موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

کاهش نيروهاى امنيتى؛ هراس برگشت طالبان
تا آنجا كه شنيده مي شود غرب در نظر دارد اين نكته را بر دولت افغانستان بقبولاند تا درشمار نيرو هاي امنيتي افغانستان بعد از سال 2014 كاهش بدهد. اين پيشنهاد كه دقيقاً بر مي گردد به هزينۀ اين نيروها در افغانستان كه حالا فرض بر اين است كه افغانستان از عهده اين كار بر نمي آيد. شايد اين درست ترين بخش اين تصميم در مقابل نيرو هاي امنيتي افغانستان باشد ولي نمي توان آن را در پس از2014 توجيه كرد. همين حالا در افغانستان تب هراس در ميان برخي از حلقات سياسي وعامه مردم بالا گرفته است كه پس از خروج نيرو هاي خارجي از افغانستان طالبان بر افغانستان مسلط خواهند شد. البته اين دغدغه تا جايي هم قابل دقت وتأمل است زيرا چيزي نزديك به واقعيت خواهد بود. از اين رو تصميم در مورد كاهش نيرو هاي امنيتي افغانستان بحث جدي است و بايد جلو آنرا گرفت. به باور مردم افغانستان، غرب در ده سال گذشته نقش تعيين كننده اي در ايجاد اردو و پوليس ملي افغانستان داشته است ولي كافي نبوده است، زيرا به فرض اينكه افغانستان در بعد از سال2014 بتواند برخي از مشكلات امنيتي خودرا بخوبي عهده دار شود ولي فراموش نكنيم كه افغانستان نزديک به دو هزار كيلومتر سرحد طبيعي با پاكستان دارد كه حفظ و نگهداري آن براي افغانستان امري مهم و ضروري مي باشد. اين از آن رو كه بخش اعظم مشكلات جاري در كشور مان از ناحيه همسايۀ جنوبي و جنوب شرقي يعنى پاكستان است. حالا بر اين مشكلات مردم افغانستان مشكلات ديگر از ناحيه همسايه غربي مان نيز علاوه كنيد. با اين برداشت است كه نمي توان اقدام احتمالي غرب را د ر كاهش نيرو هاي امنيتي افغانستان مؤجه و قابل پذيرش دانست.

از ياد نبريم كه بخشي ا زمشكلات جاري در افغانستان از ناحيه كم كاري غرب در مقابل افغانستان در ده سال گذشته بوده است زيرا تعامل دوگانه با پاكستان و سياست يك بام و دو هواي غرب به اين دوكشور همسايه چنان بود كه وضعيت را در افغانستان سهل انگارانه ديدند و در نتيجه پاكستان دوباره طالبان را نيرومند تر ساخت.

حالا اگر نيرو هاي افغانستان كاهش يابد به يقين كه خطر پاكستان و ايران در افغانستان بيشتر مي شود و به اين هردو طالبان و القاعده و طالبان پاكستاني را هم علاوه كنيد.

مردم افغانستان باور دارند كه كاهش در شمار نيرو هاي پوليس و اردوي ملي ما كار نادرستي است و مي تواند براي آيندۀ ما بد و ناگوار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)