c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

به حکومت وحدت ملی آسیب نرسانید

سید مکارم

حکومت وحدت ملی که پس از کشمکش های زیاد میان دسته های انتخاباتی و تلاش جامعه جهانی به وجود آمد، روزنۀ امید است برای فایق آمدن بر مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور. حال که هیچ گزینۀ دیگر وجود ندارد، مردم آرزو دارند که پس از این تنش و جنجال میان گروه های سیاسی، برای شان  مشکل آفرین نباشد و حکومت وحدت ملی توان آن را دریابد که پایه های خودش را استحکام بخشد و باور و اعتماد مردم را به دست بیاورد. به همین منظور باید همه نهاد ها در راستای وحدت و اعتماد سازی میان نهاد ها و مقامات بلند پایه دولتی کوشش و تلاش شان را به خرج دهند و نگذارند تا سوء تفاهمات و اختلافات میان نهاد ها و افراد بلند پایه به بهانه های گوناگون بار دگر زنده شود و ناقوس بی اتفاقی و کشمکش به صدا در آید. با توجه به این مهم، گاهی دیده می شود که رسانه های حکومتی در بازتاب اجراات و اخبار مربوط به نهادهای حکومتی آن گونه که لازم است عدالت و انصاف را مراعات نمی کنند. یعنی اخبار مربوط به یک مقام در حالی که هیچ ارزش خبری ندارد، حتا یک ملاقات ساده را با آب و تاب آن به نشر می رسانند، در حالی که در نشر یک خبر مقام و نهاد دیگر کوتاهی می دارند و مهمترین خبر را بسیار ضعیف و پیش پا افتاده به نشر می رسانند. ممکن است بیننده گان و خواننده گان عادی متوجه این بی انصافی و بی عدالتی نشوند، اما بیشتر آگاهان به این نکته متوجه می شوند و تملق و چاپلوسی در لابلای نشرات شان به وضوح حس می شود. حکو


خون شهیدان، باید پاسداری شود

امریکا پس از این خاموش نه نشیند

آوردن اصلاحات با تأمل و دقت انجام شود

خرابی اقتصاد کشور، جدی گرفته شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

به حکومت وحدت ملی آسیب نرسانید

حکومت وحدت ملی که پس از کشمکش های زیاد میان دسته های انتخاباتی و تلاش جامعه جهانی به وجود آمد، روزنۀ امید است برای فایق آمدن بر مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور.

حال که هیچ گزینۀ دیگر وجود ندارد، مردم آرزو دارند که پس از این تنش و جنجال میان گروه های سیاسی، برای شان  مشکل آفرین نباشد و حکومت وحدت ملی توان آن را دریابد که پایه های خودش را استحکام بخشد و باور و اعتماد مردم را به دست بیاورد.

به همین منظور باید همه نهاد ها در راستای وحدت و اعتماد سازی میان نهاد ها و مقامات بلند پایه دولتی کوشش و تلاش شان را به خرج دهند و نگذارند تا سوء تفاهمات و اختلافات میان نهاد ها و افراد بلند پایه به بهانه های گوناگون بار دگر زنده شود و ناقوس بی اتفاقی و کشمکش به صدا در آید.

با توجه به این مهم، گاهی دیده می شود که رسانه های حکومتی در بازتاب اجراات و اخبار مربوط به نهادهای حکومتی آن گونه که لازم است عدالت و انصاف را مراعات نمی کنند.

یعنی اخبار مربوط به یک مقام در حالی که هیچ ارزش خبری ندارد، حتا یک ملاقات ساده را با آب و تاب آن به نشر می رسانند، در حالی که در نشر یک خبر مقام و نهاد دیگر کوتاهی می دارند و مهمترین خبر را بسیار ضعیف و پیش پا افتاده به نشر می رسانند.

ممکن است بیننده گان و خواننده گان عادی متوجه این بی انصافی و بی عدالتی نشوند، اما بیشتر آگاهان به این نکته متوجه می شوند و تملق و چاپلوسی در لابلای نشرات شان به وضوح حس می شود.

حکومت وحدت ملی در روز های نخست شعار داد که به عملکرد بیشتر توجه دارد و دیگر پابند شعار، حرف زیاد و عمل کم نمی باشد، اما بر خلاف این ادعا دیده می شود که بیشتر نشرات رسانه های حکومتی مربوط به خبر های یک یا چند مقام است که به جز از ملال آوری، دیگر هیچ ارزش خبری و معلوماتی  ندارد.

با توجه به این ملاحظات از تمام رسانه های کشور به ویژه رسانه های حکومتی تقاضا داریم تا مسؤولیت شان را در راستای استحکام روحیه وحدت ملی فراموش نکنند و در نشر اخبار و دیگر نشرات شان توازن، بیطرفی و ارزش های دیگر ژورنالیزم را مراعات کنند و سبب نفاق و چند گانگی در میان نهاد هایی که خود شان وابسته به آنها هستند، نشوند.

 

...


