c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

همه دیپلومات های نالایق به کشور فرا خوانده شوند

آرمان ملی

حکومت افغانستان دوره کار شماری از دیپلومات های افغانستان را در برخیاز کشور های جهان پایان داد و آن ها را به کابل فرا خواند. این کار یک اقدام نیک است تا کادر های جوانتر و مسلکی تری جاگزین آن ها گردد تا بتوانند معرف واقعی کشور ما در بیرون از افغانستان باشند. اصولاً وزارت خارجه ما باید در این مورد از اصولنامه های مدونی کار بگیرد که در مورد سیاست های کادری آن وزارت تدوین شده باشد. در کشور های دیگر چنین معمول است و کسانی به عنوان سفیر و یادیپلمات مقرر می شوند که دارای اوصاف وشایسته گی هایی باشند که یک دیپلمات باید داشته  باشد. اما با تأسف که در سیزده سال اخیر وزارت خارجه افغانستان در بیشترین موارد چنین اصول و ضوابط را رعایت نکرده است و کسانی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات سفارتخانه های افغانستان به ممالک دیگر اعزام کرده بودند که وابسته گان بزرگان و مقامات بلند پایه دولتی بوده اند. دیده شده است که کار سفارتخانه های کشور در این ممالک غرق در نابسامانی ها و فساد بوده است و از این ناحیه وزارت خارجه همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است که به آن ها وقعی گذاشته نشده است. این کار اتوریته و وجاهت سفارتخانه های ما را در بیرون آسیب رسانیده و مایۀ شرمساری بوده است. اکنون که وزارت خارجه کشور تصمیم گرفته است تا چهره های جدیدی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات در سفارتخانه های ما در ممالک دیگر مقرر کند جای دارد تا یاد دهانی کنیم تا به اصول و معیار


در بحر انتخابات کشور نهنگ های بزرگ بی گناه اند

باز هم مردم را فریب می دهید؟

وزیر خوب باید محافظه کار نباشد

در غم و مصیبت مردم خود شریک باشیم3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

همه دیپلومات های نالایق به کشور فرا خوانده شوند

حکومت افغانستان دوره کار شماری از دیپلومات های افغانستان را در برخیاز کشور های جهان پایان داد و آن ها را به کابل فرا خواند. این کار یک اقدام نیک است تا کادر های جوانتر و مسلکی تری جاگزین آن ها گردد تا بتوانند معرف واقعی کشور ما در بیرون از افغانستان باشند.

اصولاً وزارت خارجه ما باید در این مورد از اصولنامه های مدونی کار بگیرد که در مورد سیاست های کادری آن وزارت تدوین شده باشد.

در کشور های دیگر چنین معمول است و کسانی به عنوان سفیر و یادیپلمات مقرر می شوند که دارای اوصاف وشایسته گی هایی باشند که یک دیپلمات باید داشته  باشد.

اما با تأسف که در سیزده سال اخیر وزارت خارجه افغانستان در بیشترین موارد چنین اصول و ضوابط را رعایت نکرده است و کسانی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات سفارتخانه های افغانستان به ممالک دیگر اعزام کرده بودند که وابسته گان بزرگان و مقامات بلند پایه دولتی بوده اند.

دیده شده است که کار سفارتخانه های کشور در این ممالک غرق در نابسامانی ها و فساد بوده است و از این ناحیه وزارت خارجه همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است که به آن ها وقعی گذاشته نشده است.

این کار اتوریته و وجاهت سفارتخانه های ما را در بیرون آسیب رسانیده و مایۀ شرمساری بوده است.

اکنون که وزارت خارجه کشور تصمیم گرفته است تا چهره های جدیدی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات در سفارتخانه های ما در ممالک دیگر مقرر کند جای دارد تا یاد دهانی کنیم تا به اصول و معیار هایی توجه کند که شایستۀ یک سفیر و دیپلمات می باشد.

آشنایی با زبان های خارجی، داشتن تحصیلات عالی حقوقی، وطن دوستی، نداشتن تابعیت دوگانه و رعایت مدت اقامت کسانی که به این سمت ها گماشته می شوند، از شمار مشخصات و اوصافی است که باید وزارت محترم خارجه کشور به آن توجه  کند.

باید توجه کرد که این اشخاص در واقع معرف کشور عزیز ما در بیرون از افغانستان می باشند و باید انسان های دارای شایسته گی های یاد شده باشند.

عدم پیروی از این معیار ها سبب می شود که کارهای سفارتخانه ها به درستی اجرا نشود و اتوریته کشور ما در خارج لطمه بخورد و فساد در سفارتخانه ها دامن بگستراند.

از یاد نبریم که افغانستان در گذشته ها دارای دیپلمات های خوبی بوده اند که از آن ها نام نیکی در داخل و بیرون از کشور برجای مانده است.

وزارت خارجه کشور باید نهادی برای آموزش و تربیت دیپلمات های خویش در داخل داشته باشد که بتواند از میان آن ها کادر های خوبی در زمان های مناسب به سفارتخانه هایش اعزام بدارد.

