سرمقاله

!فساد، لکه ی ننگ برپیشانی حکومت

2017-Apr-18  || 

در نشست هاي بين المللي و در ملاقات مقامات بلند پايه کشورهاي خارجي با رهبران حکومت افغانستان، نخستين موضوع که مطرح و به بحث گرفته مي شود، گسترش فساد اداري و تعهد رهبران حکومت در امر مبارزه بر ضد اين مرض مزمن است. پس از شکست طالبان و تشکيل اداره موقت و با توجه به کمک هاي جهاني که در افغانستان سرازير شد، باندهاي مافيايي فساد در سطح ملي و بين المللي فعال شدند و در اين شبکه ها برخي از مقامات بلند پايه دولت افغانستان و کشورهاي بيروني هم شامل گرديدند و سرانجام بيشتر مساعدت هاي بين المللي حيف و ميل شد. با پايان يافتن دوره رياست جمهوري حامدکرزي و شکل گيري حکومت به اصطلاح وحدت ملي و شعار هايي که در دوران کارزارهاي انتخاباتي سر داده مي شد فکر مي گرديد گراف فساد در کشور سير نزولي را طي خواهد کرد ولي با توجه به چند سالي که از عمر حکومت مي گذرد و تجربه نشان داده است نه تنها که فساد کاهش نيافته است بل دامنه يي گراف فساد هم گسترش يافته است. به هيمن منظور است هر زماني که يک مقام کشور بيروني به افغانستان سفري مي داشته باشد خبر مبارزه برضد فساد بالا مي گيرد. در ديدار مک مستر مشاور امنيت ملي امريکا با رهبران حکومت نيز موضوع گسترش فساد در کشور مطرح شد. حال پرسشي است  که چرا با وجود نهادهاي متعدد مبارزه بر ضد فساد و تعهد مقامات حکومت و وعده هاي آنها، هنوزهم موضوع فساد لکه ننگي به پيشاني حکومت است؟ در بسياري از نهادهاي دولتي و قرارداد هايي که ص


امریکا متعهد به همکاری با افغانستان است

!درنگی به گفته های دیروز کرزی

!از نابود سازی پایگاه های تروریستان استقبال می کنیم

!شهر کابل بسیار وحشتناک شده است3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

«بم مادر» یا توپ امیر عبدالرحمان خان!!

درست زماني امريکايي ها درة اچين را مورد حمله قرار دادند، بم مادر را در مرکز و پناه گاه مهم واستراتيژيک گروه داعش به صدا در آوردند و به شعاع بيشتر از دو کيلومتر منطقه را تکان دادند که به ابتکار روسيه نشستي در پيوند به صلح افغانستان در مسکو آغاز مي شد. اين بم يازده تن وزن و شانزده ميليون دالر قيمت دارد. به گفتة سايت ويکي ليکس، اين تونل ها با پول امريکايي ها با ارزش 316 ميليون دالر در زمان جهاد ساخته شده بود. حکومت افغانستان از اين حمله به عنوان همکاري مشترک نيرو هاي افغان و خارجي ياد کرد و آن را ضربة محکم بر تروريزم و دشمنان مردم افغانستان خواند و سخنگوي رييس جمهور با اين گفته که جريان هاي سياسي به تقاضاي مردم افغانستان که هميشه از رييس جمهور مي خواهند که هراس افگنان را نابود کند، بايد احترام بگذارند، بر تمامي آن سياست مداراني چون آقاي کرزي تاخت که اين حمله را بر رسم همدردي با داعش تقبيح کرد و آن را نقض حاکميت ملي خواند و افزود که اين بهانه يي براي استفاده از اسلحة خطرناک در کشور است.

وزارت دفاع اين حمله را ناگزيري خواند و گفت که اين حمله در همکاري و همآهنگي نيرو هاي افغان انجام شده است.

فرمانده نيرو هاي امريکايي، نيکلسن اين حمله را اسلحة دقيق برهدف دقيق خواند و داعشيان را وحشي توصيف کرد. شماري ها از اين حمله به عنوان يک تيرو دو فاخته ياد کردند و گفتند که اين نشان داد که رييس جمهوري امريکا براي نابودي داعش قاطعيت دارد و ترامپ گفت که امريکا بزرگترين اردوي جهان را دارد و اين حمله را ستود و افزود که نيرو هاي امريکايي در اين حمله کار شان را خوب انجام دادند.

