c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

نمایشنامه کمیدی انتخابات به حکومت جدید مشروعیت نمی دهد

آرمان ملي

دیروز برخی از شهروندان کابل به رسانه ها گفتند که باید اعضای کمیسیون انتخابات به زودترین فرصت محاکمه شوند. آنها در یک گزارش وانمود کردند که انتخابات با ریختاندن خون و قطع انگشتان مردم برگزار شد، اما کمیسیون های انتخابات به رأی مردم خیانت کردند و تقلبات سازمان یافته و گسترده سبب شد تا انتخابات کشور به یک نمایشنامه کمیدی مبدل شود و در تعیین رئیس جمهور و مشروعیت آن هیچ اثر قابل ملاحظه نداشته باشد. یک میلیون رأی تقلبی را کمیسیون های انتخاباتی پذیرفتند و نیویارک تایمز 2.2 میلیون رأی را، تقلبی تلقی کرد و اگر با معیار های درست عمل می شد، حدود سه میلیون رأی تقلبی ثابت می شد که این برای انتخابات یک افتضاح است  باید بنابر پیشنهاد  برخی از شهروندان و آگاهان، اعضای کمیسیون انتخابات محاکمه شوند و به جرم و خیانت ملی مجازات گردند و ضیا الحق امرخیل باید اولین کسی باشد که جزای تقلب خودش را در انتخابات ببیند و مزۀ آن را بچشد. به همین گونه آن عده از اعضای تیم حامد کرزی که در تقلبات نقش داشتند نیز باید در روز های نخست حکومت جدید شناسایی و تحقیق عادلانه از آنها آغاز شود و از آنها پرسیده شود که به چه منظور انتخابات را بد نام کردند و این پروسه ملی را زیر سوال بردند؟ حال که مشروعیت حکومت آینده بر آمده از انتخابات نیست و توافق سیاسی و ایجاد حکومت وحدت ملی ضامن مشروعیت حکومت است، چند نکته قابل گفتن است: * دوران سخنرانی های احساساتی گذشته است و ب


مردم از تشکیل حکومت وحدت ملی استقبال می کنند

اعلامیه جامعه روشنفکران دینی افغانستان: با این موضع گیری ها جبهات تروریزم از سرباز خالی می شود

توافق کنید و مردم را از بدبختی های بیشتر نجات بدهید

شتاب در اعلان نتایج، افغانستان را به جنگ می کشاند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

نمایشنامه کمیدی انتخابات به حکومت جدید مشروعیت نمی دهد

دیروز برخی از شهروندان کابل به رسانه ها گفتند که باید اعضای کمیسیون انتخابات به زودترین فرصت محاکمه شوند.

آنها در یک گزارش وانمود کردند که انتخابات با ریختاندن خون و قطع انگشتان مردم برگزار شد، اما کمیسیون های انتخابات به رأی مردم خیانت کردند و تقلبات سازمان یافته و گسترده سبب شد تا انتخابات کشور به یک نمایشنامه کمیدی مبدل شود و در تعیین رئیس جمهور و مشروعیت آن هیچ اثر قابل ملاحظه نداشته باشد.

یک میلیون رأی تقلبی را کمیسیون های انتخاباتی پذیرفتند و نیویارک تایمز 2.2 میلیون رأی را، تقلبی تلقی کرد و اگر با معیار های درست عمل می شد، حدود سه میلیون رأی تقلبی ثابت می شد که این برای انتخابات یک افتضاح است  باید بنابر پیشنهاد  برخی از شهروندان و آگاهان، اعضای کمیسیون انتخابات محاکمه شوند و به جرم و خیانت ملی مجازات گردند و ضیا الحق امرخیل باید اولین کسی باشد که جزای تقلب خودش را در انتخابات ببیند و مزۀ آن را بچشد.

