سرمقاله

!حلقات فاشیستی مانع توزیع شناسنامه های برقی شدند

2017-Jan-21  || 

از چند سالبه اینسو آماده گی هایی گرفته شده بود که برای شهروندان کشور سند معتبری کهنشان بدهد ما شهروندان افغانستان هستیم، توزیع گردد. این سند شناسنامه هایالکترونیک بود که از سوی کشور های دوست کمک شد تا کمپیوتر ها و دیگر وسایلضروری آن تأمین گردد و حتی برای دوسال معاش و دیگر نیازمندی های کارمنداندفاتر آن از سوی کشور های کمک کننده داده شد ولی بی عرضه گی ها و بیکفایتی های مسؤولان و زعامت کشور مانع اجرای این امرمهم ملی گردید. درپهلوی بی کفایتی ها، عوامل دیگری چون آشکار شدن تعداد شهروندان هر قوم نیزبه مثابه مانع دیگر برای اجرای این پروژه مهم و ضروری، سد راه شده است، زیرادر آن صورت موضوع اکثریت و اقلیت نیز در میان می آمد و این به ذوق زعامتکشور خوش نمی آمد. از جانبی همة، اگر این شناسنامه های الکترونیک توزیعمی گردید از آن روز دیگر حضور در نهاد های انتخاباتی برای گزینش نمایندهگان مردم و حتی رئیس جمهور بی تکلف انجام می گردید و گلیم تقلب و جعل ازروند انتخابات ها برچیده می شد و مردم ما شاهد برگزاری انتخابات روشن وشفاف می بودند ونیازی نمی بود تا برای گزینش رؤسای جمهوری و یا نماینده گانمردم در پارلمان، این همه تنش و جنجال ها در کشور بوجود می آمد و اوضاعدر کشور متشنج می گردید. نیات سوء و تعلل دم و دستگاه دولت سبب شد کههزینه های کلانی در این راه ضایع گردد و شهروندان کشور از داشتن چنین سندمعتبر بین المللی محروم گردند. کشور های کمک کننده ن


!منافع امریکا و افغانستان با هم گره خورده است

!رئيس جمهور جديد امريكا با ديد تازه به افغانستان نگاه كند

!برنامه هاي اقتصادي با جديت دنبال شوند

!فرمان ماتم ملی پسندیده است، اما بسنده نیست3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

امریکا دوست ماست یا دشمن ؟

بعد از حمله گسترده امریکا و ناتو بالای طالبان و حامیان شان در افغانستان و نابودی این گروه سیه‎دل ، امریکا، مردم این کشور را نسبت به آیندة‎شان امیدوار ساخت و زمینه  را برای ایجاد یک دولت مردمی در افغانستان هموار کرد. مردم به این باور بودند که با آمدن جامعه جهانی و امریکا، دامن جنگ در افغانستان  برای همیش برچیده خواهد شد و از زیر سلطه و ظلم  یک گروه خفاش به نام طالبان برای همیشه رهایی خواهند یافت.

اما، با گذشت چند سال نه تنها این گروه از بین نرفت، بل بیشتر از گذشته قوی‎تر و با اراده بلند وارد میدان نبرد با نیرو های امنیتی کشور شدند و وضع امنیتی و سیاسی کشور را نسبت به گذشته  پیچیده ترساختند.  این گروه، به  کشتار مردم غیر نظامی و نیروهای امنیتی، بیشتر از هر زمان دیگر، آستین بر زدند و حتا با تصرف بعضی از مناطق افغانستان نیروهای امنیتی را که اسیر می گرفتند به قتل می رساندند. مناطقی را که طالبان تصرف می نمایند ماین گذاری و یا کاملاً تخریب می کنند، افراد غیر نظامی را که با دولت کار می کنند در ملای عام به دار می زنند. مکتب ها، شفاخانه ها، ادارات دولتی، سرک ها و پل ها را که توسط پول جامعه جهانی ساخته شده است از بین برده که  تا اکنون این جنایت جریان دارد.

 همچنان طالبان و دیگر گروه های هراس افگن، بخشی از  زیر ساختار های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را همواره مورد هدف نظامی خود  قرار داده، کاملاً نابود ساخته اند.

