سرمقاله

!فساد، لکه ی ننگ برپیشانی حکومت

2017-Apr-18  || 

در نشست هاي بين المللي و در ملاقات مقامات بلند پايه کشورهاي خارجي با رهبران حکومت افغانستان، نخستين موضوع که مطرح و به بحث گرفته مي شود، گسترش فساد اداري و تعهد رهبران حکومت در امر مبارزه بر ضد اين مرض مزمن است. پس از شکست طالبان و تشکيل اداره موقت و با توجه به کمک هاي جهاني که در افغانستان سرازير شد، باندهاي مافيايي فساد در سطح ملي و بين المللي فعال شدند و در اين شبکه ها برخي از مقامات بلند پايه دولت افغانستان و کشورهاي بيروني هم شامل گرديدند و سرانجام بيشتر مساعدت هاي بين المللي حيف و ميل شد. با پايان يافتن دوره رياست جمهوري حامدکرزي و شکل گيري حکومت به اصطلاح وحدت ملي و شعار هايي که در دوران کارزارهاي انتخاباتي سر داده مي شد فکر مي گرديد گراف فساد در کشور سير نزولي را طي خواهد کرد ولي با توجه به چند سالي که از عمر حکومت مي گذرد و تجربه نشان داده است نه تنها که فساد کاهش نيافته است بل دامنه يي گراف فساد هم گسترش يافته است. به هيمن منظور است هر زماني که يک مقام کشور بيروني به افغانستان سفري مي داشته باشد خبر مبارزه برضد فساد بالا مي گيرد. در ديدار مک مستر مشاور امنيت ملي امريکا با رهبران حکومت نيز موضوع گسترش فساد در کشور مطرح شد. حال پرسشي است  که چرا با وجود نهادهاي متعدد مبارزه بر ضد فساد و تعهد مقامات حکومت و وعده هاي آنها، هنوزهم موضوع فساد لکه ننگي به پيشاني حکومت است؟ در بسياري از نهادهاي دولتي و قرارداد هايي که ص


امریکا متعهد به همکاری با افغانستان است

!درنگی به گفته های دیروز کرزی

!از نابود سازی پایگاه های تروریستان استقبال می کنیم

!شهر کابل بسیار وحشتناک شده است3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

!درنگی به گفته های دیروز کرزی

سخنان ديروز حامد کرزي در بسياري از موارد ابراز شده داراي نکاتي است که بايد روي آن درنگ کرد. وي به گونه آشکاري عليه امريکا موضع گيري کرد و وعده داد که او افغانستان را از چنگ امريکا آزاد مي کند. او با بمباري اچين توسط امريکا وبه ويژه حمله با بم مادر در اين منطقه مخالفت کرد و آن را براي دولت کنوني خيانت ملي خواند و ابراز داشت که ديگر با حکومت کنوني نيست.

موضع گيري هاي او در باره ديورند پر از لاف و گزاف بود ولي سنگر گيري هايش عليه امريکا قابليت آن را دارد که روي آن مکث کوتاهي شود تا او بداند مردم افغانستان همه چيز را مي دانند و نبايد او فکر کند که با نبوغ خود اين گوشه هايي از واقعيت هاي زنده گي امروز و ديروز افغانستان را به مردم مي نماياند.

مردم مي دانند که کرزي در شانزده سال پيش از امروز توسط نيرو هاي سيا از کوه هايي در جنوب کشور به کابل انتقال يافت تا رهبري حکومت موقت را به عهده بگيرد.

او همانند شاه شجاع و در دوره کنوني مانند ببرک کارمل به وسيله نيرو هاي خارجي به قدرت رسيد و در واقع او بود که پيشقراول نيرو هاي امريکايي در افغانستان شد و به عنوان فرد دست نشانده، سال ها در افغانستان حکومت کرد.

معلوم نيست که کرزي چرا اين واقعيت را از ياد برده است و با اين گونه سخناني که بازنده گي اصلي او در تناقض قرار دارد، مي خواهد چهره ي مردم دار و ملي از خود ارايه کند.

اين امريکايي ها بودند که کرزي را به تخت وسلطه افغانستان قايم کردند و هم اين کرزي بود که باري فرماندهان نيرو هاي امريکا در افغانستان و جورج بوش رييس جمهور پيش از اوباما را تقدير کرد و بر سينه هاي شان نشان دولتي افغانستان را مزين ساخت.

