موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

انتخابات زود هنگام؛ تخطى از قانون
گزارش هاي اخير در مورد برگزاري انتخابات رياست جمهوري به گونه زود هنگام، تخطي از قانون اساسي كشور مي باشد. از آنجا كه در كشور ما قانون شكني جرم نيست بايد در پشت اين اعلان به سايه هاي مرموز ديگر چشم دوخت تا بتوان به نيات نيك و بد حكومات كرزي پي برد. هرچند مردم افغانستان نيك ميدانند كه كرزي هيچگاهي مايل نيست از قدرت كنار برود ولي باز هم انتخابات يگانه راهي است كه بتوان از اين مانع بزرگ گذشت و به يك حکومت دلخواه رسيد. حكومت در پشت اين خبر اهداف مشخصي را دنبال مي كند. از يك سو مايل است تا نيروهاي خارجي زودتر افغانستان را ترك كنند و از جانبي هم مشتاق برگزاري انتخابات پيش از سال 2014 مي باشد. معلوم ميشود كه كرزي چيز هايي در دل دارد و خوب ميداند كه با مردم بيچاره كشورش چگونه بازي كند. اين در حاليست كه قدرت هاي خارجي نيز به انتظارات مردم افغانستان وقعي نگذاشته و نمي گذارند واز همين سبب است كه كرزي هرچه دلش خواست مي كند. اين كار بهره گيري از قدرت براي بقاي قدرت است كه كار مردود و غير قانوني مي باشد. در واقع كرزي مي خواهد پيش از آنكه نيرو هاي خارجي افغانستان راترك كنند در سايه حمايت آنها دست به مانور تازه اي بزند و با توطيه و تفتين بقاي حكومت خود را تضمين بخشد. اين در حاليست كه وضعيت پيچيده كنوني كشور توانايي هاي بالفعل اپوزيسيون سياسي آقاي كرزي را به دليل چند پارچه گي از‌آن ها گرفته است و از آن است كه كرزي يكه تاز ميدان باقي مي ماند.

شايد اين هم محتمل به نظر برسد كه كرزي براي چهره مورد پسند خويش از حالا زمينه سازي مي كند تا به نحوي در قدرت سهيم بماند. افسانه كانديداتوري يكي ديگر از كرزي ها نيز بي علت نبوده و با زد و بند هاي موجود پيوندي احتمالي دارد.

ولي آنچه به مردم افغانستان مربوط است اين است كه در هرصورتي بايد به حكومت فاقد اقتدار در كشور قانونمندانه پايان بدهند زيرا افغانستان به يك دولت قدرتمند نياز دارد تا بتواند راه ثبات يابي و ترقي را در پيش بگيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)