سرمقاله

پاکستان به عنوان کشور حامی تروریستان باید بیشتر رسوا شود

2017-Jun-14  || 

حوادث تروريستي اخير در کشور به ويژه انفجار در چهارراهي زنبق سبب شد که افغانستان يک باردگر در محراق توجه جهاني قرار گيرد. پس از اين حملات، نهادهاي امنيتي کشور شبکه حقاني وسازمان استخبارات پاکستان را متهم کردند که در حملات انتحاري وانفجار دست داشتند. برخي از مسؤولان حکومتي گفتند که سازمان استخبارات پاکستان نمي خواست تانشست کابل برگزار شود به همين منظور به وسيلة  شبکه حقاني انفجار تانکر را سازماندهي کرد که در آن تعداد زيادي از افراد غير نظامي شهيد و زخمي شدند. پاکستان و شبکه حقاني اين اتهام حکومت افغانستان را رد کردند و تنش ميان دو کشور در سطح بسيار بالا کشانيده شده است. ديروز رسانه ها گزارش دادند که قرار است وزير خارجه چين به منظور بهبود روابط ميان کابل و اسلام آباد به زودي وارد کابل شود، تا زمينه يک نشست ميان افغانستان، پاکستان و چين را فراهم کند. به همين گونه وزير دفاع امريکا در کميسيون امور نظامي مجلس سنا گفت که شرايط افغانستان خرابتر شده است ووزارت دفاع به زودي، استراتيژي جديدي را به رييس جمهور دونالد ترامپ پيش خواهد کرد و هزينه بيشتر براي مبارزه برضد تروريستان در نظر گرفته خواهد شد. فکر مي شود پاکستان بيش از هر زماني ديگر زير فشار جامعه جهاني قرار گرفته است و به همين منظور است که پاکستان اکنون علاقمند نشست هاي چند جانبه شده است تا خودش را از زير اين فشارها نجات بدهد. گرچه حکومت افغانستان گفته است که اسناد مر


جلو حاتم بخشی رییس جمهور به شرکت الکوزی گرفته شد!

آیا رییس جمهور به حمایت امریکایی ها دلگرم است؟

با بندش جاده ها کابلیان به ستوه آمده اند!

بیدار باشید واشتباه نکنید!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

پـرطـاووس هنـدوستان سـرزمین رنـگ‎هـا

اما با این وجود، هند بزرگترین اجتماع فرقة احمدیه و مذاهب ایرانی بهائی و زرتشتی نسبت به سراسر جهان دارا است. مسلمانان بیشتر در دهلی، بنگال غربی و نواحی شمال غربی کشور زنده‎گی میکنند و در کشمیر، بیشتر جمعیت را تشکیل دادهاند. به این ترتیب، هند پس از اندونزیا و پاکستان پرشمارترین جمعیت مسلمان است.

زرتشتیان، از مهمترین اقلیتهای دینی هند هستند که به پارسی معروف اند و طی بیش از پنج سده اولیه حمله اعراب به افغانستان   به هند مهاجرت کردهاند و بیشتر در مناطق مختلف گجرات و مهاراشترا به مرکزیت ممبئی اقامت دارند. اگر چه جمعیت آنان کمتر از۲۰۰ هزار نفر است، اما نزدیک به ۱۷ درصد اقتصاد هند را در دست دارند. شرکتهای بزرگی مانند: «تاتا» و «گودریج»، متعلق به زرتشتیان است. گروه دیگری از اقلیتهای کم جمعیت (بهاییها) هستند که قدرت اقتصادی مهمی در هند دارند. صاحب شرکت معروف «ویپرو» که جزء ثروتمندترین افراد جهان میباشد، از این فرقهاست.

پیشینه حضور انسان در شبه قاره هند به دوصد تا چهارصد هزار سال میرسد، اما اولین تمدن به معنای واقعی در این سرزمین، تمدن دره سند با قدمت نزدیک به سه هزار سال قبل از میلاد است  و تقریباً پس از ورود آریاییها بین سالهای  هژده صد تا دوهزار  پیش از میلاد هر دو از بین رفتهاند.

