان چون 303 یا 404 و امثال آن به منظور مسافرت شان از یک ولایت به ولایت دیگر استفاده می کنند، دچار حوادث خونین و غم انگیز می شوند.

بی احتیاطی راننده ها و سرعت بیش از حد و غیر معیاری بودن جاده ها بیشتر سبب قتل و کشتار مسافرین می شود.

با وجودی که همه روزه چنین حوادث اتفاق می افتاد، اما نهاد های ذیصلاح آن گونه که لازم است مسؤولیت شان را انجام نمی دهند و برای رفع مشکل، داخل اقدام نمی شوند.

مالکان وسایط نقلیه بزرگ به راننده گان شان می گویند که هر چه زودتر خود شان را به مقصد برسانند و تا توان دارند سرعت موتر را افزایش دهند.

آنها از این تشویق راننده گان دو هدف را دنبال می کنند، هم به فکر این اند که با سرعت زیاد موتر و زودتر رسیدن به مقصد، کمایی و مفاد آنها از بابت نقل و انتقال مسافرین بیشتر می شود و هم مالکان بس های بزرگ به منظور جلب توجه مسافرین و نام کشیدن نماینده گی های شان، سفارش سرعت زیاد را به راننده گان شان می دهند.

حال که چه تعداد از مسافرین با این سفارشات غیر انسانی به قتل می رسند و زخمی می شوند، مالکان بیشتر بس های بزرگ به فکر این نیستند و می دانند که اگر حادثه یی صورت بگیرد، آنها مسؤول شناخته نمی شوند.

یکی از عوامل دیگر اعتیاد راننده گان به چرس است.

همین که راننده چرس را می کشد، دیگر به فکر زنده گی خودش و مسافران نمی شود، گفته می شود اکثریت راننده گان بس های بزرگ چرسی هستند و مردم به شوخی می گویند تا راننده چرس نزند، دریوری کرده نمی تواند!!.

حال با این ملاحظات نهاد های ذیصلاح چه کرده می توانند؟

آرمان ملی تحلیل خودش را در رابطه به حوادث غم انگیز ترافیکی کرد و حال مسؤولیت متوجه نهاد های ذیصلاح است که چگونه از قتل و کشتار بیش از حد مسافران در جاده های بزرگ جلوگیری می کنند.

اگر مسؤولیت حوادث متوجه مالکان بس ها شود و هم به راننده گان چرسی اجازه راننده گی داده نشود، ممکن است حوادث ترافیکی کاهش یابد، اما این مأمول چگونه بر آوردهشود؟

ترافیک باید پاسخ دهد و چاره جویی کند.

 

...


صفحه سرمقاله

ترافیک باید چاره جویی کند

2014-Oct-31 ||  آرمان ملي

گراف حوادث ترافیکی در شاهراه ها و جاده های عمومی کشور با گذشت هر روز بالا می رود. روزی نیست که رسانه های کشور از حوادث ترافیکی در جاده های بزرگ خبر تکان دهنده نداشته باشند. بسیاری از مسافرینی که بیشتر از بس های کلان چون 303 یا 404 و امثال آن به منظور مسافرت شان از یک ولایت به ولایت دیگر استفاده می کنند، دچار حوادث خونین و غم انگیز می شوند. بی احتیاطی راننده ها و سرعت بیش از حد و غیر معیاری بودن جاده ها بیشتر سبب قتل و کشتار مسافرین می شود. با وجودی که همه روزه چنین حوادث اتفاق می افتاد، اما نهاد های ذیصلاح آن گونه که لازم است مسؤولیت شان را انجام نمی دهند و برای رفع مشکل، داخل اقدام نمی شوند. مالکان وسایط نقلیه بزرگ به راننده گان شان می گویند که هر چه زودتر خود شان را به مقصد برسانند و تا توان دارند سرعت موتر را افزایش دهند. آنها از این تشویق راننده گان دو هدف را دن...

