سرمقاله

دفاع از نظام مسووليت  هر شهروند است!

 

اظهارات اخير کسي به نام ملا انصاري مبني بر تخريب و نابودي نظام سر و صداهاي زيادي خلق کرد و در برابر  آن واکنش هاي گوناگون تبارز داده شد.

تعدادي آن را به شدت محکوم کردند و گفتند که اين ملا با هراس افگنان همسويي دارد و مانند آنها مي خواهد بيخ و بن نظام را از ريشه بکند.

برخي ديگر گفتند که آزادي بيان حق هر شهروند افغانستاني است و مطابق قوانين نافذ کشور هر که مي تواند نظر خودش را بيان کند.

ملا انصاري در واکنش به اظهارات برخي از منتقدين خود در مورد خطبه هاي نماز جمعه توضيحات بيشتر داد و گفت که رهبري نظام به دست افراد فاسد افتاده و فساد در دستگاه دولت سبب شده که هرکي در برابر نظام قرار بگيرد.

در رابطه به اين مسأله بايد گفته شود که نبايد در برابر گفته هاي يک ملاي مسجد چنين واکنش ها بروز داده شود.

برخي بر ملا انصاري اتهام وارد کردند که وي عقايد سلفي دارد و وابسته به سازمان استخبارات يک کشور است و مي خواهد جنگ مذهبي را در هرات شعله ور بسازد.

اگر اين اتهام واقعيت داشته باشد و با اين شيوه ملا انصاري بخواهد پول به دست آورد و امرار معيشت کند واضح است که در برابر اظهارات و موضع گيري هاي چنين افراد و اکنش نشان دادن چه مثبت و يا منفي در حقيقت مطرح کردن آنها است، چيزي که چنين افراد آن را مي خواهند تا نشان بدهند که در جامعه اثرگذار استند و کاري از آنها ساخته است.

ممکن است فساد پيشه گان در دستگاه دولت عمداً در برابر اظهارات يک نفر عادي واکنش نشان بدهند و بخواهند از اين کنش واکنش ها بهره برداري به نفع شان کنند.

همان گونه افراد و گروه هاي مغرض بر عليه نظام قرار دارند و مي خواهند به ستون هاي نظام آسيب برسانند، افراد فاسد با عملکردهاي شان که در بدنه و يا رهبري قرار دارند نيز با نظام دشمني مي کنند و مردم را نسبت به ارزش هاي نظام بدبين و مخالف ساخته اند.

امروز اگر کساني در برابر دولت و يا در کل نظام قرار مي گيرند، علل اصلي اين دشمني و مخالفت شان، عملکردهاي آن عده از مفسدين است که سکان رهبري را در دست دارند و براي تأمين منابع شخصي و سليقه يي از هر ارزش به عنوان وسيله کار مي گيرند و خود شان به هيچ ارزش باور ندارند.

با توجه به همين گفته ها، دفاع از نظام و ارزش ها وظيفه و مسووليت هر شهروند  دلسوز و صادق اين کشور است که هم بايد در برابر توطيه هاي دشمنان نظام قرار بگيرند و هم در برابر کساني که شعار دفاع از نظام را مي‌دهند ولي در حقيقت مي خواهند زير نام دفاع، جيب هاي شان را پُر کنند و از کشور فرار نمايند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار