سرمقاله

ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

2017-May-24  || 

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد. دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد. اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد. وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند. شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند. در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت. توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلا


چرا ترامپ از کشورهای حامی تروریستان نام‌نبرد؟

!شهرداری کابل توجه کند

پاکستان حامی داعش نیز است!

با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

امریکا دوست ماست یا دشمن ؟

بعد از حمله گسترده امریکا و ناتو بالای طالبان و حامیان شان در افغانستان و نابودی این گروه سیه‎دل ، امریکا، مردم این کشور را نسبت به آیندة‎شان امیدوار ساخت و زمینه  را برای ایجاد یک دولت مردمی در افغانستان هموار کرد. مردم به این باور بودند که با آمدن جامعه جهانی و امریکا، دامن جنگ در افغانستان  برای همیش برچیده خواهد شد و از زیر سلطه و ظلم  یک گروه خفاش به نام طالبان برای همیشه رهایی خواهند یافت.

اما، با گذشت چند سال نه تنها این گروه از بین نرفت، بل بیشتر از گذشته قوی‎تر و با اراده بلند وارد میدان نبرد با نیرو های امنیتی کشور شدند و وضع امنیتی و سیاسی کشور را نسبت به گذشته  پیچیده ترساختند.  این گروه، به  کشتار مردم غیر نظامی و نیروهای امنیتی، بیشتر از هر زمان دیگر، آستین بر زدند و حتا با تصرف بعضی از مناطق افغانستان نیروهای امنیتی را که اسیر می گرفتند به قتل می رساندند. مناطقی را که طالبان تصرف می نمایند ماین گذاری و یا کاملاً تخریب می کنند، افراد غیر نظامی را که با دولت کار می کنند در ملای عام به دار می زنند. مکتب ها، شفاخانه ها، ادارات دولتی، سرک ها و پل ها را که توسط پول جامعه جهانی ساخته شده است از بین برده که  تا اکنون این جنایت جریان دارد.

 همچنان طالبان و دیگر گروه های هراس افگن، بخشی از  زیر ساختار های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را همواره مورد هدف نظامی خود  قرار داده، کاملاً نابود ساخته اند.

ولی سوال مهم اینست که قربانی اصلی این جنگ که پایانی ندارد، کی ها اند؟ کی ها مردم و نیروهای امنیتی ودفاعی کشور مان را همه روزه به خاک و خون می کشانند و صد ها افغان را به  گلیم غم می نشانند؟ نه تنها این جنایت، بل همه روزه صد ها جرم و جنایت دیگر را در حق مردم و کشور مان انجام می دهند که خود بیانگر جنایت جنگی و نقض صریح حقوق بشری پنداشته می شود، اما سازمان ملل و جامعه جهانی که در رأس آن ایالات متحده امریکا نیزقرار دارد این حملات وحشیانه و شنیع طالبان را  فقط محکوم می کنند و هیچگونه فشار لازم  بالای این گروه ها و حامیان شان که پاکستان می باشد وارد نمی کند.  چرا هنوز هم امریکا اقدامات لازم را در مقابل این گروه ها و پاکستان که حامی اصلی تروریزم در منطقه می باشد، روی دست نمی گیرد؟

بناءً باید گفت که ایالات متحده امریکا وشرکای اروپایی‎اش که خود را در ظاهر دوست و همکار افغانستان در مقابله با تروریزم می‌نامند، اما در خفا با یک برنامه چندین ساله جنگی که هزینه هنگفت برجا گذاشته است وضعیت را در افغانستان وخیم ساخته اند. این جنگ برای دولت افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور یک جنگ طاقت فرسا، پیچیده و دلگیرکننده است که هر روز وضعیت امنیتی، اقتصادی  و ناهنجاری های موجود بیشتر می شود. این وضعیت، مردم را نسبت به آیندة کشور شان نا امید وسخت نگران ساخته است و بر بی باوری شهروندان کشور در قبال جامعه بین المللی، امریکا و حکومت افغانستان افزوده است .

