سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

جانبازی های مردم افغانستان و شکست قدرت های بزرگ

به شهادت اوراق تاریخ آخرین قطعه قوای نظامی اتحاد شوروی  وقت تحت قیادت دگرجنرال گروموف به تاریخ 15 ماه فبروری سال 1989 میلادی از طریق پل حیرتان خاک افغانستان را ترک کردند. بعد از خروج عساکر شوروی از افغانستان و سقوط حکومت داکتر نجیب الله با تأسف فراوان که: جنگ، خون‌ریزی و برادرکشی در کشور ما خاتمه نیافت، بل رهبران و فرماندهان تنظیم های هفتگانه حنفی تحت حمایه جنرال های پاکستانی و تنظیم های هشتگانه شیعی مورد پشتیبانی آخندهای ایرانی که به شدت درگیر رقابت های تنظیمی، تضادهای قومی، مخالفت های مذهبی، برتری طلبی قدرت نظامی و سخت تشنه قدرت سیاسی در افغانستان جنگ زده بودند، بدبختانه هیچ یکی از آن تنظیم ها نتوانستند تا شالودة یک نظام با ثبات سیاسی و یک رژیم مبتنی بر حاکمیت قانونی، عدالت خداوندی(ج) و مساوات اجتماعی را که طرف قبول اکثریت قاطبه ملت ستم دیده و مورد تأیید جامعه بین المللی می بود، بنیان گذاری و هسته گذاری نمایند.

اگر حقیقت را پنهان نکنیم: هیچ یک از سردمداران و اربابان تنظیم های پانزده گانه جهادی هیچگونه برنامه مطروحه سیاسی برای حکومت سازی و هیچ نوع پلان و پروژه اقتصادی، رفاه اجتماعی، پروتکسیونیزم و توسعه ملی برای بازسازی و نوسازی کشور ویران شده شان نداشتند که عرضه، ارائه و پیاده می نمودند؟ جز برنامه های مذمومه و آجنداهای منحوسه قدرت نمایی، سلطه جویی، زورگویی جناحی، راکت پراگنی، غصب خانه های شخصی، تاراج دارایی های ملی، عمارات و اموال دولتی به عنوان غنایم جنگی.

ناگفته نباید گذاشت که: ثمرة جنگ های میان تنظیمی استمراری نه تنها چپاول کردن و غارت نمودن کلیه زیربناهای اقتصادی منجمله فابریکه جنگلک، فابریکه نساجی بگرامی، مطبعه دولتی، آرشیف ملی، موزیم ملی، ارگ ریاست جمهوری، دیپوهای سلاح ترمیم خانه مرکزی پلچرخی، مواد بیزهای وزارت دفاع ملی، وزارت داخله و امنیت ملی واقع خیرخانه می باشد. بل عمارات تاریخی قصر دارالامان و قصر چهلستون کابل بود که با زحمات فراوان فزیکی و به کمک های مالی و مساعی جمیله جامعه بین‎المللی ایجاد و اعمار شده بودند.

یکی از خاطرات نهایت دردناک و فوق العاده المناک جنگ های جنون آمیز میان تنظیمی به خاک و خون کشیدن و شهادت حدود 65 هزار شهروند بی دفاع، گرسنه و مظلوم شهرکابل بود که به مثابه لکة سیاه و ننگین درج اوراق تاریخ افغانستان شده است.

یکی دیگر از میراث ها و بدعت های شوم جنگ های خانمانسوز میان تنظیمی که جنگ سالاران همین تنظیم های سابقه که برای ملت افغانستان به ارمغان و به ودیعه گذاشته بودند همانا ترویج، قایم کردن و نهادینه ساختن حکومت های ملوک الطوایفی، تئوکراسی، الیگارشی، انارشی، تیرانی و توتالیتاریستی در افغانستان بود که روند ناخوش آیند این ودیعه مذمومه تا اکنون ادامه دارد. یکی از میراث های شرمناک و خیانت های فراموش ناشدنی دیگر جنگ های شوم میان تنظیمی همانا اضمحلال و انحلال ظالمانه کلی اردوی نیرومند، مجهز و جنگ دیده و پولیس مجرب، مسلکی و آزموده ملی افغانستان بود که حکمرانان نظامی کشور پاکستان و آخندها، ملاها و آیت‌الله های مذهبی جمهوری ایران از خوف، ارعاب و بیم صدها هواپیماهای بمب افگن نوع میک (27) و طیاره سو (24) هزارها تانک های غول پیکر مدل T-72، راکت های مخرب تیپ، سکارد، اوراگان، لونا، پیچوره و... شب و روز خواب آرام نداشتند.

اما متأسفانه برعکس امروز سردمداران خشکه مغرور و اربابان بی غم باش حکومت تحمیلی وحدت ملی از ترس و بیم راکت های مخرب قاره پیماهای ایران و راکت های قاره پیماهای اردوی پاکستان که قابلیت حمل سرگلوله‎ها و کلاهک های اتومی را دارند خواب آرام ندارند.

