سرمقاله

به سخنان رییس جمهور نمی توان اعتماد کرد!

2017-Jul-09  || مجید آهنگر

عاقبت رييس جمهوري کشور نيم رخ ديگرش را نيز به مردم افغانستان نشان داد. او در تازه ترين اظهاراتش ديروز ابراز داشته است که ديگر انقطاب هاي قومي را پذيرفته نمي تواند که در واقعيت کار درخشاني است ولي آيا ما باور داشته باشيم که رييس جمهور غني اين نکته را بربنياد انديشه هاي واقعي خود گفته است يا علل و انگيزه هاي ديگري در پي داشته است؟ ما باور داريم که رييس جمهوري کشور اين اظهارات تازه اش را براي آن بيان کرده است که نتوانست با راهکار هاي حلقه دور و برش ايتلاف شکل گرفته از احزاب سياسي جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي و وحدت اسلامي مردم افغانستان را در هم بشکند. اين ايتلاف به تازه گي ها شکل گرفته است و قرار است بيانية رسمي ظهور آن نهاد جديد به زودي در کابل در نشستي صادر گردد و موجوديت آن رسماً اعلام گردد. ديروز در سرمقاله روزنامه آرمان ملي نيز به اين نکته اشاره شد که افغانستان سرزميني است که در آن اقوام گوناگوني زنده گي دارند و اين اقوام با زبان هاي مختلفي نيز تکلم مي کنند ولي اين مرز بندي ها تا هنوز نتوانسته است شيرازة اين همزيستي را برهم زند. واقعيت اين است که رييس جمهوري کشور بنابر گرايش هايي که خودش دارد، حلقه اي را به دورش ساخته است که همه در تار مناسبات قومي و زباني خويش گير افتاده اند و اين مناسبتي است که نيم رخ حکومت او را بد منظر  کرده است. راهکار هاي رييس جمهوري بيشترينه براين مبنا شکل گرفته است، تا آنجا که حتا بنيادهاي اقتص


دولتمردان! از خواب برخیزید، شمال در خطر است

پاکستان به ساده‌گی دست از حمایت هراس افگنان برنمی دارد!

حکومت به تقاضای مشروع معترضان پاسخ دهد!

آتش بس طالبان پیش شرط اصلی حکومت افغانستان باشد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر: مدیریت ناسالم اشرف غنی افغانستان را به این وضعیت رساند

2017-Jul-09 || 

درخواست تازه دفتر رياست جمهوري درخصوص تعيين سرنوشت معاون اول رييس جمهور، با واکنش هاي متفاوت و منتقدانه‌اي رو برو شده است. شماري از فعالان مدني، سياست‌هاي اخير ارگ را که به منزوي ساختن شخصيت‌هاي سياسي و مقامات ارشد دولتي منجر شده، عامل اصلي مشکلات امروزي در کشور مي دانند. به باور اين فعالان مدني، افغانستان امروز هم از اجماع سياسي «نيم بند» داخلي محروم شده و هم کشورهاي حامي سياسي افغانستان با ديدن اين وضع، در حالت سردرگمي قرار گرفته اند. نعيم نظري رييس شبکه جامعه مدني و حقوق بشر در کابل، رييس جمهور و سياست‌هاي  او را عامل اصلي اين اوضاع مي‌داند. آقاي نظري به هشدار مي گويد: ”با تأسف ما در يک وضعيت بسيار بدي قرار داريم که در اين وضعيت نه تنها اجماع سياسي ملي که قبلاً تا يک حدي شکل گرفته بود و وجود داشت آسيب ديده، بلکه اجماع بين المللي هم در قبال افغانستان سخت آسيب پذير شده است.” نظري مي گويد، اگر رييس جمهور افغانستان روش و مديريت دقيق و قابل قبول مي‌داشت، افغانستان به اين وضعيت نمي‌رسيد. برخي از اعضاي مجلس نماينده‌گان نيز با اين ديدگاه آقاي نظري موافق است. حفيظ منصور يکي از اعضاي مجلس نماينده‌گان، سياست‌هاي رييس جمهور در خصوص رقباي سياسي‌اش را زير سوال مي‌برد. آقاي منصور گفت اکثر کشورهاي که بنياد مردمي ندارند و متکي به مردم نيستند، نسبت به اعتراضات و تقاضاهاي رقباي سياسي‌شان بي اعتنا هستند. برخي ديگر از اعضاي مجلس نماينده‌گان، با درخواست تازه دفتر رياست جمهوري هم‌نظر هستند. غلام فاروق نظري عضو مجلس نماينده&...


