سرمقاله

غنی می خواهد با زور حکومت کند!

2017-Jun-21  || 

سه شنبه شب، نيروهاي امنيتي به چادر تحصن معترضان در شهر کابل حمله کردند که به اثر آن دو تن از معترضان شهيد و تعدادي زخمي و بازداشت شدند. اين معترضان ادعا داشتند که آن ها دادخواهي خون هاي ريخته شده در حملات انتحاري اخير را مي کنند و از حکومت تقاضا کردند که چون مسؤولان امنيتي در تأمين امنيت شهروندان کوتاه آمده اند بايد برکنار شوند. رييس جمهور غني در ديدارش با برخي از مردم، گفته بود که چادر تحصن معترضان برايش قابل قبول نيست و بايد پرچيده شود. مسؤولان دولت، ظاهراً بندش جاده ها و مزاحمت به مردم را دليل اصلي برچيدن خيمه هاي تحصن تلقي مي کردند، اما معترضان اين حرکت شان را اعتراض مدني و حق قانوني شان مي خواندند. اما نيروهاي امنيتي شب هنگام به چادر تحصن معترضان با تانک ها حمله کردند و چادر را برچيدند. برخي از آگاهان اين حرکت نيروهاي امنيتي حکومت را غير قانوني خواندند و آن را نشانه يي ديکتاتوري و استبداد تلقي کردند. زيرا به باور آن ها خون ريختاندن و قتل معترضان، عمل دولت هاي مستبد است که براي بقاي شان متوسل به هر وسيله نامشروع مي شوند که با اين تلقي حکومت وحدت ملي پس از اين نيز در شمار حکومات ضد مردمي و توتاليتر قرار خواهد داشت؛ زيرا مشکل است که مسؤولان و رهبران حکومت بتوانند کشته شدن معترضان را توجيه کنند. اين درحالي است که هنوز پرونده ضد بشري حکومت در نهادهاي عدلي تکميل نشده و تحقيق ادامه دارد ووظيفه برخي از مسؤولان امنيتي را ل


حضور ستون پنجم در درون شورای ملی!

نیروهای امنیتی کشور نیاز به حمایت و همکاری دارند!

شیعه و سنی باهم برادر اند!

پاکستان به عنوان کشور حامی تروریستان باید بیشتر رسوا شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

نامه سرگشاده به رئیس جمهور! ماراتـون سقـوط ورزش افغانسـتان

آقای رئیس جمهور!

اداره ورزش افغانستان از بدو تأسیس تا کنون دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی بوده و بیشتر مسؤولان این اداره سال‌های سال با بی‌کفایتی تمام بر آن حکمروایی ناشیانه کرده اند. یکی از دلایل عمده عدم توجه به ورزش نبود درک و آگاهی درست‌ دولت‌مردان افغان از دولت‌های چپی و راستی تا دولت کنونی از اهمیت ورزش برای سلامت جامعه، افتخار آفرینی از رقابت‌های جهانی و تقویت پروسه طبیعی ملت سازی بوده است و دقیقن به همین دلایل، نظام های افغانستان همواره ضعیف‌ترین‌ها و بی‌کاره‌ترین‌ها را به رهبری ورزش افغانستان منصوب کرده اند.

همان‌گونه که دو سال پیش در نامه‌یی به شما نوشته بودم، من در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ به شما رأی ندادم - به هیچ کس رأی ندادم و باور نداشتم که رأی من بتواند در گزینش حکومت مردم‌سالار اثرگذار باشد، با تأسف که من درست پیشبینی کرده بودم.

در کمپاین‌های انتخاباتی، دیدگاه‌ها و وعده‌های شما مبنی بر زدودن فساد و برچیدن تبعیض و تعصب سیاسی و سلیقه‌یی و حذف سیاست حذف و فراهم‌آوری یک حکومت مردم‌سالار، موجب شدند تا برخی از افرادی که به فردای بهتر این سرزمین باور داشتند و آرزوی رسیدن به روزهای بهتر را در سر می پروراندند، در پذیرش وعده های شما دچار توهم شوند؛ چه ساده‌دل و ساده‌انگار بودیم.

