سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

جلالتمآب رئیس صاحب جمهور! لوی سارنوال چه می خواهد

جناب محترم لوی سارنوال (الکو صاحب) از تأمین حکم محکمه ابا می ورزد، ما به کجا شکایت کنیم، محکمه استیناف عامه ولایت کابل که مؤظف به رسیده گی پرونده شده بودند در ظرف چهار الی پنج ماه تحلیل کاری شان و تدویر مجالس متعدد علنی و شنیدن از متهمین به رویت اسناد، قرار قضایی نمبر 255 مورخ 27/11/1392 صادر و ابلاغ کردند.

فیصله محکمه ابتدائیه را نقض کرده و دوسیه را بخاطر رفع خلاهای تحقیقاتی و عدم اسناد و شواهد و مدارک کافی به لوی سارنوالی فرستادند و در قرار آمده افرادی که صورت دعوی و اتهامنامه را ترتیب نموده اند به دلیل اینکه بر بنیاد حقایق نیست و تحقیق صورت نگرفته و خلاهای فراوان وجود دارد تحت تعقیب عدلی قرار بگیرند...

چون مدت دو سال و چندماه از توقیفی حیات الله دیانی و همکارانش در محبس پلچرخی میگذرد من و خانواده سایرمتهمین قضیه به مقام ستره محکمه عارض گردیدیم تا این مامورین بیگناه بانک به ضمانت رها گردند و در عین زمان سارنوالی استیناف، از محکمه استیناف طالب وضاحت گردیدند. مقام محترم ستره محکمه لطف فرمودند و حکم رهایی به ضمانت را اصدار نمودند. بجواب مکتوب نمبر 1213/670 مورخ 18/12/1392 ریاست سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری سارنوالی استیناف، محکمه استیناف امنیت عامه ولایت کابل چنین نگاشته شده اند.

 جناب قاضی القضات صاحب چنین هدایت فرموده اند: ( بریاست محترم استیناف ولایت کابل. چون فیصله ابتدائیه از محکمه فوقانی نقض گردید بخاطریکه آزادی حق هر شخص افغان میباشد متهم مذکور به ضمانت قبلی که بتاریخ 22/12/1390 جناب پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی صاحب گردیده بود به ضمانت قبلی از حبس رها گردد. امید بدون ضیاع وقت مراجع مسؤول و اتلاف حقوق افراد در حصه خویش اجراات میدارید.) محمد صفا کریمی

رئیس دیوان امنیت عامه ولایت کابل

سارنوالی طی مکاتیب متعدد خواهان توضیحات از محکمه استیناف میگردد و خواهان تعیین و اندازه پول ضمانت هرشخص را مطالبه میکند.

در جواب محکمه استیناف می نگارد: (وجه مشخص فقط در فیصله قضایی انجام میپذیرد، آنهم در صورت محکومیت متهم.) این خواست لوی سارنوالی خلاف قانون است که از مظنون طالب مشخص شدن ضمانت میگردد.

اگر هدف از حصول پول قروض بانک از شرکت های مقروض باشد، قبلاً از طرف کمیسیون هفت گانه ادارات مختلف دولتی (نماینده گان وزارت داخله، امنیت ملی، وزارت مالیه، پشتنی بانک، وزارت عدلیه، سارنوالی و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری) به رویت اسناد پشتنی بانک شناسایی و به داخل 5 جلد دوسیه کارتنی در حدود بالاتر از 1670 ورق تحقیق و اسناد دیگر از مامورین عالی رتبه کلیدی بخش آمریت اعتبارات (قرضه دهی) پشتنی بانک و یک دوسیه از رئیس هیأت مدیره پشتنی بانک برای پیگرد قانونی به سارنوالی سه ونیم سال قبل از امروز سپاریده شده بود. اداره لوی سارنوالی به عوض تحت تعقیب عدلی قرار دادن فاعلین اصلی، دوسیه های شان را کتمان نموده و برای شان نه صورت دعوی و نه اتهامنامه ای ترتیب ساخت. بلکه به عوض آن  حیات الله دیانی رئیس پیشین بانک و یک تعداد از مامورین بانک را بدون تحقیق و بدون اسناد، شواهد و مدارک به نظارت خانه توقیف و بالاخره به زندان پلچرخی می اندازند و کوشش میشود تا با معتبر ترین ضمانت هم به هیچ وجه حیات الله دیانی رها نگردد. برای اینکه فاسدین و دسیسه سازان از برملا ساختن قضیه در هراس اند. جلالتمآبا:

چیز جالب و گفتنی دیگر این است که نشان میدهد که یک تعداد از اشخاص در ارگانهای قضایی به چه اندازه خلاف قانون عمل می کنند و موضوعات را سلیقوی و فرمایشی تنظیم می نمایند.