ولی سوال مهم اینست که قربانی اصلی این جنگ که پایانی ندارد، کی ها اند؟ کی ها مردم و نیروهای امنیتی ودفاعی کشور مان را همه روزه به خاک و خون می کشانند و صد ها افغان را به  گلیم غم می نشانند؟ نه تنها این جنایت، بل همه روزه صد ها جرم و جنایت دیگر را در حق مردم و کشور مان انجام می دهند که خود بیانگر جنایت جنگی و نقض صریح حقوق بشری پنداشته می شود، اما سازمان ملل و جامعه جهانی که در رأس آن ایالات متحده امریکا نیزقرار دارد این حملات وحشیانه و شنیع طالبان را  فقط محکوم می کنند و هیچگونه فشار لازم  بالای این گروه ها و حامیان شان که پاکستان می باشد وارد نمی کند.  چرا هنوز هم امریکا اقدامات لازم را در مقابل این گروه ها و پاکستان که حامی اصلی تروریزم در منطقه می باشد، روی دست نمی گیرد؟

بناءً باید گفت که ایالات متحده امریکا وشرکای اروپایی‎اش که خود را در ظاهر دوست و همکار افغانستان در مقابله با تروریزم می‌نامند، اما در خفا با یک برنامه چندین ساله جنگی که هزینه هنگفت برجا گذاشته است وضعیت را در افغانستان وخیم ساخته اند. این جنگ برای دولت افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور یک جنگ طاقت فرسا، پیچیده و دلگیرکننده است که هر روز وضعیت امنیتی، اقتصادی  و ناهنجاری های موجود بیشتر می شود. این وضعیت، مردم را نسبت به آیندة کشور شان نا امید وسخت نگران ساخته است و بر بی باوری شهروندان کشور در قبال جامعه بین المللی، امریکا و حکومت افغانستان افزوده است .

دید کشور های منطقه نسبت به جنگ و امنیت در افغانستان چه می باشد؟ جنگ افغانستان چه زمانی پایان خواهد یافت؟

  در تازه ترین مورد، مسکو می گوید که فعالیت داعش در جغرافیایی به نام افغانستان بیشتر از پیش گسترش یافته است و این نکته نگرانی ها را در آسیای میانه بیشتر ساخته است.

ولی امریکا پیوسته ادعا می کند که برای ایجاد امنیت در افغانستان حضور دارد، در حالی که همه می دانیم امریکا آنقدر قدرت دارد اگر بخواهد این گروه های تروریستی را به زودی از بین خواهد برد.ولی  برعکس، امریکا با حکومتی که تحت حمایت و سیاست های نادرست اش، در افغانستان هر پروژه ای را که می خواهد تطبیق می کند و زیان های اصلی آن را مردم رنج کشیده و شهید پرور که همه روزه قربانی این توطئه‎ها و برنامه‎های شوم امریکا و متحدان اش اند، متقبل می شوند.

متأسفانه می بینیم امریکا ، افرادی را که ضد طالب و داعش در افغانستان استند، سرکوب کرده و ازبین می برد وگرنه چند گروه طالب و داعش نمی تواند کشور را به طرف پرتگاه سقوط سوق دهند.

پس مردم افغانستان باید بدانند که آنان قربانی جنگ نیابتی کشور های منطقه و جهان اند. در این کشور نه جهاد است و نه هم کسی برای خدا تفنگ به دست گرفته است. استخبارات منطقه و جهان از جهالت و بیسوادی، بی اتفاقی و قدرت طلبی برخی افغان ها استفاده می‎کنند و با پول کم، جان شیرین فرزندان این کشور را می خرند!

زمان آن رسیده است تا از خواب غفلت برخیزم و منافع علیای ملی را تشخیص دهیم! وضعیت فعلی مرگ تدریجی ملت 30 میلیونی افغانستان است. نباید گذاشت که افغان ها طعمۀ هیزم قدرت طلبان منطقه و جهان گردد.

 


مقاله های سیاسی

خـواب وطـن

2017-Jan-21 ||  احمد سعیدی

چند روز محدود با در نظرداشت مشکلات و ضرورت های شخصی،دور از وطن بودم؛حین رفتن جملات کوتاهی در فیسبوک نیز نوشته بودم.بعضی ها با پر رویی گفته بودندکهسعیدی  فرار کرده حتاعده یی نوشته بودندوطنرا بخاطر منافع شخصی خود ترک نموده،پناهنده این کشور و آن کشور شد و ده ها تهمت نا روای دیگر.درست است که وطن را دوست دارم و بخاطر زخم های خونین وطن باید در وطنیکجا با مردم خودبود.با غم و دردشانهمصدا و همنوابهتر است ، بعضی ها باید بدانندمن درخت بیدی نیستم که از هر باد بلرزم  اما بخاطر درد و رنج هاییکه دامنگیر سرزمین من استبار بار فریاد زده ام،گریه کرده و گریه میکنم،عیبی ندارد.میدانم کسانیکه دور از وطن اند یا در داخل وطن،این سرزمین دوست داشتنی را دوست دارندتنها من دوستدار این وطن نیستم، هزار ها فرزند عاشق این سرزمین اند. ای بی وطن بیـاد وطنگــــریهمی‎کنم مرغ اسیر پشت چمن گری...