آقای رئیس جمهور،

ورزش افغانستان هیچ‌گاهی تا بدین پیمانه دچار تشتت و پراکنده‌گی و بی‌برنامه‌گی نبوده است. ورزش افغانستان هیچ‌گاهی تا بدین حد از فقدان یک مدیریت آگاه رنج نبرده است و تا این سطح در سراشیبی سقوط قرار نداشته است. این همه، ره‌آورد حکومت وحدت ملی و ارکان این حکومت و حمایت شماری از نزدیکان شما در اداره امور است.

شما که همه ارکان حکومت وحدت ملی را به حاشیه رانده اید و صلاحیت همه عرصه‌ها را به خود اختصاص داده اید، باری فکر کرده اید که معیارهای‌تان در گزینش افراد در رهبری نهادهای فنی و مسلکی بایست بر مبنای کدام منطق و اصول و ضوابط باشند؟ آیا پذیرفتنی است که به بهانه مشارکت ملی و در همسویی با تیکه‌داران قومی، سرنوشت میلیون‌ها ورزشکار کشور را این گونه به بازی بگیرید؟

با دریغ و درد که با آمدن شما در رأس حکومت وحدت ملی از یک سو مبارزه با فساد بیشتر گزینشی و سلیقه‌یی شد، از سوی دیگر ابعاد تبعیض و تعصب و سیاست حذف با استراتیژی مدون و در پوشش اکادمیک، اجرایی شد. شما خودتان مجری سیاست‌هایی شدید که همواره دیگران را به انجام آن متهم می‌کردید. در حالی‌ که به خوبی می‌دانید که عمده‌ترین عامل جنگ و منازعه خونین چند دهه گذشته در کشور همین سیاست‌های ناکارآمد و شکست‌خورده بوده اند. شما از یک سو با دلایل واهی و سلیقه‌های سیاسی به شماری از فرزندان راستین کشور مجال کار در بدنه حکومت نمی‌دهید، از سوی دیگر با دلایل بی‌بنیاد، اما از نوع دیگر، شمار زیادی از نهادهای فنی و مسلکی را به بهانه‌های مشارکت ملی به دست غیر‌فنی‌ترین‌ها و غیر‌مسلکی‌ترین‌هایی سپردید که حتا از سواد ابتدایی فنی و مسلکی در آن عرصه ها برخوردار نیستند؛ و در این میان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به عنوان یگانه نهاد عالی دولتی که مسؤولیت رهبری خانواده میلیونی ورزش کشور را به عهده دارد بیشترین آسیب را از این عملکرد شما متقبل شده است. ظلم بزرگتر از این برای سرنوشت ورزش سراغ ندارم.

آقای رئیس جمهور،

تاریخ در مورد عملکردهای شما در عرصه ورزش در آینده قضاوت نمی‌کند، چون تاریخ همین اکنون قضاوت خودش را کرده است:

دوران زمامداری شما یکی از تاریک‌ترین و سیاه‌ترین دوره‌های ورزش افغانستان است. به دلیل بی‌توجهی و بی تفاوتی شما و مداخلات اعضای بلندپایه حکومت شما، عرصه ورزش جولانگاه جنرالان نظامی شده و هر لحظه زیر چکمه های این جنرالان له می‌شود. با ایجاد المپیک های موازی فرصت به شماری از فرصت طلبان و حقه بازان و کلاه‌برداران و شارلاتان ها فراهم شد تا به سوء استفاده و بهره کشی از فدراسیون‌ها بپردازند. شمار فدراسیون‌های موازی از ده فراتر رفت و هر روز به این رقم افزوده می‌شود و تیکه داران شناخته شده ورزش به بهانه خدمت به ورزش و با استفاده از ترفندهای ماهرانه، از ورزشکاران سوء استفاده می‌کنند و کاروان هرلحظه به پیش رونده ورزش را با سکوت و سقوط مواجه کرده اند.

