سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09  || مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر: مدیریت ناسالم اشرف غنی افغانستان را به این وضعیت رساند

درخواست تازه دفتر رياست جمهوري درخصوص تعيين سرنوشت معاون اول رييس جمهور، با واکنش هاي متفاوت و منتقدانه‌اي رو برو شده است. شماري از فعالان مدني، سياست‌هاي اخير ارگ را که به منزوي ساختن شخصيت‌هاي سياسي و مقامات ارشد دولتي منجر شده، عامل اصلي مشکلات امروزي در کشور مي دانند.

به باور اين فعالان مدني، افغانستان امروز هم از اجماع سياسي «نيم بند» داخلي محروم شده و هم کشورهاي حامي سياسي افغانستان با ديدن اين وضع، در حالت سردرگمي قرار گرفته اند.

نعيم نظري رييس شبکه جامعه مدني و حقوق بشر در کابل، رييس جمهور و سياست‌هاي  او را عامل اصلي اين اوضاع مي‌داند.

آقاي نظري به هشدار مي گويد: ”با تأسف ما در يک وضعيت بسيار بدي قرار داريم که در اين وضعيت نه تنها اجماع سياسي ملي که قبلاً تا يک حدي شکل گرفته بود و وجود داشت آسيب ديده، بلکه اجماع بين المللي هم در قبال افغانستان سخت آسيب پذير شده است.”

نظري مي گويد، اگر رييس جمهور افغانستان روش و مديريت دقيق و قابل قبول مي‌داشت، افغانستان به اين وضعيت نمي‌رسيد.

برخي از اعضاي مجلس نماينده‌گان نيز با اين ديدگاه آقاي نظري موافق است. حفيظ منصور يکي از اعضاي مجلس نماينده‌گان، سياست‌هاي رييس جمهور در خصوص رقباي سياسي‌اش را زير سوال مي‌برد. آقاي منصور گفت اکثر کشورهاي که بنياد مردمي ندارند و متکي به مردم نيستند، نسبت به اعتراضات و تقاضاهاي رقباي سياسي‌شان بي اعتنا هستند.

برخي ديگر از اعضاي مجلس نماينده‌گان، با درخواست تازه دفتر رياست جمهوري هم‌نظر هستند. غلام فاروق نظري عضو مجلس نماينده‌گان گفت: “در قانون اساسي گفته شده هر شهروند افغانستان که جرمي دارد و جرمي مي‌کند، بايد از طريق نهادهاي عدلي و قضايي پيگيري و جرم‌اش ثابت يا تکذيب گردد. اگر برائت گرفت در وظيفه خود دوام بدهد و اگر گرفت طبيعي است که جزا داده مي شود. بايد بين معاون و رييس جمهور و وکيل پارلمان و وزير کابينه و يک شهروند عادي مملکت امتياز قايل نشود. اين عدالت بايد برقرار باشد.

 


FRESH NEWS

رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر: مدیریت ناسالم اشرف غنی افغانستان را به این وضعیت رساند

2017-Jul-09 || 

درخواست تازه دفتر رياست جمهوري درخصوص تعيين سرنوشت معاون اول رييس جمهور، با واکنش هاي متفاوت و منتقدانه‌اي رو برو شده است. شماري از فعالان مدني، سياست‌هاي اخير ارگ را که به منزوي ساختن شخصيت‌هاي سياسي و مقامات ارشد دولتي منجر شده، عامل اصلي مشکلات امروزي در کشور مي دانند. به باور اين فعالان مدني، افغانستان امروز هم از اجماع سياسي «نيم بند» داخلي محروم شده و هم کشورهاي حامي سياسي افغانستان با ديدن اين وضع، در حالت سردرگمي ق...

اتحادیه اروپا: دولت افغانستان اتهامـات وزیر اطـلاعات و فـرهنگ پیشین را بررسی کـند

2017-Jul-08 || 

نماينده ويژه اتحاديه اروپا از دولت افغانستان خواسته است تحقيقات فوري در پيوند به اتهامات وزير پيشين اطلاعات و فرهنگ در مورد اعضاي مجلس نماينده‌گان را انجام دهد. فرانس ميشل ميليبن نماينده ويژه اتحاديه اروپا در افغانستان مي گويد: “اتهامات وارد شده از سوي عبدالباري جهاني وزير پيشين وزارت اطلاعات وفرهنگ در رابطه به فساد در پارلمان افغانستان نياز به تحقيقات دارد و اين حق مردم افغانستان است.” به تازه‌گي عبدالباري جهاني وزير پ...

