سرمقاله

!با انحصار قدرت سلامت نظام با خطر مواجه شده است

2017-May-20  || مکارم

دامنه‌ي بي اعتمادي ها نسبت به حکومت و رهبران اين دستگاه، با گذشت هر روز افزايش مي يابد. بيکاري، ناامني ها، انحصار قدرت به وسيله ي يک تيم و فساد رو به گسترش و برخي عوامل ديگر سبب شده است که اعتبار و مشروعيت حکومت زير پرسش برود و صداي مخالفت از هر سو در برابر قوم گرايي‌ و انحصار قدرت به وسيله ي تيم رييس جمهور بلند شده است. گروه ها و کساني که ديروز از رييس جمهور حمايت کردند و وي را به اريکه ي قدرت رسانيدند، امروز آن گروه ها نيز مخالفت شان را با سياست هاي حکومت ابراز مي دارند و عملکرد هاي تيم رييس جمهور را انتقاد مي کنند. برخي از آگاهان باور دارند که همه ي قدرت در تمام کشور در دست چند تن مي باشد که در ارگ بود و باش دارند و سرنوشت و آينده کشور را رقم مي زنند. اين تيم بالاي هيچ کس باور ندارد و همه را بيگانه تلقي مي کند. صلاحيت برخي از نهادهاي حکومتي نيز سلب و تصميم گيري هاي برخي از نهادهاي حکومتي زيرنام هاي گوناگون به مراکزي که به ارگ وصل اند داده شده است. اداره امور در نظر دارد که برخي از افراد را زير نام ظرفيت سازي و جذب و کادرها، مستقيماً استخدام کند و به برخي از نهادها و وزارت ها معرفي بدارد که اين تشبث و دخالت آشکار در امور کاري کميسيوني به نام اصلاحات اداري و خدمات ملکي و وزارت ها و ادارات حکومتي است. قرار است که همه ي رياست هاي ساختماني ادارات دولتي به وزارت شهرسازي تعلق بگيرد که اين برنامه در وسط سال، بي نظمي هاي زيادي را


!امریکا تا اکنون اشتباه کرده است

!میزان اخذ مالیه از شهروندان مورد بازبینی قرار گیرد

!تضاد های قومی را دفن کنید

!اسرار نشست چرخبال ها روشن شود3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

«بم مادر» یا توپ امیر عبدالرحمان خان!!

درست زماني امريکايي ها درة اچين را مورد حمله قرار دادند، بم مادر را در مرکز و پناه گاه مهم واستراتيژيک گروه داعش به صدا در آوردند و به شعاع بيشتر از دو کيلومتر منطقه را تکان دادند که به ابتکار روسيه نشستي در پيوند به صلح افغانستان در مسکو آغاز مي شد. اين بم يازده تن وزن و شانزده ميليون دالر قيمت دارد. به گفتة سايت ويکي ليکس، اين تونل ها با پول امريکايي ها با ارزش 316 ميليون دالر در زمان جهاد ساخته شده بود. حکومت افغانستان از اين حمله به عنوان همکاري مشترک نيرو هاي افغان و خارجي ياد کرد و آن را ضربة محکم بر تروريزم و دشمنان مردم افغانستان خواند و سخنگوي رييس جمهور با اين گفته که جريان هاي سياسي به تقاضاي مردم افغانستان که هميشه از رييس جمهور مي خواهند که هراس افگنان را نابود کند، بايد احترام بگذارند، بر تمامي آن سياست مداراني چون آقاي کرزي تاخت که اين حمله را بر رسم همدردي با داعش تقبيح کرد و آن را نقض حاکميت ملي خواند و افزود که اين بهانه يي براي استفاده از اسلحة خطرناک در کشور است.

وزارت دفاع اين حمله را ناگزيري خواند و گفت که اين حمله در همکاري و همآهنگي نيرو هاي افغان انجام شده است.

فرمانده نيرو هاي امريکايي، نيکلسن اين حمله را اسلحة دقيق برهدف دقيق خواند و داعشيان را وحشي توصيف کرد. شماري ها از اين حمله به عنوان يک تيرو دو فاخته ياد کردند و گفتند که اين نشان داد که رييس جمهوري امريکا براي نابودي داعش قاطعيت دارد و ترامپ گفت که امريکا بزرگترين اردوي جهان را دارد و اين حمله را ستود و افزود که نيرو هاي امريکايي در اين حمله کار شان را خوب انجام دادند.

