سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

پیوسته به گذشته: از سرگیری مسابقات تسلیحات ذروی، تهدید خیلی ها جدی برای امنیت جامعه جهانی !

قسمت چهارم:

در حال حاضر کشورهای امپریالیستی غربی امریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا بزرگترین کشورهای صادر کننده اسلحه مخرب و پیشرفته نظامی هواپیما ها، راکت ها، تانک ها، بمب های خوشه یی به کشورهای عربی و غیرعربی و خاور میانه (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان، اسرائیل و…)محسوب می شوند. چنانچه امارات متحده عربی بعد از کشورهای چین و هند مقام سوم را در تورید سلاح های متعارفی عصری به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر تورید طیاره ها  و راکت های رهبری شونده به کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی بیش از 45 فیصد افزایش یافته است.

به تفسیر واضح تر کشور امارات متحده عربی 38 فیصد کل واردات اسلحه پیشرفته منطقه خاور میانه را به خود اختصاص داده است و مقام های دوم و سوم را کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل کسب کرده اند و مصر در مقام چهارم قرار دارد.

این امر بدون تردید تهدید مستقیم به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. علی رغم آن که پایگاه های متعدد نیروهای واکنش سریع امریکا و تجمع کشتی های جنگی هواپیما بر امریکا در آب های قطر، عمان، کویت، امارات متحده عربی و افغانستان مجهز با راکت های بالستیکی تشویش و نگرانی های رهبران مذهبی و نظامی جمهوری اسلامی را فراهم ساخته است.

در واقعیت تمرکز، تحشد، تراکم و تجمع بیش از حد نیروهای نظامی بحری، هوایی و زمینی امریکا در مجاورت ایران و در منطقه خاور میانه در افکار و اذهان رهبران مذهبی، نظامیان و دولتمردان کشور ایران و سخنرانی های تهدید آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور تندمزاج و اسلام ستیز امریکا یک نوع تشویش روحی و یک اضطراب روانی را در افکار و اذهان رهبران ایران تزریق، القا وتداعی نموده است که نمی توان از آن انکار کرد.

ناگفته نباید گذاشت که سردمداران قصر سفید و اربابان کاخ پنتاگون امریکا قدرت مذهبی لیدران کاریزماتیک و قوای نیرومند و مقتدر نظامی کشور ایران را به مثابه بزرگترین و خطرناک ترین تهدید بالقوه برای ضربه زدن به کشور اسرائیل و صدمه رساندن فوق العاده به منافع ملی سیاسی، اقتصادی و نظامی امریکا در منطقه حساس و حیاتی خاور میانه محاسبه می کنند.

سیاستمداران، پالیسی سازان و استراتیژیستان نظامی امریکا به این عقیده و باور اند که جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت و قیادت رهبران متنفذ و تندرو، با تولید  و دست یافتن به سلاح های مخرب اتومی و با تولید راکت های بالستیکی به عنوان یک قدرت نیرومند و خطرناک منطقوی مبدل خواهد شد.

رهبران متنفذ مذهبی جمهوری اسلامی ایران و دولتمردان آن نهایت سعی و تلاش دارند که کشور ایران به یکی از قدرت های مقتدر منطقوی و زمامداران شان به بازیگران و تصمیم گیرنده گان اصلی سیاسی، مسایل نظامی و اقتصادی کشور های گاز و نفت خیز خاور میانه مبدل شوند.  تحقق این پروژه هدفمندانه و هوشمندانه یکی از آرمان های دیرینه و یکی از خطوط اساسی استراتیژی های عمده زمامداران و رهبران مذهبی کشور جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته و زمان حالیه بوده و می باشد.

اگر از حریم حقانیت عدول نشود: رهبران  و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم وضع تحریمات متمادی اقتصادی، پرابلم های عدیده داخلی، فشارهای سیاسی استمراری امریکا و کشورهای غربی و ده‎ها چالش و تنش های نظامی منطقوی توانسته اند تا برای عصری سازی ، تجهیز و نیرومندی اردوی ملی شان ده ها نوع اسلحه مدرن مختلفه از جمله راکت های بالستیکی را در فابریکات سلاح سازی کشور خود تولید کنند و موفقانه آزمایش نمایند.

