سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

جنگ افغانستان ناتوانی قدرت جنگی امریکا و ناتو را به نمایش گذاشت

به گواه تاريخ بعد از ختم جنگ دوم جهاني در سال 1945 ميلادي و سرآغاز جنگ سرد کشورهاي اتحاد شوروي و ايالات متحده امريکا به مثابه دو ابر قدرت با ايدئولوژي هاي کاملاً متضاد در صحنه گيتي ظهور نمودند. دوران 45 سال جنگ سرد که با چالش ها، تنش ها و مدوجذرهاي شديد سياسي، نظامي، اقتصادي، ايدئولوژيکي، فرهنگي، توليد اسلحه تأثير دسته جمعي، هستوي، کيمياوي، باکتريالوژي، مسابقات تسليحاتي، آزمايشات راکت هاي مخرب بالستيکي، صدور انقلابات ايدئولوژيکي، لشکرکشي، تجاوز و اشغال سرزمين کشورهاي ضعيف و تجزيه آنها، فروش و صدور بي حد و حصر سلاح هاي مختلف النوع مخرب به ساير کشورها، بلند بردن گراف ليمت بودجه هاي نظامي کشورهاي گيتي، تقسيم نمودن جهان به 3 بلاک شرقي، غربي و کشورهاي عدم انسلاک و جنگ افروزي هاي استمراري و…توأم بود.

در دوران جنگ سرد کشورهاي متخاصم امريکا و اتحاد شوروي دوبار در آستانه رويايي و تقابل جدي قرار گرفتند: يک بار بر سر اعمار ديوار برلين توسط اتحاد شوروي که کشور آلمان را به دو کشور آلمان شرقي و آلمان غربي تقسيم کرد.

بار دوم بر سر خارج ساختن راکت هاي مخرب بالستيکي اتحاد شوروي از کشور کوبا در زمان رياست جمهوري جان اف کنيدي.

ناگفته نبايد گذاشت که در دوران جنگ سرد جنگ امريکا با کشور کمونيستي ويتنام شمالي که به وسيله کشورهاي اتحاد شوروي و جمهوري چين به صورت استمراري کمک هاي نظامي و لوژستيکي دريافت مي کرد، بزرگترين تلفات انساني و سنگين ترين خسارات اقتصادي را بر پيکر دولت امريکا وارد کرد. به همين منوال در دوران جنگ سرد مداخله و لشکرکشي نظامي اتحاد شوروي در ماه دسمبر سال 1979 ميلادي به سرزمين افغانستان نه تنها تلفات عظيم جاني و خسارات هنگفت مالي را به ابر قدرت اتحاد شوروي وارد نمود، بل باعث فروپاشي امپراطوري بزرگ اتحاد شوروي به 15 کشور جداگانه، اضمحلال نظام هاي کمونيستي در اتحاد شوروي و کشورهاي اروپاي شرقي، انحلال پيمان نظامي وارسا و تخريب ديوار تاريخي برلين نيز گرديد.

اگر واقعيت بي پرده بيان کرده شود، ضعف دکترين گرباچوف و ضعف مديريت و بصيرت سياسي بوريس يتلسين زمامداران وقت اتحاد شوروي و فدراتيف روسيه باعث آن گرديد تا امريکا به مثابه يگانه ابرقدرت بلامنازعه در صحنه جهاني ظهور مقطعي نمايد. چنانچه سردمداران قصر سفيد اربابان و جنرالان کاخ پنتاگون امريکا با انديشه سلطه جويانه، مفکوره عظمت طلبانه و با در دست داشتن کارتل هاي عظيم نفتي، مالي و بانکي مجتمع هاي بزرگ صنعتي و نظامي و موجوديت پايگاه هاي عديده نظامي در اکثر کشورهاي گيتي مجهز با راکت هاي بالستيکي متعارفي و اتومي، چه با وارد کردن فشارهاي سياسي، چه با وضع تحريم هاي اقتصادي و چه با مداخلات و ارعاب نظامي سرنوشت ملت و مقدرات دولت ها و کشورهاي عمدتاً مستضعف و کوچک دنيا را به زعم و رغم خود رقم زده رفت که ضرورت به آوردن حجت ندارد.