 

...


صفحه سرمقاله

همه دیپلومات های نالایق به کشور فرا خوانده شوند

2015-Mar-03 ||  آرمان ملی

حکومت افغانستان دوره کار شماری از دیپلومات های افغانستان را در برخیاز کشور های جهان پایان داد و آن ها را به کابل فرا خواند. این کار یک اقدام نیک است تا کادر های جوانتر و مسلکی تری جاگزین آن ها گردد تا بتوانند معرف واقعی کشور ما در بیرون از افغانستان باشند. اصولاً وزارت خارجه ما باید در این مورد از اصولنامه های مدونی کار بگیرد که در مورد سیاست های کادری آن وزارت تدوین شده باشد. در کشور های دیگر چنین معمول است و کسانی به عنوان سفیر و یادیپلمات مقرر می شوند که دارای اوصاف وشایسته گی هایی باشند که یک دیپلمات باید داشته  باشد. اما با تأسف که در سیزده سال اخیر وزارت خارجه افغانستان در بیشترین موارد چنین اصول و ضوابط را رعایت نکرده است و کسانی را به عنوان سفیر و دیگر مقامات سفارتخانه های افغانستان به ممالک دیگر اعزام کرده بودند که وابسته گان بزرگان و مقامات بلند پایه...

در بحر انتخابات کشور نهنگ های بزرگ بی گناه اند

2015-Mar-02 ||  آرمان ملی

مردم افغانستان باور مند بودند که کارکنان کمیسیون های انتخابات در مرکز و ولایت های کشور در روند انتخابات سال جاری کارآیی منفی داشته اند و از همین رهگذر کشور گرفتار مصایب بیشماری گردید. از جمله این مصایب هم افت بازار اقتصادی کشور، رشد بیکاری و نومیدی مردم از آینده شان بود. پس از پایان انتخابات و شکل گیری حکومت وحدت ملی در کشور قرار شد تا اصلاحات گسترده در نظام و قوانین انتخاباتی در افغانستان وارد شود که این کار با انتقاد شدید کمیسیون های انتخاباتی روبرو شد. ولی اینک کمیسیون مستقل انتخابات اعلان داشته است که فهرست ده هزار نفری  از کارمندان این کمیسیون را ترتیب کرده است که سراسر در روند انتخابات در گیر تخلف کاری بوده اند و باید تا روز پنجشنبه از خود دفاع کنند و برای بیگناهی شان اسناد ارائه بدارند. آنها یاد آور شده اند که اگر"این افراد موفق نشوند بیگناهی خو...

باز هم مردم را فریب می دهید؟

2015-Mar-01 ||  آرمان ملی

دیروز در یک نشست خبری، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد که نزدیک به بیست عضو دایمی و بیش از ده هزار کارمند موقت کمیسیون های انتخاباتی در تخطی ها و تقلبات انتخابات گذشته دست داشته اند که در صورت اثبات مسأله، کارمندان دایمی از وظیفه برکنار و کارمندان موقت برای همیشه از وظیفه در نهادهای انتخاباتی محروم خواهند شد. گرچه کمیسیون انتخابات در رابطه تا حال اظهار نظر نکرده است، اما موضوعی که ضرورت به استدلال ندارد، تقلب سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری گذشته است که ممکن است رسوایی آن در آینده ها نیز لکۀ بر دامن انتخابات باشد و به این زودی ها و به آسانی فراموش مردم مان نگردد. اما موضوع قابل تأمل این است که در انتخابات گذشته تنها کارمندان عادی دست نداشتند که از کار برکنار شوند و یا دیگر در نهادهای انتخاباتی مجال کار برای آنها داده نشود. بل کمیته حقیقت یاب ...

وزیر خوب باید محافظه کار نباشد

2015-Feb-28 ||  سیدمکارم

موضوع مجازات ومکافات در دولت اسلامی افغانستان، فراموش شده و از این روش برای بهبود نهاد ها چندان استفاده لازم نمی شود. ما باور داریم که اگر از این روش به ویژه در نهاد های امنیتی به منظور اصلاح استفاده شود، گراف حوادث جنایی در حد لازم کاهش خواهدیافت. به گونۀ مثال اگر دیده شود که در یک حوزه پولیس در شهر کابل گراف حوادث جنایی کاهش را نشان بدهد، پس چرا کارمندان این حوزه مورد ستایش قرار نگیرند و مکافات نشوند؟ بر عکس اگر در یک حوزه پولیس حوادث جنایی بالا رود و دامنۀ گراف جنایات گسترش یابد در آن صورت باید آمر حوزه و کسانی که در رهبری قرار دارند، مجازات شوند و خبر مجازات از طریق رسانه ها بازتاب یابد، تصور می شود این روش مؤثریت خودش را در کاهش جرم و جنایت خواهد داشت. پس مشکل در کجاست که مقامات وزارت امور داخله نمی توانند آمران حوزه های پولیس شهر کابل را مجازات کنند؟ به...

