سرمقاله

!سرقوماندان اعلی نیز از مردم معذرت بخواهد

2017-Apr-25  || 

پس از فشارهاي زياد به ويژه کاربران شبکه هاي اجتماعي در رابطه به حادثه خونين قول اردوي شاهين در ولايت بلخ که تعداد زيادي از سربازان کشور شهيد و زخمي شدند، ديروز وزير دفاع و رييس ستاد ارتش ظاهراً استعفا دادند. اگر اين دو مقام وزارت دفاع کشور خود شان داوطلبانه استعفا داده باشند، کار با ارزشي کرده اند. زيرا در کشور ما افغانستان اساساً فرهنگ استعفا و کنار رفتن داوطلبانه رسم نيست در حالي که در برخي از کشورها، با کوچکترين حوادث ناگوار به ويژه مسايل امنيتي، مسؤولان کنار مي روند. اما در رخداد غم انگيز و مرگبار قول شاهين، نهادها و افراد ديگري هم مقصر اند که بايد استعفا بدهند و يا دست کم از مردم معذرت بخواهند و به کم کاري و ضعف شان اعتراف بدارند. رييس جمهوري کشور که همواره به سرقوماندان اعلي بودن خود افتخار مي کند بايد بپذيرد که در اين رخداد مقصر است. در روزهاي نخست همين وزير دفاع که از سوي رييس جمهور معرفي شد، در رسانه ها آگاهان نظر دادند که وي شايستگي وزارت دفاع را ندارد و نمي تواند جنگ را در کشور مديريت کند. اما رييس جمهور به اين نظريات سالم آگاهان توجه نکرد و وزير دفاع و رييس ستاد ارتش از سوي غني و عبدالله با ملاحظات سياسي و قومي گماشته شدند که نتايج آن را ديديم. به همين گونه مجلس نماينده گان، نهاد ديگري است که در قضيه قول اردوي شاهين و رخدادهاي غم انگيز و مرگبار ديگر مقصر شناخته مي شود. همين مجلس نماينده گان بود که به مسؤول


ضرورت قیام ملی در برابر طالبان!

!مسؤولان نهادهای کشفی مورد بازپرس جدی قرار بگیرند

!طرح اداره موقت واکنش در برابر انحصار قدرت

!پاکستان به عنوان کشور حامی تروریستان به جهان معرفی شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

«بم مادر» یا توپ امیر عبدالرحمان خان!!

درست زماني امريکايي ها درة اچين را مورد حمله قرار دادند، بم مادر را در مرکز و پناه گاه مهم واستراتيژيک گروه داعش به صدا در آوردند و به شعاع بيشتر از دو کيلومتر منطقه را تکان دادند که به ابتکار روسيه نشستي در پيوند به صلح افغانستان در مسکو آغاز مي شد. اين بم يازده تن وزن و شانزده ميليون دالر قيمت دارد. به گفتة سايت ويکي ليکس، اين تونل ها با پول امريکايي ها با ارزش 316 ميليون دالر در زمان جهاد ساخته شده بود. حکومت افغانستان از اين حمله به عنوان همکاري مشترک نيرو هاي افغان و خارجي ياد کرد و آن را ضربة محکم بر تروريزم و دشمنان مردم افغانستان خواند و سخنگوي رييس جمهور با اين گفته که جريان هاي سياسي به تقاضاي مردم افغانستان که هميشه از رييس جمهور مي خواهند که هراس افگنان را نابود کند، بايد احترام بگذارند، بر تمامي آن سياست مداراني چون آقاي کرزي تاخت که اين حمله را بر رسم همدردي با داعش تقبيح کرد و آن را نقض حاکميت ملي خواند و افزود که اين بهانه يي براي استفاده از اسلحة خطرناک در کشور است.

وزارت دفاع اين حمله را ناگزيري خواند و گفت که اين حمله در همکاري و همآهنگي نيرو هاي افغان انجام شده است.

