سرمقاله

!خونین ترین سال را سپری کردیم

2017-Mar-19  || 

در سالی که گذشتماهمه سال بد و خونینی را پشت سرگذاشتیم. سالی که در آن جاده های کابل، مسجد و زیارتگاه از خون انسان های بیگناه رنگ شد و هیچ کس نپرسید آخر چرا این همه خون می‌ریزید و این همه آدم می کشید و جنایت می کنید. جنگ در بسیاری از ولایت‌های کشور ادامه یافت و حتا چند ولایت درمعرض سقوط قرار گرفت و طالبان بار دوم شهر کندز را اشغال کردند و دوباره به حومه های شهر رانده شدند. اوضاع امنیتی در بسیاری از ولایت‎های کشور بدتر شد و نگرانی های مردم از استیلای دوباره افراطیت و جهل فزونی یافت ولی در این میانه نیرو های امنیتی و دفاعی کشور با دادن قربانی های فراوان از شهر ها و روستا های کشور دفاع و دلیرانه در برابر دشمن اهریمن صفت ایستاده گی کردند. سالی که تنها امروزش باقی‌مانده است تا به جریان تاریخ بپیوندد سالی بود که دولت باید در آن انتخابات پارلمانی و گزینش وکلای شوراهای ولسوالی ها را باید برگزار می کرد و لی این ماموریت هنوز نا انجام باقی‌مانده است و پارلمان به گونه غیر قانونی فقط بر حسب فرمان رئیس جمهوری کشور به کار خود ادامه می‌دهد. رشد اقتصادی کشور کند تر شده است و هنوز جوانان و تحصیل کرده های آن راه گریز و پناهنده شدن به کشور های بیگانه را می جویند و تنها در سال گذشته عیسوی یکصد و هشتاد و سه هزار تن از باشنده گان این سرزمین در اروپا درخواست پناهنده گی داده اند. فقر و بیکاری همچنان ادامه دارد؛ دولت نتوانسته است برای صد ها هزار ج


مخالفت با نوروز بیشتر انگیزه سیاسی دارد

قلدری دوستان رئیس جمهور در پایتخت

!ماشین نظامی تروریستان از کار خواهد افتاد

ماشین نظامی تروریستان از کار خواهد افتاد!3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

مشکل افغانستان در کوتاه مدت حل نخواهد شد

گرچه از چندی به این سو جنرالان امریکایی مکرراً به سنای آن کشور می گویند جهت جلو گیری از بحران فراگیر در افغانستان ازدیاد قوت های نظامی خارجی در آن کشور یک ضرورت عینی است. به باور من در بهار سال آینده بر علاوه این که جنگ ها فروکش نخواهد کرد، بل بحران نا امنی ها فراگیر تر نیز خواهد شد، با در نظرداشت تجارب گذشته به خصوص زمانی که اضافه تر از 130 هزار قوت های خارجی در افغانستان وجود داشت جنگ ها هرگز فروکش نکرد، پس باید باور داشت که نمی‎توان از طریق حضور نیروهای خارجی امنیت سراسری را در افغانستان تأمین نمود  و یک کشور مدرن و دموکراتیک در این سرزمین ایجاد کرد.

افغانستان کشوری است که مردمانش به خاطر امور مذهبی و باور های دینی خود در برابر حملات خارجی ها بسیار حساس هستند. شاید زمانی حضور نیرو های خارجی ضرورت بوده باشد آن هم در کوتاه مدت، اما در درازمدت این راه حل خوبی نیست و نتیجه مثبت را از خود به جا نخواهد گذاشت، متأسفانه آنچه که از چندی به این سو می شنوم  درخواست ها برای افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان در همه جا دیده و شنیده می‎شود. و مسؤولان کشور ما نیز ازدیاد قوت های خارجی را یگانه چاره در راه آوردن امنیت می دانند، اما به عقیدة من تعریف امریکا از نقشش در دنیای فعلی باید به طور خلاقانه با پیچیده گی های جدید جهان تطبیق پیدا کند که تا هنوز این درک کمتر وجود دارد. از سوی دیگر، متأسفانه روند بحران در منطقه نشان میدهد که بحران تروریستی و به هم ریختگی منطقه راه حل کوتاه مدت ندارد.

