سرمقاله

!حلقات فاشیستی مانع توزیع شناسنامه های برقی شدند

2017-Jan-21  || 

از چند سالبه اینسو آماده گی هایی گرفته شده بود که برای شهروندان کشور سند معتبری کهنشان بدهد ما شهروندان افغانستان هستیم، توزیع گردد. این سند شناسنامه هایالکترونیک بود که از سوی کشور های دوست کمک شد تا کمپیوتر ها و دیگر وسایلضروری آن تأمین گردد و حتی برای دوسال معاش و دیگر نیازمندی های کارمنداندفاتر آن از سوی کشور های کمک کننده داده شد ولی بی عرضه گی ها و بیکفایتی های مسؤولان و زعامت کشور مانع اجرای این امرمهم ملی گردید. درپهلوی بی کفایتی ها، عوامل دیگری چون آشکار شدن تعداد شهروندان هر قوم نیزبه مثابه مانع دیگر برای اجرای این پروژه مهم و ضروری، سد راه شده است، زیرادر آن صورت موضوع اکثریت و اقلیت نیز در میان می آمد و این به ذوق زعامتکشور خوش نمی آمد. از جانبی همة، اگر این شناسنامه های الکترونیک توزیعمی گردید از آن روز دیگر حضور در نهاد های انتخاباتی برای گزینش نمایندهگان مردم و حتی رئیس جمهور بی تکلف انجام می گردید و گلیم تقلب و جعل ازروند انتخابات ها برچیده می شد و مردم ما شاهد برگزاری انتخابات روشن وشفاف می بودند ونیازی نمی بود تا برای گزینش رؤسای جمهوری و یا نماینده گانمردم در پارلمان، این همه تنش و جنجال ها در کشور بوجود می آمد و اوضاعدر کشور متشنج می گردید. نیات سوء و تعلل دم و دستگاه دولت سبب شد کههزینه های کلانی در این راه ضایع گردد و شهروندان کشور از داشتن چنین سندمعتبر بین المللی محروم گردند. کشور های کمک کننده ن


!منافع امریکا و افغانستان با هم گره خورده است

!رئيس جمهور جديد امريكا با ديد تازه به افغانستان نگاه كند

!برنامه هاي اقتصادي با جديت دنبال شوند

!فرمان ماتم ملی پسندیده است، اما بسنده نیست3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

وزیر دفاع ملی کشور استیضاح می‌شود

یک استاد دانشگاه کابل: نماینده‌گان از استیضاح وزیر دفاع سوء استفاده نکنند

مجلس نماینده‌گان تصمیم گرفته تا عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع ملی را در پی افزایش ناامنی‌ها در کشور در همین هفته استیضاح کند.

نعمت الله غفاری، معاون دوم مجلس که ریاست نشست علنی روز پنجشنبه هفته‌گذشته مجلس را به عهده داشت، گفت که فورم استیضاح وزیر دفاع ملی به هیأت اداری مجلس تحویل داده شده است.

نماینده‌گان می‌‌گویند که نا امنیهای جاری اکثر ولایت‌‌های کشور حوصله مردم را به حد نهایی رساندهاست و وزارت دفاع باید از سوی این مجلس استیضاح و در زمینه پاسخ بدهد.

براساس فیصله کمیته رؤسای شورای ملی، مراحل قانونی استیضاح وزیر دفاع ملی تکمیل شده است و استیضاح این وزیر در آجندای نشست عمومی مجلس در همین هفته قرار گرفته است.

اما هیأت اداری درحالی ادعای نماینده‌گان مبنی بر خلاف اصول داخلی بودن استیضاح وزیر دفاع را رد می کند که آنان همچنان برگفته خود تأکید دارند.

سلیمان حسینی استاد دانشگاه در مورد استیضاح وزیر دفاع گفت، از صلاحیت های روشن پارلمان این است که می تواند از هر وزیر در ارتباط با وزارتش در هر زمانی توضیح بخواهد، اما مسأله مهم این است که در پارلمان کارها بیشتر براساس سلیقه و منافع شخصی انجام می شود تا براساس منافع ملی و مردمی.

