موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

اتحاد قبایل بــرای ذبح دموکراسی

نوشتۀ فرشته حضرتی


در این اواخر شاهد رفت و آمد هيأت حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به کابل و دیدار این هيأت با آقای کرزی و تیم همراه ایشان هستیم. البته بسیاری اعضای ارشد حزب اسلامی افغانستان از سال هاى آغاز حکومت کرزی در پست های حساس و کلیدی این حکومت اجرای وظیفه می نمایند اما حزب اسلامی افغانستان به صورت رسمی تاهنوز در برابر دولت آقای کرزی قرار داشته است و بر اساس ادعای این حزب بسیاری از عملیات های ویرانگر را در این سال ها علیه دولت آقای کرزی رهبری کرده است.

اما در این اواخر که حل قضایای افغانستان از طریق مذاکرات و تعاملات سیاسی تأکید می شود، حزب اسلامی نیز به شدت تلاش می ورزد که در این پروسه سهیم گردیده و در آینده سیاسی افغانستان نقش فعـال تر را ایفا نماید. البته این تلاش ها بیشتر توسط اعضای ارشد حزب اسلامی که در تیم آقای کرزی قرار دارند هدایت و رهبری می شود تا امتیازات بیشتری را در این پروسه نصیب آقای حکمتیار بسازند.

همینگونه تلاش هايی که از طرف تیم آقای کرزی برای مذاکره و مفاهمه با طالبان در جریان است در واقع بر اساس یک نیت سیاسی می باشد که با مسأله انتخابات ریاست جمهوری و زعامت سیاسی افغانستان گره خورده است.

نشانه هایی وجود دارد که آقای کرزی از آینده سیاسی خود به شدت نگران است و از همین حـالا در تلاش افتاده است که با توسل به هر وسیله ممکن این نگرانی ها را برطرف کند. تلاش های آقای کرزی برای نزدیکی با طالبان و آقای حکمتیار در همین راستا قابل تفسیر می باشد. در سال هاى اخیر آقای کرزی به شدت تلاش می کند که از خود یک چهره قومی و پشتون دوست در میان قبایل پشتون ارائه دهد تا از این طریق بتواند زعامت سیاسی پشتونها را در اختیار داشته باشد.

هرچند که آقای کرزی هزینه های هنگفتی را در این راستا به مصرف رسانده است و حتی مرگ پدر خود را که به دست طالبان صورت گرفت نیز فراموش کرده است اما متأسفانه این تلاش ها تاهنوز چندان کارگر نیافتاده است و اشخاص زیادی در رهبری طالبان، کرزی را دست نشانده امریکا می دانند و جز نابودی کرزی به چیز دیگری راضی نمی شوند.

اما آقای کرزی با اخلاق و عادات سیاسی آقای حکمتیار به خوبی آشنایی دارد و علاوه بر این، تعدادی از اعضای رهبری حزب اسلامی از دستیاران نزدیک آقای کرزی می باشند که در این وسط نقش دوطرفه بازی می نمایند. کرزی می داند که حکمتیار به شدت خودخواه است و کمتر از صدارت یا ریاست جمهوری به چیز دیگری راضی نمی شود. حکمتیار برای به دست آوردن قدرت سیاسی به هر معامله تن می دهد و برای دست یافتن به این هدف با نزدیک ترین دوستان خود دشمن می شود و به دشمن ترین دشمنان خود دوست می شود.

همگان به خاطر دارند که حکمتیار در آغاز پیروزی مجاهدین شش ماه بی وقفه کابل را راکت باران کرد که نیروهای جنـرال دوستم از کابل بیرون شوند و شش ماه دیگر بی وقفه کابل را راکت باران کرد که نیروهای جنـرال دوستم در قدرت سیاسی سهیم شوند. اخلاق سیاسی حکمتیار اخلاق معامله است و آقای کرزی این واقعیت را نیز به خوبی میداند.

گفته می شود که یکی از مسایلی که در مذاکرات هيأت حزب اسلامی و آقای کرزی مورد بحث قرار داشته است مسأله انتخابات ریاست جمهوری می باشد که تاهنوز در این مسأله به توافق روشن دست نیافته اند. جزئیات این بحث هرچند که هنوز روشن نشده است اما بصورت کلی خواست آقای حکمتیار به رسمیت شناختن حزب او وحضور خود او به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری می باشد. آقای کرزی نیز خواسته هایی دارد که یکی از این خواسته ها مصونیت سیاسی او و همچنان موقعیت برجسته سیاسی او می باشد در صورتی که حکمتیاردر انتخابات برنده شود.

ظاهراً چنان معلوم می شود که آقای کرزی از نتایج مذاکره با طالبان نومید شده است و به همین دلیل حزب اسلامی را شریک سیاسی خود انتخاب کرده است. آقای حکمتیار اگرچه تاحـالا در معادلات سیاسی بازیگر مؤفق نبوده است اما معامله گر بسیار مؤفق بوده است که بر روی تمام شعارهای اخلاقی و اعتقادی خود پا گذاشته است. از همین رو شرایط موجود سیاسی حاکم بر سرنوشت کرزی و آقای حکمتیار فرصت خوبی را فراهم کرده است که این هردو را باهم شریک یک بستر سیاسی نماید.

اما حاصل این توافق بدون هیچ تردیدی یک مصیبت تلخ دیگری برای مردم افغانستان خواهد بود که نشانه های آن از همین حـالا قابل رویت می باشند. ائتلاف حکمتیار و آقای کرزی را باید اتحاد قبایل برای ذبح دموکراسی و ارزش های مدنی در افغانستان دانست که مردم افغانستان و همچنان جامعه جهانی برای آن بهای سنگین پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)