وقتی که من وضعیت تروریست را از دو دهه قبل در افغانستان تا فراگیری امروز بررسی و تحلیل میکنم، به نظر می رسد وضعیت فعلی طوری بوده که جریان به هم ریختگی و بحران منطقه در کوتاه مدت علاج مؤثری ندارد. به طرح های دراز مدت که باور های کشور های منطقه و فرا منطقه را با خود داشته باشد امکان پذیر است. نمی دانم چرا غفلت می شود باید زمامداران ما  برای امنیت کشور سهم قابل توجهی قائل شوند و جهت تجهیز نیرو های مسلح  کشور توجه جدی و همه جانبه ای در سطح ملی و بین المللی داشته باشند. افغانستان در دهه های قبل  سرزمین امنی بوده و این یک مزیت است و سرمایه گذاری بخاطر ایجاد کار برای ضرورتمندان یک امریست انکار نا پذیر در حالی که سرمایه داران بخاطر سرمایه گذاری در افغانستان تشویق و ترغیب می شوند، برعکس در فراهم آوری امنیت برای سرمایه گذاران گام های مؤثری برداشته نمی شود چنانچه متأسفانه طی یک سال گذشته در حدود 81 نفر از جمله سرمایه داران در کشور اختطاف شده اند که زیادتر آنها با امکانات شخصی از چنگ رباینده گان رهایی یافته اند.

در حالی که نسبت به افغانستان در صحنه بین المللی خوشبختانه پاکستان از وضعیتی بدتری برخوردار است؛ در قضایای بین المللی از چندی به این سو ثابت گردیده که نسبت به پاکستان افغانستان حال و احوال بهتری دارد حتا همه  کشور های منطقه به استثنای پاکستان درک کرده اند که افغانستان در مسائل منطقه‎ای و بین المللی پابند به گفتگوها بوده و این اعتبار درستی را برای افغانستان وجود آورده است. شما میدانید سیاست داخلی و خارجی در یک کشور لازم و ملزوم یکدیگر اند، بد بختانه مشکلات درونی حکومت ما نسبت به مشکلات بیرونی آن صد ها مرتبه زیادتر است، در حال حاضر از نظر سیاسی و مسائل خارجی مسأله مهمی نداریم، اما در سیاست های داخلی  به خصوص شقاق و نفاق که بین رهبران کشور وجود دارد ما را زمینگیر کرده است.

 اگر رهبران حکومت وحدت ملی  عقلانیت را در حوزه سیاست داخلی به طور جدی دنبال می کردند، فضا برای گام های بهتر در حوزه سیاسی،  اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فراهم تر می شد . پشتیبانی مردم برای هر حکومتی خیلی ضروری است متأسفانه حاکمیت موجود پشتیبانی ملی را از دست داده که این موضوعی بسیار مهم است و باید از آن به نحو بهینه استفاده شود، ایجاد اعتماد ملی باید جزء اولویت‎های حکومت وحدت ملی می بود. من می دانم که جنگ در این سرزمین بسیار وسیع و فراگیر است و این جنگ نمی گذارد فضای تنفسی برای بخش عمرانی کشور ایجاد شود، از سوی دیگر جهت بازسازی طرح ها و برنامه های کمتری روی دست است. بعد از به روی کار آمدن حکومت وحدت ملی  سهم فربه شدن مسؤولین آن نیز  افزایش یافته و پول های زیادی عوض این که در راه عمران و بازسازی کشور مصرف شوند، متأسفانه حیف میل می گردند این وضعیت باید تغییر کند. گرچه پول های زیادی طی اضافه تر از 16 سال اخیر جهت آبادی روستاها تخصیص داده شد، متأسفانه این پول ها و امکانات بر علاوه این که کمکی به اقتصاد و آوردن امنیت در  روستاها نکرد و مانع مهاجرت ها هم نشد لذا نشان می دهد روستاها نیازمند کار های مؤثر تری اند که حکومت در این مورد توجه چندانی ندارد . اگر مسؤولان حکومت جهت حل مشکلات موجود علاقه مندی دارند شرایط در افغانستان چند مختصات ویژه دارد که از همه مهم تر بعد مسائل منطقه ای است و این که ما چه ارزیابی از مسائل منطقه ای داریم؛ آیا تلقی ما این است که در کوتاه مدت مسائل منطقه ای راه گشا باشد حرف جدا گانه ای است، از سوی دیگر، در حال حاضر اضافه تر از 70 درصد جوانان تحصیل یافته بیکار اند.

