c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

کشور سعودی چه پاسخ دارد

آرمان ملي

شبکه حقانی یکی از  شبکه های خطرناک جهادگرایان!امروز افغانستان است که به همیاری سازمان استخبارات پاکستان کار می کند و طی سال های اخیر مسؤول حملات سازمان یافته تروریستی بر علیه منافع مردم ما و امریکا در افغانستان بوده است. در حملاتی که از سوی این سازمان انجام یافته ده ها  تن از هموطنان بیگناه ما جان های عزیز شان را از دست داده اند و امریکایی ها برای بازداشت سران آن ها جایزه تعیین کرده اند. این شبکه تروریستی در قساوت و بیرحمی نیز در میانهمه گان شهرت داشته که عمدتاً در مرز  میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارد و تروریست های شان افراد آموزش دیده و خطرناکی هستند. به تازه گی هاسایت ویکی لیکسافشا کرده است که این شبکه با عربستان سعودی تماس های همیشه گی داشته است و رهبر این گروه باری برای مداوای بیماری اش به همکاری سفیر کشور سعودی در پاکستان به عربستان سعودی سفر کرده است. ویکی لیکس طی این افشاگری بیش از شصت هزار سند منتشر کرده است و در یکی از این اسناد موضوع روابط میان سعودی و حقانی آمده است که ایشان در پاکستان بار بار با مسؤولان سفارت سعودی دیدار کرده است. این در حالیست که عربستان سعودی روابط تنگاتنگی با امریکا دارد که نیرو هایش در افغانستان چندین بار از سوی تروریست های شبکۀحقانی آماج حملاتی قرار گرفته است که در یک مورد طی یکی از این حملات بیش از ده تن از نیرو های ویژه بحری آن کشور جان های شان را از دست دادند. این در حالیس


از توزیع شناسنامه های برقی استقبال می کنیم

اتحاد ما کمر دشمن را می شکند

مردم از معاهده دوم ننگین گندمک به ساده گی نخواهند گذشت

عملیات در قندز را متوقف نسازید3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

کشور سعودی چه پاسخ دارد

شبکه حقانی یکی از  شبکه های خطرناک جهادگرایان!امروز افغانستان است که به همیاری سازمان استخبارات پاکستان کار می کند و طی سال های اخیر مسؤول حملات سازمان یافته تروریستی بر علیه منافع مردم ما و امریکا در افغانستان بوده است.

در حملاتی که از سوی این سازمان انجام یافته ده ها  تن از هموطنان بیگناه ما جان های عزیز شان را از دست داده اند و امریکایی ها برای بازداشت سران آن ها جایزه تعیین کرده اند.

این شبکه تروریستی در قساوت و بیرحمی نیز در میانهمه گان شهرت داشته که عمدتاً در مرز  میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارد و تروریست های شان افراد آموزش دیده و خطرناکی هستند.

به تازه گی هاسایت ویکی لیکسافشا کرده است که این شبکه با عربستان سعودی تماس های همیشه گی داشته است و رهبر این گروه باری برای مداوای بیماری اش به همکاری سفیر کشور سعودی در پاکستان به عربستان سعودی سفر کرده است.

ویکی لیکس طی این افشاگری بیش از شصت هزار سند منتشر کرده است و در یکی از این اسناد موضوع روابط میان سعودی و حقانی آمده است که ایشان در پاکستان بار بار با مسؤولان سفارت سعودی دیدار کرده است.

این در حالیست که عربستان سعودی روابط تنگاتنگی با امریکا دارد که نیرو هایش در افغانستان چندین بار از سوی تروریست های شبکۀحقانی آماج حملاتی قرار گرفته است که در یک مورد طی یکی از این حملات بیش از ده تن از نیرو های ویژه بحری آن کشور جان های شان را از دست دادند.

این در حالیست که سعودی ها این گونه علایق شان را نسبت به حقانی تا حال مخفی نگهداشته بودند و به این ترتیب،امریکایی ها را اغفال کرده و برنامه های خویش را در منطقه عملی می کردند.

افشای این پیوند ها نشان میدهد که سعودی  همانند سابق نسبت به حکومت ها در افغانستان اخلاص و نیت و نیک نداشته است و همیشه به گونۀپنهان و آشکار از تروریست ها حمایت کرده است.

معلوم نیست تا کنون امریکا در این رابطه چه واکنش نشان می دهد، ولی این مهم تلقی می شود که چگونه کشور هایی که با همدیگر روابط دیپلماتیک و منطقوی و نظامی دارند  علیه همدیگر معرکه آرایی می کنند و در پنهانی گور همدیگر را می کنند.

افغانستان از سالیان درازی به این سو از سوی تروریست های شبکه حقانی مورد تهاجم قرار گرفته است و بالاثر آن انسان های بیگناه جان و زنده گی شان را از دست داده اند.