وي علاوه کرد که صلاحيت کامل براي نيرو هاي امريکايي در افغانستان داده است؛ اما شماري از شهروندان افغان گفتند که امريکايي ها با اين کاردنبال هدف ديگري اند و بر صداقت امريکا در جنگ افغانستان ابراز بي اعتمادي کردند و گفتند که پناه گاه تروريستان در آنسوي سرحد است، هرگاه امريکا در اين مبارزه صادق است، بايد لانه هاي اصلي طالبان را در آنسوي ديورند نابود کند.

دراين ميان، آنچه نمي تواند بي ارتباط به اين حمله باشد، همانا نشستي است که همزمان به آن در مسکو براي صلح افغانستان برگزار مي شد. نشست در مسکو در حالي صورت گرفت که روسيه متهم به پشتيباني از طالبان است. هرچند موضوع پشتيباني روسيه از طالبان چيز تازه نيست و به اضافه از يک سال و حتا پيشتر از آن مي گذرد و اما پشتيباني روسيه از طالبان پس از آن آفتابي شد که گزارش هايي از کمک هاي تجهيزاتي روسيه به طالبان و ايجاد پايگاه نظامي براي طالبان در آنسوي سرحد در تاجيکستان از سوي روسيه رسانه يي شدو  پس از آن سفر جنرالان روسي به وزيرستان و بازديد آنان از ولايت هاي شرقي افغانستان را رسانه هاي پاکستاني منتشر کردند؛ اما در آخرين مورد اظهارات ، مقام هاي  امنيتي ولايت ارزگان در پيوند به  همکاري نظامي افسران روسي به طالبان در اين ولايت خيلي تکان دهنده است. اين در حالي است که روس ها تأکيد مي کنند هدف از تماس شان استقرار صلح در  افغانستان است و هرگز طالبان را کمک مالي وتجهيزاتي نمي کنند.

به دنبال نشر گزارش ها در پيوند به پشتيباني روسيه از طالبان، سفارت روسيه در کابل ادعاها دربارة حمايت مسکو از گروه طالبان را "اتهام هاي  بيبنياد و فاقد مسؤوليت"و "شايعات و خيال هاي خام"خوانده وخواهان اسناد در اين زمينه شده است. سفارت روسيه پس از آن چنين واکنش نشان داد که روز گذشته رييس جمهوري افغانستان، پشتيباني روسيه از طالبان را اشتباه خواند و همچنان  مقام هاي دولتي، نماينده گان مجلس و مقام هاي ارشد پوليس افغانستان، با اشاره به بازديد هيأت نظامي روسي در وزيرستان، روسيه را متهم به حمايت از تروريسم مي کنند. پيش از اين، مقام هاي امريکايي به شمول جوزف ووتل، فرمانده فرماندهي مرکزي ارتش امريکا، روسيه را به حمايت مالي و فراهم سازي تجهيزات جنگي به طالبان، متهم کردهاند.

کمک روسيه براي طالبان بيشتر واکنش هاي منفي را به دنبال داشت؛ زيرا مردم افغانستان روسيه را کشور مهاجم مي خوانند که در سال 1358 بر افغانستان حمله کرد و تمامي رخداد ها و بدبختي هاي کنوني را محصول تجاوز روسيه مي دانند. مردم مي گويند که روس ها هرگز نيت نيک و انساني در پيوند به صلح افغانستان نداشته ؛ بلکه هر از گاهي در صدد انتقام گيري از مردم افغانستان است و با اين عمل خود مي خواهد پاي امريکا را در افغانستان بيشتر دخيل بسازد و با زمينگير شدن امريکا در افغانستان به اهداف خود برسد تا به اين وسيله هم انتقام از مردم افغانستان و هم از امريکا بگيرد. از اين  رو روسيه از آغاز ورود امريکا به افغانستان در پي ثبات در افغانستان نبوده و مانند پاکستان با بازي دوگانه در تلاش عميق تر کردن بحران افغانستان بوده است؛ اما اين حرف مقام هاي روسي را  نمي توان از نظر دور داشت که آنان خواهان اسناد در بارة  مداخلة روسيه در افغانستان شدند؛ زيرا خارجي ها با داشتن امکانات و وسايل پيشرفته از چنين توانايي برخوردار اند.

