c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

یک نوید خوب به جوانان تطبیق قانون، همکاری می خواهد

آرمان ملي

مجلس سنا قانون عروسی در کشور را تأییدکرد.این کار یک گام بسیار سازنده در کشور می باشد زیرا برگزاری محافل عروسی یکی از مشکلات بزرگ خانواده ها بوده و این محافل در سراسر کشور با هزینه های کلانی برگزار می شود که از این ناحیه  خانواده ها آسیب های کلان اقتصادی می بینند و این مشکلات سالهای سال ادامه می یابد. این کار سبب می شود که در بسیاری از موارد مشکلات و نابسامانی های فراوان در زنده گی زن و شوهر و خانواده های شان به میان بیاید و چه بسا که زنده گی زن و شوهر زنده گی پر از تنش، تلخی و غم باشد. هرچند مشکلات برگزاری محافل عروسی بیشتر یک مشکل فرهنگی است و نمی توان آن را به آسانی حل کرد، ولی اگر دولت توانایی پیگیری تطبیق یک قانون را داشته باشد، آنگاه می توان آرام آرام از زیر بار این معضل بیرون شد. تأییدقانون عروسی در کشور یکی از دست آورد های مهم دولت و مردم افغانستان می باشد. این قانون می تواند راهی برای بیرون رفت از معضل عروسی در میان خانواده ها در کشور باشد. آنچه بسیار مهم است این خواهد بود که این قانون بتواند در میان مردم راه یابد و خانواده ها به آن پابندی نشان بدهند. امروز در کشور قوانین زیادی وجود دارد ولی شماری از این قوانین تنها روی کاغذ باقی می مانند و راهی برای تطبیق آن در جامعه به وجود نمی آید. این مهمترین بخش قضیه است که باید به آن توجه کرد. این قانون باید از سوی مردم پذیرفته شود و مردم باید آن را در زنده گی خویش عملی کنند. وظ


مساجد؛ جایگاه تربیت سالم مردم

چرا رئیس جمهور می خواهد همه کاره باشد

داعشی ها، قدرتمند تر می شوند

به تفویض جایزه عجله شده است3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

یک نوید خوب به جوانان تطبیق قانون، همکاری می خواهد

مجلس سنا قانون عروسی در کشور را تأییدکرد.این کار یک گام بسیار سازنده در کشور می باشد زیرا برگزاری محافل عروسی یکی از مشکلات بزرگ خانواده ها بوده و این محافل در سراسر کشور با هزینه های کلانی برگزار می شود که از این ناحیه  خانواده ها آسیب های کلان اقتصادی می بینند و این مشکلات سالهای سال ادامه می یابد.

این کار سبب می شود که در بسیاری از موارد مشکلات و نابسامانی های فراوان در زنده گی زن و شوهر و خانواده های شان به میان بیاید و چه بسا که زنده گی زن و شوهر زنده گی پر از تنش، تلخی و غم باشد.

هرچند مشکلات برگزاری محافل عروسی بیشتر یک مشکل فرهنگی است و نمی توان آن را به آسانی حل کرد، ولی اگر دولت توانایی پیگیری تطبیق یک قانون را داشته باشد، آنگاه می توان آرام آرام از زیر بار این معضل بیرون شد.

تأییدقانون عروسی در کشور یکی از دست آورد های مهم دولت و مردم افغانستان می باشد. این قانون می تواند راهی برای بیرون رفت از معضل عروسی در میان خانواده ها در کشور باشد.

آنچه بسیار مهم است این خواهد بود که این قانون بتواند در میان مردم راه یابد و خانواده ها به آن پابندی نشان بدهند.

امروز در کشور قوانین زیادی وجود دارد ولی شماری از این قوانین تنها روی کاغذ باقی می مانند و راهی برای تطبیق آن در جامعه به وجود نمی آید.

این مهمترین بخش قضیه است که باید به آن توجه کرد. این قانون باید از سوی مردم پذیرفته شود و مردم باید آن را در زنده گی خویش عملی کنند.

وظیفه دولت نیز این است تا بکوشد جلو تخلف از این قانون را بگیرد تا توانسته باشد خانواده ها را از گرفتاری به مشکلات اقتصادی و دشمنی ها و دیگر آسیب های ناشی از آن باز داشته باشد.

در این راه علمای دین در کشور نیز وظیفۀ مهمی دارند. علما به عنوان متولیان امور دینی در کشور باید به این مورد توجه کنند و مردم را به حرمت گذاشتن به این قانون و عملی شدن گام به گام آن تشویق و ترغیب کنند.

از یاد نبریم قانونی را که پارلمان کشور تأییدکرده است در مطابقت و همخوانی با شریعت غرای محمدی تدوین شده است و رعایت و تطبیق آن نیز بر همه خانواده الزامی می باشد.

مشکلات اقتصادی خانواده و مصارف گزاف عروسی در کشور سبب شده است که همه ساله هزاران جوان برای پیدا کردن پول عروسی شان به بیرون از وطن بروند و سالهایی را کار کنند.

ده ها هزار جوان همین اکنون در انتظار ازدواج اند ولی هزینۀ عروسی شان را ندارند.