حسینی می گوید:بحث امنیت افغانستان به ارگان های امنیتی و در رأس آن به وزارات کلیدی دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی برمی گردد و اگر پارلمان واقعاً از اوضاع ناامنی نگران باشد و باید از وزارت دفاع که وزارت جنگ کشور است مخصوصاً در بحث های مربوط به مسایل امنیت داخلی، سیاست خارجی، نشست مسکو و برنامه استراتیژیک وزارت در قبال تقابل کشورهای عضو ناتو به رهبری امریکا با قدرت های شرقی وضاحت بخواهد.

این استاد دانشگاه، درباره اینکه برخوردهای سلیقه ای نماینده‌گان پارلمان در استیضاح وزیران چه مشکلی را حل می کند گفت، متاسفأنه تشویش هایی وجود دارد که با توجه به سابقه پارلمان در قسمت استیضاح وزیران و در نظر گرفتن منافع و روابط شخصی اعضای مجلس با وزیر و یا دامن زدن به مسایل قومی و لسانی ممکن است طرف وزارت دفاع را به چالش بکشاند و یا براساس زد و بند ها سرجای خود باقی بماند. چراکه قبلاً هم وزیر هایی بوده اند که خیلی لیاقت و شایستگی نداشتند اما براساس زد و بند با اعضای مجلس، رأی اعتماد گرفتند، درحالی‌که باید کارکردهای شان، مورد بررسی قرار می گرفت.

وی افزود: استیضاح وزیر دفاع ممکن است یک پروسه سیاسی باشد، همانطور که وظیفه وزیر مخابرات از سوی رئیس جمهور به تعویق درآمد و یا وزیر خارجه از سوی پارلمان رأی اعتماد نگرفت. متأسفانه ساختار و ترکیب طوری درست شده است که بیشتر وزرا براساس آدرس های قومی به پست های‌شان راه پیدا کرده اند و با توجه به این نکته ممکن است یک سری چالش ها و انگیزه های سیاسی پشت قضیه خواسته شدن وزیر دفاع باشد که البته این یک طرف قضیه است.

وی، درخصوص اینکه آیا امکان دارد وزیر دفاع، رد صلاحیت شود می گوید: این موضوع بستگی به این دارد که وزیر چقدر می تواند از خود دفاع کند و قناعت نماینده‌گان را کسب کند اما نگرانی از این است که از این موضوع سوء استفاده نشود، چرا که در افغانستان بیشتر افراد براساس منافع شخصی حرکت کرده اند و اگر استیضاح وزیر دفاع بخاطر مسایل سیاسی و رشوت ستانی باشد، نتیجه ای برای مردم نخواهد داشت.

 


FRESH NEWS

سازمان ملل متحد: افغانستان سال دشوار پیش رو دارد

2017-Jan-21 || 

دکتور عبدالله ازجامعه جهانی تقاضای کمک بیشتر کرد سازمان ملل متحد می‌گوید، افغانستان در سال ۲۰۱۷میلادی با جنگ‌های بیشتر، افزایش آواره گان داخلی و فقر فزاینده روبرو است. به گزارش خبر گزاری آلمان، دفتر سازمان ملل متحد درکابل  در سال روان میلادی چهار صدوپنجاه هزار آواره بیشتر جنگ در افغانستان را تخمین می‌زند. این در حالیست که در سال ۲۰۱۶حدودششصدوسی هزار آواره و بیجاشده داخلی درافغانستان  ثبت گردیده بود. برنامۀ عمل سالا...

درمجلس سنا: سخنان معين امنيتي شهر دبي توهين آميز است

2017-Jan-17 || 

رسانه هاي پاكستاني مي‌خواهند هوشدار امارات به پاكستان را تحت شعاع قرار دهند در پی انتقاد معین امنیتی شهر دبی از دولت افغانستان مبنی بر جان باختن پنج دیپلومات امارات متحده عرب در انفجاری در مهمانخانه والی قندهار، سناتوران در مجلس سنا سفیر افغانستان در این کشور را بیکاره خواندند. گزارش حاکیست، پس از کشته شدن دیپلومات‌های امارات متحده عرب در انفجار سه شنبه هفته گذشته در مهمانخانه والی قندهار،  رئیس پولیس شهر دبی، دولت افغانست...

بشیراحمد بیژن: رهبران، افغانستان را به گورستان و بناهای شرم تبدیل می کنند

2017-Jan-16 || 

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز گذشته طی حکمی به شورای امنیت ملی وظیفه سپرد تا در شهر قندهار یک بنای یادبود به نام دیپلومات های سفارت امارات متحده عرب احداث و لوح یادبود از آنان در مقر وزارت امور خارجه کشور نصب گردد. در همین حال رئیس پولیس دبی «ضاحی خلفان» در صفحه تویتر خویش نوشته است که با درنظرداشت محل وقوع حادثه که تحت تدابیر امنیتی قرار داشت، بنابر این مسؤولیت انفجار در قندهار و کشته شدن دیپلومات های امارات متحده عرب بر عهده ...