ورود آریاییها به هند در فرهنگ، دین و ادبیات و نظام اجتماعی این سرزمین بسیار تأثیرگذار بودهاست. از جمله میتوان به شکلگیری زبان سانسکریت، تدوین متون مقدس هندو و پیدایش سیستم طبقاتی جامعه هند اشاره نمود.

اولین امپراطوری در هند با حکومت شاهنشاهی موریا بین سال های دوصد تا سه صدوبیست وشش پیش از میلاد شکل گرفت. قدرتمندترین حاکم تاریخ هند تا قبل از گورکانیان، آشوکای بزرگ نام دارد که سومین شاه این سلسلهاست. وی در تمام جنبههای هنری و اجتماعی و سیستم اداری از هخامنشیان  الهام میگرفت. آثار بسیار مهم حجاری این دوره مانند پیکره چهار شیر (نماد ملی هند)  ازیاد گارهای آنزمان است.

از سال سه صد وبیست شش تا سه صد وبیست وهفت پیش از میلاد اسکندر به هندوستان حمله میکند.

دومین سلسله قدرتمند به نام امپراتوری گوپتا از سال ۳۲۰ تا ۵۵۰ میلادی در شمال هند حاکمیت داشته و پس از گوپتاها تا قرن سیزده میلادی حکومتهای زیادی در شمال هند با درگیری، شکست و پیروزی یکی پس از دیگری بر روی کار آمدند. باتوجه به عدم قدرتمندی این حکومتها، جنوب هند امنیت و آرامش بیشتری نسبت به شمال داشت و سرگرم تعامل و تجارت با اعراب مسلمان و منطقه جنوب آسیا بود و نقش مهمی در روابط خاور میانه با خاور دور ایفا میکرد.

اولین تماس اسلام با آسیای جنوبی، سال هفتصد و یازده میلادی است که مسلمانان تا کناره رود سند که هم اکنون در پاکستان است پیش آمدند. در قرن دهم میلادی سلطان محمود غزنوی منطقه پنجاب را تصرف کرد و بارها به شمال هند حمله کرد. تا قرن سیزدهم تاخت و تازهای زیادی از سوی ایران و آسیای مرکزی به هند صورت میگرفت، اما چندان ماندگار نبودند، تا این که در این زمان مسلمانان، شهر دهلی را تصرف کردند و اولین حکومت مسلمانان را غلامان مسلمان بنیان گذاشتند واسلام رسماً بر هند حاکم شد.

در سال ۱۵۲۶ «بابُر» از نواده گان تیمور لنگ بر هند تسلط یافت و سلسله گورکانیان یا امپراطوری مغولی هند را بنیان گذاشت. این سلسله از ۱۵۲۶ میلادی تا ۱۸۵۷ میلادی در بخش بزرگی از شبه قاره هند فرمانروایی کرد. حکمرانان این سلسله به تدریج تمامی شبه قاره را تحت فرمان گرفتند. اکبر کبیر امپراطور بزرگ این سلسله که سیاست مدارا با غیرمسلمانان هندی را درپیش گرفت را بزرگترین و مقتدرترین پادشاه هند میدانند.

 اما پس از مدتی بخشهایی از جنوب هند از اختیار آنان خارج شد. این دودمان آخرین دوران طلایی امپراطوریهای اسلامی به شمار میرود و در نیمه سده ۱۷ میلادی و در زمان شاه جهان بزرگترین و ثروتمندترین امپراطوری جهان بود. در سال ۱۷۳۹ میلادی با حمله نادرشاه افشار به هند مقدمات انقراض این امپراطوری فراهم شد و در سال ۱۸۵۷ پس از سالها نبرد سرانجام کمپانی هند شرقی توانست این امپراطوری را منقرض کرده و سرزمینهای آنرا تصرف کند .

در سال ۱۵۱۰ میلادی پرتگالیها به عنوان اولین مهاجمان اروپایی در گوا مستقر شدند. هنگامی که طوایف «مراتی» و سیکهـ علیه حکومت پادشاهان گورکانی قیام کردند، بریتانیاییها و فرانسویها در قرن ۱۸ مناطقی برای خود از هند جدا کردند و بنیاد حکومت بریتانیای کبیر در هند استوار گردید.

دولت بریتانیا بر اثر شورشهای سال ۱۸۵۷ میلادی در هند، کمپانی هند شرقی بریتانیا را که گردانندهٔ هند بود منحل کرد و به این سرزمین خودمختاری داد، اما بین سال های ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۵، دولت بریتانیا ناچار شد که ادارة بعضی از امور کشور را به مردم هند واگذار نماید. در این هنگام رهبر بزرگ جنبش استقلالطلبی هند، ماهاتما گاندی قیام کرد و علیه استبداد بریتانیا به مبارزه پرداخت.

سپس اختلاف شدیدی در بین سران هند و سران مسلمانان هند که رهبر آنها محمدعلی جناح بود بوجود آمد. قصد مسلمانان این بود که کشوری مرکب از مناطق مسلمان هند تشکیل دهند. در آن هنگام بریتانیا قوانینی وضع نمود که بهموجب آن به هند و سیلان و پاکستان استقلال داده شد. در ماه اگست ۱۹۴۷ آخرین سرباز بریتانیایی خاک هند را ترک گفت و در جنوری ۱۹۵۰ هند حکومت جمهوری مستقل خود را اعلام نمود و به عضویت اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع بریتانیا درآمد. اختلافات مرزی دولت هند با پاکستان در منطقة کشمیر هنوز برطرف نشدهاست.

حکومت هند را بزرگترین دموکراسی جهان مینامند.استقلال هند (که در آن هنگام پاکستان، بنگلادیش و نیپال را هم دربر میگرفت) در ۱۵ اگست ۱۹۴۷ اعلام شد. جواهر لعل نهرو که «پندیت» به معنی «معلم» خوانده میشد و یکی از بزرگترین رهبران جنبش استقلال هند از کنگره ملی هند بود به عنوان اولین نخستوزیر هند انتخاب شد.

قانون اساسی هند در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید و از  ۱۹۵۰ به اجرا درآمد که از آن هنگام تاکنون بدون تغییر اساسی با موفقیت اجرا شدهاست. این قانون به دولتهای ایالتی اختیارات گستردهای اعطا کردهاست. در نظام سیاسی هند، نخست وزیر بالاترین مقام اجرایی کشور است و رئیسجمهور مقام تشریفاتی است که معمولاً از میان چهرههای دارای محبوبیت گسترده در سراسر کشور انتخاب میشود.

حزبی که اکثریت آرا را در انتخابات به دست آورد، نخست وزیر را تعیین میکند و  یا با احزاب دیگر  ائتلاف نموده  کابینه را تشکیل میدهد. رئیس جمهور از جمع بندی آرای نماینده گان مجالس مرکزی و ایالتی از میان کاندیداهای احزاب تعیین میگردد. کمیسیون انتخابات این کشور یک نهاد مستقل دولتی است که اختیار کامل در تشخیص شرایط برگزاری و نظارت کامل بر برگزاری انتخابات را دارد. در هند حداقل سن قانونی رأی دهنده گان ۱۸ سال است.

قوه مقننه هند دربرگیرنده دو مجلس با نامهای لوگسبا (مجلس عوام) و راجاسبا (مجلس سنا) است. نماینده گان راجا سبا ۲۵۰ نفراند که ۱۲ تن را رئیس جمهور و بقیه را نماینده گان مجالس ایالتی برمیگزیند. سناتورها باید در زمینه ادبیات، علم، هنر و مسائل اجتماعی متخصص باشند. همچنین ریاست جلسات این مجلس با معاون رئیس جمهور است. لوگ سبا ۵۴۵ نماینده دارد که ۵۳۰ تن با رأی مستقیم شهروندان و ۱۳ تن از ۷ فرمانداری کل انتخاب میشوند، ۲ نفر را نیز رئیس جمهور از میان بریتانیاییهای هندی تبار برمیگزیند. نخست وزیر از سوی حزب حاکم در مجلس لوگ سبا معرفی میشود.

رئیسجمهوری هند به طور غیرمستقیم با آرای مجلس هند که شامل مجالس قانونگذاری (مجلس نماینده گان)، معروف به لوگ سبا  راکه مجلس سفلی گویند و مجلس علیا معروف به راجا سبا  و همچنین مجلس قانونگذاری ایالتها انتخاب میشود.

در انتخابات ریاست جمهوری هند علاوه بر نماینده گان پارلمانی، نماینده گان کشوری در ایالتهای مختلف (مجالس ایالتی) نیز شرکت میکنند که با احتساب رأی نماینده گان پارلمان در مجموع ۴۸۹۶ نماینده هستند که رئیسجمهور را برای یک دوره پنج ساله انتخاب میکنند.

سمت ریاست جمهوری هند هرچند حالت تشریفاتی دارد، اما این سمت بالاترین مقام اجرایی بوده و از اختیارات قانونی گستردهای برخوردار است. رئیسجمهوری رئیس رسمی قوای مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور است.

بر اساس ماده ۵۳ قانون اساسی هند، رئیسجمهوری میتواند از قدرتهای قانونی خود بطور مستقیم، به استثنای موارد بسیار معدودی استفاده کند، ولی شورای وزیران تحت ریاست نخست وزیر همه قدرتهای رئیس جمهوری را عملاً اجرا میکند.

بیش از ۷۰۰ حزب سیاسی در هند وجود دارد که به سه گروه ملی، منطقهای (ایالتی) و محلی تقسیم میشوند. از میان آنها کنگره ملی هند(INC)، حزب بهاراتیا جاناتا(BJP) و حزب کمونیست مارکسیست هند(CPI-M) از بزرگترین احزاب بهشمار میروند.

حزب کنگره ملی هند در سال ۱۸۸۵ تأسیس شد و در سال ۱۹۱۴ با ورود مهاتما گاندی به این حزب دوره جدیدی در فعالیت های آن آغاز گردید. گاندی با رهبری حزب کنگره پرچمدار نهضت استقلال هند شد و در اثر مبارزات این حزب، سرانجام هند در سال ۱۹۴۷ به استقلال رسید. حکومت هند پس از استقلال، بیش از چهار دهه در دست حزب کنگره قرار داشت.

حزب بهاراتیا جاناتا(BJP) که در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد، طی ۲۰ سال به تدریج از قدرت چشمگیری برخوردار گردید. پس از واقعه تخریب مسجد بابری، این حزب توانست طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ قدرت را در دست داشته باشد. این حزب اگرچه مجدداً قدرت را به حزب کنگره واگذار کرد، ولی همچنان به عنوان یک رقیب جدی برای حزب کنگره باقیماند.

هند یک جمهوری فدرال است که از زمان استقلال، دولت  مردمسالار داشتهاست. سیاست هند در قبضهٔ میانه-چپروها، کنگره ملی هند(INC)، راستیها، حزب بهاراتیا جاناتا، چپیها، حزب کمونیست هند(CPI)، حزب (مارکسیست) و تعدادی حزب منطقهای که یا میانه- راست و یا میانه- چپ هستند. با وجود طیف سیاسی گسترده و مختلف این احزاب، لزوم تشکیل دولت ائتلافی برای ایجاد حکومت، افزایش افراد طبقهِ اجتماعی متوسط که خواستار لیبرال شدن و کنترول کسری بودجه بهویژه در سطوح دولتی هستند. بهاین معنا است که تمامی احزاب سیاسی دیدی متعادل نسبت به اصلاحات اقتصادی دارند.

هند به تبعیت از حقوق انگلستان از نظام حقوقی کامن لا پیروی میکند. تشکیلات قضایی این کشور نیز با وجود پذیرش فدرالیزم در قانون اساسی بسیار منسجم است و تمایل زیادی به یکپارچه گی دارد. سلسله مراتب دادگاهها دراین کشور به این صورت است:

دیوان عالی هند(Supreme Court of India)

دادگاه عالی ایالتی(The High Court)

دادگاه تالی(Subordinate court)

اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند بهرغم رکود اقتصادی جهانی با رشد اقتصادی متوسط بالاتر از ۸ درصد طی چند سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شدهاست. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. طبق سنجشی که در مورد برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی(GDP) ۶۱۱/۳تریلیون دالر، مقام چهارم را دارد. با این وجود میلیونها نفر هنوز در فقر شدید زنده گی میکنند و درآمد سرانه ۷۲۰ دالر امریکا یی ، برابر با ۳۶۵ پوند در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.

