سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09  || مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

اردوی ملی؛ نمادِ وحدت ملی در افغانستان

جوامعي که ساختار اجتماعي آن متشکل از گروه‌هاي مختلف انساني با تنوعات نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي است، ظرفيت‌ عبور از بحران و رسيدن به ثبات اجتماعي را نيز دارا مي‌باشد.

به بيان ديگر؛ کثرت گروه‌هاي انساني، عامل اساسي در تحکيم مردم سالاري در جوامع به شمار مي‌رود. افغانستان از جمله کشورهاي است که زمينه‌هاي فراوان براي تحکيم خردمندانه همبستگي و وحدت ميان گروه‌هاي متکثر انساني در آن وجود دارد. مردم اين کشور ضمن داشتن تاريخ، فرهنگ و دين مشترک، با سرنوشت به هم تنيده و غير قابل انفکاک نيز مواجه اند که همه را در مسير واحد حرکت مي‌دهد و اين مسأله براي هر فرد بالغ و عاقل اين سرزمين قابل درک و فهم است. منافع جمعي، شادي‌ها و رنج‌هاي مشترک اين مردم که با تشخيص دوست و دشمن در ادوار مختلف تاريخ صورت گرفته، عامل يکپارچگي و اتحاد ميان اقوام اين سرزمين بوده است. به طور مثال؛ در شرايط حاضر يکي از نمونه‌هاي که همبستگي و وحدت ميان اقوام، مذاهب و نژادها را در افغانستان به نمايش گذاشته و در عمل ثابت مي‌سازد، وجود نيروهاي نظامي به خصوص اردوي ملي اين کشور است.

فرزندان دلير و با شهامت اين سرزمين با ايمان خدشه ناپذير به آفريدگار، تعهد به ميهن و صداقت به وظيفة مقدس سربازي، شب و روز در سنگرهاي دفاع براي حفظ جان و آرامش اين مردم در برابر دشمنان بزدل و بي رحم شان مبارزه مي‌کنند.

يکي از خوبي‌هاي اردوي ملي افغانستان، حضور تمام اقوام در تشکيلات آن است که باعث جلب اعتماد بيشتر مردم به اين نيروها گرديده است. نقش افراد از اقوام و قبيله‌هاي مختلف در اردوي ملي، در قدم اول نشان‌دهنده داشتن روحيه بلند اتحاد و همدلي ميان اين مردم بوده و در قدم دوم، فُرصت حضور همه افراد واجد شرايط را که متعلق به اين خطه جغرافيايي استند، براي دفاع از کشور خود شان مهيا مي‌سازد. اين عمل باعث ايجاد حس وطن دوستي، اخوت، اتحاد قومي و روابط دوستي بين يکديگر شده و در درازمدت يکپارچگي مردم را قوت مي‌بخشد.

اردوي ملي نوين افغانستان پس از تحولات و رويدادهاي خونين و تأسفبار دهه‌هاي اخير قرن بيست ميلادي در کشور شکل گرفت، که به اراده مردم سلحشور اين سرزمين و با کمک جامعه جهاني به هدف حفاظت از افغانستان واحد و مبارزه با تروريزم، قدعلم نمود. با گذشت بيش از يک دهه از تشکيل اردوي ملي نوين افغانستان، اين نيروها با مشکلاتي نيز همراه بوده اند؛ اما حفظ يکپارچگي و بالا رفتن توانمندي اين نيروها در برابر دشمنان، ماية خوشحالي براي همه مردم است.

با آنکه اردوي ملي کشورما نسبت به کشورهاي همسايه و منطقه از تجهيزات نظامي کمتري برخوردار اند؛ اما مبارزه مخلصانه اين نيروها در راه خدا و ميهن، سد راه بزرگ در برابر گروه‌هاي تروريستي، براي تطبيق اهداف اين گروه هاي سياه انديش بوده و آن ها را با اهداف شان يکجا نقش به زمين نموده اند.

