موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

رویداد هشت ثور و پیامد آن

مهندس عبدالحليم باخرد


روز هشتم ماه ثور مصادف است به روز پیروزی جهاد مردم افغانستان،روزي که مردم افغانستان توانستند بزرگترین ابر قدرت جهان را از پا در آورند و نقطه عطف باشند بر حاکمیت وابسته به استعمار. بلی ملت افغانستان با قربانی هزاران تن از فرزندان خود توانستند خود را از غلامی و برده گی نجات دهند واین روز یک محک است برای آنهايی که تا هنوز هم میخواهند براین ملت يکه تازی کنند و با ترفند های دیگر وارد میدان کار زارشوند ، ولی با وجود این دستاورد بزرگ هنوزهم مردم افغانستان درمیان خون و آتش بسر میبرند و رهبران آنها که خودشان را مدعیان آزادی و مربیان مردان آزادی می پندارند امروز در برابر تمام نارسایی ها و ناکاری های حاکمیت موجود خاموش اند و صرف به قصرهای داشته خود در دبی و سایر شهرها می اندیشند، نه به حـال مردم که از بهای خون فرزندان آنها صاحب چنین آرگاه و بارگاهی شدند ، با وجود آن همه فدا کاری ها و حماسه آفرینی ها باز هم ملت افغانستان دچار آشفتگی و سرگیچی اند نمیداند با پول های باد آورده جامعه جهانی چه وقت شکم یتيمان ، بیوه ها و زنان که بدون سرپرست اند سیر خواهد شد .

این ها همه به حکایت روز گار همان زن می ماند که در زمان خلافت عمر فاروق(رض) با جوشاندن سنگ ریزها در ديگ،فرزندان خود را لحضه ای مشغول نگه میداشت تا رنج گرسنگی را تحمل نمایند وسر انجام عمرفاروق به داد آنها میرسد ، اما بیچاره مردم افغانستان کساني را که به رهبری برگزیدند و ادعای رفتن بر مسیر صلحا و اولیا را می نمودند متأسفانه ناکارآمد ترین افراد وبی احساس ترین افراد بار آمدند چه کسی همچون عمر فاروق به داد آنها خواهد رسید امریست که آن را به زمان میگذاریم.

نتیجه همین خود خواهی های رهبران ما بود که کشور ما دوباره دچار بحران شد ، همان بحران که آغازش از جنگ های گروهی برای تصاحب مناطق بیشتر بود و سر انجام آن به بی عزت شدن هزاران تن از هموطنان عزیز در کابل وسایر شهر های افغانستان گردید و رقم درشت از تعداد معلولین را بجای گذاشت ، فرماندهان مقتدر آن زمان با استفاده از فرصت بدست آمده توانستند جای و جایداد بیشتری را تصاحب نمایند و ملکیت های عامه را غارت نمایند که در فرجام آن از يك آدم عادی تجار ملی بار آمد و این وخامت اوضاع سبب گردید تا کشورهای همسایه وقدرت های بزرگ با براه اندازی پروژه جدید دامنه ای دخالت خود را در منطقه گسترده سازند. این پروژه همانا ایجاد گروه دیگری به نام طالبان بود .

طالبان که از ابتدا خود را غلام و مدیون آقایان خود نظیر پاکستان،انگلیس ، امریکا وکشور های عربی می پنداشتند ، توانستند پروژه مذکور را که کشتن مردم بیگناه افغانستان بود به خوبی تطبیق کنند ، تا قدرت های بزرگ بتوانند به راحتی وارد میدان کار زار گردند که فرجام همین بی خبری و خود خواهی رهبران ما بود که امروز با وجود حضور نیرو های خارجی و تجهیز نیرو های داخلی تا هنوز ما نتوانستیم امنیت خود را تأمين کنیم، تمام اینها بر نبود یک مدیریت سالم ، کارا و صادق در دستگاه حاكم گواهی میدهد.

نسلي که امروز با تلاش و زحمت زیادی تحصیل خودرا دردانشگاه های داخلی و خارجی به پایان رسانیده اند و سرمایه ملت اند از آنها استفاده نگردیده و آنها مجبور به ترک دیار خویش می گردند این یکی از دیگر نا کارایی این دستگاه حاکم است ، حـالا شما می بینيد که با گرفتن پول های هنگفت از جامعه جهانی به نام قرارد داد جاده کابل احداث پل و دیگر پروژه های عامل المنفعه چقدر بزرگان دارای شکم بزرگ شدند از هر جای چند تا ارباب و اثقـال به نام نماینده توانستند که خانه های قشنگ ، موتر های ٌمد روز وضد زره بدست آورند و حتا والی های مقتدر که در قاچاق مواد مخدر دست باز دارند و کسی را مجـال گرفتار کردن آنها نیست شماي از وزیران و مشاورین رئیس جمهور که نه از طرف مردم افغانستان بلکه از طرف دیگران وارد صحنه سیاست می شوند وبعد از ترک وزارت به کشور های حامی خود میروند با این همه نا رسایی هایي در كه در دستگاه موجود وجود دارد چه میتوان انتظار داشت تا آینده مردم این سرزمین چه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)