سرمقاله

!مشكل از راه گفتگو و مذاكره حل شود

2017-Feb-19  || 

به دنبال حملات هفته گذشته در شهرهای پاکستان، اوضاع در مرز هاي دو کشور يعني افغانستان و پاكستان متشنج شده است. دولت پاكستان  گذرگاه هاي تورخم و سپین بولدک را بسته است و از این رهگذر همه روزه مردم و تاجران افغانستانی و پاکستانی آسیب ها و ضرر های فراوانی می بینند. نکته مهم در این راستا این است که از سه روز به این سو نظامیان پاکستان برخی از مناطق مرزي افغانستان را موشك باران کرده اند که از اثر آن یک زن کشته شده است و به برخی از منازل مسکونی در ولایت های ننگرهار و کنر خساراتی وارد گردیدهاست. در شرایطی که اوضاع در کشور ما بحراني است و نیرو های امنیتی و دفاعی سرگرم مبارزه با طالب و داعش اند،کشودن جبهه دیگری در میدان های جنگ و در رسانه ها کار معقولی به نظر نمی رسد. از یاد نبریم که هم افغانستان وهم پاکستان به نحوی در گیر مبارزه با تروریزیمی اند که در منطقه پرورش یافته است و اکنون دامان هردو کشور را با خون شهروندان شان رنگین و سرخ کرده است. افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه می توانند مشکلات پیش آمده را از راه گفتگو و مذاکره با همدیگر حل و فصل کنند و ضرور نیست که شیپور جنگ در دو سوی خط دیورند به صدا در آید که در آن صورت زیان های بیشماری متوجه مردم و کشور های مان می گردد. ما باور داریم که پاکستان در کار آموزش، تجهیز و پرورش تروریست ها در داخل خاک خوش علیه مردم و کشور ما  مشغول است و در میدان های جنگ رسانه یی نیز علیه ما دسیسه و


!بارنده گي هاومشكلات باشنده گان كابل

!تروريستان همه جنايتكاران اند

پاكستان بايد تعهد كند كه دیگر هراس افگنان راحمايت نمی كند

!عزت جهاد را لكه دار كردند3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

شکست امپراطوری شوروی؛ وارث روسیه تزاری در افغانستان!

فروپاشی تفکر اعتباری وقراردادی اتحاد جماهیر شوروی سابق با پشتیبانی ارتش سرخ باآن همه ساز و برگ نظامی غیر قابل تصور، یاد آور شکست امپراطوران تجاوز گرتاریخ در سرزمین عیاران وجهاد گران راستین وصدیقی که در مکتب آزادی بخش اسلام عزیزپرورده شده بودند؛ در اذهان جهانیان که ارتش سرخ شوروی را شکست ناپذیر می پنداشتند ؛ صفحه جدید و ماندگار از خود به جا گذاشتند و جهانیان را با مبارزه جانانة خود بدهکار ومدیون ساختند؛ آن‌هایی که در برابر این ملت سلحشور دین خودرا ادا نکردند باید بدانند که تاریخ در برابر ناآگاهان وعهد شکن ها سخت کینه توزاست.    در حقیقت می توان ادعا کرد که افغانستان سرزمینی است از یک سلسله رشته هاو وعده های شکسته شده، از پیمان شکنی های انگلیس این استعمارگر کهنه کاربنالیم ، یا از تجاوزخفاش گونة شوروی سابق ویا از فریب کاری های همسایه‌گان چون پاکستان ویا ایران و یا از شاهان مستبد داخلی که با سوگند به قرآن مقدس بهترین مبارزین صدیق وپیام آوران آزادی ووطن دوست این سر زمین را بخاطر بقای خود به خاک وخون کشیدند، تعدادی را به توپ بستند، شماری را اعدام وعده‌یی را در زندان شیرپور و دهمزنگ نابود کردند ویا از جنگ سالاران ونوآموزان راه سیاست وبه قدرت رسیده گان که توسط مزدوران استعمار در لباس مذهب چون پاکستان وایادی شان را روس‌ها در طی ده سال جنگ وخون ریزی واز دست دادن پانزده هزار سرباز، عاقبت در سال 1989میلادی از افغانستان با قبول شکست از پل به اصطلاح دوستی که روی دریای آمو تعمیر کرده بود و بذر دشمنی را تاابد در ذهن مردم ما کاشت وخارج شد.

