موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

کمردردي يا low back pain
انسان ها اکثراً در سال های بیست تا چهل حیات خود به دردهای کمر مواجه می شوند. که اين کمر دردي ها داراي علت هاي مختلف بوده که يک تعداد آنها قرار ذيل مي باشد.

1- آفاتي که در فقرات موجود مي باشد وباعث کمردردي مي گردد، عبارتند از:

الف: تغييرات استحالوي فقرات

ب: وضعيت هاي نادرست مانند نشستن به صورت دوامدار به شکل خميده

ج: فتق هاي دسک بين الفقري

د: لغزيدن فقرات بالاي يکديگر

هـ: آفات التهابي در ستون فقرات وغيره

2- آفاتي که باعث درد کمر مي گردد،اما علت آن موجوديت آفت در ستون فقرات نمي باشد قرار ذيل اند: الف: آفات سيستم بولي وتناسلي مانند نفريت ها،PID يا امراض تناسلي ميکروبي زنانه، سنگ هاي گرده. ب:آفات سيستم هاضمه مانند، آميبازس،Ascarisis وغيره.

ج: تومورهاي حوصلي.

موضوع مورد بحث ما عبارت از فتق دسک بين الفقري مي باشد. اما قبل از اين که در مورد Discal hernia يا فتق دسک بين الفقري بحث کنيم بايد بدانيم که دسک چيست؟

Disk عبارت از يک ساختمان غضروفي مي باشد که در کاهلان ارواً ندارد ودربين دوفقره به شکل يک عايق قرار گرفته تا در وقت اجراي حرکات ستون فقرات سطوح مفصلي فقرات تخريب نگردد.

معمول ترين عرض Discal hernia عبارت از درد کمر مي باشد که به يک يا هردو طرف سفلي انتشار مي کند، اين درد در اثر يک تمرين قوي ويا در اثر بلند کردن وزن سنگين پيدا شده وبعد ازيک دوره استراحت کوتاه درد دوباره برطرف مي گردد. اما دفعتاً بعد از ختم شدن، عطسه زدن ويا سرفه کردن دوباره پيدا مي شود.

اعراض ديگر Discal hernia ، وخذه شدن به مثل وخذه سوزن در نهايات سفلي مي باشد. آفات Disc در ناحيه Lumber که زياد تر در قسمت فقرات L5-S1-L4-L5-L3-L4 پيدا مي شود.

ميتود هاي تشخيصيه که درتشخيص فتق دسک بين الفقري کمک مي کند عبارتند از:

X-Ray

MRI

CT SCAN

Myelography مي باشد.

تداوي

1- تداوي محافظه کارانه:

اولين تداوي آن استراحت است که مريض مي تواند با 2-3 روز استراحت اعراض و علايم آفت را شديداً کاهش بدهد.

شخي عضلي به وجود آمده را مي توان با تطبيقات سرد کنترول کرده درحـالي که در عين حـال عضله که مصاب شخي شده مساژ داده شود ونيز به خاطر کم شدن درد ادويه جات ممکنه وتمرينات مخصوص توصيه مي شود.

Walking يا قدم زدن نيز باعث کاهش درد مي شود. مگر نشستن خصوصاً در موتر باعث بروز اعراض وعلايم مي شود.

استعمـال کمربند نيز کمک مي کند و همچنان فزيوتراپي به اين مريضان تجويز مي گردد. وبالاخره در صورتي که اعراض وعلايم پيشرفت کند. آخرين تداوي آن اجراي عمل جراحي مي باشد.

داکتر نثار احمد حامد ترينر متخصص جراحي اورتوپيدي وزير محمد اکبرخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)