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به عنوان یگانه نهاد عالی دولتی ورزش افغانستان که مسؤولیت رشد و بالنده گی و همه گانی ساختن ورزش و حمایت از فدراسیون‌ها و تیم های ملی و در کلیت مسؤولیت رهبری ورزش را در کشور به عهده دارد، تا گلو در منجلاب فساد بی‌پیشینه غرق است.

من با کسانی که ادعا دارند که در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، دزدی و اختلاس و سوء استفاده جریان دارد، به این دلیل موافق نیستم که این اداره در سایه زمامداری شما و مداخلات شماری از ارکان اصلی حکومت شما و در سایه حمایت شماری از نزدیکان شما در اداره امور از ماه‌ها به این‌سو از مرز دزدی و اختلاس و سوء استفاده گذشته است و عده یی معلوم الحال رسمن در این اداره شیپور چور و فرمان چپاول صادر کرده اند.

سوء استفاده‌های فراوان مالی تنها بخشی از مشکلات اداره ورزش افغانستان است. انتصاب غیرقانونی و سلیقه‌یی آمرین ورزشی ولایات، انتصاب غیرقانونی آمرین شعبات در مرکز، تعیین غیرقانونی افراد خارج از اداره به حیث سرپرست در ریاست‌ها و آمریت‌های اداره، انتصاب غیرقانونی افراد در بخش‌های مالی و اداری و حفظ غیرقانونی حکم جناب شما مبنی به لغو تعیین سرپرست‌ها و ده‌ها مورد دیگر بخش دیگری از عملکردهای فراقانونی این اداره است.

تنها با یک استثنا، هیچ یک از افرادی که در بخش‌هایی از این اداره تعیین شده اند، نه ورزشکار اند، نه پیشینه ورزشی دارند و نه برای‌شان ورزش و آینده ورزش و دستاوردهای ورزشکاران کشور ارزشی دارد. تصور می‌کنم که شماری از افراد گماشته شده در رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، المپیک های دوگانه و شماری از فدراسیون‌های موازی و غیرموازی حاضر اند به ساده‌گی برای به دست آوردن خواست‌های کوچک شان، سرنوشت جامعه ورزشی افغانستان را برای مدت‌ مدیدی همچنان به بازی بگیرند.

در چند ماه گذشته موارد متعدد چور و چپاول در بخش‌های اداری و مالی را بار بار به سمع ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش رسانیده‌ و اتمام حجت کرده‌ام، اما متأسفانه تا امروز هیچ گامی برای تغییر و اصلاح و حتا جلوگیری از چور و چپاول برداشته نشد.

بار بار تلاش کرده‌ام تا از هر طریق ممکن به این نابه سامانی‌ها، خودکامه‌گی‌ها و چور و چپاول‌ها در ورزش کشور پایان بدهم، به درهای زیادی دق الباب کردم و شکایاتم را به شماری از افراد نزدیک به شما رسانیدم.

آقای رئیس جمهور،

از چند ماهی به این سو که به حکم شما به حیث معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مقرر شده‌ام، همواره کوشیده‌ام که با درنظرداشت ناگزیری‌های سیاسی و اجتماعی و پیوند پیچیده سیاسی در افغانستان، راهکارهای مناسب و عملیی را برای شکوفایی و بالنده‌گی ورزش افغانستان ارائه بدهم و تطبیق کنم. کمترین کاری که در چند ماه گذشته انجام شده، برای نخستین بار تهیه مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش و بیشتر از هشت طرزالعمل جامع و مانع برای قانونمند ساختن ساختارها و فعالیت‌های ورزش در افغانستان است که با یک تیم متعهد و با کم‌ترین امکانات ممکن موفقانه به فرجام رسید.

