سرمقاله

!دزدان کلان هم مورد پیگرد قرار بگیرند

2017-Mar-28  || 

مقام های وزارت دفاع کشور دیروز در یک نشست خبری اعلام کردند که به تعداد 1394 تن از کارمندان آن وزارت به دلیل دست داشتن در فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی بازداشت و برکنار شدند. معاون وزارت دفاع در  امور استخباراتی و استراتیژیک توضیح داد که به تعداد 946 تن از این افراد افسر، 230 تن معتمد و محاسب و به تعداد 209 تن آمرین بستن قراردادها هستند و تعدادی هم در بخش های لوژستیکی و شعبات تخنیکی مصروف کار بودند. این اقدام وزارت دفاع در حالی صورت می گیرد که اخیراً برخی از نهادها و مقامات امریکایی به وزارت دفاع کشور اتهام وارد کردند که فسادهای بسیار کلان اداری در این وزارت وجود دارد و اشاره آنها نسبت به برخی از جنرالان و مقام های بلند پایه وزارت دفاع بوده است. با توضیحاتی که دیروز مقامات وزارت دفاع در خصوص فساد در آن وزارت داشتند، بیشتر  کارمندان پایین رتبه به اتهام فساد برکنار و یا بازداشت شده اند و از دست داشتن جنرالان و بلند پایه گان وزارت دفاع در فساد چیزی نگفتند. در حالی که تا مقامات بلند پایه در فسادهای کلان به ویژه قراردادها دست نداشته باشند، کارمندان پایین رتبه و زیر دست، کاری را انجام داده نمی توانند. تجربه نشان داده است، در آن نهاد هایی که مقام های رهبری و بلند پایه گان در فساد های اداری ذیدخل نباشند بعید است که کارمندان عادی بتوانند مرتکب فسادهای کلان شوند. ممکن است در نهادهایی که مقامات رهبری پاک داشته باشند، کارمند


استیضاح وزیران یا استهزای نماینده گان؟

!انتقام رییس جمهور به کشور آسیب می رساند

!معارف کشور کاستی های فراوان دارد

!آرمان ملی 15 ساله شد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

پیوسته به گذشته: از سرگیری مسابقات تسلیحات ذروی، تهدید خیلی ها جدی برای امنیت جامعه جهانی !

قسمت چهارم:

در حال حاضر کشورهای امپریالیستی غربی امریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا بزرگترین کشورهای صادر کننده اسلحه مخرب و پیشرفته نظامی هواپیما ها، راکت ها، تانک ها، بمب های خوشه یی به کشورهای عربی و غیرعربی و خاور میانه (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان، اسرائیل و…)محسوب می شوند. چنانچه امارات متحده عربی بعد از کشورهای چین و هند مقام سوم را در تورید سلاح های متعارفی عصری به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر تورید طیاره ها  و راکت های رهبری شونده به کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی بیش از 45 فیصد افزایش یافته است.

به تفسیر واضح تر کشور امارات متحده عربی 38 فیصد کل واردات اسلحه پیشرفته منطقه خاور میانه را به خود اختصاص داده است و مقام های دوم و سوم را کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل کسب کرده اند و مصر در مقام چهارم قرار دارد.

این امر بدون تردید تهدید مستقیم به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. علی رغم آن که پایگاه های متعدد نیروهای واکنش سریع امریکا و تجمع کشتی های جنگی هواپیما بر امریکا در آب های قطر، عمان، کویت، امارات متحده عربی و افغانستان مجهز با راکت های بالستیکی تشویش و نگرانی های رهبران مذهبی و نظامی جمهوری اسلامی را فراهم ساخته است.

در واقعیت تمرکز، تحشد، تراکم و تجمع بیش از حد نیروهای نظامی بحری، هوایی و زمینی امریکا در مجاورت ایران و در منطقه خاور میانه در افکار و اذهان رهبران مذهبی، نظامیان و دولتمردان کشور ایران و سخنرانی های تهدید آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور تندمزاج و اسلام ستیز امریکا یک نوع تشویش روحی و یک اضطراب روانی را در افکار و اذهان رهبران ایران تزریق، القا وتداعی نموده است که نمی توان از آن انکار کرد.