اگرچه هنوز بیش از ۳۴درصد جمعیت هند کمتر از یک دالر آمریکایی در روز درآمد دارند و حدود ۸۰درصد مردم با کمتر از دو دالر در روز زنده گی میکنند، و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در زیر خط فقر زنده گی میکنند، اما پیشرفتهای اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸درصد رسانده و کارشناسان پیشبینی میکنند، در سالهای آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰درصد در سال نیز دست خواهد یافت.

اگر روزی نام هند فقر و تنگدستی را به یاد میآورد، اکنون پیشرفتهای اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همه گان را به خود جلب کردهاست. مدتهاست که سرمایهگذاریهای عظیم خارجی در این کشور امر عادی به شمار میآید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافتهاست.

کارشناسان سرآغاز پیشرفتهای اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ میدانند. در این سال  من موهن سینگ وزیر دارایی وقت هند، برنامههایی را برای خروج کشور از اقتصاد دستوری به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان بهبعد بهتدریج قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایهگذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایههای داخلی تأمین شد و توسعهٔ طرحهایی را که خود شروع کرده ادامه میدهد. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از امریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دالر یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.

واحد پول رسمی این کشور روپیه هندیاست که اجزای آن پیسه (یک صدم روپیه) میباشد. برابری یک دالر امریکا یی با پول هند بین ۴۳ تا ۴۷ روپیه در نوسان است.

ادامه دارد...

 

 


مقاله های سیاسی

سردرگمی های گروه های جهادی و نمی دانم کاری های آنان

2017-Jun-18 ||  مهرالدین مشید

سردرگمي هاي افتضاح بار و نمي دانم کاري هاي گروه هاي پيشين جهادي به کجا خواهد انجاميد و آيا دليل اين همه ناکارايي ها و سقوط هاي پي در پي اين ها تا سرحد افتادن در پاي کابوس بي سرنوشتي ها و کم رنگ شدن نقش آنان تا سرحد رنگ باختن برخاسته از کارکرد هاي سياه و ناروايي هاي آنها است که در طول 24 سال گذشته در تاريخ پرفراز و فرود کشور از آزمون حکومتداري خوب موفقانه بيرون بدر نشدند و يا اين که غارت ها،  ناروايي ها و خيانت کاري هاي رهبران آنان در حق جهاد و مجاهدين و اسلام و مسلمين، دست به دست هم داد تا بالاخره تمامي آنان را به کلي تجريد کرده و به انزوا کشانده است. اندکي مکث کردن به دو دوره انتخابات گذشته و رفتن رهبران شماري گروه هاي جهادي در زير گيوتين آقاي کرزي و آقاي غني به وضوح نشان داد که آن ها نه تنها از لحاظ صف بندي هاي جديد توانايي هاي خوب براي بسيج مردم را از دست داده اند و اک...

بـازی بـزرگ دیگـر در راه اسـت

2017-Jun-17 ||  احمد سعیدی

12 روز پس از حادثه چهارشنبه خونين، رهبر شبکة حقاني با فرستادن نوار صوتي به صداي امريکا ادعا کرده است که اعضاي اين گروه در حملات اخير کابل دخيل نبوده اند. رهبر شبکة حقاني در اين نوار صوتي دربارة حملات روز چهارشنبه خونين، حمله بر مراسم خاک سپاري سالم ايزديار در کابل و وقوع حملة انتحاري در مسجد جامع هرات صحبت کرده و گفته است، انجام اين حمله ها، کار اين شبکه نبوده است. وي باوجود آن که مي گويد حمله هاي اخير از سوي شبکة حقاني صورت نگرفته، همچنان افزوده است که يقيناً اين کار از سوي طالبان نيز صورت نگرفته اند. گفتنيست که سراج الدين حقاني، رهبر شبکة حقاني معاون اول هبت الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان نيز مي باشد. وي در عين حال خاطر نشان ساخته است که شبکة حقاني در حمله هايي که به غيرنظاميان آسيب برسانند، اشتراک نخواهد کرد. رد انجام حمله هاي خونين از سوي شبکة حقاني در ح...

