c روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/armanemi/public_html/viewcatpost.php on line 46
روز نامه آرمان ملي - Arman -e- Mili News Paper

سرمقاله

اگر توجه نشود کندز دوباره به دست اشرار سقوط می کند

حدود چهارونیم ماه پیش در نتیجه خیانت شماری از مسؤولان در ولایت کندز و معاملاتی که گفته می شود در آن دست بیرونی ها نیز دخیل بوده است، این شهر به دست طالبان افتاد.  سقوط یک باره گی کندز این واقعیت را نشان داد که طالبان در شمال حضور دارند که می توانند مرکز یک ولایت را بدست گیرند. اشغال چند روزه شهر کندز آسیب های فراوانی بر مردم و دولت وارد کرد و در آن همه نهاد های دولتی تاراج شدند و میلیون ها دالر خسارت بر بودجه دولت وارد گردید.  مردم برای هفته ها آواره و بی خانمان شدند و  افزون بر این ها، فجایع بیشماری توسط جنگجویان طالب صورت گرفت و کارنامۀ طالبان تا سرحد بی ناموسی  نیز در این شهر ثبت گردیده است. نیروهای دولتی پس از سه روز دست به عملیات زدند و طی چند روز، اداره این شهر را دوباره به دست گرفتند و مردم نیز آرام، آرام به خانه ها و کاشانۀ شان برگشتند و زنده گی روال عادی گرفت. اما مایۀ تعجب این است که عملیات برای پاکسازی کامل ولایت کندز از وجود طالبان دیر نه پایید و به زودی متوقف شد. چند روز بعد از این رویداد ها بود که رئیس جمهور غنی به ولایت کندز سفر کرد و در آن جا به نیرو های امنیتی گفت تا به عملیات شان برای پاکسازی کندز ادامه بدهند و عقب نشینی نکنند. از آن زمان دیده می شود که این نیرو ها در پشت دروازه های شهر کندز زمین گیر شده اند و دیگر از عملیات پاکسازی این شهر خبری نیست و در این مدت طالبان توانسته اند از گذشته نیرو مند تر


!به حیلۀ طالبان بازی نخورید

آیا حکومت دانست مقصـر جنـگ در بغـلان کیـست؟

کشورهای مذاکره کنندة صلح ضمانت کنند

!پاکستان باید بیشتر از این نا آرام شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

اگر توجه نشود کندز دوباره به دست اشرار سقوط می کند

حدود چهارونیم ماه پیش در نتیجه خیانت شماری از مسؤولان در ولایت کندز و معاملاتی که گفته می شود در آن دست بیرونی ها نیز دخیل بوده است، این شهر به دست طالبان افتاد.

 سقوط یک باره گی کندز این واقعیت را نشان داد که طالبان در شمال حضور دارند که می توانند مرکز یک ولایت را بدست گیرند.

اشغال چند روزه شهر کندز آسیب های فراوانی بر مردم و دولت وارد کرد و در آن همه نهاد های دولتی تاراج شدند و میلیون ها دالر خسارت بر بودجه دولت وارد گردید.

 مردم برای هفته ها آواره و بی خانمان شدند و  افزون بر این ها، فجایع بیشماری توسط جنگجویان طالب صورت گرفت و کارنامۀ طالبان تا سرحد بی ناموسی  نیز در این شهر ثبت گردیده است.

نیروهای دولتی پس از سه روز دست به عملیات زدند و طی چند روز، اداره این شهر را دوباره به دست گرفتند و مردم نیز آرام، آرام به خانه ها و کاشانۀ شان برگشتند و زنده گی روال عادی گرفت.

اما مایۀ تعجب این است که عملیات برای پاکسازی کامل ولایت کندز از وجود طالبان دیر نه پایید و به زودی متوقف شد.

چند روز بعد از این رویداد ها بود که رئیس جمهور غنی به ولایت کندز سفر کرد و در آن جا به نیرو های امنیتی گفت تا به عملیات شان برای پاکسازی کندز ادامه بدهند و عقب نشینی نکنند.