دید کشور های منطقه نسبت به جنگ و امنیت در افغانستان چه می باشد؟ جنگ افغانستان چه زمانی پایان خواهد یافت؟

  در تازه ترین مورد، مسکو می گوید که فعالیت داعش در جغرافیایی به نام افغانستان بیشتر از پیش گسترش یافته است و این نکته نگرانی ها را در آسیای میانه بیشتر ساخته است.

ولی امریکا پیوسته ادعا می کند که برای ایجاد امنیت در افغانستان حضور دارد، در حالی که همه می دانیم امریکا آنقدر قدرت دارد اگر بخواهد این گروه های تروریستی را به زودی از بین خواهد برد.ولی  برعکس، امریکا با حکومتی که تحت حمایت و سیاست های نادرست اش، در افغانستان هر پروژه ای را که می خواهد تطبیق می کند و زیان های اصلی آن را مردم رنج کشیده و شهید پرور که همه روزه قربانی این توطئه‎ها و برنامه‎های شوم امریکا و متحدان اش اند، متقبل می شوند.

متأسفانه می بینیم امریکا ، افرادی را که ضد طالب و داعش در افغانستان استند، سرکوب کرده و ازبین می برد وگرنه چند گروه طالب و داعش نمی تواند کشور را به طرف پرتگاه سقوط سوق دهند.

پس مردم افغانستان باید بدانند که آنان قربانی جنگ نیابتی کشور های منطقه و جهان اند. در این کشور نه جهاد است و نه هم کسی برای خدا تفنگ به دست گرفته است. استخبارات منطقه و جهان از جهالت و بیسوادی، بی اتفاقی و قدرت طلبی برخی افغان ها استفاده می‎کنند و با پول کم، جان شیرین فرزندان این کشور را می خرند!

زمان آن رسیده است تا از خواب غفلت برخیزم و منافع علیای ملی را تشخیص دهیم! وضعیت فعلی مرگ تدریجی ملت 30 میلیونی افغانستان است. نباید گذاشت که افغان ها طعمۀ هیزم قدرت طلبان منطقه و جهان گردد.

 


مقاله های سیاسی

کابوس پارلمان

2017-May-24 ||  احمد سعیدی

با آنکه ميعاد قانوني طور خدمت نماينده گان مردم افغانستان در شوراي ملي به پيان رسيده ولي اعضاي اين پارلمان هر روز به کابوس هولناکي براي مردم عادي، جامعه مدني وفرزانه‌گان فرهنگي تبديل شده و مي شوند. وقتي مي بيني يک جمعيت غير قانوني در خانه قانون گذاري افغانستان مصروف قانون شکني‌اند، فضاي سياسي وحيات اجتماعي مردم کاملاً خاکستري و مبهم معلوم مي شود. اين واقعيت را شما از چوکي هاي خالي پارلمان مشاهده مي کنيد که هيچ روزي شاهد پر شدن نيمي از چوکي ها نبوده ايم و از آن که بگذريم، پرسه زدن اين گروه به دروازه‌هاي وزارت‌ها و خانه‌هاي تجار قراردادي با عث ريزش باران يأس و نااميدي از فضاي زنده گي  مردم مي شود. درين نوشته مي خواهم بنويسم.کشتي پوسيده قانونگذاري با نا خدايان بي خبر وبي هنر در کجا لنگر خواهد انداخت و مردم ما چه وقت صاحب يک قوه مقننه واقعي وقانونگذار خ...

افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بیطرفی وغیرانسلاکیت خود برگردد!

2017-May-24 ||  عبدالمجید اسکندری

افغانستان وارد يکي ازبحراني ترين مراحل موجوديت تاريخي خود مي گردد. وضع داخلي کشور نمايانگر حد اعلي انقطاب هاي قومي، منطقوي و محلي است. سازمان‌ها و حلقات تروريستي و وابسته به حلقات شرارت پرور منطقوي و بين المللي و در رأس همه، طالبان بيشتر از پيش قدرتمند مي شوند و همين اکنون بر بخش بزرگي از محلات کشور تسلط دارند. وضع امنيتي کشور در بدترين حالت خود قرار دارد. حکومت کنوني و شوراي امنيت آن عملاًَ راهکار مدوني براي جنگ و صلح ندارد. ولي مشخصة اصلي قطب بندي هاي داخلي را مي توان چنين خلاصه کرد: در يک صف، تماميت خواهان و نيروهايي که به انحصار قدرت دل بسته اند (اين نيروها هم در ميان دولت اند و هم در ميان به اصطلاح مخالفان دولت) ايستاده اند و در صف ديگر، آناني که به تقسيم قدرت وغيرمتمرکز ساختن حاکميت دولتي باورمند اند؛ صف کشيده اند. هواداران اين صف نه تنها هنوز زبان مشترک ندار...