شکست بریتانیا در افغانستان اولین تجربه ای ازین نوع پیمان شکنی ها به شمار می رود، این پیمان شکنی های انگلیس در وجود تمام مهاجمین به سرزمین ما تکرار تاریخ است !وبه تعقیب آن، شکست شوروی ها دومین تجربه ازین نوع سیاست فریب ونیرنگ عهد شکنی ها است که هرکدام عدم مداخله در اموریکد یگر را پذیرفته بودند.

یکی از آدرس آزادی و دموکراسی ، دیگری از آدرس عدالت اجتماعی وتساوی حقوق کارگری ودیگری از آدرس اسلام بر جامعة ما ستم روا داشتند.

بریتانیا به اصطلاح از اولین قدرت هایی بود که در سال 1842 وسپس در سال 1878‌-‌1880میلادی وبار دیگر در سال 1919 وارد جنگ با افغانستان شد و در حدود رقم تلفات شوروی وبیشتر از آن سرزمین ما را با شعار «اختلاف بینداز و خارج شو» افغانستان را در حالی ترک گفت که تا امروز توسط شاگرد وفادار خود، مردم مارا اغفال نموده است ! همان طوری که از شکست بریتانیا در افغانستان شوروی نیا موخت ودست به پیمان شکنی علنی وتجاوزبه حریم کشورما زد ؛ اما بعد از شکست ، شوروی به هوش آمد ه امریکارا توصیه می کرد که نباید اشتباهات شان را در افغانستان تکرار کند.   

یکی از مقام های عالی رتبه شوروی بنام (زمیران کابا لوف) گفته بود که: «امریکایی‎ها در افغانستان آنچه ما مرتکب اشتباه شدیم؛  آن‎ها به شکل مبتکرانه در اشتباهات از ما قدم فراتر گذاشتند». ولی از آنجایی که افغانستان سرزمینیست دارای تاریخ دیرینه ای چه خوب وچه بد ، به نظر بعضی از کج اندیشان، قبول کنیم که از فراز وفرودها گاهی پر افتخار وبعضاً در قلب خود شخصیت های کاذب وپیمان شکن وسوگند خورده را تربیه وبه تجربه گرفته ، اما برخی از ما میل دارند همواره از بالا به مبارزه مردم نگاه داشته باشند خودرا سوار کاران وچاپ اندازان عرصه نبرد می دانند ، نظام شوروی با دستیاران داخلی شان به شکل تحقیر آمیز چون دیگران ادعا داشتند که ملت افغانستان شایسته حکومات دیروز و امروزشان نبوده ونیست ! این طرزتفکرکه تا اکنون در وجود نو آموزان راه سیاست وجبهات دمدمی مزاج تداوم یافته وخودرا بهتر از دیگران محق می دانند، بلی به راستی این ملت به قول (این همه از ما بهتران) لایق همچو رهبران خون آشام و جنگ آورانی که خون ملت  مارا می مکند و فعلاً در گوشه وکنارمصروف سرمایه گذاری همان پول های ملتی اند که آنهارا به ناز ونعمت رسانید، غارت کردند در عیش ونوش اند وعلاوتاً در تحقیر این مردم دست بکار اند ،جوانان کشور که در تب وتاب سراب تغییر وتحول در جوش وخروش بودند ، با عهد شکنی شوروی سابق در افغانستان به حال خود رها شدند تا یک دیگررا تکه وپاره کنند!