فرمانده نيرو هاي امريکايي، نيکلسن اين حمله را اسلحة دقيق برهدف دقيق خواند و داعشيان را وحشي توصيف کرد. شماري ها از اين حمله به عنوان يک تيرو دو فاخته ياد کردند و گفتند که اين نشان داد که رييس جمهوري امريکا براي نابودي داعش قاطعيت دارد و ترامپ گفت که امريکا بزرگترين اردوي جهان را دارد و اين حمله را ستود و افزود که نيرو هاي امريکايي در اين حمله کار شان را خوب انجام دادند.

وي علاوه کرد که صلاحيت کامل براي نيرو هاي امريکايي در افغانستان داده است؛ اما شماري از شهروندان افغان گفتند که امريکايي ها با اين کاردنبال هدف ديگري اند و بر صداقت امريکا در جنگ افغانستان ابراز بي اعتمادي کردند و گفتند که پناه گاه تروريستان در آنسوي سرحد است، هرگاه امريکا در اين مبارزه صادق است، بايد لانه هاي اصلي طالبان را در آنسوي ديورند نابود کند.

دراين ميان، آنچه نمي تواند بي ارتباط به اين حمله باشد، همانا نشستي است که همزمان به آن در مسکو براي صلح افغانستان برگزار مي شد. نشست در مسکو در حالي صورت گرفت که روسيه متهم به پشتيباني از طالبان است. هرچند موضوع پشتيباني روسيه از طالبان چيز تازه نيست و به اضافه از يک سال و حتا پيشتر از آن مي گذرد و اما پشتيباني روسيه از طالبان پس از آن آفتابي شد که گزارش هايي از کمک هاي تجهيزاتي روسيه به طالبان و ايجاد پايگاه نظامي براي طالبان در آنسوي سرحد در تاجيکستان از سوي روسيه رسانه يي شدو  پس از آن سفر جنرالان روسي به وزيرستان و بازديد آنان از ولايت هاي شرقي افغانستان را رسانه هاي پاکستاني منتشر کردند؛ اما در آخرين مورد اظهارات ، مقام هاي  امنيتي ولايت ارزگان در پيوند به  همکاري نظامي افسران روسي به طالبان در اين ولايت خيلي تکان دهنده است. اين در حالي است که روس ها تأکيد مي کنند هدف از تماس شان استقرار صلح در  افغانستان است و هرگز طالبان را کمک مالي وتجهيزاتي نمي کنند.

به دنبال نشر گزارش ها در پيوند به پشتيباني روسيه از طالبان، سفارت روسيه در کابل ادعاها دربارة حمايت مسکو از گروه طالبان را "اتهام هاي  بيبنياد و فاقد مسؤوليت"و "شايعات و خيال هاي خام"خوانده وخواهان اسناد در اين زمينه شده است. سفارت روسيه پس از آن چنين واکنش نشان داد که روز گذشته رييس جمهوري افغانستان، پشتيباني روسيه از طالبان را اشتباه خواند و همچنان  مقام هاي دولتي، نماينده گان مجلس و مقام هاي ارشد پوليس افغانستان، با اشاره به بازديد هيأت نظامي روسي در وزيرستان، روسيه را متهم به حمايت از تروريسم مي کنند. پيش از اين، مقام هاي امريکايي به شمول جوزف ووتل، فرمانده فرماندهي مرکزي ارتش امريکا، روسيه را به حمايت مالي و فراهم سازي تجهيزات جنگي به طالبان، متهم کردهاند.

کمک روسيه براي طالبان بيشتر واکنش هاي منفي را به دنبال داشت؛ زيرا مردم افغانستان روسيه را کشور مهاجم مي خوانند که در سال 1358 بر افغانستان حمله کرد و تمامي رخداد ها و بدبختي هاي کنوني را محصول تجاوز روسيه مي دانند. مردم مي گويند که روس ها هرگز نيت نيک و انساني در پيوند به صلح افغانستان نداشته ؛ بلکه هر از گاهي در صدد انتقام گيري از مردم افغانستان است و با اين عمل خود مي خواهد پاي امريکا را در افغانستان بيشتر دخيل بسازد و با زمينگير شدن امريکا در افغانستان به اهداف خود برسد تا به اين وسيله هم انتقام از مردم افغانستان و هم از امريکا بگيرد. از اين  رو روسيه از آغاز ورود امريکا به افغانستان در پي ثبات در افغانستان نبوده و مانند پاکستان با بازي دوگانه در تلاش عميق تر کردن بحران افغانستان بوده است؛ اما اين حرف مقام هاي روسي را  نمي توان از نظر دور داشت که آنان خواهان اسناد در بارة  مداخلة روسيه در افغانستان شدند؛ زيرا خارجي ها با داشتن امکانات و وسايل پيشرفته از چنين توانايي برخوردار اند.