اردوي ملي افغانستان پس از آن که در سال 2014 ميلادي مسؤوليت تأمين امنيت سرتاسري کشور را از نيروهاي خارجي بر دوش گرفت، اعتماد مردم نسبت به اين نيروها روز به روز افزايش يافته و از عملکرد شان در جبهات جنگ ستايش مي‌شود. اين نيروهاي سر سپرده و مردان مقاوم با تکيه به شعار "خدا(ج)، «وطن» و "وظيفه"هر لحظه در سنگر دفاع، مشغول سرکوب بدخواهان و بدبينان مردم اين سرزمين استند.

اين حقيقت را جامعة جهاني نيز فهميده اند که شکست تروريزم در منطقه و جهان وابسته به حمايت از نيرو هاي ملي دفاعي و امنيتي افغانستان است. در اين اواخر وزيران دفاع کشورهاي عضو ناتو نشستي را در بروکسل پايتخت کشور بلجيم برگزار کردند. آنان پيروزي جنگ عليه تروريزم را در حمايت دراز مدت از نيروهاي امنيتي افغانستان مي‌دانند. در نشست بروکسل، کشورهاي عضو ناتو حمايت شان را از برنامه چهار ساله براي تقويت نيروهاي ملي، دفاعي و امنيتي افغانستان اعلام کردند. آن ها تأکيد کردند که ماموريت حمايت، آموزش و مشوره دهي را براي سربازان افغان همچنان ادامه مي دهند.

با تطبيق برنامه چهار ساله، تشکيلات فعلي اردوي ملي توسعه مي يابد و تجهيزات جديد نظامي در اختيار اين نيرو ها قرار مي گيرد. بر اساس اين برنامه، فرقة عمليات هاي خاص به قول اردو مبدل مي‌گردد و تجهيزات بيشتر در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

يکي از نيازمندي هاي اساسي اردوي ملي، تقويت قواي هوايي است. بر اساس برنامه حمايت چهارساله نيروهاي ناتو در افغانستان، قول اردوي هوايي افغانستان بيشتر تقويت گرديده و طياره هاي مختلف النوع در اختيار اردوي ملي افغانستان قرار خواهد گرفت.

دولت جمهوري اسلامي افغانستان اطمينان کامل دارد که با تجهيز و آموزش نيروهاي بومي، افغان ها مي توانند تروريزم بين المللي را در افغانستان با شکست مواجه سازند چون جنگ تروريستان عليه مردم افغانستان است.

سرمايه گذاري بالاي نيروهاي دفاعي و امنيتي افغانستان در نبرد عليه تروريزم، در حقيقت سرمايه گذاري براي صلح و ثبات در منطقه و جهان است. افغان ها، در اين جنگ با خون فرزندان صديق افغانستان سرمايه گذاري نموده اند؛ اما بايد تلاش بيشتر صورت گيرد تا بار سنگين اين جنگ از شانه هاي مردم افغانستان کم‌تر شده و کشورهاي جهان، به خصوص کشورهايي که در همسايگي با افغانستان قرار دارند و سرنوشت اين کشورها به هم تنيده است همکاري صادقانه نمايند.

نيروهاي شجاع دفاعي و امنيتي افغانستان در طول سال هاي مبارزات شان در برابر تروريستان و دشمنان مردم کشور ما، خيلي خوب درخشيده و همت والاي شان را نزد جهانيان ثابت ساخته اند؛ اما روند مبارزه در برابر گروه‌هاي مختلف تروريستي که ريشه در بيرون از افغانستان دارند بنابر دلايل متعدد به شکل آهسته و بطي به پيش رفته است. انتظار مي‌رود که جهانيان داعيه برحق مبارزات آزادي بخش نظاميان و مردم افغانستان را درک کرده و براي صلح و ثبات واقعي در اين کشور گام بردارند. هرچند نيروهاي ناتو ارتش ملي افغانستان را مورد حمايت همه جانبه قرار مي‌دهند؛ اما براي حفظ دست آوردها و تقويت بيشتر اين کشور از لحاظ امنيتي، لازم است که جامعه جهاني با فشار وارد کردن بر کشورهاي تمويل کننده تروريزم جهاني، آنها را وادار به تقويت روند صلح در افغانستان نمايند.

