سرمقاله

!بدبختي بيكاري ،جوانان را رنج مي دهد

2017-Jan-15  || 

یکی از مشکلات دولت ها در هر جامعه یی، فراهم آوری زمینه های شغلی وفرصت های کاری برای شهروندان کشور ها می باشد. در انتخابات های کشور های صاحب دموکراسی نیز اولین توجه کاندیدا ها در کنار پرداختن به مصالح امنیتی و اقتصادی، یکی هم مسأله اشتغال زایی در آن کشور ها می باشد، ولی در کشور ما این مسأله در میان هیچ کاندیدایی تا هنوز علاقه‌مند نداشته است و آن ها به این مسأله توجه نکرده اند. افغانستان سرزمینی است که در آن میلیون ها تن بیکار اند و این مشکل می تواند برای امنیت و رشد اقتصادی زنگ خطر جدی باشد. شماری از این بیکاران به همین دلیل و به دلیل بد امنی در چند سال اخیر کوله بار بردوش انداخته راهی کشور های اروپایی شدند و شماری در این راه جان های عزیز شان را از دست دادند. ولی می‌دانیم که هنوز نیز ما میلیون‌ها بیکار دیگر در کشور خویش داریم که باید به آن ها عطف توجه گردد. بخشی از جامعه را افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند که همه ساله از نهاد های آموزشی وتحصیلی کشور فارغ می شوند و بعد به جامعه تقدیم می گردند. همه می‌دانند که امسال نیز بیشتر از سال های گذشته ما فارغ التحصیلانی داریم که تا چند هفته دیگر فراغت می یابند و به جمع بیکاران کشور افزوده می گردند. این خیل بیکاران جدید کسانی اند که آمو زش یافته اند وباید حکومت از نیرو های فکری و کاری آن ها در ساختن این سرزمین بهره کافی ببرد، اما با دریغ و درد که این جمع نیز همانند صد ها هزار هموطن دیگر مان چنین ف


!مجاهد تروریست مجازات شود

!مردم از سربازان بي قانون حمايت نمي كنند

!این اقدام رئیس جمهور غنی را می ستاییم

!بينوايان را دستگيري و كمك كنيد3
H: 3°
L: -2°
Kabul
Saturday, 14 January
See 7-Day Forecast
Sun Mon Tue Wed Thu Fri
           
-9° -9° -11° -11° -12° -9°

SUBSCRIBE TO RSS

مسؤولیت مرگ و میر خاموش شهریان کابل به دوش کیست؟

در این شکی نیست که در نتیجه درگیری‎ها و جنگ‌های استمراری در یک تعداد زیاد ولسوالی ها و ولایت های کشور، افزایش بی سابقه بیکاری، خشک سالی های متوالی، عودت میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای پاکستان و ایران به کشورشان افغانستان، میلیون ها هموطن مان مستمند، بیکار و بی بضاعت، قرأ، قصبات و محلات مسکونی شان را بالاجبار ترک کرده و به مراکز شهرهای بزرگ مملکت خاصتاً به ولایت کابل رو آورده و سکنا پذیر شدند. چنانچه امروز نفوس ولایت کابل در حدود شش میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

در حالی که کابل به مثابة پایتخت مملکت افغانستان یگانه شهری در بین شهرهای 206 کشور دنیا است که با تأسف فراوان فاقد سیستم کانالیزاسیون، شبکه های آبرسانی و برق رسانی، پارک های تفریحی و تپه های مشجر با بته های سرسبز تزئینی می باشد.

اگر سردمداران حکومت فاقد کفایت دوسره وحدت ملی که اکثر اوقات شان را در گردهمایی ها و همایش‌ها زیرنام تجلیل از این مناسبت و آن مناسبت توأم با ایراد بیانیه‌های کلیشه یی بلند بالا به چک چک های پلوخوران پروتوکولی سپری می نمایند، با درک مکلفیت وظیفوی، با ایفای وجیبه ملی و ادای رسالت تاریخی ازعقب شیشه های موترهای قیمتی ضد مرمی شان با چشم بصیرت و با کمال دقت به سیمای پریشان حال دریای کابل اعتبار از پل آر تل الی پل مکروریان یک بار نظر اندازی اجمالی نمایند، به وضاحت و صراحت می بینند که به شمول صدها افراد معتاد، صدها نوع کثافات مختلفه و ده ها قسم مواد متعفن فضله مختلفه در بستر دریای کابل پراکنده و انبار شده است.

