سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

رییس جمهور غنی در رابطه به حاکمیت قانون پاسخ ندارد

اشرف غني رييس جمهوري افغانستان عصر ديروز در يک نشست خبري ظاهر شد تا دست آورد هايش را از سفر به اندونيزيا و آستراليا با مردم شريک سازد.

در اين نشست خبري خبرنگاران زيادي دعوت شده بودند، اما چنانچه به نظر مي رسد؛ قبل از برگزاري اين نشست خبري، دفتر سخنگوي رياست جمهوري از خبرنگاران تعهد گرفته بود تا غير از آجنداي سفر رييس جمهوري به آستراليا، سوال ديگري مطرح نکنند.

شاه حسين مرتضوي، معاون سخنگوي رياست جمهوري در صفحة فيسبوک اش نوشته است که "خبرنگاران محترم براساس تفاهم، وعده کرده بودند که در پيوند به موضوع کنفرانس سوال مي کنند.

 همکاري رسانه ها و خبرنگاران محترم سبب مي گردد، تا نشست هاي خبري دوامدار در مسايل مختلف داشته باشيم."

اما رييس جمهور با پرسش هاي جدي تري مواجه شد. يکي از خبرنگاران طلوع نيوز در مورد حاکميت قانون خواست سوالي را از رييس جمهور مطرح کند، اما اين خبرنگار با واکنش جدي رييس جمهور قرار گرفت و از اين خبرنگار خواسته شد که به غير از آجنداي کنفرانس، سوال نکند.

خبرنگار مي خواست در مورد اين که کامران علي زايي رييس شوراي ولايتي هرات چرا قانون تطبيق نمي شود، در حالي که حکم دادگاه نيز صادر شده است که بايد آقاي علي زي دوو نيم سال زنداني شود.

دفتر ني در واکنش به اين اقدام گفته است که هيچ تفاهمنامة فراتر از قوانين نافذة جمهوري اسلامي افغانستان بوده نمي تواند.

عبدالمجيب خلوتگر، رييس عمومي ني در اين مورد گفت:" قانون از تفاهم و تفاهمنامه ها فرا تر است، مادة پنجاه قانون اساسي دسترسي به اطلاعات را حق هر شهروند مي داند. قانون دسترسي به اطلاعات ارايه هر گونه اطلاعات را مگر اين که خلاف منافع عامه، تماميت ارضي و استقلال افغانستان باشد، از وظايف دولت افغانستان مي داند. هيچ مفاهمه ي نمي تواند قانون اساسي و يا قانون دسترسي به اطلاعات را نفي کند."

قابل ذکر است که خبرنگار به اساس اصول خبرنگاري و به اساس قانون دسترسي به اطلاعات و به اساس قانون اساسي افغانستان حق دارد در کنفرانس هاي مطبوعاتي در رابطه به هر موضوع از مقامات دولتي پرسش مطرح کنند و هيچ نوع قيد و شرط براي مطرح کردن پرسش در کنفرانس هاي خبري وجود ندارد.

گرفتن تعهد خبرنگاران پيش از برگزاري کنفرانس مطبوعاتي از سوي تيم مطبوعاتي رييس جمهور غني برخلاف قوانين نافذة جمهوري اسلامي افغانستان بوده که بايد دولت افغانستان متوجه اين گونه برخورد هاي غير قانوني باشد.

رئيس‌جمهوري افغانستان همچنان در نشست‌خبري خود اظهار کرد: در سال گذشته خوشبختانه شريان‌هاي آسيا براي ما باز شده و ما از اين پس نه تنها شريان‌هاي خود را باز کرده بلکه بايد شريان ديگر کشورها را باز کنيم.

وي افزود: ارتباط افغانستان با کشورهاي منطقه خوب بوده و به زودي بايد افغانستان تبديل به مرکز تجارت و ترانزيت بين‌المللي شود که اين نياز به سرمايه‌گذاري در بخش زيربنايي دارد.

رئيس‌جمهوري افغانستان با بيان اين که امروز جنگ در افغانستان جنگ مواد مخدر است، گفت: ما در صف اول جنگ قرار داريم و براي ثبات افغانستان مي‌جنگيم.

غني ادامه داد: در 16 سال گذشته 800 ميليارد دالر از تجارت مواد مخدر کسب شده است.