وي علاوه کرد که صلاحيت کامل براي نيرو هاي امريکايي در افغانستان داده است؛ اما شماري از شهروندان افغان گفتند که امريکايي ها با اين کاردنبال هدف ديگري اند و بر صداقت امريکا در جنگ افغانستان ابراز بي اعتمادي کردند و گفتند که پناه گاه تروريستان در آنسوي سرحد است، هرگاه امريکا در اين مبارزه صادق است، بايد لانه هاي اصلي طالبان را در آنسوي ديورند نابود کند.

دراين ميان، آنچه نمي تواند بي ارتباط به اين حمله باشد، همانا نشستي است که همزمان به آن در مسکو براي صلح افغانستان برگزار مي شد. نشست در مسکو در حالي صورت گرفت که روسيه متهم به پشتيباني از طالبان است. هرچند موضوع پشتيباني روسيه از طالبان چيز تازه نيست و به اضافه از يک سال و حتا پيشتر از آن مي گذرد و اما پشتيباني روسيه از طالبان پس از آن آفتابي شد که گزارش هايي از کمک هاي تجهيزاتي روسيه به طالبان و ايجاد پايگاه نظامي براي طالبان در آنسوي سرحد در تاجيکستان از سوي روسيه رسانه يي شدو  پس از آن سفر جنرالان روسي به وزيرستان و بازديد آنان از ولايت هاي شرقي افغانستان را رسانه هاي پاکستاني منتشر کردند؛ اما در آخرين مورد اظهارات ، مقام هاي  امنيتي ولايت ارزگان در پيوند به  همکاري نظامي افسران روسي به طالبان در اين ولايت خيلي تکان دهنده است. اين در حالي است که روس ها تأکيد مي کنند هدف از تماس شان استقرار صلح در  افغانستان است و هرگز طالبان را کمک مالي وتجهيزاتي نمي کنند.

به دنبال نشر گزارش ها در پيوند به پشتيباني روسيه از طالبان، سفارت روسيه در کابل ادعاها دربارة حمايت مسکو از گروه طالبان را "اتهام هاي  بيبنياد و فاقد مسؤوليت"و "شايعات و خيال هاي خام"خوانده وخواهان اسناد در اين زمينه شده است. سفارت روسيه پس از آن چنين واکنش نشان داد که روز گذشته رييس جمهوري افغانستان، پشتيباني روسيه از طالبان را اشتباه خواند و همچنان  مقام هاي دولتي، نماينده گان مجلس و مقام هاي ارشد پوليس افغانستان، با اشاره به بازديد هيأت نظامي روسي در وزيرستان، روسيه را متهم به حمايت از تروريسم مي کنند. پيش از اين، مقام هاي امريکايي به شمول جوزف ووتل، فرمانده فرماندهي مرکزي ارتش امريکا، روسيه را به حمايت مالي و فراهم سازي تجهيزات جنگي به طالبان، متهم کردهاند.

کمک روسيه براي طالبان بيشتر واکنش هاي منفي را به دنبال داشت؛ زيرا مردم افغانستان روسيه را کشور مهاجم مي خوانند که در سال 1358 بر افغانستان حمله کرد و تمامي رخداد ها و بدبختي هاي کنوني را محصول تجاوز روسيه مي دانند. مردم مي گويند که روس ها هرگز نيت نيک و انساني در پيوند به صلح افغانستان نداشته ؛ بلکه هر از گاهي در صدد انتقام گيري از مردم افغانستان است و با اين عمل خود مي خواهد پاي امريکا را در افغانستان بيشتر دخيل بسازد و با زمينگير شدن امريکا در افغانستان به اهداف خود برسد تا به اين وسيله هم انتقام از مردم افغانستان و هم از امريکا بگيرد. از اين  رو روسيه از آغاز ورود امريکا به افغانستان در پي ثبات در افغانستان نبوده و مانند پاکستان با بازي دوگانه در تلاش عميق تر کردن بحران افغانستان بوده است؛ اما اين حرف مقام هاي روسي را  نمي توان از نظر دور داشت که آنان خواهان اسناد در بارة  مداخلة روسيه در افغانستان شدند؛ زيرا خارجي ها با داشتن امکانات و وسايل پيشرفته از چنين توانايي برخوردار اند.