از دیگ چه بیرون خواهد شد

2014-Oct-28 ||  آرمان ملي

برخی از سناتوران دموکرات امریکا به دولت شان پیشنهاد داده اند تا مساعدت های آن کشور به افغانستان مشروط باشد و باید دولت افغانستان از اراده مبارزه اش برضد فساد و چگونگی مصرف این مساعدت ها که از مالیه شهروندان آن کشور تأمین می شود، اطمینان دهد. پیش از این برخی از نهاد های دیگر بین المللی نیز از مشروط بودن مساعدت های شان به افغانستان خبر داده بودند و در نشست های بین المللی تأکید داشتند که دولت افغانستان باید گلیم فساد را برچیند. به همین منظور بود که حکومت نو بنیاد وحدت ملی در همان روز های نخستین مسأله پرونده کابل بانک را به دوران انداخت و به نهاد های ذیربط دستور صادر کرد که سرنوشت فساد و تاراج پول های کابل بانک را بررسی و روشن سازند. مبارزه برضد فساد برای جامعه جهانی اهمیت جدی دارد و حکومت وحدت ملی هم می داند که دیگر جهان در برابر فساد گسترده در افغانستان، بی تفاوت ...

چین در تأمین صلح افغانستان نقش اساسی بازی می تواند

2014-Oct-27 ||  آرمان ملي

رئیس جمهوری کشور ما امروز به جمهوری چین سفر می کند- به کشوری که در همسایه گی ما قرار دارد و پس از  امریکا بزرگترین اقتصاد جهان را دارا می باشد. افغانستان با جمهوری مردم چین مناسبات خوب و دوستانه دارد ولی این مناسبات در سایه رویداد هایی که در سه دهه گذشته در کشور رخ داده است قرار داشت و در نتیجه ما استفاده خوبی از این روابط نداشته ایم. جمهوری مردم چین در ایالت سینکیانک،خود مشکلاتی از لحاظ شورش هایی که ساکنان آیغور چینی در آن ایالت راه اندازی می کنند، دارد. این شورشیان در پاکستان آموز ش می بینند و بعد از راه های افغانستان به مناطق خود می روند و گاه گاهی مشکلاتی را برای مردم چین بار می آورند. از جانبی هم چین از دوستان استراتیژیک پاکستان می باشد و این همه پیچیده گی ها سبب شده است که ما کمتر از مزایای موجودیت چین در کنار خود بهره ببریم. اکنون که رئیس جمهوری کشو...

جنگ هنوز پایان نه یافته است

2014-Oct-26 ||  آرمان ملي

دیروز پایگاه های نظامی باسشن (باستیون) از انگلیس ها و لیدرنک از امریکایی ها در هلمند به نیروهای افغان تحویل داده شد. این پایگاه ها از بزرگترین پایگاه های نظامی امریکا و انگلیس در ولایت هلمند بود که به نیرو های افغانستان تحویل داده شدند و به این ترتیب حضور نظامیان این دوکشور نیز در این ولایت خاتمه یافته است و نیرو های افغانستان زمانی اداره این پایگاه ها را به عهده گرفته اند که جنگ در هلمند نیز کماکان ادامه دارد. قرار توافق های انجام شده میان افغانستان و امریکا و ناتو ماموریت جنگی این نیرو ها در افغانستان در اواخر سال دو هزار و پانزده پایان می گیرد و آنگاه نیرو های امنیتی افغانستان به تنهایی عهده دار حراست از کشور شان می شوند و تنها نیازمند آموزش نیرو های خارجی خواهند بود. هنوز جنگ در افغانستان پایان نه یافته است و طالبان در بسیاری از ولایت های کشور حضور دارند و ک...

صلح از کدام دریچه چهره می نماید

2014-Oct-25 ||  آرمان ملي

کاروان حجاج دولتی افغانستان که به عمره رفته اند، یکی از اولین سفر های رئیس جمهوری کشور به خارج است که نمی تواند جدا  از مسایل سیاسی پنداشته شود. رئیس جمهور احمدزی دریکی از کمپاین های خود پیش از انتخابات افغانستان به مردم وعده داده بود که نخستین سفرش به بیرون، سفر حج عمره خواهد بود که اینک تحقق می یابد. باور همه گان این است که سفر برنامه ریزی شده رئیس جمهوری بر مبنای اهداف خاصی در نظر گرفته شده است که می تواند قدمی  در زمینه حل معضل دامنه دار افغانستان نیز باشد. افغانستان بیش از سه دهه است که در گیر جنگ های خانمانسوز است، عربستان سعودی هم در این جنگ ها دخالت آشکار داشته است. سعودی در زمان جهاد از مجاهدین حمایت کرد و در جنگ مجاهدین علیه رژیم کمونیستی و ارتش اتحاد جماهیر شوروی وقت یکی از شرکای نیرومند آنها بود و پول و اسلحه تدارک شده از سوی سعودی بخشی از دست مای...