در صورت دعوی سارنوالی آمده است که شرکت ولید عبادت یک شرکت هوایی بوده و وجود فزیکی نداشته است و به این دلیل برای حیات الله دیانی و سایر مامورین بیگناه دوسیه اختلاس ترتیب و از سوی محکمه ابتدائیه مبارزه با فساد اداری به بیست سال حبس، تادیه پول های اعطا شده قرضه به مقروضین و جریمه بالمثل نقدی محکوم شده اند.

نظر به اعتراضات متهمین، در محکمه استیناف به رویت اسناد موجود در بانک که به آن از طرف سارنوالان اعتنا صورت نگرفته بود، شخصی به اسم عبدالسمیع رئیس شرکت ولید عبادت از طرف ارگان های امنیتی بازداشت و توقیف گردید. رئیس شرکت مقروض مُقر و حاضر به تصفیه قروض در بانک میشود که یک مقدار پول را نیز در بانک تحویل داشت.  اوراقش به محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری فرستاده شد، جناب فاروقی صاحب (رئیس اسبق محکمه ابتدائیه فساد اداری) قضیه را خلاف واقعیت، حقوقی و تجارتی جلوه داده به رهایی اش فیصله میدهد که سارنوال مؤظف و اداره محترم لوی سارنوالی نیز به این فیصله قناعت میکند و شخص موصوف آزاد گردید در حالیکه همین محکمه و همین رئیس قضا با فیصله ظالمانه دور از واقعیت ها بدون اسناد، شواهد و مدارک بالای اوراق ناقص به حبس های طویل مامورین بیگناه بانک را به زندان میفرستد.

کجا است عدالت، کجا است ترس از خداوند (ج) که یک قاضی چنین یک حکم را اصدار مینماید.

و این در حالی صورت می گیرد که محکمه استیناف جرایم ناشی از فساد اداری به ریاست فضیلتمآب نجیب الله اکبری، شخص عبدالسمیع نام رئیس شرکت ولید عبادت که یکی از شرکت های مرتبط به قروض را به برویت تحقیق همه جانبه شناسایی نموده بودند اما از آن زمان تا حال که اضافه از یکسال می گذرد شخص موصوف برای تصفیه حساباتش به بانک حاضر نگردیده و لادرک قلمداد شده است.

حیات الله دیانی و سایر مامورین بیگناه بانک به اساس فیصله ظالمانه محکمه ابتدائیه به جرم عبدالسمیع نام به قید های طویل مدت در زندان پلچرخی بسر میبرند. ولی عبدالسمیع نام مقروض توانسته است با پول های بیت المال در آزادی بسر ببرد!

متهمین و مقروضین اصلی و اشخاص کلیدی بانک که در طی مراحل اسناد اعطای قرضه مسؤولیت و صلاحیت داشتند در آزادی بسر میبرند و گفته می شود که لادرک هستند. در حالیکه چنین نبوده و آنها در شهر کابل و نهایتاً در همین مملکت زنده گی دارند و اعضای نزدیک خانوادۀشان چون برادر و دختر در پشتنی بانک ایفای وظیفه می نمایند و مشاهده میشودکه آنها در محافل خوشی ها و فاتحه گیری ها اشتراک می کنند.

آقای رئیس جمهور! وظیفه اصلی بانک را اعطای قرضه تشکیل میدهد و تطبیبق قوانین تأمین کننده ارتباطات ملت با ارگانهای دولت میباشد. در ارگانهای قضایی ما هستند قضاتی که با فیصله های ظالمانه و دور از حقایق، زندان ها را از اشخاص بیگناه مملو ساخته اند و شکر خدا هستند آنانیکه حق را بر باطل یاری میدهند. ما از اجراات قضایی جناب فضیلتمآب نجیب الله اکبری (رئیس اسبق استیناف جرایم ناشی از فساد اداری) و جناب فضیلتمآب محمد صفا کریمی ( رئیس دیوان استیناف امنیت عامه ولایت کابل) و جناب فضیلتمآب صدیق الله حقیق (رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت کابل) متشکریم که خدا را حاضر دیده بعد از مشاهده اسناد و تحلیل همه جانبه با اصدار قرار ها حقایق را برملا ساختند.