دکتورین اساسی رهبران و زمامداران جمهوری اسلامی ایران در این نکته نهفته است تا به همسویی و تشریک مساعی کشورهای قدرتمند نظامی و اقتصادی جمهوری چین و فدراتیف روسیه به مثابه دشمنان دیرینه امریکا از مجاری مختلفه و از طرق ممکنه هرچه زودتر دستان امریکا و کشورهای استعماری غربی را از منابع سرشار ذخایر عظیم انرژی حیاتی بشری نفت و گاز کشورهای غنی خلیج فارس و خاور میانه به کلی کوتاه سازد. این مثلث قدرت فدراتیف روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران با داشتن بزرگترین ذخایر اسلحه اتومی دنیا قدرت بزرگ اقتصادی و با در نظرداشت موقعیت مهم سوق‎الجیشی کشور جمهوری اسلامی ایران می توانند بلاک قدرتمند را در سطح جهان تشکیل بدهند که هم در مقابل امریکا و هم در برابر دیگر کشورهای استعماری و استثماری غربی عضو پیمان ناتو، قدرت بالقوه مانور سیاسی و نظامی را در هر منطقه دنیا خاصتاً در کشورهای خاور میانه داشته باشند.

لازم به تذکر است که جمهوری اسلامی ایران تا اکنون ده ها نوع راکت های بالستیکی مخرب را در فابریکات سلاح سازی خود زیر نام های (قیام یک، فاتح، قدر، سجیل، نور، شهاب، نصر و…)تولید نموده است و این راکت های بالستیکی را حتا در زمان ریاست جهوری دونالد ترامپ با موفقیت آزمایش کرده است که پشت حکومت اسرائیل را به لرزه انداخته و افکار شهزاده گان کشور عربستان سعودی را فوق العاده نگران ساخته و اذهان آن ها را نهایت پریشان نموده است.

اگرچه در شرایط فعلی لحن سخنان تند آیت‌الله خامنه یی رهبر مذهبی ایران در برابر اظهارات تهدید آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و سایر اربابان قصر سفید امریکا در قبال کشورهای اسلامی، مسایل جهانی و قضایای منطقوی شکل یک نوع جنگ تبلیغاتی را به خود گرفته است که می تواند پیامد های ناگواری را در قبال داشته باشد. باورهای نظامیان و سیاستمداران جامعه جهانی در بارة آجنداهای نظامی کشور اسلامی ایران هرچه باشد، اما رهبران مذهبی و حلقات نظامی جمهوری اسلامی ایران چنین عقیده دارند که دست یافتن به اسلحه مخرب ذروی به اتوریته سیاسی، به قدرت نظامی و به عظمت و منزلت مملکت جمهوری اسلام کشور باستانی ایران در مقیاس جهانی به حد کافی و به پیمانه اعظمی می افزاید. در حالی که همین موضوع جنجالی باعث تشدید ایجاد تنش های سیاسی، مشاجرات غیر متعارف لفظی بین سردمداران قصر سفید امریکا، زمامداران اسرائیل، شاهزاده های عربستان و رهبران جمهوری اسلامی ایران شده است و این روند نامیمون تا اکنون هم ادامه دارد که مبین و مصدق مخالفت های ذات البینی آنها می باشد.

ناگفته نباید گذاشت که جورج بوش رئیس جمهور سابق امریکا کشورهای ایران، چین و کوریای شمالی محور شیطانی خطاب کرده بود، اما آیت‎الله امام خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل لقب افتخاری و اعزازی شیطان بزرگ را به امریکا اعطا کرده بود.

قسمت پنجم:

امریکا با داشتن نیروی عظیم نظامی و قدرت اقتصادی در همسویی با کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در ظاهر به عناوین مختلف جنگ را با گروه های تروریستی، طالبان، القاعده، داعشیان، بوکوحرام، الشباب، جندالله راه اندازی کرد. بعدآً برای سرنگون کردن کشورهای ضد امریکا خاورمیانه زیر نام جنبش های بهار عربی، اما در حقیقت در باطن جهت تحقق اهداف پلید نظامی، سیاسی و تأمین منافع شوم اقتصادی، ایدئولوژیکی و جهانی خود چه در شاخ افریقا سودان، مصر، لیبیا و چه در آسیای مرکزی و خاور  میانه افغانستان، عراق، سوریه، یمن شماری از نظام های سیاسی کشورهای متذکره را ساقط ساخت و صدها هزار انسان بیگناه کشورهای متذکره را به خاک و خون  کشید، به غل زنجیر کشید و در زندان های مختلفه منجمله زندان گوانتانامو زندانی ساخت و میلیون ها اتباع ممالک فوق‌الذکر را به سایر کشورهای بیگانه مهاجر، آواره، بیچاره، بی خانه، درمانده، گرسنه و پناهنده ساخت. چنانچه روند این تراژیدی های انسانی در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، یمن و لیبیا تا هنوزهم به شدت ادامه دارد.