تطبیق این قانون گامی مارا به سوی بیرون رفتن از این معضل کلان اجتماعی نزدیک می سازد و باید این قانون حتی از طریق منابر، تکایا و مساجد به مردم رسانیده شود.

...


صفحه سرمقاله

یک نوید خوب به جوانان تطبیق قانون، همکاری می خواهد

2015-Mar-31 ||  آرمان ملي

مجلس سنا قانون عروسی در کشور را تأییدکرد.این کار یک گام بسیار سازنده در کشور می باشد زیرا برگزاری محافل عروسی یکی از مشکلات بزرگ خانواده ها بوده و این محافل در سراسر کشور با هزینه های کلانی برگزار می شود که از این ناحیه  خانواده ها آسیب های کلان اقتصادی می بینند و این مشکلات سالهای سال ادامه می یابد. این کار سبب می شود که در بسیاری از موارد مشکلات و نابسامانی های فراوان در زنده گی زن و شوهر و خانواده های شان به میان بیاید و چه بسا که زنده گی زن و شوهر زنده گی پر از تنش، تلخی و غم باشد. هرچند مشکلات برگزاری محافل عروسی بیشتر یک مشکل فرهنگی است و نمی توان آن را به آسانی حل کرد، ولی اگر دولت توانایی پیگیری تطبیق یک قانون را داشته باشد، آنگاه می توان آرام آرام از زیر بار این معضل بیرون شد. تأییدقانون عروسی در کشور یکی از دست آورد های مهم دولت و مردم افغانستان می باشد. ...

مساجد؛ جایگاه تربیت سالم مردم

2015-Mar-30 ||  آرمان ملي

بد کاری یک تعویذ نویس در آخرین روز های سال گذشته فاجعۀ عظیم را در کشور بوجود آورد که شماری آن را به جدال سنت و مدرنیته تعبیر کرده اند. این جدال به حدی در این روز دردسرسازشد که به یک باره گی اذهان عامه را تکان داد و همه متوجه شدند که استفاده ابزاری از دین و باور های دینی مردم تا چه حد می تواند به زیان جامعه تمام شود. قتل فرخنده به دست شماری از اوباشان که شعله افروزش تعویذگر بیسواد و از دین بیخبر بود،  سبب شد که مردم متوجه شدند چگونه ترفند های بی شرمانه یک انسان عاقبت نیندیش می تواند خون انسانی را بریزد و جامعه را شوکه کند. مردم از آن زمان متوجه شدند که این گونه تعویذ نویسان بلایای خطرناک جامعه اند که همه روزه مردم ساده دل مارا اغفال می کنند و جیب های شان را خالی می کنند. این تعویذ نویسان در حالی که ازدین اطلاعی ندارند از باور های مردم استفاده سوء کرده و در بسیاری از ...

چرا رئیس جمهور می خواهد همه کاره باشد

2015-Mar-29 ||  سید مکارم

پس از این که تقلبات گسترده و سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از سوی سازمان تقلب و به منظور به قدرت رسیدن یک نامزد مشخص صورت گرفت و سر انجام رسوا شد و بوی گند آن حتا از مرز های کشور بیرون شد و همه را اذیت کرد و آزار داد، نتایج انتخابات از سوی نهاد های ملی و بین المللی بی اعتبار خوانده شد و پس از یک تفاهم سیاسی، حکومت وحدت ملی شکل گرفت. برای با اعتبار ساختن نهاد های انتخاباتی و پروسۀ انتخابات و اعادۀ باور مردم به دموکراسی که شدیداً از سوی سازمان تقلب که زیر نظر حکومت حامد کرزی فعالیت داشت، حکومت وحدت ملی تعهد سپرد که اصلاحات لازم را در نظام انتخاباتی به وجود می آورد و خانه تکانی را در نهاد های انتخاباتی انجام می دهد، اما با گذشت شش ماه، حکومت وحدت ملی کمیسیونی را مؤظف کرد تا مسؤولیت اصلاحات در نظام انتخاباتی را بر عهده بگیرد. پیش از این که کمیسیون به کارش آ...

داعشی ها، قدرتمند تر می شوند

2015-Mar-28 ||  آرمان ملي

اوضاع در کشور به گونه ای است که نمی شود امیدوار بود. در حالی که بحران شرق میانه ابعاد تازه ای به خود گرفته است، منطقۀ ما نیز دستخوش تحولات مرموزی است که باید برای هر گردشش اندیشید و آن را دست کم نگرفت. داعش در کشور ما عرض اندام کرده است. این گروه در حالی که در خاورمیانه آسیاب های خون را جاری کرده است و دوران برده داری را در آن منطقه پیاده می کند، در کشور مانیز خواب را بر مردم بسیاری از مناطق کشور حرام کرده است. در باره شکل گیری داعش در برخی از مناطق کشور و توجه به آن ها از قبل از سوی تحلیلگران امور سیاسی و نظامی در رسانه های کشور هشدار داده شده بود ولی آن گونه که دیده می شود به این هشدار ها توجهی صورت نگرفته است و بیم آن می رود که دولت زمانی برای چاره کمر بسته کند که سد شکسته باشد و سیلاب مدهش و خانمان براندازی از آن جاری شده باشد. همین چند روز پیش بود که سیزده تن از هموط...