به تفسیر برهنه تر و به عبارت عریان تر، امروز دریای کابل به یک گدام مدفوعات و به یک ذخیره گاه انواع عدیده کثافات مبدل شده است، اما اربابان فاقد کفایت و نو به چوکی رسیده  حکومت انتصابی دوسره وحدت ملی از نظاره کردن حالت رقتبار دریای کابل احساس خجالت، شرمنده گی و سرافگنده گی نمی‌کنند؛ زیرا رایحه معطر رنگ سبز دالرهای امریکایی بوی گنده گی کثافات و مدفوعات انبار شدة دریای کابل را از مشام‌های آنها زایل ساخته است.

اگر واقعبینانه و منصفانه قضاوت بصیرانه نماییم درحال حاضر شهر کابل به مثابه مرکز حکومت کشور افغانستان چه از نقطه نظر نظافت و پاکی و چه از دیدگاه شاخص های رفاهیتی، چه از منظر رعایت مقررات موضوعه ترافیکی و چه از دید مصونیت فردی با هیچ یک از پایتخت های کشورهای دنیا قابل مقایسه نمی باشد.

این واقعیت را نباید از شهروندان کابل پنهان کرد و آن این که امروز ازدحام ترافیکی، تراکم و تمرکز و رفت و آمدهای بی حد و حصر وسایط ترانسپورتی و ماشینی اعم از موترسایکل، ریکشا، موتر، تراکتور، بلدوزر، جنراتور، مؤلد برق و... که از مواد فوسیلی نفتی استفاده می‌نمایند. همه روزه و همه وقته مقدار عظیم و هنگفت گازات مضره (S02-Co-Co2) و تتراایتل فلز سرب را در نتیجه احتراق مواد فوسیلی به هوا متصاعد، پراکنده و مخلوط می سازند. ناگفته نباید گذاشت که این گازات مضره و املاح فلز مسموم کننده سرب با نزولات جوی (باران، برف و ژاله) مخلوط و ترکیب گردیده و باعث باران های تیزابی و نزولات اسیدی می گردد که در نتیجة آن، آب‌های سرباز (چشمه ها، جوی ها، حوض ها، جهیل ها و دریاچه ها...) خاک و نباتات را ملوث و مسموم می سازند. چنانچه سلفر دای اکساید عملیه حیاتی فوتوستیتز را در نباتات مختل ساخته و کاهش می‌دهد.

ناگفته نباید گذاشت که متصاعد شدن گازات مضره (S02-Co-Co2) و مرکبات سرب برعلاوه آلوده نمودن هوا، ملوث ساختن، کثیف کردن و مسمومیت خاک و آب ها، سبزیجات، نباتات و میوه جات باعث بروز و ظهور، شیوع و انتشار انتان و میکروب های امراض مختلفه کشنده از جمله کولرا، توبرکلوز، اسهال، زکام، سر دردی، سرطان، افسرده‌گی، عسرت تنفس و چشم دردی شهروندان گرسنه و مصیبت زده شهر کابل می گردد.

همشهریان بینوا، افسرده و بیمار شهر کابل باید ملتفت و متوجه باشند که فلز سرب از نقطه نظر کیمیاوی ماهیتاً یک عنصر خطرناک و دارای خصوصیت سمی و توکیسنی می باشد. سرب در عملیات کیمیاوی و در تعاملات بیالوژیکی عملیه میتابولیزم (استقلاب) به مثابه یک عنصر فعال کیمیاوی در نتیجه فعل، انفعالات و تعاملات خیلی ها پیچیده و مغلق کیمیاوی اتوم های سرب با هموگلوبین خون یکجا شده و باعث اخلال شدید در وظیفه اصلی هموگلوبین خون می شود.

به عبارت عریان تر، باعث انقطاع جریان نورمال آکسیجن(O2) از شش ها به حجرات بدن انسان گردیده وسبب بروز عسرت شدید تنفس و عدم کفایه قلبی شده و در فرجام منجر به سکته قلبی و مرگ می گردد.