وي در بخش ديگري از سخنانش به دستآوردهاي سفر اخير خود به اندونزيا اشاره کرد و افزود: از دلايل سفر به اندونزيا استفاده از تجربه 40 ساله اين کشور درباره کاهش فقر و خدمات رساني و پيشرفت بوده چرا که اين کشور  بزرگترين اقتصاد آسيا را دارد.

غني با بيان اين که اندونزيا مي‌تواند همکار خوب افغانستان در مراودات بين المللي باشد، عنوان کرد: اندونزيا کشوري است که از ديکتاتوري به دموکراسي رسيده و لذا مي‌تواند کمک کننده خوبي براي دولت و شوراي عالي صلح افغانستان باشد.

وي از سفر سرمايه‌گذاران اقتصادي اندونزيايي در ماه‌هاي آينده به افغانستان خبر داد.

غني از امضاي 6 سند همکاري افغانستان با اندونزيا خبر داد و گفت: اندونزيا در ماه هاي آينده در افغانستان سرمايه گذاري خواهد کرد و ما هم متقابلاً تمايل به سرمايه گذاري در اندونزيا داريم.

رئيس‌جمهوري افغانستان تأکيد کرد: در افغانستان مشکل اول ما جنگ، مشکل دوم مواد مخدر و مشکل سوم فساد اداري است که سفر به آستراليا با هدف مبارزه با فساد اداري صورت گرفت و قرار است آستراليا در مبارزه با فساد اداري به ما کمک کند.

وي با بيان اين که از موضوعات مهم ديگر افغانستان موضوع «آب» است، عنوان کرد: ؛ ما منبع آب براي تمام همسايه ها هستيم، اما خودمان از «سيل» و «خشکسالي» رنج مي‌بريم.

رئيس‌جمهوري افغانستان افزود: مديريت آب از حياتي ترين مسايل افغانستان است، از آستراليا خواسته شده تا در بخش مديريت آب در بخش رودخانه ها کمک کند.

 رئيس‌جمهوري افغانستان از هدف سفر خود به سنگاپور نيز ياد کرد و گفت: مهمترين بخش همکاري با سنگاپور به اين صورت خواهد بود که معاونين، رؤسا و ادارات مستقل ما به عنوان تجربه مشترک به سنگاپور خواهند رفت تا ببينند سيستم کارآمد چگونه ايجاد مي شود.


FRESH NEWS

رهبران جمعیت اسلامی بر خلاف نظر حکمتیار و اشرف غنی: ما خواهان نظام پارلمانی در کشور هستیم

2017-May-24 || 

حزب جمعيت اسلامي شوراي رهبري خويش را تجديد کرد و مبارزه با افراط گرايي و دفاع از مشارکت سياسي را از مهمترين برنامه‌هايش اعلام کرد. صلاح الدين رباني رييس جمعيت اسلامي در محفلي زير نام « توسعه شوراي رهبري جمعيت اسلامي» گفت که اين حزب در شرايط کنوني برنامه‌هاي روشن را براي اداره کشور دارد و اضافه داشت که رهبران جمعيت خواهان نظام پارلماني در کشور اند چيزي که غني و حکمتيار آن را نمي خواهند. رييس جمعيت اسلامي گفت اين حزب با هرگونه...

داکتر عبدالله در دیدار با والدین مکاتب افغان-ترک: مکاتب افغان-ترک بهترین مکاتب کشور اند

2017-May-23 || 

تعدادي از والدين دانش آموزان مکاتب افغان-ترک با داکتر عبدالله رييس اجراييه حکومت وحدت ملي ديدار داشتند و نگراني هاي شان را در مورد تغيير رهبري اين مکاتب باوي در ميان گذاشتند. به گزارش خبرنگار آرمان ملي، دراين ديدار که ديروز پس از چاشت در مقر رياست اجراييه انجام شد، نخست انجينير يوسف پشتون که رياست کميته والدين مکاتب افغان-ترک را بر عهده دارد گفت: اساسات علمي مکاتب افغان-ترک قابل تمجيد  است، ولي در  همين اواخر با مشکل بسيار بزرگ موا...

نخستین تلویزیون ویژه زنان در افغانستان آغاز به کار کرد

2017-May-22 || 

گفته مي شود که با ايجاد تلويزيون "زن"صداي رساتري از زنان افغانستان باشند. "زن"اولين تلويزيون مخصوص زنان در افغانستان ديروز نشراتش را به گونه آزمايشي آغاز کرد. تقريباً تمام برنامه‌هاي اين تلويزيون در محور موضوعات زنان مي‌چرخد. اين تلويزيون برنامه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، سياسي و اجتماعي دارد؛ برنامه‌هايي که ابعاد زنانه آن برجسته‌تر خواهد بود. مهرآذر حميدپادگان، گرداننده برنامه‌هاي سياسي، در اين تلويزيون مي&z...