از آن زمان دیده می شود که این نیرو ها در پشت دروازه های شهر کندز زمین گیر شده اند و دیگر از عملیات پاکسازی این شهر خبری نیست و در این مدت طالبان توانسته اند از گذشته نیرو مند تر شوند و حضور خویش را در حومه های شهر ها و برخی از ولسوالی های کندز بیشتر سازند.

گزارش هایی که تازه به دسترس قرار دارد، حکایت از آن دارد که حضور طالبان در حومه های شهر بیشتر شده است و اگر کسی بخواهد از مرکز این شهر به ولسوالی های آن سفر کند، متوجه حضور پر رنگ طالبان می گردد تا آن جا که احساس می شود تنها مرکز این ولایت همین اکنون در دست نیرو های دولتی می باشد.

گزارش ها می رساند که بیرق های سفید طالبان در حومه های شهر به چشم می خورد و مردم شهر بیم دارند که اگر از وضعیت همینگونه ادامه یابد، طالبان شاید دوباره به این شهر یورش برند و آن را از دست دولت بیرون کنند.

ما یاد آور می شویم که اداره کندز برای دولت بسیار مهم است، زیرا این شهر راه وصل تخار و بدخشان است و این شاهراه مواصلاتی هم به بندر شیرخان میرود که منبع عایداتی برای دولت می باشد.

اگر طالبان دوباره این شهر را بگیرند، به معنای آن است که رئیس جمهوری کشور را از یک آستین دوباره مار می گزدو این برای یک مسلمان تعبیر خوبی نیست.

باور ما این است که دولت باید هر چه زود تر دست به کار شود و به حضور طالبان در حومه های شهر و ولسوالی های کندز پایان بدهد و روا مدارد که فاجعۀ چند ماه پیش در این شهر دوباره اتفاق بیفتد.

...


صفحه‌ی سرمقاله

اگر توجه نشود کندز دوباره به دست اشرار سقوط می کند

2016-Feb-09 || 

حدود چهارونیم ماه پیش در نتیجه خیانت شماری از مسؤولان در ولایت کندز و معاملاتی که گفته می شود در آن دست بیرونی ها نیز دخیل بوده است، این شهر به دست طالبان افتاد.  سقوط یک باره گی کندز این واقعیت را نشان داد که طالبان در شمال حضور دارند که می توانند مرکز یک ولایت را بدست گیرند. اشغال چند روزه شهر کندز آسیب های فراوانی بر مردم و دولت وارد کرد و در آن همه نهاد های دولتی تاراج شدند و میلیون ها دالر خسارت بر بودجه دولت وارد گردید.  مردم برای هفته ها آواره و بی خانمان شدند و  افزون بر این ها، فجایع بیشماری توسط جنگجویان طالب صورت گرفت و کارنامۀ طالبان تا سرحد بی ناموسی  نیز در این شهر ثبت گردیده است. نیروهای دولتی پس از سه روز دست به عملیات زدند و طی چند روز، اداره این شهر را دوباره به دست گرفتند و مردم نیز آرام، آرام به خانه ها و کاشانۀ شان برگشتند و زنده گی رو...

!به حیلۀ طالبان بازی نخورید

2016-Feb-08 || 

طالبان دیروز اعلام کردند که اگر دولت نیرو هایش را که برای تصفیه دند غوری و مناطق اطراف آن از سه هفته به این طرف وارد کارزار کرده است از منطقه بیرون کند،  اجازه می دهند تا  کا رکنان شرکت برشنا، پایه هایی را که انرژی برق ازبیکستان را به کابل انتقال می دهد، دوباره ترمیم کنند و برق به شهر کابل جریان یابد. این در حالیست که طی عملیات های نیرو های امنیتی کشور در دند غوری، برخی از نقاط این ولسوالی به دست نیرو های امنیتی کشور افتیده است و هنوز نیرو های ما در حال تصفیه مناطق از وجود طالبان می باشند. به یاد داشته باشیم که دند غوری چندی پیش طی یک معاملۀ ننگین و پیمانی بد تر از آن به طالبان واگذار شده بود که نتیجه را همه گان دیده اند و  انهدام پایه انتقال برق از ازبیکستان به کابل نمونه کوچکی از آن می باشد. در نتیجه این پیمان اکنون دولت از مدت بیش ازدوهفته است که آسیب های ف...