ناگفته نباید گذاشت که سردمداران قصر سفید و اربابان کاخ پنتاگون امریکا قدرت مذهبی لیدران کاریزماتیک و قوای نیرومند و مقتدر نظامی کشور ایران را به مثابه بزرگترین و خطرناک ترین تهدید بالقوه برای ضربه زدن به کشور اسرائیل و صدمه رساندن فوق العاده به منافع ملی سیاسی، اقتصادی و نظامی امریکا در منطقه حساس و حیاتی خاور میانه محاسبه می کنند.

سیاستمداران، پالیسی سازان و استراتیژیستان نظامی امریکا به این عقیده و باور اند که جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت و قیادت رهبران متنفذ و تندرو، با تولید  و دست یافتن به سلاح های مخرب اتومی و با تولید راکت های بالستیکی به عنوان یک قدرت نیرومند و خطرناک منطقوی مبدل خواهد شد.

رهبران متنفذ مذهبی جمهوری اسلامی ایران و دولتمردان آن نهایت سعی و تلاش دارند که کشور ایران به یکی از قدرت های مقتدر منطقوی و زمامداران شان به بازیگران و تصمیم گیرنده گان اصلی سیاسی، مسایل نظامی و اقتصادی کشور های گاز و نفت خیز خاور میانه مبدل شوند.  تحقق این پروژه هدفمندانه و هوشمندانه یکی از آرمان های دیرینه و یکی از خطوط اساسی استراتیژی های عمده زمامداران و رهبران مذهبی کشور جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته و زمان حالیه بوده و می باشد.

اگر از حریم حقانیت عدول نشود: رهبران  و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم وضع تحریمات متمادی اقتصادی، پرابلم های عدیده داخلی، فشارهای سیاسی استمراری امریکا و کشورهای غربی و ده‎ها چالش و تنش های نظامی منطقوی توانسته اند تا برای عصری سازی ، تجهیز و نیرومندی اردوی ملی شان ده ها نوع اسلحه مدرن مختلفه از جمله راکت های بالستیکی را در فابریکات سلاح سازی کشور خود تولید کنند و موفقانه آزمایش نمایند.

دکتورین اساسی رهبران و زمامداران جمهوری اسلامی ایران در این نکته نهفته است تا به همسویی و تشریک مساعی کشورهای قدرتمند نظامی و اقتصادی جمهوری چین و فدراتیف روسیه به مثابه دشمنان دیرینه امریکا از مجاری مختلفه و از طرق ممکنه هرچه زودتر دستان امریکا و کشورهای استعماری غربی را از منابع سرشار ذخایر عظیم انرژی حیاتی بشری نفت و گاز کشورهای غنی خلیج فارس و خاور میانه به کلی کوتاه سازد. این مثلث قدرت فدراتیف روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران با داشتن بزرگترین ذخایر اسلحه اتومی دنیا قدرت بزرگ اقتصادی و با در نظرداشت موقعیت مهم سوق‎الجیشی کشور جمهوری اسلامی ایران می توانند بلاک قدرتمند را در سطح جهان تشکیل بدهند که هم در مقابل امریکا و هم در برابر دیگر کشورهای استعماری و استثماری غربی عضو پیمان ناتو، قدرت بالقوه مانور سیاسی و نظامی را در هر منطقه دنیا خاصتاً در کشورهای خاور میانه داشته باشند.

لازم به تذکر است که جمهوری اسلامی ایران تا اکنون ده ها نوع راکت های بالستیکی مخرب را در فابریکات سلاح سازی خود زیر نام های (قیام یک، فاتح، قدر، سجیل، نور، شهاب، نصر و…)تولید نموده است و این راکت های بالستیکی را حتا در زمان ریاست جهوری دونالد ترامپ با موفقیت آزمایش کرده است که پشت حکومت اسرائیل را به لرزه انداخته و افکار شهزاده گان کشور عربستان سعودی را فوق العاده نگران ساخته و اذهان آن ها را نهایت پریشان نموده است.