صفحه اخبار

جنبش روشنایی از راه اندازی اعتراضات گستردۀ جدید خبر داد

2017-Jul-09 || 

اعضاي جنبش روشنايي از راه‌اندازي يک تظاهرات گستردة مردمي در آستانة نزديک شدن به اولين سال‌روز قربانيان اين جنبش که در دوم ماه اسد سال‌ پار در حملة انتحاري در کابل کشته شدند، خبر مي‌دهد. اعضاي جنبش روشنايي ديروز در يک نشست خبري در کابل اعلام کردند که تظاهرات در روز دوم اسد از سوي اعضاي جنبش روشنايي راه‌اندازي مي‌گردد و مسير آن مصلاي مزاري الي دفتر هيأت نماينده‌گي سازمان ملل متحد مي‌باشد. جنبش روشنايي از دولت افغانستان...

اشرف غنی: بخاطر تأمین امنیت کابل شش ماه وقت می خواهم

2017-Jul-09 || 

محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان مي‌گويد، نارضايتي‌هاي قومي در افغانستان پيچيده و به صورت عميقي محسوس بوده و اکثراً استوار بر بي‌توجهي و تبعيضي است که از گذشته بر جا مانده است. رييس جمهوري افغانستان که ديروز در نشست هيأت همآهنگي و نظارت افغانستان‪(JCMB) سخنراني مي‌کرد گفت، احساس نارضايتي در افغانستان به صورت فزاينده‌اي شکل قومي به خود مي‌گيرد. آقاي غني گفت: ما نمي‌توانيم نابودي پنهاني برخاسته از قطب‌بندي‌ قوم...

مردم: چرا حزب اسلامى خلع سلاح نمى شود؟

2017-Jul-09 || 

در حالي که نهادهاي امنيتي از موفقيت هاي خويش در تأمين امنيت شهروندان کابل سخن مي زنند، اما شماري از شهروندان کابل علت ناامني ها را وجود سلاح در نزد افراد غير مسؤول مي دانند. اين باشنده گان کابل ادعا دارند که با آمدن آقاي حکمتيار امنيت نسبي شهر از بين رفته است چنانچه روز گذشته دو فير موشک به ناحيه پنجم اصابت کرد که سبب قتل و جراحت چندين تن شد. با اين كه در قرارداد صلح بين حزب اسلامى و دولت افغانستان به صراحت ذكر شده كه حزب اسلامى شاخة نظا...

زارعان ارزگان: اگر حکومت تخم اصلاح شده بدهد، تریاک کشت نمی‎کنیم

2017-Jul-09 || 

زارعان در ولايت ارزگان از حکومت مي‎خواهند که کشت بديل کوکنار را در اختيار آنان قرار دهد. گزارش ها حاکيست که در سال روان مزارع کوکنار در ولايت ارزگان بيشتر شده، اما برعکس حاصلات آن کمتر از سال‎هاي گذشته بوده‎است. زارعان اين ولايت مي‎گويند، که از روي مجبوري به کشت کوکنار رو آروده‎اند، از همين رو از حکومت مي‎خواهند براي دريافت کشت بديل با آنان کمک کند. زارعان اين ولايت حکومت را مقصر مي‎دانند، زيرا به گفتة آنان، بازار مناسب...