در بعد داخلي؛ حمايت مردم به خصوص پشتيباني جوانان از ارتش ملي و تمام نيروهاي دفاعي- امنيتي کشور، روش ديگري است که روحيه سربازان را بلند برده و آن‌ها را تشويق به استقامت و پايداري در برابر دشمن براي حفظ جان و مال مردم شان مي‌کنند. در اين راستا جوانان بايد در گوشه و کنار مختلف کشور، دست نيروهاي امنيتي شان را گرفته و از آن ها با دل و جان حمايت شان را اعلام بدارند.

به اميد پيروزي و سرفرازي همه نيروهاي شجاع امنيتي افغانستان عزيز!

 


مقاله های سیاسی

ترور دولتی درافغانستان خطرناک تر از داعش است

2017-Jul-09 ||  دکتور علی احمد کریمی

شانزده سال ازحضورنظامي امريکا درافغانستان سپري مي گردد. درسال 2011 يکصد وسي هزار نظاميان امريکايي به هدف مبارزه باتروريسم، قاچاق موادمخدر، تأمين امنيت وحکومت داري خوب درافغانستان مستقر گرديدند. امريکا طي اين مدت طولاني با وجود حمايت کشورهاي منطقه وجهان نتوانست ماموريت خودرا موفقانه انجام بدهد. درسال 2014 تعداد زيادي ازسربازان امريکا ونيروهاي ايتلاف، افغانستان را ترک گفتند وبيشترازسيزده هزار نيروهاي آنان ظاهراً به خاطر حمايت وآموزش نيروهاي ملي افغانستان اما در واقع براي حفظ دولت دست نشانده باقي ماندند. اوضاع درافغانستان بدتر از 16 سال پيش گرديده است، تروريست‌ها درکابل، قلب افغانستان آزادانه و بدون موانع مرتکب انفجار و قتل مردم بي گناه مي گردند و حتا در کنار سفارت هاي خارجي که تحت کنترول ومراقبت شديد امنيتي قرار دارند، خود را منفجر مي گردانند. با اين عمليا...

حکمتیار و تفاهم ملی؟؟

2017-Jul-09 ||  احمد سعیدی

هفته گذشته آقاي گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامي نيز پس از تشکيل ايتلاف منتقدان آقاي اشرف غني رييس جمهور در ترکيه طي نشستي اعلام کرد که ايتلافي را با نام «تفاهم ملي» با حضور احزاب و جريان هاي سياسي ايجاد مي نمايد.  به گفته آقاي حکمتيار يگانه راه بيرون رفت از بحران موجود ايجاد تفاهم ملي است. از سوي ديگر، در اين نشست رهبر حزب اسلامي نظام موجود در افغانستان را به عنوان يک واقعيت هرچند تلخ قبول نمود، اما به گفتة حکمتيار، حکومت وحدت ملي از ابتدا مورد پشتيباني و تأييد ما نبوده و نيست، طرح تفاهم ملي نه تنها از زبان آقاي حکمتيار، بلکه از زبان هر شخصيت ديگري که بعد از چهار دهه به اين باور رسيده باشد که فتنه ها و آسيب هاي تقريباً چهار دهة تاريخ پراضطراب کشور ما به معني نگارش غمنامة چهار دهه اندوه و درد مادران داغ ديده و پدران قامت خميده و خواهران به ماتم نشسته است. باز...