حکومت افغانستان در برابر کمک  هاي روسيه به طالبان واکنش تند نشان داده و اين را خلاف  اصل همجواري و
همسايه گي نيک مي خواند و از روسيه خواسته است تا بجاي همکاري با طالبان با تشديد همکاري با حکومت افغانستان، براي تأمين صلح در اين کشور صادقانه کار کند. اين رويکرد روسيه خشم رهبران و مقام هاي صلح حکومتي ومردم افغانستان را در پي داشته است. چنان که  رييس جمهوري کشور گفت "هر کس که فکر ميکند از راه کمک به دشمنش به خود کمک مي کند، در اشتباه است. هرکسي ميان تروريست خوب و بد تفکيک قايل شود اشتباه
مي کند. به همين گونه سخنگويان رياست جمهوري و رياست اجراييه و ساير نهاد هاي حکومتي هر از گاهي در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران و در نشست هاي  مطبوعاتي موقف حکومت را در اين باره صريح و روشن ابراز کرده اند و اين عمل روسيه را پيچيده شدن اوضاع منطقه به نفع تروريزم خوانده اند.

آگاهان امور، روسيه را به خويشتن داري فراخوانده و از روسيه مي خواهند که بار ديگر تجربة تلخ تجاوز سال هاي دهة هشتاد را در افغانستان تکرار نکند؛ زيرا که به باور آنان هر مهاجمي در افغانستان پا در گل مانده است و با گذاشتن باري از دشواري ها به دوش مردم افغاننستان، شرمسار و سياه رو از اين کشور بيرون شده اند. پس بر  حکومت است تا اسناد مؤثق را در پيوند به مداخلة روسيه در افغانستان جمع آوري کند و در اين زمينه از اسنادي که در اختيار آقاي احمدزي است، نيز استفاده کند.

شماري ها دراين باره ابراز شک و ترديد کرده و در عقب اين سناريو دستان قدرت هاي کلان و شبکه هاي استخباراتي را براي کشاندن افغانستان به ميدان نبرد بين المللي تصور مي کنند. از اين رو به حکومت پيشنهاد مي کنند که هر از گاهي به نظريه هاي آگاهان سياسي کشور ، توجه کرده و از نظريه هاي آنان استفاده کند؛ اما شگفت آور اين است که مردم افغانستان به جنگ امريکا در اين کشور باور نداشته و مي گويند که امريکا دنبال منافع استراتيژيک خود در افغانستان است و از حکومت مي خواهند که به جاي قرباني کردن مردم افغانستان در پاي منافع قدرت هاي بزرگ از اختلاف آنان به نفع صلح و ثبات و منافع ملي افغانستان بهره بگيرد. مردم افغانستان با توجه به  پروژه داعش و بازي هاي پشت پردة آن به حکومت افغانستان مشوره مي دهند که در اين رابطه دقت کرده و گام هاي روشن بردارد تا افغانستان را قرباني منافع قدرت هاي کلان نکند. از اين رو اشتراک افغانستان را در نشست مسکو مهم خواندند و به اين باور اند که افغانستان مي تواند با اتخاذ سياست بيطرفانه و فعال از رقابت امريکا و روسيه به سود ملي استفاده کند و اين را نشان دهندة تحرک تازه در دستگاه سياسي افغانستان عنوان کردند. هرچند نشست مسکو زير پوشش بمباران امريکايي ها در اچين ننگرهار رفت و اين حمله با حمله واکنش هاي مثبت و منفي را در پي داشت. شماري ها از اين حمله به عنوان گامي براي نابودي کامل مخالفان مسلح و  به ويژه گروه داعش عنوان کردند و آن را قاطعيت امريکا براي نابودي گروه هاي تروريستي در همآهنگي کامل با حکومت افغانستان نام بردند و از آن استقبال کردند؛ اما بودند کساني که اين حمله را پرسش برانگيز خواندند  و به  صداقت امريکايي ها در جنگ افغانستان انگشت نهاده و از اين حمله به عنوان يک بم و چند هدف يادآوري کرده اند. از اين رو استدلال  مي کنند  که هرگاه امريکايي ها به گونة واقعي قصد نابودي هراس افگنان را دارد، بايد لانه هاي آنان را در آنسوي ديورند بمباران کند. به همين دليل اين حمله را پاسخ امريکا به نشست مسکو تحليل کردند و در ضمن حمله بر اچين را مرتبط به سفر مشاور امنيت ملي امريکا به افغانستان و گفت و گوهاي وي با مقام هاي افغان و هند دانسته اند که کاخ سفيد پس از گزارش مک ماستر آخرين تصميم خود در مورد افغانستان را مي گيرد. با توجه به پيچيده شدن جنگ افغانستان، حکومت بايد اين گونه بازي هاي نظامي را به دقت تحت نظر داشته باشد تا مبادا مردم افغانستان قرباني اين گونه بازي هاي خطرناک نظامي شوند؛ زيرا اين بازي هاي نظامي چند پهلو و  داراي زاويه هاي تاريک بوده و به ساده گي نمي توان به داوري آنها پرداخت. به گونة مختصر گفته مي توان که اين بم شبه توپ عبدالرحمان خان است که در محل موضع منفجر (دانگه يي) شد و به پاسخ  ديگران گفت « اينجا که چنين است؛ پس آنجا چه حال خواهد بود. يعني  تأثير اين بم آهسته آهسته موج تازه پيدا مي کند و  ترس آن مي رود که توطيه کلاني بر ضد حکومت و مردم افغانستان در عقب آن قرار نداشته باشد.