نفرت پراگنی قومی کشور را ویران می کند

2017-May-24 ||  محمد علی مهرزاد

جنبش هاي اجتماعي وسياسي در افغانستان با مسأله ملي درطول تاريخ با يک سلسله تناقضات روبروبوده است. اصولاً موضوع ناسيوناليزم وملي گرايي درشرق بيشتربدوي ومبتني برنژاد، خود را نمايان ساخته است،خصوصاً درکشورما تا اکنون نتوانسته خودش را با نيازمندي‎هاي جامعه مدرن مطابقت بدهد. اما برعکس، ملي گرايي درافغانستان ازبدوتاريخ خودش را درمقابل تاراج گران ومهاجمان خارجي تقويت نموده کمتردرداخل کشوربه موضوع حل مسايل ملي پرداخته است. ملي گرايي درافغانستان را مي توان بعد داخلي وخارجي داد که بعد خارجي آن ناشي ازدست اندازي مداخله گران ، اشغالگران و متهاجمان بيگانه  دانست. اين امرباعث شده تا ما درمقابل دشمنان ورقيبان خود دايماً ازجايگاه قدرت ملي تبارزکنيم؛ اما در صحنة سياسي وميز مذاکره با دست ضعيف تري حضور پيدا مي کنيم. درکشورما افغانستان طبقات حاکمه اي که براي جدا ساختن...

هیچ کس نمی‌تواند از داوری بی‌رحمانه تاریخ در امان باشد

2017-May-23 ||  مهرالدین مشید

لايبنيتس نه تنها با از جا برکندن " اين هماني" سپينوزا، " طرح "همه چيز براي بهتر بودن در بهترين جهان هاي ممکن" را وارد ادبيات فلسفه کرد و آن را جانشين استمرار به معناي"بودن" در "شدن" و ثبات در "تغيير" نمود؛ بلکه "مونادو" هاي مستقل، سيال و آزاد بر يگانه انگاري نقطة پايان گذاشت و کثرت گرايي يا پلوراليزم را جانشين آن کرد. هرچند محور اصلي بحث ما در اين نوشته، ابعاد "کثرت گرايي" انديشه هاي لايبنيتس و  نگرش او پيرامون آزادي اراده است؛ اما بي رابطه نخواهد بود تا به گوشه هايي از انديشه هاي فلسفي او اشارة مختصري شود. فلسفة لايبنيتس مبتني بر دو اصل امتناع تناقض و جهت کافي است. اصل امتناع تناقض بيان مي‌دارد که از ميان دو گزارة متناقض تنها يکي مي‌تواند درست باشد. اصل جهت کافي مدعي است که بدون جهت و علل کافي، هيچ چيز ...

سران سعودی، گاو شیری ترامپ

2017-May-22 ||  احمد سعیدی

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا روز شنبه همين هفته پا به فرش قرمز عربستان سعودي گذاشت و مورد استقبال بي نظير خادم‌الحرمين شريفين قرار گرفت، در ضمن ملک سلمان پادشاه سعودي آنقدر دست ملانيا ترامپ، خانم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا را به اندازه محبانه و عاشقانه فشار مي داد که فکر مي شد عضو خانواده ملک سلمان است. رييس جمهوري امريکا در اولين سفر خارجي عربستان سعودي را انتخاب نمود و اين تصميم آنقدر  باعث شادماني سعودي‌ها شده است که هر يک از خاندان آل سعود و مقامات ديگر آن کشور از شادي به پيراهن نمي گنجند در هر حرکت و در هر نمايشي که به استقبال دونالد ترامپ ترتيب داده اند شادماني و شور و اشتياق هر يک از سعودي ها اظهر من الشمس است .  عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي، اين سفر را تاريخي و سرنوشت ساز در قضاياي ملي و بين المللي توصيف کرده است و سلمان پادش...