یک عضو مجلس نماینده گان: عربستان به تروریستان داعشی در افغانستان کمک مالی می کند

2017-May-21 || 

شهروندان کابل: اشرف غنی این موضوع را در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح کند يک عضو مجلس نماينده‌گان تأکيد مي کند که تروريستان داعشي با کمک مالي عربستان سعودي و قطر به شمال افغانستان فرستاده شده و ممکن است ولايت‌هاي شمالي کشور به سوريه دوم تبديل شود. داکتر جعفر مهدوي عضو مجلس نماينده‌گان مي گويد که تروريستان داعشي در افغانستان از سوي عربستان و قطر حمايت مالي مي شوند و حتا برخي از اين تروريستان به کمک اين کشورها به شمال افغانست...

اعضای مجلس نماینده‌گان: مجلس نماینده‌گان به 3 نامزد وزیر رأی اعتماد نمی‌دهد

2017-May-16 || 

مجلس نماينده‌گان ديروز اعلام کرد تا زماني که تمام نامزدوزيران به اين مجلس معرفي نشود، تصميم در مورد سه نامزد وزير معرفي‌شده را شامل آجندا نمي‌سازند. حکومت ، اخيراً سه نامزد وزير را براي وزارت‌هاي معادن و پتروليم، کار و امور اجتماعي و دفاع به مجلس نماينده‌گان معرفي کرد. مجلس نماينده‌گان از دير زمان شکايت دارد که رييس جمهور، برخلاف قانون که مدت زمان براي سرپرست‌ها معلوم است، وزارت‌ها را توسط سرپرستان اداره مي‌کند. ...

یک عضو مجلس نماینده گان: رییس جمهور دیکتاتور است و تدارکات ملی را در انحصار خود گرفته است

2017-May-14 || 

شماري از اعضاي مجلس نماينده گان مي گويند که هزاران قرارداد پروژه‌هاي توسعه يي در کميسيون تدارکات ملي تراکم کرده و به قرارداد داده نمي شوند. نماينده گان مي گويند که رييس جمهور غني در دادن قراردادهاي پروژه‌هاي توسعه يي انحصار گرايي کرده و به همين دليل کار بسياري از پروژه‌ها در سطح کشور تاهنوز آغاز نشده است. هم اکنون حدود پنج ماه از سال مالي 1396 خورشيدي مي گذرد و اعضاي مجلس مي گويند، در صورت ادامه اين وضعيت، واحدهاي مستقل بودجوي، ب...

یک مقام نظامی امریکایی: مواضـع طالـبان بایـد بمباران شـود

2017-May-10 || 

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان: طالبان جنایتکاران جنگی اند باید محاکمه شوند مقام‎هاي فرانسوي براي بستن يک کمپ پناهجويان که اکثريت‌شان شهروندان افغانستان اند، دستور داده‎اند. حدود 350 پوليس در برنامه پاکسازي اين کمپ که در شمال‌شرق پاريس موقعيت دارد، شرکت دارند. بيشتر پناهجويان در کمپ «پورت ديله شاپل» شهروندان افغانستان اند و در کنار آن‎ها پناهجويان از افريقا هم در اين کمپ بسر مي‎بردند. تا هنوز در مورد جاي بود و ...

سرور دانش: هنوز هم افراد در نهادهای دولتی بر اساس روابط و علایق قومی استخدام می شوند

2017-May-09 || 

اشرف غنی: فساد از کشور به آسانی محو نخواهد شد                 محمد سروردانش معاون دوم رييس جمهوري مي‌گويد که با وجود تلاش‌هاي رهبري حکومت، در زمينه استخدام افراد در اداره‌هاي دولتي، هنوز هم فساد گسترده وجود دارد و افراد در اداره‌ها براساس روابط و علاقه هاي شخصي استخدام مي‌شوند. دانش که در کنفرانس اتحاديه اروپا براي مبارزه با فساد صحبت مي کرد گفت که عدم موجوديت سيستم نظارتي از تعيينات ...

Previous   ||   Next