c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

!حکومت و جنبش روشنایی از راه گفتگو به اختلافات شان پایان دهند

اکنون که فاجعۀ دهمزنگ اتفاق افتاده است و در آن بیش از هشتاد تن از هموطنان ما جان های عزیز شان را از دست داده اند، بهتر است طرف های درگیر این قضیه روش های کاری را باز نگری کنند و به مسؤولیت های شان در این قضیه اندیشه و درنگ کنند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر مفاد ماده سی وششم قانون اساسی کشور که بر بنیاد آن عمل می کند، حق تظاهرات و اجتماعات را برای شهروندان کشور اعطا نموده است و از این رو مجبور و مکلف است تا شرایط و زمینه های برگزاری این گونه مظاهرات و اجتماعات را برای آن ها فراهم کند. از این رو تأمین امنیت صد درصد اجتماع روز شنبه در دهمزنگ از وظایف نیرو های ا منیتی کشور بوده است و در این راه هرگونه تعلل و کند کاری و عدم دقت نیرو های دفاعی و امنیتی کشور پرسش برانگیز است وباید به آن ها رسیده گی شود. دولت نمی تواند مسؤولیت این فاجعه بزرگ را به دوش دیگران بیندازد زیرا بر بنیاد آن چه در بالا آوردیم باید این شرایط به گونۀ مطلوب فراهم می شد و تظاهرات به گونه امنی بدون بروز هرگونه واقعه یی به پایان می رسید. از این است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان باید به عنوان کسی که در رأس ارگان های سه گانه دولت قرار دارد، این مسأله را جدی بگیرد و هدایت بدهد تا کسانی را که  در اجرای وظایف آن در روز دوم اسد سهل انگاری کرده اند، از وظایف شان سبکدوش کند تا درس عبرتی باشد برای آنانی که در آینده عهده دار این گونه وظایف می باشند. هر چند دولت دیروز


جنگ کندز، جنگ سرنوشت ساز است

!حادثه المناک دیروز ضرورت به یک تحقیق همه جانبه دارد

!رئیس تیکا در کابل، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد

!حلقات فاشیستی نمی خواهند قانون اساسی تعدیل شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

!حکومت و جنبش روشنایی از راه گفتگو به اختلافات شان پایان دهند

اکنون که فاجعۀ دهمزنگ اتفاق افتاده است و در آن بیش از هشتاد تن از هموطنان ما جان های عزیز شان را از دست داده اند، بهتر است طرف های درگیر این قضیه روش های کاری را باز نگری کنند و به مسؤولیت های شان در این قضیه اندیشه و درنگ کنند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر مفاد ماده سی وششم قانون اساسی کشور که بر بنیاد آن عمل می کند، حق تظاهرات و اجتماعات را برای شهروندان کشور اعطا نموده است و از این رو مجبور و مکلف است تا شرایط و زمینه های برگزاری این گونه مظاهرات و اجتماعات را برای آن ها فراهم کند.

از این رو تأمین امنیت صد درصد اجتماع روز شنبه در دهمزنگ از وظایف نیرو های ا منیتی کشور بوده است و در این راه هرگونه تعلل و کند کاری و عدم دقت نیرو های دفاعی و امنیتی کشور پرسش برانگیز است وباید به آن ها رسیده گی شود.

دولت نمی تواند مسؤولیت این فاجعه بزرگ را به دوش دیگران بیندازد زیرا بر بنیاد آن چه در بالا آوردیم باید این شرایط به گونۀ مطلوب فراهم می شد و تظاهرات به گونه امنی بدون بروز هرگونه واقعه یی به پایان می رسید.

از این است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان باید به عنوان کسی که در رأس ارگان های سه گانه دولت قرار دارد، این مسأله را جدی بگیرد و هدایت بدهد تا کسانی را که  در اجرای وظایف آن در روز دوم اسد سهل انگاری کرده اند، از وظایف شان سبکدوش کند تا درس عبرتی باشد برای آنانی که در آینده عهده دار این گونه وظایف می باشند.