آنهایی که ادعا داشتند این مردم افغانستان لایق و شایسته حکومت شان نیست در عمل دست به کشتار این مردم زدند ، صرف آن هایی را زنده می ماندند که لایق حکومت خود می دانستند، با این که میلیون‌ها انسان این سرزمین را در پولیگون ها زنده به گور وتعداد کثیری را مجبور به ترک وطن و مهاجرت به دیار کشورهایی کردند که سالها در انتظار هم چو فرصتی بودند کینه دیرینه خودرا نسبت به یک آواره ارضا واقناع کنند؛ بلی این مردم لایق وشایسته حکومت انقلاب واقعی وپیشرو هستند ، نه رهبران معامله گروسازش کار وابسته به ایران وپاکستان ویا مزدوران استعمار در لباس مذهب .

عدم درک وشناخت از مردم خود واوضاع متغییر و برنامه های پشت پرده آهنین کشورهای استعمارگردر سه دهه اخیر جنبش ملی مارا به بیراهه کشاندند وبد تراز همه که زمینه مداخله کشورهای همسایه را دروطن ما فراهم ومساعد نمودند که تااکنون جریانات در مسیرمنافع دشمنان می چرخد.

نهایتاً جوانان این مرزوبوم را به تشتت فکری وخلای فرهنگی قراردادند،تشکل های سیاسی این توانمندی را نداشتند تا انقلاب دموکراتیک ملی را به مردم ارائه دهند، در عوض با هزار تأسف که خود دنباله روان این وآن شدند و به ورطه فرصت طلبی های مقام ودر تقسیم غنایم جنگی ،طعمه عیاران وفرزندان صدیق وطن را به خورد لاشخوران ایران وپاکستان نمودندو به این صورت زمینه تسلط ایران وحاکمیت استخبارات پاکستان را برتحولات اصیل وطن ما چیره ساختند.

سوال اینجاست که آیا به حامیان پیمان شکن خارجی وسوگند خورده‌گان توبه شکن سود سالاروپول زده می توان در آینده بازهم اعتماد کرد؟ پیامد تهاجم و تجاوز شوروی بدون شک افغانستان رااز یک کشور نیمه فیودال به یک کشور نیمه مستعمره مبدل ساخت. ولی حوادث سه دهه اخیر دلالان ومزدوران استعمار در لبا س مذهب ونما ینده گان تحمیلی وپوشالی اقوام که سالها در تعصب وتفرقه واختلاف اقوام باهم برادر دست بکار بودند چهرة شان به مردم افغانستان افشا شده دیگر فریب این دشمنان دین ودولت را نخواهند چشید ، چه در روزگار ما ، بزرگترین تغییری که ایجاد شده، تغییر در وجدان بشریت به صورت کل و به خصوص در کشورما اندک اندک وجدان های خفته در حال بیدار شدن است ! ودیگر با هیچ افسانه وافسون ویا مخدر و یا «هیپنوتیسمی» به خواب غفلت نخواهند رفت ؛ چرا مردم ما  طی سالهای متمادی دنیا را با چشم پوشیده نگاه داشته اند و وضع زندهگی وسرنوشت خودرا هرچه بوده ، بی چون و چرا پذیرفته، اکنون این پوشش از جلو چشمش برگرفته شده ، دنیا و وضع نظام‌های غیر مردمی را در کشورخود با پوست وخون خود به تجربه گرفته، دوست ودشمن داخلی وخارجی را تشخیص داده ودر زیر بار این دلالان وتیکه داران که نقش رهبری اقوام و مزدوران استعمار در لبا س مذهب  را بازی می کنند نخواهند رفت.

پس، این بر عهده مردمان با فرهنگ و پاک تنیت وپاک سرشت است که نسبت به مسؤولیت خود در قبال مردم افغانستان آگاه بمانند و به (چگونگی؟) حل مسایل امروزی بپردازند واز این همه چراها ؟ و شعارهای بی شعور که در گذشته معمول بود بگذرند و وظیفه خودرا ایفا کنند.

