موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

آقاى کرزى چرا مسببين حادثه دهم محرم الحرام را به دادگاه نمى کشاند؟
هموطنان ما آگاهى دارند که در روز دهم محرم الحرام امسـال بيشتر از هشتاد تن از هموطنان عزادار ما از اقوام و مذاهب مختلف با خون خود نهـال عزادارى براى حضرت امام حسين(ع) و يارانش را آبيارى نمودند. متأسفانه بعد از 15 دقيقه پوليس و امبولانس درساحه رسيد و بعد ازآن زخمى ها به شفاخانه ها منتقل شدند و اجساد پاره پاره و غرق خون شهداى اين حادثه به خاک سپرده شدند. مردم عزادار از نهايت درايت و هوشيارى کار گرفته و منتظر بازداشت و به دادگاه کشاندن مسببين اين حادثه شدند و هيچ نوع واکنشى نشان ندادند، اما پرسش هايى که مطرح مى شود اين که چرا دولت دست هايى را که در اين حادثه آغشته بودند بازداشت و مجازات نمى کند؟ چرا در مقابل مردم، فقط وعده دادند و بس. اما با دريغ و درد که تا امروز از اين وعده ها خبرى نيست؟ فقط تنها در روز 18 دلو سال جارى آقاى کرزى با يک گروپ ملاقات نمود اما با آنها غم شريکى نمود اماآقاى کرزى اين را نپرسيد که چرا ساير بازمانده گان شهدا حضور نداشتند، آقاى کرزى اين را بداندکه با هر چيز معامله کردند، اما با خون شهداى روز دهم محرم الحرام معاملۀ شان پيامد ديگر خواهد داشت. کسانى که براى باز مانده گان خانواده شهدا زمين، سرک به نام شان، ادامه تحصيل در خارج را به کرزى پيشنهاد کردند کور خواندند، خانوادۀ شهدا ديگر با خون اطفـال، زنان، کودکان و نو جوانان شان معامله نمى کنند و فقط خواهان به دادگاه کشاندن دست هايى اند که در عقب اين حادثه استند.

مردم و دولت اين را بدانندکه عاشورا و عزادارى براى امام حسين(ع) مربوط يک قوم، يک مليت و چند خانواده نمى شود، هموطنان ما که شماري از علما و مدرسين در اين راستا سکوت کردند و هر کدام در فکر اين استند که براى پسران و اعضاى خانوادۀ شان چوکى، مقام و پست هاى مشاوريت ارگ را تصاحب کنند، به ياد داشته باشند که خون شهداى دشت کربلا با خون شهداى حادثه دهم محرم دامن اين معامله گران را رنگين خواهد نمود و در قيامت نزد پيغمبر اکرم(ص) و حضرت امام حسين(ع) سر افگنده و خجل خواهند ماند.

و اين آقايان بدانند که ديگر مردم موج آفرينى نخواهند کرد تا اين آقايان با فرزندان شان موج سوارى کنند، حـال مردم مى دانند که چه کنند و دولت نيز بايد بداند که اگر از اين بيشتر سکوت کند و مردم را فريب بدهد و مسببين اين حادثه را در حضور مردم محاکمه نکند خواهند ديد که ما چگونه انتقام خون شهدا را خواهيم گرفت، اين که چرا تا امروز علما، دانشمندان، واعظين در مساجد، منابر و تکايا از بررسى اين حادثه ياد نمى کنند و به ياد اين شهدا نيستند، اين افراد مورد ماخذه خداوند(ج) و پيغمبر(ص) قرار خواهند گرفت و مسؤوليتى که ما در پيشگاه خداوند(ج) داريم سوگند به خون شهداى کربلا و خون شهداى روز دهم محرم امسـال که اين مسؤوليت را انشاء الله که ادا خواهيم نمود.

سيد احمد مسؤول دفتر فدايان اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)