حکومت افغانستان در برابر کمک  هاي روسيه به طالبان واکنش تند نشان داده و اين را خلاف  اصل همجواري و
همسايه گي نيک مي خواند و از روسيه خواسته است تا بجاي همکاري با طالبان با تشديد همکاري با حکومت افغانستان، براي تأمين صلح در اين کشور صادقانه کار کند. اين رويکرد روسيه خشم رهبران و مقام هاي صلح حکومتي ومردم افغانستان را در پي داشته است. چنان که  رييس جمهوري کشور گفت "هر کس که فکر ميکند از راه کمک به دشمنش به خود کمک مي کند، در اشتباه است. هرکسي ميان تروريست خوب و بد تفکيک قايل شود اشتباه
مي کند. به همين گونه سخنگويان رياست جمهوري و رياست اجراييه و ساير نهاد هاي حکومتي هر از گاهي در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران و در نشست هاي  مطبوعاتي موقف حکومت را در اين باره صريح و روشن ابراز کرده اند و اين عمل روسيه را پيچيده شدن اوضاع منطقه به نفع تروريزم خوانده اند.

آگاهان امور، روسيه را به خويشتن داري فراخوانده و از روسيه مي خواهند که بار ديگر تجربة تلخ تجاوز سال هاي دهة هشتاد را در افغانستان تکرار نکند؛ زيرا که به باور آنان هر مهاجمي در افغانستان پا در گل مانده است و با گذاشتن باري از دشواري ها به دوش مردم افغاننستان، شرمسار و سياه رو از اين کشور بيرون شده اند. پس بر  حکومت است تا اسناد مؤثق را در پيوند به مداخلة روسيه در افغانستان جمع آوري کند و در اين زمينه از اسنادي که در اختيار آقاي احمدزي است، نيز استفاده کند.

شماري ها دراين باره ابراز شک و ترديد کرده و در عقب اين سناريو دستان قدرت هاي کلان و شبکه هاي استخباراتي را براي کشاندن افغانستان به ميدان نبرد بين المللي تصور مي کنند. از اين رو به حکومت پيشنهاد مي کنند که هر از گاهي به نظريه هاي آگاهان سياسي کشور ، توجه کرده و از نظريه هاي آنان استفاده کند؛ اما شگفت آور اين است که مردم افغانستان به جنگ امريکا در اين کشور باور نداشته و مي گويند که امريکا دنبال منافع استراتيژيک خود در افغانستان است و از حکومت مي خواهند که به جاي قرباني کردن مردم افغانستان در پاي منافع قدرت هاي بزرگ از اختلاف آنان به نفع صلح و ثبات و منافع ملي افغانستان بهره بگيرد. مردم افغانستان با توجه به  پروژه داعش و بازي هاي پشت پردة آن به حکومت افغانستان مشوره مي دهند که در اين رابطه دقت کرده و گام هاي روشن بردارد تا افغانستان را قرباني منافع قدرت هاي کلان نکند. از اين رو اشتراک افغانستان را در نشست مسکو مهم خواندند و به اين باور اند که افغانستان مي تواند با اتخاذ سياست بيطرفانه و فعال از رقابت امريکا و روسيه به سود ملي استفاده کند و اين را نشان دهندة تحرک تازه در دستگاه سياسي افغانستان عنوان کردند. هرچند نشست مسکو زير پوشش بمباران امريکايي ها در اچين ننگرهار رفت و اين حمله با حمله واکنش هاي مثبت و منفي را در پي داشت. شماري ها از اين حمله به عنوان گامي براي نابودي کامل مخالفان مسلح و  به ويژه گروه داعش عنوان کردند و آن را قاطعيت امريکا براي نابودي گروه هاي تروريستي در همآهنگي کامل با حکومت افغانستان نام بردند و از آن استقبال کردند؛ اما بودند کساني که اين حمله را پرسش برانگيز خواندند  و به  صداقت امريکايي ها در جنگ افغانستان انگشت نهاده و از اين حمله به عنوان يک بم و چند هدف يادآوري کرده اند. از اين رو استدلال  مي کنند  که هرگاه امريکايي ها به گونة واقعي قصد نابودي هراس افگنان را دارد، بايد لانه هاي آنان را در آنسوي ديورند بمباران کند. به همين دليل اين حمله را پاسخ امريکا به نشست مسکو تحليل کردند و در ضمن حمله بر اچين را مرتبط به سفر مشاور امنيت ملي امريکا به افغانستان و گفت و گوهاي وي با مقام هاي افغان و هند دانسته اند که کاخ سفيد پس از گزارش مک ماستر آخرين تصميم خود در مورد افغانستان را مي گيرد. با توجه به پيچيده شدن جنگ افغانستان، حکومت بايد اين گونه بازي هاي نظامي را به دقت تحت نظر داشته باشد تا مبادا مردم افغانستان قرباني اين گونه بازي هاي خطرناک نظامي شوند؛ زيرا اين بازي هاي نظامي چند پهلو و  داراي زاويه هاي تاريک بوده و به ساده گي نمي توان به داوري آنها پرداخت. به گونة مختصر گفته مي توان که اين بم شبه توپ عبدالرحمان خان است که در محل موضع منفجر (دانگه يي) شد و به پاسخ  ديگران گفت « اينجا که چنين است؛ پس آنجا چه حال خواهد بود. يعني  تأثير اين بم آهسته آهسته موج تازه پيدا مي کند و  ترس آن مي رود که توطيه کلاني بر ضد حکومت و مردم افغانستان در عقب آن قرار نداشته باشد.