اگر واقعيت را کتمان و حقيقت حوادث جهاني را پنهان نکنيم: ناکامي هاي پياپي نظامي امريکا در جنگ استمراري افغانستان و اشغال نظامي کشور عراق به وسيله نظاميان آن که ضعف مديريتي، قدرت جنگيدن نظاميان، قابليت، توانايي و ظرفيت مانورهاي نظامي امريکا و پيمان نظامي اتلانتيک شمالي (ناتو) را به صورت عملي در ميادين نبرد با گروه هاي القاعده، طالبان، داعشيان و…در انظار عمومي جهان، متبلور، متجسم، متجلي و عيان ساخت و به تصوير کشيد. اين حوادث، وقايع و رويدادها به ذات خود باعث آن گرديد که:

1- ضعف قابليت، ظرفيت و پايين بودن مورال رزمي عساکر امريکايي و کشورهاي ناتو و اندازه مؤثريت سلاح هاي جنگي افسانوي امريکا و ناکامي امريکا در کشورهاي افغانستان عراق باعث ظهور و احياي مجدد فدراتيف روسيه به مثابه يک ابر قدرت جهاني تحت قيادت و زعامت ولاديميرپوتين رييس جمهوري روسيه در صحنه بين المللي گرديد و فدراتيف روسيه جايگاه قبلي و اصلي خود را به منزله يک ابر قدرت نظامي که عظيم ترين و بيشترين بم هاي مخرب قدرت بلند اتمي و هايدروجني را در مقياس جهاني در دست دارد بيشتر از پيشتر در سطح جهاني احراز کرد.

2- فدراتيف روسيه با توليد راکت هاي بالستيکي S-300و S-400وساختن خطرناک ترين راکت بالستيکي دنيا بنام (زرکون) با سرعت پرواز (7400) کيلومتر در ساعت که 6 برابر سرعت صوت مي باشد و مي تواند هر گونه اهداف زميني، زيرزميني، کشتي ها و تحت البحري ها را مورد اصابت دقيق قرار داده و بدون هيچگونه ممانعت منهدم و تخريب کند.

3- از چند دهه قبل فدراتيف روسيه قابليت و توانايي انهدام سفينه هاي فضايي را در مدار زمين داشت و دارد.

4- فدراتيف روسيه از دير زمان بيش از (25تا30) هزار سرگلوله هاي اتومي و بم هاي اتومي تاکتيکي که اکويوالنت (Eqvivalent) تروتيل آنها از چند هزارتن تا چند ده هزارتن مي باشد. همچنان فدراتيف روسيه دارنده بيش از 6تا7 هزار بم هاي استراتيژيکي چاپ بزرگ که اکويوالنت تروتيل آن ها (صدها) هزارتن است مي باشد. به همين منوال روسيه داراي بم هاي چاپ فوق العاده بزرگ اتومي و هايدروجني مي باشد که اکويوالنت تروتيل آنها چند ميليون تن است. ناگفته نبايد گذاشت که در اثناي انفلاق يک بم چاپ بزرگ اتومي و هايدروجني در حدود (20 تا30) ميليون درجه سانتي گراد حرارت توليد مي نمايد.

5- اگر حکومت روسيه کليه بم هاي دست داشته خود را در يک زمان واحد در هوا، در سرزمين، در زير زمين، در سربحرها و در زير ابحار انفلاق بدهد احتمال آن مي رود که کره زمين از مدارش خارج شود.

6- روس ها 58 سال قبل از امروز يک طياره نوع (B52) امريکا را که از ميدان هوايي شهر پشاور پاکستان به مقصد جاسوسي به طرف شهر مسکو پرواز کرده بود توسط يک راکت زمين به هوا در ارتفاع (30 کيلومتري) زمين، در فضاي شهر مسکو سقوط داده بودند و پيلوت طياره را بنام (پاورز) زنده بازداشت کردند.

قطعات و پارچه هاي اين طياره جاسوسي سقوط داده شده امريکايي فعلاً در موزيم نظامي شهر مسکو در منطقه يي به نام (وي. دي-ان - خه) محافظه مي گردد.

نويسنده اين مقاله، سال ها قبل پارچه هاي اين طياره سقوط داده شده امريکايي را در موزيم متذکره نيز مشاهده کرده است.

