موسس، صاحب امتياز و مدير مسوَل

مير حيدر مطهر

شماره تماس: 0700282673

 

 


 

صفحه اصلی

اخبار

سرمقاله

مطالب سیاسی

گزارش ویژه

فرهنگ کده

نامه های وارده

تماس با ما

درباره ما

 
 
::: بازديدکننده گان
 
 

نامه سرگشاده: جلالتمآب عاليقدر محترم رئيس جمهور ج.ا.ا !
به فاروق وردک هدايت دهيد که...

آقاى رئيس جمهور!

از آنجايى که جناب شما هم ممکن است از طريق مطبوعات اطلاع حاصل کرده باشيد که فاروق وردک وزير معارف چندى پيش نام مکتب نسوان بى بى مهرو(ع) را به عبدالقيوم وردک که از اقارب وى مى باشد، تغيير داد. اين عمل فاروق وردک سبب خشم ما اهالى بى بى مهرو را بر انگيخته و از وى مى پرسيم که چرا نام يک زن عارف و مجاهد را که کارنامۀ آن زن با عفت در جنگ عليه انگليس ها درج تاريخ است، دور ساخته و به عوض در بالاى دروازۀ آن مکتب نام عبدالقيوم وردک را با خط درشت نوشته و مکتب را به نام وى مسما ساخته است. ما اهالى بى بى مهرو در حالى که اين فرهنگ ستيزى و زن ستيزى فاروق وردک را به شدت تقبيح مى کنيم، از جناب شما مى خواهيم تا به وزارت معارف دستور صادر کنيد که نام مکتب را به نام بى بى مهرو(ع) دوباره تبديل و لوحه عبدالقيوم وردک را از دروازه مکتب دور کند. اگر فاروق وردک خود را به کرى زند و فکر کند که پس از گذشت چند روز قضيه آرام مى شود و ديگر اهالى بى بى مهرو موضوع را دنبـال نخواهند کرد، ما به فاروق وردک مى گوييم که از اين مسأله ما دست بردار نيستيم و هرگز اجازه نخواهيم داد که به عوض نام بى بى مهرو(ع)، مکتب به نام عبدالقيوم وردک که يک شخص عادى است، گردد. اگر فاروق وردک بازهم لوحه را دور نسازد ما مجبور هستيم دست به کار شويم و آنگاه مسؤوليت بر دوش فاروق وردک خواهد بود.

ما باور داريم تا زمانى که جناب شما به فاروق وردک هدايت ندهيد، وى هرگز از اين خود خواهى خود دست نخواهد برداشت و مشکل با زور حل خواهد شد.

شمارى از باشنده گان بى بى مهرو(ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

All Right Reserve To Arman-e-Mili 2009 |Powered by Webmaster (APMC)