تا زمانی که پراکنده اند نخواهند توانست در تصمیم هایی که راجع به سرنوشت مملکت وجهان گرفته می شود اثر بگذارد . می توان امید داشت که هزینة این کار زیاد نیست ؛ چه هرروز مردم با وجدان و انسان دوست میهن ما در حال شکل گیری است. باید خارج ازاین تشکل‎های نیم بند واحزاب دمد می مزاج و جبهات شخصیت سازی کاذب کاری ساخته نیست دست به کار شد؛ در حالی که مسایل مملکت به درجه ای از بحران رسیده که سیاستمداران واقتصاد دانان، از حل اش عاجز مانده اند، ناچار باید دست به دامن دانایان ومردان با فرهنگ زد تا گردهم آیند وکوششی از خود نشان دهند.

بیائید تا آرزو کنیم که حرف آخر در باره سرنوشت مردم ما از دهان عقل های  که خداوند در نهاد آنها به ودیعه گذاشته بیرون آید ، نه از دهان «عقل های معاشی»!  اگر قبول کنیم که قدرت‌های بیگانه به ما ظلم روا داشتند ، بدون شک نتیجه عمل اشتباه آمیز وتلخ سه دهه اخیر است و در قدم دوم منافع بیگانه‌گان و نو دولتان راه سیاست وشخصیت های کاذب که صرف چشم طمع شا ن به منافع مادی به کشورما دوخته بودند این وضع نا بسا مان را به وجود آوردند.

تا جایی که حوادث وتحولات اخیر نشان داد به وجود آوردن دشمنی‌ها شیرازه وحدت ما را سخت صدمه زده است و بیگانه‎گان از این فاصله که دربین اقوام توسط شبکه های استخباراتی همسایه‌گا ن به وجود آمده بهره جستند. تحولات اخیربدون شک تجربه جدید وابتکارات نوی است که در منطقه وجها ن در حا ل شکل گرفتن است.

شرایط اوضاع واحوال امروزی، نظم جدید وتازه‌ای را که واقعاً پا سخگوی رفع نیازمندی‎های اقتصادی و شناخت خود انسا ن های وطن ما که درین سالها توسط گروه‌ها، تنظیم‎ها واندیشه های چپ  افراطی وراست افراطی ونظام‌های غیر مردمی به حال خود شا ن رها شده است ،تجدید نظر عاجل را می طلبد!

 

 


مقاله های سیاسی

اندیشیدن برای یک افغانستان ، بیشتر کار افغان هاست نه خارجی ها

2017-Feb-19 ||  مهرالدین مشید

در شرایطی که افغانستان و مردم اش دستخوش خطرناک‎ترین توطئه های  شبکه های استخباراتی غرب و شرق اند و هر روز دسیسه های رنگارنگ از  بام  و دروازه اش قد و قامت تازه می کشند و سرنوشت مردم اش درآشفته بازار  سیاست به وسیلۀ دلالان سیاسی به حراج گذاشته می شود و فقر و تنگدستی و بدروزگاری از کنج و کنارش بیداد می کند و تند باد فصل پائیزی دوامدار برگ و بار نسل کنونی و حتا نسل های آیندۀ آن را سخت تهدید می کند و هر روز بیشتر از روز دیگر تیغ از دمار آنان بیرون می کند و در ضمن در چاله یی از بی مروتی های زمامداران بیشتر فاسد و سیاستمداران طامع و معامله گر و دلالان زر و زور به گونۀ بیرحمانه یی ضجه می کشند و امروز و فردای خود را در هاله یی از  بازی های  نامحرمانۀ سیاسی شماری از خودبیگانه ها به تماشا نشسته اند و می بینند که چگونه شماری ها هر روز حتا زمینه های رسیدن به دست کمی ازخو...

کارو بار قاچاقبران انسان در اروپا ازدیاد یافت یونان تا به حال ۸۹۴ پناهجو را به ترکیه بازگشت داده است

2017-Feb-19 || 

یونان و اداره همآهنگی حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بعد از اجرایی شدن توافقنامه مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه در اپریل سال ۲۰۱۶، در مجموع ۸۹۴ پناهجو را از جزایر شرق اژه به ترکیه برگشت داده اند. پولیس یونان روز شنبه در آتن پایتخت این کشور اعلام کرد که یونان در چارچوب توافقنامه مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه، تا به حال ۸۹۴ پناهجو را به ترکیه فرستاده است. توافقنامه مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه اپریل سال گذشته به...