به همین گونه آن عده از اعضای تیم حامد کرزی که در تقلبات نقش داشتند نیز باید در روز های نخست حکومت جدید شناسایی و تحقیق عادلانه از آنها آغاز شود و از آنها پرسیده شود که به چه منظور انتخابات را بد نام کردند و این پروسه ملی را زیر سوال بردند؟

حال که مشروعیت حکومت آینده بر آمده از انتخابات نیست و توافق سیاسی و ایجاد حکومت وحدت ملی ضامن مشروعیت حکومت است، چند نکته قابل گفتن است:

* دوران سخنرانی های احساساتی گذشته است و با کنایه گفتن ها مشکل کشور حل نخواهد شد و باید با توجه به عقلانیت و با عصاب آرام مردم به وحدت ملی دعوت شوند.

* کسانی که سکان دولت در دست شان قرار می گیرد باید از شعار دادن در برابر حریفان انتخاباتی شان خودداری کرده و در فکر این شوند که چگونه با تروریستان و طالبان مبارزه می کنند و در کشور تأمین امنیت می دارند.

ما باور داریم که توافقات سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی بسیار شکنند و آسیب پذیر است و اگر انعطاف وجود نداشته باشد و جنجال قدرت بیشتر ادامه پیدا کند، حکومت جدید دوام نخواهد کرد و مسؤولیت آن بر دوش کسانی خواهد بود که به عوض شعار تأمین امنیت، شعار های انتخاباتی را تکرار می کنند و فاصله میان گروه های سیاسی را با سخنرانی های احساساتی بیشتر می سازند.

 

...


صفحه سرمقاله

نمایشنامه کمیدی انتخابات به حکومت جدید مشروعیت نمی دهد

2014-Sep-22 ||  آرمان ملي

دیروز برخی از شهروندان کابل به رسانه ها گفتند که باید اعضای کمیسیون انتخابات به زودترین فرصت محاکمه شوند. آنها در یک گزارش وانمود کردند که انتخابات با ریختاندن خون و قطع انگشتان مردم برگزار شد، اما کمیسیون های انتخابات به رأی مردم خیانت کردند و تقلبات سازمان یافته و گسترده سبب شد تا انتخابات کشور به یک نمایشنامه کمیدی مبدل شود و در تعیین رئیس جمهور و مشروعیت آن هیچ اثر قابل ملاحظه نداشته باشد. یک میلیون رأی تقلبی را کمیسیون های انتخاباتی پذیرفتند و نیویارک تایمز 2.2 میلیون رأی را، تقلبی تلقی کرد و اگر با معیار های درست عمل می شد، حدود سه میلیون رأی تقلبی ثابت می شد که این برای انتخابات یک افتضاح است  باید بنابر پیشنهاد  برخی از شهروندان و آگاهان، اعضای کمیسیون انتخابات محاکمه شوند و به جرم و خیانت ملی مجازات گردند و ضیا الحق امرخیل باید اولین کسی باشد که جز...

مردم از تشکیل حکومت وحدت ملی استقبال می کنند

2014-Sep-22 ||  آرمان ملي

سرانجام کار زار انتخابات افغانستان به سوی خط پایانی اش نزدیک شد هردو طرف روی تشکیل حکومت وحد ت ملی به توافق رسیدند و سند این توافقات را دیروز در ارگ ریاست جمهوری امضا کردند. بر بنیاد این توافقات بدست آمده، انتخابات افغانستان برنده و بازنده ندارد و تیم دوم صاحب پست ریاست اجرائیه شد که همان بدیل برای صدراعظم در کشور می باشد و این نام تا تعدیل در قانون اساسی افغانستان همچنان حفظ خواهد شد،و هردو کاندیدا ها آماده گی خواهند گرفت تا تشکیل حکومت بدهند و مراسم تحلیف بجا شود و انتقال قدرت صورت گیرد. مردم افغانستان پس از آن یکی از طولانی ترین انتخابات در دنیا را به حا فظه خواهند سپرد و عرق خواهند ریخت تا به امور زنده گی خویش سر و سامان بدهند و دولت هم در کار خواهد شد تا وضعیت بد اقتصادی مملکت را در جهت رشد و انکشاف هدایت کند. مردم افغانستان از توافقات بدست آمده میان دو کاند...