با وجودی که حمایت همه‌جانبه همه همکارانم را در شگوفایی ورزش با خود داشته‌ام، خود را در تغییر ساختارهای فاسد تنهای تنها یافتم. به همین دلیل بیشتر از این نمی‌توانستم نظاره‌گر چور و چپاول در ورزش افغانستان باشم و دست زیر الاشه بنشینم و برای دریافت معاش و موقف بر وجدانم پا بگذارم.

با اندوه باید بگویم که در مبارزه با مافیای چور و چپاول نه توان جدل داشتم و نه قدرت مبارزه. نه سلاح دفاع داشتم و نه پول تطمیع. نه وجدان خفته داشتم  و نه آشنایی با ترفندهای معامله.

با دریغ و درد که نتوانستم از سد سدید تیکه‌داران و فسادپیشه گان و فرصت طلبان بگذرم و اینک با استعفای خودم از معاونیت فنی و مسلکی که یک پست عالی و با ارزش است، اعتراض خود را ابراز کنم؛ گرچه می دانم که این فریاد اعتراض در این صحرای بی پایان تاراج و غارت بازتابی نخواهد داشت.

از سوی دیگر‍، به عنوان یک ورزشکار، برای خانواده ورزش افغانستان متأسف استم. با اندوه بزرگ باید بگویم که به این زودی‌ها هیچ دریچه‌یی به‌سوی روشنایی ورزش وجود ندارد، زیرا شما و سردمداران حکومت‌ وحدت ملی آ‌‌‌ن‌قدر مصروف زد و بندهای قومی و سیاسی و سلیقه‌یی هستید که فرصتی هر چند اندک به ورزش ندارید.

می‌دانم که در این ساختارهای نفرین‌شده و پوسیده و فسادپذیر، با استعفای من آب از آب تکان نخواهد خورد و پس از یک دور دریغ و حسرت کوتاه رسانه‌یی که حتا آن هم گزینشی خواهد بود، همه چیز بار دیگر به فراموشی سپرده خواهد شد و فسادپیشه‌گان بی‌باکانه‌تر از گذشته، به چور و چپاول ادامه خواهند داد.

در این‌جا از همه همکاران صادق، دلسوز و پرتلاشم در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و به ویژه اعضای کمیسیون تقنین که با تلاش شباروزی با من همکاری کردند و همه با هم برای نخستین بار مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش و طرزالعمل‌های راهبردی و راهکارهای مؤثر را تهیه کردیم، سپاسگزاری می‌کنم و از همه شان پوزش می‌خواهم که نتوانستم بیشتر از این
افتخار همکاری‌شان را داشته
باشم
.

یادم می‌آید که در نخستین روز تقررم به همکارانم گفته بودم که با همکاری آن‌ها یا این اداره را به یک نهاد قانونمند، مؤثر و موفق مبدل خواهیم نمود و یا استعفا خواهم کرد.

می‌دانم که در حکومتی که حتا در مبارزه با تبعیض و تعصب و فساد در سایه قدرت تیکه‌داران قومی و اندیوالان سیاسی و شرکای اقتصادی نیز گزینشی برخورد می‌شود، فرصت خواندن این نامه هم برای عده‌یی "همیشه مصروف چانه زنی" فراهم نخواهد شد، اما


درد دل ها

عطف توجه رهبران کشور را به رفع مشکلات متقاعدین خواهانیم

2017-Jan-29 || 

در تمام کشورها پرداخت حقوق تقاعد برای متقاعدین یک موضوع عادی و بدون جنجال است، کارمندان دولتی بعد از سپری کردن سال های خدمت سرانجام به سن تقاعد می رسند و استراحت می کنند و هرگز در به در و خاک به سر عقب حقوق تقاعد شان سرگردان نمی شوند. در کشورهای غربی شعاری وجود دارد که می گویند (جوانان برای پیران کار می کنند) که واقعاً همینطور است، برخی پیران علاوه از حقوق تقاعد شان به آسایشگاه ها می روند و مورد مواظبت همیشه گی قرار می گیرند. در کشورما وضع طور دیگریست، همه از طریق رسانه ها آگاه شدند که جمع کثیری از متقاعدین ماه ها به خاطر گرفتن حقوق تقاعدشان سرگردان شدند و متأسفانه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سال مالی 1395 در خدمت به متقاعدین کوتاه آمد. سوال دراین جاست که وزارت مذکور و وزارت مالیه چرا با مساعی مشترک شان یک سیستم حسابی دقیقی را روی دست نمی گیرند در حالی ...

