سرمقاله

!سرقوماندان اعلی نیز از مردم معذرت بخواهد

2017-Apr-25  || 

پس از فشارهاي زياد به ويژه کاربران شبکه هاي اجتماعي در رابطه به حادثه خونين قول اردوي شاهين در ولايت بلخ که تعداد زيادي از سربازان کشور شهيد و زخمي شدند، ديروز وزير دفاع و رييس ستاد ارتش ظاهراً استعفا دادند. اگر اين دو مقام وزارت دفاع کشور خود شان داوطلبانه استعفا داده باشند، کار با ارزشي کرده اند. زيرا در کشور ما افغانستان اساساً فرهنگ استعفا و کنار رفتن داوطلبانه رسم نيست در حالي که در برخي از کشورها، با کوچکترين حوادث ناگوار به ويژه مسايل امنيتي، مسؤولان کنار مي روند. اما در رخداد غم انگيز و مرگبار قول شاهين، نهادها و افراد ديگري هم مقصر اند که بايد استعفا بدهند و يا دست کم از مردم معذرت بخواهند و به کم کاري و ضعف شان اعتراف بدارند. رييس جمهوري کشور که همواره به سرقوماندان اعلي بودن خود افتخار مي کند بايد بپذيرد که در اين رخداد مقصر است. در روزهاي نخست همين وزير دفاع که از سوي رييس جمهور معرفي شد، در رسانه ها آگاهان نظر دادند که وي شايستگي وزارت دفاع را ندارد و نمي تواند جنگ را در کشور مديريت کند. اما رييس جمهور به اين نظريات سالم آگاهان توجه نکرد و وزير دفاع و رييس ستاد ارتش از سوي غني و عبدالله با ملاحظات سياسي و قومي گماشته شدند که نتايج آن را ديديم. به همين گونه مجلس نماينده گان، نهاد ديگري است که در قضيه قول اردوي شاهين و رخدادهاي غم انگيز و مرگبار ديگر مقصر شناخته مي شود. همين مجلس نماينده گان بود که به مسؤول


ضرورت قیام ملی در برابر طالبان!

!مسؤولان نهادهای کشفی مورد بازپرس جدی قرار بگیرند

!طرح اداره موقت واکنش در برابر انحصار قدرت

!پاکستان به عنوان کشور حامی تروریستان به جهان معرفی شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

چـه فکـر مـی کنیـد؟ افغانستـان مرکـز تفاهـم، یـا تخـاصـم

چندي قبل بخاطر بحث روي معضله افغانستان نشست يک روزه اي در مسکو با حضور داشت دوازده کشور  (افغانستان، پاکستان چين، ايران، هند، تاجيکستان، ازبيکستان، قزاقستان، قرغيزستان، آذربايجان، ارمنستان)  برگزار گرديده بود، نيرو هاي متخاصم يعني طالبان و امريکايي ها که بايد در اين نشست حضور مي داشتند، نداشتند. قبل از اين نشست اميد برده مي شد که  در نشست مسکو، فرصتي ايجاد خواهد شد تا اين  کشور هاي  مهم منطقه بخاطر  ايجاد امنيت پايدار وبازسازي افغانستان به تفاهم برسند، اما متأسفانه با پرتاب مادر بمب ها آنهم در آستانه برگزاري نشست مسکو، از طرف امريکا در ولايت ننگرهار همه اميد ها به نااميدي تبديل شد. امريکا مي توانست بگويد يک موشک بزرگ بخاطر نابودي داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درين مقطع زماني بخاطر خبر ساز بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحليلگران به جاي نشست مسکو وطبعات آن فقط از بمب امريکا وداعش در ولسوالي اچين ننگرهار تمر کز کنند وهمين طور هم بود که بيشترين تبصره ها در حول هوش همين بمب مادر بود. اما روسيه نيز دست زير الاشه نشسته نيست، تلاش ادامه دارد تا امريکا سخت ترين ضربه را در زمين افغانستان ببيند وامريکا هم با همان غروري که دارد به تلاش هاي مسکو اهميت نداده وبا قدرت نمايي در روز نشست مسکو، داعش را هدف قرار داد که بيشتر از نشست مسکو خبر ساز شد. اين در واقع جنگ در فضاي مطبوعات وجنگ در ميدان نبرد بود واين که برنده کيست؟ تا هنوز روشن نيست، اما بازنده به طور قطع معلوم است که مردم افغانستان اند.