عطف توجه جدی به این موضوع مهم حیاتی والدین به این نکته حساس ملتفت باشند که ارگانیزم بدن کودک به یک مقداری زیادی آکسیجن ضرورت مبرم دارد. متکی به این اصل اساسی ابدان و ارگانیزم کودکان در مقابل سرب فوق العاده حساسیت دارند؛ زیرا سرب به صورت مستمر از رشد، نمو و انکشاف حجرات و جریان نورمال خون در ارگانیزم کودکان جلوگیری کرده و باعث کم خونی و کینوسلوکیشن در کودکان می گردد. چنانچه اطفالی که تحت تأثیرات منفی و نامطلوب مرکبات سرب قرار گرفته باشند از نشو و نموی جسمی، دماغی و فزیکی عقب مانده و همواره خواب برده، رنگ پریده و معروض به سرما خورده گی و… می گردد. معالجه و تداوی اطفالی که مبتلا و مصاب به توکسین فلز سرب و مرکبات آن شده باشند پروسه معالجه آنها مشکل و زمانگیر می باشد.

به همین منوال در مادران حامله، املاح فلز سرب سبب رشد مواد توکسینی در ارگانیزم جنین آنها شده و طفل شان معلول و ضعیف‌البنیه به دنیا می آید.

سمپتوم مشخصه و علایم فارقه کسانی که به توکسین سرب مصاب و مبتلا شده باشند عبارت اند از: تشوشات روحی، افسرده گی، احساس خستگی، عصبانیت، سردردی، قبضیت ، سرچرخی، دردهای حاد بطنی، کم اشتهایی، استفراغات، درد عضلات، پائین آمدن مقدار هموگلوبین، خراب شدن و فاسد گشتن کرویات خون، امراض کلیوی و... می‌باشد.

لازم به تذکر است املاح مضره سرب معمولاً و قاعده‌تاً از طریق نوشیدن آب های سرباز، از طریق خوردن میوه جات، سبزیجات، مواد غذایی و همچنان از طریق تنفس هوا داخل ارگانیزم انسان و حیوان می گردد.

باید به صراحت اذعان کرد که مواد نفتی که در عموم وسایط نقلیه ترانسپورتی و جنراتورهای بنزین و نفتی به مصرف می رسد دارای تترا- ایتل سرب می باشند که بعد از عملیه احتراق، گازاتی که از آن ها متصاعد شده و به هوا پراکنده می شوند، این گازات مضره متصاعد شده با عناصر دیگری که در ترکیب هوای اتموسفیر کره زمین موجود است آمیخته و مخلوط شده، سرب و املاح سرب را تولید می نمایند. در نتیجه تحقیقات و محاسبات، تعیین و تثبیت شده است که دریک لیتر مواد نفتی از0.5 تا 1 گرام سرب موجود می باشد که بعد از عملیه اشتعال و احتراق بنزین و دیزل سرب با عناصر دیگر موجوده در فضا و هوا باعث گاز خفه کننده کاربن مونواکسایدCoو تولید سایر آکسایدهای مختلفه مضره شده و خطرات ناگوار جدی را متوجه محیط زیست انسان ها و زنده جان‌ها می سازد.

اگر در 24 ساعت یک جنراتور مؤلد برق، موتر سایکل، موتر، تراکتور، بلدوزر، ماشین های محاربوی وغیره حداقل مقدار 10- 15 لیتر بنزین و دیزل را به مصرف برسانند در آن صورت هر واحد واسطه متذکره حداقل مقدار 10 گرام سرب را متصاعد ساخته و به هوا پراکنده می سازد.

با درنظرداشت این محاسبه اگر روزانه و شبانه 600 هزار واسطه نقلیه ترانسپورتی مختلفه و حداقل 50 هزار جنراتور مؤلد برق دیزلی در ولایت کابل حرکت و فعالیت داشته باشند، اگر هر واسطه روزانه ده لیتر تیل مصرف نماید جمعاً در این صورت در یک شبانه روز مقدار شش میلیون و پنجصد هزار لیتر بنزین و دیزل در ولایت کابل احتراق شده به مصرف می رسد.

بادرنظرداشت این محاسبه در یک شبانه روز در کابل مقدار 650 هزار کیلوگرام سرب به هوای کابل متصاعد و پراکنده ساخته می شود که باعث آلوده‌گی هوا، آب، خاک، نبات و در حقیقت مسمومیت شدید محیط زیست شهرکابل توسط فلز سمی سرب می گردد که البته به صورت ثابت ذخیره شده می رود و تهدید جدی را متوجه محیط زیست، صحت و سلامتی و مرگ و میر شهروندان شهر کابل و حیوانات آن می سازد.

