سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09  || مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

زارعان ارزگان: اگر حکومت تخم اصلاح شده بدهد، تریاک کشت نمی‎کنیم

زارعان در ولايت ارزگان از حکومت ميخواهند که کشت بديل کوکنار را در اختيار آنان قرار دهد.

گزارش ها حاکيست که در سال روان مزارع کوکنار در ولايت ارزگان بيشتر شده، اما برعکس حاصلات آن کمتر از سالهاي گذشته بودهاست.

زارعان اين ولايت ميگويند، که از روي مجبوري به کشت کوکنار رو آرودهاند، از همين رو از حکومت ميخواهند براي دريافت کشت بديل با آنان کمک کند.

زارعان اين ولايت حکومت را مقصر ميدانند، زيرا به گفتة آنان، بازار مناسبي براي محصولات زراعتي آنان وجود ندارد و دولت نيز کشت بديلي را در اختيار زارعان قرار نميدهد.

آنان مي گويند، اگر حکومت در بدل کوکنار تخمهاي اصلاح شدة زراعتي را در اختيار ما قرار دهد، ما ترياک کشت نميکنيم. حال ما مجبور استيم که ترياک کشت کنيم.


صفحه اخبار

جنبش روشنایی از راه اندازی اعتراضات گستردۀ جدید خبر داد

2017-Jul-09 || 

اعضاي جنبش روشنايي از راه‌اندازي يک تظاهرات گستردة مردمي در آستانة نزديک شدن به اولين سال‌روز قربانيان اين جنبش که در دوم ماه اسد سال‌ پار در حملة انتحاري در کابل کشته شدند، خبر مي‌دهد. اعضاي جنبش روشنايي ديروز در يک نشست خبري در کابل اعلام کردند که تظاهرات در روز دوم اسد از سوي اعضاي جنبش روشنايي راه‌اندازي مي‌گردد و مسير آن مصلاي مزاري الي دفتر هيأت نماينده‌گي سازمان ملل متحد مي‌باشد. جنبش روشنايي از دولت افغانستان...

اشرف غنی: بخاطر تأمین امنیت کابل شش ماه وقت می خواهم

2017-Jul-09 || 

محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان مي‌گويد، نارضايتي‌هاي قومي در افغانستان پيچيده و به صورت عميقي محسوس بوده و اکثراً استوار بر بي‌توجهي و تبعيضي است که از گذشته بر جا مانده است. رييس جمهوري افغانستان که ديروز در نشست هيأت همآهنگي و نظارت افغانستان‪(JCMB) سخنراني مي‌کرد گفت، احساس نارضايتي در افغانستان به صورت فزاينده‌اي شکل قومي به خود مي‌گيرد. آقاي غني گفت: ما نمي‌توانيم نابودي پنهاني برخاسته از قطب‌بندي‌ قوم...

مردم: چرا حزب اسلامى خلع سلاح نمى شود؟

2017-Jul-09 || 

در حالي که نهادهاي امنيتي از موفقيت هاي خويش در تأمين امنيت شهروندان کابل سخن مي زنند، اما شماري از شهروندان کابل علت ناامني ها را وجود سلاح در نزد افراد غير مسؤول مي دانند. اين باشنده گان کابل ادعا دارند که با آمدن آقاي حکمتيار امنيت نسبي شهر از بين رفته است چنانچه روز گذشته دو فير موشک به ناحيه پنجم اصابت کرد که سبب قتل و جراحت چندين تن شد. با اين كه در قرارداد صلح بين حزب اسلامى و دولت افغانستان به صراحت ذكر شده كه حزب اسلامى شاخة نظا...

زارعان ارزگان: اگر حکومت تخم اصلاح شده بدهد، تریاک کشت نمی‎کنیم

2017-Jul-09 || 

زارعان در ولايت ارزگان از حکومت مي‎خواهند که کشت بديل کوکنار را در اختيار آنان قرار دهد. گزارش ها حاکيست که در سال روان مزارع کوکنار در ولايت ارزگان بيشتر شده، اما برعکس حاصلات آن کمتر از سال‎هاي گذشته بوده‎است. زارعان اين ولايت مي‎گويند، که از روي مجبوري به کشت کوکنار رو آروده‎اند، از همين رو از حکومت مي‎خواهند براي دريافت کشت بديل با آنان کمک کند. زارعان اين ولايت حکومت را مقصر مي‎دانند، زيرا به گفتة آنان، بازار مناسب...