چرا افغانستان لقب فقیرترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین کشور را کسب کرده است؟

2017-May-22 ||  میر نجیب الله شمس

امروز کشورافغانستان در نتيجه ضعف شديد مديريتي سردمداران حکومت دوسره وحدت ملي از نقطه نظر نرخ بلند بيکاري، سطح نازل درآمد ملي، صعود غير مهار شونده قيم مواد استهلاکي، بيداد فقر و گرسنگي، گسترش فزاينده فساد مالي و اداري، افزايش توليد و ترافيک مواد افيوني، سقف پايين بيسوادي، عدم تطبيق مواد مندرجه قانون اساسي، پنهان ساختن حقايق و واقعيت هاي حوادث جامعه در لابلاي شعارهاي فريبندة سياسي (سردمداران، اربابان، سخنگويان و جيره خواران) حکومت اقتدارگراي تحميلي، دادن امتيازات غير قانونمندانه به مهره هاي سوخته طفيلي و عوامل فاقد کفايت وابسته به شبکه هاي اجنتوري کشورهاي خارجي، مرگ و مير زنان و کودکان افغان در نتيجه درگيري هاي استمراري نظامي و سوء تغذي، لگدمال کردن عدالت خداوندي و ضوابط اجتماعي، پيچيده گي اوضاع در هم و برهم امنيتي و اقتصادي، بي اعتنايي افراطي در برابر منافع ...

ایمان و عقل عربی!؟

2017-May-22 ||  محمد اکرام اندیشمند

ترامپ بزرگترين قرار داد فروش تسليحات تاريخ معاصر را به ارزش 110 ميليارد دالر با ملک سلمان شاه عربستان امضا کرد. گفته مي شود که اين قرار داد تا ده سال ديگر به 380 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي قبل از اين در دوران رياست جمهوري بارک اوباما نيز ده ها ميليارد  دالر را هزينة خريد سلاح امريکايي کرد. قبل از آن نيز صدها ميليارد دالر را براي خريد پيشرفته ترين اسلحه امريکايي به امريکايي ها پرداخته بود. صدام حسين مقتول زمامدار ناسيوناليست عرب در عراق ارتش نيرومند يک ميليوني ساخت و همتايان او حافظ الاسد و معمرالقذافي در سوريه و ليبيا ارتش هاي مجهز و مقتدري با هزينة صد ها ميليارد دالر از دارايي کشور ها و مردم خود ايجاد کردند. در پشت سر اين همه خريد تسليحات پيشرفته و ارتش هاي ميليوني، انگيزة مقابله با دشمن اشغالگر اسراييلي نهفته بود و عرب هاي مسلمان از سلطان، ام...

تا یک افغان زنده باشد، افغانستان زنده می ماند

2017-May-21 ||  عبدالحمید مبارز

درين روزها از رسانه ها خبرهاي تکان‌دهنده مي شنويم که سال هاي آينده را بسيار تاريک نشان مي دهند، مردم ما را در انديشة آينده غرق مي سازند. وقتي بدبيني دن کوتس، مدير استخبارات ملي امريکا در اظهاراتي که به سناي آن کشور ارايه کرد و در آن گفت که جامعه اطلاعاتي را ارزيابي کرده که وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان در سال 2018 با افزايش اندک کمک هاي نظامي امريکا و شرکايش به اين کشور مطمئناً بدتر مي شود مردم ما را نگران مي سازد که اين دوست استراتيژيک افغانستان در عوض آن که مردم افغانستان را با کمک هاي بزرگ نظامي و اقتصادي اميد بدهد که هرگونه خطر را ازناحيه طالبان رد مي‌نمايد و نمي گذارد که دست آوردهاي 15 ساله افغانستان که قانون اساسي، نظام جديد بر پايه دموکراسي، تأسيس ارگان هاي ثلاثه دولت، اردوي جديد، معارف نوين، حقوق زنان که برعکس زمان طالبان که در خانه ها زنداني بودند، امروز ...

Previous   ||   Next