مقاله های سیاسی

ترور دولتی درافغانستان خطرناک تر از داعش است

2017-Jul-09 ||  دکتور علی احمد کریمی

شانزده سال ازحضورنظامي امريکا درافغانستان سپري مي گردد. درسال 2011 يکصد وسي هزار نظاميان امريکايي به هدف مبارزه باتروريسم، قاچاق موادمخدر، تأمين امنيت وحکومت داري خوب درافغانستان مستقر گرديدند. امريکا طي اين مدت طولاني با وجود حمايت کشورهاي منطقه وجهان نتوانست ماموريت خودرا موفقانه انجام بدهد. درسال 2014 تعداد زيادي ازسربازان امريکا ونيروهاي ايتلاف، افغانستان را ترک گفتند وبيشترازسيزده هزار نيروهاي آنان ظاهراً به خاطر حمايت وآموزش نيروهاي ملي افغانستان اما در واقع براي حفظ دولت دست نشانده باقي ماندند. اوضاع درافغانستان بدتر از 16 سال پيش گرديده است، تروريست‌ها درکابل، قلب افغانستان آزادانه و بدون موانع مرتکب انفجار و قتل مردم بي گناه مي گردند و حتا در کنار سفارت هاي خارجي که تحت کنترول ومراقبت شديد امنيتي قرار دارند، خود را منفجر مي گردانند. با اين عمليا...

حکمتیار و تفاهم ملی؟؟

2017-Jul-09 ||  احمد سعیدی

هفته گذشته آقاي گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامي نيز پس از تشکيل ايتلاف منتقدان آقاي اشرف غني رييس جمهور در ترکيه طي نشستي اعلام کرد که ايتلافي را با نام «تفاهم ملي» با حضور احزاب و جريان هاي سياسي ايجاد مي نمايد.  به گفته آقاي حکمتيار يگانه راه بيرون رفت از بحران موجود ايجاد تفاهم ملي است. از سوي ديگر، در اين نشست رهبر حزب اسلامي نظام موجود در افغانستان را به عنوان يک واقعيت هرچند تلخ قبول نمود، اما به گفتة حکمتيار، حکومت وحدت ملي از ابتدا مورد پشتيباني و تأييد ما نبوده و نيست، طرح تفاهم ملي نه تنها از زبان آقاي حکمتيار، بلکه از زبان هر شخصيت ديگري که بعد از چهار دهه به اين باور رسيده باشد که فتنه ها و آسيب هاي تقريباً چهار دهة تاريخ پراضطراب کشور ما به معني نگارش غمنامة چهار دهه اندوه و درد مادران داغ ديده و پدران قامت خميده و خواهران به ماتم نشسته است. باز...

آب‌هاملکیت افغانستان است، هر طوری که بخواهد مدیریت می‌کند

2017-Jul-08 ||  عبدالحمید مبارزه

اظهارات تهديدآميز حسن روحاني رييس جمهوري ايران سبب شده تا يکبار ديگر متذکر شويم که سيستان منطقه‌يي است که درياهاي هلمند، خاشرود، فراه‌رود و غيره از کوه‌هاي افغانستان سرچشمه مي‌گيرد و به جهيلي که آن را «هامون صابري» يا «هامون سيستان» مي نامند مي ريزد و اگر بارنده گي برف و باران در افغانستان بيشتر باشد و موجب ازياد آب بگردد، آب اضافي ازهامون جريان پيدا کرده به گود زره که 33 ميليون مترمکعب ظرفيت دارد و سالانه 33 هزار متر مکعب آب آن تبخير مي شود مي ريزد. سيستان که جزء جغرافيايي و تاريخي افغانستان بوده در دوره‌يي که نفاق در بين بارکزايي ها پيدا شده  و مردم و اداره ي افغانستان مصروف جنگ هاي قدرت طلبي داخلي بودند و چون هنوزهم اداره کشور به صورت فيودالي صورت مي گرفت و اين فيودال ها به هرات يا به قندهار ماليات شان را تحويل مي دادند، در اين موقع بود که...

اردوی ملی؛ نمادِ وحدت ملی در افغانستان

2017-Jul-05 ||  تورنجنرال دولت وزیری

جوامعي که ساختار اجتماعي آن متشکل از گروه‌هاي مختلف انساني با تنوعات نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي است، ظرفيت‌ عبور از بحران و رسيدن به ثبات اجتماعي را نيز دارا مي‌باشد. به بيان ديگر؛ کثرت گروه‌هاي انساني، عامل اساسي در تحکيم مردم سالاري در جوامع به شمار مي‌رود. افغانستان از جمله کشورهاي است که زمينه‌هاي فراوان براي تحکيم خردمندانه همبستگي و وحدت ميان گروه‌هاي متکثر انساني در آن وجود دارد. مردم اين کشور ضمن داشتن تاريخ، فرهنگ و دين مشترک، با سرنوشت به هم تنيده و غير قابل انفکاک نيز مواجه اند که همه را در مسير واحد حرکت مي‌دهد و اين مسأله براي هر فرد بالغ و عاقل اين سرزمين قابل درک و فهم است. منافع جمعي، شادي‌ها و رنج‌هاي مشترک اين مردم که با تشخيص دوست و دشمن در ادوار مختلف تاريخ صورت گرفته، عامل يکپارچگي و اتحاد ميان اقوام اين سرزمين بوده اس...