صفحه سرمقاله

به حکومت وحدت ملی آسیب نرسانید

2014-Oct-24 ||  سید مکارم

حکومت وحدت ملی که پس از کشمکش های زیاد میان دسته های انتخاباتی و تلاش جامعه جهانی به وجود آمد، روزنۀ امید است برای فایق آمدن بر مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور. حال که هیچ گزینۀ دیگر وجود ندارد، مردم آرزو دارند که پس از این تنش و جنجال میان گروه های سیاسی، برای شان  مشکل آفرین نباشد و حکومت وحدت ملی توان آن را دریابد که پایه های خودش را استحکام بخشد و باور و اعتماد مردم را به دست بیاورد. به همین منظور باید همه نهاد ها در راستای وحدت و اعتماد سازی میان نهاد ها و مقامات بلند پایه دولتی کوشش و تلاش شان را به خرج دهند و نگذارند تا سوء تفاهمات و اختلافات میان نهاد ها و افراد بلند پایه به بهانه های گوناگون بار دگر زنده شود و ناقوس بی اتفاقی و کشمکش به صدا در آید. با توجه به این مهم، گاهی دیده می شود که رسانه های حکومتی در بازتاب اجراات و اخبار مربوط به نهادهای حکو...

خون شهیدان، باید پاسداری شود

2014-Oct-21 ||  روزنامه آرمان ملی

گزارش شده است که تلفات نیرو های امنیتی کشور در نیمه اول امسال افزایش داشته که باید برای اجتناب از آن، تدابیری اندیشیده شود. بی بی سی از قول جنرال عظیمی  سخنگوی وزارت دفاع کشور نوشته است که :" از سال ۱۳۸۲ تا نیمه سال ۱۳۹۳ خورشیدی؛ شش هزار وهشتصد وپنجاه وسه سرباز و افسر ارتش ملی افغانستان در نبرد با نیروهای شورشی در این کشور کشته شده‌اند." بی بی سی همچنان گزارش کرده است که در نیمه اول امسال بیش از نهصد منسوب نیروهای امنیتی کشور کشته شده اند که این رقم بسیار نگران کننده می باشد. گفته شده است که بیشترین تلفات نیرو های امنیتی افغانستان ناشی از انفجار ماین های کنار جاده بوده است که مسؤولان نیرو های امنیتی ما باید راه هایی را جستجو کنند که  بر بنیاد آن از وقوع چنین حملات جلوگیری به عمل آید. با توجه به این گزارش باید گفت که نیرو های امنیتی افغانستان هنوز به ...

امریکا پس از این خاموش نه نشیند

2014-Oct-20 ||  آرمان ملی

ماه هاست که نظامیان پاکستانی ولایت های مرزی کشور ما را با حملات موشکی و توپخانه ای مورد تهاجم قرار می دهند. نتیجۀ این حملات دشمنانه که فضای روابط تیره میان هردو کشور را تیره تر ساخته است،  بیجا شدن خانواده ها و کشته و زخمی شدن شماری از هموطنان ما می باشد که برای همه گان روشن است. افغانستان در منطقه، کشور مظلومی است که به دلیل های گوناگون مورد بی مهری های همسایه گانش قرار می گیرد و در این میان جامعه جهانی نیز چشم پوشیده است و هیچ گونه اقدامی در زمنیه انجام نمی دهد. معلوم است که زمامداران کشور نیز در این مدت علیه پاکستان اقدامی نکرده اند و این کار سبب شده است که نظامیان پاکستان تشجیع شوند و به حملات شان ادامه بدهند. اما روشن است که کشور ما در دو سال اخیر پیمان های استراتیژیک با شماری از کشور های جهان بسته است و از جمله با ایالات متحده امریکا افزون بر آن پیمان امنیت...

آوردن اصلاحات با تأمل و دقت انجام شود

2014-Oct-19 ||  آذرخش قشلاقی

رئیس جمهوری افغانستان این روز ها با شتاب هر چه تمام تر دست به کار شده است تا در بخش های مختلف دست به اصلاحات بزند. این کار رئیس جمهوری برای افغانستان ضروری می  باشد ولی باید این کار با دقت و تأمل زیاد عملی شود تا ذهنیت جامعه را مغشوش نه سازد و برای مردم دردسر ایجاد نکند. تازه ترین اقدامات رئیس جمهوری کشور برطرفی شماری از رؤسای اداره امور و برنامه برطرفی شماری از کارمندان لوی سارنوالی کشور ما می باشد. درست است که سیاست کادری این نهاد ها از جمله لوی سارنوالی پرسش بر انگیز است ولی این بدان معنا نیست که رئیس جمهوری کشور به یک باره گی صد هاتن از کارمندان این اداره را ازکار برکنار کند و به جای آن افراد مسلکی تری را بگمارد. از یک سو این افراد در پست های شان مقداری تجربه بدست آورده اند و از جانبی هم افغانستان در عین زمان صد ها تن کادر مسلکی جوان و تحصیل کرده ندارد تا به جای ...