اعلامیه جامعه روشنفکران دینی افغانستان: با این موضع گیری ها جبهات تروریزم از سرباز خالی می شود

2014-Sep-20 ||  آرمان ملي

به نام خداوند سرکوب کننده ظالمان جامعه روشنفکران دینی افغانستان  که رویداد های خونبار کشور و جوامع اسلامی را از نزدیک نظارت می کند از سخنرانی پروفیسور عبدرب الرسول سیاف به مناسبت سومین سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی  در مورد گروهک طالبان که زیر نام دین،آدم می کشند و بنام شریعت مرتکب جنایات تکان  دهنده می گردند حمایت نموده و به این باور است که اگر علمای دین همانند مفتی عربستان که حرکات تروریستی را محکوم وغیر شرعی خواند و استاد عبدرب الرسول سیاف که طالبان را خارج از دین اعلام نمود، عمل کنند، جبهات تروریزم از سرباز خالی خواهد شد.  قرآنکریم  در مورد جریمۀقتل مسلمان صراحت دارد که کشتن یک مسلمان برابر است با کشتن همه مردم جهان، لهذا برای کشتن مسلمانان و افراد بیگناه،نمی توان مبررشرعی یافت. دراین شرایط که کشورهای اسلامی گرفتار مصایب زیادی زیر ن...

توافق کنید و مردم را از بدبختی های بیشتر نجات بدهید

2014-Sep-16 ||  آرمان ملي

انتظار می رفت که دیروز توافقاتی در میان دو کاندیدای ریاست جمهوری کشور به میان آید و کشور از منجلاب بحران کنونی نجات یابد،اما این انتظار مردم افغانستان همچنان که بود پا برجاست. از این رو در این باره مکث کوتاهی باید کرد: مردم هرچند در بیش از سه دهه اخیر تلخی ها و مرارت های بیشماری را کشیده اند ولی حالا میدانند که نباید بار دیگر در دامی گیر بیفتند که گشودن گره هایش سی سال دیگر به درازا بکشد. روشن تر بگوییم که افغانستان گرفتار مصایبی خواهد شد که زخم هایش را طبیبان عالم همه مرهم گذاری کرده نخواهند توانست. از جانبی هم افغانستان در دامنه های عبور تکامل اجتماعی خودش قرار گرفته است –راهی که اروپائیان چندین دهه پیش آن را پیموده اند و اکنون از مزایای  قربانی های نسل های گذشتۀ شان بهره کشی می کنند و زنده گی دارند. افغانستان نیز اکنون در همان مسیری قرار گرفته ...

شتاب در اعلان نتایج، افغانستان را به جنگ می کشاند

2014-Sep-15 ||  آرمان ملي

امروز و فردا برای مردم و کشور ما بسیار از روزهای پر اهمیتی می باشند؛ در این دو روز شاید آخرین رایزنی ها در مورد ایجاد یک توافق کلی میان هردو ستاد انتخاباتی- داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی به انجام برسد و توافق نهایی در میان شان به امضابرسد. در این صورت است که امیدواری های مردم افغانستان به حقیقت مبدل می گردد و سرانجام به بحران انتخابات در کشور نیز نقطۀ پایان گذاشته خواهد شد. در حال حاضر هردو طرف بسیار با هم نزدیک شده اند و گفتگو های شان در سفارت ایالات متحده امریکا نیز به قول مخبران، کار ساز بوده است. ایجاد حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان بسیار مهم می باشد زیرا افغانستان دیگر راهی برای بیرون شدن از کشیده گی های سیاسی و انتخاباتی ندارد. در این باره آقای قانونی یک جمله بسیار درخشان گفته است و آن این است که:« اگر هردو تیم انتخاباتی از کنار درو...