به باور ما، امریکا باید به این نکته اهمیت بدهد و در این باره با دقت هر چه بیشتری درنگ کند. دوستان افغانستان هرکجایی که هستند باید با راستی و صداقت تمام در کنار مردم افغانستان ایستاده باشند و نشان بدهند که ارزش ها و منافع ملی کشور ما را پاس دارند و آن را احترام می کنند.

...


صفحه سرمقاله

کشور سعودی چه پاسخ دارد

2015-Jun-29 ||  آرمان ملي

شبکه حقانی یکی از  شبکه های خطرناک جهادگرایان!امروز افغانستان است که به همیاری سازمان استخبارات پاکستان کار می کند و طی سال های اخیر مسؤول حملات سازمان یافته تروریستی بر علیه منافع مردم ما و امریکا در افغانستان بوده است. در حملاتی که از سوی این سازمان انجام یافته ده ها  تن از هموطنان بیگناه ما جان های عزیز شان را از دست داده اند و امریکایی ها برای بازداشت سران آن ها جایزه تعیین کرده اند. این شبکه تروریستی در قساوت و بیرحمی نیز در میانهمه گان شهرت داشته که عمدتاً در مرز  میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارد و تروریست های شان افراد آموزش دیده و خطرناکی هستند. به تازه گی هاسایت ویکی لیکسافشا کرده است که این شبکه با عربستان سعودی تماس های همیشه گی داشته است و رهبر این گروه باری برای مداوای بیماری اش به همکاری سفیر کشور سعودی در پاکستان به عربستان سعودی سفر ...

از توزیع شناسنامه های برقی استقبال می کنیم

2015-Jun-28 ||  آرمان ملي

افغانستان در بیش از سه دهه جنگ بسیاری از مظاهر دولت و شهروندی اش را از دست داده است. یکی از این مظاهر را تشخیص هویت شهروندانش در بر می گیرد که در کشور های دیگر جهان آن را به نحوی حل کرده اند ولی در افغانستان این معضل دچار مشکلاتی شده است. پس از بیش از سه دهه جنگ و درگیری کشور ما، راهبردی که برای شناسایی شهروندان در کشور وجود داشت هنوز پا برجای است ولی وضعیت در کشور طوری  شلوغ شده است که به آسانی نمی تواند شهروندان کشور را در برخی موارد به خوبی تشخیص داد. دروازه های باز سرحدات افغانستان به سوی جنوب و جنوب شرق چنان است که حالا برخی از شهروندان همسایه جنوبی ما می توانند خود ها را به عنوان افغان معرفی کنند و با این کار هر غلطی که بخواهند بکنند. از جانبی هم، نبودسند معتبری که نتوان آن را جعل کرد تا حال سبب شده است که روند انتخابات هایی که تا حال برگزار گردیده پر از نو...

اتحاد ما کمر دشمن را می شکند

2015-Jun-27 ||  قشلاقی

افغانستان روز های بسیار حساسی را پشت سر می گذارد- روز هایی را که در گیر و دار جنگ هایی که اکنون همه ولایت های کشور را در بر گرفته است، ثانیه هایش برای فراهم آیی و اتحاد برای به پایان رسانیدن این جنگ و جنگیدن بر ضد جنگ، خیلی مهم و با ارزش پنداشته می شود. از یک سال به این سو کار زار دشمنان مردم افغانستان برای انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال سرعت گرفته است و در این مسیر افزون بر پاکستانُ دست هایی از جهان غرب نیز در کار است. این تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال ریشه در  تحقق یابی استراتیژی های بسیار گسترده کشور هایی دارد که از انکشاف و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی چین، روسیه و هند در منطقه و جهان بیم دارند و اکنون در پی آن هستند که آتش جنگ و بد امنی را از مرز های افغانستان به آن سوی آب های آمو بکشانند تا مثلاً چین و روسیه در زیر فشار قرار داشته باشند . ج...

مردم از معاهده دوم ننگین گندمک به ساده گی نخواهند گذشت

2015-Jun-26 ||  آرمان ملي

به دنبال نشر گزارش سیگار درباره مکاتب ارواح در افغانستان که فاروق وردک متهم به اختلاس و ارائۀ آمار غلط در مورد چگونگی فعال بودن مکاتب شده است، وی در گفتگو با یک رسانه تصویری، ادعا کرد که برخی از مقام های بلند پایه دولت افغانستان در برابر امضای تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان، هفتاد میلیون دالر را در چند دوره دریافت کرده اند. این دو خبر در حالی که در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب گسترده داشته و آگاهان از حکومت افغانستان و نهاد های عدلی و قضایی کشور تقاضا کرده اند که هر دو موضوع یعنی هم گزارش سیگار و هم دریافت رشوه مقام های افغان از سوی پاکستان باید بررسی جدی شود و از صحت و سقم آن به مردم کشور اطمینان دهد، اما با وجود تقاضا های مکرر آگاهان تا حال در برابر این دو رخداد خجالت آور حکومت سکوت کرده و دستور بررسی را نداده است. دریافت پول مقامات حکومت از سوی پاکستان در برا...