نامه سرگشاده به رئیس جمهور! ماراتـون سقـوط ورزش افغانسـتان

2016-Aug-28 || 

آقای رئیس جمهور! اداره ورزش افغانستان از بدو تأسیس تا کنون دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی بوده و بیشتر مسؤولان این اداره سال‌های سال با بی‌کفایتی تمام بر آن حکمروایی ناشیانه کرده اند. یکی از دلایل عمده عدم توجه به ورزش نبود درک و آگاهی درست‌ دولت‌مردان افغان از دولت‌های چپی و راستی تا دولت کنونی از اهمیت ورزش برای سلامت جامعه، افتخار آفرینی از رقابت‌های جهانی و تقویت پروسه طبیعی ملت سازی بوده است و دقیقن به همین ...

چرا مسؤولان در یخ می نویسند و در آفتاب می گذارند؟

2016-Jan-09 || 

آقای مدیر مسؤول روزنامه آرمان ملی! می توانستیم این صدای خویش را از طریق بلند گوهای تلویزیون ها و تظاهرات نیز به گوش مقامات مسؤول دولت برسانیم. اما آنچه مهم می نمایاند این است که شاید شمار کمی از شهروندان و مسؤولان حکومت وحدت ملی فرصت شنیدن برنامه های تلویزیون  وصدای تظاهرات خیابانی را داشته باشند، اما آنان فرصت آن را همه وقته پیدا می کنند تا مطالب روزنامه را بخوانند و آن را قضاوت نمایند. به تاریخ سوم قوس سالروان دومین سوء قصد به جان آقای احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی و یکی از منتقدین سرشناس حکومت وحدت ملی صورت گرفت و در اثر آن آقای سعیدی آسیب دید حتی برای تداوی به خارج از کشور رفت، مشاهده شد که مقامات در دولت افغانستان هر کدام در شفاخانه های ایمرجنسی و سردار امان الله خان به عیادت آقای سعیدی آمدند و برعلاوه همدردی و تقبیح این عمل تروریستی، وعده پیگیری این رویدا...

بـه صـدای مـا گـوش بـدهیـد

2015-Sep-14 || 

محترم مدیر مسؤول روزنامه آرمان ملی ! لطفاً نامه ما باشنده گان قلعه فتوح ناحیه هفتم شهر کابل را به نشر برسانید تا با مطالعة آن مقامات توجه و در رفع مشکل اقدام نمایند. احتراماً عرض می گردد که ورقه عرض اهالی  زمین داران چهلستون و زمین داران قلعه فتوح را که زمین های شان در مسیر سرک قرار گرفته است در اخبار خویش به چاپ برسانید. طوری که شما در جریان هستید که شهرداری کابل پلان تطبیق سرک را از دهن باغ چهلستون الی دشت پدوله روی دست گرفته است. زمانی که مردم محل منطقه چهلستون و قلعه فتوح به شهرداری مراجعه نمودند و از پلان توسعۀ سرک چهلستون الی دشت پدوله معلومات حاصل نمودند دیده شد که سرک، سرک پلان شده شهرداری الی قسمت نُه برجه چهلستون به مسیر اصلی خود لین سرک سابقه موجود بوده و از قسمت نُه برجه بدون کدام مشوره با مردم و زمینداران و بدون کدام موضوع به قسم غیر قانونی و جبری س...