آیا حکومت دانست مقصـر جنـگ در بغـلان کیـست؟

2016-Feb-07 || 

حدود بیست روز است که شهروندان کابل در بیشترین مناطق این شهر از نعمت برق محروم شده اند و در تاریکی به سر می برند. هر چند زمستان امسال بی برف بود و تا حال سردی قابل توجهی نداشته است ولی باآن همه همانند سال گذشته نبود برق یکی از معضلات شهروندان کابل شده است و این محرومیت حتی به اقتصاد متشبثین نیز ضرر فراوان رسانیده است. در همین مدت شماری از دستگاه های خورد و بزرگ تولیدی به دلیل نبود انرژی برق از کار افتاده اند و این مزید بر علت های دیگر باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور گردیده است. افزون بر این ها، هر روزه شرکت برشنا مبالغ قابل توجهی را هزینه روغنیاتی می کند که در دستگاه های دیزلی تولید برق مصرف می شود تا بخشی از نیازمندی های مردم شهر کابل به برق مرفع گردد. این در حالیست که نیازمندی شهروندان کابل به برق به اندازه ای است که تدارک آن اکنون از توان شرکت برشنا نیست و از همین سبب...

کشورهای مذاکره کنندة صلح ضمانت کنند

2016-Feb-06 || 

سومین دور گفتگو های چهار جانبه برای صلح افغانستان دیروز در اسلام آباد پاکستان دایر گردید و در این مذاکرات همانند دو دور دیگر امریکا، چین، افغانستان و پاکستان حضور داشتند و قرار شد تا در این نشست برنامة گفتگوی صلح افغانستان با طالبان که به نقشه راه مسمی شده است تدوین گردیده و روشن شود که باری میان طالبان و دولت افغانستان گفتگو های رو در رو آغاز گردد و هر دو طرف برای پایان دادن به جنگ دراز مدت در کشور شان مذاکره کنند. دیده می شود که مردم افغانستان به این مذاکرات بسیار امید بسته اند و تحلیلگران باور دارند که این گفتگو ها سرانجام به صلح در این کشور جنگ زده منجر خواهد شد. آنگونه که دیده می شود طالبان هنوز در این زمینه چیزی اظهار نکرده اند که آیا طرحی را که در مذاکرات چهار جانبه در میان نماینده گان این کشور ها مطرح می شود، قبول خواهند کرد یا خیر؟ تقریباً مذا...

!پاکستان باید بیشتر از این نا آرام شود

2016-Feb-05 ||  سید مکارم

بنابر گزارش رسانه ها، دور دیگری از گفتگو های صلح در اسلام آباد از سر گرفته می شود، اما چنان که به نظر می رسد نظامیان پاکستانی هنوز هم متعهد به آوردن صلح و ثبات در افغانستان نیستند و با در پیش گرفتن سیاست انکار، به دوام جنگ و حمایت از هراس افگنان ادامه می دهند. در حالی که نماینده گان دو قدرت بزرگ جهانی یعنی امریکا و چین در مذاکرات و گفتگو های صلح حضور یافته اند و ظاهراً پاکستان را تشویق می دارند تا طالبان را آماده مذاکره با حکومت افغانستان کنند ولی با آغاز دور اول مذاکرات، حملات تروریستان در نقاط مختلف کشور شدت گرفته است و شبکه استخبارات پاکستان ( آی اس آی) بیشتر از پیش در تجهیز و سازماندهی هراس افگنان کمر بسته است و با تمام قوت و نیرو می خواهد از این مذاکرات امتیاز بیشتر بگیرد. آنگونه که برخی از آگاهان باور دارند، جنگ حکومت و مردم افغانستان در برابر پاکستان است و ط...