از سوي ديگر، پرتاب بمب از طرف امريکا در دره اسد خيل ننگرهار بعضي واکنش هاي را نيز بر انگيخت. حامد کرزي رييس جمهور پيشين و تعداد ديگري اين عمل را محکوم کردند اما رهبران حکومت وحدت ملي از عملکرد امريکا استقبال نموده اند.

به باور من متأسفانه با گذشت هر روز وضعيت در افغانستان پيچيده تر مي شود بر علاوه رقابت هاي امريکا و روسيه در سوريه اين رقابت ها در حال حاضر به زمين افغانستان نيز کشانده شده است آنچه که براي بسياري از افغان ها پرسش بر انگيز است اين است که چرا امريکا همزمان با نشست مسکو، اين بمب بزرگ را پرتاب نمود.

 به باور من اين حقيقت از اين جهت مهم دانسته مي شود که ايالات متحد امريکا عملاً در نشست مسکو نظر مخالف داشت. اختلاف امريکا و روسيه تنها بخاطر نشست مسکو  نبوده، بلکه اين دو کشور با يکديگر بر سر بحران اوکراين، سوريه و افغانستان عملاً درتقابل با هم قرار دارند، درصدد تحريم هاي مقابل يکديگر هستند. همچنان همپيمانان غربي امريکا به تحريم روسيه پرداخته اند وگفته مي شود که اقتصاد روسيه ازاين تحريم هامتضرر شده است. چين نيز از رقيب هاي عمدة امريکا در منطقه است وپيشرفت اقتصادي ورشد تجارت چين با دنيا، براي امريکايي ها چندان خوش آ يند نبوده و حتا در ساليان گذشته کوشيده بحران هايي به نام دفاع از حقوق بشر وغيره در چين به وجود آورد.

سران امريکا هم هر از گاهي که از چين ديدار داشته اند از نقض حقو ق بشر در چين سخن گفته اند. در مجموع معناي اين سخن آنست که ايالات متحده امريکا مي خواهد چين همچنان در موضع گيري هاي جهاني به تبعيت از امريکا حرکت کند  واين برتري طلبي براي حکومت چين که يکي از کشورهاي مهم در دنيا با حد اکثر نفوس است، غير قابل قبول مي باشد. بنابراين تأثير اين تقابل هاي تاريخي ميان کشور هاي حامي افغانستان با ايالات متحده امريکا چه خواهدبود؟

نتايج اين تقابل ها را مي توان بااستفاده از تجربه هاي ساير کشورها به تحليل نشست ونتيجه گرفت.

ايالات متحده امريکا نشان داده است که وجود وحضور مخالفان سياسي خودرا بر نمي تابد. با هرکشوري که مخالفت داشته باشد مي کوشد با بد اخلاقي ترين شيوه، آن کشوررا در موضع انفعال قرار دهد. برخورد امريکا با ايران در سه دهه گذشته تجربه اي براي همه مردم دنيا است ونشان مي دهدکه مخالفت با امريکا به معناي آماده گي دربرابر انواع تهمت وافترا ها يي است که هيچ کدام وجود فزيکي ندارند.

اتهام امريکا به رژيم صدا م براي زمينه سازي سقوط اواز جمله موارد مشهود ديگري است که هيچ کس فراموش نکرده است. با اين وصف، آيا ايالات متحده امريکا با سرمايه گذاري کلاني که در افغانستان کرده وبا کمک هاي هنگفتي که به حکومت گذشته وکنوني افغانستان مي کند وهم با تعهدي که به کمک به ارتش افغانستان دارد، هرگز نمي خواهد فدراتيف روسيه، چين و ايران سه کشور مهم منطقه به کمک افغانستان بشتابند وافغانستان را درراه بازسازي کمک کنند. به يقين حضور فعال اين سه کشوروکمک براي بهبود وضعيت امنيت درافغانستان، امريکايي ها را واداربه اتخاذ سياست هاي دوگانه خواهد کرد، سياست دوگانه اي که درعراق در پيش گرفته بود، امريکا مي خواست عراق مجازات شود.