یک موضوع به درستی معلوم نیست که آیا اندازه، مقدار و پیمانه و درجه مسمومیت سرب در هوا، خاک و آب های آشامیدنی شهرکابل و یا معاینات و اتالیزهای سیستماتیک آب های سرزمینی، زیر زمینی (چاه ها) از نقطه نظر کیمیاوی و از نگاه توکسیکولوژی جهت تعیین اندازه رسوبات سرب، جست، بسموت، کروم و سلیکات اکسایدکه خطرات جدی زیادی را متوجه صحت، سلامتی و زنده گی تمامی شهریان و باشنده گان شهرکابل می سازند در لابراتوارهای تحقیقاتی و پژوهشی ریاست اپیدیمیالوژی وزارت صحت عامه صورت گرفته و می گیرد یا خیر؟ در حالی که تشخیص، تثبیت و تعیین اندازه رسوبات مضره فلزات مسموم کننده متذکره از جمله مکلفیت های اساسی، وظایف اختصاصی، مسؤولیت های کاری و وجیبه ملی اربابان و متصدیان وزارت صحت عامه، ریاست حفظ محیط زیست و اداره سازمان صحی جهان مقیم کابل می باشند، لاغیر.

طبق آمار منتشره مطبوعات سالانه  9 هزار نفر در سطح کشور از مسمومیت مرگبار فلز زهری سرب تلف می شوند و تنها سالانه هزارها نفر از شهروندان کابل بالاثر آلوده‌گی شدید محیط زیست و مسمومیت مرکبات فلز زهری، مس خاموشانه و مظلومانه جان‌های شیرین شان را از دست می دهند که مسؤولیت مستقیم این مرگ و میرهای خاموش شهریان کابل فقط به دوش مسؤولان سه ارگان متذکره فوق الذکر می باشد، لاغیر.

ناگفته نماند که املاح سرب به شکل ترکیبی در گازات مختلفه هوا جذب شده در آب و خاک رسوب کرده، مواد غذایی را آلوده کرده و تسممات غذایی را بار می آورد. شایان ذکر است سبزیجات، نباتات و علوفه های که توسط سرب سمی شده باشند و حیوانات اهلی از علف‌ها و سبزی های مسموم شده استفاده نمایند (گوشت، شیر و خون) این حیوانات با مرکبات سرب زهری می گردند که خوردن گوشت و نوشیدن شیر این حیوانات به صحت و سلامتی انسان ها صدمه جدی وارد می کند.

پس شهروندان کشور و به طور اخص شهروندان کابل این نکات را در نظر داشته باشند و خود در حفظ و سلامت محیط زیست خود نیز توجه کنند و چون مسؤولان بی مسؤولیت به اصطلاح «به مه چی» نباشند.


مقاله های سیاسی

قانون اساسی مقصر است یا تخطی کننده گان آن؟

2017-Jan-15 ||  عبدالحمید مبارز

در این روزها از هر طرف صدا برای تعدیل قانون اساسی بلند است، مخصوصاً از همان کسانی که خود و دارو دسته‌شان در تسوید، ترتیب و تصویب قانون اساسی در لویه جرگه اشتراک و شریک بودند. بعضی ها که به وزارت نرسیده اند از هر طرفی که شده حکومت را انتقاد کرده به تعدیل قانون اساسی تأکید می دارند و حکومت را نسبت تعلل آن ملامت می سازند، مختصر این که، هر یک تعدیل قانون را که اولتر از همه جان‌کری وزیر خارجه امریکا در توافقنامه سیاسی ذکر کرده می خواهند. بسیاری فکر می کنند که اگر قانون اساسی تعدیل شود و پست صدارت تأسیس گردد دیگر تمام مشکلات حل می گردد و داکتر عبدالله به حیث صدراعظم قدرت را به دست می گیرد و می تواند که آزادتر عمل نماید. تعدیل قانون اساسی در بسیاری کشورها صورت گرفته  و در کشورما هم مانعی ندارد، راه تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی روشن گردیده است، لویه جرگه می ت...