هر چند دولت دیروز هیأتی را برای بررسی این رویداد توظیف کرد تا یافته های خود را طی چند روز به ارگ ریاست جمهوری بفرستد، اما رسیده گی به وضعیت چنین افراد نیز از وظایف دولت شده می تواند و شاید به نحوی در این مسیر مقصر شناخته شود و هیأت نتواند حقیقتی را که رخداد روشن سازد.

دولت باید در جریان  روز های گذشته همه مساعی خویش را به خرج می داد و رهبران جنبش روشنایی را وادار می کرد تا از تشکیل چنین اجتماع کلانی با در نظرداشت شرایط و وضعیت امنیتی در کشور خود داری کند.

 ما باور داریم، در شهر بزرگی چون کابل مدیریت و رهبری و تأمین امنیت چنین تظاهرات بزرگی کار دشوار است ولی مسؤولیت دولت بود که با در نظرداشت حالات در کشور و درک وخامت آن در زمینه عدم برگزاری آن تلاش می کرد.

اما رهبران جنبش روشنایی نیز باید به این موضوع دقت می کردند و شرایط جاری در کشور را مد نظر می داشتند تا چنین فاجعۀ عظیمی اتفاق نمی افتاد.

حالا که ما در مسیر یک حادثه اتفاق افتاده قرار داریم پیشنهاد می کنیم تا هردو طرف به موضوع از سر باز نگری کنند. تنها نامیدن یک چهار راه به نام شهدا کفایت نمی کند و باید به ابعاد دیگر این قضیه که اکنون در روح و روان هزاران انسان این سرزمین به گونۀ یک زخم تاریخی مانده است، درنگ کرد تا از یک سو این خاطر ها آرامش یابند و از جانبیُ زمینه یی برای برپایی چنین اجتماعات در کشور باقی نماند.

جنبش روشنایی و دولت باید به زودی در فرصت های مناسب در مذاکرات ناگزیری به بررسی این معضل بپردازند و راه حل هایی برای آن دریابند.

 

...


صفحه سرمقاله

!حکومت و جنبش روشنایی از راه گفتگو به اختلافات شان پایان دهند

2016-Jul-26 || 

اکنون که فاجعۀ دهمزنگ اتفاق افتاده است و در آن بیش از هشتاد تن از هموطنان ما جان های عزیز شان را از دست داده اند، بهتر است طرف های درگیر این قضیه روش های کاری را باز نگری کنند و به مسؤولیت های شان در این قضیه اندیشه و درنگ کنند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر مفاد ماده سی وششم قانون اساسی کشور که بر بنیاد آن عمل می کند، حق تظاهرات و اجتماعات را برای شهروندان کشور اعطا نموده است و از این رو مجبور و مکلف است تا شرایط و زمینه های برگزاری این گونه مظاهرات و اجتماعات را برای آن ها فراهم کند. از این رو تأمین امنیت صد درصد اجتماع روز شنبه در دهمزنگ از وظایف نیرو های ا منیتی کشور بوده است و در این راه هرگونه تعلل و کند کاری و عدم دقت نیرو های دفاعی و امنیتی کشور پرسش برانگیز است وباید به آن ها رسیده گی شود. دولت نمی تواند مسؤولیت این فاجعه بزرگ را به دوش دیگران بیندازد...

جنگ کندز، جنگ سرنوشت ساز است

2016-Jul-25 || 

نبرد در کندز- ولایت مهم در شمال کشور، از اهمیت فوق العاده یی برای نیرو های امنیتی کشور، برخوردار می باشد. همین اکنون جنگ های تازه در این ولایت وارد ششمین روز خود شده است و هنوز معلوم نیست سرنوشت جنگ با تعلل هایی که تا کنون در این مورد صورت گرفته است، به کجا منتهی می شود. ولایت کندز از لحاظ سوق الجیشی و موقعیت جغرافیایی نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد و نیرو هایی که بتوانند  کنترول این ولایت را در اختیار داشته باشند، قادر خواهند بود که شاهرک ارتباط به ولایت های تخار و بدخشان را در کنترول داشته باشند. این ولایت همچنان برای کسانی که آن را در اختیار دارند این امکان را میسر می سازد تا به ولایت های سمنگان و بغلان تقرب داشته باشد و از همین رهگذر است که طالبان می کوشند هر چه زود تر کارشان را دراین ولایت یک طرفه کنند و کنترول آن را در اختیار بگیرند. به همین منظور بود که سا...