حکومت افغانستان در برابر کمک  هاي روسيه به طالبان واکنش تند نشان داده و اين را خلاف  اصل همجواري و
همسايه گي نيک مي خواند و از روسيه خواسته است تا بجاي همکاري با طالبان با تشديد همکاري با حکومت افغانستان، براي تأمين صلح در اين کشور صادقانه کار کند. اين رويکرد روسيه خشم رهبران و مقام هاي صلح حکومتي ومردم افغانستان را در پي داشته است. چنان که  رييس جمهوري کشور گفت "هر کس که فکر ميکند از راه کمک به دشمنش به خود کمک مي کند، در اشتباه است. هرکسي ميان تروريست خوب و بد تفکيک قايل شود اشتباه
مي کند. به همين گونه سخنگويان رياست جمهوري و رياست اجراييه و ساير نهاد هاي حکومتي هر از گاهي در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران و در نشست هاي  مطبوعاتي موقف حکومت را در اين باره صريح و روشن ابراز کرده اند و اين عمل روسيه را پيچيده شدن اوضاع منطقه به نفع تروريزم خوانده اند.

آگاهان امور، روسيه را به خويشتن داري فراخوانده و از روسيه مي خواهند که بار ديگر تجربة تلخ تجاوز سال هاي دهة هشتاد را در افغانستان تکرار نکند؛ زيرا که به باور آنان هر مهاجمي در افغانستان پا در گل مانده است و با گذاشتن باري از دشواري ها به دوش مردم افغاننستان، شرمسار و سياه رو از اين کشور بيرون شده اند. پس بر  حکومت است تا اسناد مؤثق را در پيوند به مداخلة روسيه در افغانستان جمع آوري کند و در اين زمينه از اسنادي که در اختيار آقاي احمدزي است، نيز استفاده کند.

شماري ها دراين باره ابراز شک و ترديد کرده و در عقب اين سناريو دستان قدرت هاي کلان و شبکه هاي استخباراتي را براي کشاندن افغانستان به ميدان نبرد بين المللي تصور مي کنند. از اين رو به حکومت پيشنهاد مي کنند که هر از گاهي به نظريه هاي آگاهان سياسي کشور ، توجه کرده و از نظريه هاي آنان استفاده کند؛ اما شگفت آور اين است که مردم افغانستان به جنگ امريکا در اين کشور باور نداشته و مي گويند که امريکا دنبال منافع استراتيژيک خود در افغانستان است و از حکومت مي خواهند که به جاي قرباني کردن مردم افغانستان در پاي منافع قدرت هاي بزرگ از اختلاف آنان به نفع صلح و ثبات و منافع ملي افغانستان بهره بگيرد. مردم افغانستان با توجه به  پروژه داعش و بازي هاي پشت پردة آن به حکومت افغانستان مشوره مي دهند که در اين رابطه دقت کرده و گام هاي روشن بردارد تا افغانستان را قرباني منافع قدرت هاي کلان نکند. از اين رو اشتراک افغانستان را در نشست مسکو مهم خواندند و به اين باور اند که افغانستان مي تواند با اتخاذ سياست بيطرفانه و فعال از رقابت امريکا و روسيه به سود ملي استفاده کند و اين را نشان دهندة تحرک تازه در دستگاه سياسي افغانستان عنوان کردند. هرچند نشست مسکو زير پوشش بمباران امريکايي ها در اچين ننگرهار رفت و اين حمله با حمله واکنش هاي مثبت و منفي را در پي داشت. شماري ها از اين حمله به عنوان گامي براي نابودي کامل مخالفان مسلح و  به ويژه گروه داعش عنوان کردند و آن را قاطعيت امريکا براي نابودي گروه هاي تروريستي در همآهنگي کامل با حکومت افغانستان نام بردند و از آن استقبال کردند؛ اما بودند کساني که اين حمله را پرسش برانگيز خواندند  و به  صداقت امريکايي ها در جنگ افغانستان انگشت نهاده و از اين حمله به عنوان يک بم و چند هدف يادآوري کرده اند. از اين رو استدلال  مي کنند  که هرگاه امريکايي ها به گونة واقعي قصد نابودي هراس افگنان را دارد، بايد لانه هاي آنان را در آنسوي ديورند بمباران کند. به همين دليل اين حمله را پاسخ امريکا به نشست مسکو تحليل کردند و در ضمن حمله بر اچين را مرتبط به سفر مشاور امنيت ملي امريکا به افغانستان و گفت و گوهاي وي با مقام هاي افغان و هند دانسته اند که کاخ سفيد پس از گزارش مک ماستر آخرين تصميم خود در مورد افغانستان را مي گيرد. با توجه به پيچيده شدن جنگ افغانستان، حکومت بايد اين گونه بازي هاي نظامي را به دقت تحت نظر داشته باشد تا مبادا مردم افغانستان قرباني اين گونه بازي هاي خطرناک نظامي شوند؛ زيرا اين بازي هاي نظامي چند پهلو و  داراي زاويه هاي تاريک بوده و به ساده گي نمي توان به داوري آنها پرداخت. به گونة مختصر گفته مي توان که اين بم شبه توپ عبدالرحمان خان است که در محل موضع منفجر (دانگه يي) شد و به پاسخ  ديگران گفت « اينجا که چنين است؛ پس آنجا چه حال خواهد بود. يعني  تأثير اين بم آهسته آهسته موج تازه پيدا مي کند و  ترس آن مي رود که توطيه کلاني بر ضد حکومت و مردم افغانستان در عقب آن قرار نداشته باشد.

