سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

جلو خیانت ملی به معارف کشور گرفته شود

رهبری مکاتب افغان-ترک به داعش سپرده می شود

تعویض رهبری مکاتب افغان-ترک، سبب نگرانی جدی آن‌عده از خانواده هایی شده است که فرزندان شان د راین مکاتب دانش آموز اند.

به گزارش خبرنگار آرمان ملی، در حالی که موضوع تعویض رهبری افغان-ترک در این اواخر خبر داغ برخی از رسانه ها شده است، خانواده های دانش آموزان این مکاتب از سرنوشت آینده فرزندان شان شدیداً نگران اند.

بنابر نشست خبری سرپرست وزارت معارف که اخیراً راه اندازی شد، حکومت ترکیه از افغانستان تقاضا کرده است که رهبری این مکاتب که متعلق به یک انجیو است به بنیاد معارف ترکیه که یک نهاد تازه کار است واگذار و استادان ترکی مکاتب افغان-ترک را که به قول مقامات ترکیه با جریان خدمت به رهبری فتح الله گولن که کودتای نافرجام اخیر در ترکیه به وی نسبت داده می شود رابطه دارند، اخراج و به حکومت ترکیه بسپارند.

در خبر آمده بود که رئیس جمهور غنی کمیسیونی را از وزارت های معارف، عدلیه، خارجه، اقتصاد و شورای امنیت ملی توظیف کرده است تا انتقال تعویض رهبری را از آن انجیو به بنیاد معارف ترکیه بر عهده گیرند و پروسه را تکمیل بدارند.

اما مسؤولان مکاتب- افغان ترک در گفتگوی شان با رسانه های ملی وبین المللی ادعا کردند که این مکاتب اهداف تعلیمی را دنبال می کنند و با هیچ جریان سیاسی رابطه ندارند و مطابق قوانین افغانستان وبا قراردادی که با وزارت معارف دارند به فعالیت شان ادامه می دهند وتا حال هیچ قانون نافذ در افغانستان را نقض نکرده اند.

به همین گونه آقای سراجی آگاه آموزش و پرورش به آرمان ملی گفت: با توجه به اوضاع سیاسی واجتماعی ترکیه و بحران اقتصادی یی که در آن کشور به وجود آمده و رو به گسترش است، حکومت ترکیه توان رهبری مکاتب افغان-ترک را ندارد؛ زیرا به قول وی دروازه های برخی از مکاتب پس از کودتا و بازداشت هایی که صورت گرفته، بسته شده و خود ترکیه به کمبود معلم وآموزگار مواجه شده، پس چگونه با این مشکلات که دارد به افغانستان معلم خواهد فرستاد و مخارج آنها را تأمین خواهد کرد.

به باور وی معلمان ترکی هرگز حاضر نمی شوند تا به افغانستان که با تروریستان داخل جنگ است، بیایند و جان شان را با خطر مقابل سازند.

این آگاه امور تعلیمی گفت که واگذاری رهبری مکاتب افغان-ترک به بنیاد معارف ترکیه، در حقیقت بستن دروازه های این مکاتب است و بازی با سرنوشت هشت هزار دانش آموزی که در عالی ترین سطح آموزش دیده اند وافتخارات فراوان برای کشور کمایی کرده اند و به باور وی اگر این معامله صورت گیرد در حقیقت مسؤولان حکومت وحدت ملی مرتکب یک خیانت ملی می شوند که تلافی آن کار بسیار دشوار خواهد بود.

طبق یک خبر دگر، حکومت ترکیه از اعضای کمیسیون انتقال دعوت کرده است تا به آن کشور بروند و قرار داد تعویض انتقال را به بنیاد معارف ترکیه عقد بدارند.

اما خبرهای دریافتی می رساند که حکومت ترکیه چون توان فرستادن معلمان ترکی را ندارد. حدود دو صد تن از سوری هایی را که در چارچوب داعش و به پشتیبانی حکومت ترکیه به رهبری طیب اردوغان در جنگ های کشور سوریه ذیدخل بودند و حال گذرنامه ترکی را به دست آورده اند، به افغانستان می فرستد تا خلای استادان ترکی را پر کنند.

اگر بنیاد معارف ترکیه این معلمان سوری را به افغانستان بفرستد در حقیقت رهبری مکاتب افغان-ترک به داعش سپرده می شود و این نه تنها که خیانت بزرگ به معارف کشور است، بل امنیت ملی افغانستان نیز تهدید خواهد شد ونگرانی های مردم چند برابر افزایش خواهد یافت.

قابل ذکر است که تا حال هیچ کشوری در جهان حاضر نشده است که سرنوشت دانش آموزان شان را به حکومت داعش پرور ترکیه واگذار کند و حتا پاکستان که متعهد نزدیک طیب اردوغان است، نیز موضوع را به دادگاه راجع ساخت و اخیراً قزاقستان هم به شدت به این خواست حکومت ترکیه پاسخ منفی داد.


FRESH NEWS

رهبران جمعیت اسلامی بر خلاف نظر حکمتیار و اشرف غنی: ما خواهان نظام پارلمانی در کشور هستیم

2017-May-24 || 

حزب جمعيت اسلامي شوراي رهبري خويش را تجديد کرد و مبارزه با افراط گرايي و دفاع از مشارکت سياسي را از مهمترين برنامه‌هايش اعلام کرد. صلاح الدين رباني رييس جمعيت اسلامي در محفلي زير نام « توسعه شوراي رهبري جمعيت اسلامي» گفت که اين حزب در شرايط کنوني برنامه‌هاي روشن را براي اداره کشور دارد و اضافه داشت که رهبران جمعيت خواهان نظام پارلماني در کشور اند چيزي که غني و حکمتيار آن را نمي خواهند. رييس جمعيت اسلامي گفت اين حزب با هرگونه...