دکترین نظامی سردمداران قصر سفید امریکا در قبال کشورهای مستضعف دنیا

2017-Jan-15 ||  میر نجیب الله شمس

اوراق تاریخ معاصر جهان گویای این واقعیت و گواه این حقیقت انکار ناپذیر است در هر مملکت دنیا که پاهای منحوس نظامیان لجام گسیخته امریکای جهانخوار برسد، بدون شک و تردید مردم آن مملکت جز اسارت، حقارت، ذلت، دهشت و اهانت هرگز روی سعادت، حریت، مسرت، موفقیت و مدنیت را نخواهد دید. نمونه های زنده و انموذج برجسته آن، کشورهای بخت برگشته افغانستان، عراق، لیبیا و... می باشد. از یک و نیم دهه به این طرف مملکت عقب مانده، ملت گرسنه و دولت بی کفایت درمانده افغانستان به مثابة یک کشور کاملاً پروتکتورات، وابسته و به منزله یک اقمار به دور مدار و محور کشور امریکای جهانخوار در چرخش می باشد. از 15 سال به این طرف سردمداران قصر سفید، سیاستمداران کهنه کار وزارت خارجه، نظامیان عنان گسیخته و از کوره برآمده کاخ پنتاگون و تئوری‌سنان و پژوهشگران آب دیده کانگرس امریکا همه‌گی آن‌ها افغانستا...

تأمین منافع ملی برای ما خطوط سرخ است

2017-Jan-15 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

آقای استاد عطا محمد نور هفتة گذشتهدریکی ازرسانه های بین المللی صحبت های داشت پیرامون مذاکرات شان با آقای رئیس جمهوری کشوروهمچنان ازچانه زنی درمورد توزیع قدرت سیاسی بحث هایی داشت تا قدرت سیاسی به شکل عادلانه ومنصفانه درنظرگرفته شده وبرای اعضای حزب شان حکومت نقش بیشتردرتصمیم گیری های سیاسی وبزرگ کشوری داده شود. آنچه من به عنوان یک شخص درشهری که شما والی آن بودید و یعنی درشهر ام البلاد (بلخ) مدت چهارسال دردنیای سیاست آن هم درفاکولته حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه بلخ گذراندم برداشت های ازصحبت های تان داشتم که می خواهم پیرامون آن تبصره اجمالی داشته باشم. دردنیای سیاست دغدغه تقسیم قدرت یک امرطبیعی میان سیاستمداران وکسانی که می خواهند درقدرت سیاسی کشورنقش اساسی داشته باشند می باشد ، اما آنچه مهم است  این است که احزاب سیاسی وکسانی که ازآدرس احزاب سیاسی با نفوذ می خوا...

داستان تشکیل دولت شام وعراق بنام «داعش»!؟

2017-Jan-15 ||  محمد علی مهرزاد

باید پذیرفت که داعش وامثال آن پدیدة اسرائیلوحامیان آن درخاورمیانه وانتقال به سرحدات جنوبی افغانستان یعنی کشورپاکستان است تا فعالیت های بعدی خودرا به حمایه آن کشور به حیث پشت جبهه تقویت کنند؛ داعش تقریباً دوازده سال قبل درحالی تشکل وهسته گذاری شد- بازهم انتظارکشیدتا گروه های دیگری غرض تضعیف اسلام از نام اسلام استفاده کنند!این را نباید نادیده گرفت که پیش از اشغال عراق توسط امریکا، القاعده درعراق، صدام حسین حضورنداشت ؛ اما این جورج بوش بود که دولت سکولارصدام را به بهانه داشتن اسلحه اتومی  توسط  گزارش غیر واقعی سازمان سیا به مشوره سازمان جهنمی اسرائیلبنام موساد از بین برداشت  وبه تعقیب آن دست یاران بوش چون «پاول وبرمر» با سوء مدیریتی  این دو مهره ؛ یکی اردوی سنی هارا بوجود آورد که اکنون بنام خلافت اسلامی نا میده می شوند ودیگری همزمان شیعیان را برقدر...

بند کمال خان چه وقت به بهره برداری سپرده می شود؟

2017-Jan-14 ||  عبدالحمید مبارز

بندکمال خان که می تواند اراضی وسیع ولایت نیمروز را که امروز بایر است به یک سرزمین حاصل خیز تبدیل نماید و کمبود غله افغانستان را رفع کرده و سبب شود تا بعضی اقلام رایج را  تولید و به خلیج صادر نماییم. سردارمحمدداوود شهید که به اهمیت بندکمال خان ملتفت بود در جریان سال های جمهوریت اول مقدمات کار ساختمانی بندکمال خان را آغاز کرده بود که کودتای هفت ثور صورت گرفت و بندکمال خان ناتمام ماند. بعداً برای مدت های طولانی بندکمال خان به فراموشی سپرده شد و در پانزده سال اخیر با آن که 106 میلیارد دالر را امریکا به عنوان افغانستان به کشور آورد ولی کدام تهداب زیربنایی را نگذاشت و در این پانزده سال صرف کشور دوست هند بند سلما را که پلان آن در زمان حکومت دوره شاهی سردار محمدداوود روی دست گرفته شده بود تکمیل و به بهره برداری سپردو دوستی افغان-هند را مستحکم تر ساخت، مگر در جریان همین سال ...