 

 


مقاله های سیاسی

نگـذارید قـوت های مسـلح ما سیاسی و تنظیمی شوند

2017-May-21 ||  احمد سعیدی

روز  سه شنبه مورخ 26 ثور 1396 بنا به دعوت آقاي طارق شاه بهرامي سرپرست وزارت دفاع ملي به مقر آن وزارت رفته بودم، تعداد ديگري از کارشناسان سياسي و نظامي نيز حضور داشتند. نخست آقاي بهرامي وضعيت جنگ و دفاع مستقلانة قوت هاي مسلح را در نبرد سرنوشت ساز حق عليه باطل همه جانبه به حاضرين معلومات داد بعداً آقاي وزير صميمانه تقاضا نمود تا، هر يک به نوبت ديدگاه خود را جهت بهبود وضعيت در قواي مسلح با وي شريک سازيم از صحبت ها، برده باري، درجه تحصيل  و حوصله مندي آقاي بهرامي و آنچه را که صادقانه به ما شريک ساخت دريافتم که آقاي طارق شاه بهرامي انتخاب مناسبي است به وزارت دفاع ملي. هم جوان است و هم آب ديده در جبهات جنگ و دفاع. دوستان ديگر که از اقشار مختلف نهاد هاي سياسي و مدني نماينده گي مي‌کردند ابراز نظر کردند، اما من و جناب جنرال يارمند سابق معين وزارت امور داخله از سياسي شدن ارودي...

ترکیه؛ کشوری که برایم شناخت‌ناپذیر شده است

2017-May-21 ||  محمد فتح‌الله گولن

هفته گذشته رييس جمهوري امريکا و رييس جمهوري ترکيه در کاخ سفيد باهم ملاقات نمودند و محور ملاقات آنها را. مبارزه در برابر داعش، آيندة سوريه و بحران مهاجرين، مسايل مشترکِ امريکا و ترکيه تشکيل مي داد. ولي، ترکيه‌اي که يک زماني در راستاي کامل ساختن دموکراسي و پايه‌گذاريِ يک باورِ معتدلِ لائيک، يک کشور اميدبخش به حساب مي‌آمد، اکنون به دست رييس جمهوري افتاده است که براي دست يافتن به اقتدارگرايي و براي آن‌که مخالفانش را به زانو درآورد، هرچه از دستش بيايد انجام مي‌دهد و ترکيه در دست چنين شخص، شناخت ناپذير شده است. غرب بايد ترکيه را براي بازگشت به سوي دموکراسي، ياري کند. ملاقات اخير و نشست کشورهاي عضو ناتو که قرار است در هفتة روان برگزار شود را بايد فرصت خوبي براي اين کار دانست. اردوغان، در پي کودتاي منفورِ 15 جولاي که در سال گذشته به وقوع پيوست، در برابر انسان...