عدم استفاده از نیروی جوان و مدیریت نادرست کشور، مشکلات فراوان دیگر  را ایجاد کرده است. به باور من،  یکی از عوامل بیکاری جوانان این است که دولت برنامه‏هایش را به وقت معین آن عملی نمی‏کند و این یک مشکل عمده برای کاریابی در کشور است. این بی برنامه گی حکومت وحدت ملی کار برخی از مؤسسات را نیز ناامید کرده است.

مشکلات اساسی دیگری که در سال‏های اخیر زنان و مردان کارگر افغان به آن روبه‏رو هستند مسدود شدن فابریکه‏ها و کارخانه‏ها است، از طرف دیگر، این حاکمیت متأسفانه اقتصاد مصرفی را دنبال می کند تلاش گردد تا کشور به یک اقتصاد تولیدی تبدیل شود. من می دانم معضل (بیکاری) در کوتاه‏مدت و حتا شاید هم در درازمدت در افغانستان قابل حل نباشد، اما می‏شود که حداقل این معضل را کاهش داد و از این لشکر بیکاران حد اقل به طور نسبی جلو گیری کرد. متأسفانه در حال حاضر با ادامة ناامنی ها و گسترش بیکاری، سالانه هزاران جوان افغان ترجیح میدهند که خطر مرگ را قبول کنند و از راه‎های غیرقانونی و پرخطر به کشورهای اروپایی  مهاجرت کنند. ده ها تن از این جوانان در مسیر راه غرق شده اند که این موضوع حالا به بزرگ‏ترین نگرانی سازمان جهانی مهاجرتبدیل شده است.

همه می دانیم پاکستان دشمن اصلی مردم افغانستان است متأسفانه در کشور ما  هزاران کارگر پاکستانی مصروف کار اند که  این مسأله نیز سبب بیکاری بخش‏های بزرگی از کارگران داخلی کشور ما شده است. همان طوری که  بیکاری در کشور ما یک معضلة جدی است. نبود امنیت نیز چالش های فراگیر را با خود دارد؛  برخورداری از امنیت را می توان به عنوان طبیعیترین و اساسیترین حق افراد بشر تلقی کرد که مبنای برخورداری سایر حقوق و آزادی های اساسی بشر است، امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن، افراد در جامعه ای که زنده گی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، امنیت دارای مقوله ها و مؤلفه هایی چون جان، حیثیت، مال، شغل، مسکن، اقامت، خلوت بوده و تأثيرات مهم در زنده گی بشر دارد.

زنده‎گی موهبت الهی و حقی است که برای هرانسان تضمین شده است و برهمه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آنان ایستاده گی کنند. از سوی دیگر، کار و کوشش، اساس زنده گی انسان است و هر جامعه‏ای در نتیجه تلاش خستگی‏ناپذیر افراد جامعه به درجات عالی پیشرفت و ترقی می‏رسد. همان طوری که دولت، طبق قانون اساسی بخاطر فراهم کردن امنیت مکلفیت دارد، از  سوی دیگر بخاطر ایجاد کار برای مستحقین نیز مکلفیت دارد . بیکاری زمینه را برای فرار از کشور و از سوی دیگر زمینه تقویه صفوف دشمن را نیز فراهم می سازد.


مقاله های سیاسی

هند و آزمون دوستی با افغانستان

2017-Mar-26 ||  محمدناصر صدیقی

تاریخ روابط میان افغانستان و هندوستان از نگاه زمانی طویل  و دامن ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان این دو کشور بسا گسترده است. هر چند که وسعت روابط میان این دو دوست "به اصطلاح" طبیعی را نمی توان در یک نوشته گنجاند ،اما تلاش خواهد گردید تا منافع هر دو کشور را در پیوند به ارتباطات‌شان برشمرده واین‌که افغانستان طی سالیان پسین ازهمسویی با هند چه دستآوردهای سودمندی داشته است را مورد سنجش قرار دهیم. فرضیه نخست این است که خلاف اکثر باورها، دیدگاه ها وآنچنان که تصورمی شود، روابط افغانستان و هند آزمون زمان را سپری ننموده است. برای وضوح بیشتر این موضوع؛ این که آیا هر دو کشور در شرایط دشوار کنارهم ایستاده و برای تأمین منافع کشور دومی – بدون در نظرداشت منافع خودی و یا انعطاف پذیری در معیارهای منافع خودی – تلاش ورزیده اند یا خیر بحث خواهیم کرد. فرضیه دوم ا...

نقش دیپلوماسی فعال در ساختار بین الملل!