آب‌هاملکیت افغانستان است، هر طوری که بخواهد مدیریت می‌کند

2017-Jul-08 ||  عبدالحمید مبارزه

اظهارات تهديدآميز حسن روحاني رييس جمهوري ايران سبب شده تا يکبار ديگر متذکر شويم که سيستان منطقه‌يي است که درياهاي هلمند، خاشرود، فراه‌رود و غيره از کوه‌هاي افغانستان سرچشمه مي‌گيرد و به جهيلي که آن را «هامون صابري» يا «هامون سيستان» مي نامند مي ريزد و اگر بارنده گي برف و باران در افغانستان بيشتر باشد و موجب ازياد آب بگردد، آب اضافي ازهامون جريان پيدا کرده به گود زره که 33 ميليون مترمکعب ظرفيت دارد و سالانه 33 هزار متر مکعب آب آن تبخير مي شود مي ريزد. سيستان که جزء جغرافيايي و تاريخي افغانستان بوده در دوره‌يي که نفاق در بين بارکزايي ها پيدا شده  و مردم و اداره ي افغانستان مصروف جنگ هاي قدرت طلبي داخلي بودند و چون هنوزهم اداره کشور به صورت فيودالي صورت مي گرفت و اين فيودال ها به هرات يا به قندهار ماليات شان را تحويل مي دادند، در اين موقع بود که...

اردوی ملی؛ نمادِ وحدت ملی در افغانستان

2017-Jul-05 ||  تورنجنرال دولت وزیری

جوامعي که ساختار اجتماعي آن متشکل از گروه‌هاي مختلف انساني با تنوعات نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي است، ظرفيت‌ عبور از بحران و رسيدن به ثبات اجتماعي را نيز دارا مي‌باشد. به بيان ديگر؛ کثرت گروه‌هاي انساني، عامل اساسي در تحکيم مردم سالاري در جوامع به شمار مي‌رود. افغانستان از جمله کشورهاي است که زمينه‌هاي فراوان براي تحکيم خردمندانه همبستگي و وحدت ميان گروه‌هاي متکثر انساني در آن وجود دارد. مردم اين کشور ضمن داشتن تاريخ، فرهنگ و دين مشترک، با سرنوشت به هم تنيده و غير قابل انفکاک نيز مواجه اند که همه را در مسير واحد حرکت مي‌دهد و اين مسأله براي هر فرد بالغ و عاقل اين سرزمين قابل درک و فهم است. منافع جمعي، شادي‌ها و رنج‌هاي مشترک اين مردم که با تشخيص دوست و دشمن در ادوار مختلف تاريخ صورت گرفته، عامل يکپارچگي و اتحاد ميان اقوام اين سرزمين بوده اس...

جان مک کین بعد از اسلام آباد، به کابل آمد

2017-Jul-05 ||  احمد سعیدی

با این رفت و آمدها مشکل افغانستان حل نمی شود جان مککين رئيس کميته نيروهاي مسلح سناي امريکا در رأس هيأت بلندپايه، پس از سفر 2 روزه خود به پاکستان و ديدار با سران اين کشور شب گذشته وارد کابل شد. آقاي مک کين پس از ديدار با «نواز شريف» نخست وزيرپاکستان، قمر جاويد باجو  فرمانده اردو و «سرتاج عزيز» مشاور سياست خارجي نخست وزير آن  کشور  در مصاحبه با تلويزيون دولتي  پاکستان گفت که بدون همکاري اسلام آباد، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. وي پس از ديدار با سران پاکستان گفته است که روابط  اسلام آباد- واشنگتن بيش از گذشته اهميت يافته است. همچنان نواز شريف نيز در ديدار با سناتورهاي امريکايي گفته است که مشارکت قوي بين پاکستان، امريکا و افغانستان لازمه دست يافتن به صلح پايدار در افغانستان شمرده مي شود. با در نظرداشت بيانيه مشترک  منتشر شده از سوي د...