برخی از اعضای مجلس سنا: شورای عالی صلح ستون پنجم است

2017-Jan-15 || 

رئیس مجلس سنا: جای افرادی مانند حکیم مجاهد زندان می‌باشد پس از آن که شماری از اعضای مجلس سنا برخی از اعضای شورای عالی صلح را بر حمایت طالبان متهم کرد و بر بسته شدن درب این شورا تأکید کردند، رئیس مجلس سنا از حکومت خواست تا به نظام و بهبود آن توجه جدی کند. فرشته و مقدس خواندن گروه طالبان از سوی عبدالحکیم مجاهد، شورای عالی صلح را نیز با انتقادهای تندی روبه رو ساخته و اعضای مجلس سنا این شورا را ستون پنجم می‎خوانند. فضل الهادی مسلمیار ر...

رمضان بشردوست: مقامات امنیتی باید محاکمه شوند

2017-Jan-15 || 

حنیف اتمر مشاور ارشد شورای امنیت ملی افغانستان روز گذشته حمله بر مهمان خانه در قندهار را از سوی کشور خارجی عنوان کرد، اما داکتر رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در مجلس نماینده‌گان این گفته‌ها را رد می کند وآن‌را وابسته به عوامل درونی نظام می داند. بشردوست که دیروز در مجلس نماینده‌گان سخن می زد گفت، نه طالبان و نه پاکستان و نه هر افراط‌گر دیگری، مسؤول به خون کشیده شدن این سرزمین نیستند، بلکه رهبران حکومت وحدت ملی، مقامات امن...

معترضان در برابر سفارت پاکستان: سفارت پاکستان؛ لانه سازمان جاسوسی

2017-Jan-14 || 

عبدالحکیم مجاهد: طالبان فرشته‌های صلح و جنگ آنان بر حق است صدها شهروند کابل بامداد دیروز در برابر سفارت پاکستان در شهر کابل تجمع و شعار می‌دادند "کشتار بس است. ما صلح می‌خواهیم." به گفتۀ معترضان، این گردهمایی اعتراضی به دنبال حوادث اخیر خونین در شهر‌های کابل و قندهار راه اندازی شده بود. وزارت داخله اعلام کرده که شمار تلفات حملات انتحاری روز سه شنبه ۲۱ جدی کابل به ۳۸ کشته و ۸۶ زخمی و شمار قربانیان انفجارهای قندهار به شم...

عالمان دین در شمال: داعشیان دشمنان اسلام اند

2017-Jan-11 || 

عالمان دین در شمال داعشیان را تكفيري خواندند. صدها تن از عالمان دین شمال و باشنده‌گان ولایت بغلان در یک گردهمایی، داعشیان را گروه های تکفیری خوانده و از مردم خواستند در برابر این گروه ها بسیج شوند. این عالمان با تشکیل یک گردهمآیی در بغلان مرکزی تأکید کردند که داعشیان در صدد سوء استفاده از مردم افغانستان بر اهداف شوم خود هستند. مفتی نعمان فضلی عالم دین در این گردهمآیی گفت که برای مردم افغانستان داعش هنوز پدیدۀ غیر قابل باور است؛ ز...

سيد اسحاق گيلاني: حکومت وحدت ملي توانايي تأمين صلح در افغانستان را ندارد

2017-Jan-10 || 

شماري از چهره‌هاي سياسي و فعالان مدني در یک گردهمايي حکومت وحدت ملي افغانستان را به ناکارايي در پيشبرد روند صلح افغانستان متهم کرده و بر استقلاليت شوراي عالي صلح اين‌کشور تأکيد مي‌ورزند. سيد اسحاق گيلاني يکي از شرکت‌کننده گان اين گردهمايي تأکيد کرد که اگر شوراي عالي صلح افغانستان استقلال کامل نداشته باشد، تلاش‌هاي صلح فقط تلف کردن وقت خواهد بود. وي افزود: ما تلاش‌هاي خود را در روند صلح افغانستان انجام داده ايم، اما از ...

Previous   ||   Next