آنانی که هر روز حجاب ها را می درند، چگونه ممکن است که حامی حجاب باشند

2017-Feb-19 ||  مهرالدین مشید

 در این روز ها بحث هایی برسر حجاب زنان است و معلوم می شود که شماری قد و نیمچه ملا ها کمر بسته اند که به قولی رسالت دینی شان را در حصۀ خانم ها ادا کنند؛ زیرا حالا که رسالت های کلان خویش را در برابر دین خدا انجام داده اند و توانسته اند که با تبلیغات عالمانه و فاضلانه مردم را به سوی هدایت رهبری کنند و کشتی توفان زدۀ کشور را از گرداب سقوط به سوی ساحل رستگاری رسانده اند. گویا که همه چیز سر به راه شده است و تمامی دشواری های اولیه که مردم افغانستان سخت به آن دست و گریبان اند حل شده است و پس از این، این جنابان لازم دیده اند تا کار قیصر را به قیصر و کار پاپ را پاپ نگذارند و بنا براین آستین ها را تا شانه برزده اند تا کار حجاب زنان را در کشور سر و سامان بدهند تا شریعت در کشور برقرار شود و حقیقت و طریقت که خادمان شریعت اند، بر سکوی اصلی شان قرار بگیرند. با آغاز این بحث سخنی از مرحوم سید...

سه خواست غیر متعارف پاکستان از افغانستان

2017-Feb-19 ||  احمد سعیدی

هر چند مقامات پاکستان با افغان ها همیشه بازی موش وگربه را تمثیل کرده اند وهیچ سر نخی از واقعیت وسیاست  استراتیژیک صلح وآشتی در بین طرفین دیده نشده؛ تعامل وبر خورد بین طرفین همیشه به حالت نوسان وغیر قابل پیشبینی بوده، اما به دنبال حمله انتحاری بر زیارتگاه شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان که منجر به کشته شدن حدود 88 تن وزخمی شدن بیش از 250 نفر گردید حکومت پاکستان با یک جسارت غیر متعارف خواسته حکومت مردان افغانستان را کوشمالی داده جنگ را به مرز های افغانستان سوق دهد ودر نخستین واکنش شیر وشکر سیاسی نظامی از افغانستان خواستار تحویلدهی فوری تروریستانی شده که در افغانستان پناه گرفته که درین نوشته توجه شمارا به این خواست های غیر متعارف ظریفانه جلب می نمایم. 1- به تعداد 76 تروریست پنهان شده در خاک افغانستان را به ما بدهید:؟ عدد دقیق ارقام درین زمینه خیلی غیر متعارف وتحکم آ...

تلاش نافرجام حکومت ترکیه برای غصب مکاتب افغان-ترک

2017-Feb-18 ||  کاوه ستیز

حکومت ترکیه در برخی کشورها هیأتی را به منظور مسدود کردن مدارس آموزشیِ متعلق به حرکت خدمت ویا به دست گرفتن مدیریت این مدارس فرستاده است. اِعمال فشار و وعده‌های چرب و دروغین، ابزاری اند که این هیأت برای بدست گرفتن مدیریت این مکاتب بکار می‌گیرند. چندی پیش هیأتی از وزارت معارف ترکیه به منظور تسلیم‌گیری مدیریتِ مؤسسۀ تعلیمی مکاتب افغان-ترک عازم کابل شدند. اقدامِ غیرمنطقیِ که هیچگونه توجیه حقوقی ندارد. مؤسسۀ افغان- ترک یک نهادِ غیردولتیِ افغانی است که اکثریت هیأت اداری و کارمندان آن را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. قانون اساسی افغانستان به صراحت بیان داشته است که ملکیت‌های مؤسسات غیردولتی از هر گونه تعرض مصون است. بنابرآن هیچ دولت خارجیِ ویا نهادهای سیاسی حق مداخله در امور همچو نهادها را ندارد. آیا حکومت ترکیه ظرفیت پیشبرد این مکاتب را دارد؟ بنابر آمار منت...