در روز روشن، داعش با صد ها تانک وتوپ تجهيزات نظامي وارد «رمادي» يکي از شهر هاي عراق شد، اما هيچ واکنشي از سوي نيروهاي امريکا يي صورت نگرفت. گفته مي شود اگر امريکايي ها واکنش مناسب نشان مي دادند، داعش هرگزقدرت اشغال شهر هاي عراق از جمله «رمادي» را در همان زمان نمي داشت؛ پس چرا امريکايي ها دربرابر هجوم وحشيانه داعش واکنش مناسب بروز ندادند ودر نتيجه يکي پي ديگري از شهرهاي مهم عراق به اشغال نيرو هاي داعش درآمدند؟قابل سوال است. بعضي از گزارش ها نشان مي دهد که يکي ازعلت هاي عمدة بي ميلي ايالات متحده امريکا دربرابرهجوم داعش، رقابت او با حضور ايران در عراق بوده است. سقوط شهر رمادي، مرکز ولايت انبار، بزرگترين ولايت عراق، در حالي صورت گرفت که نيروهاي امريکايي، نظاره گر ورود داعش به داخل شهر رمادي بودند و هيچ واکنشي از خود نشان ندادند.

اين امر با سياست جديد امريکا مبني بر بمباران هوايي مواضع داعش در سوريه و عراق که از ماه هاي  سال گذشته به اجرا در آمد، در تناقض بود. نشريه امريکايي بلومبرگ در گزارش مزبور از منابع و مقامات اطلاعاتي امريکا که خواسته بودند نام شان فاش نشود نقل شده بود که "اطلاعات قابل توجهي از برنامه حمله گروه دولت اسلامي يا داعش به رمادي در اختيار داشتيم»

تمام استدلال امريکايي ها فقط آنست که حضور احتمالي طرفداران ايران در ميان نيرو هاي عراقي سبب شده بود که ايالات متحده امريکا در بي تفاوتي به سرببرد ومترصد باشد تا گروه داعش به قلع وقمع نيرو هاي عراقي وکشتار مردم عراق بپردازد!

آيا امريکايي ها لانه هاي گروه هاي تروريستي در آن طرف خط ديورند را نمي دانند يا  تنها سياست بي عملي را در افغانستان بخاطر تروريستان در پيش گرفته اند، به توهم اين که روسيه در افغانستان نقشي دارد به يقين ايالات متحده امريکا هرجايي که بخواهد رقيب خود را مي خواهد از ميدان رقابت  بيرون کند .

لذا با وجود اين تجر به تلخ ودرد ناک است که اينک اين پرسش به وجود آمده است که اعلام حمايت روسيه و چين و ايران  سه کشور مهم منطقه، افغانستان رابه صحنه تفاهم قدرت هاي بزرگ جهاني تبديل مي کند يا آنها تخاصم تاريخي امريکا وآن کشورهارا سبب خواهد شد وبار ديگر افغانستان به صحنه زور آزمايي قدرت هاي منطقه وقدرت فرا منطقه اي امريکا تبديل خواهد گشت؟."

قدرت نمايي امريکا و روسيه و حضور هر دو کشور در شماري از کشورهاي جنگ زده از جمله سوريه و افغانستان باعث شده تا اين کشورهاي جنگ زده، هر روز شاهد ناامني و رعب و وحشت باشند و هر دو کشور تجهيزات و قدرت خود را بر رخ يکديگر بکشند.


مقاله های سیاسی

!از اسب تروا تا اسب حافظ سعید

2017-Apr-25 ||  پرتو نادری

گفتند والي ننگرهار اسبي به رييس جمهور بخشيده است. چموش و سخت لگام. اسبي که آن را جز اميران و شاهان کس ديگري نتواند پاي بر رکاب گذاشتن. گفتند اين اسب در گذشته از حافظ سعيد امير خراسان داعشيان بوده است و رفتاري دارد داعشي، اما روشن نيست که اسب امير خراسان مي تواند رفتار دموکراسي افغاني را ياد گيرد يا نه! وقتي اين خبر را شنيدم نمي دانم چرا ماجراي اسب شهر تروا يادم آمد. در حماسه هاي يوناني آمده است که چون يونانيان به سرکرده گي «آشيل» به هدف تسخير شهر تروا کشتي ها بر آب افگندند و تروا را در محاصره کشيدند، سپاهيان تروا تيرها در کمان ها گذاشتند و در برابر مهاجمان انتقام جو ايستادند. خون ريختند و اما از شهر و سرزمين خود پاسداري کردند. تروا ده سال تمام در محاصرة يونانيان ماند؛ اما کاري از پيش نرفت. دروازة شهر همچنان بسته ماند و تيرهاي پاسدارن در افقها به پرواز! آشيل دل...