 

 


مقاله های سیاسی

سیاست نامۀ بی ثبات افغانی

2017-Apr-19 ||  عبدالناصر نورزاد

چيستي شناسي سياسي: در بحث سياسي بودن و سياست شناس شدن، ما افغان ها ماشاالله کمبود کادر نداريم. هر گوشه و کنار کشور و ولايت و ولسوالي را بگذاريد، اگر به محلة که خود در آن زنده گي مي کنيد، برويد، نه تنها از طبقه تحصيل يافته و چيز فهم بل از کسبه کار و افراد عادي آن جامعه بپرسيد، ساعت ها براي تان، در مورد سياست جهان و افغانستان معلومات ارايه خواهد کرد. اين هم از برکت چهل سال خشونت و دگرگوني هاي خشن سياسي است که افراد جامعه افغاني را اگر از يک طرف متفرق و پيرو ايده هاي مختلف ايدئولوژيک، فکري و تباري و مذهبي ساخته از طرف ديگر درک سياسي مردم را بلند برده است. شعور سياسي موضوع کاملاً مجزا و تافتة جدا بافته از درک سياسي است که در قدم اول مستلزم داشتن درک سياسي است. يعني تا زماني که شما درک سياسي نداشته باشيد، شعور سياسي نخواهيد داشت. شعور سياسي اساساً به ملزمات همچو درک سياسي و د...

«ما زمانی می توانیم آینده را به آغوش بکشیم که جامعۀ خردمند بار آییم»

2017-Apr-19 ||  ترجمه: سهراب عمر نويسنده:

اهميت علم، حقيقتي است که از گذشته ها به اينسو در کانون توجه انسان‌ها بوده است. اين علم است که انسان را از ساير موجودات متمايز ساخته و به آن برتري داده است. سجده کردن فرشته‌گان به حضرت آدم  چه به معناي انقياد از او و چه به معناي پذيرفتنِ بزرگي و برتري اش؛ بر مبناي همين حکمت است. خداوند  با آموختنِ «اسماي الهي» به حضرت آدم، او را فضيلت و برتري بخشيده بود. از آنجا که اسماء را نمي توان جدا از مُسَمّا تلقي کرد، پس آنچه خداوند به آدم  آموخته بود، حقيقتِ اشيا بود. از جهتي، عينِ مظهريت به حضرت محمد(ص) نيز داده شده بود. ولي با يک فرق: چيزهايي که اجمالاً به حضرت آدم داده شده بود، به حضرت محمد(ص)  به تفصيل داده شده بود. حضرت آدم «اسماء» را مطابقِ سوية انسان هاي روزگار خود که رهبريِ آنها را به عهده داشت، ميدانست و به قدري به ترکيبِ دانسته‌هايش مي‌پرداخت که ...