!بر زخم های پناهجویان نمک نپاشید

2016-Feb-02 || 

بحران پناهجویی در اروپا و پناهجویان افغان از جمله یکی از مسایل مهم برای دولت افغانستان باید باشد. از یک سال به این سو همه روزه شهروندان کشور اعم از زن و مرد و پیر و جوان دست به کار اند تا کوله بار بر دوش نهاده و از کشور شان بیرون روند و در این میانه ده ها هزار تن از آنان راهی این سفر طولانی شده اند و هم اکنون خود را در بهشت آرزوهای شان- دنیای غرب می بینند. همچنان تا کنون ده ها هموطن بخت برگشتۀ ما در آب های مدیترانه در راه رسیده به اروپا و دست یابی به یک زنده گی مطلوب، جان های عزیز شان را از دست داده و برای خانواده و دوستان خویش مصیبت آفریده اند. در چنین وضعیتی، شمال افریقا و خاورمیانه نیز سیل آواره گان به این جمعیت افغانی پیوسته است و از این است که بحران پناهنده گان در اروپا ابعاد گسترده تری پیدا کرده است که از شمار آن یکی هم موضوع مشکلات امنیتی می باشد که حملات در پاریس...

!رئیس جمهور قیوم را به امریکا و گلاب را به انگلستان بفرستد

2016-Feb-01 ||  مکارم

جنگ در برابر طالبان تروریست هنوز هم ادامه دارد و دند شهاب الدین و دندغوری تا حال از وجود هراس افگنان کاملاً پاک سازی نشده است.  گفته شده که طالبان یک پایۀ دیگر انتقال برق را با اره قطع کرده و تهدید کرده اند که پایه های دیگر را هم تخریب خواهند کرد. این در حالی است که عاملان پیمان (دندغوری) به سرکرده گی گلاب منگل با وجود اعتراض های مردمی مبنی بر مجازات آنها، مورد پیگرد قرار نگرفته اند و حکومت در رابطه، خاموشی اختیار کرده است. طالبان با استفاده از فرصت آتش بس، خود شان را تقویه و تجهیز کردند و امروز در برابر نیرو های امنیتی ما مقاومت می کنند، سربازان ما را شهید و خسارات هنگفتی را به مردم رسانیده اند. رسانه ها از همان ابتدا از پیامد منفی و خطر آتش بس با طالبان در دندغوری هشدار دادند ولی مقامات حکومت در برابر این هشدار های رسانه ها و برخی از آگاهان توجه نکردند و به گلا...

!امریکا متوجه حرف های خود باشد

2016-Jan-31 || 

افغانستان کشور جنگ زده و هنوز در گیر جنگیست که از سوی بیگانه‎گان تمویل می شود و جنگجویانش به طور عمومی افغانی هستند. در این جنگ یک طرف به استشاره بیگانه‎گان، کشور خویش را خراب می کند و برادران خویش را به قتل می‎رساند و جانب دیگر کمر بسته است تا امنیت را برای مردم تأمین کند و کشورش را به سوی ثبات، ترقی و پیشرفت هدایت کند. دیده می شود که در این میانه یکی خراب و دیگری عمران می کند و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. در چنین اوضاع، نیروهای امنیتی افغانستان دلیرانه از کشور شان حراست می کنند و در این راه همه روزه قربانی می دهند و مردانه از سنگر های عزت وشرف خویش پاسداری می‎نمایند. روشن است که ما در معرض جنگ تحمیل شده از بیرون قرار داریم و نیازمند آن هستیم تا جامعه جهانی به نیرو های امنیتی ما کمک کند تا آنان بتوانند به درستی وظایف شان را در سراسر کش...

Previous   ||   Next