اگرچه در شرایط فعلی لحن سخنان تند آیت‌الله خامنه یی رهبر مذهبی ایران در برابر اظهارات تهدید آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و سایر اربابان قصر سفید امریکا در قبال کشورهای اسلامی، مسایل جهانی و قضایای منطقوی شکل یک نوع جنگ تبلیغاتی را به خود گرفته است که می تواند پیامد های ناگواری را در قبال داشته باشد. باورهای نظامیان و سیاستمداران جامعه جهانی در بارة آجنداهای نظامی کشور اسلامی ایران هرچه باشد، اما رهبران مذهبی و حلقات نظامی جمهوری اسلامی ایران چنین عقیده دارند که دست یافتن به اسلحه مخرب ذروی به اتوریته سیاسی، به قدرت نظامی و به عظمت و منزلت مملکت جمهوری اسلام کشور باستانی ایران در مقیاس جهانی به حد کافی و به پیمانه اعظمی می افزاید. در حالی که همین موضوع جنجالی باعث تشدید ایجاد تنش های سیاسی، مشاجرات غیر متعارف لفظی بین سردمداران قصر سفید امریکا، زمامداران اسرائیل، شاهزاده های عربستان و رهبران جمهوری اسلامی ایران شده است و این روند نامیمون تا اکنون هم ادامه دارد که مبین و مصدق مخالفت های ذات البینی آنها می باشد.

ناگفته نباید گذاشت که جورج بوش رئیس جمهور سابق امریکا کشورهای ایران، چین و کوریای شمالی محور شیطانی خطاب کرده بود، اما آیت‎الله امام خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل لقب افتخاری و اعزازی شیطان بزرگ را به امریکا اعطا کرده بود.

قسمت پنجم:

امریکا با داشتن نیروی عظیم نظامی و قدرت اقتصادی در همسویی با کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در ظاهر به عناوین مختلف جنگ را با گروه های تروریستی، طالبان، القاعده، داعشیان، بوکوحرام، الشباب، جندالله راه اندازی کرد. بعدآً برای سرنگون کردن کشورهای ضد امریکا خاورمیانه زیر نام جنبش های بهار عربی، اما در حقیقت در باطن جهت تحقق اهداف پلید نظامی، سیاسی و تأمین منافع شوم اقتصادی، ایدئولوژیکی و جهانی خود چه در شاخ افریقا سودان، مصر، لیبیا و چه در آسیای مرکزی و خاور  میانه افغانستان، عراق، سوریه، یمن شماری از نظام های سیاسی کشورهای متذکره را ساقط ساخت و صدها هزار انسان بیگناه کشورهای متذکره را به خاک و خون  کشید، به غل زنجیر کشید و در زندان های مختلفه منجمله زندان گوانتانامو زندانی ساخت و میلیون ها اتباع ممالک فوق‌الذکر را به سایر کشورهای بیگانه مهاجر، آواره، بیچاره، بی خانه، درمانده، گرسنه و پناهنده ساخت. چنانچه روند این تراژیدی های انسانی در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، یمن و لیبیا تا هنوزهم به شدت ادامه دارد.

این مداخلات مهندسی شده، این پلان های شوم سازمان یافته و این سیاست های ارتجاعی و پلید تحمیل شده امریکای امپریالیست و کشورهای غربی استعماری به مثابه ظالمانه ترین و به منزله قبیح ترین نوع تخلف از موازین حقوق بشری و از مواد مندرجه قوانین بین‌المللی و بی احترامی به مفاد مسجله منشور سازمان ملل متحد پنداشته می شود.

افکار و اذهان مترقی از این واقعیت عینی انکار نمی ورزد که امروز اکثر کشورهای کوچک، ضعیف و ناتوان گیتی از استبداد و مظالم ارتشی‌ها و نیروهای نظامی کشورهای امپریالیستی و استعماری غربی، از فشارهای فزاینده سیاسی، از مداخلات بیرحمانه نظامی، از وضع تحریمات اقتصادی و از تبیلغ تهدیدات بی سابقه غیر متعارفی سردمداران قصر سفید امریکا و حلقات جنگ افروز کاخ پنتاگون امریکا احساس امنیت و آرامش نمی کنند.

گسترده گردیدن و پیچیده تر شدن ابعاد درگیری های خانمانسوز استمراری در کشورهای سوریه، عراق، یمن و افغانستان باعث از سرگیری مسابقات شدید تسلیحاتی میان کشورهای امریکا، فدراتیف روسیه، چین، کوریای شمالی، ایران، جاپان، هندوستان، پاکستان، اسرائیل، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بریتانیا و…شده و یک بار دیگر جهان را به طرف یک جنگ سرد کشانیده و دامنة جنگ های منطقوی را افزایش داه است.