چـه فکـر مـی کنیـد؟ افغانستـان مرکـز تفاهـم، یـا تخـاصـم

2017-Apr-18 ||  احمد سعیدی

چندي قبل بخاطر بحث روي معضله افغانستان نشست يک روزه اي در مسکو با حضور داشت دوازده کشور  (افغانستان، پاکستان چين، ايران، هند، تاجيکستان، ازبيکستان، قزاقستان، قرغيزستان، آذربايجان، ارمنستان)  برگزار گرديده بود، نيرو هاي متخاصم يعني طالبان و امريکايي ها که بايد در اين نشست حضور مي داشتند، نداشتند. قبل از اين نشست اميد برده مي شد که  در نشست مسکو، فرصتي ايجاد خواهد شد تا اين  کشور هاي  مهم منطقه بخاطر  ايجاد امنيت پايدار وبازسازي افغانستان به تفاهم برسند، اما متأسفانه با پرتاب مادر بمب ها آنهم در آستانه برگزاري نشست مسکو، از طرف امريکا در ولايت ننگرهار همه اميد ها به نااميدي تبديل شد. امريکا مي توانست بگويد يک موشک بزرگ بخاطر نابودي داعش استفاده کرده واما نام مادر بمب ها درين مقطع زماني بخاطر خبر ساز بوده تا نشست مسکو را  تحت الشعاع قرار دهد وتحليل...

«بم مادر» یا توپ امیر عبدالرحمان خان!!

2017-Apr-18 ||  مهرالدین مشید

درست زماني امريکايي ها درة اچين را مورد حمله قرار دادند، بم مادر را در مرکز و پناه گاه مهم واستراتيژيک گروه داعش به صدا در آوردند و به شعاع بيشتر از دو کيلومتر منطقه را تکان دادند که به ابتکار روسيه نشستي در پيوند به صلح افغانستان در مسکو آغاز مي شد. اين بم يازده تن وزن و شانزده ميليون دالر قيمت دارد. به گفتة سايت ويکي ليکس، اين تونل ها با پول امريکايي ها با ارزش 316 ميليون دالر در زمان جهاد ساخته شده بود. حکومت افغانستان از اين حمله به عنوان همکاري مشترک نيرو هاي افغان و خارجي ياد کرد و آن را ضربة محکم بر تروريزم و دشمنان مردم افغانستان خواند و سخنگوي رييس جمهور با اين گفته که جريان هاي سياسي به تقاضاي مردم افغانستان که هميشه از رييس جمهور مي خواهند که هراس افگنان را نابود کند، بايد احترام بگذارند، بر تمامي آن سياست مداراني چون آقاي کرزي تاخت که اين حمله را بر رسم همدردي...

جنگ افغانستان ناتوانی قدرت جنگی امریکا و ناتو را به نمایش گذاشت

2017-Apr-17 ||  میر نجیب الله شمس

به گواه تاريخ بعد از ختم جنگ دوم جهاني در سال 1945 ميلادي و سرآغاز جنگ سرد کشورهاي اتحاد شوروي و ايالات متحده امريکا به مثابه دو ابر قدرت با ايدئولوژي هاي کاملاً متضاد در صحنه گيتي ظهور نمودند. دوران 45 سال جنگ سرد که با چالش ها، تنش ها و مدوجذرهاي شديد سياسي، نظامي، اقتصادي، ايدئولوژيکي، فرهنگي، توليد اسلحه تأثير دسته جمعي، هستوي، کيمياوي، باکتريالوژي، مسابقات تسليحاتي، آزمايشات راکت هاي مخرب بالستيکي، صدور انقلابات ايدئولوژيکي، لشکرکشي، تجاوز و اشغال سرزمين کشورهاي ضعيف و تجزيه آنها، فروش و صدور بي حد و حصر سلاح هاي مختلف النوع مخرب به ساير کشورها، بلند بردن گراف ليمت بودجه هاي نظامي کشورهاي گيتي، تقسيم نمودن جهان به 3 بلاک شرقي، غربي و کشورهاي عدم انسلاک و جنگ افروزي هاي استمراري و…توأم بود. در دوران جنگ سرد کشورهاي متخاصم امريکا و اتحاد شوروي دوبار در آس...