داکتر عبدالله در دیدار با والدین مکاتب افغان-ترک: مکاتب افغان-ترک بهترین مکاتب کشور اند

2017-May-23 || 

تعدادي از والدين دانش آموزان مکاتب افغان-ترک با داکتر عبدالله رييس اجراييه حکومت وحدت ملي ديدار داشتند و نگراني هاي شان را در مورد تغيير رهبري اين مکاتب باوي در ميان گذاشتند. به گزارش خبرنگار آرمان ملي، دراين ديدار که ديروز پس از چاشت در مقر رياست اجراييه انجام شد، نخست انجينير يوسف پشتون که رياست کميته والدين مکاتب افغان-ترک را بر عهده دارد گفت: اساسات علمي مکاتب افغان-ترک قابل تمجيد  است، ولي در  همين اواخر با مشکل بسيار بزرگ موا...

نخستین تلویزیون ویژه زنان در افغانستان آغاز به کار کرد

2017-May-22 || 

گفته مي شود که با ايجاد تلويزيون "زن"صداي رساتري از زنان افغانستان باشند. "زن"اولين تلويزيون مخصوص زنان در افغانستان ديروز نشراتش را به گونه آزمايشي آغاز کرد. تقريباً تمام برنامه‌هاي اين تلويزيون در محور موضوعات زنان مي‌چرخد. اين تلويزيون برنامه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، سياسي و اجتماعي دارد؛ برنامه‌هايي که ابعاد زنانه آن برجسته‌تر خواهد بود. مهرآذر حميدپادگان، گرداننده برنامه‌هاي سياسي، در اين تلويزيون مي&z...

یک عضو مجلس نماینده گان: عربستان به تروریستان داعشی در افغانستان کمک مالی می کند

2017-May-21 || 

شهروندان کابل: اشرف غنی این موضوع را در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح کند يک عضو مجلس نماينده‌گان تأکيد مي کند که تروريستان داعشي با کمک مالي عربستان سعودي و قطر به شمال افغانستان فرستاده شده و ممکن است ولايت‌هاي شمالي کشور به سوريه دوم تبديل شود. داکتر جعفر مهدوي عضو مجلس نماينده‌گان مي گويد که تروريستان داعشي در افغانستان از سوي عربستان و قطر حمايت مالي مي شوند و حتا برخي از اين تروريستان به کمک اين کشورها به شمال افغانست...

اعضای مجلس نماینده‌گان: مجلس نماینده‌گان به 3 نامزد وزیر رأی اعتماد نمی‌دهد

2017-May-16 || 

مجلس نماينده‌گان ديروز اعلام کرد تا زماني که تمام نامزدوزيران به اين مجلس معرفي نشود، تصميم در مورد سه نامزد وزير معرفي‌شده را شامل آجندا نمي‌سازند. حکومت ، اخيراً سه نامزد وزير را براي وزارت‌هاي معادن و پتروليم، کار و امور اجتماعي و دفاع به مجلس نماينده‌گان معرفي کرد. مجلس نماينده‌گان از دير زمان شکايت دارد که رييس جمهور، برخلاف قانون که مدت زمان براي سرپرست‌ها معلوم است، وزارت‌ها را توسط سرپرستان اداره مي‌کند. ...

یک عضو مجلس نماینده گان: رییس جمهور دیکتاتور است و تدارکات ملی را در انحصار خود گرفته است

2017-May-14 || 

شماري از اعضاي مجلس نماينده گان مي گويند که هزاران قرارداد پروژه‌هاي توسعه يي در کميسيون تدارکات ملي تراکم کرده و به قرارداد داده نمي شوند. نماينده گان مي گويند که رييس جمهور غني در دادن قراردادهاي پروژه‌هاي توسعه يي انحصار گرايي کرده و به همين دليل کار بسياري از پروژه‌ها در سطح کشور تاهنوز آغاز نشده است. هم اکنون حدود پنج ماه از سال مالي 1396 خورشيدي مي گذرد و اعضاي مجلس مي گويند، در صورت ادامه اين وضعيت، واحدهاي مستقل بودجوي، ب...

یک مقام نظامی امریکایی: مواضـع طالـبان بایـد بمباران شـود

2017-May-10 || 

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان: طالبان جنایتکاران جنگی اند باید محاکمه شوند مقام‎هاي فرانسوي براي بستن يک کمپ پناهجويان که اکثريت‌شان شهروندان افغانستان اند، دستور داده‎اند. حدود 350 پوليس در برنامه پاکسازي اين کمپ که در شمال‌شرق پاريس موقعيت دارد، شرکت دارند. بيشتر پناهجويان در کمپ «پورت ديله شاپل» شهروندان افغانستان اند و در کنار آن‎ها پناهجويان از افريقا هم در اين کمپ بسر مي‎بردند. تا هنوز در مورد جاي بود و ...

سرور دانش: هنوز هم افراد در نهادهای دولتی بر اساس روابط و علایق قومی استخدام می شوند

2017-May-09 || 

اشرف غنی: فساد از کشور به آسانی محو نخواهد شد                 محمد سروردانش معاون دوم رييس جمهوري مي‌گويد که با وجود تلاش‌هاي رهبري حکومت، در زمينه استخدام افراد در اداره‌هاي دولتي، هنوز هم فساد گسترده وجود دارد و افراد در اداره‌ها براساس روابط و علاقه هاي شخصي استخدام مي‌شوند. دانش که در کنفرانس اتحاديه اروپا براي مبارزه با فساد صحبت مي کرد گفت که عدم موجوديت سيستم نظارتي از تعيينات ...

Previous   ||   Next