این بدان معنی است که کوچکترین خبط سیاسی و اندکترین خطای نظامی مبتنی بر تصمیم گیری ناعاقبت اندیشانه تیموکراسی به مثابه جرقه صاعقه منتج و منجر به شعله ور ساختن یک جنگ ناخواسته تمام عیار جهانی و نابودی عالم بشریت و از بین رفتن مدنیت آن خواهد شد.

اگر بی پرده واقعیت‌ها گفته شود: تضاد ها، تصادم ها و تقابل های منافع حیاتی سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیکی بین قدرت های بزرگ دنیا توأم با اندیشه های هژمونیزم و شوونیزم به نحوی از انحا در خفاخواه مخواه فجایع عظیم و غیر قابل پیشبینی و تراژیدی های گوناگون و مدوجذرهای ناگوار جدی را در قبال دارد؛ زیرا برنامه های شوم و آجنداهای جنون آمیز پنهانی زمامداران جنگ طلب امریکا در تبانی با بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا بدواً در صدد محاصره کردن، تضعیف ساختن، فلج نمودن و به رکود مواجه ساختن پوتانسیل ملی کشورهای خیلی ها قدرتمند، دارای بزرگترین ذخایر بمب های طاقت بلند  هستوی و هایدروجنی و با اقتصاد قوی فدراتیف روسیه و چین هستند و بعداً در صدد ساقط ساختن رژیم‌های کشورهای کوریای شمالی، ایران، سوریه و…به مثابه دشمنان کشورهای امریکا و غرب می باشند، اما از منظر و باور نویسنده مقاله این ایده ساده لوحانه یک خیال است، محال است و جنون! زیرا چلوصاف قدرت نظامی کشورهای غربی از آب برآمده در فرجام باید اذعان کرد: همان طوری که سلاح ها و بمب‌های اتومی، هایدروجنی و نیترونی دشمن عالم بشریت است همچنان منهدم کننده و نابود کننده مدنیت بشریت نیز می باشد. ناگفته نباید گذاشت که خود اسلحه هستوی یگانه عامل مؤثر بازدارنده از جنگ اتومی نیز می باشد.

استراتیژیستان نظامی کشورهای دارنده سلاح های ذروی این واقعیت را به درستی فهم کرده اند و این حقیقت را با بصریت و عقلانیت درک نموده اند که جنگ با اسلحه هستوی جز تراژیدی و بربادی بشریت و مدنیت برنده و بازنده ندارد.

 


مقاله های سیاسی

چند نکته که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به آن توجه کند

2017-Mar-28 ||  احمد سعیدی

زمامداران حکومت وحدت ملی! آیاشما می دانید که در حال حاضر کشور عزیز ما افغانستان به مصیبت های گوناگون و خطرناك مواجه است و بحران در تمام ابعاد حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، فرهنگی جامعه و کشور ما سایه گسترده است که با اشارۀ مختصر روی عوامل بحران به راه های نجات نیز اشاره صورت می گیرد. الف: بحران امنیتی نابسامانی ها در کشور چه در داخل اداره بي كفايت و چه بیرون در عرصه های اقتصاد و بازسازی همه از آن متأثر است. این بحران عوامل گوناگون دارد که گوشۀ از آن را یادآور می شوم:  عوامل رشد نا امنی سیاست های مشکوک و مرموز قوای خارجی درجهت مبارزه با داعش القاعده وطالبان؛ عدم اخلاص و وطن دوستي مسؤولان امور داخلي. عدم فشار لازم روشن وکافی از طرف کشور های جهان به خصوص ایالات متحده امریکا وانگلیس علیه کشور پاکستان که مادر ومهماندار تروریسم است. حمايت وسیع لوژستيكي و م...

اسپینوزا، وحی و متن مقدس

2017-Mar-28 ||  سروش دباغ

باروخ اسپینوزا، فیلسوف مشهورهلندیِ قرن هفدهمیِ عقل گرایی بود که با ثنویت دکارتی بر سر مهر نبود. به نزد وی، قوانین حاکم بر بدن و ذهن و ضمیر انسان، از سنخ قوانین حاکم بر طبیعت است و از این حیث تفاوت مهم و سرنوشت سازی میانِ انسان و طبیعت نمی توان و نباید سراغ گرفت. به همین سبب، اسپینوزا، دو گانه انگاریِ دکارتی را فرو نهاد و یگانه انگاری و طبیعت گرایی را برگرفت و نگرش فلسفیِ خود را حول آن سامان بخشید. در عین حال، وی برای برساختن نظام فلسفیِ خود در اثر ماندگار اخلاق، از «اصل جهت کافی» نیز مدد گرفت. افزون بر این، باروخ جوان که پس از تکفیر و طرد شدن  از جامعۀ یهودیِ آمستردام در سن بیست و چهار سالگی، نام بندیکت را برای خویش اختیار کرده بود، قائل به ساحت قدسیِ هستی بود؛ هر چند با ثنویت وجودشناختی افلاطونی بر سر مهر نبود و قائل به تفکیک و تمییز میانِ جهان پیرامون و ساحتی ...