 

 


مقاله های سیاسی

!از اسب تروا تا اسب حافظ سعید

2017-Apr-25 ||  پرتو نادری

گفتند والي ننگرهار اسبي به رييس جمهور بخشيده است. چموش و سخت لگام. اسبي که آن را جز اميران و شاهان کس ديگري نتواند پاي بر رکاب گذاشتن. گفتند اين اسب در گذشته از حافظ سعيد امير خراسان داعشيان بوده است و رفتاري دارد داعشي، اما روشن نيست که اسب امير خراسان مي تواند رفتار دموکراسي افغاني را ياد گيرد يا نه! وقتي اين خبر را شنيدم نمي دانم چرا ماجراي اسب شهر تروا يادم آمد. در حماسه هاي يوناني آمده است که چون يونانيان به سرکرده گي «آشيل» به هدف تسخير شهر تروا کشتي ها بر آب افگندند و تروا را در محاصره کشيدند، سپاهيان تروا تيرها در کمان ها گذاشتند و در برابر مهاجمان انتقام جو ايستادند. خون ريختند و اما از شهر و سرزمين خود پاسداري کردند. تروا ده سال تمام در محاصرة يونانيان ماند؛ اما کاري از پيش نرفت. دروازة شهر همچنان بسته ماند و تيرهاي پاسدارن در افقها به پرواز! آشيل دل...

ارگ از تــک روی دســت بکشــد

2017-Apr-25 ||  قشلاقی

در بحبوحه افزايش بد امني و خطر سقوط برخي از ولايت ها به دست دشمن، ارگ شديد تر از پيش بر طبل انحصار گري هاي خويش مي کوبد و به جان اقوام افغانستان افتاده است. اين کار را طالبان نيز در آغاز اولين سال حکمراني شان بر کابل کردند. آنان در آغاز با شعار مبارزه بر ضد شر و فساد کمر بستند تا افغانستان را از چنگال فرماندهان مسلح جهادي پاک کنند، ولي به مجرد اشغال کابل به اصل خويش برگشتند و به برچيدن بساط اقوام ديگر در افغانستان آغاز کردند. يکي از دلايل شکست طالبان همين تک روي هاي قومي شان نيز بوده است؛ زيرا همه دانستند و کمر به مبارزه مقاومت بر عليه آنها بستند و حتا ناگزير شدند براي نجات از اين بلاي خون آشام، کمک و مداخله امريکا را براي سرنگوني اين رژيم قبول کردند. افغانستان اينک بار ديگر بر لبه پرتگاهي قرار دارد که  بيست سال پيش قرار داشت. رييس جمهوري کشور به بهانه هاي گوناگو...

