موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

به گراميداشت از بهار سال روان کوپراتيف هاى دهقانان افغانستان وسايل کارى زراعتى به دهقانان توزيع کرد




رياست عمومى کوپراتيف هاى دهقانان افغانستان روز پنجشنبه گذشته يک تعداد وسايل کار را براى دهقانان ولسوالى سيدخيل ولايت پروان توزيع کرد. به گزارش خبرنگار روزنامه از ولسوالى سيدخيل، در محفلى که به همين مناسبت در اين ولسوالى راه اندازى شده بود، عنايت الله صافى ولسوال ولسوالى سيدخيل، رئيس زراعت ولايت پروان، شمارى از اعضاى شوراى ولايتى ولايت پروان، علما، متنفذين و موسفيدان، قريه هاى مختلف اين ولسوالى حاضر بودند، سيد اعلى هاشمى رئيس عمومى کوپراتيف هاى دهقانان ضمن ايراد بيانيه يى گفت: جاى بسيار زياد مسرت و خوشى است که امروز بهار نو، سال نو 1391 هجرى خورشيدى را با خوش و شادمانى استقبـال و جشن مى گيريم و همچنان دولت جمهورى اسلامى افغانستان همه ساله سال نو و بهار نو را با راه اندازى محافل و مجالس با شکوه جشن دهقان در سراسر کشور عزيز مان برگزار مى کند.

آقاى هاشمى افزود، طورى که براى همه هويدا و روشن است، امروز مردم رنجديده افغانستان نسبت کمبود مواد ارتزاقى و خوراکى که آنهم ناشى از جنگ هاى چندين ساله و خشکسـالى هاى پى در پى گذشته است رنج مى برند، خوشبختانه سال گذشته به فضل خداوند متعـال برفبارى ها زياد شد و اميدوارى مردم بعد از خداوند به سوى دهقانان با شهامت ماست تا با افزايش سطح توليدات زراعتى خويش اين مشکل را از کشور عزيز ما دور سازند.

آقاى هاشمى اضافه کرد، اتحاديه کوپراتيف هاى دهقانان افغانستان به مثابه خدمتگزار واقعى به صنف دهقانان و زارعان هميشه آماده است تا در تمام عرصه ها شما را رهنمايى و يارى رساند، چنانچه امروز به افتخار تجليل شايسته از بهار نو به تعداد پنجصد عدد بيل معۀ دستۀ آن، پنجصد عدد اره شاخچه برى و قيچى تاک برى و به تعداد هفتاد حلقه دستار را به شما دهقانان، متنفذين محترم ولسوالى سيد خيل توزيع مى دارد.بعداً به هر يک از دهقانان اين ولسوالى يک عدد بيل، يک دانه اره شاخچه برى، يک عدد قيچى تاک برى و براى شمارى از علما و متنفذين قراى مختلف يک حلقه دستار توزيع شد. (عارف عبدالله)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)