به تفویض جایزه عجله شده است

2015-Mar-27 ||  آرمان ملي

هیأت افغانستانی که به منظور تبادل نظر با مقامات امریکایی عازم آن کشور گردیده بود، پس از اشتراک در مجالس گوناگون و ملاقات با برخی از مقامات امریکایی به ویژه رئیس جمهوری آن کشور، دوباره به کابل بر می گردد. در این سفر، سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در کانگرس امریکا، قابل توجه بود. آقای غنی با این سخنرانی توانست روابط افغانستان را که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی آسیب دیده بود، دوباره ترمیم کند. موضع و نظر رئیس جمهوری کشور برای سناتوران امریکایی به حدی جالب بود که آنها چند بار متواتر به پا ایستاد شدند و سخنرانی وی را با کف زدن های ممتد بدرقه کردند. به همین گونه شورای اتلانتیک و انستیتیوت صلح امریکا برای رئیس جمهوری کشور جایزه رهبری برتر را تفویض کرد، اما این که این جایزه با کدام معیار برای آقای غنی تفویض شد، ملاحظاتی وجود دارد. برخی باور دارند که تفو...

از ماجرای شهادت فرخنده استفاده های سیاسی و سلیقوی نشود

2015-Mar-24 ||  آرمان ملي

قتل فرخنده به دست شماری از جاهلان و اوباشان سبب شد که مردم تکان بخورند و نسبت به فقر فرهنگی در جامعه و باور های خرافاتی آگاه و آشنا شوند. تظاهرات و حمایت هایی که در رابطه به شهادت رسیدن فرخنده از سوی نهاد های گوناگون صورت گرفت، نشان می دهد که هنوز وجدان های بیدار در کشور وجود دارند و ستم گران که هرچه دل شان بخواهد نمی توانند نسبت به مردم اعمال کنند و عده یی باور ها و عقاید شان را به زور به دیگران تحمیل نمایند. گرچه در گذشته برخی از رسانه های کشور در مورد باور های خرافاتی از سوی عده یی جاهلان و ترویج خشونت، گزارش هایی را به نشر رسانیدند، اما به این گزارش ها، نهاد های مسؤول چندان توجه نکرند و گراف باور های خرافاتی و رجوع شماری از بی خبران نزد این افراد سود جو، گسترش یافت و در هر زیارت، کوچه و پس کوچه، عده یی با استفاده از عدم آگاهی و یا جهالت مردم، مصروف پر کردن جیب های ش...

خرافات زدایی از دین مسؤولیت عالمان دین است

2015-Mar-23 ||  آرمان ملي

پنج روز از فاجعه در نزدیکمسجد شاه دوشمشیره (ع) سپری می شود.فاجعه ای که به یک باره گی اتفاق افتاد و نشان داد که جامعه در گیر چه تضاد های جانسوزی است که اگر به فعلیت درآید می تواند آثار مخرب و ویرانگر بد تر از این داشته باشد. باتمکین به این پیش آمد ناگوار که دختری زنده گیاش را از دست داد و قاتلان  او همه آدم های جاهلی  بودند که از آموزه های دین چیزی نمی دانستند، می توان روی موارد آتی تأکید کرد: در کنار زیارتگاه ها وبرخی از اماکنی که نشان و حرمت دینی دارند دلالان کور دل و از اسلام بی خبر سنگر گرفته اند و اسلام را دام روزی و رزق خویش ساخته اند و از این مدرک نان به دست می آورند. باید این لاشه های متعفن و کوردل را از این اماکن به دور انداخت تا برای چند روزی هم که شده است کار کنند و از راه حلال و سالم نان به دست آورند،نه این که مردم را فریب بدهند وبه بهانه های گوناگون با جاد...

از این وضعیت بد باید بیرون شویم

2015-Mar-22 ||  آرمان ملي

سال 1393 یکی از سال های پر تنش سیاسی در کشور مابود. در این سال که اکنون به صفحات تاریخ پیوسته است افغانستان شاهد برگزاری انتخابات و امضای پیمان استراتیژیک با امریکا بود که گفته می شود برای ثبات یابی کشور بسیار حایز اهمیت بوده اند. با این همه به درازا کشانیده شدن پروسسه انتخابات در کشور سبب شد تا برخی از معادلات از قبل پیشبینی شده رخ ندهد و کشور به جای این که راه ثبات و استحکام بیشتری یابد، به سوی وضعیت آشفته تری به پیش رفت که مهم ترین آن وضعیت نا بسامان اقتصادی در کشور می باشد. هر چند افغانستان از چند سال به این سو افت رشد اقتصادی داشته است ولی سال 1393 سالی است که این وضعیت به گونه ناامید کننده ای بد تر شد، زیرا مردم دیدند که رهبران سیاسی کشور در گیر و دار انتخابات باقی ماندند و نتوانستند به مردم امیدی را که لازم بود بدهند. در حالی که کشور از سوی نیرو های امنیتی افغانس...

Previous   ||   Next