عملیات در قندز را متوقف نسازید

2015-Jun-23 ||  آرمان ملي

ولسوالی چهاردره ولایت قندز صبح دیروز در نتیجه عملیات نیرو های امنیتی کشور که از دو استقامت صورت گرفت، از تصرف طالبان آزاد گردید. این در حالی است که پس از سقوط ولسوالی دشت ارچی در قندز همه گمان می بردند که شاید به زودی شهر قندز نیز توسط طالبان سقوط کند زیرا بر بنیاد گزارش ها، جنگ تا نزدیکی های شهر قندز رسیده بود. آزادی ولسوالی چهاردره یک بار دیگر به این گمانه زنی  ها نقطه پایان گذاشت که می گفتند شاید دیگر دولت نتواند قندز را داشته باشد و این شهر در اختیار شورشیان طالب و حامیان خارجی شان قرار می گیرد. آزادی ولسوالی چهاردره یک کامیابی درخشان برای نیرو های امنیتی کشور عزیز ما می باشد و نشان می دهد که نیرو های امنیتی افغانستان ظرفیت،  قابلیت و توانایی های بالفعل دارند و قادر اند در برابر هر گونه اقدام دشمنان صلح و آرامش کشور مقابله کنند و جلو دشمن را بگیرند...

آیا ما به منظور عبور دادن تروریستان به آسیای میانه قربانی می دهیم

2015-Jun-22 ||  آرمان ملي

افغانستان روز های سختی را می گذراند- روز هایی که از در و دیوار این سرزمین تهاجم و یورش مخالفینش می بارد و خون انسان های این سرزمین به خاک می ریزد. این روز های سخت از یک سال پیش آغاز گردیده است –از همان روز هایی که انتخابات به دور دوم رفت و پس از آن هم روند اعلان نتایج انتخابات به درازا کشید و رکود اقتصادی در کشور حاکم شد. به ساده گی می توان تصور کرد که از یک سال به این سواوضاع امنیتی در کشور بد تر شده می رود و ما امروز شاهد آن هستیم که امنیت و ثبات شمار زیادی از ولایت های کشور وخیم تر شده است و دشمنان صلح و آرامش مردم ما پشت در وازه های برخی از ولایت های کشور رسیده اند. طی دو هفته سه ولسوالی در کشور از تصرف دولت خارج شده است. یمگان، چهاردره، دشت ارچی، برخی از مناطق ولسوالی کجکی و... به همین منوال است که ولایت های فاریاب، سرپل، بادغیس، قندز و بغلان فوق العاده بد امن شد...

راز های پشت پرده جنگ شمال چه است

2015-Jun-21 ||  مکارم

به گزارش رسانه ها، شنبه شب ولسوالی چهار دره ولایت قندز به دست تروریستان سقوط کرد. دلیل سقوط این ولسوالی کمبود تجهیزات نظامی و نیروهای انسانی جنگی خوانده شده است و از سوی دیگر تروریستان با همان سلاح و تجهیزات نظامی که در گذشته از نیروهای امنیتی کشور به دست آورده بودند به ولسوالی مذکور حمله ور شدند و آن را به تصرف شان در آوردند. گرچه گفته شد که تلاش برای آزاد سازی ولسوالی چهار دره از سوی نیروهای امنیتی دوباره آغاز شده است و ممکن است طالبان شکست بخورند و دست به فرار بزنند، اما موضوع قابل تأمل و اندیشه این است که این تروریستان که چندی پیش در همین ولایت و در برخی از مناطق حمله کردند، چرا سرکوب نشدند و شکست قاطع نخوردند. دوباره تکرار می داریم که قندز هم مرز با پاکستان نیست که تروریستان پس از شکست فرار کنند و به لانه های مصون شان پناه ببرند. به همین گونه اکمال تروریست...

غنی در جای پای کرزی پا می گذارد

2015-Jun-20 ||  آرمان ملي

دولت،آرام آرام در جای پای دولت کرزی قدم می گذارد. بسیاری از مشکلات جاری در کشور میراث اشتباهات آقای کرزی است که نزدیک به سیزده سال در افغانستان حکمروایی کرد و تخطی های او از قانون اساسی کشور سبب شد که حاکمیت قانون در کشور روبه ضعف و سستی نهد و دولتی میراث ماند که در آن کسی از قانون نترسد. مردم افغانستان توقع داشتند و دارند که حکومت آقای محمداشرف غنی پس از آغاز به کار بتواند بر ضد فساد گسترده موجود در کشور دست به مبارزه گسترده بزند،ولی دیده می شود که  این امر نیز چندان به گونۀ درستی عملی نمی شود. اکنون در کشور  در شرایط کنونی حالاتیپیش می آید که نشان میدهد نظام دارد به سوی تخطی ها و خلاف ورزی هایی که در گذشته عملی می شد گام بر میدارد.از جمله یکی هم برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در کشور است که اکنون وقت قانونی آن بسر رسیده وپس از پایان یابی ماه جوزا مجلس نم...

Previous   ||   Next