تا ختم دوره باقی مانده حکومت تحمیلی انتصابی وحدت ملی هیچگونه انتخاباتی در کشور برگزار نمی گردد!!

2017-Jan-21 ||  میرنجیب الله شمس

در این شکی نیست که مؤلفه های اساسی یک نظام سیاسی دموکراسی را همانا: انتخابات معیاری با اراده آزاد ملی، احزاب مترقی و بالنده سیاسی، رسانه های آزاد گروهی و نهادهای فعال مدنی در هر مملکت دموکراتیک تشکیل می دهد لاغیر. فرهیخته گان، دانشمندان و روشن ضمیران افغان همه گی به این واقعیت عینی مهر تأیید می گذارند که: هیچ گزینه خردمندانه تر، هیچ تضمینی هوشمندانه تر، هیچ اقدامی معقولتر و هیچ تدبیری مؤثرتر و شایسته تر از برگزاری انتخابات برای تمثیل اراده واقعی ملی، تجلی حاکمیت مردمی و انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی و دولتی در افغانستان سیاست زده و ملت گرسنه و به گروگان گرفته شده آن وجود ندارد. اما واقعیت این است: تا زمانی که نیروهای نظامی اشغالگر کشورهای امپریالیستی غرب در رأس امریکا در خاک پاک افغانستان حضور فعال فزیکی داشته باشند و تا هنگامی که به امر و نهی، به سوق و اداره و...

لنگ لنگان گام برداشتن امریکا ، دشواری های کابل را بیشتر می سازد

2017-Jan-21 ||  مهرالدین مشید

بدون تردید افغانستان از چهاردهه به اینسو درگیر جنگ ویرانگری است که با وجود خساره های هنگفت معنوی و مادی و نابودی زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی آن پس از سقوط رژیم نجیب و از پی آن، ادامه درگیری های گروهی که منجر به شهادت شصت هزار شهروندان کابلی شد؛ هنوز هم از سر تا پای آن خون و آتش فواره می کند.  این در حالی است که پس از شکست ارتش سرخ که 37سال از آن می‌گذرد، حالا هم ده هزار سرباز امریکایی در افغانستان موجود اند و این کشور هنوز هم نه تنها درگیر یک جنگ ویرانگر است؛ بلکه با به وجود آمدن گروه داعش جنگ در افغانستان پیچیده و صف آرایی های جهانی در پیوند به افغانستان دچار دگرگونی های جدی نیز شده است. چنان‎که معادله های جدید در سطح منطقه و جهان در پیوند به افغانستان در حال شکل گیری هستند و دورنمای این معادله ها افغانستان را تنها و در معرض هجوم نشان می‎دهد که لنگ لنگان گام برد...

چشم انداز اقتصاد تركيه

2017-Jan-17 ||  فرزاد رمضاني بونش پژوهشگ

گذشته اقتصاد ترکیه  اقتصاد ترکیه در دهه پایانی قرن بیستم وضعیت مبهم و بسیار شکننده ای داشت و دولت های شکننده و ناپایدار وضعیت اقتصادی را بسیار نابسامان تر کردند، اما حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت موجب توجه جدی به مسأله اقتصاد شد و ترکیه تا سال 2012 رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت به گونه یی که برخی ترکیه را نه به عنوان کشور در حال توسعه به عنوان کشور تازه صنعتی شده تلقی کردند. در این میان موقعیت ژئواستراتیژیک ترکیه، فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی،  دسترسی به بازارهای بزرگ در منطقه و اصلاحات بنیادین در عرصه های گوناگون اقتصاد ترکیه را با رشد اقتصادی و افزایش صادرات و درآمد سرانه دگرگون و شمار گردشگران خارجی و سرمایه گذاری خارجی را بسیار بالا برد. در این بین عوامل گوناگونی در تحقق رشد اقتصادی و تغییر راه اقتصاد ترکیه نقش داشت. چنانچه ثبات مدیریت...

ایدئولوژی صهیونیزم اسرائیل؛ فروپاشی کامل انسانیت!؟

2017-Jan-17 ||  محمد علی مهرزاد

فاشیست های قرن بیست ویک اسرائیل آخرین میخ را برتابوت آزادی، حقوق بشروازهمه مهمتربرفیصله سازمان ملل متحد مبنی برمنع شهرک سازی درسرزمین های فلسطین کوبید وهمه افکارجهانیان را به مسخره گرفت. اگرچه حامیان اسرائیل به تاریخ پانزده ماه می سال ۱۹۴۸میلادی روزنکبت برای مردم فلسطین رابا انتقال یهودان از سراسر کشورهای اروپا وجا به جایی آنها به اطراف اولین قبلة مسلمانان یعنی بیت ا لمقدس مهر تأیید گذاشتند. اسرائیل فیصله های سازمان ملل متحدرا نه تنها امروز، بلکه درگذشته گستا خانه وبا غرور وبرتریت تبارگرایی یهودیت نیز بی ارزش تلقی نموده است. البته این دهن کجی اسرائیل درمقابل فیصله های ملل متحد نه اولین ونه هم آخرین هشداریست برا ی جامعه جهانی ؛ که اگرجلو این خشونت گستاخانه را نگیرند، شاید این گلیم ماتم مردم مظلوم فلسطین روزی درخانه‌های هرفرد از کشورهایی که در ظاهر ادعای آزا...