به هر حال تهاجم قوای نظامی شوروی به تاریخ 27 ماه دسمبر سال 1979 میلادی به سرزمین سلحشوران، قهرمانان و عقابان افغانستان به بهای فوق العاده سنگین برای شوروی ها تمام شد. چنانچه در حدود 14 هزار عسکر و افسر شان کشته و بیش از 38 هزار عسکر آن ها مجروح گردید.

به تفسیر دیگر لشکرکشی شوروی به افغانستان یکی از عوامل اصلی و علل اساسی زوال امپراطوری با قدرت شوروی، انقراض نظام کمونیستی، انحطاط و فروپاشی پیمان نظامی وارسا، فروریختن دیوار افسانوی برلین و تجزیه شوروی به 15 جمهوریت مستقل بود.

از یک واقعیت دیگر عینی نباید انکار کرد و آن این که: خروج عساکر اتحاد شوروی از سرزمین قهرمان خیز و شهید پرور افغانستان به مثابه یک پیروزی و موفقیت خیلی ها عظیم در مقیاس جهانی، یک افتخار نهایت بی نظیر تاریخی و یک خاطره فوق‎العاده تابناک و فراموش ناشدنی برای ملت با غیرت، بادیانت و با شهامت افغانستان درج اوراق و صفحات زرین تاریخ جهان گردیده است.

این حقیقت را نمی توان کتمان کرد و آن این که: سردمداران تنظیم های جنگ سالار سنی و شیعی بعد از  اسقاط حکومت داکتر نجیب‎الله جهت رسیدن بر اریکه قدرت سیاسی افغانستان با راه اندازی جنگ های میان تنظیمی چنان سیلاب خون را در کوچه ها و جویچه های شهر کابل جاری ساختند که وجدان بیدار، حوادث مرگبار و جنایات فاجعه بار دهه 90 میلادی را نمی توان از افکار عامه ملی و بین المللی مستور و پنهان نمود؛ زیرا کلیه جنایات بشری، تخریب بناها و عمارات تاریخی کشور افغانستان به وسیله جنگ سالاران فاقد وجدان و فاقد نور ایمان تنظیم های سنی و شیعی که از طرف دولت های آزمند پاکستان و ایران تحریک می شدند، به مثابه یک لکه سیاه بدنامی ثبت  اوراق تاریخ معاصر افغانستان و جهان شده است. در حالی که تاریخ را نمی توان به زعم و رغم این سردمدار و آن زمامدار تحریف و تعدیل کرد.

اگرچه 28 سال از خروج قشون سرخ اتحاد شوروی از خاک افغانستان سپری می شود، اما به اثر مداخلات استمراری کشورهای پاکستان، ایران و لشکرکشی امریکا در سال 2001 میلادی و اسقاط حاکمیت امارت طالبان تا هنوز هم جنگ، درگیری ها و خون ریزی های استمراری در افغانستان خاتمه نیافته، بل مضاعف هم گردیده است.

ناگفته نباید گذاشت که نیروهای نظامی و عساکر شوروی با ایدئولوژی کمونیستی وارد سرزمین افغانستان شده بودند، اما قوای نظامی کشورهای امپریالیستی و استعماری غربی عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) با اندیشه استعماری، با مفکوره های فرهنگ لجام گسیخته غربی و با روحیه باداری، با عقیده منحط اسلام ستیزی با پلان های شوم سلطه جویی و آجنداهای مخفی درازمدت استراتیژیکی‌شان ملت، دولت بی کفایت و مملکت افغانستان را به شکل گروگان در اختیار و قبضه خود در آورده اند. شبکه‌های اجنتوری مخوف (C.I.A) و (N.S.A) امریکا، (M.I-6)، (G-C-H-2) و (S.A.S) کشور بریتانیا (B.N.D) آلمان روحیه وحدت و همبستگی ملی، اندیشه میهن دوستی، رسوم و عنعنات پسندیده افغانی و شعائر و اعتقادات والای اسلامی مردم خدا محور، متدین، عدالت شعار و همچنان محبت و دوستی بین الاقوامی، افغان ها را از ریشه منقطع کردند و تفرقه بین الاقوامی، لسانی، مذهبی و سمتی را در سرتاسر مملکت به شدت دامن زدند، عمیق و گسترده ساختند.