مقاله های اقتصادی

نقشه‌ی راه: طرحی به سوی نظام مطلوب

2017-Jul-04 ||  داكتر محى الدين مهدى

1. مقدمه مشکل اصلي افغانستان، چگونگي تقسيم اقتدار سياسي ميان اقوام ساکن در کشور است. «قاعده‌ي بازي» را برخي از «رهبران سياسي پشتون» طرح کرده اند که از چند دهه به اين سو، به عنوان گفتمان مورد قبول دنبال مي گرديد؛ ولي در سه سال اخير شتاب بي سابقه‌اي پيدا کرده است و آن عبارت است از«حفظ اقتدار در محور قوم پشتون» يا «حاکميت بلامنازع يک قوم»؛ و در اين امر ميان آنان «اتفاق نظر» وجود دارد(اگر کسي خارج از اين قاعده باشد، من آگاه نيستم.) در اين صورت است که ديگران در موضِع انفعالي قرار مي گيرند؛ چون خود را با طرف مقابل در يک سطح «حقوق شهروندي» نمي بينند. از اين رو هر کدام در پي کسب سهمي از نام  قوم و تبار منسوب بدان (در واقع براي خود و تيم خود) به تکاپو  مي افتند. طرف مقابل، با پيشکش کردن امتيازاتي به اين و آن، به سربازگيري از ميان آنها مي...

کاروان سالاران ویرانگر؛ سازنده گان تفنگ سالار!؟

2017-May-14 ||  محمدعلی- مهرزاد

روزي يک نفر از حضرت علي(ک) پرسيد که چقدر زمان خلافت حضرت ابوبکر صديق (رض) و حضرت عمر(رض) خيلي خجسته وخوب بود. حضرت علي به شخص مذکور گفت: که خلافت حضراتي چون من رعاياي داشتند، ولي من چون تو رعاياي دارم اين است فرق وتفاوت. بنابران، اين بحث که فردجامعه را مي سازد يا جامعه فرد را؛ ويا اصولاً فرد وجامعه دايماً درحال ساختن وپرداختن يکديگرند.پيغمبربزرگوار(ص) کوشش شان درين مورد به دومرحله صورت گرفت : يعني مرحله فردسازي(13سال مکه) ومرحله جامعه سازي( 10سال مدينه)، اما درمرحله فردسازي مکه مي بينيم که آن حضرت اين (فرد) راچگونه مي سازد، فرددرکاروان جامعه بسرمي برد و در مسير تاريخي اين کاروان درحرکت است. در حالي که درکشورما اين کاروان سالاران به تفنگ سالاران مبدل شدند؛زمان ومکان را براي خشونت وافراطگرايي مذهبي وفساد اداري مساعد ساختند.  درين صورت بدون شک، روابط اجتماعي فاسداست، فره...


صفحه فرهنگ وهنر

زور آورخان سر تمبه در قاضی خانۀ شهر خربوزه!

2017-Jul-02 ||  پرتو نادری

  ما خون را با خون نه، بل با تیزاب می شوییم   روايت است که باري در شهر خربوزه، مردي را به دادگاه بردند. جرم اش اين بود که کسي را در خيابان با ضربه هاي کارد کشته بود. قاضي مي پرسد: - چرا اين گونه اين مرد را با کارد بر سربازار کشتي! قاتل مي گويد : - من گناهي ندارم؛ گناه از خودش بود! قاضي مي گويد: - هم انساني را کشته اي و هم مي گويي گناه او بود، اين ديگر چگونه دليلي است؟ قاتل مي گويد: - من وقتي کارد را کشيدم ؛ او بايد مي گريخت، او مي دانست که من کارد دارم، بايد با من گپ و سخن را دراز نمي کرد و مي گريخت. اگر او مي گريخت حالا زنده مي بود و مرا هم قاتل صدا نمي زدند. من از خود نام و نشاني دارم. همه مردم مي دانند که من، زورآورخان سرتمبه هستم  گاهي هم مردم به شوخي مرا سرتمبه خان زور آور هم مي گويند. او با نگريختن خود دو گناه کرده است. يکي اين که سبب مرگ خود شد، ديگر اي...