افغانستان و سوالات بی پاسخ

2017-Feb-18 ||  احمد سعیدی

با گذشت اضافه تر از سه دهه مردم افغانستان با آتش و دود و خون خیزان و غلتان دست و پنجه نرم می کنند، اما تا کنون با طرح ها، برداشت ها و باورهایی که ارائه شده روزنه امیدی پیدا نشده که با این بحران فراگیر و این فاجعه جبران ناپذیر مرهمی شود و راه حل بدست آید، هر کس نظر و دیدگاه خود را با در نظرداشت منافع و برداشت های که  خود دارد ارائه می نماید، اما  عوامل فاجعه وبحران را که از سال های زیادی بر این سرزمین ویرانه ما سایه افگنده است شناسایی همه جانبه نتوانسته اند؛ اما با دریغ فراوان که هنوزهم نتوانسته‌ایم ریشه های اصلی این بحران تراژدیک را که در تاریخ و سنت های مردم ما عجین شده و در رگ‎های فرهنگ تاریخی مردم ما جاری است طوری که لازم است دریابیم و شناسایی کنیم. در تصویر چنین تحلیل ها ی وارونه و نگاه های نا عادلانه و نا سنجیده برخی از متفکران و تاریخ نویسان جامعه وکشورما...

جابه‎جایی صدها تروریست با خانواده های شان در سرپل

2017-Feb-18 ||  ناجیه امید

رئیس شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط این ولایت در بهار آینده هشدار می‌دهد! حضور تروریستان خارجی با خانواده‌های شان در شمال افغانستان برای مردم ما مایه نگرانی بوده و نهادهای امنیتی باید هر چه زودتر به این گونه نگرانی ها نقطة پایان گذارند. جنرال بابه جان فرمانده زون 707 پولیس در شمال کشور می گوید که اضافه از ششصد خانواده از افراد مسلح خارجی در شمال افغانستان جابه جا شده اند. وی از برخی ولسوالی های ولایت های فاریاب و سرپل چون کوهستانات، بلچراغ، گرزیوان، غورماچ، دولت آباد و صیاد نام برد که افراد مسلح خارجی در آن ها با خانواده های شان نه تنها زنده گی می کنند بل با نیروهای امنیتی در جنگ مستقیم قرار دارند. در حالی که جنرال بابه جان از حضور اضافه از 600 خانواده افراد مسلح خارجی در ولایت های شمال سخن می گوید، برخی از منابع گفته اند که پسر جمعه نمنگانی رهبر حزب تحر...

جابه‎جایی صدها تروریست با خانواده های شان در سرپل

2017-Feb-18 ||  ناجیه امید

رئیس شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط این ولایت در بهار آینده هشدار می‌دهد! حضور تروریستان خارجی با خانواده‌های شان در شمال افغانستان برای مردم ما مایه نگرانی بوده و نهادهای امنیتی باید هر چه زودتر به این گونه نگرانی ها نقطة پایان گذارند. جنرال بابه جان فرمانده زون 707 پولیس در شمال کشور می گوید که اضافه از ششصد خانواده از افراد مسلح خارجی در شمال افغانستان جابه جا شده اند. وی از برخی ولسوالی های ولایت های فاریاب و سرپل چون کوهستانات، بلچراغ، گرزیوان، غورماچ، دولت آباد و صیاد نام برد که افراد مسلح خارجی در آن ها با خانواده های شان نه تنها زنده گی می کنند بل با نیروهای امنیتی در جنگ مستقیم قرار دارند. در حالی که جنرال بابه جان از حضور اضافه از 600 خانواده افراد مسلح خارجی در ولایت های شمال سخن می گوید، برخی از منابع گفته اند که پسر جمعه نمنگانی رهبر حزب تحر...

Previous   ||   Next