پاکستانی ها برای خود شان سازنده گی و برای ما ویرانی می خواهند

2014-Sep-14 ||  آرمان ملي

در این روز ها یک تن از علمای جهادگر پاکستانی در یک مصاحبهاش با سایت پشتوی بی بی سی مهربانی کرده است که از این به بعد ما در پاکستان جهاد نمی کنیم بلکه این جهاد را در افغانستان انجام میدهیم ولی در عوض به تبلیغات خود در پاکستان ادامه می دهیم. همین نکته قابل دقت و توجه را با شما در میان می گذاریم تا روشن شود همسایه دربدر دیوار ما در برابر مردم و کشور ما چه برداشته هایی دارند. دقیقاًافغانستان در این سه دهه اخیر با دست های ناپاک پاکستانی ها و زمامداران ناپاک تر آن و سازمان جهنمی آی اس آی به ویرانی و تباهی کشانیده شده است. پاکستانی ها با داعیه کمک به جهاد مردم افغانستان در خفا کار هاییباراهبردی خود شان را در منطقه عملی می کردند و از زمینه های بدست آمده برای تضعیف و بربادی افغانستان استفاده های بزرگی را کردند. همین سیاست بود که سرانجام نیرو های مسلح افغانستان را نابو...

کی ها روز شهید را به استهزا گرفتند

2014-Sep-13 ||  اسحاق فایز

روز هجدهم سنبله برابر بود با سالروز شهادت قرمان ملی کشور احمدشاه مسعود و آغاز هفته شهید در افغانستان. از این روز از آغاز حکومت پس از طالبان گرامیداشت به عمل می آید و در دوازده سال اخیر به گونه هایی از آن تجلیل شده است. امسال نیز از این روزگرامیداشت به عمل آمد ولی طوری که دیده شد امسال رنگ و رونق محافل و مجالس بی نمک بود و مایۀ تعجب بسیاری ها گردیده است. در حاشیه برگزاری محافل گرامیداشت از شهادت قهرمان ملی کشور نکاتی را باید یاد آور شویم که نه تنها به وجاهت و بزرگی شخصیت شهید احمدشاه مسعود پیوندی ندارد، بل عملکرد های شماری از افراد که به این مناسبت سوار وسایط دولتی و شخصی می شوند و بعد شهرگشت می برایند، سبب می شود که به شخصیت آن مرد بزرگ و فرزانه لطمه شدیدی وارد گردد. چنانی که همه شهروندان کابل شاهد بودند در این روز شماری از افراد که خود را از هواداران سینه چاک قهرم...

نخست توافق سیاسی، پس از آن اعلان نتایج

2014-Sep-12 ||  آرمان ملي

در حالی که مذاکرات و گفتگو میان دو نامزد بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی نتیجه نداده است و سازمان ملل متحد تلاش دارد تا داکتر عبدالله و داکتر احمدزی به توافق کلی دست یابند، اما کمیسیون انتخابات تهدید کرده است که اگر مذاکرات نامزدان نتیجه هم ندهد، نتایج انتخابات را اعلان می کند. به باور بسیاری از آگاهان، اگر پیش از توافق سیاسی نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون اعلان شود، این اقدام نه تنها که درد کشور را علاج نخواهد کرد، بل درد های بیشتر و صعب العلاج دیگر دامنگیر کشور شده و بحران چنان در همه جا دامن خودش را خواهد گسترانید که هیچ گروه و سازمانی توان مهار آن را نخواهد داشت و هرج و مرج کامل در تمام کشور مستولی خواهد گشت. کمیسیون انتخابات از جانبی متهم به تقلبات سازمان یافته و مهندسی انتخابات است و از سوی دیگر برای خود هیچ اعتباری نگذاشته که با اعلان انتخابات، بتواند مشروعیت ح...

Previous   ||   Next