کرزي با اين سخنان تازه اش مي خواهد از فرصت هاي کنوني به سود خود و تحکيم موقعيت هاي خويش بهره ببرد ورنه خود او مردي است که براي مردم افغانستان جفا هاي کلاني کرده است.

او با حمايت از طالبان  در لشکر کشي آنان به شمال کشور کمک کرد و  بيش از سه هزارتن از تروريست هاي طالبي را که در زندان هاي کشور نگهداري مي شدند از حبس رها کرد و سبب شد جبهات جنگ عليه نيرو هاي امنيتي و دفاعي ما داغ تر شود و طالبان ضمن بد امن سازي شهر ها و روستا هاي کشور، جنايات بيشماري را مرتکب شدند و امروز ما از اين بابت درد مي کشيم.

کرزي تروريست هايي را از زندان بگرام رها کرد که به قيمت شهادت سربازان و افسران نهاد هاي امنيتي و دفاعي افغانستان اسير شده بودند و اين يکي از نابخشودني ترين گناهان کرزي به حساب مي رود.

در مورد خط ديورند نيز کرزي داراي خطاهايي شده است که اکنون آن ها را پرده پوشي مي کند. اگر او در اين باره درست مي گويد چرا در زمان سال هاي زمامداري اش گامي در راستاي حل اين معضل برنداشت . او مي توانست به گونه رسمي و با ذرايع گوناگون مسأله ديورند را در مجامع بين المللي مطرح کند که نکرد؛ زيرا سند مدرکي براي درست بودن ادعاي خويش نداشت.

 کرزي در سخنان تازه اش در حضور اعضاي حزب محور ملي از حادثه چهار صد بستر ياد کرده است و در اين مورد او اين نکته را يک حربه عليه حکومت کنوني بکار برد در حالي که او طالبان را محکوم نکرده است.

کرزي مدعي شد که امريکا چرا تروريست هاي داعشي را اجازه حضور داده است که اين نکته را مي توان درست ترين سخنان او دانست و از آن حمايت کرد ولي او از ياد برده است که برادران طالبش در اين شانزده سال دست هاي شان به خون مردم ما آلوده است و ويراني کشور از دست آنان است ولي او در اين مورد خموشي اختيار کرده است و به نحوي از آنان حمايت مي کند.

اما مردم افغانستان شاهد اند که او بنيان گذار نظامي غرقه در فساد بوده است که اکنون پاک کردن آن بسيار دشوار شده است و به اين سخنان او ديگر فريب نخواهند خورد.


صفحه سرمقاله

!از نابود سازی پایگاه های تروریستان استقبال می کنیم

2017-Apr-15 || 

خبر به کارگيري قوي ترين اسلحه ي غير هسته ‌يي پنتاگون وزارت دفاع امريکا به نام MOABکه 9 متر طول و 10 تن وزن داشت و مادر همه‌ي بم ها خوانده شده در ولسوالي اچين ولايت ننگرهار و به منظور نابود سازي بزرگترين پايگاه داعش که شام روز پنج شنبه (24) حمل انجام شد، از داغ‌ترين هاي خبرها در رسانه‌هاي ملي و بين المللي بود. به کارگيري اين اسلحه را رييس جمهوري امريکا موفقيت آميز تلقي کرد و حکومات امريکا و افغانستان از استعمال اين بم بسيار قوي و خطرناک استقبال کردند. اما برخي از آگاهان و شخصيت هاي سياسي به کارگيري بم MOABرا در افغانستان نکوهش کردند و گفتند که منظور از استعمال اين بم نابود سازي نيروهاي داعش نبوده بل پنتاگون براي قدرت نمايي خود در منطقه متوسل به اين نمايش شده و خواسته حريفان اش را در سطح جهاني و منطقه بتراسند. به باور ما به کارگيري اين بم اگر با محاسبات دقيق انجا...

