موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

آگاهان امور: ضعف دولت و بى توجهى جامعۀ جهانى باعث تحرک بيشتر طالبان شد
شماری از آگاهان امور در شمال کشور بر این باور هستند که حکومتدارى ضعیف از یکسو و پشتیبانی پاکستان از طالبان از طرف دیگر در ده سال گذشته سبب شده تا طالبان دست آوردهايی داشته باشند. آنان، ایجاد دفترسیاسی طالبان درقطروحمله بر تأسیسات دولتی و غیر دولتی از سوی طالبان را از دستاوردهای مهم این گروه در ده سال گذشته می دانند. جان پادشاه، یک تن از افسران بازنشسته در شمال کشور است. او بیست و دو سال در اردوی افغانستان خدمت کرده، وى بر این باور است که طالبان در ده سال گذشته توانسته است به حملات شان بر پایگاه های نظامی، تأسیسات دولتی و غیر دولتی شدت ببخشند. وی، به آژانس خبری روز گفت، با وجود آنکه بیش از یکصد هزار سرباز نیروهای ائتلاف بین المللی در کشور وجود دارند، پولیس و اردو نیز تشکیل شده اما باز هم طالبان به حملات خود ادامه می دهند. آتش زدن مکاتب، تیزاب پاشیدن به صورت دانش‌آموزان دختر، نا امن ساختن شاهراه ها، کشت مواد مخدر و جلوگیری از کار زنان در ادارات، مواردی بود که در مناطق زیر تسلط طالبان در ده سال گذشته رخ داده است. ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر از دستاوردهای طالبان در بخش سیاسی خوانده شده است. هر چند این دفتر به منظور گفتگو امريکا و دولت افغانستان با طالبان گشایش یافته است. عبدالقیوم بابک، روزنامه نگار و آگاه امور سیاسی در بلخ میگوید که گفتگوهای صلح با طالبان از شفافیت برخوردار نیست که این خود سبب نگرانی مردم افغانستان و نهادهای جامعه مدنی شده است.

وى بر این باور است که مطرح کردن بحث گفتگو با طالبان و تلاش برای کشانیدن آنان به پای میز مذاکره، یک دستاورد مهم برای طالبان به شمار می رود.

شماری از آگاهان امور دلیل دوباره تحرک طالبان را در دو چیز می دانند، سیاست ضعیف دولت افغانستان و بی توجهی جامعه جهانی نسبت به گروه طالبان.

آنان بر این باور اند که جامعه جهانی گروه طالبان را دشمن نخواندند و در پی سقوط گروه القاعده بودند و دشمنی طالبان را دست کم گرفتند.

پشتیبانی دولت پاکستان از طالبان به عنوان یک اهرم فشار بر امریکا از دیگر عوامل به قدرت رسیدن طالبان خوانده شده است.

عبدالقیوم بابک، می گوید، پاکستان از طالبان به گونۀ گسترده حمایت نموده تا امریکا و دولت افغانستان در پیشبرد اهداف خود مؤفق نشوند.

مشکل اقتصادی مردم یکی دیگر از عواملي است که سبب شده تا طالبان دو باره به صحنۀ سیاسی کشور ظهور کنند. بر بنیاد اظهارات کارشناسان امور اقتصادی، در ده سال گذشته هر چند تلاش ها برای بهبود وضعیت اقتصاد دولت و مردم شروع شد اما این تلاش ها پیامد مؤثر را در پی نداشت.

ده سال پیش افغانستان سیستم بازار آزاد را اختیار کرد. اما وضعیت کنونی سیستم اقتصاد کشور، بی نظم و دارای حالت ناموزون خوانده شده است.

همایون اصغری، کارشناس امور اقتصادی و استاد در یکی از مؤسسات تحصیلات عالی در مزار شریف به آژانس خبری روز گفت که نبود فرصت های شغلی برای شماری از جوانان و نیز ضعف اقتصادی مردم سبب شده تا یک تعداد به صفوف طالبان بپیوندند.

نبود قوانین سالم و کارا، فساد گستردۀ اداری، ناهمگونی میان نهادها، وابستگی تصامیم به سفارشات بیرونی و نبود تعهد برای تطبیق سیستم اقتصادی از چالش های عمده ای اند که مانع رشد و بهبود اقتصاد کشور شده است. این کارشناس اقتصادی می گوید در ده سال گذشته پول هنگفتی وارد کشور شد که در صورت مدیریت درست می توانست اقتصاد کشور را سرپا ایستاد کند.

اما او ابراز تأسف می کند که به دلیل ميکانیزم اشتباه و فساد گسترده حدود هشتاد در صد این کمک ها دو باره از کشور خارج شده اند.

در نتیجه عدم مدیریت درست از این کمک ها و نیز ضعف اقتصادی مردم سبب شده تا طالبان دو باره قوت گیرند و به صحنۀ سیاسی کشور ظهور نمایند.

با اینهمه، کارشناسان به این باور هستند که طالبان دو باره حاکمیت افغانستان را به دست نخواهند گرفت زیرا هنوز هم مردم متوجه هستند که در مناطق تحت نفوذ طالبان، مردم دسترسی به آموزش و خدمات صحی ندارند و با نا امنی و کشت مواد مخدر مواجه اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)