داکتر اسپنتا خرد جمعی را اهانت نکند!

2017-Apr-17 ||  محمد صابر فهیم

داکتر رنگين اسپنتا، در يک مقاله به شدت از نظام و از دستگاه دولتي به دليل خاموش بودن دولت در برابر استعمال مادر بم ها در اچين انتقاد کرده است. من بايد اعتراف کنم که در حدي نيستم که مقاله هاي علمي آقاي اسپنتا را نقد کنم، اما مقاله هاي سياسي را که با اغراض شخصي و گروهي آلوده باشند و نويسنده بخواهد فهميده و دانسته يک بخش بزرگ از جامعه را تحميق کند؛ به درستي مي توانم آن را بفهمم و درک کنم. از همين جهت است که بايد به اوشان هشدار داد؛ اگر مي خواهند بيشتر از اين به انزوا نروند، از نوشتن و پرداختن به مطالب اهانت آميز به خرد جمعي بپرهيزند. آقاي اسپنتا خودش نيز در بخشي از اين مقالة که تازه نوشته است به صراحت بيان نموده که"روي سخن من به آناني است که مي دانند، اما خلاف مي گويند." دقيقاً جناب داکتر رنگين سپنتا! روي سخن من هم آناني نيستند که نمي دانند. شما دانسته و فهميده بيشتر...

حامد کرزی حتا از مادر بم ها سوء استفاده می کند

2017-Apr-17 ||  صدیق الله توحیدی

هدف قرار دادن تونل هاي اچين ننگرهار توسط بزرگترين بم غير هستوي زمينه داد وفرياد کرزي و ايادي اورا فراهم کرد. کرزي در يک نشست خبري جهاد عليه امريکا را اعلام کرد در حالي که در سال 2001 با يک پتو ودستار به کشتي نظامي امريکا در بحر هند برده شد واز آنجا در زير حمايت نيروهاي سيا  به ولايت ارزگان ديسانت شد. در اجلاس بن به اثر فشار امريکا ونماينده فوق العاده آن کشور (داکتر زلمي خليل زاد) به رياست اداره موقت رسيد و وارد کابل شد. او در کنار مارشال فهيم و ساير اراکين دولت استاد رباني پايه هاي نظام يک جانبه و قدرتمند رياستي را با حمايت امريکا پايه گذاري نموده سپس آنها را يکي پي ديگر از چرخه قدرت سياسي دور کرد ويا باتطميع و تهديد  رقباي داخل نظام منزوي و بي اعتبار ساخته و با همه بازي موش و گربه را راه انداخت. کرزي، با عمليات ارتش امريکا در داخل کشور موافقت کرد وهمانند برادربو...

چرا مادر بم ها در ننگرهار پرتاب شد

2017-Apr-16 ||  احمد سعیدی

متأسفانه، امريکا بزرگترين بم ساخت خود را بالاي افغانستان استعمال نمود. امريکا و ناتو طي سال هاي حضور شان در افغانستان به بهانه مبارزه با تروريزم که هرگز صادقانه نبوده هر نوع سلاح کشنده اي را عليه مردم ما استعمال کرده است.  به باور من هدف اصلي استعمال اين سلاح تنها از بين بردن لانه هاي داعش در دره اسد خيل ننگرهار نبوده بلکه اهداف ديگري را نيز با خود در بر داشته است. 1-  استعمال مادر بم ها در ننگرهار نشان مي دهد که افغانستان به آزمايشگاه سلاح هاي بزرگ قدرت هاي جهاني تبديل شده مي رود.  2- استعمال اين بم در افغانستان  جنبه آزمايشي نيز داشته است.  3- امريکا با استعمال اين بم خواست قوت خويش را به روسيه و کورياي شمالي و حريفان ديگر خود نشان بدهد. 4- امريکا خواست با استعمال اين بم جلسه اي را که روز گذشته بخاطر آوردن صلح براي افغانستان در مسکو داير شده بود نتاي...

Previous   ||   Next