7- هر يک راکت کروز (S-400) فدراتيف روسيه در شعاع 50 کيلومتري قابليت و توانايي انهدام 40 تا 50 هدف را در يک وقت دارا مي باشد. اين راکت هاي بالستيکي زمين به هوا راهدار گريز بوده و رديابي آنها خيلي ها مشکل افزا مي باشد.

8- با درنظرداشت اهميت، حساسيت و محرميت تأثيرات فاجعه بار و خانمانسوز سلاح هاي مخرب هستوي، کيمياوي و باکتريالوژيکي که چون به مثابه دشمن بشريت و به منزله منهدم کننده مدنيت بشريت است از توضيحات و تشريحات بيشتر در زمينه از خواننده گان روشن ضمير روزنامه وزين و با اعتبار آرمان ملي نويسنده مقاله معذرت مي خواهد.

9- همين برتري طلبي نظامي، سلطه جويي و جنگ افروزي سردمداران ميليتاريست قصر سفيد امريکا، جمهوري چين را که در عرصه هاي اقتصادي، توليدات صنعتي و در استقامت هاي بازرگاني و تجارتي، همرديف قوي و رقيب بالقوه امريکا مي باشد مجبور و ناگزير ساخت تا کشور چين در عرصه هاي توليدات جنگ افزارهاي نظامي، راکت هاي مخرب بالستيکي و سلاح هاي هستوي به يک قدرت بزرگ اقتصادي، سلاح هاي ذروي ... و تکنالوژي پيشرفته  عصري فضايي و کيهاني در مقياس جهاني مبدل گردد.

10- ظاهر شدن و تبديل شدن کشور چين به مثابه دومين قدرت بزرگ اقتصادي دنيا و به منزله سومين قدرت داراي زرادخانه هاي ذروي جهان: پيام آور، مبشر و بيانگر اين واقعيت عيني انکار ناپذير است که دنياي يک قطبي تحت قيادت و زعامت کشور هاي استعماري و امپرياليستي امريکايي و اروپايي به جهان چند قطبي که به سود تمام کشورهاي گيتي مي باشد مبدل شده است.

11- به عبارت برهنه تر و به تفسير عريان تر، ظهور مجدد ابر قدرت فدراتيف روسيه داراي عظيم ترين قدرت اتومي و هايدروجني دنيا و تبديل شدن کشور چين به بزرگترين قدرت اقتصادي داراي دندان هاي اتومي و دستيابي کشورهاي کورياي شمالي، هندوستان و پاکستان به راکت هاي مخرب بالستيکي و بم هاي اتومي به مثابه بزرگترين عامل باز دارنده جلو زورگويي ها، يکه تازي ها و سلطه جويي هاي امريکا را در صحنه بين المللي تا اندازه زياد تقليل داده و تضعيف نموده است.

12- به تعبير ديگر با نيرومند شدن فدراتيف روسيه، جمهوري هاي چين، کورياي شمالي و ايران ديگر سردمداران قصر سفيد و جنگ سالاران کاخ پنتاگون امريکا در همسويي با کشورهاي عضو پيمان نظامي ناتو يگانه تصميم گيرنده گان مسايل مهم، حساس و حياتي جامه جهاني شناخته نمي شوند. چنانچه جنگ افغانستان که 17 سال مي شود ادامه دارد ضعف قدرت جنگي امريکا و ناتو را به نمايش گذاشته و ناکامي شان را متجلي ساخته است.

13- اين امر مصدق اين واقعيت و مؤيد اين حقيقت است که: کشورهاي استثماري، استعماري و امپرياليستي غربي، ديگر به مثابه يکي از ايجابات ترقي، رشد اقتصادي توازن قدرت نظامي و انکشاف در عرصه هاي جهش و تکامل صحنه هاي زنده گي ملت هاي کشورهاي دنيا به زعم و سليقه خودشان آزادانه مانور کرده نمي توانند. نمونه زنده و حجت برجسته جنگ سوريه و درگيري هاي نظامي کشور اوکراين است.

13- اگر دونالد ترامپ رييس جمهور متلون مزاج امريکا ضعف اندازه کميت و پيمانه کيفيت سلاح هاي موجود اتومي امريکا را در برابر قدرت برتر سلاح هاي اتومي و هايدروجني فدراتيف روسيه احساس نمي کرد؟ هرگز بودجه هنگفت مبلغ 56 ميليارد دالري را براي توليد سلاح هاي اتومي امريکا اختصاص نمي داد.


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next