تا چه وقت قربانی بدهیم؟

2017-Jan-17 ||  عبدالحمید مبارز

69 سال می شود که انگلیس، پاکستان را در قسمتی از پیکر هند و حصه‌یی از خاک افغانستان تشکیل نمود و در همین مدت امریکا یک اول قدرت نظامی و اقتصادی جهان، آن را تحت پوشش نظامی، اقتصادی و امنیتی خود محافظت کرد. برای حل اختلاف سیاسی با افغانستان، پاکستان راه مذاکره را قبول نکرد و امریکا و شوروی سابق راه نظامی را مانع شدند و افغانستان حرکتی کرده نتوانست و امروز از این رهگذر مورد انتقاد سیاستمداران و جوانان قرار گرفته که رژیم های سیاسی سابق چرا برای اعاده حقوق افغانستان کاری نکرده‌اند؟ پاکستان که تحت حمایت امریکا، انگلستان به یک قدرت ذروی تبدیل شده دیگر برای رسیدن به مقاصد سیاسی نامشروع خود تروریزم را وسیله گرفته ، در برابر هند و افغانستان استعمال می نماید؛ هر روز در نقاط مختلف افغانستان انفجار و انتحار صورت می گیرد و در چهارده ولایت افغانستان تروریست های طالب جنگ ر...

د افغانستان خلـک دسـولـى تـږي دي

2017-Jan-16 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

 په دى ټول پوهيږوچې زموږ په هيواد کې دسرتاسري سولى منځ ته راتلل زموږ دټولو افغانانو لوى او سپيڅلي آرمان دي اوپهدي هم پوهيږوچې زموږ سياستوالان اوسياست پوهان سوله په هيواد کې استراتيژيکموخه بولى ترڅوددغه استراتيژي موخي په ړناکې زموږ په ګران هيواد افغانستان کې امنيت،ثبات اوسراسرى پرمختګ منځ ته راشي ګرانوهيوادوالو! ۳۸کاله کيږى چې زموږ په هيواد کې جګره روانه دهاو په دى جګروکې بهرنيوهيوادونوپه ځانګري توګه زموږ ګاونډيان خورا لاس لري او خپل ملى ګتيدافغانستان په جګړوکې لټوى چي دغه جګره زموږدهيواد،ملى شتمني، اقتصادى او عامه تأسيسات يې ويجاړاو زموږ دهيواد ډېر خلک  يي بهرنيوهيوادونوته اړ کړ ترڅوکډوال شي اوپه دى توګه سوله زموږ په هيواد کي يوداسى پديدي ته بدله شويي  چې ټول افغانان دهغه دراتلو لپاره انتظارباسي ، خو له بده مرغه چېسوله نه راځي اوداچې ولې سوله نه...

صلح؛ رویای دست نیافتنی و اما یگانه بدیل برای محو جنگ و تأمین وحدت ملی

2017-Jan-16 ||  مهر الدین مشید

در این شکی نیست که صلح نیاز اصلی و حیانی یک کشور است و از همین رو است که در قرآن، صلح خیر کثیر خوانده شده است. هرچند صلح برای هر کشوری ضروری است؛ اما صلح و ثبات برای کشور جنگ زده یی چون افغانستان که از چهاردهه به این سو در یک جنگ ویرانگر و خانمانسوز مشتعل است، بیش از هر کشوری اهمیت دارد. بدبختی ها و سیاه روزگاری های این جنگ را هر شهروند کشوربا گوشت و پوست خود لمس کرده است و زخم های ناسور آن هنوز هم بر پشت و پهلوی آنان سنگینی دارد.در این تردیدی وجود ندارد که جنگ افغانستان خیلی پیچیده و هر روز دشوار تر شده و ابعاد آن گسترده تر می شود که دخالت کشور های گوناگون و مداخلۀ آشکار پاکستان در این جنگ بر پیچیده گی آن افزوده است. این مداخله ها با ایجاد سناریو های جدید تحت عنوان ظهور داعش بر این پیچیده گی ها افزوده و نزدیک است که جنگ سرد دهه های گذشته به جنگ گرم قدرت های کلان فراتر از افغا...

Previous   ||   Next