آیا امریکایی ها جنگ در افغانستان را باخته اند یا بازی هنوز ادامه دارد؟

2017-Jul-05 ||  مهرالدین مشید

مقام هاي امريکايي اعتراف کردند که جنگ را در افغانستان باخته اند. آيا اين حرف مقام هاي امريکايي را مي توان به ساده گي پذيرفت که بر باخت جنگي اذعان دارند که در آن تا کنون در حدود يک ميليارد دالر هزينه کرده اند. آيا امريکا پيش از حمله به افغانستان فکر کرده بود که درگير در سرزميني مي شود که قبرستان بزرگ ترين مهاجمان تاريخ بوده است؟  آيا به اين ساده گي مي توان باور کرد که کشوري به گونة شتاب زده و ناعاقبت انديشانه در جنگ افغانستان وارد شده است که پيش از اين تهاجم شوروي پيشين به آن به بهاي نابودي و تجزيهء امپراطوري آن تمام شد؟ نه تنها اين، بلکه پيش از آن امريکا و سال ها تجربة جنگ در کشور هاي لائوس، کامبوج و ويتنام را پشت سر نهاده بود و قصه هاي واقعي چون بيرحمي ها در اين کشور ها و قاچاق هيرويين به وسيلة سربازان امريکايي از آن ها زير پوشش تابوت هاي سربازان هنوز هم در وجدان ک...

اردو، سلامت کشور و ملت، حافظ استقلال عزور و عزت ماست

2017-Jul-05 ||  عبدالحمید مبارز

نويسنده: عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان اردوي افغانستان که هسته هاي اولي آن در عصر احمدشاه، تيمورشاه، زمان شاه گذاشته شده در عصر اميرشيرعلي خان بود که اين اردو از تشکيلات قومي جداساخته شده و به يک اردوي ملي که توسط دولت تمويل مي گرديد تحول کرد. چون در آن عصر رهبران کشور خود رهبران ملي بودند، قومگرايي وجود نداشت. با آن که امير شيرعلي خان به قوم محمدزايي پشتون تعلق داشت، سپهسالار آن که عنان تمام قوا را به دست داشت، سپهسالار حسين عليخان هزاره بود، يعني شخص دوم از لحاظ داشتن قدرت در نظام سلطنتي همين حسين علي خان بود که تا آخرين روز زنده گي حتا در زمان گذشتاندن ايام تبعيد و دور از وطن، به امير شيرعلي خان و وطن خود  افغانستان وفادار بود. اين اردو در دوره صدارت سردارمحمد داوود خان و شاهي اعليحضرت محمدظاهر شاه پا به مدر نيزه شدن گذاشت، افسران جو...

قدرت های موازی با دولت عامل ویرانی وحدت ملی و ساختار دولتی

2017-Jul-04 ||  محمد علی مهرزاد

در افغانستان کارشناسان سياسي در تعريف حکومت وحدت ملي؛ چون بحرانات گوناگون درکشور به يک نوع بن بست رسيده اند. اگر نجات ازين بن بست هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي زمانگير باشد، ولي در قسمت تعريف حکومت وحدت ملي به اين تعريف متحدالقول اند که حکومت وحدت ملي عبارت است: از حکومتي تا حد امکان متشکل از طرفداران ملا عمر، طالبان ناراضي و مخالف ملاعمر، سران جهادي، هوادار گروپ سراج‌الدين حقاني و اعضاي سابق وکنوني حزب اسلامي گلبدين حکمتيار، خلقي ها، پرچمي ها  وگروه‌هاي چپ و راست ديگر و طرفداران سلطنت سابقه، سران جهادي و بقاياي اتحاد هفت‌گانه در پاکستان و هشت‌گانه در ايران، ستمي‌ها، افغان ملتي‌ها و اعضاي جنبش اسلامي عبدالرشيد دوستم و افغان هاي تکنوکرات، تحصيل يافته‌هاي غرب و هم طرفداران آقاي کرزي. اين هم يکي از ابتکارات حکومت وحدت ملي است  که مي خواهد حکو...

Previous   ||   Next