در غم و مصیبت مردم خود شریک باشیم

2015-Feb-27 ||  آرمان ملی

در هفتۀ پیش با برفباری های سنگین، طوفان شدید، سرازیر شدن سیلاب و برف کوچ ها شمار زیادی از هموطنان ما در ولایت های شمال و شمال شرق، جان های شان را از دست دادند و در برخی از مناطق آسیب برف کوچ ها در آن حدی بود که تمام ساکنان منطقه در زیر برف قرار گرفتند و به ده ها تن کشته شده و خسارات فراوانی به مردم رسید. معمولاً در همین فصل سال به اثر حوادث طبیعی خساراتی به مردم ما می رسد، اما حادثه امسال کم سابقه توصیف شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز گروه های نجات نتوانستند به مشکلات فایق آیند و ممکن است تعداد تلفات بیشتر از آن باشد که تصور می شود. با کسب تجربه از سال های گذشته، مردم کشور در چنین حالات همدردی و غم شریکی شان را ثابت کرده اند، اما با آن هم، باید مردم و نهاد های مسؤول حکومتی به تمام نیرو وارد عمل شوند و به داد آسیب دیده گان برسند. در چنین حالات غم انگیز، چشم و گوش آ...

خطر داعش جدی تر می شود

2015-Feb-24 ||  آرمان ملی

دو روز پیش از این، در جاده عمومی در ولایت زابل، طالبان و یا داعشی ها سی تن از هموطنان ما را از یک بس فرود آورده و بعد آنان را به استقامت نا معلوم منتقل کرده اند. گزارش هایی نیز در دست است که داعشی ها و طالبان تعدادی از این هموطنان را سر بریده اند که امیدواریم درست نباشد. این هموطنان همه هزاره بوده اند و با توجه به پخش شبنامه های داعشی ها در دشت برچی کابل و تهدید علیه این هموطنان مان، گمان می رود داعشی ها که همان طالبانی اند که بیرق شان را از سفید به سیاه مبدل کرده اند، روند جنایات شان را در افغانستان نیز آغاز کرده اند که بر بنیاد قوم ستیزی استوار است.  اتفاقاتی که در ولایت لوگر و ننگرهار صورت گرفته است و در آن زیارتگاه هایی از سوی تفنگی های داعش – طالب با بمب ها منفجر گردیده اند، همه و همه می رسانند که خطر داعش رفته رفته جدی تر شده می رود. این مسأله می رسان...

فرشته صفت های فاسد بی قراری می کنند

2015-Feb-23 ||  سید مکارم

از شکلگیری حکومت وحدت ملی حدود شش ماه می گذرد، این حکومت جدید از همان آغاز دچار مشکلات فراوان بود، مسأله کابینه که باید در همان روز های نخستین مشکل آن حل می شد، جنجال آن به درازا کشید و وزیران حکومت آقای کرزی که امور وزارت ها را به پیش می بردند، با علاقه مندی کار نمی کردند و به همین منظور کار نهاد های حکومتی آن گونه که توقع برده می شد، پیش نرفت و سر انجام شکایات زیادی بلند شد و حکومت مجبور گردید تا وزیران حکومت پیشین را برکنار و به عوض معین ها، سرپرستی وزارت ها را برعهده گرفتند. پس از گذشت چند ماه و بگو مگو های زیاد هشت وزیر از فلتر مجلس نماینده گان گذشت و رأی اعتماد را به دست آوردند، اما هفده وزارت دیگر باز هم به وسیله معینان سرپرستی می شود. برخی باور دارند که وزیران سابق در نهاد های حکومتی دارو دستۀ خود شان را داشتند، صلاحیت قرارداد ها و خریداری ها برعهدۀ همین دارو...

صلح می خواهیم اما با ارزش ها معامله نمی کنیم

2015-Feb-23 ||  قشلاقی

اکنون روشن شده است که تلاش هایی در منطقه جریان دارد تا مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان راه اندازی شود- کاری که افغانستان چند سال پیشتر از این به آن نیاز داشت تا آبادی هایی که به کمک جامعه جهانی در این سالیان پسین بوجود آمده بود، ویران نگردد و هزاران تن از هموطنان مان جان های عزیز شان را از دست ندهند. رسانه ها گزارش میدهند که قرار است قطر بار دیگر برای میزبانی طرف های افغانی به منظور گفتگو های صلح فعال شود. این در حالیست که چین نیز در راستای برگرداندن صلح در افغانستان دست به کار شده است و پاکستان خود پا پیش گذاشته است تا این گفتگو ها صورت بگیرد. حقیقت این است که وضعیت در بخشی از جهان- اوکراین، خاور میانه و افغانستان و پاکستان  در معرض تحولات و تغییرات چشمگیر قرار گرفته است. جامعه جهانی از ظهور محور جدیدی از تروریزم به نام دولت اسلامی(داعش) که سختگیرانه ت...

Previous   ||   Next