موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

از مساجد، مردم را به آرامش دعوت کنيم
واقعيت است كه علماي دينى و روحانيون بر گردن همه افراد جامعه حق بزرگ دارند. از آن رو كه ما از بدو تولد با اسلام و تعاليم والاى آن بر مي خوريم و بعد همين كه پا به سن آموزش مي گذاريم اولين تعليم را علماي ديني بر زبان هاي مان جاري مي كنند. رخداد هاي روزگار ما نشان داده است كه نقش علماي ديني در سمت و سو يابي جامعه نقش بسزا دارند. جامعۀ ما هر زماني كه دچار مشكلي شده است در نتيجه غفلت و سهل انگاري همه و به ويژه علماي ديني بوده است. همين حالا نيز كه ما مشكلاتي در كشور خود داريم برخي از آن به اين طبقه رسالتمند و جيد بر مي گردد، زيرا اين علماي دينى هستند كه بايد به ميان مردم بروند و به روشنگري بپردازند. وظيفۀ علما در هرگونه شرايطي نه تنها تبليغ دين و آموزه هاى مقدس آن است بل اين هم ا ست كه بر بنياد نص صريح قرانكريم و سنت پيامبر(ص)، در راستاي منع خشونت و قطع جنگ در كشور كار كنند. علماي راستين در همه ادوار زنده گي خويش با مظالم سر ناسازگاري دارد و آنرا مردود مي شمارند. ما به اين باور هستيم كه اگر علماي محترم ديني در مساجد و منابر وهمه جاهاي ديگر جامعه به مسؤوليت هاي خويش به گونه واقعي برسند، مشكلات موجود در جامعه كمتر مي شود. دين اسلام خشونت، ظلم، زنا، دزدي، قتل، جنايت، موادمخدر و همه اعمـال ناشايستي را كه ما آن ها را مي شناسيم به شدت رد كرده است و براي مرتكبين آن حدود و ثغوري وضع نموده است، ولي ديده ميشود كه در جامعه ما اين موارد بيشتر شده است. مواد مخدر كه بيخ جامعه ما و جامعه جهانى را مي كند در بسيارى از مناطق كشور کشت، توليد و قاچاق مي شود. حملات انتحاري به عنوان به بهشت رفتن صورت مي گيرد و همينگونه است بسياري از جرايم و اعمال نارواي ديگر.

افزايش اين گونه ناروايي ها در جامعه دليل روشن آن است كه اولياي امور كمتر به آن توجه مي كنند.

مساجد و منابر نبايد در جهت ترويج خشونت و جنگ بكار برود.

ما از اقدام تازه دولت در راستاي به كيفر رسانيدن كساني كه به نام عالم دينى از مساجد و منابر و ديگر جا ها در جهت ترويج خشونت و جنگ و انتحار كار مي گيرند به شدت حمايت مي كنيم.

در عوض از علماي كرام و جيد كشور مي خواهيم كه به روشنگري در ميان افراد جامعه بپردازند تا جوانان، دختران و همه افراد جامعه به راه خير و فلاح و رستگاري هدايت شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)