من تفاوت فاحشی میان طالبان القاعده و داعش نمی‌بینم

2017-Mar-28 ||  هوشمند فرارودی

 گروه های طالب، القاعده و داعش ماهیت، رویکرد، قرائت و کارکرد یکسانی دارند. شاید ابزار و روش های شان یکسان نباشد؛ اما چی فرق می‌کند، وقتی نتیجه کار همة شان به کشتار انسان ها ختم می‌شود. سرانجام هر کدام، جان انسان های بیگناه و مخالف اندیشه خویش را می گیرد؛ حالا یکی با شمشیر و دیگری با انتحار و بمب گذاری ...! وقتی جان و آبروی انسانی به ناحق گرفته می‌شود، به شمشیر و بمب ندارد، بد و بدتر ندارد، خوب و بد ندارد؛ گویا یکی شدیدتر و دیگری نرمتر! این همسویی محض با این گروه‌ها زشت و تهوع آور است. دستان طالبان مزدور و سفاک به هیچ صورتی، پاک‎تر و کم لکه تر از دستان داعشیان و همدستان شان در افغانستان و گوشه های مختلف دنیا نیست. مگر طالبان انسان ها را یکجا آتش نزدند؟ مگر نسل کشی نکردند؟ دختران بیگناه را به کنیزی نگرفتند و فرار ندادند؟ آثار تاریخی و تمدنی را از بین نبردند....

چرا دینی که نامش اسلام و پیامش صلح است، وسیله‌ی وحشت و خشونت شده است؟

2017-Mar-28 ||  احمد سعیدی

افغانستان به خانه‌یی شباهت دارد که اعضای آن پیوسته با هم در جنگ وستیز اند.خانه مشترک است، اما زنده‌گی مشترک نیست. در چنین وضعیت ایجاب می‌کند تا همه اعضای خانه به آشتی، صلح و زنده‌گی مسالمت آمیز بیندیشند ، اما متأسفانه عده‌یی از هموطنان ما تمام نیرو وتوان خودرا صرف آبیاری ریشه های درخت تعصبات قومی، زباني و قبیلوی  مي‎كنند. علاوه از خشونت پرستان طالب و داعش، نویسندگان وقلم به دستان و دايركتران بعضي از رسانه ها مانند این و آن متأسفانه مرتکب همین گناه می گردند حتا قشری بنام روشنفکرنیز آگاهانه تمام استعداد و توانایی خود را به پاس ادای مسؤولیت درراه تنومند ساختن ریشه های درخت نفاق وبحران صرف می‌کنند که گاهی انسان با دریغ و تأثر حیف می‌خورد و ندای ضمیرش چنین است. ای کاش این کتله هم بیسواد می‌بودند، تا نفاق وبد بختی را به گستره و پهنایی جهان دامن نمی&z...

افغان سوله د روسیي او امریکي دتقابل په محراق کې

2017-Mar-28 ||  محمد انور ولید

په تېروڅلورولسیزوکې افغانستان دوه ځلې د شرقي اوغربي زبرځواکونو، اویوځل د نوزاد پاکستان ترپوځي یرغل لاندې راغۍ چې پخوانی شوروي اتحاد په کې د خپل وجود اعضاء له لاسه ورکړل اوپه پنځلسو ټوټوسره ووېشل شو. د چرنوبل اتومي بټۍ یې د چلېنجرپه ټس کې له لاسه ورکړه ، د مارکسېزم (۸۰) کلنه پوچه مفکوروي سفسطه په ټوله نړۍ کې هسې خوشې په نړۍ کې افسانه اودهوا پوقاڼه شوه. له لېنېنېستي خیالي کارګري جنت څخه د تل له پاره د پخواني شوروي اتحاد وروستي واکمن ( ګورباچوف ) داسې پرده پورته کړه چې دغم په میراث یې دفدرالي روسیې اوسنی واکمن پوتین ورناست دئ. خو روس اوس هم غواړي چې یوځل بیا په افغانستان کې د ناټو په وړاندې د طالب په کارولو سره ودرېږي اوناټو ته په افغانستان کې د خپل سیمه ئیزنوي ائتلاف پرمټ نا ممکنه ماتې ورکړي او خپل غچ واخلي.    خواوس امریکې په ډېره بې پروائۍ سره دې هیواد پښه اوږده کړ...

