موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

عزيز الله لودين: اسماعيــل خـــان وزير انرژي وآب در سرقت پول وجـــايداد دست دارد
رئيس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در یک اقدام بی سابقه، نام یکی از وزیران آغشته با فساد در کابینه رئيس جمهور کرزی را افشا کرده است. داکتر عزیزالله لودین ديروز در جمع استادان دانشگاه کابل گفت که محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در سرقت پول و جایداد دست دارد. وي گفت:«من بخاطر متهم ساختن برخی از افراد در حـال حاضر زیر انتقادات شدید قرار دارم.

من اسماعیل خان را متهم به فساد کرده ام که مانند وی هیچ وزیر چپه شاخ وجود ندارد، اما حالا ببيیند که چه کسی جرأت دارد تا از وی در مورد بپرسدو پول و جایدادی را که به سرقت برده از او دوباره بدست بیاورد.» آقای لودین به طور مشخص نگفت که وزیر انرژی و آب افغانستان چه مقدار پول را از کجا و چه وقت به سرقت برده و در غصب چه مقدار جایداد دست دارد.

اما پیش از این، او در یک نشست عمومی مجلس سنا گفته بود که اعضاي مجلس نماينده گان به یکی از وزیراني که در اختلاس هفتاد ميلیون دالر دست داشته است رأی داده اند.

گفته می شود که ظاهراً اشاره آقای لودین به اسماعیل خان بوده است. اسماعیل خان در میان وزيراني شامل است که چندی پیش از طرف رأی اعتماد گرفت.

در تماسی که با مسؤولان وزارت انرژی و آب افغانستان داشتیم، آنها گفتند که در حـال حاضر محمد اسماعیل بنابر خراب بودن وضعیت صحی اش در این مورد صحبت کرده نمی تواند.

در این حال داکتر عزیزالله لودین قوه قضائیۀ افغانستان را نیز به حمایت از افراد فاسد متهم کرد و چنین گفت: « یک دوسیه نزد ما وجود داشت که در آن حدود هشت ميلیون دالر و هشت صد جریب زمین از مـال اوقاف غصب شده بود.

آقاي لودين گفت،شخص غاصب ادعا کرده بود و سه محکمه به نفع وی فیصله نموده، من سه مرتبه در این مورد خواهان تجدید نظر شدم اما قوۀ قضائیه باز هم به نفع این شخص فیصله کرد.

هیأتی را که من متشکل از هشت وزارت جهت بررسی این قضیه فرستادم از خواهر های این شخص پرسیده است که آیا شما به این مال غصب شده اوقاف شریک هستید؟ آنها گفتند که نخیر! ما در آن شریک نیستیم و مال مربوط اوقاف است.

خواهر های این شخص بالای برادرش شاهدی داده اند و گفته اند که مـال اوقاف است و غصب شده است. اما باز هم قوه قضائیه به نفع برادر شان فیصله کرد.»

اما مقام های دادگاه عـالي گفته های رئيس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری را بی اساس می خوانند. عبدالوکيل عمری رئيس نشرات دادگاه عـالي در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:

«قضا از ملکیت دولت و مردم دفاع می کند. ما محکمۀ مبارزه با فساد اداری داریم،محاکم در مرکز و زون ها فعال هستند. ما در هر هفته یک مرتبه نشرات داریم. شما اگر جدول ها و قضایا را بخوانید فکر می کنید کسانی که ادعا می کنند یا موضوع را که در این ارتباط مطرح می کنند درست نخواهد بود.»

مقامات در دادگاه عـالي در حالی گزارش ها در مورد حمایت قاضیان از افراد فاسد را رد می کنند، که چندی پیش ده ها کارمند اين اداره در پیوند با فساد اداری از وظایف شان کنار زده شدند.

به اساس گزارش ها، شصت و پنج تن از این افراد قاضیان بودند.

شماری از کارشنان افغان می گویند، تا زمانی که افراد صادق در رأس کار قرار نگیرند، معضلۀ فساد اداری و بی اعتنایی در برابر تطبیق قانون در افغانستان همچنان موجود خواهد بود.

عزيز الله لودين رئيس اداره عـالي مبارزه با فساد اداري در اجلاس عمومي مجلس سنا گفته بود که اداره اش يک نامه رسمي درپيوند به اختلاس اين وزير به مجلس نماينده گان فرستاده بود وهيأت اداري مجلس سنا خواهان تشکيل جلسات مشترک کميسيون ها نيز شده بودند، اما شماري از اعضاي مجلس نماينده گان در اجلاس عمومي خويش اين اظهارات آقاي لودين را توهين به خانه ملت و اعضاي مجلس دانستند و گفتند که تا حـال از سوي هيچ نهادي در زمينه اختلاس وفساد وزيران پيشنهادي کابينه به مجلس نماينده گان نرسيده است. اعضاي مجلس خواهان وضاحت بيشتر از سوي رئيس اداره عـالي مبارزه با فساد اداري شد.

از سويي هم اداره عـالي مبارزه با فساد اداري بيش از آن گفته بود که در شش ماه گذشته حدود سي وسه هزار جريب زمين هاي دولتي را که از سوي زورمندان ومقامات بلند پايه دولتي غصب شده است وبيشتر اين زمين ها توسط اسناد جعلي غصب گرديده است.

درحـالي که منبع از نامه هيچ فردي ذکر نکرده است اما گفته مي شود که اسماعيل خان بيشترين زمين هايي را که آقاي عبدالمجيد زابلي بنيانگذار، بانک در افغانستان برابر دانشگاه هرات تحفه داده بود،آنرا به نام خانم خويش قباله کرده است. اما هيچ منبع رسمي تا حـال اين خبر را تأیید نکرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)