پیشگیری از جنگ داخلی افغانستان یا پرده افگندن برروی شکست های امریکا در این کشور

2017-Jan-14 ||  مهرالدین مشید

جان کری وزیر خارجة امریکا بزرگترین دستاورد اش را پیشگیری از جنگ داخلی در افغانستان خوانده است. هدف از این اشارة آقای کری امضای تفاهمنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله است که با پا درمیانی او به امضا رسید و بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی بوجود آمد. آشکار است که او با این اظهارات خود می خواهد بگوید که پس از به تقلب رفتن انتخابات، با امضا نشدن این تفاهمنامه درگیری نظامی میان دو طرف حتمی بود. من در اینجا نمی خواهم سر سناریوی تقلب انتخاباتی بحث کنم که کی برحق بود و کی برحق نبود و اما پیشامد های پس از انتخابات تا کنون به گونۀ واضح مشت ها را باز و چهره ها را عریان کرده است و از حقانیت دو طرف بر مصداق این شعر مولانای روم «آفتاب آمد دلیل آفتاب» به اندازة کافی پرده برداشته است. در این میان آنچه مسلم است، این که تقلب های گستردۀ انتخاباتی از سوی دو طرف انجام شده بود و تنها تف...

مسؤولیت مرگ و میر خاموش شهریان کابل به دوش کیست؟

2017-Jan-11 ||  میرنجیب الله شمس

در این شکی نیست که در نتیجه درگیری‎ها و جنگ‌های استمراری در یک تعداد زیاد ولسوالی ها و ولایت های کشور، افزایش بی سابقه بیکاری، خشک سالی های متوالی، عودت میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای پاکستان و ایران به کشورشان افغانستان، میلیون ها هموطن مان مستمند، بیکار و بی بضاعت، قرأ، قصبات و محلات مسکونی شان را بالاجبار ترک کرده و به مراکز شهرهای بزرگ مملکت خاصتاً به ولایت کابل رو آورده و سکنا پذیر شدند. چنانچه امروز نفوس ولایت کابل در حدود شش میلیون نفر تخمین زده می‌شود. در حالی که کابل به مثابة پایتخت مملکت افغانستان یگانه شهری در بین شهرهای 206 کشور دنیا است که با تأسف فراوان فاقد سیستم کانالیزاسیون، شبکه های آبرسانی و برق رسانی، پارک های تفریحی و تپه های مشجر با بته های سرسبز تزئینی می باشد. اگر سردمداران حکومت فاقد کفایت دوسره وحدت ملی که اکثر اوقات شان را در گ...

!میهن برعشق ات می بالم ، چون عشتق تو زندگی مرا معنی بخشیده است

2017-Jan-10 ||  عبدالرازق وطنپال فروتن

میهن عزیزم! ضمن این که برعشق ات می بالم، می خواهم پرچم ات درفرازکوه ها ، کناردریاها ، درصخره ها ودشت ها به اهتزازباشد که دشمنانت هرگزنمی خواهند. من این عشق را باید ازکسانی بیاموزم که درمسیرتاریخ ات برای تو قربانی داده اند وحتی حاضربه فداکردن جان های شیرین خویش گردیده اند ، ولی عشق ات را سرلوحه زنده گی خود قرارداده اند.من تاهنوزشایستگی این را نیافتم که ازجمله رهروان ضعیف وناتوان آنها دراین مسیرباشم ، اما باقاطعیت می گویم که دراین راه خواهم کوشید. آری میهن عزیزم! دردرازای تاریخ ات عاشقانی را درآغوش ات پرورانیده ای که عشق توجزافتخارات جاویدانه زنده گی شان را تشکیل داده است. من فداکاری وایثاردرراه تورا ازقهرمانان پرحماسه تاریخ زرین ات باید بیاموزم. ازکاوه آهنگرات که دربرابر بی عدالتی ضحاک ایستاده گی کرد وازچرم کفش خود پرچم برای آزادی ساخت وآنرا برافراشت وشجاع...

Previous   ||   Next