2017-Mar-26 ||  فرهاد «دره یی»

در شرایط کنونی کشور های جهان برمبنای روابط عقلانی و منافع مشترک گام های هدف مند را به منظور ایجاد فضای باز با روش های مطلوب و اهداف استراتیژیک میان مدت به پیش می برند، اما نظام و ساختار کلی جهانی بر مبنای سهم گیری های متناسب به ظرفیت های موجوده می باشد و هر کشور به منظور پالایش ظرفیت های موجودة خویش تلاش می نماید تا جایگاه اش را در نظام بین الملل تثبیت نماید. کشور هایی در تلاش حفظ وضعیت موجود می باشند تا منافع وافر موجودة خویش را در ساختار کنونی جهانی به پیش ببرند، اما کشور های دیگری که ظرفیت های موجوده آنها به سوی بارور شدن در حرکت است، آنها در صدد شکوفایی و پیدانمودن جایگاه بهتر در نظام بین الملل می باشند. حالا بحث خویش را از این قسمت آغاز می نمایم که افغانستان در سیاست گذاری بین المللی در حال حاضر از کدام جایگاه بر خوردار بوده و کدام کشور ها در صدد حفظ وضعیت موجود می...

صفوف را بشکنید و برانحصار گرایی ها پایان دهید

2017-Mar-26 ||  مهرالدین مشید

چهار دهة جنگ ويرانگر و ادامة تراژيدي هاي خونين در کشور مشت هاي جنبش هاي چپ و راست را در کشور باز و سيما هاي رهبران آنان را عريان کرد و پرده از روي تمامي ناگفته ها افگند؛ نه تنها اين بل حتا  تشت رسوايي هاي آنان را از بام به زير افگند. اين جنگ هرچند حماسه هاي شکوهمند مجاهدان را به نمايش گذاشت و شهکار هاي نبرد تاريخ داد در برابر بيداد را به تماشا نهاد و اما ناکارايي و بيکاره گي ها و ناکامي هاي رهبران جهادي وسياسي کشور را به سان آفتاب آشکارا نمود. استبداد رأي و انحصار گرايي هاي آنان جنبش اسلامي نوخواسته از متن جامعة استبداد زده و سخت درگير فقر و تنگدستي کشور را دچار چالش کرد و دستآورد هاي راهيان راه آزادي را به خاک و خون يک سان کرد. اين جنبش را که به گونه ناخواسته درگير يک جنگ جبري و فرسايشي با بزرگترين و تا دندان مسلح ترين کشور جهان شد، نتوانستند در عمقي از فرود حوادث به گ...

!تولد نوزادانی؛ بنام پاکستان واسرائیل دردل کمربند سبز

2017-Mar-25 ||  محمد علی مهرزاد

پاکستان واسرائیل دونقطه آغازگرتنش های منطقوی وفرامنطقوی درجهان شناخته شده اند که هردوتوسط یک مرجع، اما ازدوآدرس متفاوت یعنی اسلام ویهودیت درصحنه کشورهای جهان درقرن بیستم درخط فاصل نیمه هلال این دوکشورکه یک قوس مکمل را از قاره هند تا کرانه های دریای مدیترانه دردونقطه شرقی وغربی تشکیل می دهد وموجب چالش های شگرفی گردیده است. اسناد مؤثق وغیرقابل انکاردرزمینه وجود دارد،چه بدبختی ونکبت های هولناکی را نصیب این خاکیان کرده اند که مو براندام راست می شود؛چه آتش پاره های مهیبی را برسرملت های مجاوراین دوکشور( پاکستان واسرائیل ) فروریخته اند وچه صحنه های هولناکی را درتاریخ جنایات بشرحکاکی کرده اند.  درواقع این دومنطقه نقطه خیزش شرارت های  شیطانی که جهان را برای صلح همیشه از سلامتی دورنگهداشته اند ودرنتیجه ظاهراًدواندیشه مغایربهم واما با یک هدف مشخص یعنی ترویج افر...