ارگ از تــک روی دســت بکشــد

2017-Apr-25 ||  قشلاقی

در بحبوحه افزايش بد امني و خطر سقوط برخي از ولايت ها به دست دشمن، ارگ شديد تر از پيش بر طبل انحصار گري هاي خويش مي کوبد و به جان اقوام افغانستان افتاده است. اين کار را طالبان نيز در آغاز اولين سال حکمراني شان بر کابل کردند. آنان در آغاز با شعار مبارزه بر ضد شر و فساد کمر بستند تا افغانستان را از چنگال فرماندهان مسلح جهادي پاک کنند، ولي به مجرد اشغال کابل به اصل خويش برگشتند و به برچيدن بساط اقوام ديگر در افغانستان آغاز کردند. يکي از دلايل شکست طالبان همين تک روي هاي قومي شان نيز بوده است؛ زيرا همه دانستند و کمر به مبارزه مقاومت بر عليه آنها بستند و حتا ناگزير شدند براي نجات از اين بلاي خون آشام، کمک و مداخله امريکا را براي سرنگوني اين رژيم قبول کردند. افغانستان اينک بار ديگر بر لبه پرتگاهي قرار دارد که  بيست سال پيش قرار داشت. رييس جمهوري کشور به بهانه هاي گوناگو...

سید حسین اشراق در گردهمایی زیر نام فراخوان اجندای ملی: بحران مشروعیت در کشور وضعیت را غیر قابل تحمل کرده است

2017-Apr-25 ||  سيد حسين اشراق

نابسامانی ها موجب شده است تا سلطه اقلیت بازیگران سیاسی بر اکثریت، به جریان مسلط مبدل شود حضار گرامي، شخصيت هاي عاليقدر اشتراک کننده در مجلس سلام بر شما! خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم، از برگذار کننده گانِ اين مجلس پرشکوه مخصوصاٌ برادر عزيزم جناب سفير صاحب احمد ولي مسعود سپاسگزارم که اين فرصت را در اختيار من قرار دادند.   بحثِ امروز پيرامون مرحلة جديدِ آجنداي ملي است، آجنداي ملي که از جنس حزب و سازمان سياسي صرف نيست، بلکه به عنوان يک تجربة جديد، گفتمانِ سياسي ناشي از فلسفة اجتماعي است که از چشم اندازِ اخلاق، عدالت و هنجار هاي شهروندي به مسايلِ مربوط به قدرت، زعامت و مديريتِ تحولات سياسي و اجتماعي مي پردازد.     حضار گرامي! افغانستان در شرايط نابساماني قرار دارد، ضروري به نظر مي رسد تا نيروهاي سياسي آينده نگر و فعالانِ جامعة مدني از رهگذرِ مک...

آقای رییس جمهور! تو ملامت هستی

2017-Apr-24 ||  صدیق الله توحیدی

دوسال از رياست جمهوري جناب شما و تأسيس حکومت وحدت ملي گذشت، هرروز مردم اميدشان را نسبت به آينده از دست مي دهند. حملات پيهم ومخوف تروريستي وعدم شناسايي و مجازات عاملان نفوذي دشمن در نيروهاي امنيتي؛ اين نگراني رابه وجود آورده است که حکومت نمي تواند امنيت شهروندان را تأمين نمايد.  جناب رييس جمهور!  وقتي بررياست محافظت رجال برجسته حمله صورت گرفت، مردم مي خواستند که بدانند کدام دست هاي نامرئي است که اين فاجعه را آفريده است، اما ازآن واقعه روزها وماه ها سپري شد نه نتيجه تحقيق اعلام شد ونه هم کسي به اين اتهامات بازداشت گرديد ونه هم مجازات شد. فاجعة بيمارستان چهارصد بستر داغ ديگري بردل هاي مردم گذاشت که جناب شما به سرعت کميسيوني را توظيف و وعده سپرديد که عاملان وايادي نفوذي دشمن را اين کميسيون شناسايي وبه پنجه قانون خواهد سپرد، نه تنها اين که کميسيون به اصطلاح ...

بند کمال خان بعد از پنجاه سال

2017-Apr-24 ||  عبدالحمید مبارز

در پايان پنجاه سال است که اکمال دو فاز بند کمال خان اعلان و کار ساختمان فاز سوم آن آغاز شد. آغاز اين کار کار بزرگي مي باشد؛ زيرا مديريت آب هلمند بدست افغانستان قرار مي گيرد، آن وقت افغانستان براي ايران همان مقدار آبي را جاري خواهد ساخت که در قراردادي که بين محمد موسي شفيق، آخرين صدراعظم دوره شاهي افغانستان و عباس هويدا، آخرين صدراعظم دورة شهنشاهي ايران امضا شد و پارلمان هاي هر دو کشور آن قرارداد را به تصويب رسانده و دو پادشاه وقت دو کشور آن را توشيح کرده اند و ملت هاي ايران و افغانستان از آن به خوشي استقبال کردند و مردمان هر دو کشور انتظار داشتند که بر پايه اين قرارداد روابط دوستانه ي افغانستان و ايران وسيع‌تر و محکم تر بگردد. اين که براي ساختمان فاز سوم بند کمال خان، وزير آب و برق چهارسال وقت تعيين کرده و علت و شکل ساختمان و موادي را که در آن بکار مي رود توضيح نکرد تا...