!حادثه المناک دیروز ضرورت به یک تحقیق همه جانبه دارد

2016-Jul-23 || 

دیروز به اثر چند حمله انتحاری که ظاهراً داعش مسؤولیت آن را بر عهده گرفت تعداد زیادی از اشتراک کننده گان تظاهرات جنبش روشنایی شهید و زخمی شدند. پس از آن که جنبش روشنایی نیت شان را مبنی بر تظاهرات نامحدود در برابر تصمیم حکومت مبنی بر انتقال خط برق 500 ولت از مسیر سالنگ، اعلان کردند، نهادهای امنیتی به ویژه گارنیزیون کابل، جاده های منتهی به مرکز شهر و ارگ ریاست جمهوری را با کانتینرها مسدود ساخت و تظاهر کننده گان مجبور شدند که در چهارراهی دهمزنگ توقف کنند و به سخنرانی بپردازند. اما جنایتکاران با تعبیه مواد انفجاری ویا حمله انتحاری، چوک دهمزنگ را با خون تظاهر کننده‌گان رنگین ساختند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی با تحلیل های شان به این باور استند که ممکن است مواد انفجاری پیشاپیش در جاهای معین تعبیه شده باشد ونفوذ حمله انتحاری را با متجانس بودن مظاهره چیان بعید...

!رئیس تیکا در کابل، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد

2016-Jul-23 || 

روز پنجشنبه هفته قبل تعدادی که درمیان شان کودکان و دانش آموزان یک مکتب هم به چشم می خورد در پارک شهر نو کابل به جانبداری از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دست به تظاهرات زدند. در شبکه‎های اجتماعی در رابطه به این گردهمایی گفته شد که رئیس ادارة انکشافی و همکاری نخست وزیر ترکیه (تیکا) این تظاهرات را سازماندهی کرده بود و پای دانش آموزان یک مکتب را نیز با هر وسیله یی که شده بود به تظاهرات کشاند. به همین گونه در شبکه های اجتماعی تبصره هایی هم در مورد رئیس تیکا که از حکومت ترکیه در کابل نماینده گی می کند نیز بازتاب گسترده داشت و گفته شد که رئیس اداره انکشاف و همکاری نخست وزیر ترکیه زیر کارهای اقتصادی، دست به فعالیت های سیاسی می زند که در مغایرت کامل با قوانین افغانستان دارد. ما عجالتاً به چگونگی اوضاع ترکیه و حوادث اخیر در آن کشور کاری نداریم، اما در مورد تظاهرات ...

!حلقات فاشیستی نمی خواهند قانون اساسی تعدیل شود

2016-Jul-20 ||  سید مکارم

کمیته مختلط شورای ملی در مورد فرمان تقنینی انتخاباتی نتوانست تصمیم بگیرد و دیروز جلسه این کمیته بدون توافق پایان یافت. پیش از این نیز مجلس نماینده گان این فرمان را رد کرده بود واکنون با بی نتیجه پایان یافتن جلسه کمیته مختلط،         فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی دوباره به مجلس نماینده گان می رود و نماینده گان می توانند با دو ثلث آرا تصمیم بگیرند، اما با توجه به مخالفت نماینده گان در گذشته بعید به نظر می رسد که این فرمان مورد تصویب مجلس قرار بگیرد، گرچه شب گذشته رئیس جمهور اعضای مجلس نماینده گان را به خوردن پلو به ارگ دعوت کرده بود ودر موردتصویب فرمان تقنینی انتخابات با آنها صحبت کرده است، اما تا حال معلوم نیست که نتیجه این پلو خوردن و ملاقات مثبت خواهد بود و یا این که مجلس نماینده گان از ه...