جلالتمآبا:

شما که یک شخص دلسوز و وطنپرست هستید، یگانه امید ما بعد از خداوند( ج) شما هستید. لطف نموده شخص لوی سارنوال صاحب راه هدایت بدهید که از این بیشتر مظنونین و خانواده های شانرا اذیت نکنند و هرچه زودتر حکم محکمه را تأمین نموده متهمین پشتنی بانک را رها سازند و تلاش خود را در گرفتاری فاعلین اصلی و فرصت طلبان به خرج دهند تا شده باشد تا حدی عدالت تأمین گردد و از این اجراات خود به شخص جلالتمآب شما اطمینان دهند.         

با تمنیات نیک

پدر حیات الله دیانی

 

 


درد دل ها

عطف توجه رهبران کشور را به رفع مشکلات متقاعدین خواهانیم

2017-Jan-29 || 

در تمام کشورها پرداخت حقوق تقاعد برای متقاعدین یک موضوع عادی و بدون جنجال است، کارمندان دولتی بعد از سپری کردن سال های خدمت سرانجام به سن تقاعد می رسند و استراحت می کنند و هرگز در به در و خاک به سر عقب حقوق تقاعد شان سرگردان نمی شوند. در کشورهای غربی شعاری وجود دارد که می گویند (جوانان برای پیران کار می کنند) که واقعاً همینطور است، برخی پیران علاوه از حقوق تقاعد شان به آسایشگاه ها می روند و مورد مواظبت همیشه گی قرار می گیرند. در کشورما وضع طور دیگریست، همه از طریق رسانه ها آگاه شدند که جمع کثیری از متقاعدین ماه ها به خاطر گرفتن حقوق تقاعدشان سرگردان شدند و متأسفانه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سال مالی 1395 در خدمت به متقاعدین کوتاه آمد. سوال دراین جاست که وزارت مذکور و وزارت مالیه چرا با مساعی مشترک شان یک سیستم حسابی دقیقی را روی دست نمی گیرند در حالی ...

نامه سرگشاده به رئیس جمهور! ماراتـون سقـوط ورزش افغانسـتان

2016-Aug-28 || 

آقای رئیس جمهور! اداره ورزش افغانستان از بدو تأسیس تا کنون دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی بوده و بیشتر مسؤولان این اداره سال‌های سال با بی‌کفایتی تمام بر آن حکمروایی ناشیانه کرده اند. یکی از دلایل عمده عدم توجه به ورزش نبود درک و آگاهی درست‌ دولت‌مردان افغان از دولت‌های چپی و راستی تا دولت کنونی از اهمیت ورزش برای سلامت جامعه، افتخار آفرینی از رقابت‌های جهانی و تقویت پروسه طبیعی ملت سازی بوده است و دقیقن به همین ...

چرا مسؤولان در یخ می نویسند و در آفتاب می گذارند؟

2016-Jan-09 || 

آقای مدیر مسؤول روزنامه آرمان ملی! می توانستیم این صدای خویش را از طریق بلند گوهای تلویزیون ها و تظاهرات نیز به گوش مقامات مسؤول دولت برسانیم. اما آنچه مهم می نمایاند این است که شاید شمار کمی از شهروندان و مسؤولان حکومت وحدت ملی فرصت شنیدن برنامه های تلویزیون  وصدای تظاهرات خیابانی را داشته باشند، اما آنان فرصت آن را همه وقته پیدا می کنند تا مطالب روزنامه را بخوانند و آن را قضاوت نمایند. به تاریخ سوم قوس سالروان دومین سوء قصد به جان آقای احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی و یکی از منتقدین سرشناس حکومت وحدت ملی صورت گرفت و در اثر آن آقای سعیدی آسیب دید حتی برای تداوی به خارج از کشور رفت، مشاهده شد که مقامات در دولت افغانستان هر کدام در شفاخانه های ایمرجنسی و سردار امان الله خان به عیادت آقای سعیدی آمدند و برعلاوه همدردی و تقبیح این عمل تروریستی، وعده پیگیری این رویدا...

بـه صـدای مـا گـوش بـدهیـد

2015-Sep-14 || 

محترم مدیر مسؤول روزنامه آرمان ملی ! لطفاً نامه ما باشنده گان قلعه فتوح ناحیه هفتم شهر کابل را به نشر برسانید تا با مطالعة آن مقامات توجه و در رفع مشکل اقدام نمایند. احتراماً عرض می گردد که ورقه عرض اهالی  زمین داران چهلستون و زمین داران قلعه فتوح را که زمین های شان در مسیر سرک قرار گرفته است در اخبار خویش به چاپ برسانید. طوری که شما در جریان هستید که شهرداری کابل پلان تطبیق سرک را از دهن باغ چهلستون الی دشت پدوله روی دست گرفته است. زمانی که مردم محل منطقه چهلستون و قلعه فتوح به شهرداری مراجعه نمودند و از پلان توسعۀ سرک چهلستون الی دشت پدوله معلومات حاصل نمودند دیده شد که سرک، سرک پلان شده شهرداری الی قسمت نُه برجه چهلستون به مسیر اصلی خود لین سرک سابقه موجود بوده و از قسمت نُه برجه بدون کدام مشوره با مردم و زمینداران و بدون کدام موضوع به قسم غیر قانونی و جبری س...