آرمان ملی و مسؤولیت اطلاع رسانی

2017-Mar-25 ||  احمد سعیدی

در عصر حاضر، هیچ گوشه و هیچ نقطه ای بدون توجه به نقش مثبت رسانه‎ها که حامل پیام های ارتباطی هستند، نمی‎تواند گام های مؤثر و سازنده ای را در زنده گی مردم و بهبود جامعه بردارند.  متأسفانه در کشور ما بعضی رسانه‎ها بیشتر به قیل و قال و بلوای رسانه‎ای، خارج از معیارهای چشم‎انداز روشنگری عمل می کنند؛ نقشی که همچون لبه قیچی، به جای آن که مفید باشد، مضر تمام شده است. اما خوشبختانه روزنامه آرمان ملی و تعداد دیگری از روزنامه ها و هفته نامه‌های رسالتمند، حضور خویش را در جامعه مطبوعات به جایی رسانیده‌اند که هم مطلوب است و هم مرغوب.  1-رسانه و اهمیت آن در افغانستان :  در عصر حاضر،رسانه‎ها، «تار وپود نمادین» زنده‌گی ما را تشکیل می دهند و نقش «تسریع کنندۀ نهادی» را در جامعه دارند. امروزه نقش رسانه‎ها، در روشن شدن حقایق از هیچ کس پوشیده نیست. رسا...

آرمان ملی از نظر صاحب نظران

2017-Mar-25 || 

فضل واحد کریم: ملی آرمان ورځپاڼه د ځوان نسل د ذهنونو د روښانولو په لاره کې ارزښناک کارونه ترسره کړی رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ: آرمان ملی صدای مردم مستضعف کشور است نجیب الله منلی: آرمان ملی بهترین روزنامه است اما گاهی موقف یکجانبه دارد وزیر سخنگوی وزارت دفاع ملی:آرمان ملی همکار خوب و مدافع عسکر و افسر است روزنامه آرمان ملی وارد پانزدهمین حالا سال نشراتی خود می شود. آرمان ملی در نخستین روزهای ایجاد ادارة موقت وارد صحنه مطب...

!تولد نوزادانی؛ بنام پاکستان واسرائیل دردل کمربند سبز

2017-Mar-25 ||  محمد علی مهرزاد

پاکستان واسرائیل دونقطه آغازگرتنش های منطقوی وفرامنطقوی درجهان شناخته شده اند که هردوتوسط یک مرجع، اما ازدوآدرس متفاوت یعنی اسلام ویهودیت درصحنه کشورهای جهان درقرن بیستم درخط فاصل نیمه هلال این دوکشورکه یک قوس مکمل را از قاره هند تا کرانه های دریای مدیترانه دردونقطه شرقی وغربی تشکیل می دهد وموجب چالش های شگرفی گردیده است. اسناد مؤثق وغیرقابل انکاردرزمینه وجود دارد،چه بدبختی ونکبت های هولناکی را نصیب این خاکیان کرده اند که مو براندام راست می شود؛چه آتش پاره های مهیبی را برسرملت های مجاوراین دوکشور( پاکستان واسرائیل ) فروریخته اند وچه صحنه های هولناکی را درتاریخ جنایات بشرحکاکی کرده اند.  درواقع این دومنطقه نقطه خیزش شرارت های  شیطانی که جهان را برای صلح همیشه از سلامتی دورنگهداشته اند ودرنتیجه ظاهراًدواندیشه مغایربهم واما با یک هدف مشخص یعنی ترویج افر...

بهار! تو بیا تا من با فرارسیدن فصل زیبایت مهرورزی، صمیمیت و مهربانی ها را تمنا کنم!

2017-Mar-19 || 

بهار ! توکهبافرارسیدنات جان را سرسبز می‌کنی وگل ها را شگوفه باران می سازی زودتر بیا که‌ همه مهربانان، مهرورزان، وعاشقان مشتاقانه انتظار آمدن تو را بی صبرانه می‌کشند. توکه مانند وسعت دل‌های مهربان،  زلالی دریاهای خروشان وشادابی شگوفه‌های گل خندان هستی ، همه ازآمدن تو به استقبال می نشینند وزمانی بوی فصل زیبایت به مشام ما می رسد. یک بار احساس عشق به طبیعت و آغاز یک زنده‌گی نوین با برنامه ها و اهداف زنده‌گی دروجود ما زنده می‌شود. بهار! توکه صدای آسمانی طراوتی استی که به دل شورشگفتن وبه دیده شوق باریدن می بخشی بیا که من هم ازیک سو برای آغاز بهار نوبا گام استوارومتین حرکت به سوی پیشرفت وترقی نموده وازسوی هم در فصل زیبایت بتوانم امید های  خویش را جسارت ببخشم ، بدون شک وتردید تو فصلی هستی که بشارت می‌دهی پیروزی ها ، مهربانی ها وعشق ورزیدن را بر...

Previous   ||   Next