ملت تحت ستم و به گروگان گرفته شده افغانستان این واقعیت المناک و این حقیقت دردناک را پذیرا شود که: لشکرکشی های استمراری کشورهای امپریالیستی و استعماری اعضای ناتو تحت قیادت امریکا و مداخلات صریح و بدون وقفه کشورهای پاکستان و ایران سرزمین و جغرافیای فزیکی افغانستان را به محور داغ درگیری های نظامی استمراری قدرت های نیرومند و بزرگ جهانی و به بستر ایده‌آل بازی های خطرناک سیاسی منطقوی مبدل ساخته اند. چنانچه در موازات آن بر سرنوشت گرسنه ملت و بر سر مقدرات آینده مملکت جنگ زده افغانستان سردمداران، اربابان دو تیم حاکم که از حمایت کشورهای امپریالیستی غربی خاصتاً امریکا و اتحادیه اروپا بهره‌مند هستند با زد و بندهای مخفی، قمارهای انتفاعی و شطرنج های سیاسی می زنند و این که در نتیجه این زد و بندهای سیاسی انتفاعی بین کشور امپریالیستی امریکا از یک طرف و میان اشرف غنی و سرمداران تنظیم های اسلامی افغانستان از جانب دیگر که خود ها را باداران ملت افغانستان و مالک مملکت شان، با بصیرت غیر عقلانی با غرور مالخولیایی و رویاهای اتوپیایی شان کشور افغانستان را به طرف یک جنگ داخلی و روی کار آمدن نظام های ملوک الطوایفی و به صوب آینده غبارآلود و ظلمانی سیاسی سوق می دهند و مضاف بر آن مسؤولیت های آینده عواقب ناگوار و پیامدهای ناهنجار آن را کی ها، کدام مقام ها، کدام مهره های سوخته تنظیم های جنگ سالار و کدام حلقات و چهره تبعید شده غرب سالار بر دوش می گیرند موضوعیست که داوری آن امر بسیار محال و پیشبینی آن یک استحاله و یک مستحیل عقلی می باشد.

فشرده پیامدهای لشکرکشی های شوروی و امریکا در افغانستان!

اول- لشکر کشی نظامی شوروی

1-     مساعد ساختن زمینه های کار و استخدام ملی

2-     تهیه کردن اسکان برای کارکنان دولتی

3-     تطبیق پالیسی بهیخواهانه دولتی مواد اولیه ضروری

4-     توزیع مواد کوپونی (آرد، روغن، بوره، چای و صابون) به صورت رایگان برای تمام کارکنان دولتی ملکی و نظامی

5-     پائین نگهداشتن قیم مواد استهلاکی ضروری به منظور ارتقای سطح رفاه عمومی

6-     اعزام سالانه (ده ها) هزار شهروند ذکور و اناث افغان جهت فرا گرفتن تحصیلات عالی به کشورهای متحابه خارجی

7-     اعمار و احداث (فابریکات صنعتی تولیدی، پولی تخنیکم ها، شفاخانه ها و مکروریان ها)

8-     حفظ تعادل و توازن در عرصه تجارت خارجی

9-     تجهیز و تسلیح قوای مسلح ملی با مدرن ترین و مؤثرترین سلاح های متعارفی

10-  حفظ قیمت پول افغانی در مقابل اسعار خارجی

11- روان کردن پدیده های رشوتخواری، فساد مالی و اداری، غصب املاک دولتی و اختلاس اموال ملی به زباله دانی تاریخ به صورت دایمی در زمان حکومت های تحت حمایت دولت اتحاد شوروی آزادی های فردی و فعالیت های سیاسی مردم افغانستان سلب شده بود.

دوم- لشکرکشی نظامی امریکا

1-     افزایش نرخ بی سابقه بیکاری

2-     کاهش فوق العاده استخدام ملی در ارگان های دولتی

3-     از بین بردن پالیسی سبسایدی مواد اولیه ضروری دولتی

4-     فسخ غیر هوشمندانه توزیع مواد کوپونی کارکنان دولتی

5-     بلند بردن ظالمانه تعرفه های گمرکی

6-     بلند رفتن قیم مواد اولیه خوراکی و استهلاکیه ضروری

7-     تبدیل شدن رشوتخواری، فساد مالی و اداری به یک فرهنگ مفتضحانه روزمره در تمامی ارگان های ثلاثه دولتی

8-     نهادینه ساختن قانون شکنی و نیپوتیزم سیاسی در ادارات دولتی

9-     غصب بدون وقفه املاک دولتی

10-  اختلاس استمراری دارایی های ملی

11-   تاراج و غارت ذخایر مواد قیمی معدنی

12-  افزایش تولید تریاک و ترافیک مواد افیونی و هیروئینی

13-  گسترش قتل های ناموسی

14-  افزایش بی عدالتی و خشونت بشری

15-  سرقت های مسلحانه و سازمان یافته سراسری

16-  افزایش و نهادینه ساختن آدم ربایی، اختطاف و اخاذی

17-  فرار اجباری (صدها) هزار شهروندان تحصیل یافته افغانستان از فرط گرسنگی و بیکاری بی سابقه تاریخی

18-   بلند رفتن گراف خودسوزی و خودکشی

19-  تبدیل شدن افغانستان به یک کشور کاملاً وابسته و استهلاکی

20-  عدم تضمین مصونیت فردی نسبت ضعف مدیریتی نهادهای مسؤول دولتی

در زمان حکومت های تحت حمایت امریکا و کشورهای غربی فقط یک آزادی نسبی قلابی و آزادی مطبوعات برای افغان های بیکار، گرسنه، بی خانه و ناامید از آینده داده شده است.

 

 


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next