سرمقاله

مسؤولیت بزرگ خطیبان مساجد هنگام ادای نماز عید

2017-Jun-24  || 

ماه مبارک رمضان يا ماه مهماني خداوند«ج» پايان مي يابد و احتمالاً فردا يکشنبه عيد باشد. ماه رمضان امسال از خونين ترين ماه ها بود که تروريستان با راه اندازي حملات انتحاري و انفجار، جان تعداد زيادي از مسلمانان روزه دار را گرفتند. پاکستان و عربستان دو کشوري است که از طالبان حمايت مي کنند، ايران هم متهم به همکاري با طالبان شده است. همکاري ترکيه با داعش نيز زبان زد عام و خاص بوده و قطر رسماً از سوي برخي از کشورها، حامي تروريستان اعلام گرديده است. برخي از رهبران کشورهاي اسلامي براي منافع شخصي شان دست به هر نوع جنايت مي زنند. بيشتر کشورهاي اسلامي در مخاصمت و دشمني بسر مي برند و يکديگر شان را به ارتکاب انواع جنايات متهم مي کنند. با اين وضعيت، مسلمانان به حالت بسيار زار و اسفبار قرار دارند و خون شان بي ارزش و بي اهميت شده است. وضعيت مردم مسلمان افغانستان نسبت به همه، بدتر گزارش مي شود. اين همه ظلم و ناروا از سوي برخي از همين کشورهاي اسلامي و با حمايت شان از تروريستان بر ما اعمال مي شود. طالبان وداعش با قتل و کشتار مردم بيگناه و ارتکاب جنايات غير انساني، وظيفه دارند تا دين خدا را چنان زشت نشان بدهند که همه از آن گريزان شوند. حال از ترس حملات انتحاري نه بيمارستان مصون است ونه مساجد. امروز مسلمانان، عبادت خدا را در مساجد با ترس و هراس انجام مي دهند و هر لحظه فکر مي کنند که ممکن است انفجاري صورت گيرد و يا تروريستي وارد مسجد شو


غنی می خواهد با زور حکومت کند!

حضور ستون پنجم در درون شورای ملی!

نیروهای امنیتی کشور نیاز به حمایت و همکاری دارند!

شیعه و سنی باهم برادر اند!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

!تجربه چهارصدبستر: هراس افگنان از داخل حمایت می شوند

حادثه غم انگیز و پیچیدۀ حمله به چهار صد بستر که در آن ده ها تن جان های عزیز شان را از دست دادند، از منظر دیگری نیز حایز اهمیت است. دولت همیشه در این گونه موارد پس از وقوع این گونه رخداد های دردناک و مصیبت بار اظهار تأسف می کند و بعد آن را با شدید ترین الفاظ تقبیح و نکوهش می نماید.

امروز افشا شد که عامل و سازمانده حادثۀ دهمزنگ در شرق کشور به دست نیرو های امنیتی کشور به قتل رسیده است و به این ترتیب راز مکتوم این رویداد غم انگیز همچنان پوشیده ماند و به یقین که نهاد های امنیتی دیگر در روغن مو نخواهند جست تا سرنخی از این ماجرا روشن شود و کسان دیگر که در این رخداد نقش داشتند، افشا شوند و به چنگال عدالت سپرده شوند.

گفته می شود که در حادثه چهار صد بستر کمره های امنیتی  پیش از این که این رخداد غم انگیز پیش آید، با قطع جریان برق غیر فعال شده اند.

تروریست ها و همدستان شان در درون بیمارستان با خیال راحت در دهلیز های این شفاخانه اتاق به اتاق سرزده اند و هر که را یافته اند بدون کوچکترین درنگی باشلیک گلوله و یا هم با برچه  کشته اند و این فاجعه غم انگیز را به بار آورده اند.

 مشهود است کسانی که برای این رخداد برنامه ریزی کرده اند، رمز و راز های این نهاد را می دانستند و آشنایی داشتند که چگونه جریان برق را قطع کنند و محل آن را به خوبی مشخص کرده بودند.جنگ تا پنج، شش ساعت ادامه یافته است و این گروه سازماندهی کرده بودند که چه مقدار مهمات و بمب دستی باید داشته باشند تا این حمام خون را راه اندازی کنند.

جنگ افزار های این دسته مهاجم از کجا شدند و این مقدار جنگ افزار در کجا نگهداری شده است و چگونه به داخل بیمارستان آورده شده است. این ها همه مواردی اند که در یاد داشت های هر بازرس و تحقیق کننده یی باید یادداشت شود و برای آنان پاسخ  قانع کننده پیدا کند.

تردیدی نیست که سازمان دهنده گان این جنایت هولناک با نهاد هایی در بیرون از کشور نیز رابطه داشته اند که این رمز و راز با شناسایی عاملین و سازمان دهنده گان دیگری که بیگمان در داخل بیمارستان همین اکنون وجود دارند و هنوز شناسایی نگردیده اند، آشکار خواهد شد.

نکته روشن این است که اگر دولت در پی کشف این راز سربسته نباشد، به یقین که نمونه های دیگر این گونه رویداد ها در نهاد های معتبر و مهم دولتی نیز رخ خواهد داد.

هر گونه  سرنخ هایی که در داخل شفاخانه وجود دارد باید به دقت بررسی گردد. نشان های انگشتی که در فیوز های برق منازل مختلف  شفاخانه وجود دارد، تا محلات و جا هایی که امکان مخفی کردن سلاح و مهمات در آن گمان زده می شود، باید بررسی گردند.

حتا اسلحه و مهمات کسانی که در این نهاد وجود دارد باید موجودی گردد و با دقت در محاسبه  از کمی و کاستی آن بازپرسی شود. رفت و آمد های مشکوک در کمپیوتر هایی که با کمره های امنیتی وصل اند باید بررسی گردد و به این ترتیب موارد زیاد کارشناسانه دراین خصوص با دقت مراعات گردد تا بتوان به یک ایده و سرنخ مشخص دست یافت.

 نهاد های مسؤول امنیتی و کشفی باید به این مسأله با دید راهبردی نگاه کنند؛ زیرا این مسأله می تواند با کوتاه اندیشی در این مورد، فردا و فردا های دیگر در مکان های مهم دولتی و امنیتی کشور اتفاق بیفتد.

رخداد بیمارستان چهار صد بستر نشان می‌دهد که ما در هیچ جایی بعد از این مصون نخواهیم بود. باید این راز سر به مهر را با کوشش پژوهنده های کار آزموده امنیت ملی و نهاد های دیگر کشفی آشکار کرد ورنه باید انتظار داشت که فردای دیگر در محل دیگر شاهد اینگونه حملات خواهیم  بود.

حادثه خونین چهارصدبستر ثابت کرد که ستون پنجم و جاسوسان در داخل نظام جداً فعال اند و هراس افگنان را حمایت می کنند..

 


صفحه سرمقاله