خرابی اقتصاد کشور، جدی گرفته شود

2014-Oct-18 ||  روزنامه آرمان ملی

گروه بین‌المللی بحران در گزارشی که تازه به نشر سپرده است به زمامداران افغانستان هشدار داده است که مراقب اوضاع اقتصادی کشور شان باشند زیرا آنگونه که مشهود است وضعیت اقتصادی ما بهتر نیست و می تواند برای ما بحران آفر ینی کند. ناقوس خطر اقتصادی یکی دوماه پیش نواخته شده است و آن زمانی بود که افشا گردید که در خزانه دولت چیزی نمانده است و دولت به مشکل تأدیه معاشات کارمندان خویش مواجه شده است. ما ضمن این که توصیه می کنیم همه گی به دور از اختلافات درونی در کار مشترک ساختن کشور، کار کنند تأکید می دار یم که اقتصاد سازنده ترین عنصر در دم و دستگاه های قدرت است و چنانچه حکومتی بنیه اقتصادیش به تحلیل برود، پیشامد سقوط آن هرج و مرجی است که جامعه را  فرا می گیرد و بعد دولت ها را سقوط می دهد. این در حالی است که ما در کنار خود همسایه گانی داریم که دشمنان ما را نیرومند می سازند تا...

طالبان؛ تروریستان یا مخالفان سیاسی

2014-Oct-17 ||  روزنامه آرمان ملی

در هفته پیش داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری کشور از گروه طالبان که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آنها را برادر خطاب می کرد، به عنوان مخالفان سیاسی یاد کرد. یعنی آقای غنی به این باوراست که گروه طالبان نه گروه تروریستی است و نه مخالفان مسلح، بل یک حزب سیاسی است که به منظور رسیدن به قدرت مبارزه می کنند. این موضع و نظر رئیس جمهوری با کف زدن استقبال شد، اما هستند برخی از چاپلوسانی که آگاهانه و یا نا آگاهانه برای هر ابراز نظری کف می زنند، در حالی که منظور گوینده را نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند. مخالف سیاسی تلقی کردن گروه طالبان به این مفهوم و معنی است که طالبان نظام و قانون اساسی کشور را می پذیرند و برای تحقق بخشیدن به آرمان های شان در چارچوب قانون فعالیت دارند تا سر انجام به قدرت برسند و سکان رهبری دولت را به دست بگیرند. اگر این تعریف از طالبان در برابر خود شان صور...

کابینه جدید باید متخصص باشد

2014-Oct-14 ||  روزنامه آرمان ملی

اکنون که زعامت جدید کشور آغاز به کار کرده و افغانستان وارد مرحله جدیدی هم شده است، یکی از وظایف عمده دولت تشکیل حکومت جدید می باشد. هردو تیم که اکنون مؤظف به تشکیل حکومت وحدت ملی شده اند بایدبکوشند تا حکومت کارا و توانمندی را تشکیل کنند تا بتواند به وعده هایی که هردو تیم در آغاز دورۀ مبارزات انتخاباتی به مردم افغانستان داده بودند عمل کنند. هرچند عملی کردن همه آن چه در این دوران به مردم کشور از سوی ستاد های انتخاباتی هردو تیم وعده داده شده بود در کوتاه مدت میسر نیست، ولی می توان به برخی از آن همه وعده و وعید ها در کوتاه مدت جامه عمل پوشاند. از جمله توجه به انتخاب افراد و اشخاص متخصص و وطندوست در پست های عمده و مهم دولتی می باشد. یکی از کاستی های حکومت حامد کرزی در ا ین زمینه این بوده است و طوری که مردم ما شاهد اند کمتر به تخصص و تحصیل کاندیدا های  پست های مهم دولت...

کابینه باید رستمانه در برابر مشکلات کار کند

2014-Oct-13 ||  روزنامه آرمان ملی

اولین اجلاس کابینه در دوره حکومت وحدت ملی با وزیرانسرپرست برگزار شد و دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه آن را ریاست کرد. این یک روزنۀامیدمیتواند بود که شاید سرآغازی باشد به پایان مشکلات جاری و شروع فصل جدیدی در راستای بیرون رفت از وضعیت جاریدر کشور. روشن است که مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی توقعات بیشماری دارند. این توقعات زمانی برآورده شده می تواند که کابینه راهکارسازنده یی در پیش گیرد و تغییرات بنیادی در شیوه های برخورد با مشکلات عدیدۀکشور نیز ایجاد کند و از بیروکراسی زیانبار و طولانی اجتناب ورزد. مردم باور دارند و دیده اند که برخی از وزیران کابینۀکرزی روز های پنجشنبه عازم کشور های خارجی می شدند تا در آن جاخوش گذرانی کنند در حالی که حکومت قادر نبوده است که برای پرداخت معاشات کارکنانش پول پس انداز کند تا از احتیاج بیگانه گان به دور ماند. دولت جدید ب...

Previous   ||   Next