چرا پاکستان می خواهد امریکا در افغانستان شکست بخورد؟

2017-May-20 ||  نویسنده: لارنس سیلین، دک

پاکستان، چين را به عنوان شريك، همکار و دوست استراتيژيک خود مي بيند، نه ايالات متحدة امريکا را. پاکستان همواره افغانستان را به مثابه ي يک کشور مشتري يا بازار مصرفي محصولات پاکستاني و يک ديوار حائل امنيتي در برابر نفوذ و محاصرة بالقوة اقتصادي هندوستان بر مناطق داراي منابع غني آسياي مرکزي مشاهده مي نمايد. حالا پاکستان انگيزة اقتصادي قابل توجه براي حذف کشور هاي غربي دارد تا آنان را از سرمايه گذاري و حفظ نفوذ آنان در افغانستان جلوگيري کند. پروژة مشترک پاکستان و چين که «دهليز بازرگاني چين –پاکستان» نام دارد؛ بخشي از کمربند بزرگ راه تجارتي چين است که به هدف اتصال آسيا از طريق راه هاي زميني و دريايي به مناطق اقتصادي راه اندازي شده است. دهليز بازرگاني چين –پاکستان؛ يک پروژه زيربنايي و يک ستون فقرات شبکة حمل و نقل و داد و ستد کالاهاي بازرگاني است که چين ر...

همواره قربانی های ملت را رهبران خودخوانده تاراج کرده اند

2017-May-20 ||  مهرالدین مشید

نمي دانم از کجا آغاز بايد کرد و با چه حرف هايي بايد سخن گفت؛ زيرا هر آغازي در اين کشور بي سرانجام و هر سخني در آن بي سرانجام و بدون اتمام حجت باقي مانده است. از همين رو است که هر روز در اين کشور، تاريخ تکرار مي شود، بازيکنان اش هم ناموفق تر از گذشته از آب بيرون مي شوند و هر از گاهي، آنان به گونة آدم هاي گويي تحريف شده، تکراري و خسته کننده رخ مي نمايند. از اين رو نسل هاي اين جامعه از گذشته تا امروز با مسخ و جعل تاريخ رو به رو اند. اين در حالي است که شهروندان اين کشور در هر برهه يي از تاريخ براي بدست آوردن آزادي و توسعة آگاهي و تحقق عدالت اجتماعي، قرباني هاي بزرگي را متحمل شده اند؛ اما با تأسف که اين قرباني ها در هر مقطع تاريخي به تاراج رهبران خودخوانده رفته است. مردم افغانستان تنها در چهار دهة اخير بازنده نبوده‌اند و دستآوردهاي شان پس از رويارويي هاي خونين با بزرگترين ارت...

باید حامیان تروریستان از داخل نظام تصفیه شوند!

2017-May-17 ||  صدیق الله توحیدی

چرا پرده از ماجراهاي حمله بر بيمارستان سردار محمد داوود و قول اردوي 209 شاهين برداشته نمي شود؟ هر حمله انتحاري و پيچيده اي که انجام مي شود، دولت کميسيوني را مؤظف مي کند تا مسأله را تحقيق نموده، عاملان اين گونه حوادث، به پنجه قانون سپرده شوند. اين رسم از دوران رئيس جمهور کرزي به حکومت وحدت ملي به ميراث رسيد و برخلاف توقع، هيچ گونه اقدامي مؤثري را اين کميسيون ها انجام نمي دهند. کميسيون بررسي حمله بر بيمارستان چهارصد بستر فقط اذعان کرد که گويا غفلت وظيفوي بوده و خاطيان به سارنوالي معرفي شدند اما درمورد عمال نفوذي دشمن به ويژه فردي بنام داکتر شاکر ( ناشر) توضيحات لازم ارايه نکرد.  در مورد حمله تروريستي برقول اردوي 209 شاهين نيز فقط اعلام شد که افرادي در داخل قول اردو نفوذ کرده بودند، اما نه نام آن ها افشاء شد ونه هم افرادي که تروريستان را تضمين کرده بودند بازداشت شد...