این مداخلات مهندسی شده، این پلان های شوم سازمان یافته و این سیاست های ارتجاعی و پلید تحمیل شده امریکای امپریالیست و کشورهای غربی استعماری به مثابه ظالمانه ترین و به منزله قبیح ترین نوع تخلف از موازین حقوق بشری و از مواد مندرجه قوانین بین‌المللی و بی احترامی به مفاد مسجله منشور سازمان ملل متحد پنداشته می شود.

افکار و اذهان مترقی از این واقعیت عینی انکار نمی ورزد که امروز اکثر کشورهای کوچک، ضعیف و ناتوان گیتی از استبداد و مظالم ارتشی‌ها و نیروهای نظامی کشورهای امپریالیستی و استعماری غربی، از فشارهای فزاینده سیاسی، از مداخلات بیرحمانه نظامی، از وضع تحریمات اقتصادی و از تبیلغ تهدیدات بی سابقه غیر متعارفی سردمداران قصر سفید امریکا و حلقات جنگ افروز کاخ پنتاگون امریکا احساس امنیت و آرامش نمی کنند.

گسترده گردیدن و پیچیده تر شدن ابعاد درگیری های خانمانسوز استمراری در کشورهای سوریه، عراق، یمن و افغانستان باعث از سرگیری مسابقات شدید تسلیحاتی میان کشورهای امریکا، فدراتیف روسیه، چین، کوریای شمالی، ایران، جاپان، هندوستان، پاکستان، اسرائیل، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بریتانیا و…شده و یک بار دیگر جهان را به طرف یک جنگ سرد کشانیده و دامنة جنگ های منطقوی را افزایش داه است.

این بدان معنی است که کوچکترین خبط سیاسی و اندکترین خطای نظامی مبتنی بر تصمیم گیری ناعاقبت اندیشانه تیموکراسی به مثابه جرقه صاعقه منتج و منجر به شعله ور ساختن یک جنگ ناخواسته تمام عیار جهانی و نابودی عالم بشریت و از بین رفتن مدنیت آن خواهد شد.

اگر بی پرده واقعیت‌ها گفته شود: تضاد ها، تصادم ها و تقابل های منافع حیاتی سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیکی بین قدرت های بزرگ دنیا توأم با اندیشه های هژمونیزم و شوونیزم به نحوی از انحا در خفاخواه مخواه فجایع عظیم و غیر قابل پیشبینی و تراژیدی های گوناگون و مدوجذرهای ناگوار جدی را در قبال دارد؛ زیرا برنامه های شوم و آجنداهای جنون آمیز پنهانی زمامداران جنگ طلب امریکا در تبانی با بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا بدواً در صدد محاصره کردن، تضعیف ساختن، فلج نمودن و به رکود مواجه ساختن پوتانسیل ملی کشورهای خیلی ها قدرتمند، دارای بزرگترین ذخایر بمب های طاقت بلند  هستوی و هایدروجنی و با اقتصاد قوی فدراتیف روسیه و چین هستند و بعداً در صدد ساقط ساختن رژیم‌های کشورهای کوریای شمالی، ایران، سوریه و…به مثابه دشمنان کشورهای امریکا و غرب می باشند، اما از منظر و باور نویسنده مقاله این ایده ساده لوحانه یک خیال است، محال است و جنون! زیرا چلوصاف قدرت نظامی کشورهای غربی از آب برآمده در فرجام باید اذعان کرد: همان طوری که سلاح ها و بمب‌های اتومی، هایدروجنی و نیترونی دشمن عالم بشریت است همچنان منهدم کننده و نابود کننده مدنیت بشریت نیز می باشد. ناگفته نباید گذاشت که خود اسلحه هستوی یگانه عامل مؤثر بازدارنده از جنگ اتومی نیز می باشد.

استراتیژیستان نظامی کشورهای دارنده سلاح های ذروی این واقعیت را به درستی فهم کرده اند و این حقیقت را با بصریت و عقلانیت درک نموده اند که جنگ با اسلحه هستوی جز تراژیدی و بربادی بشریت و مدنیت برنده و بازنده ندارد.

 


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next