سید حسین اشراق در گردهمایی زیر نام فراخوان اجندای ملی: بحران مشروعیت در کشور وضعیت را غیر قابل تحمل کرده است

2017-Apr-25 ||  سيد حسين اشراق

نابسامانی ها موجب شده است تا سلطه اقلیت بازیگران سیاسی بر اکثریت، به جریان مسلط مبدل شود حضار گرامي، شخصيت هاي عاليقدر اشتراک کننده در مجلس سلام بر شما! خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم، از برگذار کننده گانِ اين مجلس پرشکوه مخصوصاٌ برادر عزيزم جناب سفير صاحب احمد ولي مسعود سپاسگزارم که اين فرصت را در اختيار من قرار دادند.   بحثِ امروز پيرامون مرحلة جديدِ آجنداي ملي است، آجنداي ملي که از جنس حزب و سازمان سياسي صرف نيست، بلکه به عنوان يک تجربة جديد، گفتمانِ سياسي ناشي از فلسفة اجتماعي است که از چشم اندازِ اخلاق، عدالت و هنجار هاي شهروندي به مسايلِ مربوط به قدرت، زعامت و مديريتِ تحولات سياسي و اجتماعي مي پردازد.     حضار گرامي! افغانستان در شرايط نابساماني قرار دارد، ضروري به نظر مي رسد تا نيروهاي سياسي آينده نگر و فعالانِ جامعة مدني از رهگذرِ مک...

آقای رییس جمهور! تو ملامت هستی

2017-Apr-24 ||  صدیق الله توحیدی

دوسال از رياست جمهوري جناب شما و تأسيس حکومت وحدت ملي گذشت، هرروز مردم اميدشان را نسبت به آينده از دست مي دهند. حملات پيهم ومخوف تروريستي وعدم شناسايي و مجازات عاملان نفوذي دشمن در نيروهاي امنيتي؛ اين نگراني رابه وجود آورده است که حکومت نمي تواند امنيت شهروندان را تأمين نمايد.  جناب رييس جمهور!  وقتي بررياست محافظت رجال برجسته حمله صورت گرفت، مردم مي خواستند که بدانند کدام دست هاي نامرئي است که اين فاجعه را آفريده است، اما ازآن واقعه روزها وماه ها سپري شد نه نتيجه تحقيق اعلام شد ونه هم کسي به اين اتهامات بازداشت گرديد ونه هم مجازات شد. فاجعة بيمارستان چهارصد بستر داغ ديگري بردل هاي مردم گذاشت که جناب شما به سرعت کميسيوني را توظيف و وعده سپرديد که عاملان وايادي نفوذي دشمن را اين کميسيون شناسايي وبه پنجه قانون خواهد سپرد، نه تنها اين که کميسيون به اصطلاح ...

بند کمال خان بعد از پنجاه سال

2017-Apr-24 ||  عبدالحمید مبارز

در پايان پنجاه سال است که اکمال دو فاز بند کمال خان اعلان و کار ساختمان فاز سوم آن آغاز شد. آغاز اين کار کار بزرگي مي باشد؛ زيرا مديريت آب هلمند بدست افغانستان قرار مي گيرد، آن وقت افغانستان براي ايران همان مقدار آبي را جاري خواهد ساخت که در قراردادي که بين محمد موسي شفيق، آخرين صدراعظم دوره شاهي افغانستان و عباس هويدا، آخرين صدراعظم دورة شهنشاهي ايران امضا شد و پارلمان هاي هر دو کشور آن قرارداد را به تصويب رسانده و دو پادشاه وقت دو کشور آن را توشيح کرده اند و ملت هاي ايران و افغانستان از آن به خوشي استقبال کردند و مردمان هر دو کشور انتظار داشتند که بر پايه اين قرارداد روابط دوستانه ي افغانستان و ايران وسيع‌تر و محکم تر بگردد. اين که براي ساختمان فاز سوم بند کمال خان، وزير آب و برق چهارسال وقت تعيين کرده و علت و شکل ساختمان و موادي را که در آن بکار مي رود توضيح نکرد تا...