توطیه های بزرگ بر ضد مردم و کشور

2017-Apr-23 ||  مهرالدین مشید

موجودیت تروریستان در درون نظام مرگ آفرین شده است اوضاع در کشور طوري به پيش مي رود که گويا هر لحظه دستان نامريي اي هر روز بيشتر از روز ديگر وضعيت امنيتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي را نابسامان تر مي کند و کشتي توفان زدة کشور را به سوي توفان هاي خطرناک يدک مي کنند. با تأسف که  شرايط بد سياسي در موجي از توطيه هاي خطرناک افغانستان را هر لحظه بيشتر از روز ديگر بر لبة پرتگاه مي کشاند که  به صورت قطع به نفع مردم و کشور نيست. از پيشامد هاي کنون در کشور معلوم مي شود که دستاني از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوي کشور دراز شده و در کار توطية بزرگ برضد مردم و کشور دست دارند و چنان رخداد ها به گونة زنجيره يي يکي پيهم به وقوع مي پيوندند که حتا بدتر از کارگزاران ستون پنجم امنيت ملي و منافع ملي را تهديد مي کنند. اين تهديد ها در حالي افزايش مي يابند که مخالفان مسلح در يک سلسله حمله هاي ز...

حکومت وحدت ملی یا گدام مشاوران بیکاره

2017-Apr-22 ||  احمد سعیدی

وقتي به خودسري وخود کامه گي سران حکومت وحدت ملي نگاه مي کنم در مورد جذب ونصب مشاورين شان تعجب مي نمايم. بعد از سبکدوشي آقاي داوود اساس مشاور ارشد داکتر عبدالله عبدالله در يکي از رسانه ها با وي از نزديک ديدم، علت برطرفي خود را برايم بيان نمود، از آقاي اساس پرسيدم که داکتر عبدالله چند مشاور دارد؟ وي گفت: 162 مشاور. برايش گفتم بعد از سبک دوشي شما شايد تعداد به 161 رسيده باشد. از او پرسيدم مشاورين رييس جمهور به کدام تعداد است؟ گفت، دقيق نمي دانم، شايد از 180 نفر زيادتر باشد. از معاشات پرسيدم، برايم گفته شد هيچ کس از 50000 افغاني کمتر و از 300000 افغاني معاش بالاتر ندارد. با خود گفتم اي داد و بيداد. از سوي ديگر گاهي اين سوال نزد من مطرح مي شود واز خود مي پرسم چطور ممکن است رهبران ديکتاتور وخود پسند خود کامه به مشوره مشاورين که خود توجه کنند. در جهان رؤساي جمهور حد اکثر از پانزده مش...

روسیه در فکر ویتنامی ساختن جنگ افغانستان برای امریکاست

2017-Apr-22 ||  محمد علی مهرزاد

روسيه بعدازتجاوز به افغانستان وکشتار مردم بيگناه وويراني داشته هاي مادي ومعنوي درکشور ما؛ اين دومين فاجعة ننگين درقاموس جنايات بشري است که درکشتاردسته جمعي توسط حکومت دست نشانده خود درسوريه با استفاده ازبمب هاي خوشه اي وفلج کنندة اعصاب که منجربه کشتن بالاترازصدنفراعم ازکودک، جوان، پيرمردان  و زنان معصوم، بيگناه و غيرنظامي شد، قلب ميليون ها انسان با وجدان را جريحه دارساخته است؛ حتا در ملل متحد به حدي انعکاس داشت که با اکثريت مطلق مخالف اين عمل ددمنشانه بودند و آن را محکوم کردند. بازگشت روسيه بعد ازشکست درافغانستان درسطح بين المللي حادثة مصيبت باردر سوريه، تکرار جنايت تاريخي است که موقع تجاوزواشغال افغا نستان انجام گرفت. روسيه قبل از اين که مبارزه عليه تروريستان را انجام دهد ،خود به حيث تروريست دولتي درکشتارمردم غير نظامي ديروز درافغانستان وامروز درسوريه ...

Previous   ||   Next