به گرامیداشت از شب لیلة القدر: شب قدر یا جهش روحی برای انسان متواضع

2017-Jun-21 || 

من با اين سخن همدلي بسيار دارم و باورمندم که شب قدر را بايد چنين فهميد ودرک کرد . اين‌که شب قدر چه شبي است و چگونه  انسان متوجه اين شب ها مي شود اصلاً شب قدر يعني چه از زبان دکتور سروش مي خوانيم : شب  قدر يا شب هاي قدر ، شبي نيست که اتفاقي در بيرون بيفتد، بلکه اتفاق قرار است در درون آدميان بيفتد. به همين سبب به تعداد آدميان، شب قدر وجود دارد. هر کسي به قدر خودش مي رسد و قدر هم عبارت است از نوعي پرواز ويژه روحي که در اثر تحمل رياضات در اين ماه پديد مي آيد. حقيقت اين است که اين اولين بار شب قدر پيامبر بود و ايشان در همين دهه سوم ماه مبارک رمضان وحي را دريافت داشته اند . يعني رياضت هايي که کشيدند و روزه هايي که گرفتند و خلوت نشيني ها و خلوت گزيني هايي که داشتند به اين نتيجه غير منتظره منتهي شد و ناگهان پرده ها از پيش چشم پيامبر کنار رفت. رازهاي عالم بر او آشکار شد و به زبان د...

صفحه علمی
درد دل ها
صفحه ورزش

مــــــــــــــــا به دوستان مان شبــــــــــاهت ژنتیکی داریم

2016-Feb-20 ||  آرمان ملی

مردم اغلب از این موضوع حرف می زنند که چطور دوستانشان گاه از خانواده به آنها نزدیک ترند. و حالا مطالعه تازه ای نشان می دهد که این برداشت شاید چیزی بیش از یک احساس باشد....

لطفاً تاریخ دولت و حکومت را بیش از این سیاه نکنید؟

2017-Jul-01 || 

نامة وارده لطفاً تاريخ دولت و حکومت را بيش از اين سياه نکنيد؟ در آفرينش و خلقت انسان ها، پروردگار هيچگونه تبعيض و تمايز نياورده، بلکه همه را يکسان ولي از نظر شک...

درمسابقات جام فوتبال ملت های آسیا افغانستان 2 –سینگارپور 1

2016-Mar-29 || 

تیم فوتبال افغانستان دیروز در یک بازی پر هیجان در چارچوب مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا، سنگاپور را ۲ در برابر ۱ شکست داد. پیروزی در این مسابقه که در ورزشگاه تختی ...

نگرانی از افزایش چشمگیر استفاده از آنتی بیوتیک در جهان

2016-Feb-20 ||  آرمان ملی

نزدیک به یک قرن است که بشر برای مقابله با عفونت به این داروی اعجاب آور تکیه کرده. تا پیش از پیدایش آنتی بیوتیک ها در دهه های نخست قرن بیستم، برای درمان عفونت راه حل...

عطف توجه رهبران کشور را به رفع مشکلات متقاعدین خواهانیم

2017-Jan-29 || 

در تمام کشورها پرداخت حقوق تقاعد برای متقاعدین یک موضوع عادی و بدون جنجال است، کارمندان دولتی بعد از سپری کردن سال های خدمت سرانجام به سن تقاعد می رسند و استراحت می ...

کرکت بازان افغان، ورزشکاران پر قدرت جهان راشکست دادند

2016-Mar-27 || 

 کرکت بازان افغانستان درآخرین بازی خود در رقابت های جام جهانی کرکت 20 آوره جهانی درهند، دیروز در برابر کرکت بازان وست اندیز که خود را شکست ناپذیر می دانستند قرار گ...

بازدید کنندگان صفحه اصلی   |  سرمقاله    |    اخبار    |    مقالات سیاسی    |    مقالات اقتصادی    |    فرهنگ وهنر    |    ورزش    |     درد دلها   |    صفحه علمی    |     تماس باما   
Free Web Counter