تحولات جدید در منطقه درحال شکل گیری است

2017-Mar-28 ||  مهرالدین مشید

در این روزها تحولات جدیدی در منطقه در حال شکل گیری است. از به راه افتادن یک سلسله تلاش های جدید سیاسی و رفت و برگشت ها از مسکو و لندن پس از نشست های چهارگانه  در مسکو پس از  نشست طالبان با مقام های چینایی پیدا است که در منطقه تحرکات تازه و در ضمن خیلی سریع در حال وقوع است و در یک نگاه گفته می توان که دیپلوماسی جدید که در سطح کشور های منطقه ایجاد شده است، نشان دهندۀ یک تحول تازه بوده و به تعبیری تز ها و انتی تز های رخداد های کنونی طوری آبستن شده اند که در حال تولد یک سنتز تازه اند. هرگاه بد بینی ها را کنار گذاشت و با نظر خوش بینانه به تلاش های تازۀ سیاسی نگاه کرد، در این صورت یک تحول تازه را می توان پیشبین شد که از آن می توان به عنوان چراغ سبز به پیشواز حوادث یاد آور شد و آن را فال نیک گرفت. هرچند این گونه تلاش ها در گذشته هم انجام شده و اما بنا بر بدعهدی پاکستان و بازی  ه...

مسیر رفتن به سوی خودکفایی کشور را باید مصرانه دنبال نماییم!

2017-Mar-26 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

پاکستان تقریباً یک ماه پیش  گذرگاه تورخم را بسته بود پس از دیدن ضربات شدید اقتصادی که برپیکر اش از نظر صادرات به افَغانستان وارد گردید، دروازه تورخم را با افغانستان باز کرد واین مصادف به اولین روز بهار سال ۱۳۹۶خورشیدی درکشور بود که می شود آغاز سال خورشیدی را سال خوش بختی برای کشور نسبت به دشمنان کشور تلقی کرد.به هر صورت در اینجا نگارنده این سطور می‌خواهد تمرکز بحث خود را بر دوموضوع تمرکز دهد. نخست این که پاکستان درمدت بیشتر از سه دهه چگونه برناخن‌های افگار ما فشرده اند وهم چنان رفتن به سوی خود کفایی کشور راتاجایی مورد مداقه وبررسی قرار دهیم. کشور همسایه جنوبی و شرقی ما پاکستان دربیشتر ازسه  دهه مبادرت به کارهای زده است که همواره برخلاف حسن همجواری میان ما وپاکستانَ بوده است. دراین میان کشور پاکستان به نحوی از انحا همواره خواسته حکومت کابل را وادار به پذی...

چگونه در افغانستان پیروز شویم؟

2017-Mar-26 ||  دانا روراباکر، رییس کمیت

ایالات متحده باید رویکردش را در افغانستان تغییر دهد ایالات متحده، با گذشت پانزده سال، از دست دادن جان هزاران نفر و مصرف ده ها میلیارد دالر در به دست آوردن بسیاری از اهداف کلیدی ماموریت خود در افغانستان شکست خورده است. پس حالا باید چه کار کرد؟ چون در صورت رویکرد فعلی ایالات متحده، اگر اجازه به ادامه یافتن بیابد، آینده پر هرج و مرج برای افغانستان و دروازه باز برای اسلامگرایان تندرو در آسیای مرکزی تضمین خواهد شد. ادامه چنین حالاتی در منطقه یک شکست استراتیژیک عمده را برای ایالات متحده و منطقه خبر می‌دهد. اسلامگرایان در نهایت به دنبال به دست گرفتن کنترول در افغانستان و پاکستان و سپس گسترش حضورشان به آسیای مرکزی هستند. شکست در افغانستان بدان معناست که ما ممکن با یک جنگ دیگری در سطح جهان روبرو شویم. به ویژه وقتی ترکیه در حالی تبدیل شدن به یک لجنزار دولت اسلامی داعش ...

Previous   ||   Next