!تیزاب پاشان به روی دختران بدتر از حیوانات درنده اند

2016-Jul-19 || 

خشونت در برابر زنان در کشور ما یک پدیده تازه نیست. زنان این مصیبت عظیم را قرن های متوالیست که در سایه تداوم سنت های کهنه و نادرست و عدم آگاهی مردم از دین، متحمل می شوند. در جایی که اقدام به خشونت و تیزاب پاشی به روی زنان و دختران ریشه در رعایت دستور دین و شریعت پنداشته شود و دولت در جلوگیری از آن هنوز ناکام است، نمی توان مطمئن بود که این عمل جنایت کارانه و فجیع هر زمانی تکرار نشود. در طی ده روز گذشته این عمل دو بار تکرار شده است. گرچه یک مورد آن که در پنجصد فامیلی خیرخانه اتفاق افتاده تا حال رسماً مورد تأیید واقع نگردیده، اما در شبکه های اجتماعی این خبر بازتاب گسترده داشته است. این کار یک فاجعه بزرگ انسانی است و ریشه در نارسایی های اجتماعی دارد. مردم خود وظیفه دارند تا دست به کار شوند و نگذارند که دختران، خواهران و مادران ما چنین مورد تهاجم کینه توزان کور دل و کسان...

!حکومت قمار را به نماینده گان باخته است

2016-Jul-18 || 

در ماه سنبله یی که در پیش روست، میعاد توافق حکومت وحدت ملی به پایان می رسد و از آن پس حکومت و نظام به فقدان مشروعیت قانونی گرفتار می شود – مشروعیتی که نبود آن می تواند دامن هستی این نظام را لکه دار تر کند و آن را به باد فنا بدهد. تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی در آغاز توافق کرده بودند تا ماه سنبله امسال در کشور اصلاح نظام انتخاباتی صورت می گیرد و در پی آن هم انتخابات پارلمانی و گزینش نماینده گان شورا های ولسوالی ها انجام می گیرد و هم راه به تشکیل لویه جرگه هموار می گردد تا قانون اساسی کشور تعدیل گردد. دیده می شود که در پارلمان نماینده گان ولسی جرگه رغبت چندانی به اصلاح نظام انتخاباتی در کشور شان ندارند تا شرایطی را که تیم های تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی به آن ها توافق کرده بودند، عملی گردد. این شرایط خطوط اساسی توافقنامه حکومت را تشکیل می داد که اکنون به نوعی از اج...

!برخی از ملاامامان مسؤولیت شان را در برابر دین خدا(ج) انجام نمی دهند

2016-Jul-17 || 

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در یک گزارش خود از تلفات غیر نظامیان در کشور در سال 1394 خورشیدی خبر داد و رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان به تناسب سال 1393  17.8 درصد افزایش یافته است که عامل 72 درصد تلفات غیر نظامیان در کشور، طالبان و دیگر گروه های تروریستی به شمول شبکه حقانی و داعش شناخته شده اند. همچنان در این گزارش آمده است که 880 غیر نظامی به اثر درگیری نیروهای دولتی کشته شده اند که این رقم 9 درصد از قربانیان را شامل می شود. با توجه به این گزارش کمیسیون حقوق بشر و رخدادهای خونباری که در کشور به وقوع پیوست، طالبان و شبکه حقانی در سال پار با راه اندازی حملات انتحاری و متوسل شدن به خشونت و جنایات بزرگ در برابر غیر نظامیان از خون مردم بیگناه جاده های شهرهای بزرگ را رنگین کردند و تعداد زیادی از کودکان و زنان را به قتل رسانیدند. در حالی که برخی ...

Previous   ||   Next