چگونه ازگزینة بدو بد تر،جامعه افغانستان را نجات دهیم؟

2017-Jun-14 ||  محمد علی مهرزاد

جامعة ما نيمي ازآن خوابيده اند وافيون شده اند ونيم ديگرکه بيدار اند درحال فرار اند. ما مي خواهيم اين خوابيده ها و افسون شده ها را بيدارکنيم.  وهم آن فراري ها را برگردانيم اين کا رساده اي نيست،  به خصوص وقتي که اين را هم در نظر بگيريم که ما آنقدرها ازنظرکميت زياد نيستيم. همان تعداد کمي که هستيم خيلي‌ها بينا و آگاه نيستيم وهمان عدة کمتري که مي مانيم بازهمة مان شهامت وقاطعيت لازم  را دارا نيستيم، وحتا محافظه کار و مصلحت کاريم؛ وهمين چند نفري که هم آگاه اند وهم دانا وهم با هوش وهم لايق وهم تجربه دار ودر عين زمان بي باک وهمچنان پاک وعاشق وطن ووطندار، اما درحاشيه قرار گرفته اند؛ اما داشتيم مرداني  چند بعدي، خوش‌نگر، دانشمند، دلير،مبارز، نترس،  بي‌اعتنا به اين آن مساحت وموقعيت،  پارسا  وتحقير کننده پول وپست وپارتي، نويسنده وسخنور، سياستمدار و جامعه...

شبح تروریسم

2017-Jun-14 ||  دکتر امیرحسین نوربخش- دب

شبحي بر جهان سايه افکنده است. شبح شوم تروريسم. ميکروب هاي سياسي و ويروس هاي اجتماعي از هر سو به مهدهاي روشنگري و تمدن بشري هجوم مي آورند. به ميراث انديشه هاي مشايي و رواقي، به دموکراسي يوناني، به پارلمانيسم انگلستان و تفکر قاره اي پروس،  به بقاياي انقلاب کبير فرانسه و به منشور حقوق بشر کوروش و آموزه هاي انساني اسلام ...ترور و وحشت امروز براي ما يک مريضي دموکراتيک است. بيماري هاي دموکراتيک معمولاً زير جلدي وارد مي شوند و به آرامي ريشه مي دوانند. آنقدر که به آساني موجبات طب و تشنج اجتماعي را فراهم مي آورند. سرگيجه و درد و التهاب حاصل از نفوذ ارتجاع و تحجر در جان جامعه ي جهاني از يک سو و واکنش هاي نژادپرستانه و راسيستي نسبت به آن با سرکار آمدن احزاب دسته راستي و محافظه کار و نيروهاي نئو نازيستي از سوي ديگر، کار را لحظه به لحظه بر شهروندان بيگناه و روشنفکران سرگشته و سياست...

شام این ملک را سحری نیست

2017-Jun-14 ||  احمد سعیدی

به ياد آوري حوادث مکرر  وتکرار داستان ها در افغانستان که جز تاريکي شب هاي سرد  زمستان و گرماي جان گداز تابستان چيزي در پي نداشته نيازي نيست، چون همه مي‌دانند افغانستان از سال ها به اين سو ميدان تمرين جنايات هولناکي از قبيل انتحار، انفجار و صد ها نوع ديگري جنايت هاي بشري ضد انساني و اسلامي بوده که قلم از نوشتن‌اش هم عاجز است وهم عار دارد ووجدان هاي بيدار از ياد و نام شان مي‌لرزند. پديده هاي نو ظهوري بنام حرکت هاي نظامي سياسي وگاهي  جنبش ها وحرکت‌هاي به ظاهر خدايي زير نام جهاد با شيوة داعشي  دروازه هاي هفتگانه جهنم را برروي سا کنان اين سر زمين گشوده اند که کاملاً از توضيح بي نياز است. اما ساز وبرگ هاي سياسي اجتماعي کشور فعلاً از طرف نهادها وحلقات مرموز براه انداخته مي‌شود  پيام  دلخراش ديگري را به گوش ها مي‌نوازد واين نسيم دلخراش بوي تعصبا...