در یک گردهمایی بزرگ والدین مکاتب افغان-ترک حمایت شان را از رهبری این مکاتب اعلام داشتند

2017-Jul-05 || 

انجینیر محمد یوسف پشتون: حکومت زیر فشار های سیاسی با سرنوشت هشت هزار دانش آموز بازی نکند عبدالشکور دادرس: برای خواسته های برحق خود، حاضریم دروزاۀ دوزخ را هم دق الباب کنیم صدیق الله توحیدی: ترکیه نباید مثل پاکستان در امور کشوری ما دخالت کند در يک گردهمايي بزرگ، والدين دانش آموزان مکاتب افغان-ترک يک باردگر حمايت شان را از رهبري فعلي اين مکاتب ابراز داشتند و از رهبران حکومت تقاضا کردند که زيرفشار سياسي قرار نگيرند و در برابر اين مکاتب...

حاجی محمد محقق: حکومت به زور گویی و حق کشی خاتمه بدهد

2017-Jul-04 || 

مسؤولان حکومت از سیاست انگلیس (تفرقه بینداز و حکومت کن)  استفاده می کنند حاجي محمد محقق معاون دوم رياست اجرايي به انتقادهاي برخي از حلقات به ايجاد "شوراي عالي ايتلاف براي نجات افغانستان"به شدت واکنش نشان داد. احزاب جمعيت اسلامي افغانستان ، جنبش ملي اسلامي افغانستان و حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان، روز گذشته ايتلافي را به نام "شوراي عالي ايتلاف براي نجات افغانستان "شکل دادند که شکل گيري اين ايتلاف واکنش هاي زيادي را در د...

زنان افغانستان برای نبرد با داعشیان و طالبان مسلح شدند

2017-Jul-03 || 

در حالي که گروه‌هاي تروريستي به کشتار و نابودي در مناطق مختلف افغانستان ادامه مي دهند گروهي از زنان افغانستان به روي تروريست ها سلاح کشيدند. خبرگزاري رويترز در گزارشي نوشته است، زنان افغانستان با کمک به پوليس در مناطق حضور طالبان و داعش براي مبارزه با آنها آموزش نظامي ديده و مسلح شده اند. در گزارش آمده است، در حالي که گروه‌هاي تروريستي به کشتار و نابودي در مناطق مختلف افغانستان ادامه مي دهند گروهي از زنان افغانستان به روي تروريس...

فضل‌هادی مسلمیار: تشکیل دهنده‌گان ایتلاف از وظایف دولتی کنار بروند

2017-Jul-02 || 

سخنگوی والی بلخ: ایتلاف در پی براندازی نظام نیست حزب اسلامي گلبدين حکمتيار در واکنش به اظهارات ايتلاف تازه‌تشکيل‌شده مي‌گويد، بايد سياست‌هاي تقابل خصمانه و رقابت‌هاي ناسالم کنار گذاشته شود. عطا محمد نور و صلاح‌الدين رباني رهبران حزب جمعيت اسلامي، عبدالرشيد دوستم رهبر حزب جنبش ملي و محمد محقق رهبر حزب وحدت ملي مردم افغانستان ايتلافي را زير نام «شوراي عالي ايتلاف براي نجات افغانستان» اعلام کردند. اين ايتلاف رو...

یک نشریه امریکایی: «غنی عمیقاً نامحبوب است»

2017-Jul-01 || 

بحران سياسي‌ که در کابل در حال آشکار شدن است، خطرناک‌تر از اوضاع امنيتي رو به وخامت است. نيويارک ديلي در گزارشي نوشت: وقتي جيمز ماتيس، وزير دفاع امريکا در هفته‌ گذشته در کميته‌ نيروهاي مسلح سناي امريکا فراخوانده شد تا در مورد جنگ در افغانستان نظر بدهد، گفت: ما در حال حاضر پيروز جنگ افغانستان نيستيم. در گزارش آمده است که طالبان حملات تهاجمي چشمگيري داشته‌اند، اوضاع امنيتي همچنان رو به وخامت است و حکومت افغانستان به‌طور ق...

فاصله میان حکومت و مردم از میان می رود

2017-Jun-24 || 

برنامه جمع آوری موانع و دیوارهای سمنتی از روی جاده های پایتخت آغاز گردید شهرداري کابل به‌منظور از بين بردن مشکلات ترافيکي اقدام به جمع‌آوري سنگ‌ديوارها و موانع سمنتي کوچک از سطح شهر کابل کرد. عبدالله حبيب زي، شهردار کابل مي‌گويد که اين برنامه مطابق فيصله کابينه حکومت، شوراي امنيت، شهرداري کابل و ارگان‌هاي امنيتي آغاز شده‌است. حبيب زي گفته‌است که کار برداشتن موانع از جاده‌هاي پايتخت حدود سه ماه را در بر خواهد گر...

Previous   ||   Next