!شهر کابل بسیار وحشتناک شده است

2017-Apr-11 || 

دو روز پيش مردان مسلح موتر سوار در تهيه مسکن يک موتر ملي بس را به رگبار بستند که در آن چهار تن زخمي شدند. جسد يک خانم در شهر يافت شده است و ديروز نيز صبح دو کارمند وزارت امور داخله از سوي تفنگداران ناشناس در ساحه چهارراهي قمبر به شهادت رسيدند که اين ها با نمونه هاي ديگر نشان مي دهند شهرکابل بد امن تر شده مي رود و بايد به اين مسأله با دقت تمام نگريست. حوالي شهر نيز وضعيت بدتر از اين را دارند و تمرکز نهاد هاي امنيتي معلوم نيست در کجاي پايتخت بيشتر است که در آن رخدادي پيش نيايد و زنده گي و جان و مال مردم و شهروندان را به خطر نيندازد. در چنين اوضاع و احوال که پايتخت کشور خونين تر مي شود و آدم کشان و جنايت کاران و مجرمين و تروريست ها هر روز رعب و وحشت را در اين شهر ايجاد مي کنند، آيا مسؤولان نهاد هاي امنيتي به ويژه پوليس که کنترول و نظم عامه از وظايف ايشان است، به چه کاري مشغول ...

!جنگ تریاک در افغانستان جریان دارد

2017-Apr-09 || 

يکي از مشکلات جاري در افغانستان که دولت را پيوسته به چالش فرامي خواند مواد مخدر مي باشد. سال هاي چندي است که اين کشور فقير از اين رهگذر بدنام شده است و از  جانبي هم در شمار اولين توليد کننده ي ترياک در جهان به حساب مي آيد. اين پديده در کشور ما يکي از عوامل جنگ و نا امني به حساب مي آيد؛ زيرا طالبان  در کنار اين که از منابع خارجي از جمله پاکستان تمويل مي شوند، با جمع آوري عوايد از اين مدرک که از دهقانان فقير کشور بدست مي آورند ماشين جنگي خويش را به حرکت وامي دارند از اين رهگذر است که در افغانستان جنگ به نحوي جنگ ترياک تلقي مي شود. فرماندهان طالب از اين مدرک عوايد سرشاري دارند و با اين عوايد در بيرون کار و بار تجارتي دارند. اين ماده پليد است که سبب شده روزانه انسان هاي زيادي جان هاي عزيز شان را از دست بدهند. هلمند يکي از ولايت هايي است که در کشت کوکنار، توليد ترياک و هي...

!قوم گرایان کشور را بی ثبات تر می سازند

2017-Apr-08 || 

در اين روزها که مسأله خط ديورند خبر داغ رسانه ها شده است. تعدادي از افراد سرشناس از اين فرصت استفاده سوء مي کنند و در ميان گروه هاي قومي کشور نفاق را دامن مي زنند و آب به آسياب دشمن مي اندازند. برخي در اظهار نظرشان چنان وانمود مي سازند که افغانستان متعلق به آنها است و صاحبان اصلي اين سرزمين آنها مي باشند و به ديگر اقوام کشور «مهاجر» خطاب مي دارند و مي گويند که اگر به قوم شان امتياز ندهند و نظريات برتري جويي آنها مورد پذيرش ديگران قرار نگيرد در آن صورت براي تثبيت برتري و تسلط شان به اين سرزمين دست به سلاح مي برند و ديگران يعني به قول آنها «مهاجرين» را از افغانستان بيرون خواهند کرد. گرچه چنين افراد که خود شان را صاحب نظر و نماينده گان يک قوم معرفي مي دارند، اندک اند ولي با اين واهي گويي ها، فضاي رسانه ها را مسموم کرده اند و از اين سم پاشي و نفاق افگني خجالت هم ...

!سقوط اخلاقی شاگردان در مکاتب جداً نگران کننده است

2017-Apr-05 || 

بي نظمي در مکاتب کشور و عدم تربيت برخي از شاگردان و رفتار و کردار نامناسب آنها بسيار نگران کننده است. با توجه به گزارش برخي از رسانه ها، فضاي معارف کشور که جاي آموزش و پرورش است، بسيار تغيير منفي داشته و شاگردان مکاتب در سطح پايين تربيت قرار دارند. آموزگاران نه تنها که از سوي دانش آموزان مکاتب احترام لازم نمي شوند بل برخي از استادان حتا از سوي شاگردان لت و کوب مي شوند و اداره هاي مکاتب نمي توانند نظم لازم را در فضاي محيط آموزشي شان تأمين کنند. جنگ و دعوا ميان خود شاگردان مکاتب به يک مسأله عادي تبديل شده و به اثر عوامل پيش پا افتاده برخي از گروپ هاي شاگردان به جان هم مي افتند و با کارد و چاقو و ديگر افزار بالاي يکديگر حمله ور مي شوند. روزي نيست که زد و خورد ميان شاگردان به گوش ها نرسد و خبرهاي بسيار مايوس کننده خانواده ها را نگران نسازد. از مکاتب گزارش مي شود ک...