عملیات علیه داعش در هسکه مینه ننگرهار از سر گرفته شد

2017-Jul-08 || 

نظاميان افغان و نيروهاي خارجي، از چهار روز به اين‌سو يک بار ديگر در ولسوالي هسکه مينه ولايت ننگرهار، عليه گروه داعش عمليات‌هاي نظامي راه اندازي کردند. به گفتة مقام‌هاي محلي، نيروهاي افغان خود را به مکاني رسانيده اند که در جريان 12 سال گذشته نيروهاي طرفدار دولت افغانستان در آن‌جا قدم نگذاشته بودند. نيروهاي افغان و خارجي، دوبار ديگر نيز در ولسوالي هسکه مينه، عليه گروه داعش عمليات راه اندازي کرده بودند، اما پس درگيري چند روزه، نيروهاي افغان محل را ترک کرده بودند و مخالفان مسلح بار ديگر اين ولسوالي را تحت کنترول خود آورده بودند. حميدالله، فرمانده پوليس هسکه مينه به رسانه‌ها گفت، نيروهاي طرفدار حکومت افغانستان از هوا و زمين عليه گروه داعش، حملات شان را آغاز کرده اند. وي افزود: نيروهاي ما اکنون شرموخ، مورگي، بره احمدخيل، جودره، ترلي کندو و منطقة او...

پاکستان سه کیلومتر در خاک افغانستان سیم خاردار نصب می‌کند

2017-Jul-08 || 

باشنده‌گان پکتیکا: حکومت در مقابل این اقدام عاجز است در ادامه سيم خاردار کشي پاکستان در طول خط ديورند و سرحد با افغانستان، نظاميان پاکستاني نصب سيم هاي خاردار را در منطقه "انگور اده" ولسوالي برمل ولايت پکتيکا آغاز کرده اند. باشنده‌گان ولايت پکتيکا مي‌گويند که مليشه‌هاى پاکستانى، نصب سيم خاردار در ولسوالى برمل اين ولايت را آغاز کرده‌اند و اين کار آنان را نگران ساخته‌است. مليشه‌هاى پاکستانى نصب سيم خاردار در...

پرونده «انس حقانی» و «حافظ رشید» به دادگاه‌لاهه ارسال شد

2017-Jul-08 || 

حکومت افغانستان پرونده «انس حقاني» برادر رهبر شبکه حقاني و «حافظ رشيد» را براي رسيده‌گي به دادگاه بين‌المللي لاهه ارسال کرد. گزارش‌ها حاکيست، اخيراً شبکه تحليلگران افغانستان اعلام کردند که حکومت افغانستان 16 پرونده جنايت‌هاي جنگي را براي رسيده‌گي به دادگاه بين‌المللي فرستاده است که پرونده‌هاي «انس حقاني» و «حافظ رشيد» را نيز شامل مي‌شود. اين در حالي است که ماه گذشته پس از حمله خونين کابل که ...

زارعان خربوزه و تربوز در بلخ 90 درصد ضرر کرده اند

2017-Jul-08 || 

موسم حاصل برداري خربوزه و تربوز در ولايت بلخ فرا رسيده است، اما زارعان اين ولايت از نبود بازار براي فروش حاصلات شان شکايت داشته و مي گويند که به همين سبب نسبت به سال قبل، 90 درصد ضرر کرده اند. سال قبل يک تونس خربوزه را به 15000 افغاني به فروش مي رسانديم، امسال از يک تونس خربوزه 1500 افغاني به دست مي آوريم که از اين پول، 700 افغاني آن کرايه موتر مي شود و 140 افغاني را دلال يا کميشن‌کار مي گيرد و به زارع کار فقط چهار و نيم الي پنج صد افغاني باقي مي ما...

Previous   ||   Next