موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

گزارش تجاوز در واقعه قندهار، دسیسۀ استخبارات منطقه است
گزارش هیأت مجلس نماینده گان در مورد واقعه خونین ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار که در جلسه عمومی مجلس قرائت شد و در قسمتی از آن درمورد اینکه سرباز امریکایی قبل از به شهادت رسانیدن چند خانم، به آنها تجاوز جنسی نموده آمده بود که این گزارش به شدت ازسوی متضررین و متنتفذین منطقه رد شد. یکی از متنفذان محل به آرمان ملی گفت، این گزارش کاملاً بی بنیاد بوده وهیچ خانمی مورد تجاوز سرباز امریکایی قرار نگرفته است. وی افزود، صد نفر ما کشته می شد خوب بود نه اینکه با این گزارش می خواهند آبرو و عزت ما را نیز پامـال نمایند. عامل اساسی این گزارش ایادی استخبارات منطقه به ویژه ایران وپاکستان بوده که می خواهند اذهان عامه را علیه حضور نیروهای بین المللی تحریک نمایند.

گفتنی است که واقعه قندهار که مردم مسلمان کشور را شدیداً منزجر نموده بود این گزارش هیأت اعزامی مجلس بیشتر آنها را نسبت به خارجی ها متنفر ساخته است.

احمد سعیدی یکی از تحلیلگران مسایل سیاسی کشور گفت، نباید زمینه استفاده جویی کشورهای آزمند را دراین چنین موارد فراهم کرد، آنهایى که منافع ملی کشور را فدای امیـال شخصی خویش نموده برآتش دشمن هیزم می افگنند ازچنین مواقع به سود باداران شان استفاده می کنند.

مسأله تجاوز به زنان شهید را هیچ نهاد دیگری گزارش نداده است، اما فقط هیأت مجلس نماينده گان در گزارش خویش از آن یاد دهانی نموده است.

درحالی که ساکنین محل و شهود واقعه این موضوع را شدیداً رد می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)