2015-Aug-21 || 

در شرایط مشکل اقتصادی کشور که برای طبقۀ کارگر، فقرا و کسبه کاران کم بضاعت، زنده گی به سختی می گذرد، برای طبقه تحصیل کرده- فارغ صنف دوازدهم و یا محصلان فارغ از پوهنتون ها که بیکار مانده اند،  وضع بهتری وجود ندارد. من یکی از محصلان چهارده پاس، نسبت نیافتن وظیفه در یکی از پس کوچه های چنداول، دکانی را گرفتم و مقداری اجناس خوراکی را مهیا دیدم واز جمله کیک و کلچه باب، محصولات کشور های همسایه که به کشور وارد می گردد، در جمع فروشات من است. دراین اواخر که قیمت دالر روز به روز بالا می رود  و به همان نسبت قیمت اجناس وارداتی هم بلند می روند و من به ناچار به تهیۀ اجناس دکان خود هستم تا بتوانم چند افغانی پولی را برای زنده گی ام فایدۀ حلال را به دست آورم. ولی چند روز قبل که برای تهیۀ کیک باب به کوچۀ مندوی رفتم، اجناس مورد نظرم را در مارکیت هاندیدم. علت را جویا شدم، دکانداران گفتند ...

به جواب (انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد)

2015-Aug-05 || 

بدون تصرف: اظهارات غیر مسئولانه و قوانین ناپذیر یک محصل نالایق     به مدیر مسئول روزنامه آرمان ملی در روزنامه مورخ سه شنبه 13 اسد سال 1394 خورشیدی ارمان ملی اظهارات غیر مسئولانه و قوانین ناپذیر یک محصل نالایق به نشر رسیده است. انستیتوت علوم صحی ابو علی سینا بلخی یک نهاد علمی، تحصیلی و خصوصی بوده که از راستا تربیه سالم اولاد وطن فعالیت می نماید انستیتوت علوم صحی ابو علی سینا بلخی خلاف اظهارات غیر مسئولانه شعیب نام یک انستیتوت زر اندوز نبوده و دلیل این ادعا ما موجودیت یک دیپارتمنت کاملاً رایگان و مجانی بوده که طی پنج دوره فراغت ایشان در حدود 300 نفر از همین دیپارتمنت رایگان فارغ گردیده و در پهلو این خدمت همه ساله در حدود چهل نفر دیگر از جانب نهاد های دولتی، وکلا، اشخاص متنفز، معینت جوانان و اتحادیه جوانان کاملاً به شکل رایگان به این اداره جهت ادامه تحصیل...

انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد

2015-Aug-04 || 

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی! می خواهیم نامۀ ما را که درد دل جوانان سر شکستۀ انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی که در کابل در مقابل وزارت تحصیلات عالی کشور قرار دارد به نشر برسانید تا با مطالعۀ آن مقامات در وزارت های صحت عامه، تحصیلات عالی و معارف و هم نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان یا خانۀ ملت بدانند که مسؤولان این انستیتیوت به جای خدمتگزاری، جیب های دانشجویان را خالی می کنند. باید گفت که یکی از همصنفان ما در سمستر تحصیلی سال گذشته...

جلالتمآب رئیس صاحب جمهور! لوی سارنوال چه می خواهد

2014-Apr-06 ||  آرمان ملي

جناب محترم لوی سارنوال (الکو صاحب) از تأمین حکم محکمه ابا می ورزد، ما به کجا شکایت کنیم، محکمه استیناف عامه ولایت کابل که مؤظف به رسیده گی پرونده شده بودند در ظرف چهار الی پنج ماه تحلیل کاری شان و تدویر مجالس متعدد علنی و شنیدن از متهمین به رویت اسناد، قرار قضایی نمبر 255 مورخ 27/11/1392 صادر و ابلاغ کردند. فیصله محکمه ابتدائیه را نقض کرده و دوسیه را بخاطر رفع خلاهای تحقیقاتی و عدم اسناد و شواهد و مدارک کافی به لوی سارنوالی فرستادند و در قرار آم...

Previous   ||   Next