!جلب همکاری کشورهای جنوب شرق آسیا برای ما مهم است

2017-Apr-04 || 

براي نخستين بار يک رييس جمهوري افغانستان به کشور آستراليا سفر کرد- کشوري که در حوزه جنوب شرق آسيا موقعيت دارد و کشور مقتدري از لحاظ پيشرفت اقتصادي و تکنالوژي مي باشد و در سال هاي اخير نيروهايش در افغانستان در برابر ترور و دهشت طالبان، نيرو هاي امنيتي و دفاعي ما را کمک مي کرد. رييس جمهوري پس از آن از کشور ها اندونيزي و سنگاپور نيز ديدار خواهد کرد و در اين ديدارهايش ضمن گفتگو با سران کشور هاي نامبرده پيرامون گسترش روابط و همکاري آن کشور ها با افغانستان در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي بحث هايي کرده اند و يا خواهند کرد. اين در حاليست که سياست خارجي افغانستان در اين سال هاي اخير دچار نوساناتي گرديده است و کاستي هاي فراواني از اين رهگذر در آن ديده مي شود. در عين زمان ما با برخي از همسايه گان مان مشکلات خاصي داريم که اين مشکلات سبب جنگ هاي دراز مدت در افغانستان، افزايش بد ...

!خط دیورند و بربادی کشور

2017-Apr-03 || 

موضوع خط ديورند بار ديگر بر سر زبان ها افتاده است. اين مسأله يکي از جنجالي ترين مسايلي است که در سه، چهار دهه اخير در افغانستان هردم مورد بحث و گفتمان هاي سياسيون، احزاب و حلقات روشنفکر و عوام قرار مي گيرد. چرا اين گفتمان هميشه داغ مي باشد و در آن مناقشات زيادي ميان موافقات و مخالفان آن موجود است؟ پاسخ به اين مسأله تا جايي به ديدگاه هاي ما در مورد اين  غامض ترين مسأله پيوند مي گيرد؛ زيرا هر يک از اين طرف ها آن را جنبه قومي مي دهند هر چند روشن است که حل اين موضوع به جنگ و صلح در افغانستان رابطه دارد. افغانستان از بدو تشکيل کشوري به نام پاکستان در گير اين خط تنش آلود با پاکستان مي باشد. پس از ايجاد پاکستان در 1947 انگليس سرحدات قبلي را که امير عبدالرحمن براي افغانستان مشخص کرده بود احترام گذاشت و بي آن که به مسأله پشتون هاي آن سوي ديورند نظر داشته باشد، اين خط را به ...

آیا عملیات پاکسازی متوقف شده است؟

2017-Apr-02 || 

 با حلول سال جدید و آمدن بهار، هوا روزتا روز گرمتر می شود و هر چند فصل های خوبی را در پیش رو داریم ولی این فصل ها یک بدبختی دیگری را نیز برای مردم ما در دامن دارد و آن این است که جنگ ها در کشور آغاز می شود و شدت می یابد و از این رهگذر مردم در نگرانی و هراس بسر می برند. در افغانستان از چهل سال بدینسو تابستان و بهار فصل هایی اند که در آن جنگ ها کسب شدت می کند زیرا مخالفین مسلح دولت فرصت آن را پیدا می کنند تا هنگام سختی اوضاع و شکست در جبهات جنگ، روانه ارتفاعات کوه ها شوند و در آن جا برای حمله و تهاجم آماده گی بگیرند. از این جاست که ضرور است تا در این رابطه به نگرانی ها و هشدار هایی اشاره داشته باشیم که مردم اینجا و آنجا نقل می کنند و نشان دهنده آن است که آنان برای امروز و فردای کشور خویش اندیشه دارند و از این که جنگ ممکن است کسب شدت کند، در تشویش بسر می برند. به راستی هم نشانه هایی...

Previous   ||   Next