2015-Aug-21 || 

در شرایط مشکل اقتصادی کشور که برای طبقۀ کارگر، فقرا و کسبه کاران کم بضاعت، زنده گی به سختی می گذرد، برای طبقه تحصیل کرده- فارغ صنف دوازدهم و یا محصلان فارغ از پوهنتون ها که بیکار مانده اند،  وضع بهتری وجود ندارد. من یکی از محصلان چهارده پاس، نسبت نیافتن وظیفه در یکی از پس کوچه های چنداول، دکانی را گرفتم و مقداری اجناس خوراکی را مهیا دیدم واز جمله کیک و کلچه باب، محصولات کشور های همسایه که به کشور وارد می گردد، در جمع فروشات من است. دراین اواخر که قیمت دالر روز به روز بالا می رود  و به همان نسبت قیمت اجناس وارداتی هم بلند می روند و من به ناچار به تهیۀ اجناس دکان خود هستم تا بتوانم چند افغانی پولی را برای زنده گی ام فایدۀ حلال را به دست آورم. ولی چند روز قبل که برای تهیۀ کیک باب به کوچۀ مندوی رفتم، اجناس مورد نظرم را در مارکیت هاندیدم. علت را جویا شدم، دکانداران گفتند ...

به جواب (انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد)

2015-Aug-05 || 

بدون تصرف: اظهارات غیر مسئولانه و قوانین ناپذیر یک محصل نالایق     به مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی در روزنامه مورخ سه شنبه 13 اسد سال 1394 خورشیدی ارمان ملی اظهارات غیر مسئولانه و قوانین ناپذیر یک محصل نالایق به نشر رسیده است. انستیتوت علوم صحی ابو علی سینا بلخی یک نهاد علمی، تحصیلی و خصوصی بوده که از راستا تربیه سالم اولاد وطن فعالیت می نماید انستیتوت علوم صحی ابو علی سینا بلخی خلاف اظهارات غیر مسئولانه شعیب نام یک انستیتوت زر اندوز نبوده و دلیل این ادعا ما موجودیت یک دیپارتمنت کاملاً رایگان و مجانی بوده که طی پنج دوره فراغت ایشان در حدود 300 نفر از همین دیپارتمنت رایگان فارغ گردیده و در پهلو این خدمت همه ساله در حدود چهل نفر دیگر از جانب نهاد های دولتی، وکلا، اشخاص متنفز، معینت جوانان و اتحادیه جوانان کاملاً به شکل رایگان به این اداره جهت ادامه تحصیل...

انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد

2015-Aug-04 || 

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی! می خواهیم نامۀ ما را که درد دل جوانان سر شکستۀ انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی که در کابل در مقابل وزارت تحصیلات عالی کشور قرار دارد به نشر برسانید تا با مطالعۀ آن مقامات در وزارت های صحت عامه، تحصیلات عالی و معارف و هم نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان یا خانۀ ملت بدانند که مسؤولان این انستیتیوت به جای خدمتگزاری، جیب های دانشجویان را خالی می کنند. باید گفت که یکی از همصنفان ما در سمستر تحصیلی سال گذشته...

جلالتمآب رئیس صاحب جمهور! لوی سارنوال چه می خواهد

2014-Apr-06 ||  آرمان ملي

جناب محترم لوی سارنوال (الکو صاحب) از تأمین حکم محکمه ابا می ورزد، ما به کجا شکایت کنیم، محکمه استیناف عامه ولایت کابل که مؤظف به رسیده گی پرونده شده بودند در ظرف چهار الی پنج ماه تحلیل کاری شان و تدویر مجالس متعدد علنی و شنیدن از متهمین به رویت اسناد، قرار قضایی نمبر 255 مورخ 27/11/1392 صادر و ابلاغ کردند. فیصله محکمه ابتدائیه را نقض کرده و دوسیه را بخاطر رفع خلاهای تحقیقاتی و عدم اسناد و شواهد و مدارک کافی به لوی سارنوالی فرستادند و در قرار آم...

Previous   ||   Next