به حکومت وحدت ملی آسیب نرسانید

2014-Oct-24 ||  سید مکارم

حکومت وحدت ملی که پس از کشمکش های زیاد میان دسته های انتخاباتی و تلاش جامعه جهانی به وجود آمد، روزنۀ امید است برای فایق آمدن بر مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور. حال که هیچ گزینۀ دیگر وجود ندارد، مردم آرزو دارند که پس از این تنش و جنجال میان گروه های سیاسی، برای شان  مشکل آفرین نباشد و حکومت وحدت ملی توان آن را دریابد که پایه های خودش را استحکام بخشد و باور و اعتماد مردم را به دست بیاورد. به همین منظور باید همه نهاد ها در راستای وحدت و اعتماد سازی میان نهاد ها و مقامات بلند پایه دولتی کوشش و تلاش شان را به خرج دهند و نگذارند تا سوء تفاهمات و اختلافات میان نهاد ها و افراد بلند پایه به بهانه های گوناگون بار دگر زنده شود و ناقوس بی اتفاقی و کشمکش به صدا در آید. با توجه به این مهم، گاهی دیده می شود که رسانه های حکومتی در بازتاب اجراات و اخبار مربوط به نهادهای حکو...

خون شهیدان، باید پاسداری شود

2014-Oct-21 ||  روزنامه آرمان ملی

گزارش شده است که تلفات نیرو های امنیتی کشور در نیمه اول امسال افزایش داشته که باید برای اجتناب از آن، تدابیری اندیشیده شود. بی بی سی از قول جنرال عظیمی  سخنگوی وزارت دفاع کشور نوشته است که :" از سال ۱۳۸۲ تا نیمه سال ۱۳۹۳ خورشیدی؛ شش هزار وهشتصد وپنجاه وسه سرباز و افسر ارتش ملی افغانستان در نبرد با نیروهای شورشی در این کشور کشته شده‌اند." بی بی سی همچنان گزارش کرده است که در نیمه اول امسال بیش از نهصد منسوب نیروهای امنیتی کشور کشته شده اند که این رقم بسیار نگران کننده می باشد. گفته شده است که بیشترین تلفات نیرو های امنیتی افغانستان ناشی از انفجار ماین های کنار جاده بوده است که مسؤولان نیرو های امنیتی ما باید راه هایی را جستجو کنند که  بر بنیاد آن از وقوع چنین حملات جلوگیری به عمل آید. با توجه به این گزارش باید گفت که نیرو های امنیتی افغانستان هنوز به ...

امریکا پس از این خاموش نه نشیند

2014-Oct-20 ||  آرمان ملی

ماه هاست که نظامیان پاکستانی ولایت های مرزی کشور ما را با حملات موشکی و توپخانه ای مورد تهاجم قرار می دهند. نتیجۀ این حملات دشمنانه که فضای روابط تیره میان هردو کشور را تیره تر ساخته است،  بیجا شدن خانواده ها و کشته و زخمی شدن شماری از هموطنان ما می باشد که برای همه گان روشن است. افغانستان در منطقه، کشور مظلومی است که به دلیل های گوناگون مورد بی مهری های همسایه گانش قرار می گیرد و در این میان جامعه جهانی نیز چشم پوشیده است و هیچ گونه اقدامی در زمنیه انجام نمی دهد. معلوم است که زمامداران کشور نیز در این مدت علیه پاکستان اقدامی نکرده اند و این کار سبب شده است که نظامیان پاکستان تشجیع شوند و به حملات شان ادامه بدهند. اما روشن است که کشور ما در دو سال اخیر پیمان های استراتیژیک با شماری از کشور های جهان بسته است و از جمله با ایالات متحده امریکا افزون بر آن پیمان امنیت...

Previous   ||   Next