گزینه های جدید منطقوی امریکا در افغانستان

2017-Jun-14 ||  صدیق الله توحیدی

وزير دفاع امريکا گفته است  آنها گزينه تازه برخورد با مسأله افغانستان را که معطوف به  رويکرد منطقوي است روي دست دارند که به رييس جمهور ترامپ پيشکش نمايند.  وزير دافاع امريکا توضيحات نداده است که رويکرد منطقوي سياست امريکا در قبال افغانستان چيست، اما  آنچه معلوم و مشهود است تداوم جنگ افغانستان  ناشي از مداخلات پاکستان،  ايران و روسيه بوده وحلقه مداخله گر با تماس روسيه با طالبان وهمکاري ميان آنها تکميل شده است.  ايالات متحده امريکا که از سال دوهزار ويک به اين سو مستقيم در مسايل کشور اشراف داشت وحمايت کشورهاي اروپاي غربي را نيز درپشت خويش احساس مي‌کرد حالا با يک جبهه منطقه يي در افغانستان مواجه شده است. در سال 2001 ميلادي وقتي ارتش امريکا براي اضمحلال طالبان پا به افغانستان گذاشت کشورهاي ايران، روسيه و هند وپاکستان از آن حمايت کردند و به صورت غ...

شصت هزار دلیل قاطع و چند تای دیگر چرا باید به حکمتیار اعتماد نکرد؟

2017-Jun-13 ||  فضل الرحمن رحیمی

صمد دراني داکتر جواني بود که در سال 1982 در رگبار گلوله هاي دلگي هاي ترور حزب اسلامي در پشاور به شهادت رسيد. اين نوشته را به ياد و خاطرة او اهدا مي کنم. گفته مي شود که در جنگ هاي ميان تنظيمي در کابل بيشتر از شصت هزار افغان کشته شدند و عامل اصلي اين جنگ‌ها، آقاي حکمتيار  بود. شصت هزار کشته در واقعيت شصت هزار برهان قاطع براي متهم کردن گلبدين حکمتيار مي باشد و در اينجا چند دليل ديگر نيز در اين رابطه. شاخه ي زيتون از776 سال پيش از ميلاد مسيح در تمدن يوناني نماد صلح، آشتي و حکمت تلقي مي شود. حمل شاخه يي از درخت زيتون توسط مردان آتني نشان صلح جويي و انصراف آنها از خشونت، جنگ و نمادي از آشتي بود. در مسابقه هاي ورزشي دامن کوه المپ رفتار هاي خشونت آميز و جنگ  ميان دولت شهر هاي يونان متوقف مي شدند و قهرمانان المپ را تاجي از شاخه ي زيتون به مثابه نمادي از نيرومندي و دانايي بر سر ...

نقش حکمتیار و حزب اسلامی در نا امنی‌ها ، تحولات و انکشافات اخیر، چگونه بوده است؟

2017-Jun-12 || 

گلبدين حکمتيار رهبر متواري حزب اسلامي که به دليل سهم غير قابل انکار او در جنگ هاي داخلي در   سال هاي اول دهه هفتاد خورشيدي، از سوي  برخي رسانه  و اقشار مردم  «قصاب کابل» را لقب گرفته است به تاريخ 14 ثور سال جاري بعد از  بيست سال زنده‎گي در خفا به کابل آمد. آمدن حکمتيار بعد از چند ماه گفتگو  هاي ظاهراً سياسي  که به هدف تقويه پروسه صلح انجام شد  صورت گرفت   و او فرصت يافت تا از  انزوا  نجات  يابد و دريک برنامة تشريفاتي  به کابل  بيايد  (شهري که پيکر آن هنوز هم نشانه هاي زيادي از جنگ هاي داخلي و اصابت راکت هاي دارد که حکمتيار عامل آن دانسته مي شود.) مردم و شماري  از آگاهان سياسي  را  باور  بر اين  است، آمدن حکمتيار  با  زمزمه  تقويت  پروسه  صلح  همراه  بود  يعني  با آمدن او  يک  بخش  از&nb...

Previous   ||   Next