توطیه های بزرگ بر ضد مردم و کشور

2017-Apr-23 ||  مهرالدین مشید

موجودیت تروریستان در درون نظام مرگ آفرین شده است اوضاع در کشور طوري به پيش مي رود که گويا هر لحظه دستان نامريي اي هر روز بيشتر از روز ديگر وضعيت امنيتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي را نابسامان تر مي کند و کشتي توفان زدة کشور را به سوي توفان هاي خطرناک يدک مي کنند. با تأسف که  شرايط بد سياسي در موجي از توطيه هاي خطرناک افغانستان را هر لحظه بيشتر از روز ديگر بر لبة پرتگاه مي کشاند که  به صورت قطع به نفع مردم و کشور نيست. از پيشامد هاي کنون در کشور معلوم مي شود که دستاني از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوي کشور دراز شده و در کار توطية بزرگ برضد مردم و کشور دست دارند و چنان رخداد ها به گونة زنجيره يي يکي پيهم به وقوع مي پيوندند که حتا بدتر از کارگزاران ستون پنجم امنيت ملي و منافع ملي را تهديد مي کنند. اين تهديد ها در حالي افزايش مي يابند که مخالفان مسلح در يک سلسله حمله هاي ز...

حکومت وحدت ملی یا گدام مشاوران بیکاره

2017-Apr-22 ||  احمد سعیدی

وقتي به خودسري وخود کامه گي سران حکومت وحدت ملي نگاه مي کنم در مورد جذب ونصب مشاورين شان تعجب مي نمايم. بعد از سبکدوشي آقاي داوود اساس مشاور ارشد داکتر عبدالله عبدالله در يکي از رسانه ها با وي از نزديک ديدم، علت برطرفي خود را برايم بيان نمود، از آقاي اساس پرسيدم که داکتر عبدالله چند مشاور دارد؟ وي گفت: 162 مشاور. برايش گفتم بعد از سبک دوشي شما شايد تعداد به 161 رسيده باشد. از او پرسيدم مشاورين رييس جمهور به کدام تعداد است؟ گفت، دقيق نمي دانم، شايد از 180 نفر زيادتر باشد. از معاشات پرسيدم، برايم گفته شد هيچ کس از 50000 افغاني کمتر و از 300000 افغاني معاش بالاتر ندارد. با خود گفتم اي داد و بيداد. از سوي ديگر گاهي اين سوال نزد من مطرح مي شود واز خود مي پرسم چطور ممکن است رهبران ديکتاتور وخود پسند خود کامه به مشوره مشاورين که خود توجه کنند. در جهان رؤساي جمهور حد اکثر از پانزده مش...

روسیه در فکر ویتنامی ساختن جنگ افغانستان برای امریکاست

2017-Apr-22 ||  محمد علی مهرزاد

روسيه بعدازتجاوز به افغانستان وکشتار مردم بيگناه وويراني داشته هاي مادي ومعنوي درکشور ما؛ اين دومين فاجعة ننگين درقاموس جنايات بشري است که درکشتاردسته جمعي توسط حکومت دست نشانده خود درسوريه با استفاده ازبمب هاي خوشه اي وفلج کنندة اعصاب که منجربه کشتن بالاترازصدنفراعم ازکودک، جوان، پيرمردان  و زنان معصوم، بيگناه و غيرنظامي شد، قلب ميليون ها انسان با وجدان را جريحه دارساخته است؛ حتا در ملل متحد به حدي انعکاس داشت که با اکثريت مطلق مخالف اين عمل ددمنشانه بودند و آن را محکوم کردند. بازگشت روسيه بعد ازشکست درافغانستان درسطح بين المللي حادثة مصيبت باردر سوريه، تکرار جنايت تاريخي است که موقع تجاوزواشغال افغا نستان انجام گرفت. روسيه قبل از اين که مبارزه عليه تروريستان را انجام دهد ،خود به حيث تروريست دولتي درکشتارمردم غير نظامي ديروز درافغانستان وامروز درسوريه ...

Previous   ||   Next