غـربی‌ها سیاسـت شـان‌را درباره خط دیورنـد به اساس واقعیت‌های تاریخ تغییر بدهند

2017-May-16 ||  عبدالحمید مبارز

نايب رييس پارلمان اروپا اخيراً گفت که «براي از بين بردن تروريزم زمان آن فرا رسيده که اشتباه تاريخي در درست کردن خط ديورند جبران و بازبيني کاملي در اين راستا براساس واقعيت‌هاي تاريخي  انجام شود.» ريچاردچارنسکي نايب رييس پارلمان اروپا با بيان اين که مرز پاکستان وافغانستان به مکاني براي تروريزم جهاني تبديل شده، گفت: نياز است تا اروپا وامريکا سياست خود را در افغانستان براي تحقق يک صلح بادوام تغيير دهند. چارنسکي گفت:پاکستان براي اين که بتواند به کنترول خود بر ديورند احاطه داشته باشد، به دخالت و بي ثباتي در اين منطقه ادامه خواهدداد. وي افزود، نياز است تا کشورهاي غربي سياست خود در قبال ديورند را رها کرده و مرز بندي در اين منطقه را بر اساس تاريخ وواقعيت ها احياء کنند و بلوچ ها و قبايل پشتون که به زور از اين منطقه اخراج شده اند مجدداً به منطقه و تحت حکومت اف...

آقای رییس جمهور! پـروژه تاپی چه شـد؟

2017-May-16 ||  احمد سعیدی

بند سلما با عشق و علاقة فراواني افتتاح شد. آغاز کار بند کمال خان در نيمروز نيز تصاويرش چوک هاي شهر کابل را پر کرده است. از پروژه کاسا 1000 که خيلي ما به آن دل بسته بوديم تا هنوز خبري نيست، گرچه افغانستان از چندي به اينسو در تلاش است  تا با توجه به کشف منابع هايدرو کاربني، خود در راستاي خودکفايي گام بردارد، اما نياز اين کشور به منابع انرژي همچنان بسيار است که ساليان زيادي را دربر خواهد گرفت. واقعيت اين است که نياز افغانستان به دريافت انرژي از خارج، از گذشته هاي دور خيلي زياد بوده است، اما اخيراً چينايي ها سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز در منطقه شمال افغانستان کرده اند که ظاهراً کم کم به سطحي مي رسد که تا حدي مشکلات محدود از گرد و نواحي خود را حل نمايد. به باور من  آن چيزي که در حال حاضر از همه مهم تر در مورد افغانستان مطرح است، طرح تاپي است که در واقع گاز ترکمنستان را ...

نداشتن مرزهای دفاعی معضلی که افغانستان را آسیب پذیر ساخته است

2017-May-15 ||  محمدعلی مهرزاد

روزي يک نفر از حضرت علي(ک) پرسيد که چه قدر زمان خلافت حضرت ابوبکر صديق (رض) و حضرت عمر(رض) خيلي خجسته وخوب بود. حضرت علي به شخص مذکور گفت: که خلافت حضراتي چون من رعاياي داشتند، ولي من چون تو رعاياي دارم اين است فرق وتفاوت. بنابران، اين بحث که فردجامعه را مي سازد يا جامعه فرد را؛ ويا اصولاً فرد وجامعه دايماً درحال ساختن وپرداختن يکديگرند.پيغمبربزرگوار(ص) کوشش شان درين مورد به دومرحله صورت گرفت : يعني مرحله فردسازي(13سال مکه) ومرحله جامعه سازي( 10سال مدينه)، اما درمرحله فردسازي مکه مي بينيم که آن حضرت اين (فرد) راچگونه مي سازد، فرددرکاروان جامعه به سر مي برد و در مسير تاريخي اين کاروان درحرکت است. در حالي که درکشورما اين کاروان سالاران به تفنگ سالاران مبدل شدند؛زمان ومکان را براي خشونت و افراط‌گرايي مذهبي وفساد اداري مساعد ساختند.  درين صورت بدون شک، روابط اجتماعي فاسدا...

Previous   ||   Next